Tải bản đầy đủ (.docx) (31 trang)

Biện pháp thi công bơm vữa hóa chất Chemical Grouting

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.94 MB, 31 trang )

Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất

Trình lần
cuối

MỤC LỤC
Nội dung

Trang

1. Giới thiệu chung
1.1. Mục đích
Trong cơng nghệ khoan kích cống ngầm, độ khó của thi cơng phụ thuộc vào điều kiện địa chất.
Đặc biệt, các trường hợp ở các địa chất không ổn định, vách đào dễ bị sạt lỡ, mặt đất bị sụt hoặc
đất nền bị lún, hoặc các trường hợp cần phải bảo vệ các cơng trình ngầm lân cận hay tăng cường
khả năng ổn định của giếng nhận thì việc gia cố vách hố đào là rất cần thiết.
Phương pháp gia cố nền bằng vữa hóa chất là một trong những phương pháp xử lý cải tạo nền đất
nhằm cải tạo đặc tính cơ lý của nền đất với mục đích chính là gia cường kết cấu nền đất và giảm
thiểu rò rĩ từ nước ngầm. Đây là một phương pháp cải tạo nền đất với tính ưu việt nhờ sự đơn
giản, và tiện lợi của nó so với các phương pháp khác.
Phương pháp gia cố nền bằng vữa hóa chất sử dụng loại dung dịch vữa hóa chất có thể tùy ý điều
chỉnh thời gian kết rắn, được bơm bằng áp lực vào trong nền đất thơng qua các ống dẫn được bố
trí trong lòng đất để chặn nước và gia cường kết cấu nền đất. Phương pháp gia cố này có các đặc
trưng như sau:
a. Vữa hóa chất được bơm vào nền đất sẽ đẩy nước ngầm hiện hữu ở các khoảng trống trong

đất và kết rắn tại các khe hở giữa các hạt đất mà không làm thay đổi cấu tạo địa tầng.
b. Với sự thẩm thấu và kết rắn của dung dịch vữa hóa chất này, nền đất sẽ có lực dính tăng lên,


độ rỗng giảm xuống, nhờ đó nền đất được đặc chắc hơn và tăng khả năng chống thấm nước.
c. Dung dịch hóa chất bao gồm nguyên liệu chính là thủy tinh lỏng Na2SiO3 phụ gia đơng kết,

và vật liệu phụ trợ được pha trộn với các tỷ lệ khác nhau, cho phép điều chỉnh thời gian kết
rắn trong phạm vi từ vài giây cho đến hàng giờ.
1.2. Phạm vi áp dụng
Biện pháp thi công này được áp dụng cho việc thi công cải tạo nền đất tại khu vực cửa hầm của
các giếng kích, giếng nhận và giếng trung gian.
a. Số lượng các giếng kích, giếng nhận và giếng trung gian được thể hiện theo bản vẽ thiết kế kỹ

thuật do Chủ đầu tư cung cấp cho Nhà thầu như bảng sau:

Liên danh An Xuân Thịnh – Sông Đà 9

Trang 1/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất

Trình lần
cuối

ST
T

Tuyến đường

Từ

giếng

Đến
giếng

Số lượng
giếng
kích

Số lượng
giếng nhận

Số lượng
giếng trung
gian

1

Vũ Trọng Khánh & Trần Phú

42.0

43.0

4

4

14


2

Phan Trọng Tuệ

46.0.2/

46.0

3

2

11

3

Phùng Hưng

0
43.0

46.0

3

3

16

4


Chu Văn An (Nhà máy)

46.0

14.0

2

2

8

1.3. Nguyên lý phương pháp gia cố nền đất
- Tùy thuộc vào mục đích và đặc tính của nền đất mà áp dụng các phương pháp và nguyên liệu
phù hợp. Phương pháp bơm hóa chất lọc ống kép (nhiều pha) được chọn để áp dụng cho cơng
trình này.
- Phương pháp sử dụng bơm ống kép được thực hiện qua 2 bước, sau khi hồn tất việc khoan

vào lịng đất nhờ một lưỡi cắt lắp và kết nối với một đầu khoan đặc biệt:
o Bơm sơ cấp: Trong đợt đầu tiên, dung dịch đông cứng nhanh (nhỏ hơn 10 giây) sẽ được
bơm để lấp đầy các lỗ rỗng có chứa nước trong nền đất, làm nền đất trở nên đồng nhất,
hình thành một khu vực mà khi bơm lần 2 thì hóa chất sẽ thẩm thấu dễ dàng hơn.
o Bơm thứ cấp: Dung dịch đông cứng chậm sẽ được bơm lần 2 với áp suất thấp để thẩm
thấu vào khu vực đã được bơm lần 1. Khi đó, nước ngầm sẽ được đẩy ra khỏi phạm vi
gia cố, đồng thời làm cho nền đất trở nên đặc chắc hơn.
- Tùy thuộc vào sự thời gian đông cứng của các dung dịch, mà sản phẩm gia cố của phương
pháp bơm ống kép sẽ có những đặc tính khác nhau. Nhờ điều chỉnh tỉ lệ của các đợt bơm sơ
cấp và thứ cấp mà việc gia cố nền đất sẽ đạt một hiệu quả đáng tin cậy cho các loại đất khác
nhau như đất sét, đát đá dăm, hay đất đa tầng.


Bơm sơ cấp

Lấpdanh
đầy đường
Liên
An Xuân Thịnh – Sông Đà 9
nước, giới hạn

Bơm thứ cấp

Trang 2/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất

Trình lần
cuối

Hình thành các khu vực đồng nhất khi thực hiện

Hình thành các khu vực thẩm thấu do dung dịch

bơm lần 1 để lấp đầy ranh giới tầng đất, đường

đông cứng nhanh. Do thời gian đông cứng dài,

nước và xung quanh ống bơm.


nên có thể sử dụng áp lực thấp để bơm.

0
Dung dịch đông cứng nhanh

Dung dịch đông cứng chậm

Ống

Xung quanh
ống khoan

Lấp đầy
đường
nước, giới
hạn tầng
Hình thành
khu vực thẩm
thấu 1
Đầu khoan đặc

Bơm thứ cấp

Hình thành khu
vực thẩm thấu 2

Bơm sơ cấp

Liên danh An Xuân Thịnh – Sông Đà 9


Trang 3/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất

Trình lần
cuối

2. Yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ liên quan
2.1. Yêu cầu kỹ thuật
Yêu cầu kỹ thuật liên quan đến phương pháp gia cố nền bằng vữa hóa chất bao gồm, nhưng
khơng giới hạn, như sau:


Tiêu chí kỹ thuật – một thành phần của tài liệu Hợp đồng;Hiệp hội Jet grounting Nhật Bản JJGA- Hướng dẫn kĩ thuật 2011

2.2. Hồ sơ liên quan
Các bản vẽ liên quan đến phương pháp gia cố nền bằng vữa hóa chất bao gồm, nhưng khơng giới
hạn, như sau:


Bản vẽ số P4-R-CM-JW-005, P4-R-CM-JW-005 trong Hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật;
Các bản vẽ Bình đồ, trắc dọc cho tuyến ống;Các bản vẽ thiết kế thi cơng giếng;Và các bản vẽ thi cơng khác.

Biện pháp thi công này được đọc kết hợp với Biện pháp thi cơng khoan kích ống; Biện pháp thi
cơng giếng.
3. Điều kiện công trường
3.1. Mặt bằng khu vực thi công

- Khu vực thi công cơ bản nằm dọc theo các tuyến đường Mỗ Lao, Trần Phú, Phùng Hưng, Cầu
Bưu, Phan Trọng Tuệ có mật độ dân cư, mật độ giao thơng cao thuộc Quận Hà Đông Thành
phố Hà Nội.

- Khu vực thi cơng có nhiều tiện ích cơng cộng như tuyến cáp trung thế trên cao, cột đèn chiếu
sáng, ống cấp, thoát nước….

- Nhà thầu sẽ tiến hành khảo sát để xác định các tiện ích ngầm tại khu vực thi công. Trong
trường hợp cần thiết phải di dời các công trình tiện ích, Nhà thầu sẽ đệ trình Tư vấn hồ sơ
thiết kế riêng cho cơng tác di dời đó để được chấp thuận trước khi tiến hành công việc.

- Việc rào chắn chiếm dụng mặt đường để thi công sẽ được thực hiện theo giấy phép thi công
do Sở Giao Thông Vận tải Thành phố Hà Nội cấp.


Liên danh An Xuân Thịnh – Sông Đà 9

Trang 4/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất

Trình lần
cuối

3.2. Điều kiện địa chất
- Dựa theo “Báo cáo khảo sát địa chất” của Gói thầu 4, các lớp địa chất cơng trình được mơ tả như

sau:
• Lớp 1: Đất lấp: Sét, cát dăm sạn, bê tông, phế thải xây dựng và đất trồng trọt;
• Lớp 2: Sét màu xám nâu, xám xanh, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng;
• Lớp 3: Sét pha màu xám nâu, nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng;
• Lớp 4: Sét pha màu xám nâu, xám vàng, trạng thái dẻo mềm;
• Lớp 5: Sét pha màu xám nâu, xám đen, đôi chỗ lẫn hữu cơ, trạng thái dẻo chảy, đơi chỗ

dẻo mềm;
• Lớp 6: Cát hạt nhỏ đến vừa màu xám đen, trạng thái xốp đến chặt vừa;
• Lớp 7: Sét màu xám nâu, xám xanh, xám đen trạng thái dẻo mềm - dẻo chảy, đơi chỗ lẫn

hữu cơ.

- Theo thiết kế, tuyến ống kích cơ bản nằm trong lớp đất số 6: Cát hạt nhỏ đến vừa màu xám

đen, trạng thái xốp đến chặt vừa. Theo đó, cơng tác cải tạo gia cố nền đất cơ bản được thực
hiện cho lớp đất số 6 nói trên.

Liên danh An Xn Thịnh – Sơng Đà 9

Trang 5/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất

Trình ln
cui

Tờ số
1/1

1

Ký hiệu thạch học

Chiều dày lớ p (m)

Đ ộ sâ
u (m)

Cao đ
ộđ
áy lớ p (m)


Lớ p

Đ ộ sâu (m): 15.00

Ngày bắt đầu

13/01/2016

Tỷ lệ

Ngày kết thúc

13/01/2016

1/100

X: 2319262.34

Ng ời mô tả

KS. Trịnh Viết Dũng

Y: 582309.29

Ph ơng pháp

Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét

Biểu đ

ồ SPT

Thínghiệm SPT
Mô t ả địa t Çng

N
30
(m)

N1 N N
2 3

2.0

3 4 6

10

U1
1.8-2.0

4.0

3 4 7

11

U2
3.8-4.0


5.7

3 4 5

9

U3
5.5-5.7

8.0

2

1 2

3

U4
7.8-8.0

10.0

5 6 7

13

D1
10.0-10.45

12.0


6 6 9

15

D2
12.0-12.45

13.5

6 7 9

16

D3
13.5-13.95

15.0

7 8 9

17

D4
15.0-15.45

10 20 30 40 50 >50

1.2
1.2


3

5.1

6.3

5

2.7

9.0

6

6.0

15.0

Ghi c hú:

UD: Mẫu nguyên dạng
D: Mẫu không nguyên dạng

Liờn danh An Xuõn Thnh Sụng 9

VÞtrÝlÊy mÉu UD/R
VÞtrÝlÊy mÉu D/S

Trang 6/28Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất

Trình lần
cuối

4. Sơ đồ tổ chức công trường

Liên danh An Xuân Thịnh – Sông Đà 9

Trang 7/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất

Trình lần
cuối

5. Biện pháp thi công gia cố nền bằng vữa hóa chất
5.1. Sơ đồ thiết bị
Cơ cấu thiết bị trong phương pháp gia cố nền bằng vữa hóa chất bao gồm: thiết bị trộn dùng để
trộn dung dịch vữa hóa chất theo cấp phối quy định; thiết bị bơm vữa dùng để bơm áp dung dịch
vữa hóa chất, và thiết bị đo lưu lượng - áp suất (lưu lượng kế) để quản lý thi cơng trong q trình
bơm, và máy khoan để khoan lỗ lắp đặt ống dẫn trong lòng đất.


Máy
trộn vữa

Máy
bơm vữa

Liên danh An Xuân Thịnh – Sông Đà 9

Máy khoan

Trang 8/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất

Trình lần
cuối

5.2. Sơ đồ trình tự thi cơng

5.3. Mơ tả biện pháp thi công
a) Công tác chuẩn bị
- Lắp dựng rào chắn chiếm dụng mặt bằng thi công theo giấy phép thi cơng được cấp.
- Sử dụng máy tồn đạc điện tử kết hợp với thước thép để định vị tuyến xử lý, phân đoạn

xử lý trên mặt bằng.
- Kiểm tra, xác định vị trí các cơng trình tiện ích.
- Lưu giữ và bảo quản vật liệu đúng cách tại nơi quy định.

- Đào tạo công nhân để đảm bảo thực hiện đúng quy trình làm việc và đảm bảo an tồn.
b) Cơng tác huy động và lắp đặt thiết bị
- Vật tư, thiết bị thi công sẽ được huy động đến công trường theo yêu cầu của mỗi giai

đoạn xây dựng.
- Lắp đặt thiết bị khoan trên công trường.
- Đấu nối máy khoan và các thiết bị bơm, trộn cần thiết (như cần khoan, bảng điều khiển,
mũi khoan, …) để tiến hành bơm vữa.
c) Công tác khoan
- Thiết lập máy, bắt đầu khoan lỗ (khoan sâu xuống vị trí được chỉ định).
- Kiểm tra độ thẳng đứng bằng thước bọt thủy gắn trên máy khoan hoặc bằng dây rọi từ 2
hướng vng góc.

Liên danh An Xn Thịnh – Sơng Đà 9

Trang 9/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất

Trình lần
cuối

- Đo và kiểm tra độ sâu khoan dựa vào chiều dài cần khoan và các mốc đã được đánh dấu

trên mặt đất.
d) Công tác pha trộn dung dịch
- Công tác bơm hóa chất sẽ thực hiện 2 lần bơm nhồi.

- Nguyên liệu bơm nhồi lần 1 là loại đông cứng nhanh Silica shot (dung dịch vô cơ). Công
thức tiêu chuẩn cho chất đông cứng nhanh: Silicarizer (RMG - S2). Dung dịch A và dung
dịch B sẽ được trộn liên tục trong suốt q trình bơm bằng máy trộn.
Thơng số vật liệu chính cho Silicalizer
Tiêu chuẩn đánh giá: 64TCN 38:1986 và JIS K1408-1966
Số

Mơ tả thí nghiệm

Đơn vị

Tiêu chí kĩ thuật
Chất lỏng trong suốt, cho phép co

1

Ngoại quan

2

Tỷ trọng

3

Hàm lượng oxit Silic

%

26 ÷ 30


4

Hàm lượng oxit Natri

%

9 ÷ 12

%

0.5 max

5

Hàm lượng cặn khơng
tan trong nước

mầu trắng đục
1.4 ÷ 1.5

RMG - S2: Công thức tiêu chuẩn cho chất đông cứng nhanh (với 1500 lít)
Dung dịch A
Liên danh An Xn Thịnh – Sơng Đà 9

Dung dịch B
Trang 10/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới

Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất
Thủy tinh lỏng

200~250 lít

Chất phản ứng

40~60 lít

Nước
Tổng

Trình lần
cuối

Thủy tinh lỏng

105-125 lít

670L ~760 lít

Nước

375-395 lít

1000 lít

Tổng

500 lít


Thời gian đơng cứng: nhỏ hơn 10iây
- Nguyên liệu bơm nhồi lần 2 là loại đông cứng chậm Silica shot (dung dịch vô cơ). Công
thức tiêu chuẩn cho chất đông cứng chậm: Silicarizer (RMG – L3).
RMG - L3: Công thức tiêu chuẩn cho chất đông cứng chậm (với 1000 lít)
Dung dịch A
Thủy tinh lỏng

200~250 lít

Chất phản ứng

40~80 lít

Nước

670L ~760 lít

Tổng

1000 lít

Thời gian đơng cứng: <24h
Ghi chú: chất phản ứng sử dụng là Acid sulfuric 70-75%
e) Công tác bơm hóa chất
- Sau khi hồn thành khoan tạo lỗ, công việc bơm vữa sẽ được bắt đầu từ dưới lên.
- Việc bơm vữa tại hiện trường sẽ được kiểm soát qua áp lực thể hiện trên áp kế của máy
bơm (0.6Mpa).
- Công tác bơm sẽ được thực hiện theo 2 bước. Chiều cao mỗi bước bơm: h= 0.25m.
- Bắt đầu bơm nhồi lần 1: Sử dụng dung dịch đông cứng nhanh để lấp đầy khe rỗng xung

quanh ống bơm.

Liên danh An Xuân Thịnh – Sông Đà 9

Trang 11/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất

Trình lần
cuối

- Bắt đầu bơm nhồi lần 2: Sử dụng chất đông cứng chậm để thẩm thấu vào nền đất.

- Tốc độ bơm nhồi được điều chỉnh trong phạm vi 8~16 lít/phút.
- Nâng cần khoan lên với khoảng cách đã định và lặp lại quá trình bơm nhồi lần 1, bơm

nhồi lần 2 tuần tự cho đến hết lý trình cơng tác.

Liên danh An Xuân Thịnh – Sông Đà 9

Trang 12/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất


Trình lần
cuối

5.4. Phạm vi cải tạo
Phạm vị cải tạo tối thiểu của phương pháp bơm nhồi cho khu vực kích và khu vực nhận cống
kích được đề cập dưới đây:

Liên danh An Xuân Thịnh – Sông Đà 9

Trang 13/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất

Trình lần
cuối

Trong đó:
-

D: đường kính ngồi của cống kích.
W1: có giới hạn tối thiểu là 1.0m và lớn hơn D/2 (m).
H2: có giới hạn tối thiểu là 2.0m và lớn hơn D/2 (m).
H3: có giới hạn tối thiểu là 1.0m và lớn hơn D/2 (m).
H4 (chiều cao gia cố nền đất) = H2 + H3
L (đối với khu vực kích. Bao gồm giếng kích và cửa đi của các giếng trung gian) = L1 + L2=

chiều dài máy khoan kích + chiều dài 01 đốt cống kích.

- L (đối với khu vực nhận. Bao gồm giếng nhân và cửa đến của các giếng trung gian) = L1=
chiều dài máy khoan kích
Đường kính cống

D800

D1000

D1200

D (m)

0.96

1.20

1.44

Liên danh An Xn Thịnh – Sơng Đà 9

Trang 14/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất

Trình lần
cuối


Chiều dài máy khoan L1 (m)

3.1

3.1

3.1

Chiều dài cống kích L2 (m)

2.50

2.50

2.50

Khu vực kích

5.6

5.6

5.6

Khu vực nhận

3.1

3.1


3.1

W1 (m)

1.00

1.00

1.00

W (m)

2.96

3.20

3.44

H2 (m)

2.00

2.00

2.00

H3 (m)

1.00


1.00

1.00

H4 (m)

3.96

4.20

4.44

Khu vực kích

5.6

5.6

5.6

Khu vực nhận

3.1

3.1

3.1

Chiều rộng gia cố


W (m)

3.0

3.5

3.5

Chiều cao gia cố

H4 (m)

4.0

4.5

4.5

Chiều dài gia cố

Phạm vi tối

Chiều rộng gia cố

thiểu
Chiều cao gia cố

Phạm vi đề

Chiều dài gia cố


xuất (theo hồ
sơ thiết kế kỹ
thuật

Chúng tôi nhận thấy khối lượng gia cố nền đất theo bản vẽ số P4-R-CM-JW-006 (hồ sơ thiết kế kỹ thuật
gói thầu 4) nhỏ hơn khối lượng gia cố nền đất theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Do đó, phạm vi gia cố nền
đất theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật sẽ được áp dụng.
5.5. Sơ đồ bố trí vị trí gia cố nền đất
Sơ đồ vị trí lỗ khoan như sau

Liên danh An Xuân Thịnh – Sông Đà 9

Trang 15/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất

Trình lần
cuối

5.6.
Chi tiết vị trí lỗ khoan gia cố đất
a) Đối với khu vực nền tại cửa hầm của hố kích
Chiều dài cải tạo

Đường
kính


Vị trí lỗ bơm


a1
(m

a2
(mm)

)
D800

5,6

5

930

D1000

5,6

5

930

D1200

5,6


5

930

a3

Khoảng cách
lỗ bơm đầu
b

0
4.65
0
4.65
0

W

c

(mm) (mm) (mm)
4.65

Số lỗ

Chiều rộng
Khoảng cách

Vị trí lỗ bơm

d1

(m)

bơm

lỗ bơm đầu

d2

d3

e

f

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

475

475

3,0


2

1.000

2.000

500

500

18

475

475

3,5

3

880

2.640

430

430

24


475

475

3,5

3

880

2.640

430

430

24

Liên danh An Xuân Thịnh – Sông Đà 9

Trang 16/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất

Trình lần
cuối


b) Đối với khu vực nền tại cửa hầm của hố nhận
Chiều dài cải tạo
Đường
kính

Vị trí lỗ bơm


a1
(m)

a2

a3

Số lỗ

Chiều rộng cải tạo

Khoảng cách
lỗ bơm đầu
b

W

c

Vị trí lỗ bơm
d1


(mm) (mm) (mm) (mm)

(m)

bơm

Khoảng cách
lỗ bơm đầu

d2

d3

e

f

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

D800

3,1

3


780

2340

380

380

3,0

2

1000

2000

500

500

12

D1000

3,1

3

780


2340

380

380

3,5

3

880

2640

430

430

16

D1200

3,1

3

780

2340


380

380

3,5

3

880

2640

430

430

16

Liên danh An Xuân Thịnh – Sông Đà 9

Trang 17/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất

5.7.
-


Trình lần
cuối

Khối lượng hóa chất bơm nhồi
Khối lượng bơm nhồi được tính theo cơng thức cơ bản sau
Q=Vxλ
Trong đó:
Q: Khối lượng vữa hóa chất cần bơm cho khu vực cần cải tạo (m3 hoặc lít).
V: Thể tích khu vực cần cải tạo (m3).
λ: Tỷ lệ bơm (%) – Tỷ lệ bơm được tính như sau:

Liên danh An Xn Thịnh – Sơng Đà 9

Trang 18/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất

Trình lần
cuối

Khối lượng bơm hóa chất cho các giếng được thể hiện chi tiết trong bản vẽ thi cơng bơm hóa
chất và sẽ được trình nộp riêng trước khi thực hiện trên công trường.
5.8.
Thời gian thi công
Thời gian thi công gia cố đất phụ thuộc vào loại đất, chiều sâu và chiều dày lớp đất cần cải tạo.
Thông thường thời giant hi công các các công việc như sau:

ST
T

Công việc

Thời gian thực hiện

1

Tập kết và lắp đặt thiết bị

1.5 ngày

2

Khoan và bơm gia cố

3

Ghi chú

4-5 điểm/ ca (8 giờ)

Chiều sâu gia cố < 8m

2-3 điểm/ ca (8 giờ)

Chiều sâu gia cố >8m

Giải thể thiết bị


1 ngày

6. Nhân lực, thiết bị sử dụng trong thi công
6.1. Nhân lực
Nhân lực dự kiến để thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất tại 1 vị trí thi cơng như sau:
TT

Danh sách nhân lực

Số lượng

Cơng việc

1

Kỹ sư

01

Giám sát q trình thi cơng

2

Chun viên trắc đạc

01

Đo đạc, định vị vị trí lỗ khoan


3

Đốc cơng

01

Thi công trực tiếp

4

Công nhân kỹ thuật

04

Thi công trực tiếp

5

Công nhân phổ thông

04

Thi công trực tiếp

6

Tài xế, thợ máy

Theo yêu cầu


Vận hành thiết bị

Số lượng nhân lực nói trên chỉ là dự kiến, tùy theo yêu cầu công việc của mỗi giai đoạn thi công,
Nhà thầu sẽ huy động số lượng phù hợp.
6.2. Thiết bị
Máy móc thiết bị phải trong tình trạng hoạt động tốt và phải được kiểm tra trước khi tiến hành
cơng việc. Các thiết bị điển hình để phục vụ cho công tác thi công gia cố nền đất bằng vữa hóa
chất tại 1 vị trí thi cơng như sau:
Cơng suất Số lượng
(kW)
u cầu

Tên máy

Dạng, tính năng

Máy khoan

Máy thủy lực. Năng lực khoan: 100 ~
200m

5,5

1

Máy bơm dung

(5 ~ 18) lít /phút x 2

3,7


01

Liên danh An Xuân Thịnh – Sông Đà 9

Ghi chú

Trang 19/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất
Tên máy

Dạng, tính năng

Cơng suất Số lượng
(kW)
u cầu

Trình lần
cuối

Ghi chú

dịch
Máy trộn
(Dung dịch A,
dung dịch B)


02 ~ 3 m3/h

20

01

Áp lực lưu lượng
Thiết bị đo lường

q= 0 ~ 60 lít/ phút
p= 0 ~ 6 Mpa

0,5

01

Bơm vữa thải

φL25mm

1,5

01

Máy bơm nước

φL25mm

0,75


01

Máy phát điện

75kva ~ 125kva

01

Xe chuyển thiết
bị

4 ~10 (tấn)

01

Bồn chứa Sikicate

1m3

01

Bồn chứa chất
phản ứng

0.2 m3

01

Trộn ngun

liệu bơm
vơ cơ

Máy bơm chìm

Bồn chứa nước
1 ~ 5m3
01
Các thiết bị nói trên chỉ là dự kiến, tùy thuộc vào tình hình thi cơng thực tế, Nhà thầu sẽ huy
động các loại thiết bị có tính năng phù hợp/ tương đương với các thiết bị nói trên để đảm bảo
cơng tác thi công.

Liên danh An Xuân Thịnh – Sông Đà 9

Trang 20/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất

Trình lần
cuối

Hình ảnh máy khoan

Hình ảnh máy trộn

Hình ảnh máy bơm vữa
Liên danh An Xuân Thịnh – Sông Đà 9


Trang 21/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất

Trình lần
cuối

Hình ảnh máy bơm vữa

Liên danh An Xuân Thịnh – Sông Đà 9

Trang 22/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất

Trình lần
cuối

Hình ảnh máy đo lưu lượng

7. Quản lý chất lượng
7.1. Vật liệu:
Vật liệu cho công tác gia cố nền đất đã nhận được sự chấp thuận của Kỹ sư và phê duyệt của Chủ

đầu tư, nhà cung cấp sẽ vận chuyển vật liệu trực tiếp đến công trường.
Tại công trường thi công, công tác quản lý chất lượng được thực hiện theo bảng sau:
Thời gian quản lý
Hạng mục quản lý

Thời gian giao
nguyên liệu

Thời gian bơm

Chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất

Đo lường thời gian đông cứng

Ghi chú: ○LHạng mục cần phải thực hiện
Phương pháp lưu trữ nguyên liệu phải có cấu trúc tránh rị rỉ, phát tán, thẩm thấu. Ngoài ra, cần
phải tập hợp tại 1 khu vực tập trung để thuận lợi cho công tác thi công cũng như để quản lý tránh
xảy ra tình trạng mất cắp.
Xác nhận lượng pha chế dung dịch trong quá trình thi công: Để kiểm tra trạng thái đông cứng
của nguyên liệu bơm, trước khi thi cơng và trong q trình thi công (sáng 1 lần, chiều 1 lần) cần
tiến hành kiểm tra và xác nhận lượng pha chế.
7.2. Kiểm tra vị trí thi cơng, chiều dài khoan

Tiến hành đánh dấu, đo đạc chính xác điểm khoan theo chỉ định trong bản vẽ thi công.
Kỹ sư hiện trường và thợ vận hành máy khoan chịu trách nhiệm thực hiện khoan với sai số vị trí
khơng q 5cm. Mỗi lỗ khoan sẽ được đánh số và ghi chép lại, số thứ tự này dùng để theo dõi
việc thiết lập dữ liệu.
Liên danh An Xuân Thịnh – Sông Đà 9

Trang 23/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất

Trình lần
cuối

Chiều dài khoan phụ thuộc vào bề mặt đặt máy, cao độ cần gia cố, từ đó quyết định độ sâu. Chú
ý cần phải kiểm tra cao độ của bề mặt đặt máy và phạm vi cải tạo để quyết định độ sâu chi tiết.
7.3. Kiểm tra độ nghiêng cần và độ sâu khi khoan
Tất cả các lỗ khoan đều phải được kiểm tra chiều sâu. Việc kiểm tra độ sâu lỗ khoan dựa vào
chiều dài của cần khoan và mốc được gửi trên mặt đất, việc này do kỹ sư hiện trường và thợ vận
hành thực hiện. Chiều dài của cần khoan được tính như sau: (số lượng cần khoan) x (chiều dài 1
cần khoan) + (chiều dài lưỡi khoan + đầu khoan).
Khi lắp đặt máy, cần sử dụng thước thủy bình để cố định và đảm bảo độ thẳng đứng của máy.
Góc nghiêng của cần khoan sẽ được đo bằng thước đo nghiêng, kỹ sư hiện trường và thợ vận
hành khoan sẽ kiểm tra thường xuyên độ thẳng đứng và góc nghiêng của cần khoan bằng thước
đo nghiêng này.
Cần khoan sử dụng phải đủ số lượng cần thiết và đặt gần máy.
7.4. Kiểm soát khối lượng bơm và nghiệm thu hồn thành cơng tác gia cố đất
Lưu lượng bơm và áp lực bơm sẽ được kiểm soát bởi lưu lượng kế và áp kế trên máy bơm, dữ

liệu được xử lý và hiển thị trên bảng điều khiển thực hiện. Tất cả các thông tin sẽ được ghi lại tự
động.
Nội dung kiểm soát khổi lượng bơm hàng ngày được thể hiện theo bảng sau:
Hạng mục
Lưu lượng xả

Áp lực bơm

Khối lượng bơm
Chiều dài từng bước

Phương thức kiểm soát
Xác nhận lưu lượng từ biểu đồ tự
động

Yêu cầu kỹ thuật
Luu lượng bơm: 08 - 16 L/ phút

Xác định từ đồng hồ đo áp lực tự

Dừng bơm khi có hiện tượng bất thường

động

và xác định nguyên nhân

Xác nhận lưu lượng từ biểu đồ tự
động
Xác nhận bằng thước đo


Đảm bảo khối lượng theo thiết kế
0.25m/ bước

Khi áp lực bơm đạt giá trị chỉ định trong thiết kế (0.6Mpa) thì sẽ chuyển qua bước tiếp theo
ngay cả chưa đạt khối lượng thiết kế.
Công tác gia cố nền đất được xem là hoàn thành và đủ điều kiện để nghiệm thu khi:
i) Công tác bơm gia cố hoàn thành tại tất cả các điểm bơm cho cửa hầm của mỗi giếng;
ii) Các bước kiểm tra đã đề cập trong các mục 7.1 đến 7.4 của Biện pháp thi công này đã được
thực hiện đầy đủ, kèm theo các tài liệu liên quan.
Liên danh An Xuân Thịnh – Sông Đà 9

Trang 24/28


Gói thầu 4: Xây dựng Hệ thống cống cho một phần khu
vực Hà Đông và Khu đô thị mới
Biện pháp thi cơng gia cố nền đất bằng vữa hóa chất

Trình lần
cuối

Hình ảnh biểu đồ bơm và cách tính thể tích bơm
Thể tích vữa hóa chất đã bơm được tính như sau: V = 1.5*Short + Long (lít).
7.5. Kiểm sốt hiện tượng trồi đất
Việc phát sinh hiện tượng trồi đất khi bơm dung dịch hóa chất gây ảnh hường đến cơng trình
hiện hữu. Do vậy cần phải tránh điều đó.
Liên danh An Xuân Thịnh – Sông Đà 9

Trang 25/28×