Tải bản đầy đủ (.docx) (34 trang)

TẤT tần tật NAM CAO hành trình đến với văn học nam cao

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.57 MB, 34 trang )

TẤT TẦN TẬT

NAM
CAO
BIÊN SOẠN BỞI TỔ 2


TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


N
A
M
C
A
O

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


Thời niên thiếu
MẸ

CHA
Trần Hữu Huệ

Trần Thị Minh

- Làm nghề thợ
mộc, thầy lang


-Là nội trợ, làm
vườn, làm ruộng,
dệt vải

Trần Hữu Tri (
Nam Cao )
-

Thuở nhỏ, ông học sơ học ở trường làng

Đến cấp tiểu học và bậc trung học, ông xuống Nam Định học trường Cửa Bắc rồi
trường Thành Chung ( nay là trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định )

-

Nhưng vì thể chất yếu, chưa kịp thi Thành Chung, ông đã phải về nhà chữa bệnh,
rồi cưới vợ năm 18 tuổi

-

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


Hành trình đến với
văn học

Ơng in truyện ngắn Cái chết của con
Mực và thơ trên báo Hà Nội tân văn

-


Năm 1941, tập truyện đầu tay Đôi lứa
xứng đôi ( tên trong bản thảo là Cái lò
gạch cũ ), với bút danh Nam Cao do Nhà
xuất bản Đời mới Hà Nội ấn hành, tác
phẩm được đón nhận như một hiện
tượng văn học thời đó

-

Nam Cao từng làm nhiều nghề và đến
với văn chương vì mục đích mưu sinh
-

Năm 18 tuổi vào Sài Gịn, ơng làm thư
ký cho một hiệu may
-

Bắt đầu viết các truyện ngắn
Cảnh cuối cùng, Hai cái xác

Trở ra Bắc, ông tự học để thi lấy bằng
Thành Chung và dạy học tại trường tư
thục Công Thành, Hà Nội
-


TIEU LUAN MOI
download :
skknchat123@gmail.comTHAM GIA CÁCH MẠNG
Năm 1946

-

Nam Cao ra Hà Nội hoạt động trong Hội Văn hóa Cứu quốc.

Ơng vào miền Nam với tư cách phóng viên. Nam Cao viết và gửi in
truyện ngắn "Nỗi truân chuyên của khách má hồng" trên tạp chí
Tiên Phong, in tập truyện ngắn Cười ở Nhà xuất bản Minh Đức, in lại
tập truyện ngắn Chí Phèo.

-

Ra Bắc, Nam Cao nhận cơng tác ở Ty Văn hóa Hà Nam, làm báo
Giữ nước và Cờ chiến thắng của tỉnh này.

-

Năm 1947

Ơng lên Việt Bắc làm cơng tác báo chí, tuyên truyền phục vụ
kháng chiến

-


TIEU

LUAN
MOI
downl
oad :
skknc
hat12
3@g
mail.c
om


THAM GIA CÁCH MẠNG (tt)
Năm 1948

-

Năm 1950

Nam Cao chuyển sang làm việc trong tịa soạn tạp chí Văn nghệ.
Ơng tham gia chiến dịch Biên giới

Năm 1951

Nam Cao gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam

-

Tháng 5, Nam Cao và Nguyễn Huy Tưởng về dự Hội Nghị Văn nghệ
Liên khu 3, sau đó hai nhà văn cùng vào cơng tác khu 4. Nam Cao trở ra
tham gia đồn cơng tác thuế nơng nghiệp, vào vùng địch hậu khu 3

-

Ngày 28/11/1951, trên đường vào công tác ở vùng địch hậu Liên khu
3 (Ninh Bình), ơng bị giặc Pháp phục kích và sát hại
-

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


CON NGƯỜI
NAM CAO

Bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong
nội tâm phong phú


Đấu tranh với mình để thốt khỏi lối
sống nhỏ nhen, khát khao vươn tới
tâm hồn trong sạch.

3 đặc điểm chi phối sáng tác


Nam Cao mang tâm trạng bất hịa
sâu sắc đối với xã hội đương thời.Ơng cho rằng: "Khơng có tình thương
thì khơng xứng đáng được gọi là người".
Giàu ân tình với những người
nghèo khổ, bị áp bức, khinh miệt.

Ơng ln suy tư về bản thân, tự
đấu tranh để vượt lên chính mình.

Trước Cách mạng, Nam Cao mang nặng
tâm sự u uất của một trí thức tài cao
phận thấp. Trong bất cứ hồn cảnh nào,
ơng cũng giữ trọn tấm lòng nhân hậu,
hiền hòa.


TIEU LUAN MOI
download :
skknchat123@gmail.com


SỰ NGHIỆP VĂN HỌC

1 Quan điểm sáng tác
2 Đề tài văn học
3


Tác phẩm tiêu biểu

4

Phong cách nghệ thuật

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


QUAN ĐIỂM NGHỆ THUẬT
Trước Cách mạng tháng Tám 1945


Ảnh hưởng sâu của phong trào lãng mạng đương thời, ảnh hưởng sáng
tác của những bài thơ, truyện tính lâm lí dễ dãi.

Dần nhận rằng thứ văn chương đó rất xa lạ với đời sống lầm than của đông
đảo quần chúng nghèo khổ.
=> Đoạn tuyệt với nó để tìm đến con đường nghệ thuật "vị nhân sinh".

Quan điểm sáng tác của Nam Cao lúc này:

Văn học phải chân thật, phản ánh đúng cuộc sống
Nghề văn cần sáng tạo
Nhà văn cần có trách nhiệm với cuộc sống

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


QUAN ĐIỂM
Văn học phải chân thực,
phản ánh đúng bản chất
cuộc sống:
Nghề văn
sáng tạo:

cần

Nhà văn cần có
trách
với cuộc sống:

Điền trong
truyện “Giăng
sáng”.
Nhà văn Hộ
trong truyện
“Đời thừa”

“Nghệ thuật không cần phải là
ánh trăng lừa dối, không nên là
ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật có

thể chỉ là những tiếng đau khổ kia
thốt ra từ những kiếp lầm than”.

Văn chương phản ánh cuộc sống nhưng
không nên sao chép y nguyên hiện thực
cuộc sống. Nhà văn cần phải sáng tạo.

“Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng
là sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả
trong văn chương thì thật là đê tiện”.

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


QUAN ĐIỂM NGHỆ THUẬT
Sau Cách mạng tháng Tám 1945


Nam Cao say mê tận tuỵ trong mọi công tác phục vụ kháng
chiến
Ông từng tự nhủ :"sống đã rồi hãy viết". Tuy vẫn ấp ủ hoài bão sáng tác
nhưng nhà văn chân thành nghĩ rằng:"Góp sức vào cơng việc khơng nghệ
thuật lúc này chính là để sửa soạn cho tơi một nghệ thuật cao hơn"-trích
Nhật Ký ở Rừng
Quan điểm sáng tác của Nam Cao lúc này:
Cuộc sống phải đặt trên văn chương, văn chương phải vì con người.
Văn chương là vũ khí đấu tranh cách mạng

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


CÁC ĐỀ TÀI CHÍNH
Nam Cao là nhà văn phê phán hiện thực
xuất sắc, ông sáng tác tập trung ở hai
mảng đề tài:nơng dân nghèo và trí thức
nghèo

Trước 1945

Tham gia các hoạt động kháng
chiến,cách khai thác cũng như xây
dựng hình tượng nhân vật trong câu
văn của ơng có sự thay đổi

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


TRƯỚC 1945
Đề tài

Nội dung

Giá trị


Tác phẩm tiêu biểu


TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


N
H

N
X

É
T

Dù viết về đề tài nào, tác phẩm của
Nam Cao cũng chứa đựng nội dung
triết học sâu sắc, có khả năng khái quát
những quy luật chung của đời sống như
vật chất và ý thức, hồn cảnh và con
người, mơi trường và tính cách
Vấn đề khiến ơng trăn trở nhất là
vấn đề về nhân phẩm, về khinh
trọng với con người
Day dứt tới mức đau đớn trước tình
trạng xã hội vơ nhân đạo đã đày đọa con
người trong sự nghèo khó
Đau đớn trước tình trạng con người bị xói
mịn về nhân phẩm, bị hủy hoại đi cả nhân

tính.


TIEU LUAN MOI
download :
skknchat123@gmail.com


_CÁC ĐỀ TÀI CHÍNH__
 Nam Cao tích cực tham gia vào các hoạt
động kháng chiến.
 Vì thế cách khai thác cũng như xây dựng
hình tượng nhân vật trong câu văn của
ơng có sự thay đổi rất nhiều.
 Ơng đã có hướng đi mới cho nhân vật của
mình.
 Các tác phẩm chính: “Nhật kí ở rừng”,
“Đơi mắt”, “Chuyện biên giới”.

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


Tac phâm
tiêu biêu

Chí Phèo (1941)

Lão Hạc (1943)TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.comƯ


Tac phâm
tiêu biêu

Đôi mắt (1948)

Nhật ký trong
rừng (1947)


TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


×