Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

giáo án bài 36 thiên nhiên bắc mĩ - địa lý 8 - gv. ng văn tình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (170.07 KB, 3 trang )

Giáo án Địa lý 7
Bài 36
THIÊN NHIÊN BẮC MĨ
***
A. Mục đích yêu cầu:
Giúp cho HS hiểu biết căn bản về:
- Nắm vững đặc điểm địa hình Bắc Mĩ.
- Nắm vững sự phân hoá địa hình theo hướng kinh tuyến kéo theo sự phân hoá
khí hậu ở Bắc Mĩ.
- Rèn luyện kĩ năng phân tích lát cắt địa hình.
B. Đồ dùng dạy học:
- Bản đồ địa hình Bắc Mĩ. Bản đồ khí hậu Bắc Mĩ. Một số hình ảnh về tự
nhiên và hiện tượng khí hậu Bắc Mĩ.
C. Tiến trình tổ chức dạy học:
1. Ổn định lớp. (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Phần lục địa kéo dài khoảng bao nhiêu vĩ độ? Nêu ý nghĩa của kênh đào Pa-
na-ma?
- Xác định trên lược đồ các luồng nhập cư vào châu Mĩ? Có vai trò như thế
nào đến sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ?
3. Giảng bài mới: (33’)
Giới thiệu : (1’)
Bắc Mĩ gồm ba quốc gia: Ca-na-đa, Hoa Kì, Mê-hi-cô. Bắc Mĩ có cấu trúc
địa hình đơn giản nhưng khí hậu đa dạng.
Bài mới: (32’)
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
1. Các khu vực địa hình
Chia làm ba khu vực rõ rệt, kéo dài theo chiều kinh tuyến
a) Hệ thống Cooc-đi-e ở phía Tây
? Quan sát các hình 36.1
và 36.2, xác định độ cao


trung bình, sự phân bố
- Cao trung bình 3000 -
4000m, gồm nhiều dãy chạy
song song, xen vào giữa là các
Cao trung bình 3000
- 4000m, gồm nhiều
dãy chạy song song,
Giáo án Địa lý 7
các dãy núi và các cao
nguyên của hệ thống
Cooc-đi-e.
? Quan sát hình 36.2, nêu
các loại khoáng sản của
hệ thống Cooc-đi-e.
cao nguyên và sơn nguyên.
- Nhôm, chì, đồng, vàng,
uranium…
xen vào giữa là các
cao nguyên và sơn
nguyên.
b) Miền đồng bằng ở giữa
? Quan sát hình 36.2, nêu
đặc điểm miền đồng bằng
trung tâm.
? Do địa hình lòng máng
nên khí hậu ở đây như thế
nào ?
rong miền có nhiều hồ
rộng và nhiều sông dài.
- Rộng lớn, tựa như lòng máng

khổng lồ, cao ở phía bắc và
tây bắc, thấp dần về phía nam
và đông nam.
- Không khí lạnh ở phía bắc và
không khí nóng ở phía nam dể
dàng xâm nhập sâu vào nội
địa.
Miền đồng bằng
rộng lớn, tựa như một
lòng máng khổng lồ.
c) Miền núi già và sơn nguyên ở phía đông
? Quan sát hình 36.2, nêu
đặc điểm địa hình ở phía
đông.
? Quan sát hình 36.2, nêu
đặc điểm của dãy A-pa-
lat.
- Gồm sơn nguyên trên bán
đảo La-bra-đo và dãy núi A-
pa-lat chạy theo hướng đông
bắc – tây nam.
- Là dãy núi cổ, tương đối
thấp, chứa nhiều than và sắt.
Phía bắc chỉ cao 400 - 500m.
Phía nam cao 1000 - 1500m.
2. Sự phân hóa khí hậu
? Quan sát hình 36.3, nêu
sự phân hóa khí hậu Bắc
Mĩ.
- Phân hóa theo chiều bắc -

nam và theo chiều đông - tây.
Khí hậu Bắc Mĩ đa
dạng, vừa phân hóa
theo chiều bắc - nam
Giáo án Địa lý 7
? Cho biết có những kiểu
khí hậu nào, kiểu khí hậu
nào chiếm diện tích lớn
nhất?
Trong mỗi đới khí hậu
lại có sự phân hóa theo
chiều tây – đông.
? Quan sát hình 36.2 và
36.3, giải thích tại sao có
sự khác biệt về khí hậu
giữa phần phía tây và
phía đông kinh tuyến
100
0
T của Hoa Kì?
- Kể tên. Trong đó kiểu khí
hậu ôn đới là lớn nhất.
- Hệ thống Cooc-đi-e ngăn cản
sự di chuyển của các khối khí
từ Thái Bình Dương vào.
lại vừa phân hóa theo
chiều tây - đông.
4. Củng cố – luyện tập: (5’)
- Nêu đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ?
- Trình bày sự phân hoá của khí hậu Bắc Mĩ? Giải thích sự phân hoá đó.

5. Dặn dò : (1’)
- Về nhà học bài, xem trước bài 37: “Dân cư Bắc Mĩ”.

×