Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (429.32 KB, 5 trang )

TRƯỜNG THPT
HUỲNH NGỌC HUỆ
ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020-2021
Môn: Địa – Lớp 11
Thời gian: 45 phút (khơng kể thời gian giao đề)

(Đề gồm có 03 trang)
MÃ ĐỀ 111
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa
nhóm nước phát triển với đang phát triển là
A. thành phần dân tộc và tôn giáo.
B. quy mô và cơ cấu dân số.
C. trình độ khoa học - kĩ thuật.
D. ng̀n tài ngun thiên nhiên.
Câu 2. Châu lục có tuổi thọ trung bình của người dân thấp nhất thế giới là
A. Châu Âu.
B. Châu Á.
C. Châu Mĩ.
D. Châu Phi.
Câu 3: Ở nhóm nước phát triển, người dân có tuổi thọ trung bình cao, ngun nhân chủ yếu là
do
A. mơi trường sống thích hợp.
B. chất lượng cuộc sống cao.
C. nguồn gốc gen di truyền .
D. làm việc và nghỉ ngơi hợp lí.
Câu 4: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực thường có những nét tương đồng về
A. thành phần chủng tộc.


B. mục tiêu và lợi ích phát triển.
C. lịch sử dựng nước, giữ nước.
D. trình độ văn hóa, giáo dục.
Câu 5: Tồn cầu hóa kinh tế, bên cạnh những mặt thuận lợi, cịn có những mặt trái, đặc biệt là
A. cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia.
B. gia tăng nhanh chóng khoảng các giàu
nghèo.
C. các nước phải phụ thuộc lẫn nhau.
D. nguy cơ thất nghiệp, mất việc làm ngày càng
tăng.
Câu 6. Dân số già sẽ dẫn tới hậu quả nào sau đây?
A. Thất nghiệp và thếu việc làm.
B. Thiếu hụt nguồn lao động cho đất nước.
C. Gây sức ép tới tài ngun mơi trường.
D. Tài ngun nhanh chóng cạn kiệt.
Câu 7. Một trong những biểu hiện của dân số thế giới đang có xu hướng già đi là
A. tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng cao.
B. số người trong độ tuổi lao động rất đông.
C. tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao.
D. tuổi thọ của nữ giới cao hơn nam giới.
Câu 8. Trong các ngành sau, ngành nào đã đưa khí thải vào khí quyển nhiều nhất?
A. Nơng nghiệp.
B. Công nghiệp.
C. Xây dựng.
D. Dịch vụ.
Câu 9. Một trong những biểu hiện rõ nhất của biến đổi khí hậu là
A. nhiệt độ Trái Đất tăng.
B. xuất hiện nhiều động đất.
C. băng ở vùng cực ngày càng dày.
D. núi lửa sẽ hình thành ở nhiều nơi.

Câu 10. Nhân tố quan trọng làm cho Mĩ La tinh có thế mạnh trờng cây công nghiệp và cây ăn
quả nhiệt đới là
A. thị trường tiêu thụ.
B. có nhiều loại đất khác nhau.
Mã đề 111/trang 1


C. có nhiều cao ngun.
D. có khí hậu nhiệt đới.
Câu 11: Vị trí địa lý của khu vực Tây Nam Á là “điểm nóng” của thế giới ngày nay là do
A. từng có “con đường tơ lụa đi qua”.
B. nơi ra đời nhiều tôn giáo lớn.
C. nằm ở ngã ba đường các châu lục Á, Âu, Phi.
D. nơi hoạt động mạnh của các phần tử cực đoan.
Câu 12. Những thách thức lớn đối với châu Phi hiện nay là
A. cạn kiệt tài nguyên , thiếu lực lượng lao động.
B. già hóa dân số, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp.
C. trình độ dân chí thấp, đói nghèo, bệnh tật, xung đột.
D. các nước cắt giảm viện trợ, thiếu lực lượng lao động.
Câu 13: Điểm khác biệt trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát
triển so với nhóm nước đang phát triển là:
A. tỉ trọng khu vực III rất cao.
B. tỉ trọng khu vực II rất thấp.
C. tỉ trọng khu vực I còn cao.
D. cân đối về tỉ trọng giữa các khu vực.
Câu 14: Nước nào dưới đây thuộc các nước công nghiệp mới (NICs)?
A. Hoa Kì, Nhật Bản, Pháp.
B. Pháp, Bơ-li-vi-a, Việt Nam.
C. Ni-giê-ri-a, Xu-đăng, Cơng-gơ.
D. Hàn Quốc, Bra-xin, Ác-hen-ti-na.

Câu 15. Tồn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến
A. sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế.
B. sự liên kết giữa các nước phát triển với nhau.
C. các nước đang phát triển gặp nhiều khó khăn.
D. ít phụ thuộc lẫn nhau hơn giữa các nền kinh tế.
Câu 16. Nguyên nhân chính làm suy giảm đa dạng sinh vật hiện nay là
A. cháy rừng.
B. ô nhiễm mơi trường.
C. biến đổi khí hậu.
D. con người khai thác quá mức.
Câu 17. Để giải quyết các vấn đề mang tính tồn cầu cần sự hợp tác giữa
A. các quốc gia trên thế giới.
B. các quốc gia phát triển.
C. các quốc gia đang phát triển. D. một số cường quốc kinh tế.
Câu 18. Kinh tế các nước Mĩ Latinh phát triển khơng đều và ít hấp dẫn các nhà đầu tư nước
ngồi là do
A. ng̀n tài ngun thiên nhiên khơng thực sự giàu có.
B. thiếu lực lượng lao động, nhất là lao động có tay nghề.
C. tình hình chính trị xã hội không ổn định.
D. xung đột sắc tộc, tôn giáo diễn ra thường xuyên.
Câu 19. Nguyên nhân chủ yếu gây nên sự suy giảm tầng ô dôn của trái đất là chất khí
A. CFCs.
B. NO2 .
C. CO2 .
D. CH4.
Câu 20: Nguyên nhân sâu xa của “vòng luẩn quẩn”: nghèo đói, bệnh tật, tệ nạn xã hội, mất cân
bằng sinh thái ở châu Phi là do :
A. nợ nước ngồi q lớn, khơng có khả năng trả.
Mã đề 111/trang 2B. hậu quả sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản trước kia.
C. tình trạng tham nhũng, lãng phí kéo dài.
D. dân số gia tăng quá nhanh.
Câu 21. Tình trạng đói nghèo ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á chủ yếu là do
A. thiếu hụt nguồn lao động.
B. chiến tranh, xung đột tôn giáo.
C. sự khắc nghiệt của tự nhiên.
D. thiên tai xảy tai thường xuyên.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1: ( 2 điểm)

Biểu đồ tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh qua các năm (%)
a. Dựa vào biểu đồ sau hãy nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 19852017
b. Những nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế các nước Mĩ La tinh phát triển không ổn định?
Câu 2: Nêu một số vấn đề môi trường hiện nay của Việt Nam?

-----------------------------Hết---------------------------(Thí sinh khơng được sử dụng tài liệu.)

Mã đề 111/trang 3


TRƯỜNG THPT
HUỲNH NGỌC HUỆ

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020-2021
Môn: Địa – Lớp 11

ĐÁP ÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

ĐỀ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

111
C
D
B
B

B
B
C
B
A
D
C
C
A
D
A
D
A
C
A
D
B

112
C
C
D
D
A
D
C
C
B
A
C

B
D
B
B
A
B
A
C
B
D

113
B
B
A
D
C
B
A
D
B
A
C
C
A
D
A
C
D
C

A
D
B

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
a. Nhận xét:
Đáp án
Giai đoạn 1985 -2017, GDP của Mĩ La tinh tăng giảm khơng ổn
định, cịn nhiều biến động
+ Giai đoạn 1985 - 1995: giảm 1,9%.
+ Giai đoạn 1995 - 2010 tăng mạnh 5,4%.
+ Giai đoạn 2010 - 2015 giảm rất mạnh 6,1%.
+ Giai đoạn 2015 - 2017, tăng 1,0 %.
b. Nguyên nhân là do:
Đáp án
- Cuộc cải cách ruộng đất không triệt để đã tạo điều kiện cho các chủ
trại chiếm giữ phần lớn đất canh tác, dân nghèo không có ruộng đất

114
B
C
B
D
A
C
A
C
D
A

B
A
D
C
B
D
B
A
C
B
D

Điểm
0,25đ
Đúng 2 ý cho 0,25đ

Điểm
0,25đ


để canh tác.
- Tình hình chính trị khơng ổn định tác động mạnh tới sự phát triển
kinh tế và đầu tư nước ngoài giảm mạnh.
- Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế - xã hội độc lập,
tự chủ nên các nước Mĩ Latinh phát triển kinh tế chậm, thiếu ổn định,
phụ thuộc vào tư bản nước ngoài, nhất là Hoa Kì.
- Các nước này duy trì cơ cấu xã hội phong kiến trong thời gian dài;
- Sự cản trở của các thế lực phản động, bảo thủ.

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

Câu 2: (1 điểm)
Một số vấn đề môi trường hiện nay của Việt Nam:
- Đất đai bị suy thoái.
- Sự biến đổi khí hậu, cạn kiệt nguồn năng lượng và hiệu ứng nhà kính đang đe dọa đặc biệt là
vùng ĐBSCL.
- Đa dạng sinh vật suy giảm.
- Nguồn nước ngọt và mơi trường biển bị ơ nhiễm.
- Ơ nhiễm mơi trường khơng khí.
….
(Mỗi ý đúng cho 0,25đ. Tối đa 1,0 đ)×