Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

MỤC TIÊU VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM DU LỊCH - CÔNG TY DLHN.DOC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (188.4 KB, 37 trang )

Lời Nói Đầu
Khi đời sống xà hội ngày càng đợc nâng cao thì việc đòi hỏi đợc thoả
mÃn các nhu cầu về ăn, mặc, nghỉ ngơi giải trí cũng ngày càng tăng, nhất là
nhu cầu đi du lịch để tham quan nghỉ dỡng, chữa bệnh , để thoả mÃn trí tò
mò, đợc mở mang kiến thức, sự hiểu biết và mở rộng vòng tay giao lu với
các bạn bè trên thế giới.
Hoà chung với sự phát triển của đất nớc, du lịch đợc coi là một trong
những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Nó không chỉ góp phần tạo
công ăn việc làm cho một phần lớn đội ngũ lao động, nâng cao đời sống vật
chất tinh thần cho nhân dân mà còn đóng góp ngày càng lớn vào thu nhập
quốc dân với tốc độ tăng trởng hàng năm từ 30%- 40% / năm, đem lại
nguồn thu lớn về ngoại tệ cho đất nớc.
Nhận biết đợc thế mạnh đó của du lịch hàng loạt các công ty lữ hành,
các đại lý du lịch lần lợt đợc ra đời nh một điều tất yếu khách quan nhằm
đáp ứng nhu cầu du lịch của con ngời.
Công ty DLHN là một doanh nghiƯp Nhµ níc trùc thc ban
NDTP HN díi sù chỉ đạo trực tiếp của sở DLHN. Ngay từ khi đợc thành lập
đến nay Công ty đà gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, kỹ thuật, phơng tiện hoạt động, chất lợng cán bộ công nhân viên... Cộng với những ảnh
hởng khách quan nh cuộc khủng hoảng về tài chính tiền tệ Châu á, sau sự
kiện khủng bố 11/9 tại Trung tâm thơng mại New York Mỹ đà làm ảnh hởng tới lợng khách du lịch trong nớc cũng nh Thế giới. Hơn nữa, trên thơng
trờng của nền kinh tế thị trờng thời mở cửa Công ty còn phải cạnh tranh
một cách gay gắt với các công ty du lịch khác trong cả nớc.
Đứng trớc những thách thức đó, Ban Gám Đốc Công ty đà mạnh dạn
đầu t những trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh du lịch, nâng
cấp và mở thêm những nhà hàng, khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế, đơn
giản hoá các thủ tục hành chính. Công ty đà áp dụng nhiều biện pháp kiện
toàn, nâng cao chất lợng quản lý và lao động trong Công ty, các cán bộ
công nhân viên của các phòng ban đợc cử đi học tập, bồi dỡng và nâng cao
nghiệp vụ trình độ chuyên môn nhằm nâng cao khả năng nhận thức và học
hỏi những kinh nghiệm của các đồng nghiệp khác.
Trung tâm du lịch là một bộ phận kinh doanh lữ hành của Công ty du


lịch Hà Nội, chuyên đón và dẫn khách du lịch đi thăm quan trong nớc và nớc ngoài, nên Trung tâm luôn phối hợp chặt chẽ với các hÃng lữ hành trong
và ngoài nớc, các nhà cung cấp, các thành viên trong Công ty đặc biệt là hai
chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh để xây dựng chơng
trình nhận và gửi khách từ hai chi nhánh đó với mục đích là thu hút ngày
càng nhiều khách, đem lại hiệu quả kinh doanh cao. Trung tâm du lịch có
các chức năng và nhiệm vụ:
1


Chức năng của Trung tâm :
- Kinh doanh lữ hành và quốc tế.
- Ký kết các hợp đồng với hÃng du lịch nớc ngoài để tổ chức thực
hiện chơng trình cho khách vào Việt Nam.
- Ký kết hợp đồng với cơ quan tổ chức trong nớc đi du lịch nớc ngoài
hoặc trong nớc.
- Ngoài ra còn kinh doanh vận chuyển các dịch vụ khác.
Nhiệm vụ của Trung tâm :
- Nghiên cứu thị trờng du lịch.
- Xây dựng và bán các chơng trình du lịch.
- Điều hành chơng trình du lịch.
- Dịch vụ về xuất nhập cảnh và gia hạn xuất nhập cảnh cho khách du
lịch và các dịch vụ khác đáp ứng mọi nhu cầu của các đối tợng
khách du lịch.
Từ khi thành lập cho đến nay Trung tâm đà thu hút đợc rất nhiều
khách đem lại nguồn doanh thu lớn cho Công ty. Kết quả là trong 3năm
(1998- 2000) Trung tâm đà đón và phục vụ khách với số lợng lớn và thu đợc 68,2 tỷ đồng. Vì thế năm 2000 Trung tâm đợc tặng bằng khen của Công
ty là đơn vị thi đua xuất sắc của Công ty. Đặc biệt năm 2002 Công ty du
lịch đà đợc Dảng và Nhà Nớc ban tặng huân chơng lao động hạng nhất. Đó
là nhờ một phần không nhỏ từ những cố gắng phấn đấu trong hoạt động
kinh doanh của Trung tâm.

Với những thành quả đà đạt đợc, Công ty DL Hà Nội đà và đang có vị
trí quan trọng trong nền kinh tế Quốc dân, thực hiện mục tiêu DL HN - Uy
tín - Chất lợng xứng đáng là lá cờ đầu của ngành Du Lịch Việt Nam.

2


Nội dung
1.

Khái quát về công ty du lịch hà nội

1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Công ty du lịch Hà Nội với tên gọi giao dịch quốc tế là: Ha Noi
Tourism. Trụ sở chính đặt tại 18- Lý Thờng Kiệt- Hà Nội. Công ty đợc
thành lập ngày 25/ 3/ 1963 với khởi điểm là một chi nhánh trực thuộc Công
ty du lịch Việt Nam. Đến tháng 6/1995 thực hiện Nghị định 45/ CP của
Chính Phủ và Thông T 09 của Tổng Cục, Công ty dợc chuyển về UBND
thành phố Hà Nội. Hiện nay Công ty là một doanh nghiệp nhà nớc, dới sự
chỉ đạo trực tiếp của sở du lịch Hà Nội trực thuộc UBND thành phố Hà Nội.
Cùng với thời gian và kinh nghiệm Công ty đà ngày càng lớn mạnh và
không ngừng phát triển về cơ sở vật chất kỹ thuật để phục vụ cho hoạt động
kinh doanh. Công ty là doanh nghiệp chuyên kinh doanh khách sạn, lữ
hành, vận chuyển và các dịch vụ khác nhng hoạt động chủ yếu trong lĩnh
vực khách sạn.
Năm 1997 xảy ra cuộc khủng hoảng về tài chính tiền tệ của các nớc
trong khu vực nên việc kinh doanh khách sạn là rất khó khăn. Do vậy, việc
đẩy mạnh hoạt động kinh doanh lữ hành là rất cần thiết và cấp bách. Đứng
trớc tình hình đó, nhận thức dợc tầm quan trọng là phải thu hút khách công
ty đà tiến hành thành lập Trung tâm du lịch, chuyên hoạt động kinh doanh

lữ hành, trên cơ sở phòng thị trờng và Trung tâm điều hành đa đón khách đợc sát nhập để hoạt động kinh doanh đợc thuận tiện và dễ dàng nhng vẫn
chịu sự giám sát của Công ty.
Tháng 01/ 1998 Trung tâm du lịch ra đời đợc đặt tại 18- Lý Thờng KiệtHà Nội cùng trụ sở với Công ty. Từ khi thành lập cho đến nay Trung tâm đÃ
thu hút đợc rất nhiều khách đem lại nguồn doanh thu lớn cho Công ty.
Trung tâm du lịch Hà Nội là một bộ phận kinh doanh lữ hành của
Công ty du lịch Hà Nội, là đơn vị chuyên hoạt động kinh doanh lữ hành
trực thuộc Công ty du lịch Hà Nội đợc hoạt động độc lập nên cũng có các
bộ phận quản ký khác nhau theo từng chức năng giống nh C«ng ty lín.

1


1.2. Bộ máy tổ chức của công ty.
Bớc vào nền kinh tế thị trờng hiện nay thì hoạt động kinh doanh đạt
hiệu quả là tiêu chí đánh giá hàng đầu của mọi doanh nghiệp. Một trong
những điều kiện để đánh giá đó là sự sắp xếp hợp lý và mang tính khoa học
của cơ cấu bộ máy tổ chức. Nó thể hiện ở tính gọn nhẹ, đơn giản mà vẫn có
tầm bao quát lớn. Tạo nên thành công và chỗ đứng của Công ty DLHN trên
thơng trờng nh ngày nay một phần không nhỏ là do có sự bố trí sắp xếp một
cách khoa học của cơ cấu tổ chức của Công ty DLHN, đợc thể hiện qua sơ
đồ sau:
Sơ đồ số 1: Sơ đồ Hệ thống quản lý điều hành của Công ty DLHN.
UBNDTP HN

Tổng cục DLVN
Sở DLHN
Cty DL HN

P. Hành chính tổng
hợp


Trung tâm
DL

Chi nhánh DL
Móng Cái

Chi nhánh TP
HCM

TTTM và
DLDV

P. tổ chức cán bộ

KS Dân
chủ

KS Hoà
Bình

KS Hoàn
Kiếm

KS Bông
Sen

P. Tài chính kế
toán


XN XD
và DV DL

Đoàn xe
DL

Liên doanh tong nớc:
+ Cửa hàng Paloma cafe
+Nhà hàng Vân Nam

Liên doanh nớc ngoài :
+ LD KS Metropole:
+ LD Làng Đoàn kết - Tây
hồ

2

Trung
tâm vui
chơi giải
trí Văn
Thánh


1.2.1 Nhiệm vụ của Trung tâm du lịch Hà Nội.
Hiện nay Trung tâm du lịch hoạt động ngày càng hiệu quả và có
những chức năng nhiệm vụ cụ thể sau đây:
- Ký kết hợp đồng với các cá nhân và tổ chức nớc ngoài có nhu cầu
thuê nhà để ở và làm văn phòng.
- Trực tiếp ký kết với các tổ chức kinh doanh du lịch của nớc ngoài

để thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam ; đa ngời Việt Nam, ngời nớc ngoài c trú tại Việt Nam đi du lịch ; Tổ chức các chơng trình du lịch thu
hút khách nội địa.
-Thực hiện chế độ báo cáo hàng kỳ về kết quả kinh doanh của Trung
tâm cho các cơ quan cấp trên.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nớc về
việc cho các cá nhân hay tổ chức nớc ngoài thuê nhà, quy định về kinh
doanh lữ hành, quản lý các phơng tiện vận chuyển và các quy định khác
liên quan.
- Trung tâm đợc phép ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp sản
phẩm du lịch nh khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành trong việc cung cấp
khách.
Trung tâm DLHN là chi nhánh trực thuộc của công ty DLHN. Tuy
mới đợc thành lập nhng do thừa hởng những điểm mạnh và u thế của Công
ty nên Trung tâm DLHN đà đạt đợc những thành công đáng kể. Bộ máy tổ
chức của Trung tâm DLHN vừa đơn giản, gọn nhẹ mà lại có sự liên kết với
nhau chặt chẽ bởi các mối quan hệ chức năng, tạo nhiều tiện lợi cho việc
quản lý và điều hành của Công ty.
Sơ đồ số 2:Sơ đồ bộ máy tổ chức của Trung tâm du lịch.
Giám đốc
Trung tâm

Phòng
Nội địa

Phòng
Outbound

Phòng
Inbound


3

Phòng
tài chính-kế
toán

Phòng
điều hành h
ỡng dẫn


1.3 Nhiệm vụ, chức năng của từng bộ phận trong bộ Trung tâm du lịch.
1.3.1 Giám đốc
Là ngời chịu trách nhiệm chính tại Trung tâm, có quyền quyết định
mọi mặt hoạt động của Trung tâm trong phạm vi cho phép. Giám đốc có
nhiệm vụ giao kế hoạch kinh doanh trực tiếp đến các phòng ban. Có chức
năng giám sát và chỉ đạo các phòng ban thực hiện tốt các chính sách, chiến
lợc của Công ty.
1.3.2 Phòng điều hành, hớng dẫn:
Điều hành chỉ đạo các hớng dẫn viên phù hợp với các tour du lịch mà
khách hàng yêu cầu. Có sự phân bổ hợp lý công việc của từng phòng ban.
Có mối quan hệ tốt với các nhà cung ứng dịch vụ tại điểm du lịch để phục
vụ các đoàn khách.
1.3.3 Phòng tài chính- kế toán
1.3.3.1 Chức năng:
Tổng kết doanh thu và chi phí, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và lập
hoá đơn thanh toán, làm tất cả các công việc hạch toán, thu chi và theo dõi
hoạt động tài chính của Trung tâm.
1.3.3.2 Nhiệm vụ:
- Thu tiền theo hợp đồng du lịch đà ký kết với khách hàng

- Chi tiền tạm ứng cho bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện hợp
đồng
- Thanh toán các chi phí văn phòng, điện nớc, các chi phí liên quan
đến Marketing.
-Cung cấp các loại tiền lơng, tiền thởng tới các cán bộ công nhân viên
trong Trung tâm.
-Tổng kết doanh thu và chi phí định kỳ theo tháng, quý, năm và tình
hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm du lịch.

4


1.3.4 Phòng du lịch nớc ngoài: (Outbound Department):
1.3.4.1 Chức năng:
-Xây dựng và thực hiện các chơng trình cho khách du lịch Việt Nam
và ngời nớc ngoài đang c trú và làm việc tại Việt nam đi du lịch ở nớc
ngoài.
Tổ chức các hoạt động hợp tác, liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ
ở nớc ngoài nh các hÃng lữ hành lớn ở Trung Quóc, Thái Lan, Malaysia,
Singapore và ở Châu Âu, Hoa Kỳ...
- T vấn và bán các chơng trình du lịch Outbound và các sản phẩm
đơn lẻ nh đặt phòng khách sạn, vé máy bay, làm thủ tục visa, giấy thông
hành cho khách có nhu cầu đi.
- Tổ chức và thực hiện các chơng trình du lịch đà bán cho khách
hàng.
1.3.4.2 Nhiệm vụ:
- Bộ phận marketing : dựa trên mối quan hệ giữa Công ty và những đối
tác nớc ngoài xây dựng các chơng trình du lịch khả thi, hấp dẫn cả về nội
dung và giá cả, giới thiệu các chơng trình du lịch tới khách hàng thông qua
hình thức tiếp thị trực tiếp và gián tiếp.

1.3.5 Phòng du lịch nội địa (Domestic Department)
1.3.5.1 Chức năng:
- Tổ chức hoạt động liên kết và hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ
du lịch đơn lẻ nh lu trú, vận chuyển, ăn uống ở các vùng du lịch, điểm đến
du lịch trong cả nớc.
- Xây dựng và marketing các chơng trình du lịch tới khách dulịch.
- T vấn và bán các sản phẩm du lịch tới khách du lịch.
- T vấn và bán các sản phẩm du lịch trọn gói hay các dịch vụ du lịch
đơn lẻ tới tay khách hàng.
- Tổ chức thực hiện các chơng trình du lịch mà khách hàng đà đăng
ký.

5


1.3.5.2. Nhiệm vụ
Tơng tự nh phòng du lịch Outbourd phòng du lịch nội địa cũng có các
bộ phận sau:
- Bộ phận marketing : dựa vào mối quan hệ của công ty với các nhà
cung cấp dịch vụ du lịch trong nớc, xác định giá thành chơng trình du lịch
từ đó t vấn và bán các chơng trình du lịch cho những cá nhân và tập thể có
nhu cầu.
- Bộ phận khách lẻ: Tìm hiểu nhu cầu của khách, bán chơng trình du
lịch và chuyển cho bộ phận điều hành.
- Bộ phận điều hành của Trung tâm là bộ phận liên hệ trực tiếp với
các nhà cung cấp, các đối tác là công ty lữ hành nhận khách ở các
nớc dẫn du lịch từ đó nắm bắt đợc những chơng trình du lịch.
+ Dựa vào những khả năng về lợng khách sẽ tham gia chơng trình du
lịch cùng với mối quan hệ với các hÃng hàng không nh Vietnam
airlines, Thai Ainways... bộ phận điều hành trực tiếp liên hệ xin giảm

giá vé cho đoàn.
+ Bộ phận điều hành nhận thông tin và hồ sơ từ bộ phận thị trờng, bộ
phận gom khách từ đó đặt chỗ chính xác số lợng đoàn khách với hÃng hàng
không, các đối tác ở nớc ngoài, ngày khởi hành và kết thúc chơng trình.
1.3.6 Phòng du lịch trong nớc (Inbound Department).
1.3.6.1 Chức năng:
- Tổ chức các hoạt động liên kết hợp tác với các hÃng lữ hành nớc
ngoài, với t cách là công ty lữ hành nhận khách cung cấp các dịch vụ du
lịch trọn gói từ khách hàng của công ty gửi khách. Liên kết với các nhà
cung cấp dịch vụ có tiếng trong nớc để sẵn sàng phục vụ nhu cầu du khách.
- Xây dựng các chơng trình du lịch Inbound nhằm nâng cao tính cạnh
tranh với các công ty lữ hành khác trong níc.
- Dùa vµo uy tÝn vµ mèi quan hƯ cđa công ty tăng cờng các hoạt động
marketing, quảng cáo thơng hiệu và các chính sách khuyến mại tới các
công ty gửi khách nhằm mở rộng mối quan hệ với đối tác, tăng khả năng
cạnh tranh.
Tổ chức thực hiện chơng trình du lịch đà ký kết với các đối tác
1.3.6.2 Nhiệm vụ:
- Bộ phận Manketing: Có nhiệm vụ xây dựng các chiến lợc Manketing
lớn thông qua các hội nghị hội thảo, các hội chợ quốc tế tổ chức trong nớc
và ngoài nớc nhằm khuếch trơng quảng cáo sản phẩm, uy tín chất lợng của
Công ty nhằm tìm kiếm các đối tác phát triển các hoạt động liên kết, hợp
tác với các công ty lữ hành, các tổ chức cá nhân nớc ngoài có mong muốn
và nhu cầu tham quan du lịch, tổ chức hội nghị hội thảo tại Việt Nam.
- Bộ phận điều hành có nhiệm vụ nhận các thông tin từ phía đối tác là
các công ty gửi khách, xây dựng và thực hiện các chơng trình theo đúng

6lịch trình về thời gian mà công ty gửi khách đà thông báo. Điều các hớng
dẫn viên theo đúng khả năng chuyên môn và liên hệ đặt dịch vụ với các nhà
cung cấp.
- Bộ phận hớng dẫn viên Inbound có nhiệm vụ nhận điều từ bộ phận
điều hành và thực hiện theo đúng chơng trình đà đề ra.
1.4 Số lợng và cơ cấu các bộ phận nhân sự của công ty DLHN
1.4.1 Số lợng.
Công ty du lịch Hà Nội là một Công ty có quy mô lớn vì trong khối
kinh doanh khách sạn phải cần một đội ngũ lao động lớn. Vì vậy số lợng
lao động của công ty có thời kỳ lên 1500 ngời. Từ năm 1995 khi khách sạn
Thắng Lợi và khách sạn Hoàng Long tách ra làm 1 hình thí điểm trực
thuộc Tổng công ty du lịch Việt Nam đến nay thì lao động trong công ty
khoảng 800 ngời đợc phân công một cách hợp lý vào các bộ phận các
phòng chức năng. Dới đây là bảng cơ cấu của các bộ phận và số lao động
trong toàn Công ty DLHN.

7


Bảng số 1: Cơ cấu các bộ phận của Công ty.
Bộ phận

Tổng số <25 tuổi
ngời
Giam đốc
4
0
Văn phòng Công ty
38
4

Trung tâm du lịch
56
6
Khách sạn hoà Bình
180
42
Khách sạn Dân Chủ
120
20
Khách sạn Bông Sen
42
12
Khách sạn Hoàn Kiếm
53
14
Trung tâmTM DV DL
62
19
Cửa hàng Paloma
75
14
Cửa hàng Vân Nam
38
19
Khu vui chơi QuánThánh 35
16
Xí nghiệp XâY Dựng
12
3
Xuất khẩu LĐ

15
4
Chi nhánh TP HCM
16
2
Đội xe
13
3
Chi nhánh Móng Cái
9
4
Xuất nhập khẩu
32
9
Tổng
800

25-35

35-45

0
8
27
50
70
50
21
31
34

7
12
5
5
9
4
3
18

3
12
15
82
20
82
11
8
16
12
4
2
4
3
5
1
3

>45
tuổi
1

14
8
6
10
6
7
4
4
6
3
2
2
2
1
1
2

Đại học Đảng Nữ
4
25
18
60
70
21
27
23
7
10
8
4

4
8
5
4
6

4
29
25
40
50
18
30
41
36
12
15
4
6
6
8
3
11

0
20
32
110
98
23

21
29
2
26
23
7
5
8
7
5
15

1.4.2 Tình hình nhân lực của Trung tâm DLHN
Hiện nay Trung tâm du lịch có số lợng cán bộ và nhân viên là 53 ngời
trong đó có 12 ngời là cán bộ chủ chốt nh: Giám đốc, trởng phó phòng của
mỗi bộ phận, còn lại là những nhân viên trẻ, nhiệt tình có trình độ đại học
làm việc theo từng chuyên môn của mình.
Bảng số 2:Bảng thống kê số lao động đang làm việc tại Trung tâm
Các phòng ban
P. Giám đốc
P.Điều hành
P. Tài chính
P. Outbound
P. Inbound
P. Nội địa
Tổng cộng
Tỷ lệ (%)

Số lao động (ngời)
01

04
12
13
13
10
53

cán bộ nữ
0
02
08
07
05
05
27
51

T.Phó phòng
0
02
02
03
03
02
12
23

Trình độ ĐH
01
04

10
13
13
10
51
96

( Nguồn: Báo cáo tình hình CBCNV của Trung tâm DLHN )
Qua bảng trên ta nhận thấy các CBCNV trong Trung tâm hầu hết là có
trình độ đại học chiếm 96 % chứng tỏ một đội ngũ nhân lực mạnh cả về
chất lợng và số lợng. Độ tuổi không cao, tập trung nhất ở độ tuổi từ 25 đến
35. Đây là độ tuổi còn đang hăng say với công việc và phát huy một cách
hiệu nhất năng lực công tác của mình. Hầu hết đều biết hai thứ tiếng trở lên,
về cơ cấu giới tính tơng đối đồng đều, 51% là nữ, 49% là nam.
Cơ cấu giới tính hợp lý nh vậy Trung tâm du lịch đà tạo cho mình một
cơ sở vững chắc, điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh
đó thì số ngời có trình độ đại học về du lịch lại ít, hầu hết lấy từ đại học
ngoại ngữ ra nên Trung tâm cần phải đào tạo thêm nghiệp vụ du lịch cho
nhân viên của mình. Tuy nhiên do nhu cầu đa dạng của khách du lịch
8


Outbound và nội địa nh du lịch đơn thuần, du lịch kết hợp hội nghị, hội
thảo, du lịch kết hợp tham dự hội nghị triển lÃm... và sự cạnh tranh khốc liệt
của các hÃng lữ hành, các nhà cung cấp dịch vụ. Ban giám đốc trung tâm du
lịch chủ trơng phát huy tính năng động sáng tạo của mỗi cá nhân trong tập
thể, phát huy tối đa mỗi quan hệ giữa các cá nhân với khách hàng của mình.
Từ đó mỗi cá nhân không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà còn có
thể làm đợc các nhiệm vụ khác ví dụ nh ngời làm điều hành và hớng dẫn
viên có thể dựa vào mối quan hệ sẵn có của mình để markting các sản tới

khách hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Trung tâm.
* Hệ thống cơ sở vật chất
Trung tâm đợc Công ty giao cho toàn bộ tầng một gồm 7 phòng với
các phơng tiện làm việc hiện đại : 23 máy vi tính, 4 máy in, 30 máy điện
thoại bàn, 2 máy fax và nhiều trang thiết bị văn phòng khác Ngoài ra Ngoài ra
giám đốc, các trởng phó phòng đều đợc trang bị máy tính sách tay để tiện
cho việc theo dõi các hoạt động của bộ phận mình, truy cập các thông tin
cập nhật về du lịch.
Về nguồn vốn kinh doanh cã tõ hai nguån chÝnh lµ vèn kinh doanh do
Trung tâm cung cấp, chủ yếu là cơ sở vật chất, thứ hai là vốn đóng góp của
các sáng lập viên.
Hiện nay vốn kinh doanh của Trung tâm là: 13.82 tỷ đồng
Vốn cố định : 8,98 tỷ đồng
Vốn lu động :4,84 tû ®ång

9


2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Trung tâm

2

2.1. Các lĩnh vực kinh doanh của công ty

2.1.1 Môi trờng kinh doanh
Mỗi một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đợc thì phải có một
điều kiện kinh doanh ổn định và rộng lớn. Công ty du lịch Hà Nội là một
công ty có thâm niên hoạt động lâu năm và hoạt động kinh doanh lớn
mạnh, điều này chứng tỏ công ty có môi trờng kinh doanh tốt cả bên ngoài
lẫn bên trong chính vì thế mà Trung tâm du lịch Hà Nội cũng đợc thừa hởng

những điều kiện đó.
*Môi trờng bên ngoài:
Trung tâm du lịch Hà Nội đóng tại 18 Lý Thờng Kiệt Hà Nội, đây là
trung tâm chính trị, văn hoá, xà hội của cả nớc và là đầu mối giao thông
liên lạc trong và ngoài nớc. Nơi đây tập trung phần lớn các cơ quan ngoại
giao, thơng mại, các tổ hức quốc tế. Kể từ khi có chính sách mở của đà tạo
nên thuận lợi cho Việt Nam thu hút một lợng khách quốc tế lớn tới đợc thể
hiện là năm 2000 số lợng khách quốc tế đến Hà Nội 50400 khách, cho đến
năm 2002 con số này đà lên tới 58068 khách. Điều này cho thấy Hà Nội là
đầu mối của các chơng trình du lịch ở phía Bắc, ngoài ra còn tập trung rất
nhiều các di tích lịch sử văn hoá, nghệ thuật và các cơ sở lu trú, ăn uống
dạt tiêu chuẩn cao. Với một vị trí thuận lợi nh vậy hoạt động của công ty
cũng nh của Trung tâm càng đợc hỗ trợ đảm bảo phát triển tốt hơn.
*Môi trờng bên trong
Trung tâm du lịch Hà Nội đợc thừa hởng những mặt u điểm và các
mảng hoạt động mạnh của Công ty DLHN cïng víi hƯ thèng c¬ së vËt chÊt
kü tht phơc vụ du lịch tơng đối đầy đủ và một đội ngũ nhân viên trẻ đẹp
song rất có tâm huyết, có trình độ và tay nghề vững nhờ có sự đào tạo đúng
hớng họ rất nhiệt tình và tận tâm với công việc.
Nh vậy với một điều kiện kinh doanh tốt và thuận lợi cả bên trong lẫn
bên ngoài nên Trung tâm luôn luôn đạt tiêu chuẩn : chất lợng phục vụ lên
hàng đầu, luôn đảm bảo chữ tín với khách hàng.

10


2.1.2. Các lĩnh vực kinh doanh chính của Trung tâm là:
- kinh doanh lữ hành :
+ Tổ chức, t vấn và thực hiện chơng trình cho khách đi du lịch nội địa.
+ Tổ chức, t vấn và thực hiện chơng trình hoạt động du lich cho khách

nớc ngoài vào Việt Nam
+ Tổ chức và thực hiện t vấn cho khách đi du lịch quốc tế
+ Tổ chức và đồng tổ chức hội nghị, hội thảo trong nớc và nớc ngoài.
+ Tổ chức và đồng tổ chức các giải thể thao trong nớc và quốc tế.
- Kinh doanh khách sạn và thuê văn phòng
- Kinh doanh dịch vụ ăn uống
- Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí
- Kinh doanh dịch vụ xây dựng
- Liên doanh với nớc ngoài kinh doanh lu trú khách sạn lao động
Thống Nhất- Metropole
- Liên doanh trong nớc kinh doanh dịch vụ ăn uống....
Ngoài ra còn có 1 số dịch vụ bổ sung:
- Dịch vụ đặt vé máy bay, tàu hoả...trong nớc và ngoài nớc
- Dịch vụ thủ tục làm hộ chiếu, xuất nhập cảnh, gia hạn Visa
- Cung cấp HDV và thông thịch viên
- Tổ chức và cung cấp các dịch vụ cới hỏi.
- T vấn và tổ chức các kỳ nghỉ cuối tuần, nghỉ trăng mật
-Với sự đa dạng về chủng loại phơng pháp các hoạt động kinh doanh
của Trung tâm ngày càng hoàn thiện, ổn định, đáp ứng nhu cầu ngày càng
cao của khách hàng, góp phần nâng cao uy tín và chất lợng của công ty
nhằm đạt đợc doanh thu và lợi nhuận đề ra. Nhờ sự đa dạng lĩnh vực hoạt
động trong du lịch đà giúp cho Trung tâm hạn chế bớt tính thời vụ trong du
lịch, đảm bảo thu nhập cho ngêi lao ®éng.

11


2.2. Thị trờng chính của Trung tâm
Trên thị trờng du lịch hiện nay thì khách hàng là một trong những
điều kiện cần cho các công ty du lịch tồn tại. Tuy nhiên có rất nhiều thị trờng khách khác nhau và Trung tâm du lịch Hà nội đà chọn đợc cho mình

một đoạn thị trờng riêng.
- Đối với mảng du lịch outbound thì nguồn khách chính là khách trên
địa bàn Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ mét sè vùng lân cận. Các chơng
trình du lịch đợc xây dựng ra nớc ngoài chủ yếu là sang Trung Quốc, Thái
Lan. Hai thị trờng này có số khách đi đông nhất chiếm khoảng 60% tổng số
khách đi du lịch nớc ngoài, trung bình mỗi đoàn từ 10-15 ngời với thời gian
lu lại bình quân là 6 ngày.
Đối với thị trờng Inbound Trung tâm chủ yếu đón khách Pháp, Trung
Quốc và Thái Lan. Trong đó khách Pháp và Thái Lan là hai thị trờng trọng
điểm của Trung tâm, chiếm 80% (Pháp là thị trờng khách truyền thống).
Đến nay ngoài các thị trờng truyền thống nh Trung Quốc, các nớc ASEAN
và Tây Âu, Trung tâm đà mở rộng và thu hút khách từ các thị trờng mới nh
Đông Bắc á, Nhật Bản, Mỹ, Trung âu và Trung á . . .nhằm tăng cờng
khách Inbound. Đây mới là du lịch bền vững, mang lại lợi nhuận cao, tạo
nhiều công ăn việc làm cho ngời lao động, hỗ trợ tốt cho việc kinh doanh
khách sạn, kinh doanh vận chuyển khách du lịch và một số dịch vụ bổ trợ
khác của Công ty. Với mục tiêu mở rộng thị trờng hiện nay, Trung tâm dÃ
cử nhân viên sang nghiên cứu thị trờng mới ở Đức, đây là thị trờng tiềm
năng tơng lai của Trung tâm (hiện nay thị trờng này chiếm khoảng10%).
Mục tiêu năm 2000 và các năm tiếp theo Trung tâm sẽ mở rộng và thu hút
khách nớc ngoài vào Việt Nam từ các thị trờng mới. Đây là một khó khăn
nhng khi đà làm đợc nó lại vô cùng thuận lợi cho sự phát triển lâu dài của
Công ty.

12


- Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nớc là sự phát triển của ngành
du lịch. Sự phát triển của ngành du lịch luôn gắn liền với sự phát triển của
thị trờng khách. Khách du lịch là yếu tố quan trọng quyết định sự thành

công hay thất bại trong hoạt động kinh doanh của Trung tâm, số lợng khách
có ổn định thì hoạt động du lịch của Trung tâm mới bền vững.
2.3. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm DLHN
Bảng số 3: Bảng thống kê tình hình của Trung tâm giai đoạn(2001-2003)
Chỉ tiêu
Năm 2001
Năm 2002
Năm2003
khách
Lợt
ngày
lợt khách
ngày
lợt khách
ngày
khách
khách
khách
khách
Outbound
2214
17179
2700
18500
3950
19670
Inbound
4888
34186
13000

61000
12850
59092
Nội địa
2475
8425
2500
9100
2978
12300
Tổng
9577
59790
18200
88600
19778
91062
( Nguồn: Báo cáo thống kê của Trung tâm )
Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nớc đà có những chủ trơng,
chính sách tạo điều kiện cho việc phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi
nhọn, ngành công nghiệp không khói. Tất cả các thành phần kinh tế đều
có quyền bình đẳng tham gia vào hoạt động du lịch. Cùng với những khó
khăn chung của nền kinh tế Việt Nam cũng nh khó khăn trong điều kiện
sản xuất kinh doanh, hoạt động kinh doanh của Trung tâm du lịch gặp
không ít khó khăn. nhng dới sự quan tâm chỉ đạo thờng xuyên của Ban
giám đốc Trung tâm cùng những cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên
nên kết quả kinh doanh mà Trung tâm đà đạt đợc trong 3 năm qua là d¸ng
khÝch lƯ.

13Năm 2001 do tình hình trên thế giới hết sức căng thẳng sự kiện ngày
11/9 tại mỹ, các cuộc chiến tranh liên tiếp xảy ra tại Palestine- israel ... ĐÃ
gây lên tâm lý căng thẳng, lo sợ nền kinh tế toàn cầu có chiều hớng đi
xuống. Dẫn tới việc lợng khách du lịch lo ngại khi sử dụng vận chuyển
hàng không, vấn đề an toàn an ninh trên thế giới. Toàn Trung tâm đạt 9577
lợt khách với 59.790 ngày khách.
Năm 2002 do những quyết tâm cố gắng của toàn bộ trung tâm các
công tác về quảng cáo, khuyến mÃi liên tục đợc triển khai nhất là ở thị trờng Inbound trung tâm đà cử các cán bộ có kinh nghiệm tham gia các hội
chợ tổ chức ở nớc ngoài, cùng với việc xây dựng các trơng trình du lịch mới
hấp dẫn, và đặc sắc tạo sức hút lớn đối với du kh¸ch qc tÕ.
Nhê sù ph¸t triĨn nhanh chãng cđa nền kinh tế và cơ sở hạ tầng tại
các điểm đến du lịch, cùng với chính sách mở cửa, đơn giản hoá quản lý
hành chính nhà nớc, Trung tâm du lịch đà phục vụ 18.200 lợt khách tăng
190% so với năm 2001 trong đó:
- Khách Outbound: 2700 lợt khách, tăng 8% so với năm 2001và số
ngày khách tăng 7,7%
- Khách Inbound: 13.000 lợt khách, tăng 266% so với năm 2001 và số
ngày khách tăng 178,5%
- Khách nội địa: 2500 lợt khách, tăng 1,2% so với năm 2001 và số
ngày khách tăng 8%.
Năm 2003 tổng lợt khách là 19778 tăng so với năm 2002 là 1578
khách tơng ứng 8,7%; số ngày khách cũng tăng là 2462 ngày khách và tơng
ứng 2,8%. Trong đó:
-Khách Outbound: 2950 lợt khách tăng 9,2% so với năm 2002 và số
ngày khách tăng 6,3%.
- Năm 2003 do thế giới bị ảnh hởng của nạn dịch nh: SARS do đó
du lịch cũng bị ảnh hởng, vì thế lợng khách Quốc tế ( Inbound )giảm đi
đáng kể Trung tâm đón đợc 12850 lợt khách giảm so với năm 2002 là 150

tơng ứng 1,15%, ngày khách cũng giảm 3,12%

14


- Mặc dù lợng khách quốc tế đi du lịch ở Việt Nam bị giảm xuống
do bất khả kháng song về tình hình du lịch trong nớc của khách nội địa lại
tăng lên đáng kể. Năm 2003 Trung tâm đà đón đợc 2978 lợt khách, tăng so
với năm 2002 là 99,12% và ngày khách tăng35%.
2.4. Đánh giá chung
2.4.1. Điểm mạnh, cơ hội, điểm yếu của Trung tâm.
2.4.1.1. Điểm mạnh và cơ hội.
Công ty du lịch Hà Nội thành lập từ năm 1963, qua hơn 40 năm xây
dựng và trởng thành Công ty đà tích lũy đợc cho mình rất nhiều kinh
nghiệm cả trong hoạt động quản lí cũng nh trong hoạt động kinh doanh.
Với một cơ sở vật chất kỹ thuật lớn mạnh, một nguồn vốn lớn và lu động
cho phép Công ty có thể thay đổi các hoạt động, chiến lợc kinh doanh của
mình một cách dễ dàng.
Vì thế mà hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của Công ty đợc nâng
cao. mặc dù mới đợc thành lập nhng nối tiếp kinh nghiệm lâu năm của
công ty DLHN, Trung tâm đà tạo ra đợc cho mình một uy tín lớn trên thị trờng đợc các bạn hàng và khách hàng tín nhiệm.
Trung tâm du lịch Hà Nội là một tập thể thống nhất, có sự đồng lòng
nhất trí cao giữa cán bộ nhân viên. Các chiến lợc kinh doanh cũng nh các
sản phẩm kinh doanh lữ hành tại Trung tâm đều đợc tạo ra bởi sự kết hợp ý
kiến giữa một đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ đầy năng động, thông minh,
sáng tạo cùng với một đội ngũ cán bộ, nhân viên lâu năm, giàu kinh
nghiệm. Các hoạt động độc lập của mỗi cá nhân cũng đợc khuyến khích ở
đây. Họ đà tạo ra nhiều sản phẩm là những Tour du lịch hấp dẫn khách.
Hơn thế nữa, Trung tâm còn luôn cố gắng thoả mÃn khách hàng
bằng các mức giá hợp lý, các chơng trình du lịch đợc xây dựng theo nhu

cầu của khách. Vì vậy, khách đà tham gia vào các chơng trình du lịch của
Trung tâm tạo ra tính ổn định cho Trung tâm.

15


Trung tâm đà tiếp cận, tạo đợc mối quan hệ lâu dài với một số hÃng và
công ty du lịch nớc ngoài nh: La maison (Pháp), Naratravel L.td (Thái Lan),
Withus travel - Int/1 Networt (Hàn Quốc). Công ty Hồng Quảng cđa Trung
Qc vµ mét sè h·ng cđa Singapore, Hµ Lan. Để khai thác mạnh các thị
trờng này Công ty còn mở văn phòng đại diện tại Thái Lan.
- Các chính sách quảng cáo, giao tiếp, khuếch trơng của Trung tâm
luôn thu hút đợc sự chú ý, phản hồi từ công chúng, khách hàng.
2.4.1.2. Một số điểm yếu cần khắc phục của Trung tâm DLHN
Bên cạnh những điểm mạnh đà nêu trên thì Trung tâm vẫn còn một số
khiếm khuyết tồn tại cần khắc phục:
+ Trình độ chuyên môn của nhân viên không đồng đều, đại bộ phận là
sinh viên mới ra trờng, còn trẻ cha có nhiều kinh nghiêm, nghiệp vụ về kinh
doanh lữ hành.
+ Sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh du lịch nói chung và kinh
doanh lữ hành nói riêng ngày càng trở nên gay gắt.
+ Thị trờng khách du lịch kể cả lnbound, khách outbound và khách du
lịch nội địa ngày càng hạn chế do bị chia sẻ bởi nhiều công ty du lịch trên
địa bàn.
+ Một số thị trờng đà bị bÃo hòa trong khi các tour mới cha cuốn hút
cợc khách ngay trong thời gian ngắn.
+ Giá cả cạnh tranh và nhiều công ty t nhân kinh doanh du lịch lữ
hành ra đời có tác động lớn đến quá trình kinh doanh của Trung tâm.
+ Kế hoạch của Công ty giao cho Trung tâm mỗi năm lại càng cao.
+ Tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới thiếu ổn định, các cuộc

chiến tranh, khđng bè vÉn cha cã dÊu hiƯu lµ sÏ kÕt thúc trong năm tới.

16


3.

Mục tiêu và những biện pháp phát triển Trung tâm
Du lịch -công ty du lịch Hà Nội năm 2004

3.1. Mục tiêu
Không ngừng đổi mới, mở rộng các loại hình dịch vụ kinh doanh để
tăng doanh thu, lợi nhuận đồng thời tiếp tục củng cố và đề ra cácphơng hớng, biện pháp mang tính khả thi cao đem lại hiệu quả tốt.
Dới sự lÃnh đạo của Đảng uỷ, Giám đốc, cán bộ chủ chốt của các
phòng ban phấn đấu đoàn kết, dân chủ và nhất chí cao trong toàn Trung tâm
phấn đấu hoàn thành vợt mức chỉ tiêu cấp trên giao.
Xây dựng Công ty du lịch Hà Nội thành một doanh nghiệp ngày càng
lớn mạnh của Thủ đô Hà Nội, đảm bảo đủ việc làm và nâng cao đời sống
vật chất cho cán bộ công nhân viên. Tạo chỗ đứng cho Trung tâm đủ sức
cạnh tranh với các doanh nghiệp khác và ngày càng phát triển trong nền
kinh tế thị trờng và hội nhập kinh tế với các nớc phát triển trên thế giới.
3.2. Biện pháp để phát triển.
- Tiếp tục củng cố nâng cao chất lợng phục vụ, hiệu quả kinh doanh
của các dịch vụ và tất cả các đơn vị trong Trung tâm cụ thể nh :
+ Xây dựng quy trình làm việc cho tất cả các dịch vụ kinh doanh, các
dịch vụ hành chính của Trung tâm.
+ Tổ chức cho tất cả cán bộ công nhân viên có điều kiện học tập, nắm
vững quy trình công việc thực hiện thành thạo, nghiêm túc.
+ Thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lÃng phí, định mức
chi phí cho các sản phẩm.

- Hoàn thành công tác định biên lao động của các đơn vị trong toàn
Công ty, từ đó lập ra kế hoạch đào tạo và đào tạo lại sao cho hợp lý đối với
cán bộ công nhân viên Trung tâm.
- Mở rộng các dịch vụ kinh doanh của Trung tâm trong cả nớc và
ngoài nớc.
- Thờng xuyên bảo dỡng sửa chữa, nâng các các cơ sở vật chất hiện có,
đảm bảo đủ tiêu chuẩn phục vụ khách.

17


- Tăng cờng hoạt động tuyên truyền quảng cáo, mở rộng mạng lới bán
sản phẩm dịch vụ của Trung tâm đặc biệt có thể khai thác và quảng cáo các
sản phẩm qua mạng Internet, đồng thời củng cố và mở téng thÞ trêng kinh
doanh du lÞch.
- TiÕp tơc triĨn khai và thực hiện quy chế dân chủ trong Trung tâm
nghiên cứu cải tiến và phân phối tiền lơng, tiền thởng cho hợp lý đối với cán
bộ công nhân viên.

18×