Tải bản đầy đủ (.doc) (25 trang)

Báo cáo thực tập tổng hợp về "Tổ chức kế toán tại Công ty xây lắp và sản xuất thiết bị công nghiệp"

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (177.76 KB, 25 trang )

1
lời mở đầu
Mục đích và yêu cầu thực tập
Thông qua thực tập , giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận thực tế , vận dụng
những kiến thức đã đợc trang bị trong nhà trờng vào thực tiễn , củng cố đợc
những kiến thức đã học , đI sâu vào tìm hiểu và nắm bắt cách thức tổ chức công
tác kế toán trong từng loại hình doanh nghiệp cụ thể . Trên cơ sở đó , sinh viên
sẽ tiến hành phân tích , xem xét , đánh giá các hoạt động kinh doanh , đề ra các
kiến nghị về phơng hớng , biện pháp giảI quyết các tồn tại của cơ sở . Kết thúc
đợt thực tập , mỗi sinh viên phảI hoàn thành một chuyên đề thực tập chuyên
ngành kèm theo ý kiến nhận xét đơn vị thực tế . Chuyên đề này có thể đợc bổ
xung , hoàn thiện để trở thành khoá luận tốt nghiệp ( với những sinh viên có đủ
các điều kiện và tiêu chuẩn làm khoá luận do Nhà trờng quy định và có sự đồng
ý của giáo viên hớng dẫn )
. Khái quát về công ty:
- Tên công ty hiện nay : Công ty xây lp và sản xuất thiết bị công nghiệp
- Tên giao dịch quốc tế :
- Trụ sở chính : 129 Nguyễn Trãi Thanh Xuân - Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ : 04 9459537
- Fax : 84 - 4 8228838
- Mail : CC1 -
Lịch sử hình thành và phát triển :
Công ty xây lp và sản xuất thiết bị công nghiệp đợc ra đời 5/8/1958 theo
quyết định số 117 của Bộ Công Nghiệp.
2
Qua hơn 40 năm xây dựng và trởng thành công ty đợc chia ra làm 3 thời
kỳ:
* Thời kỳ 1958 - 1964 khôi phục kinh tế, xây dựng Miền Bắc XHCN
* Thời kỳ 1964 - 1975: Xây dựng và chiến đấu chống đế quốc Mỹ. Thời
kỳ này chia làm hai giai đoạn:
*Thời kỳ từ 1975- nay: Xây dựng trong điều kiện hoà bình và thống nhất


đất
Qua hơn 40 năm xây dựng và trởng thành, công ty luôn là đơn vị mạnh và
đợc nhận nhiều huân chơng của đảng và nhà nớc
I- Đặc điểm của Công ty xây lắp và sản xuất thiết bị
công nghiệp
1. Quá trình hình thành và phát triển
- Tên công ty hiện nay : Công ty xây lắp và sản xuất thiết bị công nghiệp
- Tên giao dịch quốc tế :
- Trụ sở chính : 129 Nguyễn Trãi Thanh Xuân - Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ : 04 9459537
- Fax : 84 - 4 8228838
- Mail : CC1 -
Lịch sử hình thành và phát triển :
Công ty xây dựng và sản xuất thiết bị công nghiệp đợc ra đời 5/8/1958
theo quyết định số 117 của Bộ Công Nghiệp.
Qua hơn 40 năm xây dựng và trởng thành công ty đợc chia ra làm 3 thời
kỳ:
3
* Thời kỳ 1958 - 1964 khôi phục kinh tế, xây dựng Miền Bắc XHCN
* Thời kỳ 1964 - 1975: Xây dựng và chiến đấu chống đế quốc Mỹ. Thời
kỳ này chia làm hai giai đoạn:
*Thời kỳ từ 1975- nay: Xây dựng trong điều kiện hoà bình và thống nhất
đất nớc ể từ khi hình thành và phát triển đến nay công ty đã tham gia đấu thầu
và nhận thầu thi công nhiều công trình: công trình xây dựng dân dụng, công
trình xây dựng công nghiệp, công trình văn hoá thể thao, công trình giao thông,
công trình thuỷ lợi-thuỷ điện, công trình đờng dây và trạm biến áp ở hầu hết các
tỉnh từ miền Bắc đến miền Trung.Công ty xây lắp và sản xuất thiết bị công
nghiệp có một thị trờng rất rộng lớn vì thế rất thuận lợi cho việc mở rộng sản
xuất kinh doanh của công ty, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.Thị trờng của Công
ty theo giấy phép kinh doanh chủ yếu ở trong nớc trong cả ba miền. Lực lợng

lao động trong Công ty cũng tơng đối ổn định về mặt lợng. Năm 1996 toàn
công ty có 1222 cán bộ công nhân viên (CBCNV), năm 2004 có 1189 CBCNV
nhng lại có sự thay đổi đáng kể về chất, thể hiện ở sự gia tăng về số lợng cán bộ
khoa học kỹ thuật: năm 1996 có 152 CBKHKT, năm 2004 có 239 CBKHKT.
Tính đến thời điểm 31/12/2004 Công ty có 325 Cán bộ khoa học nghiệp vụ
(27.3%), 671 Công nhân kỹ thuật (56.9%), 193 lao động phổ thông. Trong giai
đoạn 1999 - 2004 Công ty đã đạt đợc một số kết quả đáng kích lệ, đặc biệt
trong năm 2002 tổng giá trị sản xuất kinh doanh tăng là: 166 % so với năm
1999.
Dới đây là danh sách các công trình mà công ty đã thi công :
Các công trình chủ yếu công ty đã thi công
4
Biểu2.1
Thứ tự
Tên công trình
Số lợng
1 Công trình Công nghiệp 55
2 Công trình Nông nghiệp 14
3 Công trình Văn hoá 18
4 Công trình Giáo dục 38
5 Công trình Y tế 32
6 Công trình An ninh, Quốc phòng 51
7 Công trình phúc lợi công cộng 33
8 Công trình hệ thống truyền thông 9
9 Công trình khách sạn 16
Và đây là một số chỉ tiêu trong vài năm gần đây mà công ty đã đạt đợc
Biểu: 2.2
Báo cáo tình hình thực hiện một số chỉ tiêu
SXKD từ năm 2002-2004
ĐVT:1.000 VNđ

Danh mục 2002 2003 2004
Tổng giá trị SXKD 77.159.000 128.210.000 133.657.000
Xây lắp 64.250.000 85.728.000 98.342.000
SXCN 9.516.000 24.539.000 26.479.000
SXKD khác 1.976.000 5.787.000 5.967.000
Giá trị PVNB 1.417.000 12.156.000 14.869.000
5
Biểu: 2.3
Báo cáo tình hình thực hiện một số chỉ tiêu
Tài chính từ năm 1999-2001
ĐVT: 1.000 VNĐ
Chỉ tiêu 2002 2003 2004
Dthu 71.298.000 115.269.000 124.056.000
LN trớc thuế 553.000 1.316.000 1.789.000
Về sản xuất công nghiệp: Công ty luôn cố gắng trong khâu quản lý sản
xuất để đảm bảo chất lợng, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh
tranh trên thị trờng, hàng năm công ty đã sản xuất đợc:
-SX gạch đạt: 15 triệu viên/ năm
-SX đá : 40-80 nghìn m3/ năm
-SX Bê tông thơng phẩm: 12-22 nghìn m3/ năm
Về công tác đầu t: Công ty luôn có kế hoạch đầu t đổi mới máy móc thiết
bị thi công, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng hoạt động SXKD: Xây dựng
nhà máy gạch Mộc Bắc với công suất 20 triệu viên/ năm, xây dựng đầu t Trạm
trộn bê tông thơng phẩm với công suất thiết kế 60m3/giờ tại nhà máy xi măng
Bút Sơn, đầu t thêm máy móc thiết bị thi công hiện đại cũng nh tăng cờng công
tác sửa chữa, bảo dỡng máy móc thiết bị thi công.
Về công tác đào tạo: trong những năm gần đây công ty có kế hoạch nâng
cao chất lợng đội ngũ cán bộ quản lý, đào tạo nghề cho công nhân trên một số
lĩnh vực mới: nh sản xuất gạch, sản xuất Bê tông, khoan, mộc, ...
2 - Tổ chức sản xuất

Đối với bất kỳ một công trình xây dựng nào để hoàn thành đa vào sử dụng
phải trải qua ba giai đoạn sau:
6
Khảo sát Thiết kế Thi công
Công ty xây lắp và sản xuất thiết bị công nghiệp là đơn vị xây lắp, qui
trình công nghệ đợc thể hiện ở giai đoạn thi công công trình. Thực chất, quá
trình liên quan đến hạch toán chi phí của Công ty lại xảy ra từ khâu tiếp thị để
ký hợp đồng hay tham gia đấu thầu xây lắp công trình bằng các hình thức:
quảng cáo, chào hàng, tuyên truyền giới thiệu sản phẩm, giới thiệu năng lực sản
xuất. Sau khi ký kết hợp đồng xây dựng, công ty tiến hành lập kế hoạch, tổ chức
thi công bao gồm kế hoạch về máy móc thiết bị, nhân lực, tài chính Quá trình
thi công xây lắp công trình là khâu chính trong giai đoạn này: nhân lực, máy
móc thiết bị, nguyên vật liệu... đợc đa đến địa điểm xây dựng để hoàn thành
công trình theo tiến độ. Cuối cùng là công tác bàn giao nghiệm thu công trình
và quyết toán với chủ đầu t. Tuỳ theo từng hợp đồng mà công tác nghiệm thu,
thanh toán có thể xảy ra từng tháng hay từng giai đoạn công trình hoàn thành.
Tóm lại, qui trình công nghệ sản xuất của Công ty xây lắp và sản xuất thiết
bị công nghiệp đợc thể hiện nh sau:
3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty
Công ty xây lp và sản xuất thiết bị công nghiệp là Công ty có quy mô lớn,
địa bàn hoạt động rộng phân tán trên nhiều vùng của đất nớc nên cơ cấu bộ máy
quản lý phải đảm bảo việc quản lý lao động và phân công lao động thành nhiều
điểm thi công khác nhau một cách hiệu quả đồng thời nâng cao hiệu xuất công
tác kế hoạch phù hợp với đặc điểm sản xuất của Công ty.
Tiếp thị
đấu thầu
Ký kết hợp
đồng
Tổ chức
thi công

Lập kế hoạch
sản xuất
Thu hồi
vốn
Bàn giao nghiêm
thu công trình
Tổ chức xây
lắp
7
Mô hình tổ chức quản lý tại Công ty hiện nay là mô hình trực tuyến chức
năng. Đứng đầu là giám đốc công ty là ngời điều hành toần bộ hoạt động của
công ty. Công ty có các phó giám đốc công ty ( giám đốc kinh tế, phó giám đốc
kế hoạch tiếp thị, phó giám đốc kỹ thuật thi công ) phụ trách các lĩnh vực và kế
toán trởng giúp giám đốc điều hành theo sự phân công và uỷ quyền của giám
đốc.
Dới đây là mô hình tổ chức của công ty:
Các phòng ban công ty đợc tổ chức theo yêu cầu quản lý có nhiệm vụ chỉ
đạo hớng dẫn các xí nghiệp các đội trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chức
năng theo yêu cầu quản lý của công ty. Đứng đầu là các trởng phó phòng. Hiện
nay công ty có 4 phòng ban: Phòng kế hoạch tiếp thị và đầu t, phòng kỹ thuật và
thi công, phòng tài chính kế toán, phòng tổ chức lao động hành chính - y tế.
Nhiệm vụ của các phòng ban này là thực hiện theo dõi, hớng dẫn, đôn đốc, thực
giám đốc công ty
kế toán
trưởng
pgđ
kinh tế
pgđ
kế hoạch
tiếp thị

pgđ
kỹ thuật
thi công
phòng tài
chính, kế
toán
phòng tổ
chức lđtl
hc - y tế
phòng
kế hoạch
tiếp thị
phòng
kỹ thuật
thi công
12 xí
nghiệp
5 đội
xây
dựng
ban
quản lý
dự án
ban điều
hành dự
án
trung
tâm tư
vấn xd
ban chủ

nhiệm
công
trình
8
hiện lập các kế hoạch, tiến độ thi công đảm bảo chất lợng công trình cho các
đơn vị trực thuộc. Các phòng ban còn phải định kỳ báo cáo trình hình sản xuất
kinh doanh, lập các báo cáo, phân tích tình hình thực hiện sản xuất giúp ban
giám đốc có biện pháp quản lý thính ứng.
II. thực trạng tổ chức hạch toán kế toán
1. đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán
số cán bộ trong phòng kế toán tại công ty bao gồm có 8 ngời gồm có:
kế toán trởng và phó kế toán trởng và 6 kế toán viên mỗi kế toán viên có
nhiệm vụ thực hiện 1 phần hành kế toán
- kế toán thanh toán : bộ phân này có nhiệm vụ theo dõi tình hình công nợ
và các nghiệp vụ thanh toán với khách hang và nghĩa vụ thanh toán các nghiệp
vụ phảI nộp nhà nớc của công ty
- kế toán TSCĐ : bộ phận kế toán này có nhiệm vụ theo dõi tình hình tăng
giảm tài sản cố định của công ty và thực hiện các nghiệp vụ trích lập khấu hao
tài sản cố định tai công ty.
- kế toán vật t công cụ dụng cụ : bộ phận kế toán này có nhiệm vụ theo dõi
tình hình tăng giảm vật t , công cụ dụng cụ và tinh giá trị hang tồn kho tại công
ty
- kế toán doanh thu vốn và thuế : bộ phận kế toán này có nhiệm vụ theo
dõi và tập hợp doanh thu ,tính ra các khoản thuế phảI nộp nhà nớc.
- kế toán tiền lơng : bộ phận kế toán này có nhiệm vụ theo dõi và tính ra
các khoản lơng và các khoản trích theo lơng đối với cán bộ công nhân viên
trong công ty
9
- kế toán tiền mặt : bộ phận kế toán này có nhiệm vụ theo dõi tình hình

tăng giảm tiền mặt tại công ty
- kế toán tổng hợp chi phí và tính giá thành : bộ phận kế toán này có nhiệm
vụ tập hợp các khoản chi phí phát sinh và tính giá thành sản phẩm
2.đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty
- Công ty áp dụng chế độ kế toán mới trên máy vi tính và nối mạng trong
toàn tông công ty
- Công ty áp dụng niên độ kế toán theo năm dơng lịch
- Cùng với sự phát triển của Công ty phòng kế toán đã có những đóng góp
đáng kể nhằm nâng cao hiệu quả công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức
vừa tập trung vừa phân tán quả quản lý kinh tế. Hiện nay, tại công ty đang áp
dụng chế độ kế toán mới trên máy vi tính và nối mạng trong toàn Tổng công ty.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra trên nhiều địa bàn khác
nhau. Do đó công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức vừa tập trung vừa
phân tán. Hình thức này đợc thể hiện theo sơ đồ sau:
10
Sơ đồ bộ máy phòng kế toán
3. chính sách kế toán áp dụng
- Phơng pháp hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng
xuyên .
- Phơng pháp tính giá hàng tồn kho theo giá bình quân cả kỳ dự chữ
- Phơng pháp tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ .
Thuế GTGT đầu vào = giá trị đầu vào tính thuế x thuế suất thuế GTGT.
Thuế GTGT đầu ra = giá trị đầu ra x thuế suất thuế GTGT.
- Phơng pháp tính khấu hao TSCĐ theo phơng pháp khấu hao đều (phơng
pháp khấu hao đờng thẳng)
Mức khấu hao năm =
- Chế độ kế toán áp dụng theo chế độ kế toan doanh nghiệp ban hành theo
quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của bộ trởng bộ tài chính.
- Niên độ kế toán tại công ty là năm.
Kế toán trưởng

Phó kế toán trư
ởng
Kế
toán
thanh
toán
Kế toán
TSCĐ
và Quỹ
Kế toán
vật tư
CC-DC
Kế toán
doanh
thu, vốn,
thuế
Kế
toán
tiền lư
ơng
Kế
toán
tiền
mặt
Kế toán
tổng hợp
CF&tính
Z
Kế toán các đơn vị trực
thuộc

×