Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.03 MB, 68 trang )

Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
Lời mở đầu

Ông cha ta thờng nói: Học đi đôi với hành . Sau ba năm đợc học dới mái tr-
ờng Đại học chúng em cũng có cơ hội đợc tiếp xúc với thực tế. Đây là một cơ hội tốt
giúp các bạn sinh viên hiểu sâu hơn về bài học trên ghế nhà trờng, đồng thời cũng là
cơ hội tiếp thu những bài học ngoài giảng đờng.
Là một sinh viên khoa kế toán nói riêng, sinh viên trờng Đại Học Kinh tế nói
chung em thấy việc đi kiến tập rất có ý nghĩa bởi nó góp phần làm hành trang buớc vào
cuộc sống của mỗi sinh viên thêm đầy đủ. Sau hai tháng kiến tập tại Công ty cổ phần
thiết bị vật t y tế Thanh Hoá em đã đi sâu và tìm hiểu về đề tài kiến tập của mình.
Nội dung của đề tài ngoài phần mở đầu và các phụ lục kèm theo, bao gồm các
nội dung sau:
Phần I: Tổng quan về công ty cổ phần thiết bị vật t y tế Thanh Hoá,
Phần II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần thiết bị vật
t y tế Thanh Hoá,
Phần III: Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần thiết bị
vật t y tế Thanh Hoá.
Vì thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế nên trong quá trình nghiên cứu không
thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong đợc sự đóng góp ý kiến của thầy, cô
giáo cùng các cán bộ kế toán của Công ty để em có thể nắm bắt vấn đề một cách toàn
diện hơn.


Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
1
Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên

Lê Thị Thu Giang


Phần i
Tổng quan về công ty cổ phần vật t y tế thanh hoá.
1.1. Lịch sử hình thành công ty cổ phần vật t y tế Thanh Hoá.
Công ty cổ phần thiết bị vật t y tế Thanh Hoá đợc thành lập theo Quyết định số
3136 ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê
duyệt phơng án cổ phần hoá và chuyển Cửa hàng thiết bị vật t y tế Thanh Hoá ( trực
thuộc Công ty Dợc vật t y tế Thanh Hoá) thành Công ty cổ phần.Công ty đợc tổ chức
và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 do Quốc hội khoá IX Nớc
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999 và Nghị
định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2000.
Ngày 30/10/2006 Công ty tiến hành sửa đổi bổ sung lần thứ hai: Công ty cổ phần
thiết bị vật t y tế Thanh Hoá là Doanh nghiệp đợc thành lập dới hình thức chuyển từ
Doanh nghiệp Nhà nớc thành Công ty cổ phần, đợc tổ chức và hoạt động theo luật
Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội khoá XI Nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
2
Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Nghị định số 139/ 2007/NĐ-CP ngày
05/09/2007 của Chính phủ về hớng dẫn thi hành một số điều của luật Doanh nghiệp.
Trụ sở chính: 109 Nguyễn Trãi Phờng Ba Đình
Thành Phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá.
Tên Công ty: Công ty cổ phần thiết bị vật t y tế Thanh Hoá
Tên giao dịch Quốc tế: thanh hoa medical materials
equipment joint stock company.
Tên gọi tắt: themco
Giám đốc: mỵ duy hùng
Điện thoại: 0373.854.524
Fax: 0373.756.565
Email:
Địa bàn hoạt động: Trong và ngoài nớc.

Vốn điều lệ: 4.288 triệu đồng.Trong đó:
- Công ty cổ phần Dợc vật t y tế Thanh Hóa 410 triệu đồng.
- Vốn cá nhân : 3.878 triệu đồng
Công ty cổ phần thiết bị vật t y tế Thanh Hoá:
- Có t cách pháp nhân đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Có con dấu riêng, độc lập về tài sản, đợc mở tài khoản tại kho bạc Nhà
nớc, các ngân hàng trong và ngoài nớc theo quy định của pháp luật.
- Có điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty .
- Chịu trách nhiệm tài chính hữu hạn đối với các khoản nợ trong phạm vi vốn
điều lệ.
- Tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh, đợc hạch toán kinh tế độc lập và
tự chủ về tài chính.
Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
3
Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
- Có bảng cân đối kế toán riêng, đợc lập các quỹ theo quy định của luật Doanh
nghiệp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
1.2. Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần thiết bị vật t y tế
Thanh Hoá
1.2.1.Mục tiêu:
Công ty thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển
Sản xuất kinh doanh (SXKD) và các lĩnh vực khác, tạo công ăn việc làm ổn định cho
ngời lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông, phục vụ sức khoẻ nhân dân, đóng góp
cho ngân sách Nhà nớc và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.
1.2.2. Ngành nghề kinh doanh:
- Kinh doanh, sản xuất, sửa chữa, bảo dỡng, lắp đặt hớng dẫn sử dụng thiết bị
vật t y tế; kinh doanh, sản xuất, sửa chữa kính thuốc, kính thời trang, thiết bị về kính;
kinh doanh dợc phẩm, mỹ phẩm, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm.
- Kinh doanh, sản xuất, sửa chữa thiết bị dụng cụ thể thao, thiết bị vật t dân
dụng, công nghệ phẩm, đỗ gỗ mỹ nghệ, trang trí nội thất.

- Kinh doanh, sản xuất, sửa chữa thiết bị thông tin liên lạc, bu chính viễn
thông và các dịch vụ viễn thông, thiết bị trờng học, thiết bị vật t khoa học kỹ thuật,
thiết bị phân tích, thiết bị phục vụ đào tạo dạy nghề, thiết bị văn phòng; sản xuất,
kinh doanh, sửa chữa thiết bị truyền hình, máy ổn áp, máy phát điện, thiết bị điện,
điện tử, điện lạnh, thiết bị điện dân dụng, điện công nghiệp.
- Dịch vụ t vấn, lập dự án trang thiết bị bệnh viện và các đơn vị y tế.
- Dịch vụ cho thuê thiết bị; đầu t và cho thuê tài chính.
- Xây lắp, sửa chữa, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông,
thủy lợi; xây dựng hạ tầng các công trình; san lấp mặt bằng; thi công các công trình
phòng chống tia X, chống phóng xạ.
- Kinh doanh, sửa chữa thiết bị bảo vệ, giám sát, an ninh, thiết bị phòng chát
chữa cháy; ôtô, môtô và phụ tùng ôtô, môtô các loại.
Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
4
Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
- Dịch vụ vận chuyển cấp cứu bệnh nhân; vận chuyển hành khách, hàng hóa
đờng bộ.
- Đầu t tài chính trong các dịch vụ y tế và bệnh viện.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu dợc phẩm, mỹ phẩm, sinh phẩm, hóa chất xét
nghiệm, thực phẩm, thiết bị y tế, thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị trờng học, thiết bị
phân tích, thiết bị văn phòng, thiết bị đào tạo dạy nghề, thiết bị điện, điện tử, thiết bị
viễn thông, ôtô cứu thơng chuyên dụng, ôtô, xe máy các loại.
- T vấn, kinh doanh, lắp đặt và xây lắp hệ thống xử lý nớc thải y tế và công
nghiệp, t vấn kinh doanh, lắp đặt, sửa chũa, bảo dỡng hệ thống lò xử lý chất thải rắn,
chất thải lỏng, xử lý môi trờng trong ngành y tế, dân dụng và công nghiệp.
- Sản xuất, kinh doanh và cung ứng hệ thống khí nén, hút áp lực, ôxy y tế, CO
2
, Nitơ hóa lỏng, gas háo lỏng phục vụ trong ngành y tế và công nghiệp.
- Đầu t tài chính vào lĩnh vực giáo dục đào tạo; thành lập trờng cao đẳng, trung
cấp chuyên nghiệp, phổ thông trung học; liên kết đào tạo, dạy nghề với đơn vị có

chức năng; đầu t tài chính và thiết bị vào lĩnh vực hoạt động của các bệnh viện và cơ
sở y tế; thành lập bệnh viện đa khoa và chuyên khoa; liên doanh, liên kết khám chữa
bệnh với các cơ sở khám chữa bệnh và bệnh viện.
1.3.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty:
Công ty hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện,bình đẳng,dân chủ và tôn trọng
pháp luật. Cơ quan quyết định cao nhất của Công ty là Đại hội đồng cổ đông.
Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị để quản trị Công ty giữa hai kỳ đại
hội, bầu Ban kiểm soát để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh,quản trị,điều hành
Công ty.
Chủ tịch Hội đồng quản trị là ngời đại diện hợp pháp theo pháp luật.
Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
5
Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
Quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty là Ban Giám đốc gồm Giám
đốc Điều hành và Giám đốc Tài chính,Giám đốc Kinh doanh do Hội đồng quản trị bổ
nhiệm.
Sơ đồ 1: Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thiết
bị vật t y tế Thanh Hoá.

Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
6
Đại hội đồng
cổ đông
Ban kiểm soát
Hội đồng
quản trị
Giám đốc Điều hành
Phòng kinh doanh -
kỹ thuật - Xuất nhập
khẩu

Phòng Tài chính
kế toán
Phòng Quản trị
& Quản lý
nhân sự
Phòng dự án và
Quản lý đầu t
Giám đốc Tài chính - Kinh doanh
Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đợc Đại hội đồng cổ đông thông qua
thông qua ngày 05/11/2006 quy định chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát và các bộ phận chức năng của Công ty nh sau:
- Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý cao nhất Công ty giữa 2 kỳ Đại hội
đồng cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan
đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội
đồng cổ đông.
Hội đồng quản trị có quyền quyết định chiến lợc phát triển của Công ty,
kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần đợc chào bán của từng loại, quyết định
giải pháp phát triển thị trờng, tiếp thị và công nghệ thông qua hợp đồng mua, bán,
vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản
đợc ghi trong sổ kế toán. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức giám đốc và cán bộ quản
lý quan trọng khác, quyết định mức lơng và lợi ích khác của cán bộ quản lý đó.
Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, quyết định thành lập
Công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn mua cổ phần của
doanh nghiệp khác.
Hội đồng quản trị có nhiệm vụ trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên
Đại hội đồng cổ đông, duyệt chơng trình nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng
Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
7
Trung tâm

bảo hành
bảo trì
thiết bị y
tế
Các cửa
hàng bán lẻ
vật t y tế
Trung tâm
kính thuốc
y tế, kính
mắt
Liên doanh
khám chữa
bệnh
Trung
tâm dịch
vụ vận
chuyển
cấp cứu
bệnh
Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
cổ đông, triệu tập Đại hội đồng cổ đông , kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể
Công ty....
Hội đồng quản trị gồm ba ngời với nhiêm kì 5 năm ( 2006-2010)
- Ban kiểm soát: Là tổ chức thay mặt cho cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động
kinh doanh quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ
đông bầu cử và bãi miễn.
BKS Công ty gồm 3 ngời. Trong đó phải có ít nhất một thành viên có chuyên
môn về tài chính kế toán. BKS bầu một thành viên làm trởng ban, trởng BKS phải là
cổ đông.

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trớc Đại hội đồng cổ đông về những sai phạm
gây thiệt hại cho Công ty trong khi thực hiện nhiệm vụ.
Ban kiểm soát đợc tham gia tất cả các đại hội cổ đông ; kiểm tra tính hợp lý
hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán
và báo cáo tài chính; thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, kiểm tra
từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý; thờng xuyên thông báo với HĐQT về kết
quả hoạt động, tham khảo ý kiến của HĐQT trớc khi trình báo cáo, kết luận và kiến
nghị lên Đại hội đồng cổ đông; kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu
tổ chức quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty .
- Giám đốc điều hành Công ty: Là đại diện pháp nhân của Công ty trong mọi
giao dịch, có quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày
của Công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức các chức danh quản lý trong Công ty,
quyết định mức lơng và phụ cấp (nếu có) đối với ngời lao động trong Công ty
sau khi thỏa thuận với Hội đồng quản trị. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trớc
Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ đợc giao.
Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
8
Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
Giám đốc Công ty có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản
trị, kiến nghị phơng án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty.
- Giám đốc Tài chính - Kinh doanh: Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu t,
chiến lợc phát triển sản xuất kinh doanh. Trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm trớc
Công ty, HĐQT và trớc pháp luật về công tác kinh doanh - tài chính (bao gồm: hợp
đồng mua, bán hàng hóa, xuất nhập khẩu, kính thuốc, lắp đặt, bảo dỡng, bảo trì, sửa
chữa thiết bị và các nội dung khác thuộc phạm vi kinh doanh). Quản lý khai thác các
dự án đầu t liên doanh, liên kết. Là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm ký kết các hợp
đồng tín dụng vay vốn, thế chấp, giao dịch với Ngân hàng và các tổ chức khác, quản
lý thu chi tài chính, hàng hóa, chứng từ, hóa đơn mua bán của Công ty.
- Phòng Kinh doanh - Kỹ thuật - Xuất nhập khẩu: Có nhiệm vụ xây dựng và
thực hiện kế hoạch kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa, làm thủ tục đấu thầu, dự

thầu, nghiệm thu bàn giao thiết bị ..... Chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật, chịu
trách nhiệm lắp đặt các thiết bị, bảo hành, bảo dỡng các thiết bị do Công ty cung cấp
và Sở Y tế yêu cầu. Chịu trách nhiệm bảo quản các trang thiết bị và công nghệ của
Công ty.
- Phòng Quản trị và Quản lý nhân sự : Quản lý nhân sự, tổ chức đào tạo nâng
cao trình độ kỹ thuật cho ngời lao động. Đảm bảo quy chế sử dụng lao động, xử lý
các vi phạm lao động, thực hiện các chế độ đối với ngời lao động theo Luật lao động.
Chịu trách nhiệm về các công việc hành chính trong Công ty.
- Phòng Tài chính - Kế toán: gồm 5 ngời. Có nhiệm vụ xây dựng các kế hoạch
tài chính, theo dõi tình hình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty, phân
tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong Công ty đa ra thông tin hữu ích
cho Ban giám đốc đa ra các quyết định kinh doanh. Xác định kết quả kinh doanh,
theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nớc.
Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
9
Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
- Trung tâm kính thuốc y tế, Liên doanh khám chữa bệnh, Trung tâm vận chuyển
cấp cứu bệnh nhân, Trung tâm Bảo hành - Bảo trì, các cửa hàng bán lẻ vật t y tế có
nhiệm vụ thực hiện kế hoạch kinh doanh cụ thể đợc giao nhằm đạt đợc kết quả cao nhất.
Tổng số cán bộ công nhân viên Công ty là 82 ngời. Trong đó: Đại học 30 ngời,
Trung học 30 ngời, công nhân kỹ thuật 12 ngời.
1.4. Mối quan hệ của Công ty với các bên liên quan
Công ty vừa là nhà cung cấp vật t, thiết bị cho Bệnh viện trong Tỉnh vừa là bên
đầu t tham gia Liên doanh , liên kết, khám chữa bệnh với bệnh viện.
Khi tham gia liên doanh, liên kết hai bên cùng phân chia lợi nhuận và quyền lợi
nh hợp đồng liên doanh đã kí kết.
Trong thời gian qua Công ty tham gia liên doanh khám chữa bệnh với hầu hết
các bệnh viện trong Tỉnh. Gồm : Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
Bệnh viện Ngọc Lặc
Bệnh viện Hà Trung ..

Khi tham gia liên doanh Công ty sẽ cung ứng trang thiết bị phục vụ cho khám
chữa bệnh. Nh : Xquang- Siêu âm
Siêu âm màu 4D
Chụp cộng hởng từ .
1.5. Hớng hoạt động của Công ty trong một số năm gần đây
Với mục tiêu là : nâng cao lợi nhuận và mở rộng địa bàn hoạt động, trong mấy
năm gần đây Công ty tập trung hoạt động ở một số lĩnh vực chủ yếu sau :
Thứ nhất, cung cấp vật t y tế, thiết bị y tế cho các Bênh viện trong Tỉnh.
Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
10
Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
Thứ hai, tham gia Liên doanh khám chữa bệnh với các Bệnh viện.
Thứ ba, đầu t vào các dự án nh : Đầu t trờng học, Đầu t máy móc thiết bị Liên
doanh......
Với việc thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch đặt ra kết quả Công ty đạt đợc trong 3
năm 2005- 2006- 2007 nh sau :
Các chỉ tiêu chính :
Chỉ tiêu ĐVT
Năm
2005
Năm
2006
Năm
2007
I. Kết quả kinh doanh
1. Doanh thu Tr.đ
48.448 96.807 40.212
2. Chi phí Tr.đ
47.673 96.124 39.717
Tr.đó: Khấu hao TSCĐ Tr.đ

737 1.204 907
3. Lợi nhuận trớc thuế Tr.đ
775 683 495
4. Nộp NSNN (TNDN +VAT) Tr.đ
649 1.596 402
5. Lợi nhuận sau thuế Tr.đ
674 492 356
6. Cổ tức %/năm
13 14,4 14,5
7. Lao động Ngời
65 70 82
8. Lơng bình quân đ/ng/th
1.700.000 2.100.000 2.500.000
II. Một số chỉ tiêu tài chính
1. TSCĐ & đầu t dài hạn Tr.đ
6.278 17.615 17.446
2. Hàng hoá tồn kho Tr.đ
5.669 6.027 7.072
3. Phải thu khách hàng Tr.đ
2.360 3.737 5.728
4. Nguồn vốn chủ sở hữu Tr.đ
2.650 2.802 8.278
5. Vay ngắn hạn Tr.đ
2.766 5.514 2.284
6. Vay dài hạn Tr.đ
3.943 6.582 13.005
6. Phải trả cho ngời bán Tr.đ
5.922 18.164 12.648
Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
11

Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
III. Các chỉ tiêu phân tích
1. Tỷ suất tài trợ (Vốn CSH/Tổng
NV)
10,87 8,07 16,16
2. Tỷ suất đầu t (Tổng TSDH/Tổng
TS)
25,75 50,73 38,86
3. Khả năng thanh toán tức thời
0,39 0,17 0,38
4. Khả năng thanh toán nhanh
0,61 0,50 0,75
5. Khả năng thanh toán ngắn hạn
1,02 0,68 1,05
1.6. Phơng hớng chiến lợc phát triển của Công ty trong thời gian tới
Là một Doanh nghiệp cung ứng thiết bị vật t y tế hàng đầu trong Tỉnh. Tuy
nhiên Công ty cha có cơ sở sản xuất riêng và phạm vi đang còn bó hẹp trong Tỉnh. Vì
vậy, kế hoạch của Công ty đợc đặt ra trong thời gian tới :
Thứ nhất, mở rộng quy mô kinh doanh. Không những cung ứng thiết bị y tế
vật t y tế cho các Bệnh viện trong Tỉnh mà còn mở rộng ra các Tỉnh lân cận.
Thứ hai, xây dựng Nhà máy sản xuất thiết bị y tế. Đây là mục tiêu lớn nhất
mà Công ty đặt ra.
Thứ ba, tham gia khám chữa bệnh với các bệnh viện trong và ngoài Tỉnh.
Thứ t, Đầu t góp vốn xây dựng các Bệnh viện......
Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
12
Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
phần II
thực trạng tổ chức công tác kế toán tại
công ty cổ phần thiết bị vật t y tế thanh hoá.

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần thiết bị vật t y tế Thanh Hoá
Việc tổ chức thực hiện các chức năng nhiệm vụ hạch toán kế toán trong doanh
nghiệp do bộ máy kế toán đảm nhiệm . Do vậy Công ty đã tổ chức hợp lý bộ máy kế
toán cho đơn vị. Trên cơ sở định hình đợc khối lợng công tác kế toán cũng nh chất l-
ợng cần phải đạt về hệ thống thông tin kế toán .
Bộ máy kế toán của doanh nghiệp trên góc độ tổ chức lao động kế toán là tập hợp
đồng bộ các cán bộ nhân viên kế toán để đảm bảo thực hiện khối lợng công tác kế toán
Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
13
Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
phần hành với đầy đủ các chức năng thông tin và kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp
.
Xuất phát từ mô hình kinh doanh ,Công ty cổ phần thiết bị vật t y tế Thanh Hoá đã
tổ chức một bộ máy kế toán phù hợp với công việc hiện tại. Để phát huy cao độ các
chức năng và nhiệm vụ của mình công ty đã thiết kế cho mình một bộ máy kế toán gọn
nhẹ nhng vẫn đầy đủ để đáp ứng nhu cầu cung cấp các thông tin kịp thời cho cấp trên
cũng nh các yêu cầu khác một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Phòng kế toán tài chính giữ một vị trí quan trọng trong việc điều hành kinh tế,
thông tin trên khắp mọi lĩnh vực kinh doanh ghi chép và phản ánh các số liệu về tình
hình hoạt động của công ty, đồng thời giám sát và bảo vệ tài sản cho công ty. Công ty
dựa trên cơ sở chế độ kế toán ban đầu của nhà nớc và hoạt động kế toán của mình mà
xây dựng bộ máy kế toán theo hình thức kế toán tập trung. Sơ đồ bộ máy kế toán gồm
5 nhân viên:


Sơ đồ 2: Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Thiết bị Vật t y tế
Thanh Hóa
Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
14
Kế toán trởng

Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
- Kế toán trởng chịu trách nhiệm tổ chức, hớng dẫn và kiểm tra toàn bộ công tác
tài chính, kế toán ở Công ty, cung cấp thông tin kế toán và giúp lãnh đạo phân tích
hoạt động kinh tế để đề ra đợc các quyết định kinh tế. Chịu trách nhiệm xây dựng và
quản lý kế hoạch tài chính của Công ty.
- Kế toán tổng hợp kiêm theo dõi hàng tồn kho : Chịu trách nhiệm theo dõi, ghi
chép, phản ánh chính xác lợng hàng hoá nhập vào, xuất ra, tình hình tăng giảm tài
sản cố định. Tổng hợp số liệu kế toán cuối tháng báo cáo chi tiết cho Kế toán trởng.
- Kế toán vốn Ngân hàng và thanh toán với ngời mua: Thực hiện việc lập, theo
dõi tình hình thu, chi tiền gửi Ngân hàng, theo dõi công nợ phải thucủa Công ty.
Chịu trách nhiệm về số liệu, chỉ tiêu tài chính, cuối tháng có báo cáo tổng hợp và báo
cáo chi tiết cho Kế toán trởng.
- Kế toán tiền mặt và thanh toán với ngời bán: Thực hiện việc lập, theo dõi tình
hình thu, chi tiền mặt, thanh toán với khách hàng và Cán bộ công nhân viên về các
khoản chi phí quản lý thờng xuyên của Công ty, theo dõi công nợ phải trả của Công
ty. Chịu trách nhiệm về số liệu, chỉ tiêu tài chính, cuối tháng có báo cáo tổng hợp và
báo cáo chi tiết cho Kế toán trởng.
Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
15
Kế toán Ngân hàng
và thanh toán với
ngời mua
Kế toán tiền mặt và
thanh toán với ngời
bán
Kế toán tiêu thụ, kết
quả và Báo cáo thuế
Kế toán tổng hợp
Kế toán hàng tồn kho, TSCĐ
Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi

- Kế toán tiêu thụ và kết quả: Chịu trách nhiệm theo dõi doanh thu tiêu thụ
của toàn Công ty (Bao gồm : doanh thu tiêu thụ hàng hoá, doanh thu dịch vụ sửa
chữa, bảo hành, bảo trì, doanh thu liên doanh khám chữa bệnh, doanh thu vận chuyển
cấp cứu ). Tập hợp các chi phí phát sinh trong tháng, cuối tháng lập báo cáo chi tiết
báo cáo kế toán trởng. Chịu trách nhiệm tập hợp hóa đơn lập báo cáo thuế GTGT
hàng tháng.
2.2. Vận dụng chế độ kế toán tại Công ty cổ phần thiết bị vật t y tế Thanh
Hoá
2.2.1. Các chính sách kế toán tại Công ty
Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty theo Quyết định số 15/2006/QĐ /BTC
ngày 20/03/2006 và các Thông t quy định sửa đổi bổ sung theo chuẩn mực kế toán
Việt Nam...Chế độ kế toán mới đợc áp dụng tại Công ty nh sau :
- Niên độ kế toán bắt đầu: 01/01 đến 31/12
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Việt Nam đồng
- Nguyên tắc và phơng pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: Theo tỷ giá ngân
hàng thông báo tại thời điểm hạch toán (tỷ giá thực tế)
- Phơng pháp chi tiết hàng tồn kho: Ghi thẻ song song
- Phơng pháp hạch toán tổng hợp hàng tồn kho: Kê khai thờng xuyên.
- Phơng pháp tính giá hàng tồn kho: Giá bình quân gia quyền.
- Tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế.
Công ty sử dụng phần mềm của công ty FAST theo hình thức chứng từ ghi sổ.
Bởi công ty đã nhận thấy những u việt của việc sử dụng máy vi tính trong hạch toán
nh :
Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
16
Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
+ Cung cấp thông tin kế toán một cách nhanh chóng , chính xác vì mội số liệu
đều đợc xử lý trực tiếp theo chứng từ gốc nên không có sự sai lệch .
+ Tinh giảm đợc lao động .
+ Thuận tiện cho việc kiểm tra và dễ phát hiện sai sót ..

Đối với hạch toán kế toán trên máy quan trọng nhất là khâu thu thập xử lý
phân loại chứng từ và định khoản kế toán . Đây là khâu đầu tiên của quá trình hạch
toán mà kế toán chỉ vào dữ liệu cho máy thật đầy đủ chính xác , còn các thông tin
đầu ra do máy xử lý và thống kê trên cơ sở những dữ liệu đầu vào .
2.2.2. Chứng từ kế toán tại Công ty
Các chứng từ sử dụng trong quá trình hạch toán ban đầu đợc lập ra đều phù hợp
với yêu cầu kinh tế và pháp lý của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Chứng từ đợc phân
loại và hệ thống hoá theo từng nghiệp vụ kinh tế , theo thời gian phát sinh và
đợc đóng thành từng tập theo từng tháng dễ dàng cho việc tìm kiếm, kiểm tra, đối
chiếu khi cần.
2.2.3. Tổ chức vận dụng tài khoản tại Công ty
Công ty tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản theo chuẩn mực kế toán hiện
hành.
2.2.4. Hệ thống sổ kế toán tại Công ty
Hình thức sổ kế toán là một hệ thống các loại sổ kế toán , có chức năng ghi
chép, kết cấu nội dung khác nhau, đợc liên kết với nhau trong một trình tự hạch toán
trên cơ sở của chứng từ gốc. Căn cứ vào quy mô đặc điểm sản xuất, yêu cầu và trình
độ quản lý, trình độ nghiệp vụ của các cán bộ kế toán cũng nh việc trang bị máy vi
tính vào xử lý thông tin. Công ty đã lựa chọn hình thức sổ kế toán: Chứng từ ghi sổ,
Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
17
Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
hình thức này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm kinh doanh và bộ máy kế toán của
công ty. Hình thức này lại dễ dàng trong khâu sử dụng máy vi tính để hạch toán.
Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ gồm các loại sổ kế toán chủ yếu sau:
- Sổ kế toán tổng hợp: gồm
Chứng từ ghi sổ: là sổ nhật ký rời dùng phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát
sinh trong kỳ theo trình tự thời gian.
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: phản ánh các chứng từ ghi sổ đã lập trong kỳ.
Sổ cái: là sổ mở cho tài khoản tổng hợp, mỗi sổ cái đợc mở cho một tài khoản.

Gồm sổ cái các tài khoán TK 111, TK 112, TK 632, TK 511,
- Sổ kế toán chi tiết: sổ chi tiết tiền mặt ( TK 111), sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng
( TK 112), sổ chi tiết giá vốn hàng bán ( TK 632), sổ chi tiết chi phí bán hàng ( TK 641),
sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp ( TK 642), sổ chi tiết doanh thu bán hàng (TK
511),
Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty
Sơ đồ 2.2 : Sơ đồ tổ chức sổ kế toán và trình tự hệ thống hoá thông tin kế
toán của Công ty theo hình thức Chứng từ ghi sổ .
Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
18
Chứng từ gốc
Bảng tổng hợp chứng
từ gốc cùng loại
Chứng từ ghi sổ
Báo cáo
quỹ hàng
ngày
Sổ kế
toán chi
tiết
Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
Ghi chú :
: Ghi hàng ngày
: Ghi cuối tháng
: Kiểm tra, đối chiếu số liệu
2.2.5. Hệ thống báo cáo kế toán
Để phản ánh tình hình biến động tài sản , nguồn vốn , tình hình kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh trong kỳ hạch toán công ty sử dụng báo cáo tài chính bao gồm
:
- Bảng cân đối kế toán.

- Báo cáo lu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.
- Báo cáo tổng hợp kiểm kê tài sản cuối mỗi niên độ.
Các báo cáo tài chính đợc lập theo Quyết định số 15/2006/QĐ /BTC ngày
20/03/2006 và các Thông t quy định sửa đổi bổ sung theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.
2.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu tại Công ty
Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
19
Sổ đăng ký
chứng từ
ghi sổ
Sổ cái
Các bảng
chi tiết
số phát
sinh
Bảng cân đối tài khoản
Bảng cân đối kế toán và các báo
cáo kế toán khác
Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
2.3.1. Kế toán tiền mặt
- Quá trình ghi sổ :
Sơ đồ 2.3. Quy trình ghi sổ kế toán tiền mặt tại Công ty cổ phần thiết bị vật t y
tế Thanh Hoá.

Ghi chú :
: Ghi hàng ngày
: Ghi cuối tháng
: Kiểm tra, đối chiếu số liệu


Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
Sổ đăng ký
chứng từ ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Sổ cái TK 111
- Phiếu thu
- Phiếu chi
Báo cáo tài chính và
báo cáo kế toán khác
Bảng cân đối tài khoản
20
Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
- Chứng từ, sổ sách sử dụng :
Chứng từ gốc : Phiếu thu, Phiếu chi,
Sổ sách sử dụng : Chứng từ ghi sổ,
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ,
Sổ cái TK 111.

2.3.2. Kế toán thanh toán với ngời mua
- Quá trình ghi sổ :
Sơ đồ 2.4 : Quy trình ghi sổ kế toán thanh toán với ngời mua tại Công ty cổ
phần thiết bị vật t y tế Thanh Hoá.
Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
Hoá đơn mua hàng,
chứng từ thanh toán
Sổ đăng ký
chứng từ ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Sổ cái TK 131

Sổ chi tiết
TK 131
Bảng cân đối tài khoản
Báo cáo tài
chính và báo cáo
kế toán khác
21
Sổ tổng hợp
chi tiết TK 131
Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
Ghi chú :
: Ghi hàng ngày
: Ghi cuối tháng
: Kiểm tra, đối chiếu số liệu

- Chứng từ, sổ sách sử dụng:
Chứng từ gốc: hoá đơn mua hàng, Phiếu thu
Sổ sách sử dụng: Chứng từ ghi sổ, Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, Sổ cái TK
131, Sổ chi tiết TK 131, Sổ tổng hợp chi tiết TK 131.
2.3.3. Kế toán hàng tồn kho
- Quá trình ghi sổ :
Sơ đò2.4 : Quy trình ghi sổ kế toán hàng tồn kho tại Công ty cổ phần vật t y tế Thanh
Hoá.
Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
22
Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi

Ghi chú :
Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
Chứng từ gốc

Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng ký
chứng từ ghi sổ
Sổ chi
tiết TK
155,156,

Sổ tổng
hợp nhập
xuất tồn
Sổ cái TK
155,156
Bảng cân đối tài khoản
Thẻ
kho
23
Báo cáo tài
chính và báo
cáo kế toán
khác
Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
: Ghi hàng ngày
: Ghi cuối tháng
: Kiểm tra, đối chiếu số liệu
- Chứng từ, sổ sách sử dụng :
Chứng từ gốc : Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Thẻ kho
Sổ sách sử dụng : Chứng từ ghi sổ, Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, Sổ cái
TK 155,156 ., Sổ chi tiết TK 155,156 , Sổ tổng hợp nhập xuất tồn, Sổ cái TK
155,156 .
2.3.4. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả

- Quá trình ghi sổ :
Sơ đồ 2.5 : Quy trình ghi sổ kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tại Công ty cổ phần
thiết bị vật t y tế Thanh Hoá.
Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
24
Báo cáo kiến tập Gvhd: Phạm Thị Bích Chi
Ghi chú :
: Ghi hàng ngày
: Ghi cuối tháng
: Kiểm tra, đối chiếu số liệu
- Chứng từ , sổ sách sử dụng
Chứng từ gốc : Phiếu nhập, Phiếu xuất, Hoá đơn bán hàng, Chứng từ
thanh toán
Lê Thị Thu Giang Lớp: Kiểm toán 47A
Chứng từ gốc
Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng ký
chứng từ ghi sổ
Sổ cái TK 511,641,
642,911,421,
Sổ kế
toán
chi
tiết
Bảng cân đối tài khoản
Báo cáo tài chính và
báo cáo kế toán khác
Sổ tổng
hợp chi
tiết TK

632,511
Sổ chi tiết TK
632,511
25

×