Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Bia loi noi dau

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (494.79 KB, 3 trang )

BÙI MẠNH HÙNG - ĐÀO TÙNG BÁCH

NGHIỆP VỤ
ĐẤU THẦU


BI MNH HNG - O TNG BCH

Nghiệp vụ đấu thầu


LỜI NĨI ĐẦU
Đấu thầu là q trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu để
thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp trên cơ sở cạnh
tranh, cơng bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Đó là một quá trình chủ đầu tư lựa
chọn được một nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình.
Trong nền kinh tế thị trường, người mua (chủ đầu tư) tổ chức đấu thầu để người
bán (các nhà thầu) cạnh tranh nhau. Mục tiêu của người mua là có được hàng hố và
dịch vụ thoả mãn các u cầu của mình về kĩ thuật, chất lượng với chi phí thấp nhất.
Mục tiêu của người bán là giành được quyền cung cấp hàng hố dịch vụ đó với giá đủ
bù đắp các chi phí đầu vào và đảm bảo mức lợi nhuận cao nhất có thể.
Hiểu được chính xác, đầy đủ về nghiệp vụ đấu thầu trong điều kiện hiện nay, sẽ
tạo cho các nhà quản lý nói chung, các chủ thể tham gia đấu thầu nói riêng những căn
cứ, nền tảng pháp lý trong quá trình quyết tâm thực hiện làm lành mạnh hoá các quan
hệ xã hội trong lĩnh vực sử dụng vốn, đất đai của nhà nước, đồng thời thu hút và tạo ra
nhiều nguồn vốn.
Tài liệu này muốn gửi tới độc giả và những người quan tâm đến nghiệp vụ đấu
thầu nội dung cơ bản của pháp luật liên quan đén đấu thầu gồm: Tổng quan về đấu
thầu; Phương pháp và kế hoạch đấu thầu; Sơ tuyển nhà thầu; Quy trình đấu thầu
mua sắm hàng hố, dịch vụ tư vấn và quy trình lựa chọn khác trong đấu thầu;
Trình tự đấu thầu; Hợp đồng và quản lý hoạt động đấu thầu.


Tác giảTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×