Tải bản đầy đủ (.docx) (16 trang)

đề tài sự ảnh hưởng của mạng xã hội facebook đến hành vi mua hàng online của giới trẻ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (431.06 KB, 16 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

<b>Phùng Văn VinhLê Đức VănNguyễn Ngọc Linh</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu.

<i>Trình bày nội dung</i>

Bước 2: Thu thập dữ liệu.

<i>Trình bày nội dung</i>

Bước 3: Xử lý và phân tích dữ liệu.

<i>Trình bày nội dung</i>

Bước 4: Trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu.

<i>Trình bày nội dung</i>

<b>1.2. Bảng câu hỏi nghiên cứu.</b>

<b>CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MẠNGXÃ HỘI FACEBOOK ĐẾN HÀNH VI MUA HÀNG ONLINE CỦA GIỚI TRẺ</b>

<b>2.1. Kết quả thu được sau nghiên cứu.2.2. Đánh giá chung.</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

<b>MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài.</b>

<b>2. Mục đích nghiên cứu.</b>

<i>- Mục tiêu nghiên cứu:- Đối tượng nghiên cứu:- Phạm vi nghiên cứu:</i>

<b>3. Phương pháp nghiên cứu</b>

<i>- Phương pháp thực hiện nghiên cứu:- Phương pháp phân tích:</i>

<b>4. Bố cục của đề tài:</b>

<i>Chương 1:………...</i>

<i>Chương 2: Phân tích và tổng hợp kết quả nghiên cứu.</i>

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<b>CHƯƠNG 1: THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU SỰ TÁC ĐỘNG CỦA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK ĐẾN HÀNH VI MUA HÀNG ONLINE CỦA GIỚI TRẺ</b>

<b>1.1. Quy trình thực hiện.Bước 1: Xác định vấn đề cần nghiên cứu.………</b>

<b>Bước 2: Xác định mục tiêu nghiên cứu.</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<b>1.2. Bảng câu hỏi.</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<b>CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỘNG CỦA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK ĐẾN HÀNH VI MUA HÀNG ONLINE CỦA GIỚI TRẺ</b>

<b>2.1. Kết quả thu được sau nghiên cứu:</b>

Nhóm tác giả đã tiến hành thực hiện điều tra khảo sát qua Google Biểu mẫu từ ngày 01/3/2024 đến ngày 14/4/2024 và đã thu được 19 kết quả trả lời.

Tổng hợp kết quả thu được như sau:

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

Độ tuổi giới trẻ mua hàng trên facebook :-Dưới 18 tuổi : 0%

-18 đến 25 tuổi : 100%9-Trên 25 tuổi : 0%

Nội dungTôi thường xuyên

mua (%)<sup>1 tháng 1 lần (%)</sup><sup>Hiếm khi (%)</sup>6. Bạn có thường

xun mua sắm online trên facebook khơng?

7. Trong vịng 3 tháng qua bạn có mua sắm online qua facebook không?

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

Nội dungTrên 1 triệu (%)Dưới 1 triệu (%)8. Bạn thường chi bao

nhiêu tiền cho việc mua sắm online trên

facebook trong vòng 1 tháng?

Nội dungThuận lợi tiết kiệm thời gian mẫu mã đa dạng (%)

Đơn giản giá rẻ nên mua (%)

Tôi chưa bao giờ mua đồ online trên facebook (%)9. Tại sao bạn lại

lựa chọn mua sắm online trên facebook?

Hỏi bạn bè người thân (%)

Khác (%)

11. Bạn thường tìm kiếm thơng tintrước khi thực hiện mua sắm online qua?

63,2% 21,1% 21,1%

Nội dung Các ví điện tử (Momo, zalo pay,....) (%)

Tiền mặt(%)

Chuyển khoản ngân hàng (%)

Khác (%)

12. Bạn thường thanh tốn qua hình thức nào?

15,8% 57,9% 36,8% 21,1%

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

Nội dung Tôi rất hài lịng (%)

Tùy vào sản phẩm nữa (%)

Khơng hài lịng chút nào (%)

Tôi chưa từng mua hàngonline trên facebook nênkhông biết nữa (%)13. Bạn có hài lịng khi

mua sắm online trên facebook không?

10,5% 63,2% 10,5% 15,8%

Thỉnh thoảng (%)

Không (%)14. Bạn có thường xuyên phản hồi ý kiến lại cho

Thường xuyên (%)16. Bạn có gặp rủi ro khi mua sắm online

trên facebook không

trên facebook đến quyết định mua hàng của mình khơng?

84,2% 15,8%

Khơng (%)

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

19. Bạn có thấy facebook ảnh hưởng đến quyết định mua hàng nhiều của bạn so với các kênh truyền thông khác không?

47,4% 52,6%

Nội dung 1-5 Tệ (%)

5-7 Bình thường (%)

7-10 Rất hài lòng (%)20. Chấm điểm cho sự tiện lợi khi mua đồ

online trên facebook bằng thang số :

thức mua hàng nào?

22.Sắp xếp các nhãn hiệu theo mức độ ưa thích

Rất thích (%)

Chưa nghe nói tới(%)

Khơng thích (%)

Mẫu mã đa dạng nhiều lựa chọn 100

24.Điểm đánh giá chất lượng sản phẩm Rate

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

25. Các nhãn hiệu mà người dùng hay sử dụng

Dựa trên các mẫu khảo sát mà chúng tơi đưa ra thì cho thấy được, người dùng ưa thích sử

<i><b>dụng các nhãn hiệu: Channel Dior và Gucci</b></i>

26. Suy nghĩ của khách hàng để cải thiện việc mua hàng sau khi mua đồ online trên Facebook Đa dạng mẫu mã

 Giao diện người dùng bảo mật thông tin cho khách hàng

<b>2.2. Đánh giá chung.</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

<b>KẾT LUẬN</b>

</div>

×