Tải bản đầy đủ (.pdf) (27 trang)

bài báo cáo khởi sự kinh doanh đề tài kế hoạch marketing

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (819.77 KB, 27 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIViê n Kinh T & Qun Ly</b>

<b>---BÀI BÁO CÁO</b>

Đề Tài: Kế Hoạch Marketing

Giáo Viên Hướng Dẫn: <i><b>Cao Thùy Dương</b></i>

Sinh Viên Thực Hiện: <i><b>Nhóm 7</b></i>

Mã lớp: 34069

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>THÀNH VIÊN NHĨM:</b>

1.Nguyễn Duy Hồi-201924502.Nguyễn Phương Thành-201924933.Tẩn Văn Sơn-20192487

4.Dương Văn Duy-201924345.Đinh Văn Huy-201924566. Vương Đình Hiệp-20192442

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

<b>2.Phân tích các rủi ro từ mơi trường bên ngồi...9</b>

<b>II. CHIẾN LƯỢC MARKETING...9</b>

<b>1.Thị trường mục tiêu...9</b>

<b>2.Định vị thị trường...10</b>

<b>3.Chin lược sn phẩm cụ thể như sau:...11</b>

<b>4.Chin lược giá...11</b>

<b>5.Chin lược xúc tin bán...11</b>

<b>III. NGÂN QUỸ MARKETING (K hoạch 3 năm)...12</b>

<b>1.Dự kin ngân quỹ...12</b>

<b>2.Dự kin doanh số...12</b>

<b>3.Bng k hoạch ngân sách theo doanh thu...12</b>

<b>Phần 3. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ...13</b>

<b>I.Hoạch định nhu cầu nhân sự...13</b>

<b>II.Bng lương nhân sự...15</b>

<b>III.Công việc chi tit của từng bộ phận...15</b>

<b>1.Tổng số nhân viên đóng hàng: 2 người theo tháng...15</b>

<b>2.Bộ phận qun ly chất lượng, kiêm thu mua và kho, vận chuyển giao hàng : 2 </b>người...16

<b>3.Bộ phận bán hàng và dịch vụ bán hàng: 2 người...16</b>

 Trả lời các câu hỏi về sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty...163

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

 Xử lý đơn đặt hàng và xử lý giao dịch...16

 Thu thập và phân tích phản hồi của khách hàng vầ phản hồi lại khách hàng....16

<b>4.Bộ phận marketing: 2 người...17</b>

<b>5.Bộ phận k tốn, tài chính: 1 người...17</b>

<b>6.Bộ phận hành chính và nhân sự và qun ly: 1 người...18</b>

<b>Phần 4. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH...19</b>

<b>I.KẾ HOẠCH DOANH THU...19</b>

<b>1.Tổng quan:...19</b>

<b>2.K hoạch doanh thu...19</b>

<b>II.KẾ HOẠCH CHI PHÍ...21</b>

<b>III.KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN...24</b>

<b>IV.BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ...25</b>

<b>Phần 5. PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP ỨNG PHĨ...27</b>

<b>I.PHÂN TÍCH RỦI RO...27</b>

<b>II . ƯỚC TÍNH RỦI RO...27</b>

<b>III . CÁC GIẢI PHÁP...28</b>

<i><b>1.Giải pháp về các vấn đề pháp lý...28</b></i>

<i><b>2.Giải pháp về rủi ro thị trường...28</b></i>

<i><b>3.Giải pháp rủi ro về tài chính...29</b></i>

<i><b>4.Giải pháp về rủi ro từ nhà cung cấp sản phẩm...29</b></i>

<i><b>5.Giải pháp về hàng tồn kho và vận chuyển...29</b></i>

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<b>Phần 1. TỔNG QUAN KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY VIÊN NÉN SINH KHỐI SỐ 7</b>

Các số liệu thống kê cho thấy với diện tích rừng lên tới 13,8 triệu ha, trong đó, gần 7 triệu ha rừng sản xuất, Việt Nam là 1 trong 10 nước sản xuất viên nén lớn nhất thế giới với công suất được 2,5 triệu tấn/năm. Tuy nhiên gần 100% lượng viên nén từ Việt Nam

<b>được xuất khẩu sang Nhật Bản và Hàn Quốc…. Vì vậy Viên Nén Sinh Khối Số 7 ra đời </b>

với mục tiêu đi đầu trong việc phân phối, đưa sản phẩm viên nén sinh khối đến khách hàng tại Việt Nam.

<b> Về sản phẩm, Viên Nén Sinh Khối Số 7 cung cấp 3 loại sản phẩm viên nén sinh khối</b>

cho các đối tượng khách hàng khác nhau:

 Loại 1: Chất lượng cao: làm chất đốt trong các quán nướng quán lẩu trong nhà, hộ gia đình…với tiêu chuẩn sạch, độ ẩm thấp, hầu như khơng có khói.

 Loại 2: Chất lượng tiêu chuẩn: làm chất đốt trong các quán lẩu, nướng, thịt quay vỉa hè hoặc làm cát vệ sinh cho thú cưng.

 Loại 3: Chất lượng tương đối: dùng làm lót chuồng cho các trang trại chăn nuôi tiêu chuẩn cao.

Với ưu điểm giá thành rẻ (So với điện, dầu, ga), nhiệt lượng tỏa ra cao, ít tro và gần như khơng tỏa khói, đặc thân thiện với mơi trường (Phát thải ít hơn than) là lợi thế cạnh tranh mạnh nhất của viên nén sinh khối, đây sẽ là lợi mà viên nén sinh khối có thể cạnh tranh với nhiên liệu phổ biến hiện nay như than, gas trong thời buổi yếu tố bảo vệ môi trường được chú trọng.

<b>Về chiến dịch marketing, Viên Nén Sinh Khối Số 7 sẽ xây dựng một thương hiệu </b>

mạnh thông qua các hoạt động quảng cáo như online kết hợp với những thơng điệp bảo vệ mơi trường như giảm lượng khí thải CO2 thông qua việc sử dụng viên nén sinh khối thay cho than, khí gas. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ tiếp thị trực tiếp kết hợp với liên hệ

<b>online với các quán ăn nướng, lẩu và các trang trại chăn ni. Ngồi ra, Viên Nén Sinh Khối Số 7 cũng sẽ chú trọng đến các chương trình chăm sóc khách hàng nhằm đem lại sự</b>

hài lịng cho khách hàng và giữ chân khách hàng.

5

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<b>Về nhân sự, Viên Nén Sinh Khối Số 7 gồm:</b>

- 1 quản lý phụ trách quản lý và nhân sự; - 2 nhân viên marketing phụ trách chào hàng;

- 2 nhân viên bán hàng phụ trách bán hàng và dịch vụ khách hàng;- 2 nhân viên kho phụ trách thu mua, quản lý chất lượng, giao hàng;- 1 nhân viên tài chính+kế tốn

- 2 nhân viên đóng hàng (sẽ thuê thêm nhân viên đóng hàng partime trong những tháng cao điểm).

Tất cả nhân viên sẽ được lên kế hoạch làm việc và hướng dẫn công việc cụ thể để có thể mang lại kết quả kinh doanh tốt nhất cho cơng ty. Bên cạnh đó, mơi trường làm việc cũngsẽ được chú trọng để xây dựng một nơi làm việc tốt nhất cho nhân viên, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên hồn thành cơng việc được giao.

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

 Tro ít và hầu như khơng tỏa khói nên sử dụng viên nén gỗ cho lò sưởi sẽ giúp cho không gian trong nhà ngay cả khi ngôi nhà đóng kín cửa cũng sẽ khơng bị ngột ngạt mà trở nên thơng thống và ấm áp

 Thuận tiện hơn, dễ xử lý (Trấu, cát…), được tái sử dụng làm phân bón: Với kích thước nén chặt đồng đều, những viên nén gỗ không gây bụi bẩn khi sử dụng như cácloại than trên thị trường, việc sử dụng chúng cho các lò sưởi trong nhà cũng trở nên phù hợp hơn.

 Độ ẩm thấp trong Viên Nén Gỗ cũng làm cho việc sử dụng nó trong bếp và các thiết bị sưởi ấm, luôn sạch sẽ. tro sau khi sử dụng có thể làm phân bón

 Nhiệt lượng phát ra cao: Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã chứng minh viên nén gỗ là một trong những loại chất đốt sinh học có hiệu suất đốt cao nhất hiệnnay, thậm chí cịn cao hơn nhiều so với nhiều nguồn nguyên liệu háo thạch khác. Cụ thể:

- Một tấn viên nén gỗ có nhiệt lượng phát ra tương đương với 454.25 L dầunhưng giá rẻ hơn 42%

- Một tấn vien nen go có nhiệt lượng phát ra tương đương với 643.52 L Probannhưng giá rẻ hơn 33%

- Một tấn viên nén gỗ có nhiệt lượng phát ra khi đốt tương đương với 4.755kWh điện nhưng giá rẻ hơn 38% so với điện năng.

 Đồng thời với đó, một tấn viên nẽn gỗ cũng có năng lượng phát ra tương7

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

đương với 453 m3 khí ga tự nhiên. Mặc dù so về giá thành thì khí ga tự nhiên rẻ hơn24% nhưng loại nhiên liệu này lại không sử dụng được tại các cùng thời tiết lạnh, do đóviên nén gỗ được ưa chuộng hơn

<i><b>1.2. Điểm yếu (Weaknesses) </b></i>

 Khó bảo quản (hút ẩm cao nên khó bảo quản trong thời tiết nóng ẩm => gây giảm chất lượng): Khí hậu Việt Nam nóng ẩm, viên nén gỗ có khả năng hút ẩm cao dẫn tới dễ bị nấm mốc chất lượng sản phẩm sụt giảm

 Viên nén gỗ là sản phẩm dễ bị trộn lẫn với các sản phẩm viên nén gỗ kém chất lượng gây sụt giảm uy tín

 Các thiết bị sử dụng viên nén gỗ có thể cần nhiều khơng gian hơn vì chúng thường lớn hơn thiết bị sử dụng khí đốt hoặc dầu. Ngồi ra, chúng cũng địi hỏi nhiều khơng gian để chứa nguyên liệu chẳng hạn như kho chứa viên nén gỗ.

<i><b>1.3. Cơ hội (Opportunities) </b></i>

 Tiềm năng thị trường lớn: quán nướng, nhiên liệu đốt, lót chuồng (Chủ yếu người dung than hoa để nướng + dung các loại lót chuồng như trấu trong thành phố…): Viên nén gỗ có giá thành rẻ khi sử dụng tạo ít khói và khơng độc sẽ thay thế rất tốt than hoa tại các quán nướng...

 Đang cần nhiên liệu đốt sạch (Giảm phát thải vì xu hướng tới bảo vệ mơi trường, chính phủ sẽ quan tâm hơn đến các nguồn nhiên liệu ít phát thải...): Viên nén gỗ được coi là sản phẩm nhiên liệu xanh, là nguồn năng lượng sạch cho xã hội trong tương lai.

 Nhu cầu sử dụng đang tăng dần qua các năm tới viên nén gỗ cao

<i><b>1.4. Thách thức (Threats)</b></i>

 Cạnh tranh trực với những nhiên liệu phổ biến: Người tiêu dùng vẫn còn quen sử dụng dụng với các nhiên liệu truyền thống dễ sử dụng, cơng cuộc lấy lịng tin khách hàng về sản phẩm mới sẽ gặp nhiều khó khăn

 Phụ thuộc vào nhà cung cấp: sản lượng của viên nén gỗ tại việt nam đang còn thấp mà chủ yếu để xuất khẩu sang các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản...dẫn đếnnguồn cung trong nước khan hiếm trong khi nhu cầu ngày càng gia tăng

 Khơng có thương hiệu, ít được biết tới: Người tiêu dùng việt nam vẫn chưa biết nhiều đến viên nén gỗ nguồn nhiên liệu sạch của tương lai

 Phân biệt nguồn hàng chất lượng: Viên nén gỗ là sản phẩm dễ bị kẻ gian trộnvới loại chất lượng kém dẫn tới mất lòng tin của khách hàng với nhà phân phối

<b>2. Phân tích các rủi ro từ mơi trường bên ngồi</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

 Thời đại công nghệ kĩ thuật phát triển việc tìm ra nhiên liệu đốt thay thế

<b>trong tương lai hồn tồn có thể xảy ra </b>

 Khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam rất dễ làm chất lượng sản phẩm suy giảm.

<b>II. CHIẾN LƯỢC MARKETING1. Thị trường mục tiêu</b>

1.1.Khách hàng mục tiêu là những khách hàng, những đối tác thường xuyên sử dụng viên nén khối hoặc muốn nhập hàng về đề bán lẻ.

1.2.Đối tượng khách hàng tập trung chủ yếu trong khu vực thành phố Hà Nội và khách hàng mua qua trang thương mại điện tử. Bao gốm:

 Bán với số lượng lớn:

 Quán ăn, quán nướng, quán lẩu…trên địa bàn Hà Nội

 Các cơ sở spa thú cưng, shop bán thức ăn, đồ dùng cho thú cưng trên địa bàn Hà Nội

 Trang trại vừa, nhỏ… hoạt động theo tiêu chuẩn chất lượng cao cần lớp lót chuồng hút ẩm tốt, sạch…

 Các khu vui chơi, khu giải trí hay homestay có BBQ ngồi trời Bán lẻ (chủ yếu qua app, trang thương mại điện tử):

 Các khách hàng, gia đình đặt số lượng lẻ dùng cho đốt lị sưởi, nướng, lót chuồng thú cưng…

 Nhóm khách hàng đi du lịch, phượt cần nướng ngoài trời...

<b>2. Định vị thị trường</b>

<i><b>2.1. Thực trạng thị trường</b></i>

 Chiến sự ở Ukraine ảnh hưởng mạnh mẽ đến nên kinh tế. Giá xăng dầu, giá gas tăng đột biến, khan hiếm nguồn hàng. Không chỉ vậy, giá than liên tục tăng đạt các mốc kỷ lục, giá thế giới đã tăng gấp từ 2,5-3 lần giá trong nước, cùng với đó nguồn cungthan khan hiếm dẫn đến việc nhập khẩu than hiện nay rất khó khăn.

<i><b>2.2. Thị trường viên nén sinh khối</b></i>

 Cần có những nguồn năng lượng khác để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng trongnướng. Sản xuất viên nén sinh khối là xu thế mới của thế giới nhằm bảo vệ mơi trường, chống biến đối khí hậu. Khi thế giới chuyển sang dùng năng lượng tái tạo, thay thế các nguyên liệu hóa thạch. Việt nam hiện đang có 80 doanh nghiệp sản xuất viên nén gỗ, cho

9

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

công suất 4,5 triệu tấn/ năm. Tuy nhiên gần 100% lượng viên nén từ Việt Nam được xuấtkhẩu sang Nhật Bản và Hàn Quốc….

 Nhu cầu viên nén sinh khối thế giới hiện tại là 12 - 15 triệu tấn/năm và đến năm 2030 khoảng 50 triệu tấn, trong khi nguồn cung viên nén hiện tại khoảng 12 triệu tấn/năm. Với diện tích rừng lên tới 13,8 triệu ha, trong đó, gần 7 triệu ha rừng sản xuất, Việt Nam là 1 trong 10 nước sản xuất viên nén lớn nhất thế giới với công suất được 2,5 triệu tấn/năm.

 Là một sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm đi cùng với sự phát chiển của xã hội. Doanh nghiệp sẽ đi đầu với việc phân phối, đưa sản phẩm viên nén khối đến khách hàng trong nước, mục tiêu thị trường sẽ là nguyên liêu đốt, lót chuồng trang trại và thay thế sản phẩm cát vệ sinh cho thú cưng

<b>3. Chin lược sn phẩm cụ thể như sau:</b>

Sản phẩm sẽ chia làm 3 loại chất lượng:

 Loại 1: Chất lượng cao, dành cho quán nướng qn lẩu trong nhà, nhu cầu lị sưởi gia đình…. với tiêu chuẩn sạch, độ ẩm thấp, hầu như k có khói

 Loại 2: Chất lượng tiêu chuẩn. Thường dùng cho các quán lẩu, nướng, thịt quay vỉahè, khu vui chơi có BBQ ngồi trời…. lót chuồng, cát vệ sinh cho thú cưng,  Loại 3: Chất lượng tương đối. Cung cấp cho các trang trại chăn nuôi chất lượng

cao theo tiêu chuẩn (Vietgap...)

<b>4. Chin lược giá</b>

Chiến lược giá dự kiến theo phân loại sản phẩm: - Loại 1: 10000/kg

- Loại 2: 9000/kg- Loại 3: 8000/kg

<b>5. Chin lược xúc tin bán</b>

Các chiến lược xúc tiến bán sẽ được chia làm 2 loại như sau:

 Tiếp xúc trực tiếp: Dành cho các đối tượng khách hàng là các cơ sở kinh doanh đồ ăn thú cưng, các quán nướng, lẩu và các trang trại...

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

III. NGÂN QUỸỸ MARKETING (Kếế ho ch 3 năm)ạ

<b>1. Dự kin ngân quỹ</b>

Doanh nghiệp dự định dành cho ngân quỹ marketing một khoản tương đương 7 - 8% tổng doanh thu bán hàng ( 3 năm đầu, năm đầu là 8.5%, 8,1% cho năm thứ 2 và 7.4% cho năm thứ 3)

<b>2. Dự kin doanh số</b>

Dự đoán doanh thu bán hàng 3 năm đầu được xây dựng theo nguyên tắc sau:  Dự đoán doanh số năm đầu tiên đi vào hoạt động dựa trên nghiên cứu thị trường.

 Mức giá để ước tính doanh thu trong 3 năm đầu tiên giữ nguyên.

<b>3. Bng k hoạch ngân sách theo doanh thu</b>

Dựa trên những nguyên tắc trên, doanh nghiệp đưa ra bảng ước tính doanh thu và phân bộ ngân quỹ marketing như sau (Đơn vị: 1000đ)

11

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

Chăm sóc khách hàng ( chiết khấu,

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

Phần 3. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

<i><b>Bảng nhu cầu nhân sự theo chức năng</b></i>

<small>2 22222222222</small>

<small>Nhân viênMarketing</small> <sup>Chào</sup><small>hàng,</small>

<small>chạy ad,tiếp thịonline</small>

<small>Nhân viênkế toán</small>

<small>Kế toán,kiêm tàichính</small>

<small>1 11111111111</small>

<small>Nhân viênkho</small>

<small>Kiêm thumua,quản lýchấtlượng,giao hàng</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

 Công ty tuyển thêm part time vào ví trí kho tùy theo từng tháng, số lượng sản

gian nên cơ cấu chủ yếu theo chức năng.

<b> Điểm mạnh của cơ cấu </b>

<b>-</b>

nhân viên được phân nhóm th kinh nghiệm của họ, họ có thêmkiến thức và chun mơn và ên gia, giúp họ đạt hiệu quả vànăng suất cao. Họ sẽ thực hiện một cách nhanh chóng, ít có khả năng xảy rasai sót và đầu ra của họ sẽ có chất

lượng cao.

<b>-</b>

Các công ty nhỏ, nhiệm vụ rõ rang theo điểm mạnh, kinh nghiệm, vì vậy cóhiệu suất cao.

 Điểm yếu của cơ cấu

<b>-</b>

Mặc dù mỗi bộ phận đều hoạt động hiệu quả và năng suất nhưng việc thiếusự phối hợp giữa các đơn vị hoặc bộ phận chức năng sẽ làm giảm năng suất.

<b>II. Bng lương nhân sự</b>

<b>St</b>

d ch v ịụkhách hàng

tếếp nh n ậx líử

NV Marketng

chào hàngch y qu ng ạả

NV khothu muahỗỗ tr v n ợ ậ

chuy nểQu n lý ả

NV kếế toánki m soát ể

vỗếnthỗếng kế lãi

NV kyỗ thu tậđóng gói

hàng

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

<b>2. Bộ phận qun ly chất lượng, kiêm thu mua và kho, vận chuyển giao hàng : 2 người </b>

Đây thuộc buôn bán chứ không phải công ty sản xuất. Người này sẽ phụ trách nhậphàng và kiểm tra hàng hóa trước khi hàng hóa được nhập vào kho và xuất kho cho ngườimua. Cần đảm bảo chất lượng hàng hóa cũng như khơng được có sai sót trong q trìnhnhập xuất hàng

<b>3. Bộ phận bán hàng và dịch vụ bán hàng: 2 người</b>

 Trả lời các câu hỏi về sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty

 Trả lời các câu hỏi chung/câu hỏi cụ thể của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ vàsản phẩm mà công ty cung cấp. các nhân viên hỗ trợ khách hàng tuyến đầu cần phải biếtcác thông tin chi tiết về dịch vụ của công ty và sản phẩm. Như vậy, cơng ty sẽ có thểcung cấp phản hồi nhanh chóng, chính xác và tồn diện cho khách hàng và cả khách hàngtiềm năng.

 Xử lý đơn đặt hàng và xử lý giao dịch

 Một số nhiệm vụ cơ bản của công việc dịch vụ khách hàng có thể liên quan đếnviệc nhận và xử lý các đơn đặt hàng. Hơn nữa, nhiệm vụ đó có thể là xử lý các giao dịchcũng như xử lý việc hủy đơn hàng, trả lại sản phẩm, hoặc đổi hàng. Như vậy, bộ phậndịch vụ khách hàng cần đảm bảo rằng các đơn đặt hàng và giao dịch của khách hàngđược xử lý một cách hiệu quả và kịp thời.

15

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

 Thu thập và phân tích phản hồi của khách hàng vầ phản hồi lại khách hàng

 Nhiệm vụ của nhân viên dịch vụ khách hàng không chỉ dừng lại ở việc trả lờikhách hàng và giải quyết các vấn đề của khách hàng. Thu thập và phân tích phản hồi củakhách hàng cũng là một trong những nhiệm vụ của nhân viên dịch vụ khách hàng. Cónhiều cách để tự động hóa việc thu thập phản hồi từ khách hàng. Nhân viên hỗ trợ kháchhàng cũng có thể đích thân theo dõi khách hàng để tìm hiểu xem giải pháp đưa ra có tínhhiệu quả như thế nào với khách hàng. Ngoài ra, hãy ghi chú lại những đề xuất của kháchhàng về những gì cần cải thiện. Đội ngũ dịch vụ khách hàng thường kết hợp chặt chẽ vớicác đội ngũ marketing trong việc thu thập và phân tích phản hồi của khách hàng. Trả lờicác đánh giá của khách hàng về sản phẩm của công ty đang ngày càng trở thành tráchnhiệm quan trọng của nhân viên dịch vụ khách hàng. Mọi đánh giá trực tuyến tiêu cực cóthể dễ dàng tiếp cận một lượng lớn khán giả và ảnh hưởng đến doanh số bán hàng tiềmnăng của cơng ty. Do đó, nhân viên dịch vụ khách hàng nên biết cách xử lý những đánhgiá tiêu cực của khách hàng và biến những tình huống khó chịu đó thành những trảinghiệm tích cực cho khách hàng. Nói chung, cần phải giảm những thiệt hại về mặt uy tínthương hiệu có thể xảy ra.

<i><b>4.2. Xác định mục tiêu</b></i>

 Bạn cần xác định được các mục tiêu cụ thể cho chiến dịch Marketing như doanh sốbán hàng, số lượng tương tác, số lượng tiếp cận… Mục tiêu đưa ra phải vừa sức, phù hợpvới điều kiện tài chính, nhân sự của doanh nghiệp mình.

 Xây dựng thông điệp truyền thông: Xây dựng tiềm lực tài chính và nhân sự:

 Muốn chiến lược thành cơng thì bạn phải có sự chuẩn bị về cả tiềm lực tài chính vàcon người.

 Do đặc thù là thực hiện bằng công nghệ nên nhân sự của bạn phải thật sự chấtlượng, có kiến thức tốt về cơng nghệ thông tin.

</div>

×