Tải bản đầy đủ (.pdf) (65 trang)

thực trạng kế toán hàng tồn kho tại công ty tnhh đầu tư vạn lợi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.19 MB, 65 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO </b>

<b>TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KẾ TỐN - KIỂM TỐN </b>

******

<b>KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI </b>

<b>THỰC TRẠNG KẾ TỐN HÀNG TỒN KHO TẠI CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẠN LỢI </b>

<b><small>Giảng viên hướng dẫn: Th.s Tăng Thị Thanh Thủy </small></b>

<b><small>Nhóm sinh viên cùng thực hiện: </small></b>

<small>15103441 Phạm Tuấn Anh DHKT11ETT Th.s Tăng Thị Thanh Thủy 15103711 Nguyễn Thị Châu Đoan DHKT11ETT Th.s Tăng Thị Thanh Thủy 15104791 Nguyễn Thị Phương Linh DHKT11ETT Th.s Tăng Thị Thanh Thủy 15104851 Nguyễn Minh Pha DHKT11ETT Th.s Tăng Thị Thanh Thủy 15105161 Đoàn Thu Uyên DHKT11ETT Th.s Tăng Thị Thanh Thủy </small>

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

Nhóm em xin cam đoan đề tài: “Thực trạng kế toán hàng tồn kho tại Công Ty TNHH Đầu Tư Vạn Lợi” là một cơng trình nghiên cứu độc lập khơng có sự sao chép của người khác. Đề tài là một sản phẩm mà nhóm em đã nghiên cứu trong quá trình học tập tại trường cũng như thực tập tại doanh nghiệp. Trong q trình viết bài nhóm em có tham khảo một số tài liệu có nguồn gốc rõ ràng, được sự hướng dẫn khoa học của ThS. Tăng Thị Thanh Thuỷ. Nhóm em xin cam đoan nếu có vấn đề gì nhóm em xin chịu hồn tồn trách nhiệm.

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

Trên thực tế khơng có sự thành cơng nào mà khơng gắn liền với sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp từ người khác. Trong suốt thời gian học tập trên giảng đường cũng như suốt 4 tháng viết khoá luận tốt nghiệp, chúng em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, quan tâm của gia đình, doanh nghiệp, thầy cơ và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc, chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ chúng em.

Lời đầu tiên chúng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, đặc biệt là ba mẹ đã nuôi dưỡng, dạy dỗ, tạo điều kiện cho chúng em được đến trường để học tập và ln bên cạnh động viên, chăm sóc cho chúng em.

Tiếp đến chúng em xin cảm ơn ban lãnh đạo Công Ty TNHH Đầu Tư Vạn Lợi đã cho phép, và luôn tạo cơ hội cho chúng em được thực hiện các quy trình kế tốn của công ty.

Chúng em gửi lời cảm ơn trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM đã tạo môi trường giảng đường lành mạnh để chúng em có điều kiện tiếp cận với những kiến thức mới mẻ, khoa học. Nhờ khoa kế toán - kiểm toán đã cho chúng em được tiếp cận với mơn học " Khóa luận tốt nghiệp" rất hữu ích đối với sinh viên ngành kế tốn - kiểm toán.

Cuối cùng chúng em xin gửi lời chúc sức khỏe đến cô Tăng Thị Thanh Thuỷ và tồn thể các thầy cơ trong ban giám hiệu nhà trường. Nếu khơng có sự hướng dẫn tận tình và những lời nhận xét của cơ thì bài "Khóa luận tốt nghiệp" của chúng em đã khơng được hồn thiện hơn. Do trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tế cịn hạn chế nên bài báo cáo khơng thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em mong nhận được ý kiến của cô để bài báo cáo của chúng em được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<b>(CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN) </b>

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<b>UNC: </b> Uỷ nhiệm chi

<b>PCCC: </b> Phòng cháy chữa cháy

123docz.net - File bi loi xin lienhe:

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức quản lý tại công ty ... 29 Sơ đồ 2.2: Hình thức kế tốn tại cơng ty ... 31 Lưu đồ 2.3 Quy trình nhập hàng tại doanh nghiệp: ... 34 Lưu đồ 2.4 Quy trình xuất hàng tại doanh nghiệp ... 36 <sub>123docz.net - File bi loi xin lienhe: </sub>

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

Hình 3.1: Thẻ Kho ... 47

Hình 3.2: Biên bản liểm kê vật tư, cơng cụ, sản phẩm hàng hố ... 48

Hình 3.3: Hình ảnh minh hoạ về kho ... 49

Hình 3.4: Hình ảnh minh hoạ về kho ... 49 <small>652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM</small>

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<b>LỜI MỞ ĐẦU </b>

<b>CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO </b>

<b>TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI ... 1 </b>

1.1.TỔNG QUAN MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ... 1

1.2.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI ... 3

1.2.1.Hàng tồn kho, yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp ... 3

<i>1.2.1.1. Hàng tồn kho và đặc điểm hàng tồn kho ... 3 </i>

<i>1.2.1.2. Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp ... 6 </i>

<i>1.2.1.3. Vai trò của kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp ... 8 </i>

1.2.2. Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02- Hàng tồn kho ... 8

<i>1.2.2.1. Phân loại hàng tồn kho... 8 </i>

<i>1.2.2.2. Nguyên tắc tính giá hàng tồn kho ... 9 </i>

<i>1.2.2.3. Phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho ... 12 </i>

<i>1.2.2.4. Chứng từ kế toán ... 14 </i>

<i>1.2.2.5. Sổ sách kế toán ... 15 </i>

<i>1.2.2.6. Tài khoản sử dụng ... 15 </i>

<i>1.2.2.7. Phương pháp hạch toán ... 15 </i>

1.2.3. Kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại ... 19

<i>1.2.3.1. Quy định chung về hạch toán hàng tồn kho ... 19 </i>

1.2.3.2. Kế toán chi tiết hàng tồn kho trong các doanh nghiệp thương mại ... 21

<b>CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHOTẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẠN LỢI ... 27 </b>

2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ... 27

2.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẠN LỢI ... 27

2.2.1. Thông tin chung ... 28

2.2.2. Quy mô hoạt động ... 28 2.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẠN LỢI . 29 <small>652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM</small>

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

VẠN LỢI ... 30

2.5. CHÍNH SÁCH KẾ TỐN ÁP DỤNG TẠI CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẠN LỢI ... 31

2.5.1. Hình thức kế tốn áp dụng tại Công Ty TNHH Đầu Tư Vạn Lợi ... 31

2.5.2. Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền ... 32

2.5.3. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho ... 32

2.5.4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư ... 32

2.5.5. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu ... 32

2.5.6. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu ... 32

2.5.7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính ... 33

2.5.8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu doanh nghiệp hiện hành ... 33

2.6.5. Quy trình kế tốn hàng tồn kho tại cơng ty TNHH Đầu tư Vạn Lợi ... 34

2.6.6. Nghiệp vụ minh họa ... 37

2.6.7. Công tác kiểm kê hàng tồn kho ... 41

<b>CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN NGHIÊN CỨU VÀGIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẠN LỢI ... 42 </b>

3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN NĨI CHUNG VÀ KẾ TỐN HÀNG TỒN KHO NĨI RIÊNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẠN LỢI42 3.1.1. Ưu điểm ... 42

<i>3.1.1.1. Tổ chức công tác kế tốn nói chung ... 42 </i>

<i>3.1.1.2. Tổ chức kế tốn hàng tồn kho nói riêng ... 43 </i>

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

3.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại trên ... 44

3.2. TÍNH TẤT YẾU PHẢI HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẠN LỢI ... 45

3.3. YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN HÀNG TỒN KHO TẠI CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẠN LỢI ... 45

3.3.1. Yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế tốn hàng tồn kho tại Cơng ty TNHH đầu tư Vạn Lợi ... 45

3.3.2. Phương hướng hồn thiện tổ chức kế tốn hàng tồn kho tại Công ty TNHH đầu tư Vạn Lợi ... 46

3.4. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN HÀNG TỒN KHO TẠI CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẠN LỢI ... 46

3.4.1 Tổ chức cơng tác kế tốn nói chung ... 46

3.4.2 Tổ chức cơng tác kế tốn hàng tồn kho nói riêng ... 46

<b>KẾT LUẬN ... 52 Tài Liệu Tham Khảo </b>

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<i><b>1. Lý do chọn đề tài </b></i>

Hàng tồn kho là một tài sản lưu động quan trọng và chiếm giá trị lớn trong tổng tài sản lưu động của hầu hết các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thương mại. Kiểm tra thơng tin chính xác và kịp thời giúp doanh nghiệp có thể quản lý, chỉ đạo các nghiệp vụ kinh tế diễn ra hàng ngày, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Từ đó, đánh giá được hiệu quả kinh doanh của từng mặt hàng, có thể đưa ra mức dự trữ đúng mức, không quá ít làm gián đoạn công việc kinh doanh, mà cũng không quá nhiều gây ứ đọng vốn. Công tác quản lý hàng tồn kho tốt sẽ giúp doanh nghiệp cắt giảm các chi phí như chi phí thiệt hại do hàng hóa bị lỗi thời, hỏng hóc, … Ngược lại, nếu công tác quản lý yếu kém sẽ làm phát sinh các chi phí liên quan đến hàng tồn kho. Vì vậy, cơng tác quản lý hàng tồn kho đóng vai trò then chốt và liên quan trực tiếp đến hoạt động nói chung và lợi nhuận nói riêng của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Đầu Tư Vạn Lợi là công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, các nghiệp vụ kinh tế như nhập và xuất hàng hóa thường xun xảy ra, cho nên cơng ty luôn phải đảm bảo nguồn hàng cung ứng phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Để đạt được kết quả như vậy, địi hỏi cơng tác quản lý hàng tồn kho tại doanh nghiệp phải chặt chẽ, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam 02- Hàng tồn kho.

Qua quá trình thực tập tại Công Ty TNHH Đầu Tư Vạn Lợi, nhận thấy tầm quan trọng của công tác quản lý hàng tồn kho, với sự hướng dẫn của cô Tăng Thị Thanh Thủy và sự giúp đỡ của bộ phận kế toán tại doanh nghiệp, nhóm đã quyết định nghiên cứu đề tài: “Thực trạng kế tốn hàng tồn kho tại Cơng ty TNHH Đầu Tư Vạn Lợi”.

<i><b>2. Mục tiêu nghiên cứu </b></i>

- Một là khái quát những vấn đề lý luận về công tác kế toán hàng tồn kho của doanh nghiệp theo qui định hiện hành của Bộ Tài Chính.

- Hai là phân tích thực trạng quản lý hàng tồn kho hiện nay tại Công ty TNHH Đầu Tư Vạn Lợi.

- Ba là đưa ra một số đề xuất và giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn hàng tồn kho.

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

Đối tượng nghiên cứu hàng tồn kho và công tác quản lý hàng tồn kho tại công ty TNHH Đầu Tư Vạn Lợi.

<i><b>4. Phạm vi nghiên cứu </b></i>

-Phạm vi nội dung: kế tốn hàng tồn kho.

-Phạm vi khơng gian: phịng kế tốn cơng ty TNHH Đầu tư Vạn Lợi. -Phạm vi thời gian: năm 2018.

<i><b>5. Phương pháp nghiên cứu </b></i>

-Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu là quan sát, phỏng vấn kết hợp với việc thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến kế toán hàng tồn kho.

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

<b>CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI </b>

<b>1.1. TỔNG QUAN MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TRƯỚC </b>

Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài: “Kế tốn hàng tồn kho tại cơng ty TNHH Đầu Tư Vạn Lợi”, trước tiên cần nghiên cứu các vấn đề liên quan như: Chuẩn mực kế toán Việt Nam bao gồm: Chuẩn mực số 02- Hàng tồn kho và các chuẩn mực có liên quan; các thơng tư hướng dẫn; chế độ kế tốn và những vấn đề liên quan đến kế toán hàng tồn kho của doanh nghiệp.<small> </small>

Ngoài ra, để đảm bảo tính phù hợp và tồn diện, nhóm em đã tìm đọc một số luận văn về kế tốn hàng tồn kho của một số tác giả trong nước. Thông qua các đề tài nghiên cứu này nhóm em sẽ rút ra được những điểm cần học tập và những điểm sẽ tiếp tục giải quyết trong bài khóa luận của nhóm em. Trong luận án :“Thực trạng và giải pháp kế tốn hàng tồn kho tại cơng ty TNHH sản xuất và thương mại Nhật Dương” của tác giả Đỗ Thu Hà (ĐHTL, 2014) đã làm rõ những cơ sở lý luận, đưa ra kết luận nghiên cứu và giải pháp kế tốn HTK nói chung và kế tốn HTK tại doanh nghiệp nói riêng.

Cụ thể:

- Làm rõ cơ sở lý luận về kế toán HTK trong các doanh nghiệp. Trong đó: + Trình bày và làm rõ được khái niệm về HTK, qua đó thấy được đặc điểm, phạm vi HTK trong doanh nghiệp.

+ Hệ thống hóa, phân tích phương pháp kế toán HTK theo chuẩn mực kế tốn quốc tế để có cơ sở khoa học cho việc hồn thiện kế tốn HTK tại doanh nghiệp Việt Nam.

- Nghiên cứu, phân tích thực trạng kế tốn HTK theo chế độ kế toán Việt Nam qua các thời kỳ và khảo sát thực tế ở một số doanh nghiệp ở Việt Nam; đồng thời tham khảo kế toán HTK của một số nước có nền kinh tế thị trường phát triển trên thế giới làm tiền đề thực tiễn cho việc hồn thiện kế tốn HTK ở Việt Nam.

- Đưa ra các giải pháp hồn thiện kế tốn HTK nói chung và kế tốn HTK tại các doanh nghiệp trên hai góc độ là kế tốn tài chính và kế tốn quản trị. Các ý kiến đề xuất đều mang tính khoa học và địi hỏi thực tiễn và mang tính lý luận cao nên có thể áp dụng vào thực tiễn cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thuộc mọi thành <small>Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi</small>

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

phần kinh tế, mọi hình thức sở hữu với các quy mơ khác nhau. Đồng thời luận án cũng đã đưa ra được các điều kiện và biện pháp thực hiện các giải pháp tại doanh nghiệp.

Trong luận văn Thạc sỹ :“Hoàn thiện kế tốn hàng hóa tồn kho ở các công ty kinh doanh thiết bị truyền hình thuộc bộ văn hóa, thể thao và du lịch” của học viên Trần Thị Hồng Huệ ( ĐHTM, 2009) đã khái quát, làm rõ những cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp hồn thiện kế tốn HTK nói chung và kế tốn HTK tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thuộc sở hữu nhà nước ở Việt Nam nói riêng. Cụ thể:

- Khái quát, làm rõ những lý luận cơ bản về kế tốn hàng hóa tồn kho trong các DN thuộc bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó:

+ Trình bày khái niệm HTK, từ đó thấy được đặc điểm cũng như yêu cầu quản lý HTK tại các doanh nghiệp.

+ Trình bày về các nội dung quy định trong chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam có ảnh hưởng tới kế toán HTK tại các doanh nghiệp. Từ đó làm cơ sở nghiên cứu thực trạng kế toán HTK tại một số doanh nghiệp kinh doanh thiết bị truyền hình thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch. - Phân tích thực trạng kế tốn HTK tại một số doanh nghiệp kinh doanh thiết bị truyền hình thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch dựa trên hệ thống chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời có xét đến kế tốn HTK ở một số nước trên thế giới.

- Đưa ra các giải pháp cũng như điều kiện thực hiện giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán HTK tại các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị truyền hình thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch.

Các cơng trình nghiên cứu trên đây đều được các tác giả khảo sát thực tế, phân tích và đưa ra những lập luận chặt chẽ về những vấn đề cịn tồn tại trong kế tốn HTK tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một vài vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu. Cụ thể:

- Cần làm rõ những bất cập còn tồn tại trong chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam có ảnh hưởng tới kế tốn hàng hóa tồn kho.

- Cần đưa ra được các điều kiện và biện pháp thực hiện các giải pháp để hoàn thiện kế tốn HTK ở cả hai phía là Nhà nước và doanh nghiệp.

<small>Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM</small>

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

<b>1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI </b>

<b>1.2.1. Hàng tồn kho, yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp </b>

<i>1.2.1.1. Hàng tồn kho và đặc điểm hàng tồn kho </i>

1.2.1.1.1. Khái niệm hàng tồn kho

Theo chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 02 thì “hàng tồn kho là những tài sản được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường; đang trong quá trình sản xuất ra các thành phẩm để bán hoặc với hình thức nguyên vật liệu hoặc vật dụng sẽ được sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc cung cấp các dịch vụ”.

Như vậy, theo chuẩn mực kế toán quốc tế số 02 (IAS 02) hàng tồn kho bao gồm: hàng hóa mua vào để bán ra, thành phẩm tồn trong kho, vật dụng chuẩn bị đưa vào quá trình sản xuất, giá trị của sản phẩm dở dang. Đồng thời cũng theo IAS thì hàng tồn kho khơng bao gồm những hàng hóa, thành phẩm, vật tư hư hỏng, lỗi thời, không thể dùng được trong sản xuất, kinh doanh. Như vậy, chuẩn mực kế toán quốc tế số 02 (IAS 02) đã ra được khái niệm hàng tồn kho và khái quát được những đặc điểm của hàng tồn kho, điều này giúp ta có thể xác định được nội dung cụ thể của hàng tồn kho trong doanh nghiệp thuộc các loại hình kinh doanh khác nhau. Vấn đề nảy sinh là trong trường hợp doanh nghiệp mua vật tư, hàng hóa nhưng cịn đang đi trên đường, những vật tư, hàng hóa mà doanh nghiệp nhận bán hộ, ký gửi, nhận giữ hộ, vật tư, hàng hóa do doanh nghiệp gửi bán thì có thuộc hàng tồn kho của doanh nghiệp hay không.

Theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính về việc ban hành hệ thống kế toán doanh nghiệp “HTK của doanh nghiệp là những tài sản : Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường; Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang; Nguyên liệu, vật liệu, công dụ, dụng cụ ( gọi chung là vật tư) để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ”.

HTK của mỗi doanh nghiệp có thể bao gồm: Hàng hóa mua về để bán (hàng hóa tồn kho, hàng hóa bất động sản, hàng mua đang đi đường, hàng gửi đi bán, hàng gửi đi gia công chế biến); Thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán; Sản phẩm dở dang( sản phẩm chưa hoàn thành và sản phẩm hoàn thành chưa làm thủ tục nhập kho thành phẩm); Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi đi gia công chế <small>Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi</small>

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

biến và đã mua đang đi trên đường; Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ dở dang; Nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu và thành phẩm, hàng hóa được lưu giữ tại kho bảo thuế của doanh nghiệp.

Như vậy, theo quyết định này thì thuật ngữ HTK đã chính thưc được thừa nhận trong hệ thống kế toán Việt Nam thay thế cho thuật ngữ “tài sản dự trữ” trước đây. Khái niệm HTK trong hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam về cơ bản là thống nhất với khái niệm HTK trong chuẩn mực kế toán quốc tế về HTK (IAS 02). Hơn nữa trong hệ thống kế toán doanh nghiệp ở Việt Nam đã bổ sung them điều kiện để xác định HTK của doanh nghiệp đó là quyền sở hữu về tài sản. Do vậy, đã giải quyết được vấn đề là số hàng mua còn đang đi trên đường, hàng hóa đang gửi bán nếu thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thì được tính là HTK của doanh nghiệp, còn hàng mà doanh nghiệp nhận bán hộ, ký gửi, thuộc quyền sở hữu của bên gửi hàng thì thuộc HTK của bên gửi hàng.

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 (được ban hành trong quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2000 của Bộ tài chính), HTK: Là những tài sản:

a. Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường; b. Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang;

c. Nguyên liệu, vật liệu, cơng cụ, dụng cụ để sử dụng trong q trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ;

HTK bao gồm:

- Hàng hóa mua về để bán: hàng hóa tồn kho, hàng mua đang đi đường, hàng gửi đi bán, hàng gửi đi gia công chế biến;

- Thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán;

- Sản phẩm dở dang: sản phẩm chưa hoàn thành và sản phẩm hoàn thành chưa làm thủ tục nhập kho thành phẩm;

- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi đi gia công chế biến và đã mua đang đi trên đường;

- Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ dở dang;

Như vậy, khái niệm HTK trong chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS 02) là sự chuẩn hóa về khái niệm hàng tồn kho trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và đã ra được phạm vi, đặc điểm, cũng như điều kiện về tài sản hàng tồn kho của doanh nghiệp.

<small>Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM</small>

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

1.2.1.1.2. Đặc điểm của hàng tồn kho: Hàng tồn kho có các đặc điểm:

+ Hàng tồn kho ảnh hưởng trực tiếp tới giá vốn hàng bán vì vậy ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận trong năm.

+ Hàng tồn kho có tỷ lệ lớn trong tổng tài sản lưu động của một doanh nghiệp, là khoản mục chủ yếu trên Báo cáo tài chính nên rất dễ xảy ra những sai sót hoặc gian lận lớn, gây ảnh hưởng trọng yếu về chi phí và kết quả kinh doanh.

+ Có nhiều phương pháp để định giá hàng tồn kho, ngay cả với mỗi loại hàng tồn kho cũng có thể xây dựng cách tính khác nhau như phương pháp bình quân gia quyền, phương pháp giá thực tế đích danh hay phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO). Với mỗi cách tính sẽ đem lại những kết quả khác nhau, bên cạnh đó việc xác định giá trị hàng tồn kho lại có ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn hàng bán, ảnh hưởng trọng yếu tới việc xác định lợi nhuận thuần trong năm tài chính.

+ Hàng tồn kho rất đa dạng về chủng loại, được bảo quản và quản lý tại nhiều địa điểm (kho) khác nhau, do nhiều người phụ trách vật chất (thủ kho). Điều kiện bảo quản đối với từng loại hàng tồn kho là rất khác nhau. Chính vì thế, thực hiện cơng việc kiểm sốt vật chất, kiểm kê về chất lượng cũng như giá trị rất phức tạp, khả năng xảy ra sai sót, gian lận nhiều hơn so với các tài sản khác. Cụ thể: có nhiều hàng tồn kho rất khó phân loại và định giá như các linh kiện điện tử phức tạp, các cơng trình xây dựng dở dang hay kim loại, đá q (địi hỏi có ý kiến của các chuyên gia nên mang tính chủ quan cao).

+ Hàng tồn kho cũng như nhiều loại tài sản khác, phải chịu ảnh hưởng của hao mịn hữu hình và hao mịn vơ hình( bị hư hỏng sau một khoảng thời gian nhất định, dễ bị lỗi thời).

+ Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất, hàng tồn kho giữ vai trị trung gian trong q trình chuyển hóa các nguồn lực của đơn vị thành kết quả kinh doanh. Do đó hàng tồn kho có liên quan đến hầu hết các chu trình này. Trong đó, hàng tồn kho đặc biệt có liên hệ mật thiết đến các chu trình bán hàng - thu tiền, chu trình nhập hàng - trả tiền và chu trình tiền lương.

Chu trình vận động của hàng tồn kho bắt đầu từ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ sang sản phẩm dở dang rồi đến thành phẩm hàng hoá. Sự vận động của hàng tồn kho ảnh hưởng tới nhiều khoản mục trên báo cáo tài chính như chi phí nguyên vật liệu, <small>Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi</small>

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

chi phí sản xuất chung, giá vốn hàng bán, chi phí sản phẩm dở dang, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, là những chỉ tiêu thể hiện tình hình sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của doanh nghiệp. Hàng tồn kho là một khoản mục nhạy cảm với gian lận và chịu nhiều rủi ro.

<i>1.2.1.2. Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp </i>

1.2.1.2.1. Yêu cầu quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp

Có thể khẳng định rằng hàng hóa có một vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Do đó mà các doanh nghiệp phải đảm bảo tổ chức quản lí hàng hóa một cách chặt chẽ ở tất cả các khâu từ thu nhập vận chuyển dự trữ cho đến tiêu thụ. Đồng thời, quản lí hàng hóa trên mặt hiện vật và giá trị.

- HTK phải được theo dõi ở từng khâu thu mua, từng kho bảo quản, từng nơi sử dụng, từng người phụ trách vật chất( thủ kho, nhân viên bán hàng, nhân viên kế toán).

- Trong khâu thu nhập doanh nghiệp cần lập, kiểm tra tình tình thực hiện kế hoạch cung ứng thu nhập hàng hóa trên tất cả các mặt số lượng chất lượng, chủng loại giá nhập và chi phí nhập…và cả tiến độ, thời gian thực hiện nhằm cung cấp đầy đủ kịp thời hàng hóa cho qúa trình sản xuất kinh doanh

- Theo dõi, quản lý chặt chẽ đối với từng loại HTK cả về số lượng và giá trị của HTK đầu kỳ, HTK thu mua, sản xuất trong kỳ và HTK xuất sử dụng trong kỳ và HTK cuối kỳ.

- Việc quản lý HTK phải thường xuyên đảm bảo được quan hệ đối chiếu phù hợp giữa giá trị và hiện vật của từng thứ, từng loại HTK, giữa các số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp, giữa số liệu ghi trong sổ kế toán và số liệu thực tế tồn kho.

- Trong khâu bảo quản doanh nghiệp phải tổ chức tốt hệ thống bến bãi nhà kho, trang bị phương tiện kĩ thuật thiết bị đảm bảo an toàn cho hàng hóa tránh bị mất mát hư hỏng và kém phẩm chất gây lãng phí.

- Trong khâu dự trữ để có thể vừa đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời cho quá trình sản xuất và tiêu dùng của xã hội, đồng thời vừa tránh được sự ứ đọng gây lãng phí, doanh nghiệp cần thường xuyên tiến hành kiểm tra số tồn kho để có thể điều chỉnh kế hoạch cung ứng thu nhập hàng hóa một cách hợp lí.

- Trong khâu tiêu thụ, doanh nghiệp cần phải nâng cao chất lượng hàng hóa giữ uy tín, áp dụng các chiến lược Marketing nhằm thu hút nhiều khách hàng tăng doanh thu lợi nhuận cho doanh nghiệp.

<small>Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM</small>

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

Kế tốn hàng hóa là cơng cụ quan trọng và khơng thể thiếu của quản lí hàng hóa cả về mặt hiện vật mặt giá trị nhằm đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu của xã hội, ngăn ngừa hạn chế đến mực thấp nhất những mất mát, hao hụt hàng hóa trong các khâu của q trình kinh doanh thương mại từ đó tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.

1.2.1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại Nhằm đáp ứng nhu cầu quản lí hàng hóa từ khâu thu nhập vận chuyển đến khâu bảo quản, dự trữ và tiêu thụ, kế tốn hàng hóa phải thường xun phản ánh ghi chép đầy đủ tình hình thu nhập, nhập- xuất- tồn hàng hóa và tình hình dự trữ hàng hóa cho q trình kinh doanh. Thơng qua kế tốn hàng hóa, kế tốn cung cấp thơng tin cho nhà quản lí doanh nghiệp biết được về chất lượng chủng loại giá cả…để từ đó ra quyết định phù hợp và đúng đắn.

Kế tốn hàng hóa cần tổ chức đánh giá phù hợp các nguyên tắc, yêu cầu quản lí thống nhất của Nhà nước và yêu cầu của nhà quản trị doanh nghiệp vì vậy kế tốn hàng hóa trong doanh nghiệp phải thực hiện các nhiêm vụ sau đây:

+ Tổ chức chứng từ, tài khoản, sổ kế toán phù hợp với phương pháp hàng tồn kho của doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ chế độ hạch tốn ban đầu về hàng hóa mở sổ thẻ kế toán chi tiết, thực hiện hạch toán đúng chế độ hiện hành, tạo điều kiện cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phạm vi ngành.

+ Tổ chức ghi chép, phản ánh số liệu về tình hình nhập- xuất- tồn kho hàng hóa đầy đủ, kịp thời, tính giá thực tế hàng hóa nhập- xuất- tồn kho. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch về mặt số lượng chất lượng, chủng loại, thời gian sử dụng nhằm đảm bảo cho quá trình tiêu thụ hàng hóa.

+ Kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản, dự trữ hàng hóa phát hiện ngăn ngừa và đề xuất những biện pháp xử lí những hàng hóa thừa, thiếu, ứ đọng, kém phẩm chất. Tính tốn xác định số lượng và giá trị hàng hóa thực tế đã xuất kho tiêu thụ để kịp thời kết chuyển giá vốn, ghi nhận doanh thu hàng bán.

+ Tham gia kiểm kê đánh giá hàng hóa theo chế độ Nhà nước quy định, lập báo cáo về tình hình nhập- xuất- tồn hàng hóa phục vụ cơng tác quản lí và lãnh đạo. Tiến hành phân tích kinh tế, tình hình cung cấp, tiêu thụ hàng hóa để tăng cường quản lí hàng hóa một cách có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, để đạt mục tiêu tăng doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp. Cung cấp thông tin tổng hợp và chi tiết cần thiết.

<small>Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM</small>

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

<i>1.2.1.3. Vai trị của kế tốn hàng tồn kho trong doanh nghiệp </i>

HTK là một bộ phận tài sản lưu động chiếm giá trị lớn và có vị trí quan trọng trong tồn bộ q trình sản xuất, kinh doanh.

Việc tính đúng giá trị HTK, khơng chỉ giúp cho doanh nghiệp chỉ đạo kịp thời các nghiệp vụ kinh tế diễn ra hàng ngày, mà còn giúp doanh nghiệp có một lượng vật tư, hàng hóa dự trữ đúng định mức, không dự trữ quá nhiều gây ứ đọng vốn, mặt khác khơng dự trữ q ít để bảo đảm quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành liên tục, khơng bị gián đoạn.

Việc tính đúng giá HTK cịn có ý nghĩa vơ cùng quan trọng khi lập BCTC. Vì nếu tính sai lệch giá trị HTK, sẽ làm sai lệch các chỉ tiêu trên BCTC. Nếu giá trị hàng tồn kho bị tính sai, dẫn đến giá trị tài sản lưu động và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp thiếu chính xác, giá vốn hàng bán tính sai lệch sẽ làm cho chỉ tiêu lãi gộp, lãi rịng của doanh nghiệp khơng chính xác. Hơn nữa, hàng hóa tồn kho cuối kỳ của kỳ này cịn là hàng hóa tồn kho đầu kỳ của kỳ tiếp theo. Do đó, sai lầm kỳ này sẽ được chuyển tiếp qua kỳ sau và gây nên sai lầm liên tục qua các kỳ của giá vốn hàng bán, lãi gộp và lãi thuần. Không những thế, giá trị hàng tồn kho thường rất lớn nên sự sai lầm có thể làm ảnh hưởng một cách rõ ràng đến BCTC.

Mặt khác, kế toán HTK đáp ứng nhu cầu quản lý HTK về mặt số lượng, giá trị, chủng loại chi tiết theo từng địa điểm, thời gian, không gian nhất định, giúp cho việc quản lý tài sản của doanh nghiệp được chặt chẽ.

<b>1.2.2. Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02- Hàng tồn kho </b>

<i>1.2.2.1. Phân loại hàng tồn kho </i>

HTK bao gồm:

- Hàng hóa mua về để bán: hàng hóa tồn kho, hàng mua đang đi đường, hàng gửi đi bán, hàng gửi đi gia công chế biến;

- Thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán;

- Sản phẩm dở dang: sản phẩm chưa hoàn thành và sản phẩm hoàn thành chưa làm thủ tục nhập kho thành phẩm;

- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi đi gia công chế biến và đã mua đang đi trên đường;

- Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ dở dang;

<small>Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM</small>

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

<i>1.2.2.2. Nguyên tắc tính giá hàng tồn kho </i>

1.2.2.2.1. Nguyên tắc giá gốc

HTK phải được ghi nhận theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc của HTK khơng được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể. Giá gốc HTK bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được HTK ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá mua thực tế: bao gồm giá mua, các loại thuế khơng được hồn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp tới việc mua HTK. Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được trừ (-) khỏi giá thực tế của hàng hóa.

Chi phí chế biến: bao gồm những chi phí có liên quan trực tiếp đến sản xuất sản phẩm như chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình chuyển hóa ngun liệu, vật liệu thành sản phẩm.

Chi phí sản xuất chung cố định là những chi phí sản xuất trực tiếp, thường không thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất, như chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị, nhà xưởng, và chi phí quản lý hành chính ở các phân xưởng sản xuất.

Chi phí sản xuất chung biến đổi là những chi phí sản xuất gián tiếp, thường thay đổi trực tiếp hoặc gần như trực tiếp theo số lượng sản phẩm sản xuất, như chi phí nguyên liệu, vật liệu gián tiếp, chi phí nhân cơng gián tiếp.

Chi phí liên quan trực tiếp khác: bao gồm các khoản chi phí khác ngồi chi phí mua và chi phí chế biến hàng tồn kho.

<b> Chi phí khơng tính vào giá gốc hàng tồn kho gồm: Chi phí nguyên liệu, vật </b>

liệu, chi phí nhân cơng và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác phát sinh trên mức

<b><small>Giá thực tế của hàng hóa </small></b>

<b><small>= Giá mua của hàng hóa </small></b>

<b><small>thuế khơng hồn lại </small></b>

<b><small>-Giảm giá hàng mua </small></b>

<b><small>Chiết khấu thương mại Hoa hồng </small></b>

<b><small>+ Chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng </small></b>

<small>Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM</small>

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

bình thường; Chi phí bảo quản hàng tồn kho trừ các khoản chi phí bảo quản hàng tồn kho cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo và chi phí bảo quản trong q trình mua hàng; Chi phí bán hàng; Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Việc áp dụng các phương pháp kế toán thống nhất từ kỳ này sang kỳ khác sẽ cho phép báo cáo tài chính của doanh nghiệp có ý nghĩa thực chất mang tính so sánh.

Tuy nhiên, ngun tắc nhất qn khơng có nghĩa là một doamh nghiệp khơng bao giờ có thể đổi phương pháp kế toán. Đúng hơn, nếu doanh nghiệp kiểm nghiệm một phương pháp tính giá hàng tồn kho đã được chấp nhận như là một sự cải tiến trong lập báo cáo tài chính thì sự thay đổi có thể được thực hiện. Tuy vậy, khi có sự thay đổi này, ngun tắc cơng khai tồn bộ địi hỏi bản chất của sự thay đổi, kiểm nghiệm đối với sự thay đổi và ảnh hưởng của sự thay đổi đó đến lãi rịng, tất cả phải được cơng khai trong thuyết minh báo cáo tài chính.

1.2.2.2.3. Nguyên tắc thận trọng

Thận trọng là việc xem xét, cân nhắc, phán đốn cần thiết để lập các ước tính kế tốn trong các điều kiện khơng chắc chắn. Ngun tắc thận trọng đòi hỏi:

- Phải lập dự phòng nhưng không lập quá lớn.

- Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập.

- Chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải cạnh tranh trên thị trường để tồn tại, phát triển và đứng trước những rủi ro trong kinh doanh. Do vậy, để tăng năng lực của các doanh nghiệp trong việc ứng phó với rủi ro, nguyên tắc thận trọng cần được áp dụng.

<small>Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM</small>

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

Theo nguyên tắc này thì giá trị hàng tồn kho không thu hồi đủ khi hàng tồn kho bị hư hỏng, lỗi thời, giá bán bị giảm, hoặc chi phí hồn thiện, chi phí để bán hàng tăng lên. Việc ghi giảm giá gốc hàng tồn kho cho bằng với giá trị thuần có thể được thực hiện là phù hợp với nguyên tắc tài sản không được phản ánh lớn hơn giá trị thực hiện ước tính từ việc bán hay sử dụng chúng.

Cuối kỳ kế toán năm, khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc thì phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được thực hiện trên cơ sở từng mặt hàng tồn kho. Đối với dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phịng giảm giá hàng tồn kho được tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt.

Nguyên tắc này đòi hỏi trên bảng cân đối kế toán, giá trị hàng tồn kho phải được phản ánh theo giá trị ròng:

Giá trị tài sản ròng = Giá trị tài sản - Khoản dự phịng

Ngun liệu, vật liệu và cơng cụ, dụng cụ dự trữ để sử dụng cho mục đích sản xuất sản phẩm không được đánh giá thấp hơn giá gốc nếu sản phẩm do chúng góp phần cấu tạo nên sẽ được bán bằng hoặc cao hơn giá thành sản xuất của sản phẩm. Khi có sự giảm giá của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mà giá thành sản xuất sản phẩm cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được, thì ngun liệu, vật liệu, cơng cụ, dụng cụ tồn kho được đánh giá giảm xuống bằng với giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

Cuối kỳ kế toán năm tiếp theo phải thực hiện đánh giá mới về giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho cuối năm đó. Trường hợp cuối năm kế tốn năm nay, nếu khoản dự phịng giảm giá hàng tồn kho phải lập thấp hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế tốn năm trước thì số chênh lệch lớn hơn phải được hoàn nhập để đảm bảo cho giá trị hàng tồn kho phản ánh trên báo cáo tài chính là theo giá gốc (nếu giá gốc nhỏ hơn giá trị thuần có thể thực hiện được) hoặc theo giá trị thuần có thể thực hiện được (nếu giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được).

<small>Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM</small>

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

1.2.2.2.4. Nguyên tắc phù hợp

Khi bán hàng tồn kho, giá gốc của hàng tồn kho đã bán được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phù hợp với doanh thu liên quan đến chúng được ghi nhận. Tất cả các khoản chênh lệch giữa khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối niên độ kế toán năm nay lớn hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối niên độ kế toán năm trước, các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho, sau khi trừ (-) phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra, và chi phí sản xuất chung khơng phân bổ, được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ. Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập ở cuối niên độ kế tốn năm nay nhỏ hơn khoản dự phịng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối niên độ kế tốn năm trước, thì số chênh lệch lớn hơn phải được hồn nhập ghi giảm chi phí sản xuất kinh doanh.

Ghi nhận giá trị hàng tồn kho đã bán vào chi phí trong kỳ phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa chi phí và doanh thu. Giá vốn của sản phẩm sản xuất ra hàng hoá nhập vào được ghi nhận là chi phí thời kỳ vào kỳ mà nó được bán.... Khi nguyên tắc phù hợp bị vi phạm sẽ làm cho các thông tin trên báo cáo tài chính bị sai lệch, có thể làm thay đổi xu hướng phát triển thực của lợi nhuận doanh nghiệp.

Trường hợp hàng tồn kho được sử dụng để sản xuất ra tài sản có định hoặc sử dụng như nhà xưởng, máy móc, thiết bị tự sản xuất thì giá gốc hàng tồn kho này được hạch toán vào giá trị tài sản cố định.

<i>1.2.2.3. Phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho </i>

Phương pháp tính giá trị HTK mà doanh nghiệp áp dụng sẽ ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bởi ẽ giá vốn hàng bán được phản ánh trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được phản ánh trong bảng cân đối kế tốn.

Việc lựa chọn phương pháp nào cịn tùy thuộc vào đặc điểm hàng tồn kho, yêu cầu và trình độ quản lý của doanh nghiệp. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam về hàng tồn kho (VAS 02), khi xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ, doanh nghiệp áp dụng theo một trong các phương pháp sau:

- Phương pháp tính theo giá đích danh - Phương pháp bình quân gia quyền - Phương pháp nhập trước, xuất trước

<small>Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM</small>

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

- Phương pháp nhập sau, xuất trước a) Phương pháp thực tế đích danh:

Phương pháp này được áp dụng đối với doanh nghiệp có ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được, có đơn giá hàng tồn kho rất lớn như các đồ trang sức đắt tiền, các bất động sản, ơ tơ mà có thể nhận diện được từng loại hàng hoá tồn kho với từng lần nhập vào và hố đơn của nó, hơn nữa các doanh nghiệp phải có điều kiện bảo quản riêng từng lơ hàng nhập kho, vì vậy mà khi xuất kho lơ nào thì tính theo giá đích danh của lơ đó.

Phương pháp tính giá hàng tồn kho này thích hợp cả với các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ và kê khai thường xuyên trong kế toán hàng tồn kho.

b) Phương pháp bình quân gia quyền:

Theo phương pháp này giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho tương tự đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được nhập hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính theo thời kỳ hoặc vào mỗi khi nhập một lơ hàng về, phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp.

á ị à ấ ố ượ à ấ Đơ á ì â ề Phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ:

áđơ ị ì â <sup>á ị ồ đầ ì</sup> <sup>ổ</sup> <sup> á ị ậ </sup> <sup> ì</sup>ố ượ ồ đầ ì ố ượ ậ ìPhương pháp giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập:

Đơ á ì â ỗ ầ ậ

á ị ồ ướ ậ á ị ậố ượ ồ ướ ậ ố ượ ậ

Theo phương pháp này, sau mỗi lần nhập kế tốn phải xác định giá bình qn của từng loại hàng. Sau đó căn sứ vào giá đơn vị bình quân và lượng hàng xuất kho giữa hai lần nhập kế tiếp để xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ.

Các phương pháp bình quân cũng được áp dụng khá nhiều trong các DN ở Việt Nam.

Ta thấy rằng phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ để tính giá hàng tồn kho chỉ phù hợp với các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định <small>Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi</small>

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

kỳ vì phải đến tận cuối kỳ chúng ta mới tính được giá đơn vị bình qn. Sau khi kiểm kê ta biết được số lượng tồn cuối kỳ, từ đó tính được giá trị hàng xuất trong kỳ.

Ta không nên sử dụng phương pháp này trong các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên bởi vì mỗi lần xuất chúng ta đều phải hạch toán trị giá xuất ngay nhưng ta lại không thể xác định được đơn giá xuất.

Cịn với phương pháp bình qn sau mỗi lần nhập thì ngược lại, nên áp dụng trong các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

c) Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO):

Phương pháp này được áp dụng dựa trên giả định là hàng tồn kho được nhập trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được nhập hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lơ hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ cịn tồn kho.

Phương pháp tính giá này áp dụng phù hợp với cả hai phương pháp hạch toán hàng tồn kho là kiểm kê định kỳ và kê khai thường xuyên. Song từ đặc điểm của mỗi phương pháp hạch tốn mà chúng ta có thể thấy rằng có sự khác nhau cơ bản về giá trị của hàng xuất và tồn cuối kỳ giữa FIFO trong phương pháp kiểm kê định kỳ và kê khai thường xuyên.

d) Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO):

Phương pháp này được áp dụng dựa trên giả định là hàng tồn kho được nhập sau hoặc sản xuất sau thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được nhập hoặc sản xuất trước đó. Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập sau hoặc gần sau cùng, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ còn tồn kho.

<i>1.2.2.4. Chứng từ kế toán </i>

<small>‐ </small> Phiếu nhập kho <small>‐ </small> Phiếu xuất kho

<small>‐ </small> Biên bản giao nhận hàng hóa <small>‐ </small> Hóa đơn GTGT

<small>‐ </small> Biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa

<small>Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM</small>

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">

<small>‐ </small> Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ <small>‐ </small> Biên bản kiểm kê vật tư, hàng hóa <small>‐ </small> Bảng kê mua hàng

<i>1.2.2.6. Tài khoản sử dụng </i>

Trên bảng cân đối kế toán hàng tồn kho được trình bày tại phần A “Tài sản ngắn hạn” gồm hai chỉ tiêu: giá trị hàng tồn kho và tổng số dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Trên bản thuyết minh báo cáo tài chính chi tiết các loại hàng tồn kho được công bố bao gồm:

 TK 151: Hàng đang đi đường  TK 152: Nguyên vật liệu  TK 153: Công cụ, dụng cụ

 TK 154: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang  TK 155: Thành phẩm

 TK 156: Hàng hóa  TK 157: Hàng gửi đi bán

 TK 158: Hàng hóa kho bảo thuế

 TK 159: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

* Chỉ tiêu dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trình bày bằng số âm.

<i>1.2.2.7. Phương pháp hạch tốn </i>

1.2.2.7.1. Nhập kho

<i>a. Hàng hóa nhập ngoài nhập kho doanh nghiệp </i>

- Khi nhập hàng hóa nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Nợ TK 152,1561...: giá trị vật tư, hàng hóa nhập kho

Nợ TK 1562: Chi phí nhập hàng hóa ( nếu có)

<small>Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM</small>

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 28</span><div class="page_container" data-page="28">

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (thuế GTGT đầu vào) Có TK 111, 112, 141, 331,... (tổng giá thanh toán)

Nếu thuế GTGT đầu vào khơng được khấu trừ thì trị giá hàng hóa nhập vào bao gồm cả thuế GTGT.

- Khi nhập khẩu hàng hóa Nợ TK 156:

Có TK 33381: Thuế bảo vệ môi trường

- Nếu thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu được khấu trừ Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

b. Trường hợp đã nhận được hóa đơn của người bán nhưng đến cuối kỳ kế tốn, hàng hóa chưa về nhập kho

Nợ TK 151: Hàng nhập đang đi đường

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có) Có TK 111, 112, 331, ...

- Sang kỳ kế toán sau, hàng nhập đang đi đường về nhập kho Nợ TK 152,156...: giá trị vật tư, hàng hóa nhập kho

Có TK 151: hàng nhập đi đường c. Nhập kho thành phẩm sản xuất

Nợ TK 155: Giá trị thành phẩm nhập kho

Có TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Nhập kho NVL dùng cho sản xuất không sử dụng hết Nợ TK 152: Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 621,623,627... d. Nhập kho hàng bán bị trả lại Nợ TK 155,156

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">

1.2.2.7.2. Xuất kho a. Xuất kho bán hàng

Giá trị hàng hóa xuất bán được xác định là tiêu thụ Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

Có TK 155, 156...

Đồng thời phản ánh doanh thu

Nợ TK 111, 112,...: Tổng tiền thanh tốn

Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 333: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước b. Được hưởng chiết khấu thương mại

Nợ TK 331, 111, 112,...: Số tiền chiết khấu thương mại Có TK 156: Giảm giá trị hàng tồn kho

Có TK 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ c. Trả lại hàng nhập cho người bán

Có TK 152: Nguyên liệu, vật liệu

e. Xuất NVL cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ Nợ TK 241: Xây dựng cơ bản dở dang

Có TK 152: Nguyên liệu, vật liệu

f. Xuất NVL, hàng hóa góp vốn, đầu tư vào cơng ty khác Nợ TK 222, 228

Có TK 152, 156

g. Xuất hàng tiêu dùng nội bộ Nợ TK 641,642,241,211 Có TK 156: Hàng hóa h. Xuất hàng gửi bán đại lý Nợ 157: Hàng gửi đi bán

<small>Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM</small>

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 30</span><div class="page_container" data-page="30">

Có 156: Hàng hóa

i. Xuất hàng cho các đơn vị ( chi nhánh) hạch toán phụ thuộc

- Trường hợp không ghi nhận doanh thu bán hàng cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp

Nợ TK 136: Phải thu nội bộ Có TK 155, 156

Có TK 333: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

-Trường hợp doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán Có TK 155, 156

Có TK 154: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

b. Xuất kho hàng hóa để tháo dỡ và nhập kho thành phẩm được tháo dỡ Nợ TK 154: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Có TK 229 - Dự phịng tổn thất tài sản (2294).

b) Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này nhỏ hơn số đã trích lập từ các kỳ trước, kế tốn hồn nhập phần chênh lệch, ghi:

<small>Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM</small>

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 31</span><div class="page_container" data-page="31">

Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2294) Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.

c) Kế tốn xử lý khoản dự phịng giảm giá hàng tồn kho đối với vật tư, hàng hóa bị hủy bỏ do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, hư hỏng, khơng cịn giá trị sử dụng, ghi:

Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (số được bù đắp bằng dự phòng) Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (nếu số tổn thất cao hơn số đã lập dự phịng)

Có các TK 152, 153, 155, 156.

d) Kế tốn xử lý khoản dự phịng giảm giá hàng tồn kho trước khi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển thành cơng ty cổ phần: Khoản dự phịng giảm giá hàng tồn kho sau khi bù đắp tổn thất, nếu được hạch toán tăng vốn nhà nước, ghi:

Nợ TK 229 - Dự phịng tổn thất tài sản (2294) Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

<b>1.2.3. Kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại </b>

<i>1.2.3.1. Quy định chung về hạch toán hàng tồn kho </i>

 Yêu cầu đánh giá hàng hóa

Khi đánh giá hàng hóa phải đảm bảo các yêu cầu sau:

‐ Yêu cầu về tính chân thực: địi hỏi việc tính giá hàng hóa phải được tiến hành dựa trên cơ sở tổng hợp đầy đủ, đúng đắn và hợp lý các chi phí thực tế cấu thành lên giá trị vốn của hàng hóa và loại trừ các chi phí bất hợp lý, các chi phí đã thu hồi (nếu có), giảm thiểu chi phí kém hiệu quả. Ngồi ra cịn thể hiện việc sử dụng giá tính có phù hợp với giá cả thị trường hay không.

‐ Yêu cầu về tính thống nhất: tức là nội dung và phương pháp tính giữa các niên độ kế tốn của một đơn vị phải thống nhất, nếu có sự thay đổi nào phải giải trình trên thuyết minh báo cáo tài chính. Cách tập hợp chi phí, cách tính toán phân bổ, tiêu thức phân bổ chung để xác định chỉ tiêu về giá vốn hàng mua nhập kho và trị giá vốn xuất kho giữa các kỳ hạch toán phải nhất quán tránh ảnh hưởng của trị giá vốn đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

‐ Kế toán hàng tồn kho phản ánh trên các tài khoản thuộc nhóm hàng tồn kho phải được thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán 02 “Hàng tồn kho” về việc xác định giá gốc hàng tồn kho, phương pháp tính giá hàng tồn kho,…

<small>Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM</small>

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 32</span><div class="page_container" data-page="32">

‐ Nguyên tắc xác định giá gốc hàng tồn kho được quy định cụ thể cho từng loại vật tư, hàng hóa, theo nguồn hình thành và thời điểm tính giá.

‐ Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì hàng hóa được phản ánh theo giá mua có cả thuế GTGT đầu vào.

‐ Khi xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ, doanh nghiệp áp dụng một trong các phương pháp sau:

+ Phương pháp tính giá đích danh + Phương pháp bình qn gia quyền + Phương pháp nhập trước xuất trước + Phương pháp nhập sau xuất trước

‐ Đối với vật tư, hàng hóa mua vào bằng ngoại tệ phải căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam để ghi giá trị hàng tồn kho đã nhập kho.

‐ Đến cuối niên độ kế toán, nếu xét thấy giá trị hàng tồn kho không thu hồi được do bị hư hịng, lỗi thời thì phải ghi giảm giá gốc hàng tồn kho cho bằng giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hồn thiện sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết. Việc này được thực hiện bằng cách lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho, lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

‐ Doanh nghiệp được áp dụng một trong hai phương pháp kế toán hàng tồn kho: + Phương pháp kê khai thường xuyên

+ Phương pháp kiểm kê định kỳ

 Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

Theo phương pháp này, kế tốn khơng theo dõi thường xun, liên tục tình hình nhập, xuất, tồn của hàng tồn kho, về bản chất nó chỉ theo dõi hàng tồn kho tăng (nhập kho). Vào cuối mỗi kỳ kế toán, doanh nghiệp tiến hành kiểm kê số lượng hàng tồn kho rồi lấy số lượng hàng tồn đó nhân (x) với đơn giá (Với mỗi phương pháp tính giá hàng tồn kho khác nhau thì đơn giá của chúng cũng khác nhau). Khi biết đươc giá trị của hàng tồn kho cuối kỳ thì ta tính được giá trị của hàng xuất bán trong kỳ:

<small>Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM652410068:51:57 PM8:51:57 PM</small>

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM65Monday, June 10, 20248:51:57 PM8:51:57 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiThuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van Loi

65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM65Monday, June 10, 20248:51:58 PM8:51:58 PM

65Thuc trang ke toan hang ton kho tai Cong ty TNHH dau tu Van LoiMonday, June 10, 2024

</div>

×