Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

DE KIEM TRA CUOI HKII _ TOAN LOP 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (38.23 KB, 2 trang )

Đề kiểm tra học kì II-Môn toán
Họ và tên Lớp 5
I.Phần trắc nghiệm
1/Khoanh vào chữ đặt trớc kết quả đúng:
a.Kết quả của phép nhân 5,75
ì
3,53 là
A.2,1975 B.20,2975 C.20,1975 D.20,2775
b.Tìm x: 15,75 - x=9,8+2,7
A.x=13,44 B.x= 91,7 C.x=9,17 D. x = 17,71
2/Đúng ghi Đ sai ghi S
a.4,5m
2
: 0,9 = 5dm
2
b.7,6dm
2
x 5 =0,38m
2
c.213,7dm
2
+ 9,34dm
2
=223,4dm
2
d. 0,75tấn x 0,8 = 600kg
3/Khoanh vào chữ đặt trớc kết quả đúng:
a.Giá trị của biểu thức
7
2
:


3
1
3
5
:
9
4
+
là:
A.11/21 B.43/30 C.30/43 D/9/7
b. Giá trị của biểu thức:
2
7
2
5
4
7
15
ì+
là:
ì
A.13/35 B. 13/7 C. 81/35 D. 21/42
4/Khoanh vào chữ đặt trớc kết quả đúng:
Hai địa điểm A và B cách nhau 24 km .Lúc 6giờ 30 phút một xe máy đi từ B đến
Cvới vận tốc 32km/giờ, cùng lúc đó một ô tô di từ A qua B đến C với vận tốc
48km/giờ.Hỏi ô tô gặp xe máy lúc mấy giờ?
A. 1,5 giờ B. 7giờ 35 phút C. 8giờ D.9giờ
II.Phần tự luận :Trình bày cách giải các bài toán sau
1.Tính
7giờ 35phút + 4giờ 47 phút

9giờ 12 phút 3giờ 58 phút
8giờ 36phút x 4
16giờ 4 phút : 8
2.Tìm x:
a. 17,4 : x
ì
5,3 = 36,888
b. x
ì
5,2 : 4,5 =10,4
3.Quãng đờng AB dài 152 km .Hai ô tô xuất phat từ A và B cùng một lúcvà đi ngợc
chiều nhau, sau 1,6 giờ chúng gặp nhau .Biết rằng vận tốc của ô tô đi từ A hơn vận
tốc của ôtô đi từ B là 3km /giờ.Tính vận tốc
4.Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 60dm chiều
cao 3,5 m.ngời ta sơn trần nhà và 4 bức tờng phía trong phòng ,mỗi mét vuông hết
25000 đồng tiền sơn.Hỏi sơn phòng học đó hết tất cả bao nhiêu tiền, biết rằng diện
tích các cửa là 12 m
2
×