Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 6: Tiêu hóa thức ăn doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (83.29 KB, 4 trang )

Bài 6: Tiêu hóa thức ăn

I. Mục tiêu: Sau bài học hs có thể
- Nói sơ lược về sự biến đổi thức ăn ở khoang miệng, dạ dày,
ruột non, ruột già.
- Hiểu được ăn chậm, nhai kỹ se giúp cho thức ăn tiêu hóa dược
dễ dàng.
- Hiểu được rằng chạy nhạy sau khi ăn no sẽ có hại cho sự tiêu
hóa.
- HS có ý thức ăn chậm, nhai kỹ, không nô đùa chạy nhảy sau
khi an no, không nhịn đi đại tiện.
II. Hoạt động dạy học:
1. Oån định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kể tên các cơ quan tiêu hóa?
- Nêu đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Thực hành và thảo luận để nhận biết sự tiêu
hóa thức ăn ở khoang miệng và dạ dày.
* Mục tiêu:
- HS nói sơ lược về sự biến đổi thức ăn ở khoang miệng và dạ
dày.
* Cách tiến hành:
Bước 1: Thực hành theo cặp
- GV phát cho hs 1 miếng bánh mì. Yêu cầu hs nhai kỹ, sau đó
mô tả sự biến đổi của thức ăn ở khoang miệng và nói cảm giác
của em về vị thức ăn.
- HS thực hành theo cặp và trả lời câu hỏi SGK
Bước 2: Làm việc cả lớp
- Đại diện 1 số nhóm phát biểu ý kiến
* Kết luận: Ở miệng, thức ăn được răng nghiền nhỏ, lưỡi nhào


trộn, nước bọt tẩm ướt và được nuốt xuống thực quản rồi vào dạ
dày. 1 phần thức ăn được biến thành chất bổ dưỡng.
Hoạt động 2: Làm việc với SGK về sự tiêu hóa thức ăn ở
ruột non và ruột già.
* Mục tiêu: HS nói sơ lược về sự biến đổi thức ăn ở ruột non và
ruột già
* Cách tiến hành:
Bước 1: Làm việc theo cặp
- GV yêu cầu hs đọc thông tin và 2 bạn hỏi và trả lời theo câu
hỏi gợi ý SGK
Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV gọi 1 số hs trả lời câu hỏi
* Kết luận: Vào đến ruột non, phần lớn thức ăn được biến thành
chất bổ dưỡng. Chúnh thấm qua thành ruột non vào máu đi nuôi
cơ thể. Chất bã được đưa xuống ruột già, biến thành phân rồi
được đua ra ngoài. Chúng ta cần đi đại tiện hằng ngày.

Hoạt động 3: Vận dụng kiến thức đã học vào đời sống
* Mục tiêu:
- Hiểu được ăn chậm, nhai kỹ sẽ giúp cho thức ăn tiêu hóa được
dễ dàng.
- Hiểu được rằng chạy nhảy sau khi ăn no sẽ có hại cho sự tiêu
hóa.
* Cách tiến hành: GV hỏi:
- Tại sao chúng ta nên ăn chậm, nhai kỹ?
- Tại sao chúng ta không nên chạy nhảy, nô đùa sau khi ăn no?
- HS trả lời (đáp án SGK)
4. Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò
- GV nhắc HS áp dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống
hàng ngày

IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy:


×