Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 12: Đồ dùng trong gia đình potx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (96.96 KB, 3 trang )

Bài 12: Đồ dùng trong gia đình

I. Mục tiêu:
Sau bài học, hs có thể:
+ Kể tên và nêu công dụng của 1 số đồ dùng thông thường trong nhà.
+ Biết phân loại các đd theo vật liệu làm ra chúng.
+ Biết cách sd và bảo quản 1 số đd trong gđ
+ Có ý thức cẩn thận, gọn gàng ngăn nắp.
II. Đd dạy học:
+ Hình vẽ trong sgk/ 26, 27.
+ 1 số đồ chơi: bộ ấm chén, nồi, chảo, bàn ghế
III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài trước:
Vào những lúc nhàn rỗi, em và các thành viên trong gia đình thường
có những hoạt động giải trí nào?
3. Bài mới:
Hoạt động 1: làm việc với sgk theo cặp
 Mục tiêu:  Kể tên và nêu công dụng của 1 số đd thông thường trong
nhà.
 Biết phân loại các đd theo vật liệu làm ra chúng.
 Cách tiến hành:
Bước 1: Làm việc theo cặp
Gv yêu cầu hs quan sát h.1, 2, 3/ sgk và tlch: “ Kể tên những đd có trong
từng hình. Chúng được dùng để làm gì? “
Bước 2: Làm việc cả lớp
Gọi 1 số hs trình bày.
Bước 3: Làm việc theo nhóm
Gv phát cho mỗi nhóm 1 phiếu bài tập “ Những đd trong gđ “ và yêu cầu
nhóm trưởng điều khiển ( sgv ).
Bước 4: Điện diện nhóm trình bày.


 Kết luận:  Mỗi gđ đều có đd thiết yếu phục vụ cho nhu cầu cuộc sống.
 Tùy vào nhu cầu và điều kiện kinh tế nên đd của mỗi gđ cũng có sự
khác biệt.
Hoạt động 2: Thảo luận về: bảo quản, giữ gìn 1 số đồ dùng trong
nhà.
 Mục tiêu:  Biết cách sd và bảo quản 1 số đd trong gđ.
 Có ý thức cẩn thận, gọn gàng, ngăn nắp.
 Cách tiến hành: Kiểm tra bài trước:
Vào những lúc nhàn rỗi, em và các thành viên trong gia đình thường
có những hoạt động giải trí nào?
3. Bài mới:Bước 1: Làm việc theo cặp
 Gv yêu cầu hs quan sát h. 4, 5 6/ sgk tr.27 và nói xem các bạn trong
từng hình đang làm gì? Việc làm của các bạn có tác dụng gì?
 Tùy theo gv hướng dẫn hs nói với các bạn xem ở nhà mình thường sd
những đd nào và nêu cách bảo quản.
Bước 2: Làm việc cả lớp
1 số nhóm trình bày.
 Kết luận: Muốn đd bền đẹp ta phải biết cách bảo quản và lau chùi
thường xuyên, đặc biệt khi dùng xong phải xếp đặt ngăn nắp. Đối với đd
dễ vỡ khi sd cần chú ý nhẹ nhàng, cẩn thận.
4. Hoạt động cuối: Củng cố _ dặn dò
Khi sd những đd bằng điện chúng ta phải chú ý điều gì?
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy.

×