Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

một số biện pháp dạy học sinh lớp 5 giải tốn có nội dung hình học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (540.14 KB, 2 trang )

Trang 1

PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU
I/ Tên đề tài :
Một số biện pháp dạy học sinh lớp 5 giải tốn có nội dung hình học.
II / Lí do chọn đề tài:
1. Trong môn tốn ở Tiểu học, các bài tốn có lời văn có một vị trí rất quan trọng.Một
phần lớn thời gian học tốn của học sinh dành cho việc giải các bài tốn.Kết quả học tốn
của học sinh cũng được đánh giá qua khả năng giải tốn, trong đó có giải tốn liên quan
đến các yếu tố hình học.
2.Thông qua thực tế giải các bài tốn có nội dung hình học ở nhiều dạng khác nhau,
học sinh sẽ tiếp nhận được những kiến thức gần gũi với cuộc sống và có điều kiện để rèn
luyện khả năng áp dụng các kiến thức hình học vào cuộc sống . Chẳng hạn: Các em biết
tính xem ngôi nhà mình đang ở rộng bao nhiêu m
2
, cái bể đựng nước ở nhà bao nhiêu
m
3
? …
3.Việc giải các bài tốn có nội dung hình học còn giúp học sinh phát triển một số
năng lực trí tuệ như : phân tích , tổng hợp, quan sát, so sánh, đối chiếu, dự đốn,… và đặc
biệt là trí tưởng tượng không gian được phát triển. Điều đó rất cần thiết trong cuộc sống,
rất hữu ích trong việc học tập các tuyến kiến thức khác trong môn Tốn ở Tiểu học, giúp
học sinh học tốt các môn Kĩ thuật, Mĩ thuật, tạo tiền đề vững chắc để học sinh học tốt
môn Tốn ở Trung học cơ sở, và thích ứng tốt với cuộc sống.
4. Cuối học kì I và đầu học kì II, học sinh lớp 5 được học riêng một chương riêng về
hình học ( Chương III), các em vừa phải học các kiến thức mới kết thúc về “ hình học
phẳng”( tính chu vi hình tam giác, hình thang; chu vi và diện tích hình tròn), vừa học các
kiến thức mở đầu về “ hình khối “( tính diện tích xung quanh; diện tích tồn phần; thể tích
của hình hộp chữ nhật,hình lập phương), vừa ôn tập củng cố, hệ thống khái quát tồn bộ
phần hình học ở Tiểu học.


Mặc dù trong Tốn 5 mới, nội dung dạy học các yếu tố hình học đã được điều chỉnh
theo hướng tinh giản, gắn với thực tế, thể hiện được đổi mới phương pháp dạy học Tốn,
nhưng nhìn chung vẫn còn quá tải đối với những nơi còn nhiều khó khăn – học sinh chỉ
học 1 buổi/ ngày như xã Tân Lập chúng tôi.Các em không có thời gian luyện tập thực
hành nhiều nên rất dễ quên hoặc ghi nhớ lộn xộn các công thức tính chu vi, diện tích, thể
tích của hình này với hình kia, dẫn đến tình trạng trong lớp có rất ít học sinh giải được
các bài tốn có nội dung hình học.
5. Thông qua việc giải các bài tốn có nội dung hình học, các em được ôn tập, củng
cố các dạng tốn khác đã học và các kiến thức cơ bản về Đại số, về Đại lượng…đã học ở
Tiểu học.Có thể nói rằng học sinh lớp 5 giải được các bài tốn có nội dung hình học là các
em đã nắm vững cách giải của nhiều dạng tốn có lời văn ở Tiểu học. Lớp học nào có
nhiều học sinh giải được các bài tốn có lời văn thì chắc
chắn lớp học đó sẽ có nhiều học sinh khá, giỏi về môn Tốn.
III / Mục đích :
Tôi viết Sáng kiến kinh nghiệm này nhằm:
*Ghi lại những biện pháp mà mình đã áp dụng thành công50m
6cm
12 cm
50m 30m
40,5m
40,5m
10cm10cm
Trang 2

×