Tải bản đầy đủ (.doc) (17 trang)

SKKN một số biện phấp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất lượng dạy học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (188.44 KB, 17 trang )

Một số biện pháp nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất
lợng dạy - học
Một số biện pháp
nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên
góp phần nâng cao chất lợng dạy học

Tác giả : Lê Thị Duyên
Chức vụ : Hiệu trởng
Đơn vị : Trờng Tiểu học Xuân Vinh, Thọ Xuân
Chủ đề : Quản lý
A/đặt vấn đề:
I/Lời nói đầu:
Nh chúng ta đã biết giáo dục Tiểu học là bậc giáo dục nền tảng của hệ thống
giáo dục quốc dân . Chính vì vậy giáo dục Tiểu học phải tạo cho trẻ cơ sở ban đầu
vững chắc . Từ đó các em có sức bật và tiếp tục học lên những bậc học trên . Để có
hiệu quả cao trong giảng dạy đòi hỏi đội ngũ giáo viên mỗi nhà trờng phải vững về
chuyên môn nghiệp vụ , có t cách đạo đức chuẩn mực , có năng lực thực hiện giáo
dục toàn diện đồng thời phải có trình độ đào tạo s phạm đúng quy định của Bộ
Giáo dục .
Trong thực tế , đội ngũ giáo viên nhiều nơi đã đáp ứng cơ bản các yêu cầu trên.
Chính vì vậy tỷ lệ giáo viên giỏi, học sinh giỏi ngày một tăng. Song vẫn còn một số
nơi nh trờng Tiểu học Xuân Vinh của chúng tôi , chất lợng đội ngũ giáo viên tuy có
phát triển nhng so với mặt bằng chung , so với yêu cầu vẫn còn hạn chế. cha có sự
đồng đều .Điều này khiến cho tôi - Một ngời giữ cơng vị hiệu trởng trong nhà tr-
ờng không khỏi băn khoăn trăn trở. Tôi quyết định nghiên cứu tìm tòi giải pháp để
khắc phục tình trạng trên thông qua đề tài : Một số biện pháp nâng cao chất l-
ợng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất lợng dạy học ở trờng tiểu học .
Tôi muốn vận dụng vốn kiến thức , kỹ năng đã học qua sách vở và thực tiễn
công tác vào việc giải quyết một vấn đề thực tế ở nhà trờng mình đang quản lý .
Đồng thời qua đề tài này , bản thân mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình
vào sự nghiệp đổi mới giáo dục phổ thông.


II/ Thực trạng đội ngũ giáo viên và những vấn đề có liên quan đến
công tác nâng cao chất l ợng đội ngũ giáo viên ở tr ờng tiểu học
xuân vinh , huyện thọ xuân:
1.Thực trạng:
a.Mặt mạnh:
*/Về công tác quản lý chỉ đạo nâng cao chất l ợng đội ngũ giáo viên :
Công tác quản lý của nhà trờng đã có những cố gắng nhất định . Nhà trờng đã
quan tâm đến việc nâng cao chất lợng đội ngũ GV thông qua các việc: Xây dựng
nề nếp chuyên môn, nòng cốt chuyên môn,tạo điều kiện cho GV đi học nâng cao
trình độ, khen thởng cho các GV có thành tích, tăng cờng cơ sở vật chất.
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009- 2010
1
Một số biện pháp nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất
lợng dạy - học
*/Về đội ngũ giáo viên:
Trờng có đủ GV văn hoá. Đội ngũ giáo viên đa số còn trẻ , có tuổi đời bình quân:
35 tuổi , có trình độ đào tạo chuẩn, trên chuẩn là 100%,có 1 số GV năng chuyên
môn khá vững vàng. Đội ngũ giáo viên nhìn chung có tinh thần đoàn kết, nhiệt
tình , phần lớn là ngời địa phơng hoặc địa phơng lân cận địa d đi lại gần trờng nên
khá am hiểu tình hình địa phơng và học sinh , có nhiều cố gắng trong công việc.
*/Về cơ sở vật chất :
Trờng có số phòng học , phòng làm việc, bàn ghế cơ bản đảm bảo cho hoạt
động dạy và học .Trờng có khuôn viên rộng , nhiều cây xanh bóng mát, sân chơi đ-
ợc lát gạch đảm bảo cho môi trờng xanh - sạch - đẹp ; phục vụ cho giáo viên ,học
sinh vui chơi sau những giờ học căng thẳng.
b/Mặt yếu :
*/Việc chỉ đạo nâng cao chất l ợng đội ngũ của Ban giám hiệu :
Việc chỉ đạo nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên của Ban giám hiệu nhìn chung
cha chặt chẽ, nghiêm khắc ,cha có kế hoạch cụ thể. Ban giám hiệu cha sâu sát với
các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của tổ khối, cha thật quan tâm đến đời sống

tinh thần của đội ngũ giáo viên. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, nhận xét cha kịp
thời ,cha đúng quy trình ,còn e dè, nể nang.
*Đội ngũ giáo viên:
-Trờng thiếu GV Mỹ thuật .
-Chất lợng đội ngũ cha đồng đều . Một số giáo viên trình độ chuyên môn còn hạn
chế, cha nắm vững mục tiêu nội dung cơ bản của chơng trình các môn học đợc
phân công, cha có khả năng hệ thống hoá kiến thức cả cấp học, kỹ năng soạn bài,
vận dụng các phơng pháp, hình thức tổ chức dạy học còn hạn chế dẫn đến chất l-
ợng hồ sơ, chất lợng giờ dạy cha cao.
*/Về cơ sở vật chất:
Các trang thiết bị dạy học còn thiếu cha đáp ứng yêu cầu thay sách giáo khoa và
đổi mới phơng pháp dạy học.
2/Nguyên nhân:
a/Nguyên nhân có những mặt mạnh:
-Chế độ lơng, phụ cấp của cán bộ giáo viên luôn đợc Đảng và Nhà nớc quan tâm.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo Thọ Xuân, Đảng bộ ,chính quyền , nhân dân địa ph-
ơng, các ban ngành ,các cấp khác luôn quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất,
đội ngũ giáo viên cho nhà trờng.
-Ban giám hiệu luôn cố gắng , nhiệt tình ; luôn tìm tòi học hỏi, tích cực trong công
tác tham mu.
-Đội ngũ giáo viên có tinh thần cố gắng.
b/ Nguyên nhân của những mặt yếu:
-Do tác động của cơ chế thị trờng, do ảnh hởng của những mặt tiêu cực trong xã
hội đã gây nên những trở ngại trong hoạt động giáo dục, phần nào ảnh hởng đến
chất lợng đội ngũ .
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009- 2010
2
Một số biện pháp nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất
lợng dạy - học
-Là một địa bàn thuộc nông thôn, mức thu nhập kinh tế còn thấp , cha đồng đều ,

số hộ nghèo còn nhiều , ảnh hởng đến việc vận động xây dựng cơ sở vật chất.
-Đa số cán bộ giáo viên đang trong độ tuổi sinh con, nuôi con nhỏ nên việc đầu t
thời gian cho nghiên cứu ,học hỏi không đợc nhiều .
-Nhận thức của 1 số giáo viên còn hạn chế , cha có ý thức phấn đấu, cha có ý thức
tự học tự bồi dỡng.
3/Kết quả , hiệu quả của thực trạng trên:
(Kết quả của năm học trớc khi áp dụng các biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng
đội ngũ - năm học 2006- 2007)
Về giáo viên:
Tổng số
Kết quả đánh giá xếp loại
Phẩm chất chính trị ,
Đ Đ , lối sống
Xếp loại chuyên
môn nghiệp vụ
Kết quả phân loại giáo
viên
Tốt Khá TB Ké
m
G Khá TB Ké
m
XS Khá TB Kém
18 3 15 3 7 8 3 7 8
Trờng có một giáo viên có giờ dạy giỏi cấp huyện ,2 giáo viên đạt giải KK trong
kỳ thi VCĐ cấp huyện.
Về học sinh :
-Kết quả xếp học lực 2 môn Tiếng việt , Toán nh sau :
Môn Giỏi Khá TB Yếu
SL % SL % SL % SL %
Toán 40 9,6 125 29,9 232 55,8 20 4,7

Tiếng Việt 12 2,8 120 28,7 266 64 19 4,5
Các môn đánh giá bằng nhận xét tỷ lệ HS hoàn thành :
A+ : 8,3%
A : 88,9%
B : 2,8%
Trờng có 12 giải HS giỏi cấp huyện .
Trong đó : Giải về văn hoá: 7 (2 giải ba, 5 giải KK )
Giải viết chữ đẹp : 4(2 giải ba , 2 giải KK)
Giải TDTT : 1 giải KK
B/Giải quyết vấn đề:

Xuất phát từ thực trạng trên , tôi đã đa ra một số nội dung biện pháp thực hiện
nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất lợng dạy học ở trờng
Tiểu học Xuân Vinh của chúng tôi nh sau:
Biện pháp thứ nhất :Bản thân tích cực tự học, tự bồi d ỡng để nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ, xứng đáng là con chim đầu đàn trên mọi lĩnh vực
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009- 2010
3
Một số biện pháp nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất
lợng dạy - học
Muốn nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên thì trớc tiên phải nâng cao chất lợng
đội ngũ cán bộ quản lý. Cán bộ quản lý có giỏi ,có tốt, có gơng mẫu đi đầu trong
mọi công việc thì mới chỉ đạo đợc GV, nói GV mới nghe. ý thức đợc điều đó , tôi
luôn cố gắng tự rèn luyện phẩm chất đạo đức ,tích cực đọc, nghiên cứu tài liệu,
tham gia lớp học đại học tại chức, lớp học tin học ,đồng thời tham khảo cách làm
của bạn bè đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý của
mình góp phần chỉ đạo các hoạt động giáo dục trong nhà trờng ngày càng có hiệu
quả hơn.
Biện pháp thứ hai :Tìm hiểu nắm vững tình hình đội ngũ giáo viên,
phân công công việc hợp lý

Đây là một trong những công việc rất cần thiết . Công việc này giúp cho ngời
cán bộ quản lý giao việc và có kế hoạch bồi dỡng phù hợp với từng cán bộ giáo
viên từ đó nâng cao chất lợng đội ngũ, nâng cao hiệu quả công tác. Chính vì vậy,
trớc khi vào năm học, tôi đã tìm hiểu để nắm vững về năng lực , hoàn cảnh , tính
cách của đội ngũ giáo viên , phân loại giáo viên thành các nhóm nh: Nhóm cùng
trình độ ; nhóm cùng tính cách, sở thích; nhóm cùng hoàn cảnh thông qua nghiên
cứu lại hồ sơ, thông qua trò chuyện , quan sát , kiểm tra và thông qua phiếu
thăm dò :( Có minh hoạ mẫu phiếu thăm dò ở phần phụ lục)
Sau khi tìm hiểu nắm vững đội ngũ giáo viên , tôi tổ chức họp Ban giám hiệu để
phân công công việc cho từng ngời .Trong khi phân công công việc cho giáo viên
ở mỗi năm học ,tôi luôn chú ý đến năng lực sở trờng , nguyện vọng của từng ngời
và chú ý cân đối để :
-Đảm bảo chất lợng đồng đều giữa các khối.
-Trong mỗi khối có giáo viên cốt cán cầm trịch chuyên môn.
-Điều kiện sức khoẻ , điều kiện sống để có đủ lực lợng ứng phó với tình hình đột
xuất trong năm nh dạy thay cho giáo viên ốm đau , giáo viên đi học.
-Khối lớp nào cũng có ngời kiêm nhiệm công tác khác trong trờng.
Nếu có những trờng hợp nguyện vọng của giáo viên không trùng với dự kiến phân
công tôi gặp gỡ trực tiếp trao đổi để giáo viên nhận công việc một cách vui vẻ thoải
mái.
Biện pháp thứ ba :Tích cực bồi d ỡng t t ởng đạo đức , chuyên môn
nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên :
1. Nâng cao ý thức tự học, tự bồi d ỡng, tự rèn luyện cho giáo viên:
Để bồi dỡng t tởng đạo đức,chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên , trớc
hết tôi làm cho giáo viên nhận thức rõ về tầm quan trọng của cấp học, uy tín của
ngời thầy trớc học sinh , phụ huynh học sinh, trớc xã hội , từ đó mọi ngời tự học, tự
rèn luyện là chủ yếu.
2 .Bồi d ỡng t t ởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giáo viên :
Trong yêu cầu mới của giáo dục ,giáo viên không chỉ nắm vững về kiến thức
chuyên môn nghiệp vụ mà cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức

đúng đắn về đờng lối của Đảng , chính sách pháp luật của Nhà nớc và của Ngành ,
làm tốt điều này là đã trang bị cho mỗi giáo viên sức mạnh , niềm tin lý t ởng để từ
đó họ nhận thức đúng đắn về vị trí trách nhiệm của mình đối với học sinh.
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009- 2010
4
Một số biện pháp nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất
lợng dạy - học
Nội dung chủ yếu về đạo đức cần bồi dỡng cho đội ngũ giáo viên là lòng nhân
ái , tình yêu thơng con ngời vì lòng yêu thơng con ngời chính là gốc của đạo lý
làm ngời .Với ngời giáo viên thì tình yêu thơng ấy là cốt lõi , là cội nguồn sâu
xa .Tình yêu thơng trẻ em là điểm xuất phát của mọi sự sáng tạo s phạm và làm
cho giáo viên có trách nhiệm hơn trong sứ mệnh cao cả của mình. Đối với ngời
giáo viên tiểu học, lòng yêu nghề say mê với nghề , sự kiên trì bền bỉ và ý thức
khắc phục khó khăn trong việc học tập rèn luyện , toàn tâm toàn ý với nghề nghiệp
là biểu hiện của đạo đức nghề nghiệp . những phẩm chất trên không chỉ hình thành
trong quá trình đào tạo ở trờng s phạm mà là kết quả của một quá trình học tập rèn
luyện , tự bồi dỡng trong suốt cuộc đời. Chính vì vậy chúng tôi đã kết hợp chặt
chẽ với các tổ chức đoàn thể ( Đoàn Thanh niên, Công đoàn) để uốn nắn những
sai lệch trong lối sống, trong công tác của giáo viên. Tổ chức cho cán bộ giáo viên
đợc học tập đầy đủ, nghiêm túc, chu đáo các đợt học tập chính trị , Nghị quyết
nh : học nhiệm vụ năm học mới , học tập và làm theo t tởng Hồ Chí Minh, học tập
chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học , Luật giáo dục sửa đổi , Điều lệ trờng tiểu
học, học về chức năng nhiệm vụ của của mỗi cá nhân trong nhà trờng Từ đó
giúp cho Giáo viên nắm vững chức năng của mình để thực hiện đồng thời nắm
vững chức năng của ngời khác để theo dõi đôn đốc giúp đỡ .Trong việc bồi dỡng t
tởng, chính trị, đạo đức cho giáo viên chúng tôi rất chú ý đến sự tế nhị , việc động
viên và nêu gơng sáng.
3. Bồi d ỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên
Để nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên thì việc bồi dỡng chuyên môn nghiệp
vụ cho đội ngũ giáo viên là rất cần thiết. Nội dung bồi dỡng cần tập trung vào

những vấn đề xã hội đang yêu cầu đối với giáo dục và giáo viên đang thiếu , đang
yếu. Hình thức bồi dỡng có thể thông qua nhiều hình thức, cụ thể tôi đã chỉ đạo
bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trờng Tiểu học Xuân Vinh thông
qua các hình thức sau:
3.1.Kiến tập dự giờ
Việc kiến tập dự giờ giúp cho giáo viên có thể học hỏi, rút kinh nghiệm từ đồng
nghiệp của mình về nội dung, phơng pháp , hình thức tổ chức giờ học. Chính vì
vậy, đầu năm học, trong hội nghị công chức, tôi đã đa ra chỉ tiêu cụ thể : Mỗi giáo
viên dự ít nhất 1 tiết/tuần. Riêng giáo viên có năng lực trung bình, giáo viên trong
thời gian thử việc thì phải dự 2 tiết/tuần.Công việc này có sự giám sát , nhắc nhở
của tổ trởng và Ban giám hiệu hàng tuần , hàng tháng.
3.2.Tổ chức thao giảng:
Mỗi năm học tôi chỉ đạo tổ chức 2 đợt thao giảng :
*/ Đợt 1: Tiến hành từ 01/10 đến 20/11. Đây là đợt thao giảng vừa mang tính thi
đua, vừa mang tính kiểm tra khảo sát chất lợng chuyên môn , vừa giúp giáo viên
học hỏi lẫn nhau, đồng thời lựa chọn bồi dỡng giáo viên thao giảng tuyến huyện.
ở đợt thao giảng này, chúng tôi tổ chức cho giáo viên tham gia thi 3 vòng thi:
-Vòng 1 : Thi Tin học : Mỗi giáo viên đánh máy và trình bày 1 đề thi Toán hoặc
Tiếng Việt , thời gian là 40 phút
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009- 2010
5
Một số biện pháp nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất
lợng dạy - học
Năm học 2008 - 2009 chúng tôi cho giáo viên đánh đề thi môn Tiếng Việt
Năm học 2009-2010 chúng tôi cho giáo viên đánh đề thi môn Toán
-Vòng 2: Thi kiến thức , chuyên môn nghiệp vụ. Nội dung chủ yếu là kiến thức của
lớp 4,5 ( môn Toán và môn Tiếng Việt) trong đó có 40% kiến thức cơ bản , 60%
kiến thức nâng cao. Thời gian làm bài 60 phút.
-Vòng 3: Thi thực hành : Giáo viên đạt điểm bài thi vòng 1,2, cao sẽ đợc chọn vào
dạy 1 tiết một trong các môn Toán, Tiếng Việt , Đạo đức , Tự nhiên xã hội, Khoa

học,Lịch sử và Địa lý ở vòng 3 ( ngày thi , bài thi theo kết quả bốc thăm)
*/Đợt 2: Tiến hành từ 3/2 đến 8/3 . Đây là đợt thao giảng mang tính tự chọn. Giáo
viên đợc lựa chọn môn, bài sau đó đăng ký với Ban giám hiệu để Ban giám hiệu bố
trí sắp xếp lịch.Đợt thao giảng này nhằm mục đích vừa tạo điều kiện cho giáo viên
thể hiện năng lực sở trờng của giáo viên , vừa nhằm mục đích đánh giá giáo viên ,
vừa tạo điều kiện cho giáo viên học hỏi lẫn nhau.
Việc bố trí thao giảng ở 2 đợt đợc tiến hành đồng loạt giữa các giáo viên trong
nhà trờng. Mỗi ngày tôi chỉ bố trí 1 đến 2 tiết thao giảng tránh ảnh hởng đến nề
nếp dạy học và thuận tiện cho việc tổ chức nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm đợc
kịp thời . Để đảm bảo tính công bằng, khách quan trong đánh giá, để giáo viên có
thể học hỏi, bộc lộ năng lực của mình qua những giờ thao giảng ,chúng tôi đã phát
phiếu dự giờ cho toàn thể giáo viên để giáo viên nhận xét đánh giá giờ dạy của
đồng nghiệp vào phiếu ( Phiếu này đợc chúng tôi thu lu lại),cho giáo viên tham
gia nhận xét góp ý trớc , sau đó chúng tôi mới kết luận, bổ sung ( nếu có ) những u
nhợc điểm của các tiết dạy , thống nhất các phơng pháp , các hình thức dạy học
chủ yếu trong giảng dạy từng môn , từng bài , giải đáp những băn khoăn thắc mắc
của giáo viên ,đồng thời đa ra một số định hớng trong hoạt động chuyên môn trớc
mắt .
3.3.Tổ chức dạy minh hoạ:
Trong chơng trình có một số phân môn, dạng bài giáo viên phản ánh là khó
dạy: Ví dụ : Tập làm văn lớp 5 phần: Lập chơng trình hoạt động ; Kể chuyện : Kể
lại việc đợc chứng kiến hoặc tham gia Để giúp giáo viên hiểu rõ , hiểu sâu về
phơng pháp dạy các dạng bài ở các phân môn này từ đó vận dụng tốt trong quá
trình dạy học của mình tôi chọn những giáo viên nòng cốt , những giáo viên đã đạt
giáo viên có giờ dạy giỏi cấp huyện, có giờ dạy giỏi cấp tỉnh dạy một số tiết minh
hoạ cho giáo viên dự giờ .Những tiết minh hoạ này do giáo viên soạn bài sau đó
Ban giám hiệu, khối trởng góp ý xây dựng, để hoàn chỉnh . Sau mỗi giờ dạy họp
chuyên môn lại để phân tích đánh giá và rút ra những bài học về phơng pháp hình
thức tổ chức cũng nh tiến trình giảng dạy của từng bộ môn.
3.4.Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn :

Theo quy định của nhà trờng thì các tổ khối sinh hoạt chuyên môn 2 tuần/1
buổi ( Thứ 4 tuần thứ nhất và thứ ba của mỗi tháng) nhà trờng 1 tháng 1 lần (vào
chiều thứ 4 tuần thứ t của tháng). Nội dung , phơng pháp tổ chức các buổi sinh
hoạt chuyên môn đợc cụ thể từng tuần , từng tháng theo kế hoạch, nội dung sinh
hoạt có thể là :
-Đánh giá việc thực hiện chơng trình.
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009- 2010
6
Một số biện pháp nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất
lợng dạy - học
+/Tình hình thực hiện phân phối chơng trình ở các lớp ( nhanh , chậm , biện pháp
khắc phục)
+/Chất lợng dạy học.
++/Những kinh nghiệm hay về dạy học các bài trong tuần.
++/Góp ý cho chơng trình và sách.
++/Tình hình học tập của học sinh.
-Thống nhất kế hoạch dạy học tuần tới:
++/Việc chuẩn bị bài, trình bày và thảo luận những nội dung khó.
++/Lên lịch dạy bổ sung để kịp chơng trình.
++/ Kế hoạch dự giờ của cá nhân của tổ.
-Rút kinh nghiệm giờ dự của tổ (nếu có )
-Công tác tự học tự bồi dỡng :
++/Triển khai nội dung tự học, tự bồi dỡng do Sở , Phòng Giáo dục hớng dẫn, nhà
trờng định hớng.
++/Đánh giá kế hoạch bồi dỡng của theo kế hoạch của trờng, của tổ.
-Giải đề thi học sinh giỏi , giáo viên giỏi các năm.
Ngời tham gia nêu vấn đề ở các buổi sinh hoạt chuyên môn có thể là Phó hiệu
trởng, tổ khối trởng hoặc giáo viên, cứ ai có sở trờng, kinh nghiệm hay về nội
dung gì tôi chỉ đạo cho khối trởng , phó hiệu trởng tận dụng, tạo điều kiện cho họ
đợc trình bày sở trờng , nội dung đó . Hôm nay ngời này làm thầy , ngời khác làm

trò .Hôm khác ngợc lại. Việc này vừa tránh áp lực công việc cho khối trởng vừa
kích thích giáo viên tìm tòi , sáng tạo .
Để cho buổi sinh hoạt chuyên môn đạt hiệu quả cao tránh hình thức: tôi chỉ đạo
các khối trởng ,Phó hiệu trởng phụ trách chuyên môn phải điều tra nắm bắt ,lựa
chọn các vấn đề mà các giáo viên trong tổ, trong trờng đang yếu , đang thiếu,
đang vớng nhất , phải biết sắp xếp vấn đề nào cần trao đổi trớc, vấn đề nào cần
trao đổi sau ,phải tung vấn đề muốn trao đổi trớc để cho giáo viên trong tổ
nghiên cứu,chuẩn bị ý kiến .Bản thân ngời điều khiển các buổi sinh hoạt chuyên
môn phải chuẩn bị chu đáo văn bản tài liệu ,các câu hỏi cho giáo viên viết thu
hoạch, phải hiểu rõ vấn đề mà mình đa ra .Với các buổi sinh hoạt chuyên môn của
tổ khối , tôi thờng phân công Phó hiệu trởng dự một tổ , tôi dự một tổ phần để
đánh giá năng lực của khối trởng, phần để lắng nghe những ý kiến , những trăn trở
của giáo viên ,từ đó đi đến thống nhất và đa ra những định hớng về phơng pháp ,
hình thức tổ chức giờ học cho từng phân môn, có kế hoạch bồi dỡng cho từng khối
trởng, từng cán bộ giáo viên.
Qua các buổi sinh hoạt chuyên môn nh thế , giáo viên trong trờng có điều kiện
nghiên cứu, học hỏi lẫn nhau rất nhiều.
Biện pháp thứ t : Tạo điều kiện cho giáo viên đi học nâng cao trình
độ, học vi tính :
Chất lợng giáo dục cao hay thấp phụ thuộc rất nhiều vào trình độ của giáo viên.
Tuy nhiên việc tạo điều kiện cho giáo viên đi học phải có định hớng và kế hoạch cụ
thể để tránh ảnh hởng đến công tác bố trí chuyên môn và chất lợng dạy học của
nhà trờng. Cách làm của tôi là : Đầu mỗi năm học, tôi cho giáo viên đăng ký lớp
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009- 2010
7
Một số biện pháp nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất
lợng dạy - học
học , thời gian học , trờng học ,sau đó căn cứ vào những thành tích của giáo viên
,căn cứ vào thời gian học của các lớp mà giáo viên đăng ký theo học, kết hợp với
điều kiện đội ngũ cán bộ giáo viên hiện có của nhà trờng, tổ chức họp hội đồng

xét cho giáo viên nào đi học trớc , giáo viên nào đi học sau . Hiện nay trờng
chúng tôi đã có 10 cán bộ, giáo viên có trình độ đại học ,6 cán bộ giáo viên đang
theo học các lớp đại học tại chức vào thứ 7,chủ nhật và vào thời gian hè. 18 cán bộ
giáo viên đã có chứng chỉ bồi dỡng tin học.
Biện pháp thứ năm : Tổ chức công tác kiểm tra một cách nghiêm túc,
hợp lý.Tổ chức nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm sau kiểm tra một
cách kịp thời , khéo léo :
Để công tác kiểm tra có nhiều tác động tốt đến việc nâng cao chất lợng đội ngũ
trớc hết tôi nghiên cứu nắm vững một số vấn đề có liên quan đến công tác kiểm
tra , lập kế hoạch kiểm tra một cách cụ thể, xây dựng lực lợng kiểm tra vững vàng
về chuyên môn nghiệp vụ,chuẩn bị chu đáo các biểu mẫu, các chuẩn đánh giá sau
đó mới tổ chức kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra . Do đối tợng kiểm tra là con ngời ,
mục đích là vì con ngời nên khi tổ chức kiểm tra tôi chỉ đạo cho lực lợng kiểm tra
không nên rập khuôn cứng nhắc , sơ sài mà phải vận dụng sáng tạo các văn bản ,
phải phối hợp nhiều hình thức ,phơng pháp khác nhau để có thể thu đợc thông tin
chính xác.
Ví dụ :
*/Kiểm tra Giáo án ( Kế hoạch bài học) :Không phải đơn thuần chỉ kiểm tra xem
việc thực hiện kế hoạch dạy học , việc soạn bài của giáo viên có đủ hay không ,
giáo viên trình bày có đẹp hay không? mà quan trọng nhất là xem giáo viên có
cóp py bài của nhau hay không ?chất lợng bài soạn có đảm bảo mục tiêu, có rõ nội
dung , hình thức, phơng pháp tổ chức giờ học, rõ công việc của thầy của trò
thông qua đó để hớng dẫn giáo viên làm tốt công tác này.
Việc kiểm tra thờng xuyên kế hoạch bài học đợc quy định vào thứ 2 hàng tuần do
khối trởng đồng thời là thành viên trong ban kiểm tra thực hiện. Một tháng một lần
do hiệu trởng ( Trởng ban kiểm tra) ,Phó hiệu trởng(Phó ban kiểm tra) thực hiện.
Mỗi lần kiểm tra tôi chỉ đạo các thành viên trong ban kiểm tra phải kiểm tra chu
đáo , chú trọng từng kế hoạch bài dạy, từng nội dung , phơng pháp đa vào các bài,
so sánh bài soạn của giáo viên này và bài soạn của giáo viên khác cùng khối ,sau
đó nhận xét góp ý cho từng giáo viên. Nếu giáo viên nào góp ý nhiều lần mà

không sửa thì đa ra buổi sinh hoạt chuyên môn để rút kinh nghiệm.
Bên cạnh việc kiểm tra kế hoạch thờng xuyên vào thứ 2 hàng tuần, phải tổ chức
kiểm tra đột xuất vào các ngày trong tuần. Việc kiểm tra này sẽ ngăn ngừa đợc tình
trạng giáo viên không soạn bài trớc khi đến lớp.
*/ Kiểm tra sổ điểm ngoài việc kiểm tra tiến độ ghi chép các trang mục trong sổ
điểm , việc giữ gìn sổ , việc cộng điểm vào điểm của giáo viên có chính xác, kịp
thời hay không? tôi còn chú ý đến những con điểm của học sinh. Đây cũng chính
là một lọai thông tin phản ánh tình hình học tập của học sinh, những điều này thể
hiện cung cách dạy học của giáo viên , qua đó tôi sẽ kịp thời điều chỉnh hỗ trợ s
phạm cho họ . Cách làm của tôi thờng là:
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009- 2010
8
Một số biện pháp nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất
lợng dạy - học
-Qua cột điểm diện hàng ngày , nắm khái quát tình hình chuyên cần đi học của học
sinh , phát hiện những đối tợng hay nghỉ học , địa bàn thờng có học sinh hay nghỉ
học ở địa phơng.
- Qua điểm số các môn học , nhận xét về chất lợng học tập giữa các môn chênh
lệch nhau đến mức nào ? đáng chú ý trong việc chênh lệch đó là gì ? do thiết bị
hay do năng lực của giáo viên , hay do động cơ chỉ tập trung vào môn Tiếng Việt
và môn Toán để có tỷ lệ cao trong kiểm tra , đánh giá của nhà trờng.
-Qua điểm số các môn học của học sinh , nhất là các đối tợng yếu, kém , nhận xét
về sự lên xuống của các em này theo chiều hớng nào ? nó phản ánh điều gì về sức
học của em ấy , mối quan tâm của gia đình ; về nhiệm vụ phụ đạo học sinh yếu của
giáo viên.
-Những nhận xét trên sẽ thiếu chính xác nếu nh điểm số ,những ký hiệu ghi trong
sổ điểm không chuẩn xác hay thiếu trung thực . Vì vậy cần có thao tác kiểm định
lại ;ví nh kiểm tra sự chuyên cần học tập , cho học sinh ghi vào giấy những ngày đã
nghỉ học trong tháng , dùng kết quả để đối chiếu với sổ điểm xem để biết giáo viên
có điểm diện đúng quy định hay không?

*/Kiểm tra giờ dạy trên lớp:
Chúng tôi thờng tiến hành theo các hình thức :
-Kiểm tra có báo trớc:
-Kiểm tra đột xuất :
Thành phần dự: Ban giám hiệu,các thành viên trong ban kiểm tra
Mỗi tiết có từ 1 đến 5 thành viên dự giờ đánh giá. Để thu đợc kết quả tốt tôi chỉ
đạo cho các thành viên tuân thủ theo quy trình sau:
B ớc 1:Công tác chuẩn bị dự giờ:
Trớc khi dự giờ đọc bài trớc để nắm đợc vị trí của bài dạy trong chơng trình, mục
đích của bài là gì ? phác thảo nội dung quan sát và ớc định tiêu chuẩn đánh giá của
bài giảng.
Bớc 2: Dự giờ:
Phải chú ý thu thập thông tin phục vụ cho mục đích giờ dạy, ghi chép đợc những
quan sát , những diễn biến của giờ dự, quan sát việc làm của thầy của trò, cách sử
dụng ĐDDH, chú ý các tình huống s phạm để nhận xét đợc chính xác.
B ớc 3: Phân tích và trao đổi:
Trên cơ sở những thông tin có đợc trong giai đoạn dự giờ , chỉ ra cho giáo viên
những u, khuyết điểm , nguyên nhân của những u khuyết điểm đó cuối cùng đa ra
đề nghị thích hợp với thầy và trò.
Khi kiểm tra giờ dạy trên lớp cùng với việc kiểm tra quan sát , đánh giá nội
dung phơng pháp giảng dạy , t thế tác phong của giáo viên tôi còn chỉ đạo cho các
thành viên trong ban kiểm tra quan sát mọi hoạt động của học sinh, kiểm tra đồ
dùng , sách vở của học sinh. Qua việc kiểm tra nh vậy chúng tôi đã phát hiện ra
nhiều điều phản ánh việc giảng dạy trớc đó của giáo viên, đó là việc luyện chữ viết,
việc chấm chữa bài của học sinh, đồng thời cũng nắm đợc chất lợng của học sinh.
Chúng tôi tiến hành kiểm tra giờ dạy ở tất cả các môn học, các lớp học vì chỉ có dự
giờ mới đánh giá chính xác về kết qủa dạy học của từng giáo viên, mới chỉ ra
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009- 2010
9
Một số biện pháp nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất

lợng dạy - học
những chỗ còn yếu về kiến thức hay phơng pháp , từ đó có kế hoạch bồi dỡng cho
giáo viên trong các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tuần.
Trong việc kiểm tra giờ dạy, tôi luôn chú ý kiểm tra lại ví dụ : Dự một tiết Tự
nhiên xã hội , thấy giáo viên vận dụng hình thức giờ học còn hạn chế tôi góp ý sau
đó quay lại dự tiếp nếu giáo viên tiến bộ tôi sẽ khen ngợi, biểu dơng , nếu giáo viên
không sửa tôi sẽ phê bình và yêu cầu giáo viên tiếp tục dạy lại để tôi dự và góp ý.
Tác dụng , hiệu quả của công tác kiểm tra có đợc tốt hay không nhờ phần lớn
vào sự nhận xét, đánh giá một cách chính xác, công bằng, khéo léo kịp thời của ng-
ời kiểm tra . Chính vì vậy việc tổ chức nhận xét, đánh giá phải hết sức thận trọng.
Chẳng hạn :
+/ Kiểm tra kế hoạch bài dạy ngời kiểm tra phát hiện giáo viên soạn nhầm kết quả
1 bài toán . Ngời kiểm tra phải ghi chép vào chố sai ở tiết nào ? tên bài , ngày thứ
sau đó góp ý chỉ dẫn cụ thể chỗ sai đó cho giáo viên , yêu cầu giáo viên sửa chữa ,
tránh nói chung chung.
+/Ngay trong ngày kiểm tra giờ dạy một giáo viên hay kiểm tra toàn diện một giáo
viên , trởng ban kiểm tra triệu tập các thành viên tham gia kiểm tra và giáo viên đ-
ợc kiểm tra lại để nhận xét góp ý . Cách nhận xét góp ý nh sau :
++/Cho giáo viên nêu mục đích , yêu cầu của tiết học.
++/Cho giáo viên tự đánh giá về kết quả giờ dạy của giáo viên
++/Từng thành viên trong ban kiểm tra nhận xét
++/Thống nhất đánh giá cho điểm xếp loaị
++/ý kiến phản hồi của giáo viên đợc kiểm tra.
Khi tổ chức nhận xét, đánh giá sau kiểm tra. Ngời kiểm tra nên nghe đối tợng
kiểm tra nhận xét trớc để có thêm thông tin liên quan mà trong lúc kiểm tra ngời
kiểm tra cha đủ thời gian tìm hiểu , cần công bằng và ghi nhận gắng sức của giáo
viên trong công việc đợc giao . Phát hiện những điều chủ động sáng tạo của giáo
viên với những khó khăn mà giáo viên vợt qua không nhờ tập thể đồng nghiệp giúp
đỡ . Nên khen trớc , nêu khuyết điểm sau , không đợc chỉ trích chê bai giáo viên .
Làm nh vậy họ sẽ tiếp nhận lời phê phán của ngời kiểm tra một cách dễ dàng hơn

từ đó hạn chế đợc phản ứng của giáo viên.
Biện pháp thứ sáu :Luôn gần gũi quan tâm đến đời sống vật chất
tinh thần của đội ngũ giáo viên, chú ý xây dựng môi tr ờng s phạm vui
t ơi lành mạnh.
Hãy đến với từng niềm vui và từng nỗi buồn của giáo viên . Chất lợng đội ngũ
giáo viên cao hay thấp, tốt hay xấu không những tuỳ thuộc vào trình độ, năng lực
của giáo viên mà còn phụ thuộc vào tinh thần của đội ngũ giáo viên . Chính vì vậy
tôi rất quan tâm đến đời sống tinh thần của giáo viên, chú ý từng thay đổi nhỏ trên
từng nét mặt của giáo viên . Tôi thấy việc quan tâm này đã đem lại nhiều lợi ích .
Đó là sự tận tuỵ trong công việc, đó là sự hết lòng vì nhà trờng, vì học sinh. Sự
quan tâm của tôi đôi khi chỉ là lời thăm hỏi hoặc bằng những hành động cụ thể nh
trong trờng có giáo viên ốm , cha già mẹ héo, con cới tôi vận động anh chị em
giáo viên hoặc chính tôi trực tiếp dạy hỗ trợ. Nếu gia đình nào có chuyện buồn,
chuyện không may tôi vận động giáo viên trong trờng đóng góp tiền hỗ trợ theo
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009- 2010
10
Một số biện pháp nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất
lợng dạy - học
tinh thần : Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm là rách nhiều .Vào các ngày lễ
tết nh 20/10, 20/11, tết âm lịch,8/3 tôi đều tham mu với địa phơng, hội cha mẹ học
sinh và kết hợp với công đoàn tặng quà cho giáo viên .Ví dụ ngày 20/11/2009 Địa
phơng : 50 000đ, Hội cha mẹ HS: 50 000 đồng , nhà trờng : 200 000 đồng ;Tết âm
lịch: Địa phơng : 50 000 đồng, nhà trờng : 200 000 đồng, công đoàn : 30 000 đồng,
hội cha mẹ học sinh : 50 000 đồng. Riêng các chế độ lơng , phụ cấp , thu nhập tăng
thêm của GV luôn đợc đảm bảo đầy đủ, kịp thời .( mức thu nhập tăng thêm của
công chức loại A : 0,05 ; loại B: 0,03 đợc chi trả hàng quý).
Đồng thời với việc luôn quan tâm thăm hỏi ,động viên đảm bảo các chế độ l-
ơng, phụ cấp cho giáo viên ;tôi còn chú ý xây dựng môi trờng s phạm vui tơi , lành
mạnh thông qua các việc :
-Mở các băng nhạc hát về thầy cô, học sinh , mái trờng 15 phút trớc giờ vào học

(công việc này do GV trực làm).
-Mua sắm các trang thiết bị dụng cụ thể dục , thể thao cho cán bộ để cán bộ GV
luyện tập vào các buổi chiều thứ 2,4 trong tuần.
-Phối hợp với công đoàn tổ chức họp mặt dâu rể hàng năm để các ông chồng , bà
vợ trao đổi những tâm t, những nỗi niềm của mình về gia đình về công việc , từ đó
giúp họ hiểu về nhau hơn ,thông cảm lẫn nhau hơn, tạo nên các mối quan hệ bền
chặt hơn.
-Tổ chức sinh nhật cho cán bộ giáo viên : Do điều kiện thời gian, chúng tôi không
tổ chức sinh nhật cho cán bộ giáo viên trong nhà trờng vào đúng ngày sinh của họ,
mà chỉ tổ chức một tháng một lần . Những ai sinh trong một tháng sẽ đợc nhà trờng
và công đoàn tổ chức sinh nhật vào một ngày trong tháng . Thành phần mời tới dự
là gia đình của cán bộ giáo viên ( Chồng - vợ -con) và tất cả giáo viên trong nhà tr-
ờng. Buổi sinh nhật đợc tổ chức đơn giản trong thời gian khoảng 60 phút nhng khá
long trọng : Có hoa quả, bánh kẹo , những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vờn , có
lời tâm sự của giáo viên đợc tổ chức sinh nhật , có quà tặng của tập thể cán bộ giáo
viên (quà do giáo viên góp tiền mua để tặng nhau , mỗi năm mỗi thứ (chẳng hạn
năm học 2008-2009 tặng một chiếc nhẫn 1 chỉ có chữ cái đầu tên GV), có quà tặng
của gia đình và cả những lời chúc tốt đẹp nhất . Không ít những gia đình giáo
viên đã ngỡ ngàng, những giáo viên đã bật khóc khi lần đầu tiên chúng tôi tổ chức
sinh nhật cho họ.
-Tiết kiệm ngân sách hỗ trợ kinh phí để công đoàn tổ chức cho cán bộ giáo viên
đi tham quan du lịch nhằm tạo không khí thoải mái sau một năm công tác đồng
thời mở mang hiểu biết, vốn lịch sử về quê hơng đất nớc cho giáo viên.
Chẳng hạn : Hè năm 2006 hỗ trợ Công đoàn 5 000 000đồng để tổ chức cho cán
bộ giáo viên đi du lịch Hà Nội ,hè năm 2008 nhà trờng hỗ trợ Công đoàn 11 500
000 đồng để tổ chức cho cán bộ giáo viên đi du lịch Hạ Long - Sầm Sơn, hè năm
2010 sẽ hỗ trợ công đoàn 12 000 0000 đồng để tổ chức cho cán bộ giáo viên đi du
lịch Huế - Đà Nẵng ; hàng năm tổ chức cho cán bộ giáo viên đi thắp hơng tại đền
thờ Lê Hoàn.
-Phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng tổ chức tốt một đến hai buổi hoạt

động vui chơi trong năm cho giáo viên nhân các ngày lễ .
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009- 2010
11
Một số biện pháp nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất
lợng dạy - học
Tâm lý con ngời dù ở lứa tuổi nào cũng rất thích vui chơi. Đặc biệt ở trờng tôi 3
năm học này đội ngũ giáo viên đa số còn trẻ nên rất hào hứng trong các hoạt động
ngoại khoá.Chính vì vậy nhân các ngày 20/10 ; 20 /11; 8/3 Ban chấp hành công
đoàn phối hợp với nhà trờng tổ chức các buổi hoạt động ngoại khoá cho giáo viên
dới hình thức các cuộc thi nh : Đầu bếp giỏi; Nữ cán bộ giáo viên tài
năng Ban giám khảo, ban tổ chức cuộc thi là hiệu trởng , phó hiệu trởng, Trởng
ban nữ công ,chủ tịch hội phụ nữ xã( 20/10; 08/3 công đoàn mời chủ tịch hội phụ
nữ xã tham dự). ngời chơi là các giáo viên, nhân viên trong nhà trờng đợc chia
thành các đội chơi , mỗi đội có từ 4-6 ngời. Với các nội dung đợc thay đổi theo
từng chủ điểm , từng năm . Chẳng hạn ngày 8/3 vừa qua chúng tôi đã tổ chức theo
các phần sau :
Phần 1: Màn chào hỏi ( 5 phút/đội)
ở phần này các đội chơi có thể lựa chọn các hình thức chào hỏi nh: thơ, kịch ,
vè để thực hiện màn chào hỏi, làm thế nào để vừa giới thiệu đợc đội mình, vừa
giới thiệu nội dung có liên quan đến ngày 08/3 lại hóm hỉnh ,ấn tợng là đợc.
Phần 2 : Bắt thăm trả lời câu hỏi (7 phút/đội)
Mỗi đội chơi sẽ bắt thăm 2 câu hỏi sau đó thảo luận để trả lời :1 câu hỏi có nội
dung hiểu biết về ngày 08/3 , 1 câu hỏi có nội dung là các tình huống thờng gặp
trong gia đình hoặc có nội dung là các tình huống gặp trong nhà trờng.
Phần 3: :Thi năng khiếu:( 5 - 8 phút/ đội)
-Mỗi đội chơi thể hiện năng khiếu : Hát , hoặc ngâm thơ, hoặc kể chuyện , hoặc
múa
Phần 4 : Thi khéo tay( 7-10 phút/ đội)
Tổ chức cho các đội thi cắm hoa, bày quả (Có giới thiệu ý tởng ).
Kết thúc các phần thi đội chơi nào đợc nhiều điểm nhất sẽ thắng cuộc và đợc th-

ởng từ 50 000 đồng - 100 000 đồng.
Qua cuộc thi nh vậy giáo viên vừa vui lại vừa học hỏi đợc ở nhau nhiều kiến thức
,về ứng xử trong cuộc sống hàng ngày.
Qua những việc làm trên tôi thấy tinh thần giáo viên luôn phấn khởi .Họ tích cực
hoạt động tập thể, họ gần gũi nhau hơn ,yêu nghề , yêu trờng hơn . Có giáo viên đã
tâm sự với tôi : ốm nghỉ ở nhà 2 ngày mà tôi thấy nhớ trờng và buồn lắm, quả thực
Mỗi ngày đến trờng là một ngày vui .
Biện pháp thứ 7 : Tăng c ờng cơ sở vật chất:
Cơ sở vật chất, trang thiết bị rất cần thiết cho việc nâng cao chất lợng đội ngũ
giáo viên cũng nh chất lợng dạy học ở mỗi nhà trờng . Để làm tốt việc này hàng
năm tôi đã lập kế hoạch huy động cộng đồng tham gia xây dựng cơ sở vật chất
một cách cụ thể. Trong kế hoạch tôi xác định rõ đối tợng , nội dung , thời gian , ph-
ơng thức huy động .Chính vì vậy cơ sở vật chất của trờng tôi luôn đợc củng cố và
tăng cờng. Hiện nay nhà trờng có nhiều loại sách tham khảo, có 13 máy vi tính
trong đó có 11 máy kết nối đợc với internet , 1 máy chiếu, 3 máy in( 1 máy in đa
năng) giúp cho việc học tập , nghiên cứu ,tìm kiếm t liệu phục vụ cho việc dạy-
học của giáo viên và học sinh đợc thuận lợi hơn.
Biện pháp thứ tám :Làm tốt công tác đánh giá, xếp loại giáo viên :
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009- 2010
12
Một số biện pháp nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất
lợng dạy - học
Việc đánh giá xếp loại giáo viên trong nhà trờng thờng đợc tiến hành hàng tháng
để chi trả thu nhập tăng thêm và cuối mỗi năm học để bình xét thi đua . Để đánh
giá xếp loại giáo viên một cách chính xác, có hiệu quả, vào đầu mỗi năm học tôi
phát các văn bản quy định về đánh giá xếp loại giáo viên, mẫu đánh giá xếp loại
giáo viên cho giáo viên nghiên cứu. Sau đó tôi tổ chức cho giáo viên thảo luận về
nội dung các văn bản đó . Thông qua thảo luận tôi phân tích để giáo viên hiểu nội
dung , xác định mức độ , minh chứng để đánh giá ở mỗi tiêu chí, tiêu chuẩn nh
thế nào? từ đó giáo viên có định hớng thực hiện nhiệm vụ và tự theo dõi mức độ

hoàn thành nhiệm vụ của mình , của ngời khác. Hàng tuần, hàng tháng tôi luôn cố
gắng theo dõi sát sao , ghi chép cẩn thận việc thực hiện nhiệm vụ đợc giao của
mỗi giáo viên vừa để góp ý nhắc nhở , vừa để có chứng cứ đánh giá xếp loại giáo
viên một cách đầy đủ , chính xác.
Riêng việc đánh giá giáo viên cuối năm học tôi tổ chức đánh giá giáo viên theo
quy trình:
- Cho giáo viên tự đánh giá .
-Tổ chuyên môn và đồng nghiệp tham gia nhận xét , góp ý kiến và ghi kết quả vào
phiếu đánh giá, xếp loại của giáo viên.
-Bản thân thực hiện đánh giá xếp loaị giáo viên:
+/ Xem xét kết quả tự đánh giá , xếp loại của giáo viên và những ý kiến đóng góp
của tổ .Tham khảo thông tin phản hồi từ hội cha mẹ học sinh.
+/Thông qua tập thể lãnh đạo nhà trờng , đại diện chi bộ , công đoàn nhà trờng, các
tổ khối trởng để đánh giá.
+/Trờng hợp cần thiết có thể trao đổi với giáo viên trớc khi quyết định đánh giá xếp
loại để phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế của giáo viên.
+/ Ghi nhận xét kết quả đánh giá , xếp loại từng lĩnh vực và kết quả đánh giá , xếp
loại chung vào phiếu đánh giá , xếp loại của giáo viên.
+/Công khai kết quả đánh giá của giáo viên trớc tập thể trớc nhà trờng.
Việc thực hiện đánh giá xếp loại giáo viên theo quy trình trên đã giúp cho công
tác đánh giá xếp loại giáo viên ở trờng chúng tôi đảm bảo tính chính xác, khách
quan ,công bằng . Qua việc đánh giá giáo viên đã thấy đợc điểm mạnh , điểm yếu
của mình để phát huy và khắc phục , ban giám hiệu cũng phân loại chính xác đội
ngũ giáo viên trên cơ sở đó chi trả thu nhập tăng thêm cho giáo viên ,lập kế hoạch
bồi dỡng đội ngũ giáo viên đợc chính xác góp phần nâng cao chất lợng đội ngũ
giáo viên .
Biện pháp thứ 9 :Tiếp tục duy trì và làm tốt hơn công tác khen th ởng:
Để động viên khuyến khích các giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ,ngoài việc
chỉ đạo tiết kiệm ngân sách để chi trả thu nhập tăng thêm cho giáo viên , tôi còn
quan tâm đến việc thởng cho các giáo viên giỏi huyện , giỏi tỉnh, giáo viên có

SKKN xếp loại cấp huyện cấp tỉnh bằng cách chỉ đạo lập dự toán tiền thởng một
năm từ 2 đến 5 triệu ,đồng thời tham mu với phụ huynh học sinh , hội khuyến
học .Các mức thởng đợc dự kiến rồi thông qua hội khuyến học, hội cha mẹ học
sinh ,hội nghị công chức đầu năm nh sau : ( mức thởng này đợc vận dụng thởng
cho giáo viên từ năm học 2008-2009)
+/ Lao động tiên tiến : 150 000 đồng
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009- 2010
13
Một số biện pháp nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất
lợng dạy - học
+/Giáo viên có giờ dạy giỏi cấp huyện, chiến sĩ thi đua cấp huyện( cấp cơ sở) :
300 000 đồng
+/Giáo viên đạt giải trong các kỳ thi khác cấp huyện( VCĐ, TDTT ):
Nhất : 200 000đ Ba : 100 000đ
Nhì :150 000 đ KK : 80 000 đ
+/Giáo viên có giờ dạy giỏi cấp tỉnh, CSTĐ cấp tỉnh : 500 000 đồng.
+/Giáo viên đạt giải trong các kỳ thi khác cấp tỉnh :
Nhất : 300 000đ Ba : 150 0000đ
Nhì : 200 000đ KK : 100 000 đ
+/GV có SKKN xếp loại : A cấp huyện( B cấp tỉnh) : 200 000 đ
B cấp huyện (C cấp tỉnh) : 150 000 đ
C cấp huyện : 100 000 đ
A cấp tỉnh : 300 000 đ
Giáo viên có học sinh giỏi thởng bằng tổng số tiền thởng đã thởng cho các giải của
học sinh (các mức thởng cho học sinh là : HS giải nhất cấp tỉnh : 200 000 đồng,
nhất cấp huyện - nhì cấp tỉnh thởng : 150 000đ, nhì cấp huyện - ba cấp tỉnh thởng:
120 000đồng , giải ba cấp huyện - KK cấp tỉnh thởng : 80 000 đồng, KK cấp
huyện thởng: 50 000đ).
Do công tác khen thởng đợc định hớng và thông báo rộng rãi từ đầu năm nên
không khí thi đua dạy tốt- học tốt đợc diễn ra sôi nổi.

C/Kết luận:
Việc nghiên cứu và tìm ra các biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng đội ngũ
giáo viên góp phần nâng cao chất lợng dạy học là một trong những vấn đề trọng
tâm của mỗi nhà trờng. Trên đây là toàn bộ những việc làm của Ban giám hiệu tr-
ờng Tiểu học Xuân Vinh trong 3 năm học 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010.
Những biện pháp trên đã mang lại hiệu quả đáng khích lệ đó là chất lợng đội ngũ
giáo viên , chất lợng dạy- học của nhà trờng đợc nâng lên rõ rệt . Cụ thể :
Về giáo viên :
*/Trình độ đào tạo:
Năm học Đại học Cao đẳng THSP 12+2 Tin học Ghi chú
2007-2008 5 3 10 8
2008-2009 9 3 8 15
2009-2010 10 3 7 18 Đang học
ĐH 6
*/ Kết quả xếp loại :
Năm
học TS
Kết quả đánh giá xếp loại
Phẩm chất chính trị ,
Đ Đ , lối sống
Xếp loại chuyên
môn nghiệp vụ
Kết quả phân loại
giáo viên
Tốt Khá TB Kém G Khá TB Kém XS Khá TB
Kém
2007-
2008
18 12 6 4 8 6 4 8 6
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009- 2010

14
Một số biện pháp nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất
lợng dạy - học
2008-
2009
20 16 4 5 11 4 5 11 4
2009-
2010
20 16 4 6 11 3 6 11 3
*/ Chất lợng mũi nhọn :
Nội dung Năm học
2007-2008
Năm học
2008 - 2009
Năm học
2009 -2010
CSTĐ cấp huyện 03 04 Đề nghị 03 ngời
CSTĐ cấp tỉnh Đề nghị 01 ngời
GVG cấp huyện 02 02 02
GVG cấp tỉnh 01
GVVCĐ cấp huyện 02 02
SKKN cấp huyện 02 ( 1 B, 1C) 3 ( 1 B, 2 C) 4( 1B, 3C)
SKKN cấp tỉnh 01 (1 B) 1 ( 1 C)
Giải khác
1 giải KK tiếng
hát ngời GV; 1
giải KK diễn đàn
Thanh niên với
Bác Hồ
1 giải nhất cán bộ

công đoàn cơ sở giỏi
cấp huyện, KK cấp
tỉnh
Về học :
Năm học
2007-2008
Năm học
2008-2009
Năm học
2009-2010
Hạnh kiểm TH Đ Đ 396/396
= 100%
383/383
=100%
392/392
=100%
Học lực
Môn Toán
G 80 HS
= 20%
72 HS
=18,8%
148HS
=37,7%
K 135 HS
=34%
146 HS
=38,1%
122HS
=31,1%

TB 165HS
=42%
150HS
=39,2%
106HS
=27,2%
Yếu 16 HS
=4 %
15HS
=3,9%
16HS
= 4%
Học lực
Môn Tiếng Việt
G 40HS
=10,1%
35HS
=9,1%
66HS
=16,8%
K 150HS
= 38 %
133HS
=34,7%
206HS
=52,5%
TB 189HS
=47,7%
200HS
=52,3%

111HS
=28,5%
Yếu 17 HS
=4,2 %
15HS
=3,9 %
9 HS
= 2,2%
Học sinh giỏi 40/389
=10,2%
38/383
=9,9 %
45/392
=11,4%
Học sinh tiên tiến 118/396
=29,7%
109/383
=28,4%
167/392
=42,6%
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009- 2010
15
Một số biện pháp nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất
lợng dạy - học
Học sinh giỏi huyện 18 giải (2
nhất, 4 nhì 8
ba, 5 KK)
17 giải(2 nhất ,
6 nhì, 4 ba , 5
KK)

19 giải (1 nhất,
2 nhì, 9 ba, 7
KK)
Học sinh giỏi tỉnh 2 KK TD 1 nhì VCĐ 1 giải 3 kể
chuyện
Năm học 2007 - 2008 trờng đợc Giám đốc Sở GD & ĐT tặng giấy khen, năm
học 2008 -2009 trờng đợc Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Năm học 2009-
2010 trờng đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen: Tập thể lao động tiên
tiến.
Những kết quả trên thể hiện sự cố gắng vợt bậc của đội ngũ giáo viên trờng tiểu
học Xuân Vinh đồng thời khẳng định những biện pháp quản lý, chỉ đạo của Ban
Giám hiệu đang đi đúng hớng. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên
cứu ,tìm tòi, học hỏi thêm các giải pháp để nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên
nói riêng, chất lợng dạy học nói chung của nhà trờng .
2/Kiến nghi đề xuất :
Để tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lợng đội ngũ GV góp phần nâng cao
chất lợng dạy học ở các nhà trờng đợc thuận lợi và có hiệu quả , tôi xin đề xuất
một số vấn đề sau:
*/Đối với cán bộ quản lý các nhà tr ờng :
Phải nhiệt tình , luôn tích cực tự học , tự bồi dỡng nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ ,luôn gơng mẫu , biết phân công công công việc một cách hợp lý thờng
xuyên quan tâm đến việc bồi dỡng đội ngũ giáo viên , quan tâm đến đời sống vật
chất tinh thần của đội ngũ giáo viên , tích cực kiểm tra góp ý , luôn đánh giá công
bằng , khách quan vô t, chú ý xây dựng mối đoàn kết từ Ban giám hiệu đến tập thể
cán bộ giáo viên.
*/Đối với đội ngũ giáo viên
Phải tích cực, tự giác trong việc tự học, tự bồi dỡng nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ , có lòng yêu nghề mến trẻ ; luôn hết lòng vì học sinh, có tinh thần
trách nhiệm , tận tuỵ với công tác đợc giao ,
*/Đối với các cấp , các ngành cấp trên có liên quan:

-Biên chế đủ số lợng đội ngũ giáo viên cho các nhà trờng.
-Nâng cao chất lợng đào tạo , bồi dỡng đội ngũ cán bộ giáo viên.
-Tiếp tục tăng nguồn ngân sách cho giáo dục.
Tóm lại : Dạy học là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi nhà trờng. Giáo viên là một
trong các lực lợng chính quyết định chất lợng dạy học đó .Việc nâng cao chất lợng
đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất lợng dạy học là một yếu tố tất yếu trong
giai đoạn hiện nay. Để nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên ,các cán bộ quản lý ở
mỗi nhà trờng đã và đang tìm hớng đi phù hợp nhất để mang lại hiệu quả cao
nhất . Trên đây là một số biện pháp mà Ban giám hiệu trờng Tiểu học Xuân Vinh
đã chỉ đạo thực hiện trong những năm học vừa qua có kết quả. Tuy nhiên do năng
lực bản thân còn hạn chế ,đề tài sẽ không khỏi có nhiều khiếm khuyết . Tôi rất
mong nhận đợc sự đóng góp của ngời đọc ,để đề tài đợc hoàn chỉnh hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009- 2010
16
Một số biện pháp nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất
lợng dạy - học

Ngày tháng năm 2010
Ngời viết

Lê Thị Duyên


Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009- 2010
17

×