Tải bản đầy đủ (.doc) (16 trang)

Sử dụng video ở phần “Warm- up” để tạo hứng thú cho học sinh trong các giờ học tiếng Anh ở trường THPT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (147.17 KB, 16 trang )

Sáng kiến kinh nghiệm
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT GIAO THUỶ
BÁO CÁO SÁNG KIẾN
Sử dụng video ở phần “Warm- up” để tạo hứng thú cho học sinh trong các
giờ học tiếng Anh ở trường THPT
Tác giả: Nguyễn Thị Dinh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Anh
Chức vụ: Giáo viên
Nơi công tác: Trường THPT Giao Thuỷ
Ngày 28 tháng 3 năm 2014
THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
Sáng kiến kinh nghiệm
1. Tên sáng kiến kinh nghiệm:
Sử dụng video ở phần “Warm- up” để tạo hứng thú cho học sinh
trong các giờ học tiếng Anh ở trường THPT
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:
Áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học tiếng Anh ở trường
THPT .
3. Thời gian áp dụng sáng kiến:
Từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 3 năm 2014
4. Tác giả:
Họ và tên: Nguyễn Thị Dinh
Năm sinh: 22/12/1981
Nơi thường trú: Giao Hà – Giao Thuỷ - Nam Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP tiếng Anh
Chức vụ công tác: Giáo viên
Nơi làm việc: Trường THPT Giao Thuỷ
Địa chỉ liên hệ:Nguyễn Thị Dinh– Giáo viên THPT Giao Thuỷ
Điện thoại: 0986831185
5. Đơn vị áp dụng sáng kiến:


Tên đơn vị: Trường THPT Giao Thuỷ
Địa chỉ: TT Ngô Đồng – Giao Thuỷ – Nam Định
Điện thoại: 03503 895 126
Sáng kiến kinh nghiệm
1. Điều kiện hoàn cảnh tạo ra sáng kiến.
Căn cứ từ thực tế ở các trường phổ thông, đặc biệt là khu vưc nông thôn,
tôi nhận thấy khả năng tiếng Anh của học sinh vẫn chưa đáp ứng được
nhu cầu của xã hội. Một trong những lý do của tình trạng này chính là sự
kém hiệu quả trong việc dạy và học tiếng Anh ở các trường phổ thông.
Các hoạt động dạy và học còn khá khô cứng và đơn điệu, ít hấp dẫn.Trong
khi đó, yêu cầu đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả dạy và học ngày
càng cấp thiết. điều này đòi hỏi người giáo viên phải luôn luôn tìm tòi ,
học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp để nâng cao hiệu quả dạy học. Người ta
thường nói: đầu có xuôi thi đuôi mới lọt.Tôi luôn luôn trăn trở với câu nói
này khi thiết kế, soạn một bài giảng tiếng Anh. Trong một bài giảng tiếng
Anh, phần Warm –up chính là phần đầu tiên của một giờ học tiếng Anh.
Nó có tác dụng tạo không khí học tập cũng như tạo bước đệm cho các
phần tiếp theo của một giờ học. Tuy nhiên, phần này vẫn chưa được khai
thác một cấch có hiệu quả .Trong khi đó tôi lại nhận thấy việc sử dụng
video clip không chỉ khắc phục được vấn đề này mà còn cung cấp cho học
sinh lượng từ vựng nhất định liên quan đến bài học cũng như tiếp cận, học
hỏi được phong cách giao tiếp của người bản ngữ. Bởi vậy tôi đã chọn đề
tài “ Sử dụng video clip ở phần “Warm- up” để tạo hứng thú cho học
sinh trong các giờ học tiếng Anh ở trường THPT làm sáng kiến kinh
nghiệm của mình.
1.1.Tác dụng của phần Warm –up trong các giờ học :
a, Tác dụng của hoạt động Warm- up nói chung :
- Trước hết Warm –up là hoạt động đầu tiên của một giờ học tiếng Anh.
Nó tạo ra không khí và hứng thú cho học sinh trong phần còn lại của giờ
học.

Sáng kiến kinh nghiệm
- Thứ hai,Warm –up làm cho học sinh suy nghĩ và tập trung vào bài học
ngay từ đầu.
- Thứ ba, nó cũng có thể cung cấp một phần từ vựng hay kiến thức nền
liên quan đến chủ đề bài học.
- Thứ tư, nó giúp giáo viên có cơ hội để phân loại và đánh giá khả năng
của học sinh . Từ đó có những diều chỉnh phù hợp với bối cánh thực tế
của lớp.
b, Tác dụng vượt trội của việc dùng video clip so với các phương pháp
khác trong phần warm-up.
-Phương pháp này thu hút chú ý của học sinh ngay từ giây phút đầu tiên
của giờ học.
- Tạo động lực để học sinh học tiếng Anh.
- Các đoạn hội thoại có thể được coi như là mẫu để học sinh bắt chước,
đồng thời còn giúp học sinh cải thiện được kĩ năng nghe, nói tiếng Anh.
- Cung cấp từ vựng
- Nguồn tư liệu để thực hiện khá phong phú
2. Thực trạng trước khi nghiên cứu.
. Dựa vào kinh nghiệm và những thông tin khảo sát về việc học tiếng
Anh ở trường học phổ thông ở Việt Nam, tôi có những nhận xét về các
phần Warm-up trong các giờ học tiếng Anh trước đây như sau:
-Chủ yếu phần Warm –up được dùng để kiểm tra từ mới. Hoạt động này
khi kéo dài liên tục sẽ làm cho học sinh thấy áp lực và kém hứng thú.
- Học sinh thường học một cách chống đối để lấy điểm. Các giờ học trở
lên buồn tẻ, gượng gạo ngay từ giây phút đầu tiên.
- Kết quả là giờ học không hiệu quả, học sinh không đáp ứng được yêu
cầu cơ bản của môn học.
- Trong khi đó các video clip khác nhau với những hình ảnh sống động và
những đoạn hội thoại đầy thú vị liên quan đến chủ đề của bài học trong
Sáng kiến kinh nghiệm

các giờ hội giảng lại làm cho học sinh bị lôi cuốn, hứng thú ngay từ đầu.
Điều này góp phần lôi kéo học sinh tham gia vào các hoạt động tiếp theo
của giờ học một cách tích cực hơn.
Mục đích chủ yếu của warm-up là tạo hứng thú cho học sinh trong các
giờ học tiếng Anh ở trường học.Ngoài ra, việc làm này cũng góp phần
kích thích học sinh trở lên năng động , sáng tạo hơn trong việc thực hành
tiếng Anh.
3. Những minh hoạ cụ thể của việc sử dụng video clip ở phần warm-
up trong một số bài học theo sách giáo khoa tiếng Anh 10,11,12.
I. Lớp 10
Unit 1: Topic : Daily activities- Part A: Reading
Phần này tôi thường thực hiện trong 8- 10 phút (có kết hợp cả phần
before you read)
- Tôi chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các em chú ý xem đoạn video clip
về các hoạt động hàng ngày, có minh hoạ bằng hình ảnh trên nền một bài
hát nhẹ nhàng, đồng thời phải viết được các hoạt động mà họ nhìn thấy
trên màn hình theo thứ tự xuất hiện.
- Sau đó gọi đại diện của 4 nhóm công bố đáp án của họ trước lớp(dưới
dạng trò chơi).
- Tiếp theo tôi chiếu lại đoạn video clip, và cùng cả lớp kiểm tra lại đáp
án.
Bằng cách này người dạy không chỉ thu hút sự chú ý của học sinh ngay
từ đầu mà còn cung cấp cho người học một số cấu trúc hay dùng để nói về
hoạt động hàng ngày của mình bằng tiếng Anh.Từ đó học sinh có thể bắt
trước và thực hành dễ dàng hơn.
Trình tự xuất hiện của các hành động trong đoạn video clip như sau:
*In the mmorning
+on weekdays, I get up at 5:40 a.m
+ I brush my teeth. I usually take a shower at 6:00 a.m
+ After, I eat breakfast at 6:30a.m

+ I go to the university to attend classes.
Sáng kiến kinh nghiệm
* In the afternoon
+ I return back to home at 12:00
+I take a nap at 2:00 P.m
+ sometimes I eat my lunch at 1:30 P.m
+ I always listen to music.
+ I study my lesson at 5:00 P.m
* In the evening
+ I have dinner with my family at 7:00 P.m
+ I sometime watch TV shows.
+ I talk on the phone with my friends
+ I surf the internet and chat with my friends.
+ Finally, I go to bed.
- Tiếp theo là phần dẫn dắt vào bài học
Unit 3: Topic : People’s background- Part A: Reading
( phần này, tôi thực hiện trong vòng 7-8 phút gồm cả phần before you
read).
- Tôi yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm 4 người, theo dõi đoạn video
và kể lại về cuộc đời của Marie Curie.
- Trong phần mở đầu này, tôi tạo một video clip về Marie Curie dưới dạng
một câu chuyện kể bằng tranh trên nền nhạc nhẹ nhàng.
- Gọi một học sinh đại diện lên kể về cuộc đời của Marie Curie trước lớp
theo trí nhớ của họ sau khi xem đoạn video.
- Dẫn vào bài học.
Với phần này, học sinh sẽ tâp trung tới nội dung của bài học hơn. Không
những thế, học sinh còn có cơ hội mở rộng kiến thức về những người nổi
tiếng của Việt Nam và thế giới và cả cách nói về tiểu sử của người nào đó.
Sáng kiến kinh nghiệm
Unit 4: Topic Speacial education- Part A: Reading

(phần này được thực hiện trong 6-7 phút)
- Trong phần này, tôi yêu cầu học sinh theo dõi một video clip về trẻ em
khuyết tật và trả lời các câu hỏi liên quan đến viveo clip đó.
1. Who are they?
2. Where are they?
3. what are they doing?
4. how do they learn and express their thoughts?
- gọi 1 vài học sinh để trả lời các câu hỏi trên.
- Dẫn dắt vào bài.
Unit 5: Topic: Technology and you:PartA: Reading
(phần này tôi thực hiện trong vòng 5-6 phút)
- Chia lớp thành các nhóm 4 người, yêu cầu học sinh chú ý kĩ khi xem
video clip để liệt kê những thứ họ nhìn thấy theo trình tự xuất hiện.
- gọi đại diện của 2 nhóm lên bảng để trình bày kết quả của họ.
- chiếu lại đoạn video để kiểm tra lại độ chính xác của các đáp án.
- nhóm thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng.
- dẫn vào bài học.
Unit 6: Topic An excursion:
(5-6 phút)
- chiếu một đoạn video clip về một số địa danh du lịch nổi tiếng ở Việt
Nam và trên thế giới trên nền nhạc phù hợp với cảnh vật ( có chiếu những
đặc điểm đặc trưng của mỗi nơi để hs nhận diện) và yêu cầu học sinh kể
tên các địa danh đó và kể một vài chi tiết ngắn gọn vế những nơi đó.
- dẫn dắt vào bài học.
- Ở phần này, hs vừa tập trung ngay vào bài học lại vừa có cơ hội thực
hành tiếng Anh để giao tiếp với giáo viên và các bạn hs khác .
Unit 9: Topic: Undersea world
Sáng kiến kinh nghiệm
(8-9 phút gồm cả phần before you read))
- chiếu một đoạn video clip về cuộc sống dưới đáy đại dương có lời bình

bằng tiếng Anh
- Yêu cầu học sinh kể tên các sinh vật sống mà họ vừa nhìn thầy trên màn
hình.
- cung cấp tên bằng tiếng Anh cho một số loài nếu hs không biết.
- dẫn dắt vào bài.
Như vậy, trong phần này, tôi vừa làm cho hs tập trung vào bài học ngay từ
đầu lại vừa cung cấp được một lượng từ mới nhất định liên quan đến bài
học cho các em.
Unit 10: topic: Conservation: Part A- Reading
( 8-9 phút gồm cả phần before you read)
- chiếu hình ảnh của các loài động vật bị giết hại hoặc bị săn bắn như voi
rừng, gấu, trâu rừng, tê giác …và hình ảnh của các cánh rừng bị đốt, bị
chặt phá.
- yêu cầu học sinh đưa ra một vài cảm nhận về những cảnh tượng họ vừa
xem.
- dẫn dắt vào bài
Unit 14: Topic The world cup
- chiếu những hình ảnh của các đội bóng nổi tiếng thế giới và những pha
ghi bàn ấn tượng của họ
- yêu cầu học sinh kể tên các đội bóng mà họ vừa nhìn thấy.
- dẫn dắt vào bài.
II. Lớp 11
Unit 1: Friendship
(8-9 phút gồm cả phần before you read)
- Yêu cầu hs xem đoạn video clip của bài hát “Friends are quiet angels”
và liệt kê những điều tốt đẹp mà ta nhận được từ bạn bè thể hiện trong bài
hát này.
- chiếu đoạn video.
- gọi hs trả lời câu hỏi.
Sáng kiến kinh nghiệm

- Dẫn vào bài học.
Unit3: Topic Parties: Part A- Reading
- Yêu cầu hs chú ý xem đoạn video clip .
- Chiếu hình ảnh của một buổi tiệc sinh nhật trên nền nhạc vui vẻ và yêu
cầu học sinh liệt kê tất cả các hoạt động chính diễn ra trong một bữa tiệc
sinh nhật
- gọi học sinh trả lời.
- chiếu lại đoạn video để đối chiếu câu trả lời.
- Dẫn dắt vào bài.
Unit 8.topic celebrations: Part A- Reading
- Trong bài này, tôi chiếu những hình ảnh đặc trưng của các lễ hội nổi
tiếng ở Việt Nam và trên thế giới với âm nhạc phù hợp.
- Học sinh sẽ đoán tên các lễ hội theo những hình ảnh gợi ý đó.
- gọi hs trả lời.
- chiếu lại đoạn video đó để đối chiếu.
- Dẫn vào bài.
Phần này không những thu hút sự chú ý của học sinh mà còn là cơ hội để
học sinh mở rộng tầm hiểu biết về văn hoá và vốn từ vựng liên quan đến
chủ đề bài học.
Unit 10: Topic Nature in danger.
( 8-9 phut gồm cả phần before you read)
- Trong phần này, tôi chiếu đoạn video với tiêu đề là cô bé 12 tuổi làm cả
thế giới im lặng trong 6 phút.
- yêu cầu học sinh liệt kê nguy cơ mà con người và động, thưc vật phải
đối mặt trong bài phát biểu trên.
- gọi hs trả lời.
- dẫn vào bài.
Ở phần nay, hs không chỉ được xem những hình ảnh đầy ý nghĩa giáo dục
mà còn cung cấp cho người học một lượng từ mới quý báu liên quan đến
chủ đề bài học.

Sáng kiến kinh nghiệm
Unit 11:Sources of energy- Part A- Reading
(6-7 phút
- Trong phần này, tôi sẽ chiếu các hình ảnh về các nguồn năng lượng và
yêu cầu học sinh gọi tên các nguồn năng lượng đó bằng tiếng Anh.
- diều này sẽ làm cho hs tò mò hơn về các nguồn năng lượng này và chú ý
vào bài học hơn, đồng thời cũng mở rộng vốn từ vựng liên quan đến bài
học.
- Dẫn vào bài học.
Unit 13: Topic hobbies: Part A- Reading
- chiếu một đoạn video về các hoạt động giải trí trên nền nhạc sôi nổi.
- yêu cầu học sinh liệt kê các hoạt động mà họ nhìn thấy trên màn hình
theo trình tự xuất hiện.
- Chiếu lại để đối chiếu.
- Dẫn dắt vào bài mới.
- Phần này vừa củng cố và mở rộng lượng từ vựng vừa phát huy được tinh
thần làm việc học tập theo nhóm giữa học sinh
Lớp 12
Unit 1: topic Home life: Part A- Reading(6-8 phút)
- Trong bài này, tôi sẽ chiếu một loạt các hình ảnh về các hoạt động diễn
ra ở nhà, chạy trên nền của một bài hát phù hợp và yêu cầu các học sinh
làm việc theo nhóm 4 -5 người, viết tên các hoạt động theo thứ tự xuất
hiện.
- gọi học sinh đại diện thông báo kết quả của các đội.
- Trong bài này, học sinh không chỉ cải thiện được khả năng làm việc theo
nhóm mà con giúp họ nâng cao vốn từ vựng liên quan đến bài học.Kết
quả là người học sẽ trở nên năng động hơn.
- Unit 6: topic Future jobs
-Đây là chủ đề khá thú vị.Một đoạn hội thoại giữa các nhân vật sẽ góp
phần đẩy mạnh khả năng nghe, nói, đọc viết của học sinh.

Sáng kiến kinh nghiệm
- Dẫn dắt vào bài.
Unit 8: Topic: Life in the future- Reading
(7-8 phút)
- chiếu một đoạn phim khoa học viễn tưởng về cuộc sống tương lai và yêu
cầu các học sinh bày tỏ tình cảm của mình về tương lai.
- gọi học sinh trả lời
- dẫn vào bài học.
Unit 10: Topic endangered species
(6-8 phút gồm cả phần before you read.)
- Chiếu hình ảnh của cây rừng bị chặt phá, động vật bi giết, bị săn bắn .
(lấy từ bài eerth song bowir Micheal Jackson.)
- Yêu cầu hs liệt kê các sự việc theo trình tự xuất hiện, và đưa ra cảm
nhận về những hình ảnh đó
- Dẫn vào bài
Unit 11: Topic BOOKs
(5-7 phút)
chiếu một đoạn video clip về các hoạt động đọc sách ở những nơi khác
nhau và yêu cầu học sinh liệt kê những nơi mà mọi người thường đọc và
những loại sách nào họ thường đọc.
- dẫn dắt vào bài.
Unit 12: Topic water sports(5-7 phút)
- chiếu một đoạn video clip về các hoạt động thể thao dưới nước và yêu
cầu học sinh gọi tên những hoạt động đó.
- dẫn vào bài.
Unit 14: Topic : International organizations.
(6-8 phút)gồm cả phần before you read.
chiếu một đoạn video clip về một tổ chức quốc tế và yêu cầu học sinh sắp
xếp những hoạt động theo thứ tự xuất hiện.
- dẫn vào bài.

Sáng kiến kinh nghiệm
4. Hiệu Quả của việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này trong giảng
dạy tiếng Anh ở trường THPT.
- Sau gần 3 năm áp dụng sáng kiến, kinh nghiệm này vào giảng dạy ở các
khối lớp , tôi đã thấy phương pháp này có hiệu quả vượt trội so với các
phương pháp khác. Học sinh chú ý vào bài học nhiều hơn, sự linh hoạt và
chủ động trong thực hành tiếng anh cũng được cải thiện rõ rệt.Ngày càng
nhiều học sinh có thể nói tiếng anh trôi chảy và tự tin.Việc chuẩn bị bài
và làm bài tập ở nhà được thực hiện một cách chủ động và tự giác hơn.
Khả năng phát âm của học sinh cũng có những tiến bộ đáng kể.Ngoài ra,
tinh thần làm việc theo cặp, nhóm cũng được khai thác triệt để và hiệu
quả hơn trước đây.
- Với việc sử dụng video clip ở phần warm- up trong các giờ dạy tiếng
Anh, giáo viên không những thu hút sự chú ý của học sinh vào bài học,
tạo hứng thú say mê học tập trong các học sinh mà còn cung cấp thêm từ
mới liên quan đến chủ đề bài học đồng thời cải thiện hiệu quả của hoạt
động cặp nhóm trong các học sinh. Ngoài ra phần video còn có thể được
coi là tài liệu tham khảo cho bạn bè và đồng nghiệp để rút ngắn thời gian
tìm kiếm và thu thập tài liệu.Như vậy, sau gần 3 năm áp dụng phương
pháp này vào giảng dạy, các giờ học tiếng anh ngày càng trở lên thú vị,
nhẹ nhàng hơn, khả năng nghe, nói của học sinh cũng được cải thiện rõ
rệt. Phong trào học ngoại ngữ cũng từ đó mà ngày càng phát triển. Cụ thể
là các buổi talkshow được các em học sinh và nhà trường tổ chức đã thu
hút được lượng học sinh tham gia nhiệt tình ngoài mong đợi, khả năng
sáng tạo và linh hoạt của các em cũng được thể hiện một cách đáng biểu
dương.
5.Đề xuất kiến nghị.
Các lớp học cần được cung cấp các trang thiết bị hiện đại để đáp ứng với
những đổi mới trong giảng dạy tiếng Anh hiện nay.
Giao Thuỷ, ngày 28 tháng 3 năm 2014

Người viết
Nguyễn Thị Dinh
Sáng kiến kinh nghiệm
REFERENCE BOOKS
1. Practical handbook of language teaching (David Cross)
2. A course in language teaching - Practical and Theory (Penny Ur)
Cambrige university press
3. Giao trinh giao hoc phap (Tổ ngoại ngữ –Khoa ngôn ngữ và văn hóa
Anh - Mĩ - •c – Trường đại học quốc gia Hà Nội)
4.Phương pháp dạy tiếng Anh Trung học phổ thông (Nguyễn Hạnh Dung)
Sáng kiến kinh nghiệm
TRƯỜNG THPT GIAO THỦY
( Xác nhận, đánh giá, xếp loại)
……………………………………………………………
Sáng kiến kinh nghiệm
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
( Xác nhận, đánh giá, xếp loại)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………

Sáng kiến kinh nghiệm

×