Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TẬP ĐỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH LỚP 2.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (116.01 KB, 10 trang )

Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy học tập đọc theo định hớng giao tiếp cho học sinh lớp 2
Đổi mới phơng pháp dạy học môn tập đọc
theo định hớng giao tiếp cho học sinh lớp 2.
I. Đặt vấn đề:
Để đáp ứng đợc yêu cầu đổi mới của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc.
Giáo dục, nhất là bậc tiểu học, đóng vai trò rất quan trọng. Để đạt đợc mục đích đó việc
dạy đủ các môn học là yêu cầu không thể thiếu đợc. Nhằm góp phần giáo dục học sinh
phát triển toàn diện. Đọc là một kỹ năng quan trọng hàng đầu của con ngời, không biết
đọc con ngời không thể tiếp thu nền văn minh của nhân loại, không thể sống một cuộc
sống bình thờng, có hạnh phúc với đúng nghĩa của từ này trong xã hội hiện đại. Nhờ biết
đọc con ngời có thể tự học, học nữa, học mãi, học suốt đời. Chính vì vậy, dạy đọc ở trờng
phổ thông, nhất là các lớp đầu cấp rất quan trọng.
Bộ giáo dục và đào tạo có quan điểm chỉ đạo đổi mới, mới chơng trình và phơng
pháp dạy tập đọc theo hớng giao tiếp. Điều này phù hợp với xu thế chung của thời đại.
Đổi mới cả về cấu trúc và cách lựa chọn nội dung, việc lựa chọn nội dung đợc mềm hoá,
linh hoạt và đa dạng hơn trớc.
Cách thực hiện chơng trình cũng đợc mềm hoá, không cứng nhắc nh trớc đây. Nhìn
dới góc độ giao tiếp có thể thấy Tiếng Việt 2 lựa chọn khá "đắt" các bài đọc. Những chủ
đề, chủ điểm đợc đa vào sách rất gần gũi với học sinh dạy học những nghi thức lời nói
đến các kỹ năng làm việc và giao tiếp cộng đồng nh lập danh sách lớp, tra mục lục sách,
đọc thời khoá biểu, lập thời gian biểu, viết th, gọi điện làm đơn, khai lý lịch Đặc biệt dạy
tập đọc theo định hớng giáo tiếp là rèn cho học sinh các kỹ năng đọc (đọc thành tiếng,
đọc thầm, đọc hiểu, đọc diễn cảm) nghe và nói. Bên cạnh đó giáo viên cần hớng dẫn học
sinh tìm hiểu nghĩa của từ bằng cách nêu ví dụ cho học sinh hiểu, đặt câu với từ cần giải
nghĩa, tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ cần giải nghĩa, miêu tả sự vật đặc điểm biểu thị
ở từ ngữ cần giải nghĩa. Ngoài ra học sinh cần hiểu nội dung, ý nghĩa của câu chuyện bài
văn bài thơ.
Vấn đề đặt ra tơng đối rộng, phức tạp, là ngời giáo viên trực tiếp dạy lớp 2 tôi xin
xác định vấn đề trong phạm vi hẹp là: Nghiên cứu phần rèn luyện kỹ năng đọc theo hớng
giao tiếp. Mong rằng những biện pháp tôi đa ra sẽ giúp cho học sinh có đợc kỹ năng cần
thiết để đọc các loại văn bản khác nhau để các em có kỹ năng làm việc với sách báo, có


công cụ để học tốt các môn học khác và tự học sau này.
II. Thực trạng về luyện tập kỹ năng cho học sinh ở môn tập đọc
hiện nay.
Những năm gần đây cùng với sự phát triển và đầu t của sự nghiệp giáo dục đòi hỏi
chất lợng giáo dục phải đầu t và có hiệu quả. Trờng chúng tôi đã qua những năm phấn
đấu việc dạy đọc, bên cạnh những thành công còn nhiều hạn chế, kỹ năng đọc của các em
n
1
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy học tập đọc theo định hớng giao tiếp cho học sinh lớp 2
cha đợc nh mong muốn. Kết quả đọc của các em cha cao. Các em cha nắm chắc đợc công
cụ hữu hiệu để lĩnh hội tri thức, t tởng tình cảm của ngời khác chứa đựng trong văn bản đ-
ợc đọc. Vì thế giáo viên cần đọc bài tập đọc với giọng thế nào? làm thế nào chữa lỗi phát
âm cho học sinh để các em đọc nhanh hơn, hay hơn, diễn cảm hơn, hiểu nội dung văn bản
đợc đọc. Làm thế nào phối hợp đọc thành tiếng và đọc hiểu để cho những gì đọc đợc tác
động vào chính cuộc sống của các em. Đó là điều tôi luôn băn khoăn, trăn trở, đã thúc
đẩy tôi suy nghĩ và đầu t chăm lo chất lợng dạy học của mình, thúc đẩy khả năng học của
học trò để theo kịp thời kỳ giáo dục công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc.
Qua khảo sát chất lợng đầu năm học 2008 - 2009 ở lớp tôi phụ trách với sĩ số lớp:
em. Trong đó học sinh nữ: em, học sinh nam: em
Kết quả đọc nh sau:
- Đọc giỏi: em
- Đọc khá: em
- Đọc trung bình: em
- Đọc yếu: em
Trớc thực trạng trên tôi mạnh dạn sử dụng một số biện pháp rèn kỹ năng đọc theo
định hớng giao tiếp cho học sinh nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy nâng cao chất lợng đọc
cho học sinh.
III. Biện pháp cụ thể:
1. Phối hợp với cha mẹ học sinh để chăm lo chất lợng học tập cho các em.
- Đầu năm học nhà trờng đã tổ chức hội nghị phụ huynh tôi kết hợp họp phụ huynh

lớp để trao đổi, bàn bạc tìm ra biện pháp tốt nhất để các em học tốt các môn học nói
chung và môn tập độc nói riêng. Yêu cầu phụ huynh giúp đỡ các em học tập tốt ở nhà.
Trong lớp tôi sắp xếp những học sinh đọc yếu ngồi cạnh những học sinh đọc khá,
giỏi để các em giúp đỡ lẫn nhau.
- Thờng xuyên kiểm tra bài cũ để biết đợc mức tiến bộ của các em để có biện pháp
hớng dẫn phù hợp.
- Phải biết kết hợp giáo dục tay ba giữa nhà trờng gia đình và xã hội.
2. Đổi mới phơng pháp dạy học môn tập đọc theo định hớng giao tiếp.
Tôi nghĩ rằng việc đổi mới phơng pháp dạy học theo định hớng này rất khó nhng
việc đổi mới dần dần từng bớc chắc chắn sẽ có hiệu quả, để cho các em làm quen cách
học này sẽ thực hiện phơng pháp tích cực hoá hoạt động của ngời học. Trong đó giáo viên
đóng vai trò ngời tổ chức hoạt động của học sinh, mỗi học sinh đều đợc hoạt động, mỗi
học sinh đều đợc bộc lộ mình và đợc phát triển đó chính là hoạt động giao tiếp (đặc thù
của môn Tiếng Việt).
n
2
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy học tập đọc theo định hớng giao tiếp cho học sinh lớp 2
Trớc hết tôi kiên trì tập cho các em có nề nếp trong học tập đọc, yêu thích học tập
đọc. Khi tôi đọc mẫu, tất cả các em phải chú ý nhìn vào bài đọc và đọc thầm theo.
- Cứ một em đọc tất cả phải chú ý đọc thầm và sẵn sàng đọc tiếp. Những em đọc
yếu tôi thờng cho các em đọc tiếp nhận văn bản nhiều lần để giúp các em luyện đọc đúng
tiếng từ khó. Tôi cho các em luyện đọc từng câu đến đoạn ngắn và luôn có lời khích lệ,
động viên các em để các em khỏi ngại ngùng, mạnh dạn hơn, vừa động viên đợc các em
đọc yếu vơn lên tiến bộ mà còn làm cho các em tự tin ở mình hơn. Những em khá giỏi tôi
thờng cho các em đọc đoạn hoặc cả bài và sau đó theo dõi các bạn trung bình yếu để nhận
xét và nhắc nhở những tiếng bạn đọc sai.
Việc các em tự luyện đọc là rất quan trọng. Tôi có kế hoạch cho các em tập đọc tr-
ớc bài ở những tiết tự học. Những em đọc yếu phải đọc nhiều lợt cho quen mặt chữ.
Những em đọc khá giỏi đọc ít lợt rồi tìm hiểu nội dung, hiểu nghĩa từ.
Ngoài việc đọc to các em cần luyện đọc thầm bằng mắt. Những em đọc yếu về nhà

luyện đọc thêm hôm sau đọc cho cô nghe vào 15 phút sinh hoạt đầu giờ. Tôi khuyến
khích các em đọc thêm sách báo đặc biệt những cuốn sách tranh truyện, báo nhi đồng. Vì
loại truyện này ngắn, chữ to có tranh nên rất thu hút các em hứng thú đọc.
3. Tổ chức thi đọc, học thuộc lòng.
Thời gian thi 2 tuần 1 lần vào tiết tự học, thi đọc bằng nhiều hình thức: Bắt thăm,
đọc đồng thanh theo nhóm, cá nhân, tổ chức trò chơi "Thi đọc tiếp sức" hay trò chơi
"Truyền điện" để gây hứng thú cho các em thi nhau đọc.
Nhờ phong trào thi này các em trong nhóm đã khích lệ nhau vơn lên. Những em
nào, nhóm nào đọc tốt đợc lớp tuyên dơng và ghi điểm tốt vào sổ theo dõi của tổ để cuối
tuần xếp loại. Tổ chức hình thức này rất phù hợp với tâm lý các em nên các em rất thích.
Sau những lần thi nh thế tôi ghi sổ liên lạc về báo tin cho cha mẹ học sinh để cha mẹ nắm
đợc kết quả tiến bộ của con mình.
4. Các ví dụ rèn đọc cụ thể:
* Đối với những em đọc khá, giỏi tôi đặt mức độ rèn luyện kỹ năng đọc cao hơn đó
là: Đọc to, đọc đúng, biết làm chủ tia mắt khi đọc để đọc nhanh, đọc hiểu, đọc diễn cảm,
biết đọc ngắt hơi sau dấu phẩy dấu hai chấm và ngắt hơi giữa các cụm từ có câu dài, nghỉ
hơi sau dấu chấm, đọc cao giọng ở các câu có dấu chấm hỏi, dấu chấm than, biết đọc theo
lối phân vai khi dạy bài ở thể loại truyện có nhân vật.
Ví dụ: Khi luyện đọc câu dài trong bài "Phần thởng"
* Luyện đọc đúng: Giáo viên hớng dẫn học sinh cách đọc nhấn giọng (-), đọc ngắt
hơi giữa cụm từ (/)
Mẹ của Na lặng lẽ/chấm khăn lên đôi mắt đỏ hoe//
n
3
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy học tập đọc theo định hớng giao tiếp cho học sinh lớp 2
* Khi luyện đọc bài "Bím tóc đuôi sam" giáo viên cần hớng dẫn kỹ càng đọc nghỉ
hơi (//) và đọc đúng lời từng nhân vật ở dấu gạch ngang đầu dòng.
* Luyện đọc hiểu (đọc có ý thức, giáo viên hớng dẫn các em đọc hiểu từ bằng cách
đặt câu, tìm từ cùng nghĩa, trái nghĩa, hiểu nghĩa từ qua cử chỉ, ánh mắt, hành động
Ví dụ: Khi giải nghĩa từ "tốt bụng" trong bài "Phần thởng" giáo viên cho các em đặt

câu rồi cho học sinh kể về việc làm của Na và giúp các em hiểu việc làm ấy là tốt bụng.
Hoặc khi giảng từ "lặng lẽ" yêu cầu học sinh tìm từ cùng nghĩa là "yên lặng" từ đó học
sinh hiểu nghĩa từ đó là: không nói gì.
Khi dạy bài "Bạn của Nai nhỏ" cách tổ chức cho học sinh giải nghĩa từ "ngăn cản"
"hích vai".
Ngăn cản: Một học sinh đọc chú giải sách giáo khoa sau đó giáo vien đặt câu hỏi.
Trong câu "cha không ngăn cản con" ý của Nai bố là gì?
Hích vai: Một học sinh đọc chú giải rồi đa ra một vật tợng trng cho hòn đá và đề
nghị một học sinh lên làm động tác thể hiện hành động hích vai của bạn của Nai nhỏ.
Ngoài hiểu nghĩa từ giáo viên cần cho học sinh làm quen tìm nội dung chính của
từng đoạn trong bài.
Ví dụ: Khi dạy bài tạp đọc theo thể loại truyện "Sáng kiến của bé Hà" Tiếng Việt 2
trang 78. Sau phần tìm hiểu bài giáo viên tổ chức cho học sinh đặt tên cho mỗi đoạn:
+ Chọn ngày lễ
+ Bí mật của hai bố con
+ Niềm vui của ông bà.
* Luyện đọc nhanh:
Biện pháp luyện đọc nhanh: Giáo viên "cầm càng" giữ nhịp cho học sinh đọc theo
mẫu, cho học sinh đọc nối tiếp luyện đọc các câu dễ bị nói nhịu.
* Luyện đọc diễn cảm:
Qua nội dung chính của bài đọc giáo viên đọc mẫu giúp học sinh xác định giọng
đọc chung của cả bài: nhẹ nhàng, tha thiết, vui tơi, ngợi ca, trầm lặng, buồn thơng nhịp
điệu của bài nhanh, chậm, hơi chậm để các em đọc hay.
* Luyện đọc cho những em hay đọc sót tiếng và lạc dòng. Giáo viên luyện cho các
em làm chủ tia mắt khi đọc. Giáo viên phải quay lại với việc sử dụng que trỏ và thớc hoặc
cho học sinh đặt thớc trớc từng dòng để đọc, khi học sinh làm quen và làm chủ đợc tia
mắt rồi thì giáo viên không dùng que chỉ và học sinh không dùng ngón tay để chỉ khi đọc
nữa tránh tình trạng đọc nh đếm từng tiếng một.
* Luyện đọc chính âm cho những học sinh hay đọc sai (s/x ?/~/.)
Giáo viên cần uốn nắn ngay và cho các em đọc lại.

n
4
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy học tập đọc theo định hớng giao tiếp cho học sinh lớp 2
Ví dụ: Khi các em phát âm sai "s" thành "x" giáo viên cần hớng dẫn học sinh "s" là
đa hàm dới ra và cong lỡi vào. Khi đọc sai các dấu thanh do ảnh hởng của địa phơng, một
số em đọc thanh (ngã, thành thanh (nặng), thì giáo viên cần phải hớng dẫn cách đọc thanh
(ngã) la đọc cao giọng và lấy hơi kéo dài hơn. Sau đó giáo viên đọc mẫu yêu cầu học sinh
luyện đọc nhiều lần.
Từ những giải pháp trên, điều cần chú ý trong khi dạy tập đọc theo định hớng giao
tiếp, bản thân đã cụ thể hoá giải pháp qua bài tập đọc nh sau.
Thiết kế:
Tập đọc
Sông Hơng
I. Mục tiêu:
Đọc: Đọc trơn đợc cả bài, đọc đúng các từ khó dễ lẫn. Nghỉ hơi đúng sai dấu chấm,
dấu phẩy, giữa các cụm từ.
Đọc bài với giọng chậm rãi, ngỡng mộ vẻ đẹp của Sông Hơng.
Nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả gợi cảm.
Hiểu: Hiểu ý nghĩa của các từ mới từ chốt sắc độ, đặc ân, lụa đào, bức tranh phong
cảnh, lung linh dát vàng, đặc ân.
Hiểu nội dung bài: Tác giả miêu tả vẻ đẹp thơ mộng, luôn biến đổi của Sông Hơng,
một đặc ân mà thiên nhiên dành cho xứ Huế. Qua đó chúng ta thấy tình yêu thơng của tác
giả dành cho xứ Huế.
II. Đồ dùng dạy học:
Tranh minh hoạ bài tập đọc trong sách giáo khoa phóng to một vài tranh (ảnh) về
cảnh đẹp ở Huế.
Bảng phụ ghi sẵn câu cần luyện đọc.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy Hoạt động học
A. Kiểm tra bài cũ

Gọi 2 em đọc bài: Tôm càng và cả cón
? Qua bài đọc em thấy Tôm càng có đức tính
gì đáng quý?
-Nhận xét cho điểm học sinh
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
Ghi tên bài lên bảng
2. Luyện đọc
Hai học sinh lên bảng nối tiếp nhau đọc bài
(mỗi em đọc 2 đoạn)
- Tôm càng rất thông minh, nhanh nhẹn. Nó
dũng cảm cứu bạn và luôn quan tâm lo lắng
cho bạn.
Theo dõi và đọc thầm theo
n
5
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy học tập đọc theo định hớng giao tiếp cho học sinh lớp 2
a) Giáo viên đọc mẫu bài: giọng đọc nhẹ
nhàng, thán phục vẻ đẹp của Sông Hơng
b) Luyện phát âm
Gọi học sinh nối tiếp nhau đọc bài
- Giáo viên lu ý học sinh luyện đọc đúng các
từ khi mà học sinh phát âm sai.
- Giáo viên đính câu dài lên bảng:
Bao trùm lên cả bức tranh/là một màu
xanh/Có nhiều sắc độ đậm khác nhau/màu
sanh thẳm của da trời/màu xanh biếc của cây
lá/màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ
in trên mặt nớc//
c) Luyện đọc đoạn

* Đọc đoạn trớc lớp
Giáo viên chia bài làm 3 đoạn
Đoạn 1: Từ đầu đến mặt nớc
Đoạn 2: Mỗi mùa hè tới đến dát vàng.
Đoạn 3: Phần còn lại
+ Luyện đọc đoạn trong nhóm
d) Thi đọc
Giáo viên tổ chức cho các nhóm thi đọc nối
tiếp, phân vai, tổ chức cho cá nhân thi đọc
đoạn 2
Nhận xét tuyên dơng các em đọc tốt
3. Tỉm hiểu bài
- Gọi 1 em đọc to đoạn 1 - cả lớp đọc thầm.
- Tác giả ví sông Hơng với hình ảnh gì?
- Giáo viên treo tranh vẽ cảnh sông Hơng.
- Yêu cầu học sinh quan sát tranh và đọc
thầm đoạn 1. Để trả lời câu hỏi.
Học sinh nối tiếp nhau đọc bài
Học sinh luyện đọc lại các từ khó phát âm
sai.
Chẳng hạn: Bao trùm, những bãi ngô, phợng
vĩ .
Học sinh luyện đọc đúng câu dài
Dùng bút chì đánh dấu đoạn
Nối tiếp nhau đọc đoạn
Nhận xét bạn đọc
Đọc chú giải từ: Hơng Giang, Thiên nhiên
Luyện đọc trong nhóm mối em đọc mỗi
đoạn.
Thi đọc theo hớng dẫn của giáo viên

-Một em đọc to đoạn 1. Cả lớp đọc thầm để
trả lời câu hỏi
Bức tranh phong cảnh.
-Học sinh quan sát tranh và đọc thầm đoạn
1để trả lời câu hỏi.
n
6
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy học tập đọc theo định hớng giao tiếp cho học sinh lớp 2
- Tìm những từ ngữ chỉ các màu xanh khác
nhau của Sông Hơng?
- Tìm từ chỉ mức độ khác nhau của màu
xanh?
- Ghi bảng: Sắc độ
Giáo viên: Cảnh Sông Hơng có rất nhiều màu
xanh, sắc độ dậm nhạt khác nhau đã tạo cho
Sông Hơng một nét đẹp quyến ruc, nên thơ,
thanh bình.
- Về màu hè Sông Hơng có sự thay đổi nh thế
nào?
Ghi bảng từ: Dải lụa đào.
-Do dâu mà hè đến Sông Hơng lại chuyển
màu nh một giải lụa màu hồng?
Giáo viên: Hai bên bờ này đợc trồng nhiều
Phợng vĩ, mùa hè đến hoa Phợng nở đỏ rực in
bóng xuống mặt nớc tạo cho Sông Hơng có
vẻ đẹp tác giả ví nh giải lụa màu hồng.
- Vào những đêm trăng sáng Sông Hơng có
vẻ đẹp ra sao?
GB: Lung linh dát vàng
- Vì sao tác giả lại ví Sông Hơng nh một đ-

ờng trắng lung linh dát vàng?
Chuyển: Phong cảnh Sông Hơng đã góp phần
tô thêm cảnh dệp cho Thành phố Huế nh thế
nào? Mời các em theo dõi phần còn lại.
- Yêu cầu học sinh đọc thầm phần còn lại.
- Sông Hơng đối với Huế nh thế nào?
- Yêu cầu đọc chú giải nghĩa của từ đặc ân.
Tìm từ gần nghĩa với từ đặc ân?
- Vì sao tác giả nói Sông Hơng là một đặc ân
củ thiên nhiên dành cho Thành phố Huế?
4. Luyện đọc lại
-Qua tìm hiểu nội dung các em thấy Sông H-
-Xanh thẳm của gia trời, xanh biếc của cây
lá, xanh non của những bãi ngô thảm cỏ.
-Từ chỉ mức độ khác nhau của màu xanh đó
là: Sắc độ
Học sinh đọc nghĩa của từ Sắc độ
1 em đọc to đoạn 2- cả lớp đọc thầm
- Sông Hơng thay chiếc áo xanh thành giải
lụa đào
Đọc chú giải nghĩa của từ giải lụa đào
-Do hoa Phợng nở đỏ rực hai bên bờ sông in
bóng
-Vào những đêm trằng sáng dòng sông là
một đờng trăng lung linh dát vàng.
ánh trăng vàng chiếu xuống làm cho dòng
sông ánh lên một màu vàng lóng lánh.
Học sinh đọc thầm phần còn lại
là một đăn ân
-Học sinh đọc chú giải nghĩa của từ đặc ân.

Từ gần nghĩa với từ đặn ân là: ban tặng.
Vì Sông Hơng làm cho không khí thành phố
trở nên trong lành, làm tan biến những tiếng ồn
ào của chợ búa
n
7
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy học tập đọc theo định hớng giao tiếp cho học sinh lớp 2
ơng rất đẹp trong khi đọc các em cần lu ý:
Đoạn 1: Khi đọc cần nhấn giọng ở những từ
gợi tả màu xanh: xanh thẳm, xanh biếc, xanh
non.
Đoạn 2: Nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả sự
thay đổi sắc màu của dòng sông nh dải lụa
đào, lung linh dát vàng.
Đoạn 3: Nhấn giọng ở các từ: đặc ân, trong
lành, tan biến, êm đềm, ca ngợi Sông Hơng.
- Gọi học sinh đọc bài.
5. Củng cố dặn dò:
- Gọi 1 em đọc toàn bài
? Học qua bài này em cảm nhận đợc gì về
Sông Hơng?
6. Liên hệ
- Em nào đã đợc cùng bố mẹ đi tham quan
thành phố Huế?
- ở thành phố Huế ngoài cảnh đẹp của Sông
Hơng còn có những cảnh đẹp nào?
GV: Nếu có dịp các em sẽ vào Huế để đợc
tận mắt ngắm những phong cảnh đẹp ở Huế?
- Vậy ở Nghệ An ta có những cảnh đẹp nổi
tiếng nào thu hút khách du lịch.

GV: Chúng ta vinh dự tự hào những vẻ đẹp
đó. Chúng ta phải bảo vệ gìn giữ vẻ đẹp của
đất nớc mình.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn về nhà luyện đọc bài chuẩn bị bài sau.

-Một số học sinh đọc bài, nhận xét bạn đọc.
-1 em khá đọc
- Vẽ đẹp quyến rũ và sự thay đổi theo mùa
của Sông Hơng.
Quảng trờng, Cửa Lò, quê Bác
Qua tiết dạy trên tôi thấy học sinh hứng thú học, lớp học sôi nổi, đọc bài tốt, tiếp
thu bài nhanh. Bằng những câu hỏi giúp học sinh hiểu nghĩa các từ mới từ chốt trong bài
một cách nhẹ nhàng. Các em nắm vững nội dung bài học.
IV. Những kết quả buổi đầu.
Sau những cố gắng thực hiện nhiều biện pháp kết hợp để rèn luyện kỹ năng đọc cho
các em. Kết quả khá phấn khởi, hầu hết các giờ tập đọc, học thuộc lòng đều diễn ra sôi
nổi, tự nhiên, nhẹ nhàng, chất lợng, hiệu quả. Học sinh hứng thú học tập và tiến bộ rõ rệt.
Các em đọc bài trôi chảy, to rõ ràng, đọc diễn cảm bài kể chuyện, bài văn bài thơ hiểu
n
8
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy học tập đọc theo định hớng giao tiếp cho học sinh lớp 2
nghĩa một số từ, nắm nội dung bài tốt. Các em mạnh dạn trao đổi, thảo luận để hiểu nội
dung đoạn bài.
Tổng hợp kết quả học tập cuối kỳ I cho thấy:
Sĩ số lớp: em
Số học sinh đọc giỏi: em
Số học sinh đọc khá: em
Số học sinh đọc trung bình: em
Không có học sinh đọc yếu em

Phụ huynh học sinh tin tởng vào chơng trình và phơng pháp dạy học mới khi thấy
con em họ học tập ngày một tiến bộ rõ rệt, đọc bài, kể chuyện lu loát rõ ràng.
V. Bài học kinh nghiệm
Sự thành công trên là do tôi đã trực tiếp chỉ đạo đến từng học sinh trong lớp, kết
quả đạt đợc mặc dầu cha thật cao nhng đó là bớc khởi đầu của học sinh với sự cố gắng rèn
luyện vơn lên cùng với sự hớng dẫn chỉ bảo tận tình của giáo viên chủ nhiệm và sự giúp
đỡ của các bậc phụ huynh đã nhắc nhở các em trong việc học bài ở nhà. Tôi nhận thấy
giáo dục các em bằng tình cảm chân thành, bằng tấm lòng say mê nghề nghiệp của những
ngời giáo viên đứng trên bục giảng.
Là giáo viên tiểu học, phải chú trọng đầu t đều ở các môn học, không xem nhẹ bất
cứ môn nào. Giáo viên phải nhiệt tình yêu nghề và quan tâm tìm hiểu tâm lý học sinh.
- Luôn tham khảo tài liệu có liên quan đến bộ môn Tiếng Việt để lựa chọn phơng
pháp đầu t thích hợp vào từng giờ dạy để phù hợp với từng đối tợng học sinh. Gây hứng
thú học tập cho học sinh bằng kỹ năng giao tiếp để học sinh lĩnh hội kiến thức một cách
chủ động và sáng tạo.
- Phải tôn trọng nhân cách học sinh.
Mặt khác giáo viên phải luôn kết hợp biện pháp giáo dục, luôn tranh thủ vận động
các gia đình hội phụ huynh, các bạn bè đồng nghiệp trong và ngoài nhà trờng, kết hợp với
khả năng s phạm sẵn có của bản thân để tìm ra phơng pháp tối u nhất giúp các em học tập
tốt. Khi thực hiện dạy tập đọc theo định hớng giao tiếp tôi thấy dễ dạy và học sinh rất
hứng thú học tập, không nhàm chán có tiến bộ cả về tâm lý và khả năng tiếp thu môn tập
đọc.
Đặc biệt trong thời đại hiện nay giáo dục tiểu học là rất quan trọng vì "Bậc tiểu học
là bậc học nền tảng" phải đổi mới giáo dục là tiền đề cho sự phát triển xã hội mà con ngời
là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Bởi vậy nâng cao chất lợng dạy học trong Tiếng Việt
nói chung và phân môn tập đọc nói riêng trong trờng học là rất quan trọng vì học tốt môn
này các em mới có nền móng để học tập tốt các môn học khác.
n
9
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phơng pháp dạy học tập đọc theo định hớng giao tiếp cho học sinh lớp 2

Trên đây là một số việc làm của bản thân trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu ph-
ơng pháp dạy tập đọc theo định hớng giao tiếp cho học sinh lớp tôi. Bớc đầu đã mang lại
kết quả khả quan so với yêu cầu. Song tôi thấy công tác tìm hiểu nghiên cứu các biện
pháp để dạy cho học sinh không dừng lại ở môn tập đọc, cần phải tìm hiểu thêm nhiều
môn học khác nữa.
Muốn đợc nh vậy tôi cần phải học hỏi nhiều ở đồng nghiệp. Rất mong đợc sự góp ý
kiến chân thành của đồng nghiệp để thực hiện chơng trình dạy học, chơng trình mới ngày
càng có hiệu quả cao hơn.
Xin chân thành cảm ơn !
ngời viết

n
10

×