Tải bản đầy đủ (.doc) (8 trang)

sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp kích thích trẻ 5-6 tuổi hoạt động tích cực trong giờ học toán thông qua trò chơi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (164.33 KB, 8 trang )

V

Th

Kim Oanh
Một số biện pháp kích thích trẻ 5-6 tuổi hoạt động tích cực
trong giờ học toán thông qua trò chơi
I. Lí DO CHN đề TàI :
- Bỏc H núi: Non sụng Vit nam cú tr lờn v vang hay khụng, dõn tộc vit
nam cú sỏnh vai vi cng quc nm chõu hay khụng ú chớnh l nh cụng hc tp
ca cỏc chỏu. ú phi chng Bỏc t nim tin tng vo th h hụm nay. Chỳng ta
cú nhim v m ht ny mm, cn chm súc nhng mm non y. Cng nh ngi
k s xõy dng, mun xõy c to nh trc ht phi xõy dng vng chc t chõn
múng . Chớnh vỡ vy ngi giỏo viờn phi to cho tr mt nn tng vng chc ngay
t bc hc mm non vn ti nhng c m. M trc th k XXI ai cng nhỡn
nhn thy rừ mt iu, ú chớnh l s phỏt trin cụng ngh thụng tin.toỏn chớnh l b
mụn úng gúp mt phn quõn trng trong s phỏt trin y.
- Nõng cao cht lng giỏo dc núi chung, mụn toỏn núi riờng l vic lm cn
thit chun b tõm th cho tr vo trng tiu hc theo hng i mi hỡnh thc
giỏo dc.
- B mụn toỏn, l b mụn cú ý nha quan trng vỡ nú hỡnh thnh cho tr nhng
hiu bit v biu tng tp hp s lng,v hỡnh dng, v quan h kớch thc, nh
hng khụng gian, bi dng cho tr nhng kh nng tỡm tũi, quan sỏt, so sỏnh, t
duy ngụn ngGúp phn phỏt trin nhõn cỏch ca tr mm non
- Trong thực tế việc dạy trẻ làm quen với toán ở trờng mầm non nói chung,
cũng nh trờng tôi nói riêng vẫn còn một số hạn chế sau :
1
V

Th


Kim Oanh
+ Giáo viên còn thiếu chủ động trong việc giảng dạy, còn phụ thuộc quá
nhiều vào tài liệu
+ Hớng dẫn và các bài soạn có sẵn, ít có sự sáng tạo. Vì vậy trẻ thờng bị áp
đặt, cha phát huy đợc tính chủ động tích cực, cho nên trẻ tiếp thu các kiến thức cha
đợc sâu
+ Giáo viên cha tạo đợc môi trờng kích thích trẻ học
+ Các trò chơi cha coi là hoạt động để trẻ khám phá.
+ Giờ học còn tổ chức đồng loạt, áp đặt, trẻ cha đợc học qua chơi
+ Trò chơi sử dụng trong giờ học còn nghèo nàn, cha gắn liền với cuộc sống
thực tế của trẻ
+ Khả năng ghi nhớ có chủ định của trẻ còn hạn chế. Trẻ dễ nhớ nhng chóng
quên nếu nh không đợc thờng xuyên ôn luyện
+ Tr khụng hng thỳ hc, trong gi hc toỏn cha sinh ng, hầu nh cỏc
trũ chi cha đợc hp dn cũn lp i lp li t tit ny sang tit khỏc, th thut cũn
ri rc khin tr cũn nhm chỏn khụng hng thỳ tớch cc tham gia hot ng na.
M cỏc chỏu lỏ tui mu giỏo hot ng vui chi l ch yu kh nng ghi nh
cú ch nh cũn hn ch Tr d nh nhng chúng quờn . Do vy lm th no
tr hng thỳ hc nhn nhanh kin thc cụ truyn t l vn cn gii quyt. t
c mc ớch yờu cầu ú ngoi vic thc hin y ni dung cỏc hỡnh thc trũ
chi gi hc sinh ng tr tip thu kin thc 1 cỏch thoi mỏi t nhiờn phự
hp vi tõm sinh lý Hc bng chi, chi bng hc
- Hiểu c tm quan trng trong việc nhằm kích thích tr hoạt động tích cực
trong gi hc toán, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài : Một số biện pháp tích cực giúp
trrẻ 5- 6 tuổi hoạt động tích cực trong giờ học toán
2
V

Th


Kim Oanh
II - THUN LI V KHể KHN :
1) Thun li:
+ Lp hc rộng rãi, thoỏng mỏt.
+ Hai giỏo viờn ng lp u cú trỡnh v chuyờn mụn v nm vng
phng phỏp dy toỏn ó cú kinh nghim nhiu nm dy mu giỏo ln.Cỏ hai giỏo
viờn u ham hc hi tỡm tũi sỏng to thu hỳt tr trong gi hc cng nh trong mi
hot ng
+ Cú ti liu hng dn cho giỏo viờn trờn c s ú tin hnh tit dy
+ Ban giỏm hiu vng v chuyờn mụn luụn sỏt sao ch o giỏo viờn thc
hin tt chuyờn mụn v luụn u t to iu kin trang thit b thờm nhiu dựng
chi m bo cho mi tr u cú dng học toán
+ Phụ huynh rất quan tâm đến con em mình nhất là bộ môn toán
2) Khú khn:
+ S chỏu quá ụng 64 chỏu
+ Khả nng nhn bit của tr khụng ng u.
+ Một số cháu đi học còn cha đều, do sức khoẻ của cháu hoặc một số hạn
chế về thể chất nh chỏu: Nam Anh, Tựng Anh, Nht Anh,Thanh Huyn, Phng
Tho, Đào Việt Anhnên cng nh hởng tới việc cung cấp kiến thức cho trẻ
III. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
1. Cỏc bin phỏp tỏc ng phự hp để giúp trẻ học tốt trong giờ học toán
1.1 Bin pháp 1 : Kết hợp giáo viên trong lớp lên kế hoạch kho sát k
nng toán ca tr
3
V

Th

Kim Oanh
Để nâng cao chất lợng học toán cho trẻ ngay t u n m h c tôi đã thống

nhất với cô Thuý ó là tìm hiểu đặc điểm nhận thức của từng trẻ, sau đó ti n h nh
kh o sát phân lo i k n ng toán c a tr , khi khảo sát tôi căn cứ vào nội dung yêu
cầu cần đạt của trẻ mẫu giáo lớn, đánh giá đ ợc chính xác thực trạng của trẻ. thơi
gian khảo sát tiến hành thông qua các giờ học , hoạt động góc, giờ đón trả trẻ.
Tng s cháu
K nng toán u nm
Tt
Khá Trung bình
Yu
64 12 14 23 15
- 65 % tr không tp chung chú ý trong gi hc
- Qua kho sát, tôi thy k nng toán ca tr không ng u, nhiu tr k
nng còn yu v trung bình. V y nâng cao cht lng học toán ca tr, trong gi
hc, tôi và cô Thuý đã chia lớp học ra làm 2 ca . Một ca trẻ tiếp thu nhanh, một ca trẻ
tiếp thu châm hơn để có kế hoạch kèm cặp phù hợp vối nhận thức của trẻ
- hình th nh các biểu t ợng toán cho tr sau khi khảo sát, tôi lên k hoch
rèn tr yếu v o m t bui chiu trong tuần và các hot ng ộng tr tr, hot ng
góc, hot ng ngo i tr i
- Với những trẻ ca khá hơn trong giờ học tôi luôn đặt các câu hỏi mang tính
chất khái quát, tổng hợp khó hơn để phát triển khả năng t duy, trí tởng tợng sáng tạo
cho trẻ
1.2. Bin pháp 2 : Nắm rõ mục đích, yêu cầu của từng bài để thay i các
hình thức vào bài để gây hứng thú cho tr
- Thu hút c s chú ý ca tr va d li va khó vì tr rt h o h ng
trc nhng iu mi l nhng d chán vi nhng gì quen thuc. Vì vy ở mỗi
tiết học tôi luôn phải xác định rõ mục đích yêu cầu của từng thể loại dạy, từng
4
V

Th


Kim Oanh
loại tiết (tiết 1, tiết2, tiết 3). Từ đó nghiên cứu các tài liệu, suy ngh thay i các
hình thc v o b i sao cho sinh ng, hp dẫn bng nhng câu nói nh nh ng, nét
mt vui ti, s dng các trò chi to tình hung bt ng thu hút s chú ý ca
tr v o gi hc. Qua đó, gi hc trẻ nào cũng h o h ng, không gò bó m v n t
kt qu cao.
1.3. Biện pháp 3: Đồ dùng đẹp phong phú đa dạng
- Đồ dùng là món ăn tinh thần không thể thiếu đợc đối với lứa tuổi mầm
non. Đồ dùng đồ chơi đặc biệt quan trọng trong giờ làm quen với toán. Có thể coi
nó là phơng tiên để truyền thụ kiến thức đối với trẻ
- Nếu nh trong tiết học toán nào cũng sử dụng những thẻ số, đồ dùng có sẵn
bằng nhựa điều đó dẫn đến trẻ nhàm chán không có hứng thú học, hiệu quả tiết
học không cao. Chính vì vậy mỗi tiết học toán tôi luôn thay đổi đồ dùng cho các
tiết học sao cho phù hợp với từng loại tiết, từng chủ điểm:
1.4. Biện pháp 4: Lồng ghép toán vào các môn học khác.
+ Trẻ nhỏ, dễ nhớ nhng chóng quên, nên giáo viên luôn tạo tình huống hợp
lý nhằm giúp trẻ ôn luyện kĩ năng toán thờng xuyên. Ngoài việc dạy trẻ trên tiết học
chính,một trong những tình huốngcô có thể tạo ra một cách tự nhiên nhất đạt hiệu
quả là dạy trẻ học toán, lồng vào trong các giờ học nh giờ học khác; thể dục, chữ cái,
môi trờng xung quanh dới dạng trò chơi
Ví dụ:
Không những thế tôi còn tổ chức thờng xuyên rèn kĩ năng toán cho trẻ ở các
giờ đón, trả trẻ, hoạt động vui chơi, hoạt động chiều, hoạt động ngoài trờicó nh vậy
chỉ sau một thời gian ngắn tôi đã thấy trẻ tiến bộ rõ rệt
1.5. Biện pháp 5: Tạo môi trờng học toán phong phú nhằm kích thích trẻ
hoạt động
5
V


Th

Kim Oanh
Bản thân mỗi trẻ đều chứa sự tò mò, thích khám phá.nếu nh trẻ luôn bị thụ
động thì t duy của trẻ khó phát triển tốt đồng thơi ngôn ngữ và trí tuệ cũng kếm phát
triển.Nếu trẻ nào đợc sống và hoạt động trong môi trờng phong phú , kích thích đợc
sự ham hiểu biết cũng nh khả năng vận dụng vào thực tế thì trẻ thông minh hơn,
nhanh nhẹn hơn rất nhiều.Chính vì vậy việc tạo môi trờng học toansex kích thích trẻ
vận dụng những gì đã học vào thực tế xung quanh, trẻ hứng hứng thú khám phá ghi
nhớ một cách dễ dàng, đồng thời trẻ nhớ rất lâu
Ví dụ
Môi trờng luôn đợc thay đổi theo chủ điểmvà bổ xung những nội dung mới.
Đặc biệt khi cô chuẩn bị các đồ dùng cung nh tạo môi trờng toáncô nên cho trẻ tham
gia, khi trẻ đợc làm cùng cô nh vậy thì trong quá trình trẻ làm đã kích thích trẻ hứng
thú với việc học toán. từ chỗ ghi nhớ không chủ địnhđến ghi nhớ có chủ định ở trẻ,trẻ
không học lại thành học, không biết mà lại thành biết.
Ví dụ
1.6. Biện pháp 6: Kết hợp với phụ huynh
- Trong việc giúp trẻ hoạt động tích cực trong giờ học toán, gia đình cũng có một
vai trò rất lớn. Xác định đợc điều đó khi họp phụ huynh đầu năm tôi đã nêu rõ tầm
quan trọng của của bộ môm toán, mặt khác giúp phụ huynh cách dạy trẻ học toán ,và
giúp phụ huynh một số biện pháp dạy con ở nhà sao cho phù hợp với nhận biết của
trẻ nh ở trờng, tránh tình trạng phụ huynh dạy trẻ kiến thúc quá cao so với độ tuổi,
hoặc cung cấp kiến thức không chính xác với đặc điểm
+ Ví dụ: Nhận biết các mặt khối
Phải nói khối chữ nhật chứ không phải khối hình chữ nhật
Hay học các tiết số: Khi học tiết số 6 (Tiết 2) với yêu cầu của bài dạy : Dạy trẻ
thêm bớt 1 ,2 đối tợng .ở trên lớp trẻ học thêm bớt trên đồ dùng trực qua xếp tơng
ứng 1-1 để so sánh xem nhón nào nhiề hơn, nhóm nào ít hơn? nhiều hơn là bao
nhiêu? ít hơn là bao nhiêu ? Vì sao con biết? Nhng nhiều khi gia đình ở nhà dạy trẻ

6
V

Th

Kim Oanh
không nắm đợc phơng pháp dạy trẻ,nên đã dạy 1+ 5=?, 3+3=? Khi trẻ không trả
lời đợc lại mắng trẻ Nh vậy là cha đúng bởi t duy của trẻ cha đủ khả năng tính
nhẩm đợc nh vậy (trừ có một số cháu có năng khiếu đặc biệt).
Sơ kết học kì 1tôi cùng cô Thuý đánh giá kết quả chung của lớp trong học kì vừa
qua nêu ra một số yêu cầu cụ thể trong học kì 2 đảm bảo kiến thức cho trẻ chuẩn bị
vào lớp 1 trờng phổ thông giúp phụ huynh nắm đợc cùng kết hợp với giáo viên kiểm
tra nhận thức của trẻ và củng cố kiến thức cho trẻ. Đồng thời vận động phụ huynh su
tầm những đồ chơi, đồ dùng vỏ hộp sa, hộp kẹo, vỏ nớc gội đầu, bóng bàn, bóng
tennítphong phú về chủng loại, kích thớc chất liệ để để làm những đồ dùng tự tạo
trong các giờ học toán để kích thích trẻ học tốt hơn
2. Các trò chơi kích thích trẻ hứng thú trong giờ học toán
Hớng dẫn trẻ làm quen với toán là một hoạt động khó bởi tính đặc thù của nó là khô
khan trẻ chóng chán khó tạo đợc sự bất ngờ cho trẻ. Vậy để lựa chon các trò chơi
nhằm hình thành và củng cố các biểu tợng toán cho trẻ trớc hết tôi phải xác định rõ
mục đích, yêu cầu của từng bài, từng loại tiết nghiên cúi tài liệu để chon ra các trò
chơi phù hợp với bài dạy, với chủ điểm trong tháng. Cuối cùng là tổ chức các trò chơi
sao cho hấp dẫn sinh động phát huy đợc tính độc lập, sáng tạo của trẻ.
Các trò chơi đợc áp dụng thờng xuyên và tổ chức ở mọi lúc mọi nơi
Một số trò chơi tôi đã sử dụng trong năm học vừa qua
Trò chơi 1: Hái nấm
Trò chơi 2: Thử tài của bé
Trò chơi 3: Ngời nội trợ giỏi
Trò chơi 4: Bé làm thợ cơ khí
Trò chơi 5: Hãy sắp xếp lại nh cũ

IV. Kết quả
7
V

Th

Kim Oanh
Bằng hình thức Học bằng chơi, chơi bằng học. Thông qua các trò chơi toán mà tôi
sử dung ngay từ đầu năm học trong các tiết học cũng nh ở mọi lúc mọi
nơi đạt đợc kết quả nh sau
iu ú c th hin rừ qua bng kho sỏt cui nm :
Tng s chỏu
u nm (thỏng 9 ) Cui nm ( thỏng 4)
64
Tt: 8 tr
Khỏ: 17 tr
Tt:
Khỏ:
Trung bỡnh: 25 tr Trung bỡnh:
Yu : 14 tr Yu:
- 45 % khụng tp trung
chỳ ý trong gi.

V. bàI HọC KINH NGHIệM:
8

×