Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

SKKN Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5 MB, 37 trang )

Skkn: Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
I-Lí do chọn đề tài:
Công nghiệp là một ngành quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, có
nhiệm vụ sản xuất các vật liệu, máy, thiết bị, kết cấu công trình…cho các ngành
sản xuất, dịch vụ và cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội.
Ngày nay khoa học và công nghệ đang phát triển nhanh chóng, các ngành
công nghiệp truyền thống như cơ khí, điện, hóa chất được hiện đại hóa và nhiều
ngành công nghiệp mới như điện tử, thông tin, sinh học xuất hiện và phát triển
mạnh mẽ.
Môn Công nghệ lớp 8 sẽ trang bị cho các em một số kiến thức kĩ thuật cơ
bản, một số quy trình công nghệ và kĩ năng lao động đơn giản về cơ khí và điện.
Với những điều được học, các em sẽ có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày,
đồng thời góp phần hướng nghiệp để các em lựa chọn hướng đi thích hợp sau
khi tốt nghiệp Trung học cơ sở.
Môn Công nghệ mang nhiều tính kĩ thuật, tính thực tiễn và gần gũi với đời
sống, vì vậy việc học tập phải kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết và thực hành. Thực
hành một mặt để củng cố kiến thức, mặt khác để hình thành kĩ năng và tư duy
công nghệ, tập cho các em biết vận dụng kiến thức vào thực tế, qua đó gây thêm
sự hứng thú và lòng say mê học tập đối với môn Công nghệ.
Môn Công nghệ lớp 8 là môn học khó, đề cập đến nhiều lĩnh vực của đời
sống và sản xuất. Để sử dụng sách giáo khoa, thiết bị dạy học và vận dụng đánh
giá được học sinh, giáo viên cần có được những kiến thức cơ bản nhất định, phải
đầu tư nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên, các tài liệu tham khảo khác
Gi¸o viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Thu Hµ THCS BÕ V¨n §µn–
1
Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8
ng thi giỏo viờn cng phi bit vn dng cỏc phng phỏp dy hc t
c mc tiờu ca chng trỡnh ra.
i mi Dy- Hc - ú l vn a ra v c thc hin trong nhiu
nm nay. Nhm nõng cao cht lng dy v hc, gúp phn o to nhng con


ngi nng ng v sỏng to, cú nng lc gii quyt vn trong thc tin, hc
lớ thuyt kt hp vi hc thc hnh mt cỏch hi hũa. Thit b dy hc l mt
trong nhng iu kin quan trng gúp phn nõng cao cht lng dy - hc, l
ni dung v ngun thụng tin giỳp giỏo viờn t chc v iu khin hot ng
nhn thc ca hc sinh.
i mi Dy- Hc chớnh l i mi phng phỏp dy - hc. Mi bi dy
ngoi kin thc k nng c bn m hc sinh cn t c thỡ giỏo viờn cn lu ý
n vic hỡnh thnh cỏc k nng vn dng vo thc t. ỏp ng yờu cu ci
tin phng phỏp dy hc trng ph thụng thỡ thit b dy hc úng mt vai
trũ c bit quan trng. Chớnh vỡ vy tụi ó chn ti ny.
II-C s khoa hc:
1.Tỏc dng ca thit b dy hc trong mụn Cụng ngh: S dng thit b
dy hc gúp phn nõng cao tớnh trc quan ca quỏ trỡnh dy- hc, giỳp hc sinh
tip cn vi s vt, hin tng. Thit b dy hc l mt trong nhng ngun tri
thc quan trng, l phng tin cha ng v truyn ti thụng tin n hc sinh
mt cỏch d dng nht. Thit b dy hc l iu kin ng thi l phng tin
t chc cỏc tit thc hnh. S dng thit b dy hc vi nhiu loi hỡnh khỏc
nhau (tranh nh, mu vt, mụ hỡnh, dng c, bng hỡnh ), thụng qua cỏc thớ
nghim hc sinh s d dng nm c kin thc, vn dng cỏc kin thc ú
gii thớch cỏc hin tng t ú rỳt ra kt lun ca cỏc hin tng ó quan sỏt
c ng thi phỏt trin nng lc thc hnh cho hc sinh. Mt khỏc thit b dy
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn
2
Skkn: Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8
học còn có tác dụng kích thích hứng thú học tập của học sinh tạo ra động cơ học
tập và rèn luyện tích cực và từ đó trí tuệ và nhân cách của học sinh cũng được
nâng lên.

2.Ý nghĩa của việc sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công
nghệ:

Sử dụng tốt thiết bị dạy học sẽ giúp giáo viên và học sinh giành nhiều thời
gian hơn cho hoạt động dạy - học, hiệu quả của giờ học được nâng lên rất nhiều.
Sử dụng thiết bị dạy học hợp lí sẽ tập trung được sự chú ý và hứng thú của
học sinh, qua đó phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh trong học
tập. Tuy nhiên, nếu sử dụng không hợp lí hoặc quá lạm dụng thì cũng không đạt
được hiệu quả cao trong dạy học.
Với đặc trưng của môn Công nghệ là một môn học ứng dụng gắn liền với
kĩ thuật. Đây là môn khoa học tự nhiên, từ thực nghiệm rút ra kết luận, quy luật
thì việc sử dụng thiết bị dạy học, các phương tiện trực quan, tiến hành các thí
nghiệm trong bài giảng là không thể thiếu. Nhưng sử dụng thiết bị dạy học như
thế nào cho hợp lí để bài giảng sinh động và đạt hiệu quả là điều không phải dễ.
Với suy nghĩ như vậy, trong quá trình giảng dạy môn Công nghệ tôi luôn
chú ý học hỏi từ các đồng nghiệp và tự rút kinh nghiệm qua các bài giảng của
mình để có thể sử dụng thiết bị dạy học đúng lúc, đúng chỗ, đúng cường độ, phù
hợp với từng bài giảng để nâng cao hiệu quả của bài giảng. Với tôi đó cũng là
một cách đổi mới dạy học thiết thực.
Theo tôi, chúng ta nên sử dụng thiết bị dạy học khi không thể mang đối
tượng vào trong lớp học hoặc không thể quan sát được quá trình xảy ra ở lớp
học. Ví dụ như: các nhà máy điện, quá trình sản suất điện năng ở các nhà máy
điện, mô hình truyền và biến đổi chuyển động, máy biến áp, … Thiết bị dạy học
cũng được sử dụng khi đối tượng thay đổi mà ở điều kiện bình thường ta không
Gi¸o viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Thu Hµ THCS BÕ V¨n §µn–
3
Skkn: Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8
thể quan sát được hay nhìn thấy được như chu trình làm việc của động cơ
đốt trong hay dòng điện .v.v.
Việc sử dụng thiết bị dạy học cần tuân theo bốn nguyên tắc cơ bản:
- Nguyên tắc đầu tiên và là nguyên tắc quan trọng nhất là: Sử dụng thiết bị
đúng với mục tiêu của bài học. Căn cứ vào đó, giáo viên sẽ lựa chọn phương
pháp dạy và chọn thiết bị dạy học cho phù hợp. Nếu cho cả lớp quan sát thì giáo

viên phải lựa chọn thiết bị dạy học có kích thước đủ lớn, khi cho học sinh quan
sát theo nhóm hoặc làm thực hành thì chỉ cần thiết bị dạy học có kích thước nhỏ.
- Nguyên tắc thứ hai là: Khi sử dụng thiết bị dạy học phải đặt thiết bị ở vị
trí sao cho mọi học sinh trong lớp có thể quan sát được. Trong một giờ học
chúng ta có thể dùng nhiều thiết bị khác nhau do đó những thiết bị chưa dùng
đến hoặc đã dùng xong rồi ta nên để vào chỗ khuất để tránh sự phân tán thiếu
tập trung của học sinh.
- Nguyên tắc thứ ba khi sử dụng thiết bị dạy học là: Sử dụng đúng lúc,
đúng thời điểm, như vậy học sinh quan sát, nhận xét và phân tích đánh giá sẽ
phù hợp với nội dung kiến thức mà ta cần truyền đạt. Nếu đưa ra quá sớm hoặc
quá muộn hay đưa ra hàng loạt thiết bị không phù hợp với nội dung và trình tự
bài giảng cũng sẽ dẫn đến sự phân tán cho học sinh.
- Nguyên tắc thứ tư là: Phải hết sức tránh việc lạm dụng thiết bị dạy học,
nên sử dụng đúng mức độ và cường độ thích hợp, tránh truờng hợp một thiết bị
được sử dụng trong thời gian dài và sử dụng quá nhiều lần trong một giờ học.
Như vậy việc sử dụng thiết bị dạy học hợp lí, phối hợp nhiều loại phương
tiện dạy học, kết hợp chặt chẽ phương pháp dạy học trực quan với các phương
pháp dạy học khác sẽ làm cho giờ học của chúng ta sinh động hơn, hiệu quả
hơn.
Gi¸o viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Thu Hµ THCS BÕ V¨n §µn–
4
Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8
Trong quỏ trỡnh ging dy ca bn thõn mỡnh, tụi ó ỏp dng nhng kin
thc ny vo mụn Cụng ngh lp 8 cho tt c cỏc bi ging. Trong phn II, tụi
xin minh ha mt s bi ging sau:
Tiết 18-Bài 20: Dụng cụ cơ khí.
Tiết 26-Chơng V: Truyền và biến đổi chuyển động
Bài 29:Truyền chuyển động.
Tiết 29-Bài 32: Vai trò của điện năng
trong sản xuất và đời sống.

Tiết 32- Chơng VI: AN toàn điện
Bài 33: An toàn điện.
Tiết 42- Bài 46: Máy biến áp 1 pha.
Phần II: minh họa bằng bài dạy
Tiết 20 - Bài 20: Dụng cụ cơ khí.
I-Mc tiờu:
-Hs bit c hỡnh dỏng, cu to v vt liu ch to cỏc dng c cm tay n
gin c s dng trong ngnh c khớ.
-HS nm c cụng dng v cỏch s dng cỏc loi dng c c khớ ph bin.
-Cú ý thc bo qun, gi gỡn dng c v m bo an ton khi s dng.
II-Chun b dựng dy hc:
-Hp dng c khớ.
-Mỏy chiu
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn
5
Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8
III-Thc hnh bi ging:
A-Kim tra bi c:
B-Dy bi mi:
Hot ng ca GV Hot ng ca HS Ghi bng
Hot ng 1: Gii thiu bi
-GV: cú 1 sn phm c khớ
hon chnh cn cú vt liu v
dng c gia cụng. ú l
nhng dng c gỡ? Chỳng cú
hỡnh dỏng, cu to v cụng dng
NTN?
HS nghe ging
Hot ng 2:Tỡm hiu 1 s dng c o v kim tra
- GV cho hs quan sỏt cỏc dng c

o v kim tra:
?Nờu tờn gi v cụng dng ca
cỏc dng c
?Dng c lm bng vt liu gỡ,
s dng nh th no
Thớc lá
-Hs quan sỏt h20.1,
20,2, 20.3 v tr li
cõu hi
-HS quan sỏt dng
c tht v tỡm hiu
v vt liu ch to
chỳng.
HS ghi bi
I-Dng c o v kim
tra:
1.Thc o chiu di:
a)Thc lỏ.
b)Thc cun.
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn
6
Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8
Thớc cuộn
Com pa đo
Ke vuông
Thớc đo góc vạn năng
GV hng dn HS dựng thc
o gúc vn nng o gúc
2.Thc o gúc
Hot ng 3:Tỡm hiu cỏc dng c thỏo lp v kp cht

Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn
7
Skkn: Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8
-GV cho hs quan sát các dụng
tháo lắp và kẹp chặt:
?Nêu tên gọi và công dụng của
các dụng cụ
?Dụng cụ làm bằng vật liệu gì,
sử dụng như thế nào
K×m
£ t«
-Hs quan sát h20.4
và trả lời câu hỏi
-HS quan sát dụng
cụ thật và tìm hiểu
về vật liệu chế tạo
chúng.
HS ghi bài
II-Dụng cụ tháo lắp
và kẹp chặt:
1.Dụng cụ tháo lắp:
-Cờlê.
-Mỏlết.
-Tuavít.
2.Dụng cụ kẹp chặt:
-Kìm .
-Êtô.
Hoạt động 4:Tìm hiểu các loại dụng cụ gia công
Gi¸o viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Thu Hµ THCS BÕ V¨n §µn–
8

Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8
-GV cho hs quan sỏt cỏc dng gia
cụng:
?Nờu tờn gi v cụng dng ca
cỏc dng c
?Dng c lm bng vt liu gỡ,
s dng nh th no
Búa
Đục
Ca
Dũa
GV: Ngoi cỏc dng trờn em cũn
bit cỏc dng c no khỏc?
-GV mụ t hỡnh dỏng, nờu tờn gi
v cụng dng ca cỏc dng c
-GV: Ngoi cỏc dng trờn em
cũn bit cỏc dng c no khỏc?
-Hs quan sỏt h20.5
v tr li cõu hi
-HS quan sỏt dng
c tht v tỡm hiu
v vt liu ch to
chỳng
HS:Mỏy khoan,
Mi t, mi
vch
III-Dng c gia cụng:
-Bỳa.
-c.
-Ca.

-Da
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn
9
Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8
Cng c: Hs c phn ghi nh sgk.
Dn dũ: Hs tr li cõu hi sgk. c trc bi 21-22.
Tiết 26-Chơng V: Truyền và biến đổi chuyển động
Bài 29:Truyền chuyển động.
I-Mc tiờu:
-Giỳp HS hiu c ti sao cn phi truyn chuyn ng.
-HS nm c cu to, nguyờn lớ lm vic v ng dng ca 1 s c cu truyn
chuyn ng trong thc t.
.
II-Chun b dựng dy hc:
-Tranh v 29.1, 29.2, 29.3 sgk
-Mụ hỡnh b truyn ng ai, truyn ng bỏnh rng, xớch.
-Mỏy chiu
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn
10
Skkn: Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8
III-Thực hành bài giả ng:
A-Kiểm tra bài cũ:
B-Dạy bài mới:
Đặt vấn đề: Máy thường gồm 1 hay nhiều cơ cấu. Trong cơ cấu chuyển động
được truyền từ vật này sang vật khác. Trong 2 vật nối bởi khớp động vật truyền
chuyển động gọi là vật dẫn còn vật nhận chuyển động gọi là vật bị dẫn. Nếu
chuyển động của vật dẫn và vật bị dẫn giống nhau => Cơ cấu truyền động, nếu
không gọi là cơ cấu biến đổi chuyển động.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng
Hoạt động 1:Tại sao cần truyền chuyển động?

-GV: Cần chuyển động quay từ
trục giữa đến trục sau? Số răng
của đĩa xích nhiều hơn đĩa líp?
-HS quan sát h29.1
và mô hình
I- Tại sao cần truyền
chuyển động?
-Vì:
+Các bộ phận của máy
thường đặt xa nhau.
+Khi làm việc chúng cần
có tốc độ quay khác nhau.
-Nhiệm vụ:Truyền và biến
đổi tốc độ cho phù hợp với
tốc độ của các bộ phận.
Gi¸o viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Thu Hµ THCS BÕ V¨n §µn–
11
Skkn: Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8
+Vì 2 trục ở xa nhau
+Tốc độ quay của xích và líp
khác nhau.
Hoạt động 2:Tìm hiểu bộ truyền chuyển động
-GV: Bộ truyền động gồm chi
tiết gì?
Truyền động nhờ? Tốc độ
quay và chiều quay?
Nhận xét về quan hệ giữa
đường kính bánh đai và số
vòng quay?
Nhược điểm: Khi ma sát

-Hs quan sát h29.2
và mô hình.
HS trả lời câu hỏi và
ghi bài
II-Bộ truyền chuyển
động:
1.Truyền động ma sát-
Truyền động đai:
-K/n: Là cơ cấu truyền
chiuyển động quay nhờ lực
ma sát.
Vật dẫn: vật truyền chuyển
động.
Vật bị dẫn: vật nhận
chuyển động.
a)Cấu tạo bộ truyền động
đai:
-Bánh dẫn 1, bánh bị dẫn 2,
dây đai 3
-Dây đai :da, vải dệt.
b)Nguyên lí làm việc:
Bánh 1 quay nhờ ma sát
làm bánh 2 quay.
c)Tỉ số truyền:
2
1
1
2
D
D

n
n
nd
nbd
==
n1- nd: tốc độ quay của
bánh dẫn có đường kính
D1 ;
Gi¸o viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Thu Hµ THCS BÕ V¨n §µn–
12
Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8
khụng m bo thỡ dõy ai
v bỏnh ai b trt =>
khụng tớnh c t s truyn
Máy tiện
Máy may đạp chân
Máy khoan
n2- nbd: tc quay ca
bỏnh b dn cú ng kớnh
D2 ;
d)ng dng:
Mỏy khõu, mỏy khoan, mỏy
kộo, mỏy ộp mớa
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn
13
Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8
Truyền động bánh răng
Truyền động xích
- GV: 2 bỏnh rng n khp
c vi nhau cn m bo

yu t gỡ?
(Dng rng, kớch thc rng,
khong cỏch gia cỏc rng)
-GV: Nhn xột v tc
-Hs quan sát h29.3
và mô hình, điền từ
vào sgk.
HS trả lời câu hỏi và
ghi bài
2.Truyn ng n khp:
-K/n: Truyn chuyn ng
quay nh s n khp ca
cỏc rng.
a)Cu to:
-Truyn ng bỏnh rng:
Bỏnh rng 1, bỏnh rng 2.
-Truyn ng xớch: a dn
1, a b dn 2, xớch 3.
b)Nguyờn lớ lm vic :
Bỏnh rng 1 quay nh s
n khp gia cỏc rng lm
bỏnh 2 quay.
c)T s truyn:
2
1
1
2
Z
Z
n

n
nd
nbd
==
n1- nd: tc quay ca
bỏnh dn cú s rng l Z1 ;
n2- nbd: tc quay ca
bỏnh b dn cú s rng l
Z2 ;
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn
14
Skkn: Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8
quay? Chiều quay?
- Ứng dụng?
Truyền động bánh răng
trong máy cán thép
Truyền động bánh răng
trong đồng hồ

Truyền động xích trong xe
máy
HS trả lời câu hỏi và
ghi bài
d) Ứng dụng:
-Truyền động bánh răng:
hộp số , đồng hồ
-Truyền động xích: xe đạp ,
xe máy
Gi¸o viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Thu Hµ THCS BÕ V¨n §µn–
15

Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8
Truyn ng xớch xe cn
cu
Cng c: Hs c phn ghi nh sgk.
Dn dũ: Tr li cõu hi sgk.c trc bi 30.
Tiết 29-Bài 32: Vai trò của điện năng
trong sản xuất và đời sống.
I-Mc tiờu:
-Giỳp HS bit c quỏ trỡnh sn xut v truyn ti in nng.
-HS hiu c vai trũ ca in nng trong sn xut v i sng.
II-Chun b dựng dy hc:
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn
16
Skkn: Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8
-Tranh vẽ các nhà máy điện, đường dây truyền tải cao áp, hạ áp, tải tiêu thụ điện
năng
-Mô hình quá trình sản xuất và truyền tải điện năng.
III-Thực hành bài giảng:
A-Kiểm tra bài cũ:
B-Dạy bài mới:
Nhà máy nhiệt điện Phả Lại Thủy điện Hòa Bình


Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng
Hoạt động 1:Tìm hiểu khái niệm điện năng và sản xuất điện năng
Gi¸o viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Thu Hµ THCS BÕ V¨n §µn–
17
Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8
GV gii thiu s ra i ca in
nng

-N sn xut t õu?
-GV gi HS lờn bng túm tt q/t
SX N trong cỏc nh mỏy
-HS quan sỏt tranh
v tr li.
HS c thờm trang
115
HS ghi bi
HS ghi bi
I-in nng:
1.in nng l gỡ?
-Nng lng ca dũng
in( Cụng ca dũng
in)
2.Sn xut in nng:
a)Nh mỏy nhit in:
b)Nh mỏy thu in:
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn
18
Tua
Bin
Máy
phát
điện
Thủy
năng của
dòng nớc

Tua
Bin

Máy
phát
điện
Nhit
nngca
than,
khớ t
Hơi
nớc
in
nng
Skkn: Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8
-GV giới thiệu về nhà máy điện Hs kể tên các nguồn c)Nhà máy điện nguyên
Gi¸o viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Thu Hµ THCS BÕ V¨n §µn–
19
§iÖn
N¨ng
Skkn: Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8
nguyên tử và các nhà máy điện
khác.
Năng lượng của gió
Năng lượng mặt trời

Năng lượng nguyên tử
-GV: ĐN được truyền tải NTN?
năng lượng khác tạo
ra điện năng
tử
Gi¸o viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Thu Hµ THCS BÕ V¨n §µn–
20

Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8

3.Truyn ti in nng:
Bng cỏc ng dõy in
cao ỏp v h ỏp
Hot ng 2:Tỡm hiu vai trũ ca in nng
GV yờu cu HS lm bi tõp in
t vo sgk
-HS lm bi tp in
t vo sgk
II-Vai trũ ca in
nng:
-in nng cú vai trũ
quan trng trong sn xut
v i sng: Cụng
nghip, Nụng nghip, Y
t, Giỏo dc, Thụng tin
-in nng l ngun ng
lc, ngun nng lng
cho cỏc mỏy v thit b.
-Quỏ trỡnh sn xut c
t ng hoỏ, cuc sng
ngy cng y v tin
nghi, vn minh, hin i
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn
21
Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8
hn
Cng c:-Quỏ trỡnh sn xut in nng trong cỏc nh mỏy in.
-Vai trũ ca in nng.

-Hs c phn ghi nh sgk.
Dn dũ: HS tr li cõu hi sgk v c trc bi 33.
Tiết 32- Chơng VI: AN toàn điện
Bài 33: An toàn điện.
I-Mc tiờu:
-HS hiu c nguyờn nhõn gõy tai nn in v 1 s bin phỏp an ton in
trong sn xut v i sng.
-Bc u nm c phng phỏp cu ngi b tai nn in.
-Cú ý thc thc hin cỏc nguyờn tc an ton in trong khi s dng v sa cha
in.
II- dựng dy hc:
-Tranh nh v cỏc nguyờn nhõn gõy tai nn in.
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn
22
Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8
-Tranh nh v 1 s bin phỏp an ton in trong khi s dng v sa cha in.
-Mt s dng c bo v an ton in.
III-Thc hnh bi ging:
A-Kim tra bi c:
1.Quỏ trỡnh sn xut in nng trong nh mỏy nhit in v nh mỏy thy in?
2.Vai trũ ca in nng trong sn xut v i sng? Cho VD?
B-Dy bi mi:
V : Chỳng ta cú thy c li ớch ca in nng trong sn xut v i sng
nhng bờn cnh ú dũng in cng cú th gõy ra mt s tỏc hi . Cỏc em hóy
cựng quan sỏt bc tranh sau:
GV: Em thy c tỏc hi gỡ ca dũng in qua nhng bc tranh ny
HS tr li v i n kt lun: Cỏc bc tranh cho ta thy cỏc tai nn v in
GV: Vy nguyờn nhõn no ú gõy nờn cỏc tai nn in v chỳng ta cn phi lm
gỡ trỏnh cỏc tai nn in? ú l ni dung ca bi hc Tai nn in
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn

23
Skkn: Sử dụng hợp lí và hiệu quả thiết bị dạy học trong môn Công nghệ lớp 8
Hoạt động của GV Hoạt động của
HS
Ghi bảng
Hoạt động 1:Tìm hiểu nguyên nhân gây tai nạn điện
-GV cho HS quan sát H33.1 và 1 số
tranh ảnh.
- HS quan sát
H33.1 và 1 số
tranh ảnh.
-HS điền các chữ
cái a, b, c, vào
sgk=>Rút ra
nguyên nhân gây
tai nạn điện.
HS ghi bài
I-Vì sao xảy ra tai nạn
điện?
1.Do chạm trực tiếp
vào vật mang điện:
-Chạm trực tiếp vào
dây dẫn hở có điện.
-Sử dụng các đồ dùng
điện bị rò điện ra vỏ
kim loại.
-Sửa chữa điện không
cắt nguồn điện.
2.Do vi phạm khoảng
Gi¸o viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Thu Hµ THCS BÕ V¨n §µn–

24
Skkn: S dng hp lớ v hiu qu thit b dy hc trong mụn Cụng ngh lp 8
-GV lu ý HS nhng ngy ma to
giú ln khụng nờn n gn ng
dõy in hoc thy dõy in b t
cn bỏo cho c quan qun lớ

GV gii thớch hin tng iin ỏp
bc:
HS c bng 33.1
sgk
cỏch an ton i vi
li in cao ỏp v
trm bin ỏp
3.Do n gn dõy dn
in b t ri xung
t
Hot ng 2:Tỡm hiu v cỏc bin phỏp an ton in
H 33.4
HS quan sỏt h33.4
v in ch a, b, c, d
vo sgk=>Rỳt ra kt
lun
II-Mt s bin phỏp
an ton in:
1.Mt s nguyờn tc an
ton in trong khi s
dng in:
-Cỏch in dõy dn
in.

-Kim tra cỏch in v
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hà THCS Bế Văn Đàn
25

×