Tải bản đầy đủ (.doc) (17 trang)

Sáng kiến Kinh nghiệm Tìm hiểu việc giáo dục đạo đức cho học sinh chưa ngoan

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (134.94 KB, 17 trang )

A.MỞ ĐẦU:

1/ Lí do chọn đề tài:
*Như chúng ta đã biết, công cuộc đổi mới kinh tế xã hội đang diễn ra từng
ngày, từng giờ trên khắp đất nước. Nó địi hỏi phải có những lớp người lao động
mới, có bản lĩnh, có năng lực, chủ động sáng tạo. Dám nghĩ dám làm thích ứng
được với thực tiễn xã hội ln thay đổi và phát triển. Nhu cầu này địi hỏi ngành
giáo dục phải có sự thay đổi cho phù hợp với tình hình đất nước. Và thực sự
ngành giáo dục đã từng bước thay đổi, thể hiện qua việc xác định mục đích giáo
dục đào tạo, hay nói đúng hơn là phát triển toàn diện về nhân cách con người thể
hiện qua hai mặt là : “Tài và Đức”.
Dù ở xã hội nào thì cái đức vẫn ln được coi trọng vì: Cái đức là gốc, cái tài
là sự biểu hiện của cái đức. Vì vậy việc giáo dục cái đức cho học sinh là một yêu
cầu quan trọng, đang trở thành một vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm. Tình
trạng này khơng chỉ xuất hiện ngồi xã hội mà còn len lỏi vào trong cả trường
học. Biểu hiện rõ nhất là trong các lớp học vẫn cịn có những học sinh chưa
ngoan, yếu kém về đạo đức. Cũng chính vì sự chưa ngoan đó mà dẫn đến tình
trạng học lực yếu, học lực kém, làm ảnh hưởng khơng ít đến những thành viên
khác trong lớp học.
Là người làm cơng tác giáo dục có nhiệm vụ nâng đỡ và uốn nắn để giúp học
sinh có sự phát triển đúng đắn về nhân cách, về đạo đức nhằm giúp các em có
1


điều kiện gần gũi nhau, thường xuyên trao đổi động viên uốn nắn kịp thời tiến bộ
qua từng ngày.
-Mặt khác trong những năm qua các mặt hoạt động Đội và phong trào Thanh
thiếu nhi của Liên Đội Trường Tiểu học Cẩm Long ln đạt được những thành
tích rất xuất sắc. Bên cạnh việc đạt được thứ hạng cao trong các hội thi do Hội
đồng Đội tỉnh, Hội đồng Đội huyện và Hội đồng Đội xã tổ chức thì việc thực
hiện nội qui, nề nếp của học sinh từng bước được thay đổi theo chiều hướng tích


cực hơn. Các em học sinh đã ngày càng ý thức hơn, chấp hành tốt hơn các nội
qui, qui định của nhà trường cũng như Liên đội.

-Trong việc thực hiện các nề nếp, việc tham gia thực hiện các phong trào do
Liên đội cũng như nhà trường phát động trong học sinh, nhà trường và Liên đội
luôn quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh chưa ngoan từ những việc
làm đơn giản như: Đi thưa về trình, biết chào hỏi lễ phép với ông bà, cha mẹ, với
thầy cô và người lớn…
-Qua công tác giáo dục tư tưởng, tổ chức tổ chức các hoạt động theo chủ điểm
như: Nhớ ơn thầy cô giáo, u q mẹ và cơ, giữ gìn văn hố dân tộc…, Nhà
trường và Liên đội thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá tuyên dương-phê
bình. Từng ngày các em sẽ ý thức được việc biết vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cơ
-Tuy nhiên vẫn cịn một số học sinh cá biệt, thiếu ý thức, thiếu sự quan tâm
của cha mẹ, lại thường hay giao du với các phần tử xấu ngoài xã hội dẫn đến việc
2


các em thiếu lễ phép với người lớn, không vâng lới thầy cơ, cha mẹ…v..v. Nhằm
khắc phục tình trạng trên tơi chọn đề tài: “ Tìm hiểu việc giáo dục đạo đức cho
học sinh chưa ngoan” để nghiên cứu thực hiện trong năm học này.
2/Đối tượng nghiên cứu:
-Đội viên khối 4 và khối 5
-Hướng dẫn học sinh có thói quen đi thưa về trình, biết lễ phép với người lớn,
biết vâng lời ơng bà, cha mẹ, thầy cơ. Khơng nói tục, chửi thề…
3/Phạm vi nghiên cứu:
-Vì đây là đề tài khá nhạy cảm, gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện, sử
dụng các phương pháp nghiên cứu và được thực hiện lần đầu tiên tại đơn vị. Nên
việc nghiên cứu đề tài “Tìm hiểu việc giáo dục đạo đức cho học sinh chưa
ngoan” chỉ giới hạn trong phạm vi lớp 5B.
4/Phương pháp nghiên cứu:

-Phương pháp khảo sát-quan sát.
-Phương pháp kiểm tra-đánh giá.
-Phương pháp trò chuyện.
-Tổ chức các hoạt động thi đua, tuyên dương, khen thưởng.
*Trên đây là một số phương pháp tiêu biểu mà tôi đã áp dụng trong đề tài này.
Vì mỗi phương pháp điều có cái hay trong quá trình áp dụng thực hiện. Nếu
chúng ta áp dụng đúng phương pháp trong từng thời điểm thích hợp thì hiệu quả
đạt được rất tốt trong việc thực hiện đề tài: “Tìm hiểu việc giáo dục đạo đức cho
học sinh chưa ngoan”

3


B.NỘI DUNG:

1/Cơ sở lí luận:
*Một số khái niệm có liên quan đến đề tài:
a/Giáo dục là gì:
- Theo nghĩa rộng, giáo dục được hiểu là quá trình hình thành và phát triển
nhân cách dưới ảnh hưởng của tất cả các hoạt động từ bên ngồi: Từ nhà trường,
gia đình , xã hội, từ môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo.
- Theo nghĩa hẹp: Giáo dục được hiểu là quá trình hình thành và phát triển
nhân cách người được giáo dục dưới quan hệ của những tác động sư phạm nhà
trường, liên quan đến các mặt giáo dục, đức dục, mỹ dục, thể dục và giáo dục lao
động.
b/Đạo đức là gì:
Đạo đức là một bộ phận của hình thái ý thức xã hội, là tổng hợp những qui
tắc, nguyên tắc chuẩn mực xã hội. Nhờ đó con người tự giác điều chỉnh các hành
vi của mình sao cho phù hợp với lợi ích, với hạnh phúc của bản thân của cộng
đồng và sự tiến bộ xã hội trong mới quan hệ giữa con người với con người, giữa

cá nhân với xã hội.
c/Thế nào là học sinh chưa ngoan và dấu hiệu của học sinh chưa ngoan:
-Học sinh chưa ngoan là hậu quả của sự phá vỡ những mối liên hệ bình
thường của học sinh với gia đình, nhà trường và xã hội. Trong ngơn ngữ thường
ngày trẻ chưa ngoan cịn được gọi là trẻ “khó dạy”, “ Chậm tiến”…
*Những dấu hiệu của học sinh chưa ngoan:
4


- Tính mâu thuẩn trong hành vi do những mâu thuẩn trong sự phát triển nhân
cách tạo nên. Trí tuệ phát triển nhưng tình cảm hầu như khơng phát triển, hoặc
ngược lại. Hay tầm hiểu biết rất hạn chế nhưng kinh nghiệm xấu trong cuộc sống
hàng ngày lại phong phú.
- Thái độ xung đột kéo dài đối với những người xung quanh.
- Lập trường sống ít kỹ.
- Tính khơng ổn định của các hứng thú, nguyện vọng lúc thế này, lúc thế khác.
- Luôn chống đối các tác động giáo dục.
2/Cơ sở thực tiễn:
-Đối với học sinh trong quá trình hình thành thì trường học chính là nơi các
em chính thức được học tập và rèn luyện một cách nghiêm túc nhất. Bước vào
trường học mỗi học sinh được tạo ra cơ hội để tiếp thu giáo dục, ý thức đầy đủ về
nghĩa vụ, trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động học tập rèn luyện của mình.
-Trong mơi trường, mới các em tiếp thu và hình thành các quan hệ xã hội đa
dạng, nhất là với bạn bè xung quanh và được phát triển có định hướng rõ ràng.
Song, bên cạnh đó các em hầu như chưa thật sự nổ lực, phấn đấu để trở thành
người học sinh toàn diện, mà bên cạnh những cái hay, cái đẹp, vẫn cịn tồn tại
những cái xấu, cái chưa hồn hảo. Hay nói cách khác học sinh khá giỏi về học
lực, tốt về đạo đức rất nhiều nhưng học sinh yếu về học lực, có đạo đức chưa tốt
vẫn cịn. Hầu như các em có đạo đức khơng tốt là những học sinh có hành vi đạo
đức xuất phát từ những động cơ xấu, không theo một chuẩn mực đạo đức nào.

-Như đã nói ở trên, những học sinh cá biệt chưa ngoan có tầm hiểu biết hạn
chế nhưng kinh nghiệm “xấu” trong cuộc sống hàng ngày lại rất phong phú, có
5


thái độ xung đột kéo dài đối với những người xung quanh, lập trường sống ít kỷ,
ln chống đối các tác động giáo dục. Các em thường lập thành một nhóm riêng
khơng thích hồ đồng với mọi người, dửng dưng trước mọi hoạt động của lớp,
của trường. Nhìn chung những học sinh này thường có những hành vi khơng tốt
với mọi người như: Quậy phá, chọc ghẹo bạn bè, hổn hào với thầy cơ, thích nghỉ
học, khơng tn theo nội qui của trường, của lớp, thậm chí đánh nhau với bạn
bè…và cịn rất nhiều những thói hư tật xấu khác.
-Theo tơi những hành động trên là những hành động có ý thức, nhưng do nhận
thức bị sai lệch. Vì thế trách nhiệm của người thầy không kém
phần quan trọng, nên xem việc giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt chưa ngoan
là công việc quan trọng. Muốn thực hiện tốt việc này địi hỏi
người thầy phải kiên trì, bền bỉ, khéo léo để từng bước uốn nắn giúp đỡ cho các
em trở thành một học sinh ngoan, có tư cách, có đạo đức tốt.
Vì vậy điểm tựa vững chắt nhất của các em là gia đình và nhà trường, trong đó
đặc biệt quan trọng là giáo viên chủ nhiệm.
3/Nội dung vấn đề:
a/Vấn đề đặt ra: Những nguyên nhân dẫn đến học sinh chưa ngoan và tác
hại.
*Nguyên nhân:
-Do tính hiếu động, sự lôi kéo của bạn bè xấu, sự thiếu quan tâm của gia đình,
nhà trường và xã hội. Vơ tình đã thu hút các em vào những việc làm khơng tốt,
các em thường tỏ ra chai lì, khơng cảm thấy xấu hổ khi bị phê bình, có phản ứng
gay gắt, không lành mạnh… Những học sinh này thường biện hộ cho hành vi sai
6lệch của mình. Các em thường lừa dối cha mẹ, thầy cơ, các em thường đánh nhau
trong và ngồi nhà trường. Bắt chước những thói hư tật xấu của bạn bè xấu. Do
đó sẽ dẫn đến tình trạng phạm pháp ở lứa tuổi thanh thiếu niên ngày càng tăng.
*Tác hại:
Việc học sinh chưa ngoan sẽ gây nhiều tác hại:
-Đối với xã hội: Làm xã hội chậm phát triển, mất trật tự xã hội.
-Đối với gia đình: Những học sinh này là mối lo ngại lớn, ảnh hưởng đến các
thành viên cịn lại trong gia đình. Nói chung những em này ln mang đến cho
gia đình nhiều phiền tối.
-Đối với nhà trường: Gây trở ngại lớn đến nề nếp, chất lượng, nội qui của lớp.
Làm ảnh hưởng đến phong trào thi đua của lớp, thậm chí cịn để lại tai tiếng cho
trường, cho lớp.
-Đối với tập thể bạn bè: Các em này thường lơi kéo bạn bè tiêm nhiễm những
thói hư tật xấu của mình, gây ảnh hưởng lớn đến gia đình, nhà trường và xã hội.
-Đối vời giáo viên: Ln phải bận tâm với những phần tử hư hỏng này, phải
ln tìm ra biện pháp phù hợp để hướng thiện cho các em, nó cịn gây ảnh hưởng
đến việc đánh giá xếp loại thi đua của giáo viên.
-Đối với bản thân: Các em này sẽ bị ảnh hưởng lớn đến việc học tập, sự tiến
thân của các em sau này.
b/Tiến trình thực hiện
*Khái qt về thành tích học tập và các hoạt động hàng ngày của lớp 5B
thông qua việc sử dụng các phương pháp đã nêu ở phần I để tiến hành nghiên
cứu.
7


+Đọc tài liệu, tham khảo sách báo. Cụ thể:
-Giáo trình tâm lí học Đại cương ( Huế 2001).
-Giáo trình giáo dục học tiểu học I ( NXB Đà Nẵng ) và các tài liệu đề

cương bài giảng tâm lí học, giáo dục học của trường Cao đẳng sư phạm Tây
Ninh.
+Phương pháp trao đổi-trị chuyện:
-Tìm hiểu trực tiếp 3 học sinh được nghiên cứu để nắm bắt được những
thông tin cần thiết phục vụ cho nghiên cứu.
-Tiếp xúc gia đình của các em để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những
biểu hiện chưa ngoan ở các em, từ đó có hướng giúp đỡ các em vươn lên.
+Phương pháp quan sát:
-Thông qua hoạt động học tập, vui chơi. Người giáo viên nắm rõ hơn
những biểu hiện hành vi đạo đức của các em. Qua đó làm cơ sở phục vụ cho việc
nghiên cứu.
*Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc có những biểu hiện chưa ngoan về
đạo đức ở các em, sau khi tìm hiểu:
+Đối với gia đình:
-Do mãi lo việc kinh tế không chú trọng đến việc giáo dục con em, bỏ phế
cho nhà trường.
-Gia đình thường có những xung đột, ảnh hưởng đến việc phát triển cân
bằng về tâm sinh lí ở các em.
+Đối với nhà trường:

8


-Chú trọng nhiều hơn việc cung cấp những tri thức về chuẩn mực đạo đức
giúp học sinh hiểu rỏ thế nào là hành vi đạo đức tốt, thế nào là chưa tốt.
+Đối với xã hội:
-Còn tồn tại nhiều điều xấu ảnh hưởng đến hành vi đạo đức của các em.
-Văn hố phẩm đồi truỵ, phim bạo lực, trị chơi bạo lực trên các bộ phim nước
ngồi, các trị chơi trên vi tính…ảnh hưởng rất nhiều đến việc phát triển và hình
thành nhân cách, hành vi đạo đức xấu ở các em.

c/Biệnpháp khắc phục:
-Về phía nhà trường: Cần có những biện pháp giáo dục áp dụng với từng đối
tượng học sinh. Phối hợp với Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tạo nhiều
sân chơi lành mạnh, hình thành thói quen ở các em “Mình vì mọi người, mọi
người vì mình”. Giáo dục các em tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái thông
qua các hoạt động từ thiện, các hoạt động giúp đở bạn nghèo… do nhà trường và
Liên đội phát động. Qua đó có thể giáo dục các em tinh thần “ Lá lành đùm lá
rách” “ Một miếng khi đói bằng một gói khi no”…
-Đối với giáo viên chủ nhiệm: Cần phải thường xuyên làm tốt công tác chủ
nhiệm lớp, thường xuyên thăm hỏi gia đình các em. Mỗi giáo viên phải có lịng vị
tha, thương u học sinh như chính người thân của mình. Cơng bằng trong
thưởng phạt, giáo dục các em tinh thần tương thân tương ái, động viên kịp thời
trong mọi hoạt động, giúp các em khơng mặc cảm, tự ti và vươn lên. Ngồi ra
giáo viên cần phải chịu khó lắng nghe tâm tư, tình cảm của các em, qua đó phân
tích lí giải những ý kiến của các em, tạo cơ hội cho các em tâm sự những gút mắc
trong các em.
9


-Về phía gia đình: Cần phải ln là chỗ dựa vững chắt cho các em, giúp các
em không cảm thấy cơ đơn, lẽ loi, hụt hẩng. Gia đình cần nhận thức đúng đắn về
vai trị, trách nhiệm của mình trong việc giáo dục con cái. Không nên quá lo về
kinh tế mà bỏ quên việc giáo dục con em mình, phải thường xuyên liên lạc với
nhà trường, nắm tình hình học tập của con em mình. Những thành viên trong gia
đình cần ln noi gương tốt cho các em noi theo.
-Đối với xã hội: Cần quan tâm đến ngành giáo dục nhiều hơn nữa, phối kết
hợp với ban ngành địa phương làm lành mạnh, trong lành mơi trường sống,
khơng cịn những tệ nạn, những thói hư tật xấu…làm ảnh hưởng đến thế hệ trẻ
mai sau.
*Tự đánh giá kết quả:

-Qua việc nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng, nghiên cứu cơ sở lí luận, tìm ra
biện pháp khắc phục và áp dụng thực hiện trong phạm vi lớp 5B. Tôi thật sự hài
lòng về kết quả thu được, các em đã gần gũi hơn với bạn bè trong lớp, cởi mở
hơn với thầy cơ, khơng cịn hằn học, khơng nói tục, chửi thề. Các em ngày càng
lễ phép hơn với người lớn, với thầy cơ… Bên cạnh đó, đề tài này cịn giúp cho
người giáo viên nắm rõ những nguyên nhân dẫn đến việc các em chưa ngoan và
đề tài còn đề ra những phương pháp giải quyết hữu hiệu giúp người giáo viên có
thể từng ngày uốn nắn, giúp đở, hướng dẫn các em trở người học sinh tốt, xứng
đáng là con ngoan trò giỏi-Đội viên tốt-Cháu ngoan Bác Hồ.

C. KẾT LUẬN:
10


-Qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu thực tế việc giáo dục đạo đức cho học
sinh chưa ngoan ở lớp 5B Trường tiểu học Cẩm Long. Tôi thấy rằng, việc giáo
dục đạo đức và hình thành nhân cách cho học sinh, cho thế hệ trẻ là một quá trình
rèn luyện lâu dài, liên tục, diễn ra ở nhiều môi trường khác nhau, liên quan nhiều
đến các mối quan hệ xã hội. Vì vậy nó địi hỏi người thầy giáo phải có đức tính
kiên trì, khéo léo trong ứng xử, bền bỉ, tế nhị để có thể tìm hiểu sâu sắc từng đối
tượng học sinh, và thương yêu các em với một tình cảm chân thành. Cần có cách
cư xử nhẹ nhàng, chừng mực với từng đối tượng, thể hiện sự quan tâm đến các
em, qua đó tạo cho các em có sự tinh tưởng tuyệt đối với giáo viên.
-Muốn cho học sinh tránh những hành vi đạo đức sai lệch, chưa ngoan thì
người thầy phải biết kết hợp các phương pháp một cách nhuần nhuyễn, phải
nghiên cứu từng đối tượng một cách chính xác để sử dụng các phương pháp giáo
dục đạo đức thích hợp cho từng cá nhân nhằm làm thay đổi suy nghĩ sai lệch ở
từng đối tượng.
-Mặc khác, nhà trường, gia đình và xã hội cần phối hợp chặt chẽ nhằm hổ trợ
cho nhau để hoàn thành nhiệm vụ là giáo dục học sinh trở thành một con người

đầy đủ cả tài lẫn đức, xứng đáng là con ngoan trò giỏi- Đội viên tốt-cháu ngoan
Bác Hồ mà cả xã hội đang mong chờ.
-Trong thời gian tới tôi sẽ tiếp tục mạnh dạn dựa vào những nghiên cứu trong
đề tài này để thực hiện đề tài Phương pháp “ Giáo dục đạo đức cho học sinh
chưa ngoan trong trường tiểu học Cẩm Long”.

11


Cẩm Long, ngày 20 tháng 03 năm 2007
Người thực hiện

Phan Duy Ngọc

12


E. BẢN TĨM TẮT ĐỀ TÀI
-Tên đề tài: Tìm hiểu việc giáo dục đạo đức cho học sinh chưa ngoan-Lớp 5B
-Họ và tên tác giả: Phan Duy Ngọc.
-Đơn vị công tác: Trường Tiểu Học Cẩm Long.
1/ Lí do chọn đề tài:
-Thực hiện phong trào 15 việc tốt” 5 việc tốt ở nhà-5 việc tốt ở trường-5 việc
tốt khi ra đường” do Hội đồng Đội tỉnh phát động.
-Giúp các em phấn đấu rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi-Đội viên tốtCháu ngoan Bác Hồ.
2/ Đối tượng, phương pháp nghiên cứu:
-Đối tượng: 3 học sinh chưa ngoan lớp 5B.
-Phương pháp nghiên cứu:
+Phương pháp khảo sát-quan sát.
+Phương pháp kiểm tra-đánh giá.

+Phương pháp trò chuyện.
+Tổ chức các hoạt động thi đua, tuyên dương, khen thưởng.
3/ Đề tài đưa ra giải pháp mới:
-Giúp giáo viên chủ nhiệm, giáo viên hoạt động ngoài giờ biết được thực
trạng, nguyên nhân dẫn đến việc học sinh chưa ngoan. Qua đó có những phương
pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng học sinh chưa ngoan.
13


4/ Hiệu quả ứng dụng:
-Giúp các em học sinh cá biệt, chưa ngoan dần dần hoà nhập với mọi người
xung quanh, tạo khơng khí học tập và thi đua của từng lớp luôn sôi nổi, các em
học sinh ngày càng đoàn kết hơn
-Thực hiện tốt phong trào “ 15 việc tốt” do Hội đồng Đội phát động.
5/ Phạm vi áp dụng:
-Làm nền tảng cho việc thực hiện đề tài “ Phương pháp giáo dục đạo đức cho
học sinh chưa ngoan trong những năm tiếp theo của Trường tiểu học Cẩm Long”.
Tây Ninh, ngày 08 tháng 30 năm 2006
Người thực hiện

Phan Duy Ngọc

F.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Tâm lý học Đại Cương. ( Hà Nội 1995 )

2.Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học Sư phạm. ( Hà Nội 1995 )

3.Giáo dục học Tiểu Học I. ( NXB Đà Nẵng ).


4.Tâm lý học Đại Cương. ( Huế-2001 )

14


5.Đề cương bài giảng Tâm lý học-Giáo dục học ( CĐSP Tây Ninh ).

6.Đề cương bài giảng Nghiên cứu khoa học ( CĐSP Tây Ninh ).

15


MỤC LỤC


A.MỞ ĐẦU.

1/ Lý do chọn đề tài.
2/Đối tượng nghiên cứu.
3/Phạm vi nghiên cứu.
4/Phương pháp nghiên cứu

B.NỘI DUNG.

1/Cơ sở lý luận.
2/Cơ sở thực tiển.
3/Nội dung vấn đề.

16C.KẾT LUẬN.

D.NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CỦA HĐKH

E.BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI

17×