Tải bản đầy đủ (.doc) (36 trang)

Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 15

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (290.61 KB, 36 trang )


Tuần
:
1 Ngày soạn:
Tiết: 1 Ngày giảng:
Học hát: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP
(Dân Ca Nùng – Đặt Lời: Anh Hoàng)
I. Yêu cầu
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết vỗ tay và gõ đệm theo bài hát.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Hát chuẩn xác bài quê hương tươi đẹp.
- Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách), máy nghe, băng hát mẫu.
- Tranh minh hoạ, ( Nếu có) về dân tộc ít người thuộc vùng núi phía Bắc.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
1. ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: Không tiến hành vì là bài đầu tiên
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Dạy bài hát Quê hương tươi đẹp.
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát.
+ Giới thiệu qua cho HS biết:
- Cho HS nghe băng hát mẫu( GV vừa đệm đàn vừa
hát).
- Hướng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu ngắn ( bài chia
làm 5 câu).
-Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát 2 – 3 lần để
thuộc lời và giai điệu bài hát.
- Chú ý những tiếng cuối cấu hát ứng với trường độ
từng nốt để nhắc HS ngân đúng phách
- Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để


thuộc lời và giai điệu bài hát.
- Sửa cho HS ( nếu các em hát chưa đúng yêu cầu),
nhận xét.
*Hoạt động 2: hát kết hợp với vận động phụ họa.
- Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gỗ đệm theo phách.
Quê hương em biết bao tươi đẹp…
x x x x
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách
( mỗi bên gõ 2 phách)
* Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò:
- Cho HS ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm
theo phách 1 lần trước khi kết thúc tiết học.
- Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, dân ca của dân tộc nào?
- Nhận xét chung ( khen thưởng các em thuộc lời, gõ
phách và biết vận động phụ họa nhịp nhàng, đúng yêu
cầu; nhắc nhở các em yêu cầu trung trong tiết học cần
cố gắng hơn). Dặn HS về ôn bài hát vừa tập
-Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
Nghe băng mẫu ( hoặc nghe GV hát mẫu)
- Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV
- Tập hát từng câu theo hướng dẫn của
GV.
Chú ý tư thế ngồi hát ngay ngắn. Hát ngân
đúng phách theo hướng dẫn của GV.
HS thực hiện hướng dẫn của GV
+ Hát đồng thanh.
+ Hát theo dãy, nhóm.
+ Hát cá nhân
- Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách,
sử dụng các nhạc cụ gõ: Song loan, thanh

phách, trống nhỏ…. Theo hướng dẫn của
GV
- HS hát kết hợp gõ đệm theo phách
- Ôn lại bài hát theo hướng dẫn của GV
- Trả lời
+ Bài; Quê hương tươi đẹp.
+ Dân ca Nùng
- Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò và ghi
nhớ
Tuần
:
2 Ngày soạn:
Tiết: 2 Ngày giảng:
Ôn Tập Bài: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP
I. Yêu cầu : Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
-Biết hát và vỗ tay đệm theo bài hát, đệm theo tiết tấu bài hát.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Đàn, máy nghe và băng nhạc.
- Nhạc cụ gõ ( Song loan, thanh phách)
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
1. ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
* Hoạt động1 : Ôn bài hát quê hương tươi
đẹp.
- Cho HS nghe giai điệu bài hát Quê hương tươi
đẹp.
- Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, đó
là dân ca của dân tộc nào?

- HD HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức:
+ Bắt giọng cho HS hát
+ Đệm đàn và bắt nhịp cho HS.
+ Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách
- Hướng dẫn HS đứng hát kết hợp nhún chân
nhịp nhàng ( tiếng quê bước sang trái nhún chụm
hai chân, tiếng bao bước sang phải) theo nhịp 2
- Mời HS lên biễu diễn trước lớp.
- Nhận xét:
*Hoạt động2: hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu
lời ca.
- GV hát và vỗ tay theo tiết tấu lời ca
- Hướng dẫn HS hát và vỗ tay theo tiết tấu
- Nhận xét ( có thể mời HS nhận xét trước khi
GV nhận xét)
* Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò
-GV đệm đàn cùng hát lại với HS đã học. ( hoặc
mở băng mẫu để HS hát và vận động theo nhạc)
- Nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biểu
diễn tốt, nhắc nhở những nhóm chưa đạt cần
cốgắng hơn.
- Dặn HS về ôn lại bài hát Quê hương tươi đẹp,
tập võ tay đúng phách và đúng tiết tấu lời ca.
- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát.
- Trả lời:
+ Tên bài hát: Quê hương tươi đẹp
+ Dân ca của dân tộc Nùng
- Hát theo hướng dẫn của GV
+ Hát không có nhạc.
+ Hát theo nhạc đệm

+ Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách.
- Hát kết hợp với vận động phụ họa theo hướng
dẫn.
- HS biễu diễn trước lớp:+ Từng nhóm
+ Cá nhân
- Chú ý nghe và xem GV làm mẫu
-HS thực hiện gõ đệm theo tiết tấu.
+ Cả lớp.
+ Từng dãy, nhóm
+ Cá nhân
- Nhận xét các bạn hát và vỗ tay theo tiết tấu lời
ca ( xem bạn nào, nhóm nào thực hiện đúng, hay
nhất, nhóm nào chưa đều)
- HS thực hiện đúng hướng dẫn.
- HS lắng nghe
Ghi nhớ
Tuần
:
3 Ngày soạn:
Tiết: 3 Ngày giảng:
Học Hát: MỜI BẠN VUI MÚA CA
(Nhạc và lời: Phạm Tuyên)
I. Yêu cầu:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp vỗ tay đệm theo bài hát
- Biết gõ đệm theo phách của bài hát.
II. Chuẩn bị của GV:
- Hát chuẩn xác bài Mời bạn vui múa ca.
- Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…), máy nghe, băng hát mẫu
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước, cho cả lớp hát lại.
3. Bài mới
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
* Hoạt động 1:Dạy bài hát Mời bạn vui múa ca.
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát.
Bài hát này được trích từ nhạc cảnh Mèo đi câu cá của nhạc sĩ
Phạm Tuyên.
- Cho HS nghe băng hát mẫu
- Hướng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu ngắn
- Đọc mẫu, có thể đọc theo tiết tấu lời ca đẻ khi ghép giai điệu
vào HS dễ thuộc hơn.
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời
và giai điệu bài hát.
- Chú ý những chổ lấy hơi ( sau nốt trắng) để hướng dẫn HS lấy
hơi và ngân đúng phách.
- Sau khi tập xong bài hát , cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời
và giai điệu bài hát
- Sửa cho HS ( nếu các em hát chưa đúng yêu cầu)
* Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ họa
- Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách.
Chim ca líu lo. Hoa như đón chào.
x x xx x x xx
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca.
Chim ca líu lo. Hoa như đón chào.
x x xx x x xx
* Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò.
- Cho HS ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách
một lần trước khi kết thúc tiết học.
- Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát.

- Nhận xét chung ( khen những em hát thuộc lời, gõ phách và
biết vận động phụ họa nhịp nhàng, đúng yêu cầu; nhắc nhỡ
những em chưa tập trung trong tiết học cần cố gắng hơn ). Dặn
HS về ôn lại bài hát vừa tập .
- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
- Nghe băng mẫu
- Tập đọc lời ca theo hướng dẫn
của GV.
- Tập hát từng câu theo hướng
dẫn của GV.
- Chú ý tư thê ngồi hát ngay ngắn.
Hát ngân đúng phách theo hướng
dãn của GV.
- Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn
của GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn
tiếng
+ Hát đồng thanh.
+ Hát theo dãy, nhóm
+ Hát cá nhân .
- Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách, sử dụng các nhạc cụ gõ:
Song loan, thanh phách, trống
nhỏ,… theo hướng dẫn của GV.
- Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu
lời ca ( dùng thanh phách )
-Ôn lại bài hát theo hướng dẫn
của GV.
- Trả lời:
+ Bài : mời bạn vui múa ca.
+ Tác giả Phạm Tuyên.

- Chú ý nghe giáo viên nhận xét,
dặn dò và nghi nhớ.
Tuần
:
4 Ngày soạn:
Tiết: 4 Ngày giảng:
Ôn Tập Bài Hát: MỜI BẠN VUI MÚA CA
Trò Chơi: Theo Bài Đồng Dao Ngựa Ông Đã Về
I.Yêu cầu:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản
-Tham gia tập biểu diễn bài hát.
-Tham gia trò chơi
II. Chuẩn bị của GV:
- Đàn đệm, máy nghe và băng nhạc
- Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách…)
- Nắm vững trò chơi, chuẩn bị một vài thanh tre hoặc que dài 0,5m giả làm roi ngựa.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
1. Ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca.
- Cho HS nghe giai điệu bài hát Mời bạn vui múa ca.
- Hỏi học sinh tên bài hát vừa được nghe giai điệu,
sáng tác của nhạc sĩ nào.
- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức.
+ Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp bằng tay)
+ Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu
lời ca.
- Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa (vỗ

tay, chân nhún nhịp nhàng sang trái, sang phải theo
nhịp bài ca).
- Mời HS lên biểu diễn trước lớp.
- Nhận xét
* Hoạt động 2:Trò chơi theo đồng dao:Ngựa ông
đã về.
- Hướng dẫn HS đọc câu đồng dao theo âm hình tiết
tấu.
Nhong nhong nhong ngựa ông đã về
Cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông ăn
- Sau khi đã đọc thuộc bài đồng dao đúng tiết tất, GV
hướng dẫn HS trò chơi “ cưỡi ngựa” như sau:
- HS Nam: Miệng đọc câu đồng dao, hai chân kẹp que
giả làm ngựa vào đầu gối và nhảy theo phách, ai để
rơi que là thua cuộc.
+ HS nữ: Một tay cầm roi ngựa, một tay giải như đang
nắm cương ngựa, chân nhảy theo phách, ai nhảy
không đúng là thua.
* Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò.
- Kết thúc tiết học, GV có thể đệm đàn cùng hát lại
với HS bài hát Mời bạn cùng múa ca ( hoặc mở băng
mẫu để HS hát và vận động theo nhạc.
- Nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biễu biễn
chưa đạt cần cố gắng hơn).
- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài
hát.
- Đoán tên bài hát và tác giả
+ Tên bài: Mời bạn vui múa ca.
+ Tác giả: Phạm Tuyên
- Hát theo hướng dẫn của GV

+ Hát không có nhạc
+ Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách, tiết tấu lời ca.
- Hát kết hợp với vận dộng phụ họa theo
hướng dẫn.
HS biễu diễn trước lớp.
+ Từng nhóm
+ Cá nhân.
- Chú ý nghe GV đọc mẫu.
- HS thực hiện đọc câu đồng dao và vỗ tay
hoặc gõ đệm theo tiết tấu. Sử dụng thanh
phách để gõ đệm.
+ Cả lớp.
+ Từng dãy.
+ Cá nhân
- HS nghe hướng dẫn
- HS tham gia trò chơi, mỗi đội chia thành
hai nhóm ( nam, nữ). Nhóm nam thi trước.
Các bạn còn lại ở dưới lớp vừa đọc đồng
thanh bài đồng dao vừa vỗ tay theo phách.
- HS ôn hát theo hướng dẫn
- HS lắng nghe và ghi nhớ
Tuần
:
5 Ngày soạn:
Tiết: 5 Ngày giảng:
Ôn tập hai bài hát:
QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP, MỜI BẠN VUI MÚA CA
I. Yêu cầu:
- Biết hát theo đúng lời ca 2 bài hát. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản và tham gia

biểu diễn bài hát. Tham gia trò chơi âm nhạc
II. Chuẩn bị của GV:
- Đàn, máy nghe, băng nhạc
- Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách…)
- Một vài thanh tre hoặc que dài 0,5m giả làm roi ngựa
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát
3. Bài mới
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Quê hương tươi đẹp.
- Cho HS nghe giai điệu bài hát Quê hương tươi đẹp
- Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, là dân ca
của dân tộc nào?
- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức:
+ Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp bằng tay)
+ Đệm đàn và bắt nhịp cho HS.
+ Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách, tiết tấu lời ca
( Hoặc gõ đệm)
+ Hướng dẫn HS hát kết hợp với vận động phụ hoạ.
( Nhún theo nhịp)
- Mời HS lên biểu diễn trước lớp ( Hát kết hợp vận động
phụ họa)
- Nhận xét
*Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca.
- GV treo tranh minh hoạ kết hợp cho HS nghe giai điệu
bài hát để HS đoán tên bài hát, tác giả sáng tác.
- GV hướng dẫn HS ôn bài hát ( Cách thức như ở bài
Quê hương tươi đẹp)
- Nhận xét

Hoạt động 3: Trò chơi theo bài đồng dao Ngựa ông đã về.
- Hướng dẫn lại cách thức chơi, ôn đọc lại bài đồng dao
Ngựa ông đã về. Sau đó GV chia lớp thành 2 hoặc 3 đội
chơi, mỗi đội gồm 2 nhóm nam và nữ riêng, tiến hành trò
chơi như ở tiết trước.
* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò.
- Kết thúc tiết học, GV nhận xét ( khen cá nhân và những
nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những nhóm chưa đạt cần
cố gắng hơn). Nhắc HS về ôn lại 2 bài hát đã học
- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu
bài hát.
+ Quê hương tươi đẹp
+ Dân ca Nùng
- Hát theo hướng dẫn của giáo viên
+ Hát không có nhạc
+ Hát theo nhạc đệm
+ Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách, tiết tấu lời ca.
- Hát kết hợp với vận động phụ hoạ theo
hướng dẫn.
- HS biểu diễn trước lớp
+ Từng nhóm.
+ Cá nhân
- HS xem tranh, nghe giai điệu và trả lời:
+ Bài hát: Mời bạn vui múa ca.
+ Tác giả: Phạm Tuyên
- HS ôn hát theo hướng dẫn.
+ Cả lớp hát.
+ Từng dãy, nhóm, cá nhân hát.
- HS hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm

theo phách và tiết tấu lời ca.
- HS thực hiện đọc câu đồng dao và vỗ
tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu . Sử dụng
thanh phách và tiết tấu lời ca.
- HS tham gia trò chơi, những em ở tiết
trước chưa tham gia nên tích cực hơn ở
tiết này.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.

Tuần 6 Ngày soạn:
:
Tiết: 6 Ngày giảng:
Học Hát Bài: TÌM BẠN THÂN
(Nhạc và lời: Việt Anh)
I. Yêu cầu:
- Biết hát đúng giai điệu, kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát.
II. Chuẩn bị của GV:
- Hát chuẩn xác bài Tìm bạn thân
- Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…), máy nghe, băng hát mẫu
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
1. ổn định tổ chức, nhắc nhở HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước, cho cả lớp hát lại. GV đệm
đàn và bắt giọng, gọi một vài em hát lại, GV nhận xét
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Dạy bài hát Tìm bạn thân (lời 1)
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát
+ Giới thiệu qua cho HS biết: Bài hát này có 2 lời ca, tiết
tấu rộn ràng, giai điệu đẹp, nói về tình bạn thân ái của Tuổi
nhi đồng thơ ngây.

Bài hát được tác giả Việt Anh sáng tác vào khoảng năm
1960. Cho đến nay vẫn được các thế hệ trẻ em hát và ghi
nhớ
- Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa
hát.
- Hướng dẫn HS tập đọc lời ca. Chia lời 1 thành 4 câu.
+ Đọc mẫu, có thể đọc theo tiết tấu lời ca để khi ghép giai
điệu vào HS dễ thuộc hơn.
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc
lời và giai điệu bài hát. Chú ý những chổ lấy hơi ( sau mỗi
câu hát) để hướng dẫn HS lấy hơi và ngân đúng phách.
- Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để
thuộc lời và giai điệu bài hát.
- Sửa cho HS ( nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận
xét.
*Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm theo phách.
- Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách.
GV làm mẫu:
Nào ai ngoan ai xinh ai tươi.
x x x
* Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò.
- Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ
đệm theo phách một lần trước khi kết thúc tiết học
- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
- Nghe băng mẫu ( hoặc nghe GV hát
mẫu)
- Tập hát từng câu theo hướng dẫn của
GV. Chú ý tư thế ngồi hát ngay ngắn.
hát đúng giai điệu và tiết tấu theo
hướng dẫn của GV.

- Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của
GV , chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng
+ Hát đồng thanh
+ hát theo dãy, nhóm
+ Hát cá nhân
- HS xem GV hát và gõ đệm theo
phách
- Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: song
loan, thanh phách, trống nhỏ…theo
hướng dẫn của GV
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
Tuần
:
7 Ngày soạn:
Tiết: 7 Ngày giảng:
Học Hát Bài: TÌM BẠN THÂN (tiếp theo)
I. Yêu cầu : Biết hát đúng 2 lời của bài hát.
-Biết hát kết hợp một vài động tác phụ hoạ.
II. Chuẩn bị của GV:
- Hát chuẩn xác bài Tìm bạn thân
- Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…), máy nghe, băng hát mẫu
- Chuẩn bị vài động tác vận động phụ họa.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước, cho cả lớp hát lại lời 1. GV
đệm đàn và bắt giọng, gọi một vài em hát lại. GV nhận xét.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Dạy bài hát Tìm bạn thân (Lời 2).

- Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa
hát lời 2:
- Hướng dẫn HS tập đọc lời 2. Chia thành 4 câu như ở lời
1- Dạy hát từng câu lời 2, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần
để thuộc lời và giai điệu bài hát.
- Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để
thuộc lời và giai điệu bài hát.
- Sửa cho HS ( Nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận
xét
- Hướng dẫn HS hát lời 2 và vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách. GV làm mẫu.
- GV nhận xét, sửa cho những em hát chưa đúng hoặc gõ
đệm chưa đều.
*Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ họa.
- Hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ họa.
+ Nhún chân theo phách, nhún chân trái – phải ứng với
mỗi phách, thực hiện động tác nhún chân nhịp nhàng suốt
bài bát.
+ Câu 1, 2: Kết hợp với nhún chân, tay giơ lên như vẫy
gọi bạn.( câu 1 tay trái, câu 2: tay phải)
+ câu 3: Giơ hai tay lên tạo thành vòng tròn trên cao,
nghiêng mình sang trái, sáng phải theo chân nhún
+ Câu 4: Tay giữ nguyên ở tư thế 3, chân quay một vòng
tại chổ.
* Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò
- Trước khi kết thúc tiết học, GV cho HS hát kết hợp vận
động phụ họa cả bài hát, GV đệm đàn hoặc mở băng.
- Nhận xét chung ( Khen những HS hát thuộc lời, đúng
giai điệu, tiết tấu, biết hát kết hợp vận gõ đệm theo phách
và vận động phụ họa). HS HS về ôn lại bài hát vừa tập.

- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe băng mẫu
- Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của
GV.
- Tập hát từng câu theo hướng dẫn của
GV
- Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của
GV
- HS xem GV hát và gõ đệm theo phách.
+ Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: Song
loan, thanh phách, trống nhỏ….theo
hướng dẫn của GV
HS xem GV thực hiện động tác mẫu.
- HS thực hiện từng động tác theo
hướng dẫn của GV. Chú ý thực hiện
đúng động tác, đều, đẹp
- Sau khi tập xong, HS hát kết hợp vận
động phụ họa thật nhịp nhàng.
- HS hát và vận động phụ họa theo nhạc
- Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò và
ghi nhớ
Tuần
:
8 Ngày soạn:
Tiết: 8 Ngày giảng:
Học Hát Bài: LÝ CÂY XANH
(Dân Ca Nam Bộ)
I. YÊU CẦU:
- HS biết đây là bài hát dân ca Nam Bộ
- Biết hát theo giai điệu và kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca.

II. CHUẨN BỊ:
- Hát chuẩn xác bài Lý cây xanh
- Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…), máy nghe, băng hát mẫu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên các bài hát đã học, đệm đàn cho HS hát lại một trong các
bài hát, vỗ tay đệm theo phách, nhịp hoặc tiết tấu lời ca.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Dạy bài hát: Lý cây bông
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát.
+ Cho HS biết: Bài hát hình thành từ câu thơ lục bát.
+ Bài Lý cây xanh là dân ca Nam Bộ, sau đó cho HS xem một
vài tranh ảnh phong cảnh Nam Bộ
- Cho HS nghe băng hát mẫu
- Hướng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu ngắn. Có thể đọc theo
tiết tấu lời ca để ghi ghép giai điệu vào HS dễ thuộc hơn.
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc
lời và giai điệu bài hát.
- Chú ý những tiếng có luyến như “ đậu “ trên” “ líu”. - Sau
khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và
giai điệu bài hát.
- Sửa cho HS ,nhận xét
*Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ họa.
- Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. Cái
cây xanh xanh thì lá cũng xanh
x x xx x x x x
- Hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu
lời ca.
- Sau đó GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động ( Nhún chân

nhịp nhàng, phách mạnh nhún chân trái, hai tay chống hông).
* Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò
- Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm
theo phách một lần trước khi kết thúc tiết học.
- Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, dân ca của miền nào.
- Nhận xét:khen những em hát thuộc lời biết vận động phụ
hoạ, đúng yêu cầu; nhắc nhở những em chưa tập trung, Dặn
HS về ôn tập bài hát vừa tập
Ngồi ngay ngắn, chú ý lắng nghe
- HS xem tranh
- Nghe băng mẫu ( hoặc nghe GV
hát mẫu)
- Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của
GV
- Tập hát từng câu một theo hướng
dẫn của GV.
- Chú ý tư thế ngồi hát. Hát thể hiện
đúng những tiếng có luyến
- Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn
của GV, chú ý tư thế học hát.
- Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: theo
hướng dẫn của GV.
- HS hát và gõ đệm theo tiết tấu lời
ca. Hát tiếng nào, gõ tiếng đó.
- Hát kết hợp vận động phụ họa,
nhún chân nhịp nhàng theo hướng
dẫn của GV
- Ôn lại bài hát theo hướng dẫn của
GV.

- Trả lời:
+ Bài: Lý cây xanh
+ Dân ca Nam Bộ
- Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò
và ghi nhớ
Tuần
:
9 Ngày soạn:
Tiết: 9 Ngày giảng:
Ôn tập bài hát: LÝ CÂY XANH
TẬP NÓI THƠ THEO TIẾT TẤU
I. YÊU CẦU:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca và biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản.
- Tập nói thơ theo tiết tấu của bài hát “Lý cây xanh”
II. CHUẨN BỊ:
- Đàn, máy nghe và băng nhạc
- Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách…)
- Sưu tầm một số bài thơ 4 chữ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định tổ chức: Nnhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Lí cây xanh.
- Cho HS nghe giai điệu bài hát Lí cây xanh
- Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, đó là
dân ca miền nào.
- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức
+ Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp bằng tay)
+ Đệm đàn và bắt nhịp cho HS

+ Cho HS hát và võ tay đệm theo phách, theo tiết tấu
lời ca.
- Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa ( vỗ
tay hoặc gõ đệm theo nhịp, chân nhún nhịp nhàng
- Mời HS lên biểu diễn trước lớp
- Nhận xét
* Hoạt động 2: tập nói thơ theo tiết tấu
- GV hướng dẫn HS tập vỗ tay hoặc gõ đệm theo âm
hình tiết tấu.
Miệng đọc: Ta ta ta ta , ta ta ta ta
- Sau khi HS đọc và vỗ tay nhuần nhuyễn âm hình
tiết tấu của bài Lí cây xanh, GV cho HS nói theo âm
hình tiết tấu bài Lí cây xanh
- Từ cách nói theo âm hình tiết tấu trên, GV cho HS
vận dụng vào các bài thơ 4 chữ để đọc theo âm hình
- GV cho HS biết: Bài thơ trên nói về các loài chim
như: Chim sáo, chim liếu tiếu, chim chìa vôi…
* Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò
- Kết thúc tiết học, GV có thể đệm đàn cùng hát lại
với HS bài hát Lí cây xanh ( hoặc mở băng mẫu để
HS hát và gõ đệm thật nhịp nhàng)
- Nhận xét ( khen cá nhân tốt, nhắc nhở …
- Dặn HS về ôn lại bài hát Lí cây xanh. Tập vỗ tay
đúng phách và đúng tiết tấu lời ca
- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài
hát
- Trả lời:+ Bài hát: Lí cây xanh
+ Dân ca Nam Bộ
- Hát theo hướng dẫn của GV
+ Hát không có nhạc

+ Hát theo nhạc đệm
+ Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách, theo tiết tấu lời ca.( HS luyện tập theo
hình thức hát tập hể, nhóm, tổ…)
- Hát kết hợp với vận động phụ họa theo
hướng dẫn
- HS biểu diễn trước lớp
+ Từng nhóm
+ Cá nhân
- Chú ý nghe và xem GV làm mẫu.
+ HS đọc âm hình tiết tấu bằng âm tượng
thanh : ta
+ HS đọc kết hợp vỗ, gõ theo âm hình tiết tấu
( nhiều lần để nhớ âm hình tiết tấu)
- HS đọc bài Lí cây xanh theo tiết tấu ( kết
hợp sử dụng nhạc cụ gõ, gõ theo tiết tấu)
+ Cả lớp
+ Từng dãy, nhóm
+ Cá nhân
- HS tiếp tục đọc các câu thơ 4 chữ khác theo
hương dẫn ( vừa đọc vừa gõ theo tiết tấu)
- HS thực hiện theo hướng dẫn
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV
- HS lắng nghe
- Ghi nhớ
Tuần
:
10 Ngày soạn:
Tiết: 10 Ngày giảng:
Ôn Tập Hai Bài Hát:

TÌM BẠN THÂN, LÝ CÂY XANH
I. YÊU CẦU:
- Thuộc lời ca của hai bài hát. Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca.
Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản, biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu bài hát Lí cây
- Đối với HS TB, các em hát thuộc lời ca 2 bài hát và biết gõ đệm theo tiết tấu của bài hát.
II. CHUẨN BỊ:
- Đàn, máy nghe và băng nhạc.
- Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách…).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Tìm bạn thân
- Cho HS nghe giai điệu bài hát Tìm bạn thân.
- Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, ai
là tác giả sáng tác bài hát.
- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình
thức.
+ Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp bằng tay)
+ Đệm đàn và bắt nhịp cho HS
+ Cho HS hát và vỗ tay theo phách , theo tiết tấu
lời ca
- Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa
- Mời HS lên biểu diễn trước lớp ( hát kết hợp
vận động phụ họa
- Nhận xét
*Hoạt động 2: Ôn tập bài hát lí cây xanh
- GV cho HS nghe giai điệu bài hát kết hợp vỗ
tay theo tiết lời ca để HS đoán tên bài hát, dân ca

miền nào.
- GV hướng dẫn HS ôn bài hát Lí cây xanh.
- Hướng dẫn HS ôn nói thơ 4 chữ theo tiết tấu
bài Lí cây xanh.
*Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
- Kết thúc tiết học, GV nhận xét ( khen cá nhân
và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những
nhóm chưa đạt cần cố gắng hơn) . Nhắc HS về
ôn lại 2 bài hát đã được học.
- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát
- Đoán tên bài hát và tác giả
+ Bài : Tìm bạn thân
+ Tác: Việt Anh
- Hát theo hướng dẫn của GV
+ Hát không có nhạc
+ Hát theo nhạc đệm
+ Hát kết hợp vỗ tay đệm
- Hát kết hợp với vận động phụ họa
- HS biểu diễn trước lớp
+ Từng nhóm
+ Cá nhân
- HS lắng nghe
- HS nghe giai điệu và tiết tấu lời ca, trả lời.
+ Bài hát: lí cây xanh
+ Dân ca Nam Bộ
- HS ôn hát theo hướng dẫn:
+ cả lớp hát
+ Từng dãy, nhóm, cá nhân hát.
- HS tập kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách
và tiết tấu lời ca.

- HS tập biểu diễn kết hợp vận động phụ họa
- HS thực hiện đọc thơ và vỗ hoặc gõ đệm theo
tiết tấu. Sử dụng thanh phách để gõ đệm
- HS lắng nghe và ghi nhớ
Tuần
:
11 Ngày soạn:
Tiết: 11 Ngày giảng:
Học Hát Bài: Đàn Gà Con
(Nhạc: Phi - Líp - Pen - Cô; Lời: Việt Anh)
I. YÊU CẦU:
- Biết hát theo giai điệu với lời 1 của bài hát.
-Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát
II. CHUẨN BỊ:
- Hát chuẩn xác bài Đàn gà con
- Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…), máy nghe, băng hát mẫu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: GV đàn giai điệu một trong hai bài hát vừa ôn ở tiết trước, hỏi HS nhắc lại
tên bài hát, cho cả lớp hát lại.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động1: Dạy bài hát Đàn gà con
-Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát.
- Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm vừa
hát.
- Hướng dẫn HS tập đọc lời ca GV cho HS đọc
thuộc từng lời theo tiết tấu). Mỗi lời ca có 4 câu.
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để
thuộc lời và giai điệu bài hát.

- Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần
để thuộc lời và giai điệu bài hát.
- Sửa cho HS ( nếu các em hát chưa đúng yêu cầu),
nhận xét.
*Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm theo phách.
- Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách, GV làm mẫu.
Trông kia đàn gà con lông vàng
x x x x
Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn
x x x x
( GV hướng dẫn cách sử dụng nhạc cụ gõ cho HS,
gồm: thanh phách, song loan, trống nhỏ.)
*Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
- Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc
gõ đệm theo phách một lần trước khi kết thúc tiết
học.
- Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát
Nhận xét chung ( khen những em hát thuộc lời, đúng
giai điệu, tiết tấu, biết hát kết hợp gõ đệm theo phách
đúng yêu cầu, nắhc nhở những em chưa tập trung
trong tiết học cần cố gắng hơn) Dặn HS về ôn bài hát
vừa tập.

- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
- Nghe băng mẫu ( hoặc GV hát mẫu)
- Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV.
- Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV,
Hát đúng giai điệu và tiết tấu theo hướng
dẫn của GV

- Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của GV,
chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy, nhóm
+ Hát cá nhân
- HS xem GV thực hiện mẫu
- Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử
dụng các nhạc cụ gõ song loan, thanh
phách, trống nhỏ. Theo hướng dẫn của GV.
- HS thực hiện theo nhóm, dãy, cá nhân
- HS trả lời;
+ Bài hát Đàn gà con
+ Tác giả nhạc Phi - lip - pen - cô
+ Lời: Việt Anh
- Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò và ghi
nhớ
Tuần
:
12 Ngày soạn:
Tiết: 12 Ngày giảng:
Ôn Tập Bài Hát: ĐÀN GÀ CON
I. YÊU CẦU:
- Biết hát đúng 2 lời của bài hát và biết hát kết hợp với vận động phụ hoạ đơn giải.
II. CHUẨN BỊ:
- Đàn đệm, máy nghe và băng nhạc
- Chuẩn bị vài động tác vận động phụ họa để hướng dẫn HS
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát
3. Bài mới:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Đàn gà con
- Cho HS nghe giai điệu bài hát Đàn gà con
- Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, nhạc sĩ
nào sáng tác.
- Hướng dẫn HS ôn lại 2 lời bài hát để giúp HS hát
thuộc lời ca và đúng giai điệu, bằng nhiều hình thức
+ Hát đồng thanh
- Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách - Hướng dẫn
HS hát và vỗ tay theo tiết tấu lời ca.
Trông kia đàn gà con lông vàng
x x x x x x x
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ
- Hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ họa
+ Lời 1: Câu 1 và 2 một tay chống hông, tay kia đưa
ngón trỏ chỉ bên trái – phải, câu 3 và 4 tay hơi co lên
ngang hông, chân nhấp hơi nhanh như động tác chạy
+ Lời 2: Câu 1 diễn tả động tác vung thóc, câu 2 như
đang uống nước, câu 3 và 4 động tác tay như lời 1, chân
bước tại chỗ theo phách, ngực hơi ưỡn về phía trước
như sau khi ăn no.
- GV khuyến khích HS tự nghĩ ra những động tác khác
để minh họa nhằm phát huy tính tích cực, khả năng tư
duy sáng tạo của các em.
* Hoạt động 3: Tổ chức cho HS biểu diễn trước lớp
- Mời HS lên biểu diễn trước lớp
- Nhận xét HS biểu diễn
* Hoạt động 4: Củng cố – Dặn dò
- Kết thúc tiết học, GV có thể đệm đàn cùng hát lại với
HS bài hát đã học

- Nhận xét( khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt,
nhắc nhở những nhóm chưa đạt cần cố gắng hơn)
- Dặn HS về ôn lại bài hát đàn gà con . tiết tấu lời ca.
- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu
bài hát
- Trả lời:
+ Bài: Đàn gà con+ Nhạc của Phi-líp-pen-
cô, Lời Việt của Việt Anh
- Hát theo hướng dẫn của giáo viên
+ Hát đồng thanh, dãy nhóm, cá nhân
- Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách
- Hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca
- HS thực hiện từng động tác theo hướng
dẫn của GV
- Hát kết hợp với vận động phụ họa theo
hướng dẫn
HS có thể nghĩ ra các động tác khác để
thể hiện cho các bạn cùng xem.
- HS biểu diễn trước lớp.
- Tự nhận xét các nhóm, cá nhân biểu
diễn ( em thấy nhóm nào, bạn nào biểu
diễn hay nhất)
- HS thực hiện theo hướng dẫn
- HS lắng nghe
- Ghi nhớ
Tuần
:
13 Ngày soạn:
Tiết: 13 Ngày giảng:

Học Hát Bài: SẮP ĐẾN TẾT RỒI
(Nhạc Và Lời: Hoàng Vân)
I. YÊU CẦU:
-Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát.
II. CHUẨN BỊ:
- Hát chuẩn xác bài Sắp đến Tết rồi
- Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách…), máy nghe, băng hát mẫu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: GV cho cả lớp hát lại bài hát Đàn gà con. GV bắt giọng hoặc đệm đàn
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
* Hoạt động 1: Dạy bài hát Sắp đến Tết rồi
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát
( Nhạc sĩ Hoàng Vân là tác giả của nhiều ca khúc viết cho
tuổi thơ như: Em yêu trường em, Con chim vành khuyên,
Mùa hoa phượng nở… ông đã được nhà nước tặng giải
thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật)
- Cho HS nghe băng hát mẫu
- Hướng dẫn HS tập đọc lời ca theo tiết tấu bài hát ( Bài hát
chia làm 4 câu hát)
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc
lời và giai điệu bài hát. Nhắc HS lấy hơi giữa mỗi câu hát
- Cuối bài hát, GV hướng dẫn HS vỗ tay theo tiết tấu đã
quy định ( xem SGK)
- Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để
thuộc lời và giai điệu bài hát
- Sửa cho HS
* Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm theo theo phách
và tiết tấu lời ca

- Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. GV
làm mẫu
Sắp đến Tết rồi, đến trường rất vui
x x xx x x xx
Sắp đến Tết rồi, đến trường rất vui
x x x x x x x x
- Hướng dẫn HS hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng theo
nhịp
* Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò
- Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ
đệm theo phách và tiết tấu lời ca trước khi kết thúc tiết học
- Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát
- Nhận xét chung Dặn HS về ôn bài hát vừa tập
- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
- Nghe băng mẫu hoặc nghe GV hát
mẫu
- Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của
GV.
- Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của
GV.Hát đúng giai điệu và tiết tấu theo
hướng dẫn của GV.
- Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của
GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng
+ Hát đồng thanh.
+ Hát theo dãy, nhóm
+ Hát cá nhân
- HS xem GV thực hiện mẫu
- Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách theo hướng dẫn của GV.
- HS thực hiện theo hướng dẫn

- HS thực hiện theo hướng dẫn
- HS trả lời
- Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò và
ghi nhớ
Tuần
:
14 Ngày soạn:
Tiết: 14 Ngày giảng:
Ôn Tập Bài Hát: SẮP ĐẾN TẾT RỒI
I. YÊU CẦU:
-Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản.
-Tập đọc lời ca theo tiết tấu.
II. CHUẨN BỊ:
- Đàn, máy nghe và băng nhạc
- Nhạc cụ gõ ( thanh phách để gõ đệm theo tiết tấu lời ca) .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU.
1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
* Ôn tập bài hát: Sắp đến Tết rồi
- Cho HS xem tranh minh hoạ ngày Tết. Hỏi HS bức
tranh nói về bài hát nào đã học, tên tác giả sáng tác bài
hát
- Cho HS nhận xét nội dung bức tranh
- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát để giúp HS hát thuộc lời
ca và đúng giai điệu, bằng nhiều hình thức.
+ Hát đồng thanh, từng dãy, nhóm, cá nhân
+ Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu lời
ca ( sử dụng thêm nhạc cụ gõ)

*Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa
- Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa
- Tập vài động tác phụ họa.
+ Câu 1,2: Chân nhún theo nhịp, bước sang phải rồi sang
trái, tay vỗ vào các tiếng: rồi, vui.
+ Câu 3: Đưa hai ngón trỏ lên ngang vai, chân nhún theo
nhịp
+ Câu 4: Đưa 2 tay lên ôm chéo ngang ngực, bàn tay xoè
ra, chân nhún.
- HS trình bày trước lớp theo tổ.
- HS nhận xét, GV nhận xét.
* Hoạt động 3: Tập đọc lời thơ theo tiết tấu.
- Hướng dẫn HS tập đọc lời thơ theo tiết tấu của bài hát
Sắp đến tết rồi: Em đi đến trường
Vui bước trên đường
Chim ca chào đón….
* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò:
- Kết thúc tiết học, GV đệm đàn cùng hát lại với HS bài
hát đã học .
- Nhận xét , khen cá nhân biểu diễn tốt, nhắc nhở những
nhóm chưa đạt cần cố gắng hơn.
- Dặn HS về ôn lại bài hát Sắp đến tết rồi, tập vỗ tay
đúng phách và tiết tấu lời ca.
- Ngồi ngay ngắn, xem tranh
Trả lời:
+ Bài hát: Sắp đến Tết rồi.
+ Tác giả: Hoàng Vân
- HS nhận xét nội dung tranh ( nói về
ngày gì)
- Hát theo hướng dẫn của GV

- Hát đồng thanh dãy, nhóm, cá nhân
- Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo
tiết tấu lời ca.
- Hát kết hợp vận động phụ hoạ
- Thực hiện theo hướng dẫn
- Luyện tập theo tổ, nhóm.
- HS trình bày trước lớp
- Nhận xét, lắng nghe GV nhận xét
- HS tập đọc lời theo tiết tấu nhiều lần để
thuộc lời.
- Chia nhóm: Một nhóm đọc lời, các
nhóm còn lại sử dụng nhạc cụ gõ đệm
theo tiết tấu.
- HS thực hiện theo hướng dẫn
- HS lắng nghe
- HS ghi nhớ
Tuần
:
15 Ngày soạn:
Tiết: 15 Ngày giảng:
Ôn Tập 2 Bài Hát:
ĐÀN GÀ CON, SẮP ĐẾN TẾT RỒI
I. YÊU CẦU:
II. CHUẨN BỊ.
- Đàn, máy nghe và băng nhạc
- Nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách, )
- Tranh minh hoạ 2 bài hát (nếu có).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát.

3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Ôn tập bái hát Đàn gà con.
- Cho HS xem tranh minh hoạ bài hát Đàn gà con kết
hợp nghe giai điệu bài hát.
- Hỏi học sinh tên bài hát vừa nghe giai điệu, ai tác giả
sáng tác bài hát.
- Hướng dẫn học sinh ôn lại bài hát với nhiều hình
thức:
+ Bắt giọng cho học sinh hát ( Giáo viên giữ nhịp
bằng tay).
+ Đệm đàn và bắt nhịp cho HS
+ Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu
lời ca
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp vận động phụ hoạ
- Mời HS lên biểu diễn trước lớp ( hát kết hợp vận
động phụ hoạ.
- Chia lớp thành 4 nhóm tập hát đối đáp từng câu ( mỗi
nhóm hát mối câu theo thứ tự 1, 2, 3, 4 sau đó đến lờ 2
đổi ngược lại).
- Hướng dẫn HS tập hát lĩnh xướng: Một em hát câu
đầu, cả lớp 2 câu và vỗ tay theo tiết tấu lời ca. Một em
hát câu 3, cả lớp hát câu 4.
- Nhận xét.
*Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Sắp đến Tết rồi.
- GV cho HS nghe giai điệu bài hát, kết hợp vỗ tay
theo tiết tấu lời ca để HS đoán tên bài hát, tác giả.
- GV hướng dẫn HS ôn bái hát kết hợp vỗ tayhoặc đệm
theo phách và tiết tấu lời ca.
- Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ

* Hoạt động 3: Củng cố - dặn dò:
- Kết thúc tiết học, GV nhận xét (khen cá nhân và
những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những nhóm chưa
đạt cần cố gắng hơn). Nhắc HS về ôn lại2 bài hát đã
học
- Ngồi ngay ngắn, chú ý xem tranh và
nghe giai điệu bài hát.
- Đoán tên bài hát và tác giả.
- Hát theo hướng dẫn của GV:
+ Hát không có nhạc.

+ Hát theo nhạc đệm.
+ Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách, tiết tấu lời ca.
- Hát kết hợp với vận động phụ hoạ theo
hướng dẫn.
- HS biểu diễn trước lớp.
+ Từng nhóm.
+ Cá nhân.
- HS tập hát đối đáp theo hướng dẫn của
GV.
- Tập hát lĩnh xướng theo hướng dẫn
- HS nghe giai điệu và tiết tấu lời ca, trả
lời.
- HS ôn hát theo hướng dẫn:
+ Cả lớp hát.
+ Từng dãy, nhóm, cá nhân hát.
- HS biểu diễn kết hợp vận động phụ hoạ.
- HS tập biểu diễn bài hát trước lớp
( từng nhóm, từng cá nhân).

- HS lắng nghe và ghi chú.
Tuần
:
16 Ngày soạn:
Tiết: 16 Ngày giảng:
Nghe Hát Quốc Ca:
KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC
I. YÊU CẦU:
-Làm quen với bài hát Quốc ca. Biết khi choà cờ, hát Quốc ca phải đứng nghiêm.
-Biết nội dung câu chuyện Nai Ngọc và nhớ, nhắc lại một vài chi tiết ở nội dung
câu chuyện
II. CHUẨN BỊ:
- Máy nghe, băng nhạc bài Quốc ca.
- Nắm rõ nội dung câu chuyện Nai Ngọc.
- Nắm nội dung trò chơi “Tên tôi, tên bạn.”.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: HS nhắc lại tên các bài hát đã ôn ở tiết trước, hát và vỗ tay
theo phách hoặc tiết tấu lời ca. GV nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
* Hoạt động 1: Nghe Quốc ca.
- GV Giới thiệu đôi nét ngắn gọn về
Quốc ca: Là bài hát chung của cả nước
do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác. Trước đây
có tên là bài Tiến quân ca.
- Hỏi HS: + Quốc ca được hát khi nào?
+ Khi chào cờ và khi hát Quốc ca đứng
như thế nào?
- GV nhắn lại cho HS hiểu và nhớ: Quốc

ca được hát khi chào cờ và hát Quốc ca
phải đứn thẳng, nghiêm trang, mắt
hướng về Quốc kì.
- Cho HS nghe Quốc ca qua băng nhạc.
- Hướng dẫn HS đứng chào cờ, nghe
Quốc ca với thái độ trang nghiêm (Nếu
HS thuộc bái hát có thể cho các em tập
chào cờ và hát một lần).
*Hoạt động 2: Kể chuyện Nai Ngọc
- GV kể (hoặc đọc chạm, diễn cảm)
“Câu chuyện Nai”.
- GV nêu một vài câu hỏi sau khi kể cho
HS để xem các em có nắm được nội
dung câ chuyện không. Ví dụ:
+ Tại sao các loại vật lại quên cả việc
phá nương rẫy, mùa màng?
- Ngồi ngay ngắn nghe giới thiệu về Quốc
ca.
- HS trả lời (theo khả năng hiểu biết của
các em).
- Lắng nghe và ghi nhớ
- HS nhắc lại
- HS nghe Quốc ca, ngồi ngay ngắn.
- HS tập đứng chào cờ và nghe Quốc ca
nghiêm túc theo hướng dẫn
- HS tập trung, chú ý lắng nghe.
- Nghe GV hỏi và trả lời:
+ Vì mãi mê nghe tiếng hát tuyệt vời của
em bé.
+ Vì tiếng hát của Nai Ngọc hay quá.

- HS nghe và ghi nhớ
- HS thực hiện nói tên theo hướng dẫn.
- HS luyên tập nhiều lần để thuộc câu nói
trước khi tham gia trò chơi.
+ Tại sao đêm đã khuya mà dân làng
không muốn về?
- GV kết luận để HS ghi nhớ: Tiếng hát
tuyệt vời của Nai Ngọc có sức mạnh
giúp dân làng xua đuổi được muông thú
phá hoại mùa màng, nương rẫy. Mọi
người đều yêu quí Nai Ngọc và tiếng hát
của em.
*Hoạt động 3: Trò chơi “Tên tôi, tên
bạn”.
- Hướng dẫn HS tập nói tên theo tiết tấu
của câu hát trong bài Sắp đến Tết
rồi:Tên tôi là Nam
Bạn tên là gì?
- Hướng dẫn trò chơi: Em thứ nhất đứng
lên tự giới thiệu Tên mình và hỏi tên bạn
bên cạnh hoặch chỉ một bạn khác (nói
theo tiết tấu )
- Em được chỉ định phải lập tức đứng lên
trả lời và hỏi tiếp bạn khác tiết tấu và câu
nói đã quy định. Bạn tiếp theo lại trả lời
và tiếp tục hỏi,… Nếu em nào trả lời
chậm hoặc nói không đúng tiết tấu đã
quy định đều bị coi là phạm luật và
không được tiếp tục chỉ định người khác.
Trò chơi cứ thế tiếp tục.

- Cùng cách nói theo tiết tấu trên, nhưng
thay vì giới thiệu tên mình, HS có thể
giới thiệu về “cây’’ hoặc “con vật’’.
* Hoạt động 4: Củng cố – Dặn dò
- Kết thúc tiết học, GV nhận xét (khen cá
nhân, và những nhóm học tốt,tích cự
tham gia trò chơi; nhắc nhở những cá
nhân, những nhóm chưa đạt cần cố gắng
hơn).
- Dặn HS ghi nhớ tư thế và thái độ khi
chào cờ, hát Quốc ca và thực hiện tốt
trong các buổi chào cờ đầu tuần.
- HS tham gia trò chơi theo hướng dẫn.
- HS lắng nghe, thực hiện.
- Ghi nhớ.
Tuần
:
17 Ngày soạn:
Tiết: 17 Ngày giảng:
Tập Bài Hát Tự Chọn: CÔ GIÁO
Đỗ Mạnh Tường
I. YÊU CẦU:
- HS hát thuộc lời, đúng giai điệu bài hát tự chọn:
- Trình bày bài hát theo nhóm kết hợp gõ đệm hoặc vận động theo nhạc.
- Qua bài hát, giáo dục các em kính yêu thầy cô giáo.
II. CHUẨN BỊ
- Nhạc cụ quen dùng
- Chọn hình thức trình bày của bài hát tự chọn: Gõ đệm theo phách, nhịp của bài hát.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn

2. Kiểm tra bài cũ: Không
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Học sinh
* Hoạt động 1: Học hát: cô giáo
Nhạc và lời: Đỗ Mạnh Thường
- GV giới thiệu bài hát, tên tác giả.
- Treo bài hát lên bảng
- Đọc lời ca theo tiết tấu.
- Hát mẫu
- Đọc lời ca theo tiết tấu
- GV dạy bài hát theo quy trình dạy hát thông
thường, lưu ý thể hiện sắc thái, tình cảm của bài
- GV cần gợi cho HS niềm vui, niềm tự hào khi
học hát bài hát tự chọn.
- GV hướng dẫn HS trình diễn bài hát theo tổ,
nhóm, cá nhân.
- Kiểm tra, đánh giá năng lực học tập của HS
bằng việc kiểm tra hát kết hợp gõ đệm, biểu
diễn.
* Hoạt động 2: Củng cố:
- Gọi một nhóm lên biểu diễn bài hát cô giáo
- Nội dung bài hát nói lên điều gì?
+ Liên hệ: Qua bài hát giáo dục các em điều gì?
- Dặn dò: Các em về nhà hát thuộc bài hát và tập
biểu diễn bài hát.
HS chuẩn bị đồ dùng học tập
- Lắng nghe
- HS theo dõi
- Đọc lời ca
- Tập hát theo hướng dẫn

- Trình bày theo tổ
- HS trình bày
- HS lắng nghe
- Một nhóm lên biểu diễn
- Yêu mến thầy cô giáo.
- Ghi nhớ
Tuần
:
18 Ngày soạn:
Tiết: 18 Ngày giảng:
Tập Biểu Diễn Các Bài Hát Đã Học
I. YÊU CẦU:
- HS tham gia biểu diễn một vài bài hỏt đã học.
II. CHUẨN BỊ:
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách).
- Máy nghe, băng nhạc mẫu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: HS ôn lại các bài hát đã học. Hướngdẫn HS hát và goc đệm theo một trong
3 cách: nhịp, phách, tiết tấu lời ca hoặc GV đệm đàn cho HS hát. Nhận xét.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Tập biểu diễn các bài hát đã
học.
- GV chỉ định 3 - 5 em HS làm ban giám khảo
(BGK).
- Tổ chức lớp thanh từng nhóm (mỗi nhóm từ 5 -
7 HS) lên biểu diễn trước lớp lần lượt các bài
hát.
- GV động viên các lớp hát đúng, đều giọng, biểu

diễn đẹp, đề nghị BGK cộng thêm điểm.
- GV đề nghị BGK công bố điểm của các nhóm.
* Hoạt động 2: Củng cố – Dặn dò
- GV nhận xét, dặn dò (Thực hiện như các tiết
trước).
- Dặn HS về nhà ôn lại bài hát vừa học
- Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
- Các nhóm lần lượt lên biểu diễn, các nhóm còn
lại ngồi xem bạn biểu diễn, vỗ tay động viên.
- Nhóm HS làm BGK công bố điểm,cả lớp vỗ
tay.
- HS lắng nghe.
- HS ghi nhớ.
Tuần
:
19 Ngày soạn:
Tiết: 19 Ngày giảng:
Học Hát: BẦU TRỜI XANH
(Nhạc Và Lời: Nguyễn Văn Quỳ)
I. YÊU CẦU:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca và biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca.
II. CHUẨN BỊ:
- Hát chuẩn xác bài Bầu trời xanh.
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,…), máy nghe, băng nhạc mẫu.
- Lá cờ xanh, tranh vẽ nội dung bài hát
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: nhắc nhở HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: GV cho cả lớp hát lại bài hát: Sắp đến tết rồi để khởi động giọng. GV bắt
giọng hoặc đệm đàn.
3. Bài mới:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Dạy bài hát Bầu trời xanh
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát.
- HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa hát.
- Hướng dẫn GS tập đọc lời ca theo tiết tấu bài hát (bài
hát chia làm 4 câu hát)
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hát, ba lần để
thuộc lời và giai điệu bài hát. Nhắc HS biết lấy hơi giữa
mỗi câu hát.
- Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để
thuộc lời và giai điệu bài hát.
- Sửa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận
xét.
*Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo phách và tiết
tấu lời ca.
- Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách.
GV làm mẫu:
Em yêu bầu trời xanh xanh, yêu đám mây hồng hồng
x x x x x x x
- Hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca:
Em yêu bầu trời xanh xanh, yêu đám mây hồng hồng
x x x x x x x x x x x
*Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò:
- Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ
đệm theo phách và tiết tấu lờp ca trước khi kết thúc tiết
học.
- Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát.
- Nhận xét
- Ngồi ngay ngăn, chú ý nghe.
- Nghe băn mẫu hoặc nghe GV hát mẫu.

- Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV.
- Tập hát từng câu theo hướng dẫn của
GV. Hát đúng giai điệu và tiết tấu theo
hướng dẫn của GV
- Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của
GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng
+ Hát đồng thanh.
+ Hát theo dãy, nhóm.
+ Hát cá nhân.
- HS xem GV thực hiện mẫu.
- Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách,
sử dụng các nhạc cụ gõ: song loan, thanh
phách, trống nhỏ,… theo hướng dẫn của
GV.
- HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời
ca (sử dụng thanh phách).
- HS thực hiện theo hướng dẫn.
- HS trả lời.
- Chú ý nghe GV dặn dò, ghi nhớ.
Tuần
:
20 Ngày soạn:
Tiết: 20 Ngày giảng:
Ôn Tập Bài Hát: BẦU TRỜI XANH
I. YÊU CẦU:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca và biết hát kết hợp vận động phụ hoạ bài hát.
II. CHUẨN BỊ:
- Đàn (hoặc kèn phím), máy nghe và băng nhạc.
- Chuẩn bị vài động tác vận động phụ hoạ để hướng dẫn HS.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:

1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Bầu trời xanh.
- Cho HS nghe giai điệu bài hát Bầu trời xanh.
- Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, nhạc sĩ nào
sáng tác
- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát để giúp HS hát thuộc lời ca
và đúng gia điệu, bằng nhiều hình thức: hát đồng thanh,
từng dãy, nhóm, cá nhân
- Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách và tiết tấu lời ca (đã
hướng dẫn tiết tấu trước).
*Hoạt động 2: Phân biệt âm thanh cao – thấp.
- GV dùng kèn phím hoặc đàn thể hiện 3 âm: Mi (âm thấp),
Son (âm trung), Đố (âm cao) cho HS nghe vài lần trước khi
cho HS nhận biết. GV làm mẫu trước: Khi nhận ra âm thấp,
HS để tay lên đùi; nhận ra âm trung - để tay trước ngực;
nhận ra âm cao giơ tay lên cao.
*Hoạt động 2:Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ hoạ:
+ Câu 1: Một tay chống hông, tay kia đưa ngón tay trỏ lên
bầu trời, Chân nhún hai bên (bên trai phách mạnh nhịp thứ
2, bên phải phách mạnh nhịp thứ 4).
+ Câu 2: Chân nhún như ở câu 1, tay giang ngang thể hiện
như cách chim bay.
+ Câu 3: Động tác như câu 1.
+ Câu 4: Chân tiếp tục nhún nhịp nhàng, vỗ tay theo nhịp
kết hợp nghiêng người qua trái, phải.
- Mời HS lên biểu diễn trước lớp.

* Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò:
- Kết thúc tiết học, GV đệm đàn cùng hát lại với HS - Nhận
xét (khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở
những nhóm chưa đạt cần cố gắng hơn).
- Dặn HS về ôn lại bài hát vừa học, tập vỗ tay đúng
- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu
bài hát.
- Trả lời:
+ Bài hát Bầu trời xanh
+ Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ.
- Hát theo hướng dẫn của GV: hát
đồng thanh, dãy, nhóm, cá nhân…
- Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách và tiết tấu lời ca.
- HS nghe GV đàn hoặc thổi kèn thể
hiện cao độ các âm và tập nhận biết
bằng dấu hiệu như hướng dẫn.
- HS nhận biết âm thanh ở mức đọ cao
hơn.
- Hát kết hợp với vận động phụ hoạ
theo hướng dẫn. Hs tập từng động tác
trước khi phối hợp hát và vận động.
- HS biểu diễn trước lớp (cá nhân,
từng tổ, nhóm).
- HS thực hiện theo hướng dẫn.
HS lắng nghe.
- Ghi nhớ
Tuần
:
21 Ngày soạn:

Tiết: 21 Ngày giảng:
Học Hát Bài: TẬP TẦM VÔNG
(Nhạc:lê Hữu Lộc – Lời: Theo Đồng Dao)
I. YÊU CẦU:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
-Tham gia trò chơi Tập tầm vông
II. CHUẨN BỊ:
- Hát chuẩn xác bài Tập tầm vông.
- Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc mẫu.
- Vài vật nhỏ để tổ chức trò chơi (viên bi, kẹo,…).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước sau khi được nghe giai
điệu bài hát. GV cho cả lớp hát lại bài hát Bầu trời xanh để HS ôn lại đồng thời khởi động giọng. GV
bắt giọng hoặc đệm đàn.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Dạy bài hát Tập tầm vông.
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát.
Tác giả Lê Hữu Lộc dựa trên câu đồng dao trong dân gian để
viết thành bài hát
- Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa hát.
- Hướng dẫn HS tập đọc lời catheo tiết tấu bài hát. Có thể
chia bài hát thành 4 câu hát, mỗi câu gồm 4 nhịp, riêng câu
cuối có 6 nhịp.
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc
lời và giai điệu bài hát. Nhắc HS biết lấy giữa câu hát.
- Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc
lời và giai điệu bài hát.
- Sửa cho HS (nếu các em chưa hát đúng yêu cầu), nhận xét.

*Hoạt động 2: Hát kết hợp trò chơi “Tập tầm vông”
- Hướng dẫn HS Hát kết hợp trò chơi như sau:
Cả lớp cùng hát bài hát Tập tầm vông. GV hoặc 1 HS là
“người đố” đứng quay mặt xuống lớp. Câu 1 và 2, người đố
nắm bàn tay guồng theo vòng tròn. Câu 3 và 4, đưa 2 tay ra
sau lưng để dấu đồ vật vào một trong 2 tay. Đến câu “có có
không không”, người đó đưa tay ra trước và gọi một HS
xung phong trả lời. Nếu em nào đoán đúng sẽ được lên làm
“người đố’’, trò chơi cứ thế tiếp tục.
- Ngoài ra, GV cho các em vừa hát vừa Tập tầm vông vừa
chơi trò chơi đố nhau từng đôi bạn.
* Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò:- Cho HS đứng lên ôn lại
bài hát trước khi kết thúc tiết học.
- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe.
- Nghe băng mẫu hoặc nghe GV hát
mẫu.
- Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của
GV.
- Tập hát từng câu theo hướng dẫn
của GV. Hát đúng giai điệu và tiết
tấu theo hướng dẫn của GV.
- Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn
của GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn
tiếng.
+ Hát đồng thanh.
+ Hát theo dãy, nhóm.
+ Hát cá nhân.
HS nghe hướng dẫn và tham gia
trò chơi. Mỗi dãy, nhóm cử một em
lên đoán.

- HS hát kết hợp trò chơi theo từng
đôi bạn theo hướng dẫn.
- HS thực hiện theo hướng dẫn
Tuần
:
22 Ngày soạn:
Tiết: 22 Ngày giảng:
Ôn Tập Bài Hát: TẬP TẦM VÔNG
Phân Biệt Chuỗi Âm Thanh Đi Lên, Đi Xuống, Đi Ngang
I. YÊU CẦU:
-Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca, biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp.
-Biết phân biệt chuỗi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang.
II. CHUẨN BỊ:
- Đàn, máy nghe, băng nhạc.
- Nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách, trống nhỏ,…).
- Bảng phụ minh hoạ chuỗi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Tập tầm vông.
- Cho HS nghe giai điệu bài hát Tập tầm vông. Hỏi HS đoán
tên và tác giả bài hát.
- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát để thuộc lời ca và đúng gia
điệu.
- Hướng dẫn HS hát và vỗ hoặc gõ đệm theo phách:
Tập tầm vông tay không tay có…
x x xx x x xx
- Hướng dẫn HS hát và vỗ hoặc gõ đệm theo phịp 2:

Tập tầm vông tay không tay có…
x x xx x x xx
- Cho HS hát kết hợp trò chơi Tập tầm vông (đã hướng dẫn
ở tiết trước).
* Hoạt động 2: Nhận biết chuỗi âm thanh đi lên, đi
xuống, đi ngang khi nghe hát hay nghe nhạc.
- GV sử dụng bảng phụ mô tả 3 chuỗi âm thanh khác
nhau .Sau đó, GV kết hợp thể hiện bằng âm thanh điên, đi
xuống, đi ngang.
- Sau khi cho HS nghe và phân biệt các chuỗi âm thanh, GV
có thể hát lại (hoặc thổi kèn) để HS tập nhân biết đâu là
chuỗi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang.
* Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò:
- Kết thúc tiết học, GVcó thể đệm đàn cùng hát lại với HS
bài hát đã học (hoặc mở băng mẫu để HS hát và gõ đệm theo
nhạc.)
- Nhận xét (khen cá nhân và những nhóm hát tốt, có thái độ
tích cực trong tiết học; nhắc nhở những cá nhân và nhóm
chưa đạt cần cố gắng hơn).
- Dặn HS về ôn lại bài hát Tập tầm vông, tập vỗ tay đúng
phách và nhịp của bài hát.
- Ngồi ngay ngắn, nghe giai điệu bài
hát và trả lời.
- HS ôn hát theo hướng dẫn của GV:
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy, nhóm.
+ Hát cá nhân
- Hát kết hợp vỗ tay và gõ đệm theo
phách (sử dụng nhạc cụ gõ: thanh
phách).

- Hát và vỗ hoặc gõ đệm theo nhịp 2
(sử dụng trống nhỏ, song loan).
- HS thực hiện hát kết hợp trò chơi
theo hướng dẫn.
- HS nghe GV giới thiệu chuỗi âm
thanh bằng hình ảnh và âm thanh.
- HS tập nhân biết chuỗi âm thanh đi
lên, đi xuống, đi ngang.
- HS thực hiên theo hướng dẫn.
- HS lắng nghe.
- Ghi nhớ.
Tuần
:
23 Ngày soạn:
Tiết: 23 Ngày giảng:
Ôn Tập Bài Hát: BẦU TRỜI XANH, TẬP TẦM VÔNG
Nghe Hát (Hoặc Nghe Nhạc)
I. YÊU CẦU:
- Biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca hai bài hát. Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách bài hát.
Nghe một cac khúc thiếu nhi hoặc một bài hát dân ca.
II. CHUẨN BỊ:
- Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc.
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,…).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Ôn tập 2 bài hát.
1. Ôn tập bài hát Bầu trời xanh
- GV đệm đàn cho HS nghe giai diệu bài hát, sau đó hỏi HS
nhận biết tên bài hát, tác giả bài hát.
- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức: hát tập

thể, dãy, nhóm, cá nhân (kết hợp kiểm tra đánh giá HS trong
quá trình ôn hát). GV đệm đàn hoặc bắt nhịp cho HS.
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp sử dụng các nhạc cụ gõ đệm
theo phách hoặc theo tiết tấu lời ca.
- Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Mời HS lên biểu diễn trước lớp.
-GV nhận xét.
2. Ôn tập bài hát Tập tầm vông.
- GV hỏi HS bài hát nào vừa hát vừa kết hợp trò chơi đối
nhau, tên tác giải bài hát.
- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát. Lúc đầu GV đệm đàn hoặc
mở máy cho HS hát theo, sau đó cho HS hát kết hợp vỗ tay,
gõ đệm theo phách và nhịp 2.
- Hướng dấn HS hát kết hợp với trò chơi Tập tầm vông.
- GV nhận xét.
*Hoạt động 2: Nghe nhạc.
- GV giới thiệu cho HS một bài hát thiếu nhi hoặc một trích
đoạn nhạc không lời.
- Cho HS nghe qua tác phẩm một lần. Hỏi HS:
+ Tiết tấu bài hát nhanh hay chậm? Vui tươi, sôi nổi hay êm
dịu, nhẹ nhàng?
+ Em nghe bài hát có hay không?
- GV cho HS nghe lại lần thứ 2, sau đó có thể nói qua về nội
dung bài hát.
* Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò:
- GV nhận xét, khen ngợi cá nhân và các nhóm hoàn thành
tốt mục tiêu của tiết học, đồng thời nhắc nhở những em
chưa tích cực trong tiết học này cần tập trung và cố gắng ở
tiết sau để đạt kết quả tốt hơn.
- HS nghe và trả lời:

- HS hát theo hướng dẫn của GV:
+ Hát đồng thanh.
+ Hát theo dãy, tổ.
+ Hát cá nhân.
- Hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết
tấu lời ca (sử dụng các nhạc cụ gõ).
- Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- HS biểu diễn trước lớp (nhóm, cá
nhân).
- HS trả lời:
+ Tên bài hát: Tập tầm vông.
+ Nhạc: Lê Hữu Lộc.
- HS ôn bài hát theo hướng dẫn. Chú
ý hát thuộc lời, vỗ tay hoặc gõ đệm
đúng nhịp, phách.
- HS hát kết hợp trò chơi
- HS tập trung, trật tự.
- HS lắng nghe tác phẩm, trả lời câu
hỏi của GV.

- HS nghe lần 2, nghe nhận xét.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
Tuần
:
24 Ngày soạn:
Tiết: 24 Ngày giảng:
Học Hát Bài: QUẢ
(Nhạc Và Lời: Xanh Xanh)
I. YÊU CẦU:
-Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách của bài hát.

II. CHUẨN BỊ:
- Hát chuẩn xác bài Quả.
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,…), máy nghe, băng nhạc mẫu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của GV Họat động của HS
*Hoạt động 1: Dạy bài hát: Quả (lời 1, lời 2).
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát.
- Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa
hát.
- Hướng dẫn HS tập đọc lời ca theo tiết tấu bài há
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để
thuộc lời ca và giai điệu bài hát. Nhắc HS biết lấy hơi ở
mỗi câu hát.
- Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiềulần để
thuộc lời, giai điệu và tiết tấu bài hát.
- Sửa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận
xét.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp với vỗ tay hoặc gõ đệm
theo phách và tiết tấu lời ca.
- Hướng dẫn HS hát và võ tay hoặc gõ đệm theo phách.
GV làm mẫu:
Quả gì mà ngon ngon thế, xin thưa rằng quả khế…
x x x x x x xx
- Hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca:
Quả gì mà ngon ngon thế, xin thưa rằng quả khế…
x x x x x x x x x x x
- GV hướng dẫn HS đứng hát và nhún chân nhịp nhàng
(bên trái, bên phải) theo nhịp.
- Hướng dẫn HS hát đối đáp:
* Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò:

- Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ
đệm theo phách và tiết tấu lời ca trước khi kết thúc tiết
học.
- Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát.
- Nhận xét chung (khen những em hát thuộc lời, đúng giai
điệu, tiết tấu, biết hát kết hợp gõ đệm theo phách và tiết
tấu lời ca đúng yêu cầu; nhắc nhở các em chưa tập trung
trong tiết học cần cố gắng hơn). Dặn HS về ôn bài hát vừa
tập.
- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe.
- Nghe băng mẫu hoặc nghe GV hát
mẫu.
- Tập đọc lời ca theo hướng dẫn
- Tập hát từng câu theo hướng dẫn của
GV. Hát đúng giai điệu và tiết tấu theo
hướng dẫn của GV.
- Hát nhiều lần theo hướng dẫn của
GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng.
+ Hát đồng thanh.
+ Hát theo dãy, nhóm
+ Hát cá nhân.
- Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: song
loan, thanh phách, trống nhỏ,… theo
hướng dẫn của GV.
- HS hát kết hợp gõ đệm tiết tấu lời ca
(sử dụng thanh phách).
- HS hát kết hợp vận động nhịp nhành
theo nhịp.
- HS hát đối đáp theo hướng dẫn.

- HS ôn hát lời 1 và lời 2 theo hướng
dẫn.
- HS trả lời.
- Chú ý nghr GV nhận xét, dặn dò và
ghi nhớ.
Tuần
:
25 Ngày soạn:

×