Tải bản đầy đủ (.doc) (22 trang)

Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (145.76 KB, 22 trang )

GIÁO ÁN HỘI GIẢNG ( đầy đủ và chính xác nhất )
Môn: Tự nhiên xã hội.
Bài: GIA ĐÌNH
Ngày dạy: 14/11/2011.
Người dạy: Nguyễn Thò Hồ Huyền.
I/ Mục tiêu:
-Kể được với các bạn về ông , bà, bố, mẹ, anh, chò, em ruột trong gia đình của mình .
-Biết yêu q gia đình.
-Giáo dục học sinh biết kính trên nhường dưới.
*HSKG:Vẽ được tranh giới thiệu về gia đình mình.
*KNS: -Kó năng tự nhận thức: xác đònh vò trí của mình trong các mối quan hệ gia đình.
- Phát triển kó năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động trong học tập.
- Kó năng làm chủ bản thân: Đảm nhiệm trách nhiệm một số công việc trong gia đình.
*PP: Thảo luận nhóm, trò chơi, viết tích cực.
II/Chuẩn bò :
-GV: Tranh ảnh.
-HS:Sách giáo khoa.Thuộc bài hát : cả nhà thương nhau ', tranh về gia đình mình.
III/Các hoạt động dạy
1.n đònh: 1’
2.KTBC: 3’ -HS1: Cơ thể người gồm có mấy bộ phận chính ? GV nhận xét-ghi điểm.
-HS2: Muốn cho cơ thể khoẻ mạnh , em ăn uống như thế nào? GV nhận xét-ghi
điểm.
-HSKK: Mỗi ngày em ăn mấy bữa chính ? GV nhận xét-ghi điểm.
- GV nhận xét giờ học.Khen ngợi ( nếu có )
3.Bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Khám phá 1’ GV cho học sinh hát bài " cả nhà thương
nhau"
-GV hỏi: Trong bài hát các em thấy có ai ?
-GV nói: Bố , mẹ con cái sống chung dưới một mái nhà g
là gia đình và gia đình chính là bài học hôm nay cô muốn


truyền đạt đến các em. GV ghi tên bài lên bảng lớp.
2.Kết nối.
a) Hoạt động 1: 10’ Quan sát.
*KNS: Kó năng tự nhận thức: xác đònh vò trí của mình
trong các mối quan hệ gia đình.
*PP: Thảo luận nhóm.
-GV treo tranh và yêu cầu HS quan sát tranh .
-GV giao nhóm 1, nhóm 3 thảo luận tranh gia đình bạn Lan.
+Gia đình Lan gồm có những ai ?Lan và gia đình Lan đang
làm gì ?
-GV giao nhóm 2, nhóm 4 thảo luận tranh gia đình bạn Minh.
+Gia đình Minh gồm có những ai ? Minh và gia đình Minh
đang làm gì ?
-HS hát đồng thanh.
-HS TL: trong bài hát có bố, mẹ và
con cái.
-HS đọc trơn tên bài .
-HS quan sát.
-HS quan sát.
-Y/cHS thảo luận.
-y/cHS trình bày ý kiến.
-Y/cHS nhận xét và bổ sung.
-GV chốt ý:Mỗi người sinh ra đều có bố mẹ và những người
thân khác như là: ông, bà,anh ,chò em. Mọi người sống
chung dưới một mái nhà gọi là gia đình.
*Kết luận:Giáo dục các em biết kính trên nhường dưới.Đối
với ông, bà , bố, mẹ thì kính trọng, lễ phép , đối với em nhỏ
thì phải nhường nhòn.
Giải lao
3.Thực hành.

b)Hoạt động2: 10’ Vẽ tranh.
*KNS: Phát triển kó năng giao tiếp thông qua tham gia
các hoạt động trong học tập.
*PP: Viết tích cực.
-GV yêu cầu HS vẽ tranh về gia đình mình.
-Yêu cầu HS trình bày ý kiến về nội dung tranh.
-GV nhận xét .khen ngợi.
-GV chốt ý: Gia đình là tổ ấm của em.Bố ,mẹ, ông, bà và
anh ( chò ) em là những người thân yêu nhất của em.
*Kết luận:Giáo dục HS sự tự tin trong giao tiếp thông qua
các hoạt động học tập.
c) Hoạt động 3. 10' Đóng vai.
*KNS: Kó năng làm chủ bản thân: Đảm nhiệm trách
nhiệm một số công việc trong gia đình.
*PP: Đóng vai.
-GV nêu tình huống:
.Tình huống 1: Một hôm mẹ đi chợ về ,tay xách rất nhiều
thứ.Em sẽ làm gì để giúp mẹ lúc đó.
+Tình huống 2: bà của Lan hôm nay bò mệt. Nếu là Lan em
sẽ làm gì hay nói gì với bà để bà vui và nhanh khỏi bệnh.
-GV giao việc cho nhóm.
-Y/c nhóm thảo luận và đóng vai.
-Đại diện nhóm đóng vai.
-Gv nhận xét và khen ngợi .
-GV chốt ý :Các em phải biết yêu q gia đình và có trách
nhiệm đối với những người thân yêu của mình.
*Kết luận: Giáo dục HS có trách nhiệm trong gia đình mình.
4.Vận dụng.ø: 3’
-GV hỏi: Hôm nay em học bài gì ?
-1 HS nhắc lại nội dung bài học.

-Về nhà học lại bài.
-Xem trước bài: nhà ở.
-Chuẩn bò: Tìm và kể tên các đồ dùng trong nhà.
-HS thảo luận.
-HS trình bày ý kiến.
-HS nhận xét .
-HS lắng nghe.
-HS lắng nghe.
-HS vẽ tranh.
-HS trình bày ý kiến.
-HS lắng nghe.
-HS lắng nghe.
-HS lắng nghe.
-HS lắng nghe.
-HS lắng nghe.
-Hs thảo luận
-HS đóng vai.
- HS lắng nghe.
-HS lắng nghe.
-HSTL: học bài " gia đình."
-HS đọc: Gia đình là tổ ấm của
em .Bố ,mẹ, ông, bà và anh ,chò,
em là những người thân yêu nhất
của em. Mọi người trong gia đình
phải thương yêu , chăm sóc, giúp
đỡ lẫn nhau và biết yêu quý gia
đình .
.
5.RKN tiết dạy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


GIÁO ÁN HỘI GIẢNG
Môn: Tự nhiên xã hội.
Bài: GIA ĐÌNH
Ngày dạy: 14/11/2011.
Người dạy: Nguyễn Thò Hồ Huyền.
I/ Mục tiêu:
-Kể được với các bạn về ông , bà, bố, mẹ, anh, chò, em ruột trong gia đình của mình .
-Biết yêu q gia đình.
-Giáo dục học sinh biết lễ phép với người lớn tuổi.
*KNS: -Kó năng tự nhận thức: xác đònh vò trí của mình trong các mối quan hệ gia đình.
- Phát triển kó năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động trong học tập.
- Kó năng làm chủ bản thân: Đảm nhiệm trách nhiệm một số công việc trong gia đình.
*PP: Thảo luận nhóm, trò chơi, viết tích cực.
II/Chuẩn bò :
-GV: Tranh ảnh.
-HS:Sách giáo khoa.Thuộc bài hát : cả nhà thương nhau ', tranh về gia đình mình.
III/Các hoạt động dạy
1.n đònh: 1’
2.KTBC: 3’
-HS1: Cơ thể người gồm có mấy bộ phận chính ? ( có 3 bộ phận chính: Đầu , mình, tay và
chân)
-HS2: Muốn cho cơ thể khoẻ mạnh , em ăn uống như thế nào?( ăn uống đầy đủ chất
dinhdưỡng)
-HS3: Mỗi ngày em ăn mấy bữa chính ?( mỗi ngày ăn 3 bữa chính: sáng, trưa, chiều )
3.Bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Khám phá 1’ GV cho học sinh hát bài " cả nhà thương
nhau"
-GV hỏi: Trong bài hát các em thấy có ai ?
-GV nói: Bố , mẹ con cái sống chung dưới một mái nhà g
là gia đình và gia đình chính là bài học hôm nay cô muốn
gởi đến các em. GV ghi tên bài lên bảng lớp.
2.Kết nối.
a) Hoạt động 1: 10’ Quan sát.
*KNS: Kó năng tự nhận thức: xác đònh vò trí của mình
trong các mối quan hệ gia đình.
*PP: Thảo luận nhóm.
-GV treo tranh và yêu cầu HS quan sát tranh .
-GV giao nhóm 1, nhóm 3 thảo luận tranh gia đình bạn Lan.
+Gia đình Lan gồm có những ai ?Lan và gia đình Lan đang
làm gì ?
-GV giao nhóm 2, nhóm 4 thảo luận tranh gia đình bạn
Minh.
+Gia đình Minh gồm có những ai ? Minh và gia đình Minh
đang làm gì ?
-Y/cHS thảo luận.
-y/cHS trình bày ý kiến.
-Y/cHS nhận xét và bổ sung.
*Kết luận:Mỗi người sinh ra đều có bố mẹ và những người
thân khác như là: ông, bà,anh ,chò em. Mọi người sống
chung dưới một mái nhà gọi là gia đình.Có gia đình có ba
thế hệ, có gia đình chỉ có hai thế hệ.
Giải lao.
3.Thực hành.
b)Hoạt động2: 10’ Vẽ tranh.
*KNS: Phát triển kó năng giao tiếp thông qua tham gia

các hoạt động trong học tập.
*PP: Viết tích cực.
-GV yêu cầu HS vẽ tranh về gia đình mình.
-Yêu cầu HS trình bày ý kiến về nội dung tranh.
-GV nhận xét .khen ngợi.
*Kết luận:Các em kể được về ông bà, bố mẹ, anh chò, em
ruột trong gia đình mình.Đồng thời giúp các em tự tin hơn
trong giao tiếp.
c) Hoạt động 3. 10' Đóng vai.
*KNS: Kó năng làm chủ bản thân: Đảm nhiệm trách
nhiệm một số công việc trong gia đình.
*PP: Đóng vai.
-GV nêu tình huống:
+Tình huống 1: Một hôm mẹ đi chợ về ,tay xách rất nhiều
-HS hát đồng thanh.
-HS TL: trong bài hát có bố, mẹ
và con cái.
-HS đọc trơn tên bài .
-HS quan sát.
-HS thảo luận.
-HS trình bày ý kiến.
-HS nhận xét .
-HS lắng nghe.
-HS vẽ tranh.
-HS trình bày ý kiến.
-HS lắng nghe.
-HS lắng nghe.
thứ.Em sẽ làm gì để giúp mẹ lúc đó.
+Tình huống 2: bà của Lan hôm nay bò mệt. Nếu là Lan em
sẽ làm gì hay nói gì với bà để bà vui và nhanh khỏi bệnh.

-GV giao việc cho nhóm.
-Y/c nhóm thảo luận và đóng vai.
-Đại diện nhóm đóng vai.
-Gv nhận xét và khen ngợi .
*Kết luận: Các em phải biết yêu q gia đình và có trách
nhiệm đối với những người thân yêu của mình.
4.Vận dụng.ø: 3’
-GV hỏi: Hôm nay em học bài gì ?
-1 HS nhắc lại nội dung bài học.
-Về nhà học lại bài.
-Xem trước bài: nhà ở.
-Chuẩn bò: Tìm và kể tên các đồ dùng trong nhà.
-HS lắng nghe.
-Hs thảo luận
-HS đóng vai.
- HS lắng nghe.
-HSTL: học bài : gia đình.
-HS nhắc lại bài học.
-HS lắng nghe.
-HS lắng nghe.
5.RKN tiết dạy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
GIÁO ÁN HỘI GIẢNG
Môn: Tự nhiên xã hội.
Bài: GIA ĐÌNH
Ngày dạy: 14/11/2011.
Người dạy: Nguyễn Thò Hồ Huyền.
I/ Mục tiêu:

-Kể được với các bạn về ông , bà, bố, mẹ, anh, chò, em ruột trong gia đình của mình .
-Biết yêu q gia đình.
-Giáo dục học sinh biết lễ phép với người lớn tuổi.
*KNS: -Kó năng tự nhận thức: xác đònh vò trí của mình trong các mối quan hệ gia đình.
- Phát triển kó năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động trong học tập.
- Kó năng làm chủ bản thân: Đảm nhiệm trách nhiệm một số công việc trong gia đình.
*PP: Thảo luận nhóm, trò chơi, viết tích cực.
II/Chuẩn bò :
-GV: Tranh ảnh.
-HS:Sách giáo khoa.Thuộc bài hát : cả nhà thương nhau ', tranh về gia đình mình.
III/Các hoạt động dạy
1.n đònh: 1’
2.KTBC: 3’
-HS1: Cơ thể người gồm có mấy bộ phận chính ? ( có 3 bộ phận chính: Đầu , mình, tay và
chân)
-HS2: Muốn cho cơ thể khoẻ mạnh , em ăn uống như thế nào?( ăn uống đầy đủ chất
dinhdưỡng)
-HS3: Mỗi ngày em ăn mấy bữa chính ?( mỗi ngày ăn 3 bữa chính: sáng, trưa, chiều )
3.Bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Khám phá 1’ GV cho học sinh hát bài " cả nhà thương
nhau"
-GV hỏi: Trong bài hát các em thấy có ai ?
-GV nói: Bố , mẹ con cái sống chung dưới một mái nhà g
là gia đình và gia đình chính là bài học hôm nay cô muốn
gởi đến các em. GV ghi tên bài lên bảng lớp.
2.Kết nối.
a) Hoạt động 1: 10’ Quan sát.
*KNS: Kó năng tự nhận thức: xác đònh vò trí của mình
trong các mối quan hệ gia đình.

*PP: Thảo luận nhóm.
-GV treo tranh và yêu cầu HS quan sát tranh .
-GV giao nhóm 1, nhóm 3 thảo luận tranh gia đình bạn Lan.
+Gia đình Lan gồm có những ai ?Lan và gia đình Lan đang
làm gì ?
-GV giao nhóm 2, nhóm 4 thảo luận tranh gia đình bạn
Minh.
+Gia đình Minh gồm có những ai ? Minh và gia đình Minh
đang làm gì ?
-Y/cHS thảo luận.
-y/cHS trình bày ý kiến.
-Y/cHS nhận xét và bổ sung.
*Kết luận:Mỗi người sinh ra đều có bố mẹ và những người
thân khác như là: ông, bà,anh ,chò em. Mọi người sống
chung dưới một mái nhà gọi là gia đình.Có gia đình có ba
thế hệ, có gia đình chỉ có hai thế hệ.
Giải lao.
3.Thực hành.
b)Hoạt động2: 10’ Vẽ tranh.
*KNS: Phát triển kó năng giao tiếp thông qua tham gia
các hoạt động trong học tập.
*PP: Viết tích cực.
-HS hát đồng thanh.
-HS TL: trong bài hát có bố, mẹ
và con cái.
-HS đọc trơn tên bài .
-HS quan sát.
-HS thảo luận.
-HS trình bày ý kiến.
-HS nhận xét .

-HS lắng nghe.
-HS vẽ tranh.
-GV yêu cầu HS vẽ tranh về gia đình mình.
-Yêu cầu HS trình bày ý kiến về nội dung tranh.
-GV nhận xét .khen ngợi.
*Kết luận:Các em kể được về ông bà, bố mẹ, anh chò, em
ruột trong gia đình mình.Đồng thời giúp các em tự tin hơn
trong giao tiếp.
c) Hoạt động 3. 10' Đóng vai.
*KNS: Kó năng làm chủ bản thân: Đảm nhiệm trách
nhiệm một số công việc trong gia đình.
*PP: Đóng vai.
-GV nêu tình huống:
.Tình huống 1: Một hôm mẹ đi chợ về ,tay xách rất nhiều
thứ.Em sẽ làm gì để giúp mẹ lúc đó.
+Tình huống 2: bà của Lan hôm nay bò mệt. Nếu là Lan em
sẽ làm gì hay nói gì với bà để bà vui và nhanh khỏi bệnh.
-GV giao việc cho nhóm.
-Y/c nhóm thảo luận và đóng vai.
-Đại diện nhóm đóng vai.
-Gv nhận xét và khen ngợi .
*Kết luận: Các em phải biết yêu q gia đình và có trách
nhiệm đối với những người thân yêu của mình.
4.Vận dụng.ø: 3’
-GV hỏi: Hôm nay em học bài gì ?
-1 HS nhắc lại nội dung bài học.
-Về nhà học lại bài.
-Xem trước bài: nhà ở.
-Chuẩn bò: Tìm và kể tên các đồ dùng trong nhà.
-HS trình bày ý kiến.

-HS lắng nghe.
-HS lắng nghe.
-HS lắng nghe.
-Hs thảo luận
-HS đóng vai.
- HS lắng nghe.
-HSTL: học bài : gia đình.
-HS nhắc lại bài học.
-HS lắng nghe.
-HS lắng nghe.
5.RKN tiết dạy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Nguyễn Thò Hồ Huyền
Thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2010
Tuần 1 : Môn : Nhạc
Bài : QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP
I/ Mục tiêu:
-Biết hát theo giai điệu và lời ca.
-Biết vỗ tay theo bài hát .
-Biết gõ đệm theo bài hát.
II/Chuẩn bò :
-GV:Hát chuẩn bài hát .Tranh ảnh.
-HS:Sách giáo khoa.
III/Các hoạt động dạy
1.n đònh: 1’
2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước.

3.Bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
a)GT bài: 1’ GV ghi tên bài lên bảng lớp.
b) Hoạt động 1: 12’ Dạy bài hát”Quê hương tươi đẹp”.
-GV giới thiệu bài hát
-GV hát mẫu
-GV đọc lời ca từng câu ngắn cho HS
-Dạy từng câu hát
c)Hoạt động2: 18’ Hát và phụ họa
-GV dạy học sinh hát kết hợp với phụ họa
-GV y/c HS vừa hát vừa vỗ tay theo phách
Quê hương em biết bao tươi đẹp…
x x x x
-y/c HS vừa viết vừa nhún chân nhòp nhàng
c)Củng cố- dặn dò: 5’
-GV gọi một số HS hát lại bài hát.
-Về nhà luyện hát nhiều hơn.
-HS đọc trơn tên bài .
-HS lắng nghe
-HS lắng nghe
-HS đọc theo
-HS hát theo
-HS hát và múa phụ họa
-HS hát và vỗ tay
-HS tập hát theo
-HS hát và nhún chân
-Hs hát cá nhân
- HS lắng nghe
Nguyễn Thò Hồ Huyền
Thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2010

Tuần 1 : Môn : Nhạc
Bài : QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP
I/ Mục tiêu:
-Biết hát theo giai điệu và lời ca.
-Biết vỗ tay theo bài hát .
-Biết gõ đệm theo bài hát.
II/Chuẩn bò :
-GV:Hát chuẩn bài hát .Tranh ảnh.
-HS:Sách giáo khoa.
III/Các hoạt động dạy
1.n đònh: 1’
2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước.
3.Bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
a)GT bài: 1’ GV ghi tên bài lên bảng lớp.
b) Hoạt động 1: 12’ Dạy bài hát”Quê hương tươi đẹp”.
-GV giới thiệu bài hát
-GV hát mẫu
-GV đọc lời ca từng câu ngắn cho HS
-Dạy từng câu hát
c)Hoạt động2: 18’ Hát và phụ họa
-GV dạy học sinh hát kết hợp với phụ họa
-GV y/c HS vừa hát vừa vỗ tay theo phách
Quê hương em biết bao tươi đẹp…
x x x x
-y/c HS vừa viết vừa nhún chân nhòp nhàng
c)Củng cố- dặn dò: 5’
-GV gọi một số HS hát lại bài hát.
-Về nhà luyện hát nhiều hơn.
-HS đọc trơn tên bài .

-HS lắng nghe
-HS lắng nghe
-HS đọc theo
-HS hát theo
-HS hát và múa phụ họa
-HS hát và vỗ tay
-HS tập hát theo
-HS hát và nhún chân
-Hs hát cá nhân
- HS lắng nghe
5.RKN tiết dạy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Nguyễn Thò Hồ Huyền
Thứ tư ngày 8 tháng 9 năm 2010
Tuần 2: Môn : Nhạc
Bài : Ôn bài: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP
I/ Mục tiêu:
-Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
-Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát.
-Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
II/Chuẩn bò :
-GV:Hát chuẩn bài hát .Tranh ảnh.
-HS:Sách giáo khoa.
III/Các hoạt động dạy
1.n đònh: 1’
2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước.

3.Bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
a)GT bài: 1’ GV ghi tên bài lên bảng lớp.
b) Hoạt động 1: 12’Ôn bài hát”Quê hương tươi
đẹp”.
-GV ôn luyện bài hát
-GV cho HS hát kết hợp với vận động phụ họa(Vỗ
tay ,chuyễn dòch chân theo nhip)
-GV hướng dẫn cho HS biểu diễn trước lớp (đơn ca,
tốp ca)
c)Hoạt động2: 18’ Hát và phụ họa
-GV dạy học sinh vừa hát vừa vỗ tay theo tiết tấu lời
ca
Quê hương em biết bao tươi đẹp…
x x x x x x x
-GV y/c HS vừa hát vừa gõ thanh phách theo tiết tấu
lời ca.
-y/c HS vừa viết vừa nhún chân nhòp nhàng
-GV hát mẫu lại lần nữa hoặc cho HS nghe băng
cát- xét.
c)Củng cố- dặn dò: 5’
-GV gọi một số HS hát lại bài hát.
-Về nhà luyện hát nhiều hơn.
-HS đọc trơn tên bài .
-HS hát và múa
-HS biểu diễn trước lớp
-HS hát và múa phụ họa
-HS hát và vỗ tay
-HS tập hát theo
-HS hát và nhún chân

-HS lắng nghe.
-Hs hát cá nhân
HS lắng nghe
5.RKN tiết dạy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Nguyễn Thò Hồ Huyền
Thứ tư ngày 22 tháng 9 năm 2010
Tuần 3 : Môn : Nhạc
Bài : MỜI BẠN VUI MÚA CA.
I/ Mục tiêu:
-Biết hát theo giai điệu và lời ca
-Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát
-Biết gõ đệm theo phách.
II/Chuẩn bò :
-GV:Hát chuẩn bài hát .Tranh ảnh.
-HS:Sách giáo khoa.
III/Các hoạt động dạy
1.n đònh: 1’
2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước.
3.Bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
a)GT bài: 1’ GV ghi tên bài lên bảng lớp.
b) Hoạt động 1: 12’ Dạy bài hát”Mời bạn vui múa ca”.
-GV giới thiệu bài hát
-GV hát mẫu
-GV đọc lời ca từng câu ngắn cho HS

-Dạy từng câu hát
c)Hoạt động2: 18’ Hát và phụ họa
-GV dạy học sinh hát kết hợp với phụ họa
Chim ca líu lo. Hoa như đón chào.
X x xx x x xx
-GV y/c HS vừa hát vừa vỗ tay theo phách
Chim ca líu lo .Hoa như đón chào.
x x x x x x x x
-y/c HS vừa viết vừa nhún chân nhòp nhàng
c)Củng cố- dặn dò: 5’
-GV gọi một số HS hát lại bài hát.
-Về nhà luyện hát nhiều hơn.
-
-HS đọc trơn tên bài .
-HS lắng nghe
-HS lắng nghe
-HS đọc theo
-HS hát theo
-HS hát và múa phụ họa
-HS hát và vỗ tay
-HS tập hát theo
-HS hát và nhún chân
-Hs hát cá nhân
.
5.RKN tiết dạy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nguyễn Thò Hồ Huyền
Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2010
Tuần 4 : Môn : Nhạc
Bài : MỜI BẠN VUI MÚA CA
I/ Mục tiêu:
-Biết hát theo giai điệu và lời ca
-Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.
-Tham gia trò chơi. Tập biểu diễn bài hát
II/Chuẩn bò :
-GV:Hát chuẩn bài hát .Tranh ảnh.
-HS:Sách giáo khoa.
III/Các hoạt động dạy
1.n đònh: 1’
2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước.
3.Bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
a)GT bài: 1’ GV ghi tên bài lên bảng lớp.
b) Hoạt động 1: 12’Ôn bài hát”Mời bạn vui múa ca”.
-GV ôn luyện bài hát
-GV cho HS hát kết hợp với vận động phụ họa(Vỗ tay
,chuyễn dòch chân theo nhip)
-GV hướng dẫn cho HS biểu diễn trước lớp (đơn ca, tốp
ca)
c)Hoạt động2: 18’ Hát và phụ họa
-GV dạy học sinh vừa hát vừa vỗ tay theo tiết tấu lời ca
Quê hương em biết bao tươi đẹp…
x x x x x x x
-GV y/c HS vừa hát vừa gõ thanh phách theo tiết tấu lời
ca.

-y/c HS vừa viết vừa nhún chân nhòp nhàng
-GV hát mẫu lại lần nữa hoặc cho HS nghe băng cát-
xét.
c)Củng cố- dặn dò: 5’
-GV gọi một số HS hát lại bài hát.
-Về nhà luyện hát nhiều hơn.
-
-HS đọc trơn tên bài .
-HS hát và múa
-HS biểu diễn trước lớp
-HS hát và múa phụ họa
-HS hát và vỗ tay
-HS tập hát theo
-HS hát và nhún chân
=HS lắng nghe.
-Hs hát cá nhân
.
5.RKN tiết dạy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Nguyễn Thò Hồ Huyền
Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2010
Tuần 5 : Môn : Nhạc
Tiết : 4 Bài : Ôân 2 bài hát: Quê hương tươi đẹp
Mời bạn vui múa ca.
I/ Mục tiêu:
-Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát.

-Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát.
-Biết hát kết hợp một vài động tác phụ họa đơn giản.
-HSG: Thuộc lời ca của 2 bài hát.Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
II/Chuẩn bò :
-GV:Hát chuẩn bài hát .Tranh ảnh.
-HS:Sách giáo khoa.
III/Các hoạt động dạy
1.n đònh: 1’
2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước.
3.Bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
a)GT bài: 1’ GV ghi tên bài lên bảng lớp.
b) Hoạt động 1: 12’Ôn bài hát”Quê hương tươi đẹp”.
-Cả lớp ôn tập bài hát
-Tập vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách hoặc theo tiết tấu
lời ca
-GV cần giúp các em thể hiện đúng từng kiểu vỗ tay
đệm.
-GV cho từng nhóm HS tập biểu diễn trước lớp ( khi hát
kết hợp một vài động tác phụ họa)
c)Hoạt động2: 18’Ôn bài hát”Mời bạn vui múa ca
-Cả lớp ôn tập bài hát.
-Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách hoặc đệm
theo tiết tấu lời ca
*Trò chơi cưỡi ngựa theo bài đồng dao Ngựa ông đã về.
c)Củng cố- dặn dò: 5’
-GV gọi một số HS hát lại bài hát.
-Về nhà luyện hát nhiều hơn.
-chuẩn bò bài : Tìm bạn thân.
-HS đọc trơn tên bài .

-HS hát và múa
-HS biểu diễn trước lớp
-HS hát và múa phụ họa
-HS hát và vỗ tay
-HS tập hát theo
-HS hát và nhún chân
-HS lắng nghe.
-Hs hát cá nhân
.
5.RKN tiết dạy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Nguyễn Thò Hồ Huyền
Thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2010
Tuần 6 : Môn : Nhạc
Tiết : 4 Bài : Tìm bạn thân
I/ Mục tiêu:
-Biết hát theo giai điệu với lời 1 của bài.
-Biết hát kết hợp vỗ tay theo lời 1 của bài hát.
HSG:Biết gõ đệm theo phách.
II/Chuẩn bò :
-GV:Hát chuẩn bài hát .Tranh ảnh.
-HS:Sách giáo khoa.
III/Các hoạt động dạy
1.n đònh: 1’
2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước.
3.Bài mới

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
a)GT bài: 1’ GV ghi tên bài lên bảng lớp.
b) Hoạt động 1: 15’ Dạy bài hát”Tìm bạn thân “( lời 1)
-GV giới thiệu bài hát
-GV hát mẫu : Nào ai ngoan ai xinh ai tươi.
Nào ai yêu những người bạn thân…
- Đọc đồng thanh lời ca từng câu ngắn cho HS
-Hát mẫu từng câu rồi bắt giọng cho HS hát theo vài ba
lượt.
-Nối các câu hát trong quá trình dạy theo lối móc xích.
-Chia thành từng nhóm ,hát cho đến khi thuộc bài.
c)Hoạt động2: 15’ Vỗ tay và gõ đệm theo phách.
-GV hướng dẫn học sinh vỗ tay đệm theo phách (Gv làm
mẫu, HS vỗ theo)
Nào ai ngoan ai xinh ai tươi
x x x x
-HDHS gõ đệm theo phách: Giống như cách vỗ tay đệm đã
học.HS gõ bằng nhạc cụ gõ.
c)Củng cố- dặn dò: 5’
-GV gọi một số HS hát lại bài hát.
-Về nhà luyện hát nhiều hơn.
-Chuẩn bò bài: ôn tập tìm bạn thân.
-HS đọc trơn tên bài .
-HS lắng nghe
-HS lắng nghe
-HS đọc theo
-HS hát theo
-HS hát và vỗ tay
-HS tập hát theo
-HS hát và nhún chân

-Hs hát cá nhân
-HS hát cá nhân
5.RKN tiết dạy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Nguyễn Thò Hồ Huyền
Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010
Tuần 7 : Môn : Nhạc
Bài : TÌM BẠN THÂN . (tt)
I/ Mục tiêu:
-Biết hát theo giai điệu với lời 1, lời 2 của bài.
-Biết hát kết hợp một vài động tác phụ họa đơn giản.
-Biết hát đúng lời 2 của bài hát .
II/Chuẩn bò :
-GV:Hát chuẩn bài hát .Tranh ảnh.
-Vài động tác phụ họa.
-HS:Sách giáo khoa.
III/Các hoạt động dạy
1.n đònh: 1’
2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước.
3.Bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
a)GT bài: 1’ GV ghi tên bài lên bảng lớp.
b) Hoạt động 1: 12’Học bài hát”Tìm bạn thân”.lời 2.
-GV hát mẫu : Rồi tung tăng ta đi bên nhau
Bạn thân yêu ta còn ở đâu
Tìm đến đây ta cầm tay

Múa vui nào.
-GV cho HS đọc đồng thanh lời 2 rồi hát lại lời 1.
-GV dạy hát từng câu của lời 2 và nối các câu hát như
cách dạy lời 1.
-Hát luân phiên các nhóm cho đến khi thuộc lời 2.
-Tập thể lớp hát cả bài ca.
c)Hoạt động2: 18’ Hát và phụ họa
-GV dạy học sinh vừa hát vừa kết hợp vận động phụ
họa.
+ Nhún chân theo phách: Mỗi phách có 1 lần nhún chân,
phách mạnh nhún chân trái, phách nhẹ nhún chân
phải.Động tác được thực hiện suốt bài ca, phối hợp với
tay và thân mình…
Nào ai ngoan ai xinh ai tươi
Nào ai yêu những người bạn thân.
-GV hát mẫu lại lần nữa hoặc cho HS nghe băng cát-
xét.
c)Củng cố- dặn dò: 5’
-GV gọi một số HS hát lại bài hát.
-Về nhà luyện hát nhiều hơn.
-Chuẩn bò bài: Lí cây xanh.
-HS đọc trơn tên bài .
-HS hát và múa
-HS biểu diễn trước lớp
-HS hát và múa phụ họa
-HS hát và vỗ tay
-HS tập hát theo
-HS hát và nhún chân
-HS lắng nghe.
-Hs hát cá nhân

.
5.RKN tiết dạy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nguyễn Thò Hồ Huyền
Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2010
Tuần 8 : Môn : Nhạc
Tiết : 4 Bài : Học bài hát: LÍ CÂY XANH.
I/ Mục tiêu:
-Biết đây là một bài dân ca.
-Biết hát theo giai điệu với lời ca .
-Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
-Biết gõ đệm theotiết tấu lời ca .
II/Chuẩn bò :
-GV:Hát chuẩn bài hát .Tranh ảnh.
-HS:Sách giáo khoa.
III/Các hoạt động dạy
1.n đònh: 1’
2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước.
3.Bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
a)GT bài: 1’ GV ghi tên bài lên bảng lớp.
b) Hoạt động 1: 15’ Dạy bài hát”Lí cây xanh “
-GV giới thiệu bài hát: Bài lí cây xanh –dân ca Nam bộ.
-GV hát mẫu : Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh
Chim đậu trên cành chim hót líu lo.
- Đọc đồng thanh lời ca từng câu ngắn cho HS đọc theo , đọc
tới hết bài.
-Hát mẫu từng câu rồi bắt giọng cho HS hát theo vài ba lượt.

-Nối các câu hát trong quá trình dạy theo lối móc xích.
-Chia thành từng nhóm ,hát cho đến khi thuộc bài.
GV lưu ý những tiến có luyến 2 nốt nhạc như: “đậu”, “ trên “,
“líu” và nhắc HS phát âm rõ ràng, gọn tiếng.
c)Hoạt động2: 15’ Hát kết hợp với vận động phụ họa.
-Sau khi dạy hát cả bài, GV cho các em vừa hát vừa kết hợp
vỗ phách đệm. Gõ phách phải thật đều đặn ,nhòp nhàng,
không nhanh ,không chậm.
-GV hướng dẫn học sinh hát và gõ theo tiết tấu lời ca.
Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh.
x x x x x x x x
-Các em đứng hát và kết hợp vận động.(nhún chân theo nhòp)
c)Củng cố- dặn dò: 5’
-GV gọi một số HS hát lại bài hát.
-Về nhà luyện hát nhiều hơn.
-Chuẩn bò bài: ôn tập Lí cây xanh.
-HS đọc trơn tên bài .
-HS lắng nghe
-HS lắng nghe
-HS đọc theo
-HS hát theo
-HS hát và vỗ tay
-HS tập hát theo
-HS hát và nhún chân
-Hs hát cá nhân
-HS hát cá nhân
5.RKN tiết dạy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nguyễn Thò Hồ Huyền
Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010
Tuần 9 : Môn : Nhạc
Bài : Ôn bài: LÍ CÂY XANH.
I/ Mục tiêu:
-Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
-Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.
-Tập nói thơ theo tiết tấu của bài hát Lí cây xanh.
II/Chuẩn bò :
-GV:Hát chuẩn bài hát .Tranh ảnh.
-HS:Sách giáo khoa.
III/Các hoạt động dạy
1.n đònh: 1’
2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước.
3.Bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
a)GT bài: 1’ GV ghi tên bài lên bảng lớp.
b) Hoạt động 1: 12’Ôn bài hát”Lí cây xanh”.
-GV ôn luyện bài hát
-GV cho HS hát kết hợp với vận động phụ họa(Vỗ tay
,chuyễn dòch chân theo nhip)
-GV hướng dẫn cho HS biểu diễn trước lớp (đơn ca, tốp
ca)
c)Hoạt động2: 18’ Hát và phụ họa
-GV dạy học sinh vừa hát vừa vỗ tay theo tiết tấu lời ca
Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh…
Hoặc vừa đi vừa nhảy là anh sáo xinh…
-HS đọc đồng thanh đoạn thơ trên,sau đó đọc thơ kết hợp
gõ theo âm hình tiết tấu.Cuối cùng đọc thơ và gõ đệm theo
nhòp 2.

vừa đi vừa nhảy là anh sáo xinh
x x x x
Từ cách đọc theo tiết tấu đã biết ,GV cho các em vận dụng
để đọc các câu thơ khác.Ví dụ:
chú bé loắt choắt,cái xắc xinh xinh…
-GV hát mẫu lại lần nữa hoặc cho HS nghe băng cát- xét.
c)Củng cố- dặn dò: 5’
-GV gọi một số HS hát lại bài hát.
-Về nhà luyện hát nhiều hơn.
-Chuẩn bò bài:ôn 2 bài hát.
-HS đọc trơn tên bài .
-HS hát và múa
-HS biểu diễn trước lớp
-HS hát và vỗ tay
-HS tập đọc thơ
-HS đọc thơ và hát
-HS đọc thơ và hát
-HS lắng nghe
-Hs hát cá nhân
-HS lắng nghe.
5.RKN tiết dạy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nguyễn Thò Hồ Huyền
Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2010
Tuần 10 : Môn : Nhạc
Tiết : 4 Bài : Ôn 2 bài hát: Tìm bạn thân.
Lí cây xanh.

I/ Mục tiêu:
-Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát.
-Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
-Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.
II/Chuẩn bò :
-GV:Hát chuẩn bài hát .Tranh ảnh.
-HS:Sách giáo khoa.
III/Các hoạt động dạy
1.n đònh: 1’
2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước.
3.Bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
a)GT bài: 1’ GV ghi tên bài lên bảng lớp.
b) Hoạt động 1: 15’ ôn bài hát”Tìm bạn thân “
-cả lớp ôn tập bài hát
-Tập vỗ tay đệm theo phách hoặc theo tiết tấu lời ca.
-tập hát kết hợp vận động phụ họa.
-GV cho từng nhóm biểu diễn trước lớp.
-HS hát : Nào ai ngoan ai xinh ai tươi.
Nào ai yêu những người bạn thân…
Tìm đến đây ta cầm tay
Múa vui nào
c)Hoạt động2: 15’ ôn bài hát”Lí cây xanh “
-cả lớp ôn tập bài hát
-Tập vỗ tay đệm theo phách hoặc theo tiết tấu lời ca.
-tập hát kết hợp vận động phụ họa.
-GV cho từng nhóm biểu diễn trước lớp.
-HS hát Cái cây xanh xanh
thì lá cũng xanh
Chim đậu trên cành

chim hót líu lo…
.c)Củng cố- dặn dò: 5’
-GV gọi một số HS hát lại bài hát.
-Về nhà luyện hát nhiều hơn.
-Chuẩn bò bài: ôn tập tìm bạn thân.
-HS đọc trơn tên bài .
-HS lắng nghe
-HS lắng nghe
-HS đọc theo
-HS hát theo
-HS hát và vỗ tay
-HS tập hát theo
-HS hát và nhún chân
-Hs hát cá nhân
-HS hát cá nhân
5.RKN tiết dạy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nguyễn Thò Hồ Huyền
Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010
Tuần 11 : Môn : Nhạc
Bài : Học bài hát: ĐÀN GÀ CON.
I/ Mục tiêu:
-Biết hát theo giai điệu với ø lời 1 của bài .
-Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
-Biết gõ đệm theo phách.
II/Chuẩn bò :
-GV:Hát chuẩn bài hát .Tranh ảnh.

-HS:Sách giáo khoa.
III/Các hoạt động dạy
1.n đònh: 1’
2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước.
3.Bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
a)GT bài: 1’ GV ghi tên bài lên bảng lớp.
b) Hoạt động 1: 15’ Dạy bài hát” Đàn gà con “
-GV giới thiệu bài hát.
-GV hát mẫu : Trông kia đàn gà con lông vàng
Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn
- Đọc đồng thanh lời ca từng câu ngắn cho HS đọc theo , đọc
tới hết bài.
-Hát mẫu từng câu rồi bắt giọng cho HS hát theo vài ba lượt.
-Nối các câu hát trong quá trình dạy theo lối móc xích.
-Chia thành từng nhóm ,hát cho đến khi thuộc bài.
c)Hoạt động2: 15’ Vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách.
-Vỗ tay đệm theo phách: GV làm mẫu,HS vỗ đệm theo
Trông kia đàn gà con lông vàng
x x x x
Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn
x x x x
-Gõ đệm theo phách bằng nhạc cụ gõ: cũng như vỗ tay đệm
theo phách .GV làm mẫu, HS gõ đệm theo.
-GV hát lại một lần, vừa hát vừa vỗ tay theo phách.Cả lớp
thực hành theo mẫu của GV.
c)Củng cố- dặn dò: 5’
-GV gọi một số HS hát lại bài hát.
-Về nhà luyện hát nhiều hơn.
-Chuẩn bò bài: ôn tập Đàn gà con.Các em đọc trước lời 2 của

bài hát.
-HS đọc trơn tên bài .
-HS lắng nghe
-HS lắng nghe
-HS đọc theo
-HS hát theo
-HS hát và vỗ tay
-HS tập hát theo
-HS hát và nhún chân
-Hs hát cá nhân
-HS hát cá nhân
5.RKN tiết dạy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nguyễn Thò Hồ Huyền
Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010
Tuần 12 : Môn : Nhạc
Tiết : 4 Bài : Ôn bài hát: ĐÀN GÀ CON.
I/ Mục tiêu:
-Biết hát theo giai điệu với lời 1, lời 2 của bài.
-Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.
Biết hát đúng 2 lời của bài hát.
II/Chuẩn bò :
-GV:Hát chuẩn bài hát .Tranh ảnh.
-HS:Sách giáo khoa.
III/Các hoạt động dạy
1.n đònh: 1’
2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước.
3.Bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

a)GT bài: 1’ GV ghi tên bài lên bảng lớp.
b) Hoạt động 1: 12’Học bài hát”Đàn gà con”.lời 2.
-GV hát mẫu : Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều
Uống nước vào là no căng diều
Rồi cùng nhau ta đi chơi
Đàn gà con xinh kia ơi.
-GV cho HS đọc đồng thanh lời 2 rồi hát lại lời 1.
-GV dạy hát từng câu của lời 2 và nối các câu hát như cách
dạy lời 1.
-Hát luân phiên các nhóm cho đến khi thuộc lời 2.
-Tập thể lớp hát cả bài ca.
c)Hoạt động2: 18’ Hát và phụ họa
-GV dạy học sinh vừa hát vừa kết hợp vận động phụ họa.
+ Nhún chân theo phách: Mỗi phách có 1 lần nhún chân,
phách mạnh nhún chân trái, phách nhẹ nhún chân phải.Động
tác được thực hiện suốt bài ca, phối hợp với tay và thân
mình…
Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều
Uống nước vào là no căng diều…
-GV hát mẫu lại lần nữa hoặc cho HS nghe băng cát- xét.
c)Củng cố- dặn dò: 5’
-GV gọi một số HS hát lại bài hát.
-Về nhà luyện hát nhiều hơn.
-Chuẩn bò bài:Sắp đến Tết rồiDDocj trước những tiếng đã đọc
được.
-HS đọc trơn tên bài .
-HS hát và múa
-HS biểu diễn trước lớp
-HS hát và múa phụ họa
-HS hát và vỗ tay

-HS tập hát theo
-HS hát và nhún chân
-HS lắng nghe.
-Hs hát cá nhân
.
5.RKN tiết dạy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nguyễn Thò Hồ Huyền
Thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2010
Tuần 13 : Môn : Nhạc
Bài : Học bài hát: SẮP ĐẾN TẾT RỒI.
I/ Mục tiêu:
-Biết hát theo giai điệu và lời ca
-Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
-Biết gõ đệm theo phách , theo tiết tấu lời ca.
II/Chuẩn bò :
-GV:Hát chuẩn bài hát .Tranh ảnh.
-HS:Sách giáo khoa.
III/Các hoạt động dạy
1.n đònh: 1’
2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước.
3.Bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
a)GT bài: 1’ GV ghi tên bài lên bảng lớp.
b) Hoạt động 1: 15’ Dạy bài hát” Sắp đến Tết rồi“
-GV giới thiệu bài hát.
-GV hát mẫu : Sắp đến Tết rồi,đến trường rất vui.

Sắp đến Tết rồi về nhà rất vui.
Mẹ mua cho áo mới nhé,ai cũng vui mừng ghê.
Mùa xuân nay em đã lớn, biết đi thăm ông bà.
- Đọc đồng thanh lời ca từng câu ngắn cho HS đọc theo , đọc
tới hết bài.
-Hát mẫu từng câu rồi bắt giọng cho HS hát theo vài ba lượt.
Tiếng cuỗi mỗi câu hát không ngân mà chỉ nghỉ bằng dấu lặng
đen.
-4 nhòp cuối bài cho HS vỗ tay theo tiết tấu.
-Chia thành từng nhóm ,hát cho đến khi thuộc bài.
c)Hoạt động2: 15’ Vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách.
-GV cho HS vừa hát vừa vỗ tay theo phách.
-GV cho HS hát kết hợp với gõ theo tiết tấu lời ca.
-GV cho HS đứng hát và tập nhún chân nhòp nhàng.
-GV hát lại một lần, vừa hát vừa vỗ tay theo phách.Cả lớp
thực hành theo mẫu của GV.
c)Củng cố- dặn dò: 5’
-GV gọi một số HS hát lại bài hát.
-Về nhà luyện hát nhiều hơn.
-Chuẩn bò bài: ôn tập: Sắp đến Tết rồi.Các em đọc trước lời 2
của bài hát.
-HS đọc trơn tên bài .
-HS lắng nghe
-HS lắng nghe
-HS đọc theo
-HS hát theo
-HS hát và vỗ tay
-HS tập hát theo
-HS hát và nhún chân
-Hs hát cá nhân

-HS hát cá nhân
5.RKN tiết dạy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nguyễn Thò Hồ Huyền
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
Tuần 14 : Môn : Nhạc
Tiết : 4 Bài : Ôn tập bài hát: SẮP ĐẾN TẾT RỒI.
I/ Mục tiêu:
-Biết hát theo giai điệu và lời ca.
-Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.
Tập đọc lời ca theo tiết tấu.
II/Chuẩn bò :
-GV:Hát chuẩn bài hát .Tranh ảnh.
-HS:Sách giáo khoa.
III/Các hoạt động dạy
1.n đònh: 1’
2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước.
3.Bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
a)GT bài: 1’ GV ghi tên bài lên bảng lớp.
b) Hoạt động 1: 12’Ôn bài hát” Sắp đến Tết rồi “
-GV ôn luyện bài hát
-GV treo một vài bức tranh quang cảnh ngày Tết
cho HS nhận xét nội dung tranh.
-GV cho HS hát kết hợp với vỗ tay theo phách
( thanh phách,song loan.trống nhỏ)
-GV hướng dẫn cho HS biểu diễn trước lớp (đơn ca,
tốp ca)

c)Hoạt động2: 18’ Hát và phụ họa
-GV dạy học sinh vừa hát kết hợp với vận động phụ
họa.
-HS tập luyện theo tổ,nhóm.
-Chia lớp thành 4 nhóm.Một nhóm đọc lời ca theo
theo tiết tấu, các nhóm khác đệm theo bằng nhạc
cụ gõ.
-y/c HS vừa viết vừa nhún chân nhòp nhàng
-GV hát mẫu lại lần nữa hoặc cho HS nghe băng
cát- xét.
c)Củng cố- dặn dò: 5’
-GV gọi một số HS hát lại bài hát.
-Về nhà luyện hát nhiều hơn.
-Chuẩn bò : ôn 2 bài hát trên. Các em phải hát nhiều
lần và vỗ tay theo tiết tấu.
-HS đọc trơn tên bài .
-HS hát và múa
-HS biểu diễn trước lớp
-HS hát và múa phụ họa
-HS hát và vỗ tay
-HS tập hát theo
-HS hát và nhún chân
-HS lắng nghe.
-Hs hát cá nhân
HS lắng nghe
5.RKN tiết dạy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


×