Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

Giáo án Âm nhạc lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (343.34 KB, 73 trang )

TUẦN 1
Ngày soạn: / /…………
Ngày dạy : / /…………
Bài 1. Ôn tập một số bài hát đã học
I. Mục tiêu:
- HS trình bày các bài hát đã học: Quốc ca Việt Nam, Em yêu hòa bình, Chúc
mừng, Thiếu nhi thế giới liên hoan.
- Hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp hoặc theo tiết tấu lời ca và vận động cho
bài. Trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân…
- Tạo không khí học tập vui tươi, sôi nổi từ tiết học đầu tiên trong chương trình âm
nhạc lớp 5.
II. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ, máy nghe nhạc.
III. Hoạt động dạy học: 1) Ổn định tổ chức
2) Ktra bài cũ
3) Bài học: GV giới thiệu bài, ghi bảng.m
Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS
- GV ghi bảng
- GV đặt vấn đề
- GV đánh giá, ghi
bảng
- GV yêu cầu
- GV giới thiệu
- GV đàn, hướng dẫn
Hoạt động 1: Ôn tập các bài hát đã
học.
- GV cho HS nêu tên 10 bài hát đã học
ở lớp 4.
- GV nhận xét, ghi tên 10 bài hát lên
bảng.
+ Em yêu hòa bình


+ Bạn ơi lắng nghe
+ Trên ngựa ta phi nhanh
+ Khăn quàng thắm mãi vai em
+ Cò lả
+ Chúc mừng
+ Bàn tay mẹ
+ Chim sáo
+ Chú voi con ở Bản Đôn
+ Thiếu nhi thế giới liên hoan.
- Cho HS giới thiệu tác giả của các bài
hát trên.(GV chỉ từng bài hát theo thứ
tự, lần lượt HS mỗi tổ cho biết tên tác
giả).
- Trong tiết học này chúng ta sẽ ôn lại
4 bài hát, đó là: Quốc ca Việt Nam,
Em yêu hòa bình, Chúc mừng,
Thiếu nhi thế giới liên hoan.
- GV đàn, hướng dẫn HS ôn thứ tự 4
- HS ghi bài
- HS thảo luận và trả
lời theo tổ.
- HS theo dõi
- HS thảo luận, trả
lời.
- HS lắng nghe
1
- GV ghi bài
- GV điều khiển
- GV củng cố tiết học
- GV nhận xét, dặn

dò.
bài hát. Hát kết hợp gõ đệm theo
phách, theo nhịp và vận động cho bài.
theo dõi, uốn nắn thêm những chỗ còn
yếu cho HS và hướng dẫn HS thể hiện
tốt sắc thái của từng bài.
Hoạt động 2: Biểu diễn
- GV tổ chức cho HS lên biểu diễn các
bài hát. Hát kết hợp gõ đệm và vận
động cho bài hát.
- GV theo dõi, nhận xét, tuyên dương.
4) Củng cố, dặn dò.
- Củng cố tiết học.
- Nhận xét tiết học:GV tổng kết phần
trình bày 3 bài hát của các tổ. Đánh
giá, khen ngợi và động viên HS cố
gắng học tập môn Âm nhạc. HS về
nhà chuẩn bị bài học sau.
- HS ôn bài
- HS ghi bài
- HS trình bày
- HS nêu tên bài học
- HS ghi nhớ.
Tiết củng cố: Biểu diễn
I. Mục tiêu:
- HS biểu diễn các bài hát đã học ở lớp 4.
- Mạnh dạn, tự tin trước tập thể.
II. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ.
III. Hoạt động dạy học: 1) Bài học: GV giới thiệu bài, ghi bảng

Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS
- GV đàn, điều khiển
- GV nhận xét, dặn

- GV tổ chức cho HS biểu diễn các bài
hát đã học ở lớp 4. Trình bày theo
nhóm, cá nhân kết hợp gõ đệm và vận
động cho bài…
Nhận xét, ghi điểm.
2) Củng cố, dặn dò.
- Nhận xét tiết học. HS về nhà chuẩn
bị bài sau.
- HS biểu diễn
- HS ghi nhớ
TUẦN 2
Ngày soạn:……/……/…………
2
Ngày dạy :……/……/…………
Bài 2. Học bài hát: Reo vang bình minh
Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước
I. Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu, lời ca bài hát Reo vang bình minh. Thể hiện dúng những chõ
hát luyến và ngân dài 3 phách.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên buổi sáng qua nội dung diễn đạt trong bài
hát.
- Biết qua về nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả của bài hát.
- Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp cho bài.
II. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ, máy nghe nhạc.
III. Hoạt động dạy học: 1) Ổn định tổ chức

2) Ktra bài cũ
3) Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS
- GV ghi bảng
- GV đặt câu hỏi
- GV thuyết trình
Hoạt động 1: Học bài hát Reo vang
bình minh.
- Giới thiệu bài:
+ Các em đã học một số bài hát nói về
phong cảnh buổi sáng hoặc thiên
nhiên nói chung. Em nào có thể kể tên
một số bài hát đó?
Gà gáy, Bài ca đi học, Nắng sớm,
trời đã sáng rồi…
+ Hôm nay, các em sẽ học bài Reo
vang bình minh, bài hát diễn tả bức
tranh phong cảnh buổi sáng đầy màu
sắc rực rỡ và âm thanh lôi cuốn. Tác
giả bài hát là nhạc sĩ Lưu Hữu Phước,
bài hát này được ông sáng tác từ năm
1947, khi đó nhạc sĩ mới 26 tuổi.
Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước (1921- 1989)
quê ở huyện Ô Môn (Cần Thơ) là một
trong số các nhạc sĩ nổi tiếng của
nước ta. Ông đã có nhiều đóng góp rất
quan trọng cho nền âm nhạc Cách
mạng Việt Nam. Là tác giả của của
những bài ca xuất sắc có giá trị lịch sử
như: Lên đàng, Hồn sĩ tử, Giải phóng

miền Nam, Tiến về Sài Gòn… Để ghi
nhớ công lao của người nhạc sĩ đã
cống hiến cả đời mình cho nghệ thuật
- HS ghi bài
- HS trả lời
- HS lắng nghe
3
- GV thực hiện
- GV chỉ định
- GV đàn
- GV đàn, hướng dẫn
- GV hướng dẫn,
điều khiển
- GV ghi bảng
- GV hướng dẫn
- GV điều khiển
- GV chỉ định
- GV củng cố tiết học
- GV nhận xét, dặn
dò.
âm nhạc Cách mạng, tại thành phố
Cần Thơ có công viên Lưu Hữu
Phước và ở huyện Ô Môn có một
trường Trung học phổ thông mang tên
ông.
- Nghe bài hát: GV cho HS nghe bài
hát vài lần qua máy nghe nhạc.
- Đọc lời ca: GV chỉ định HS đọc
bài…
- Khởi động giọng: GV đàn…

- Tập hát: GV đàn giai điệu và tập cho
HS hát từng câu, từng đoạn (Bài hát
được chia thành 2 đoạn). Tập theo lối
móc xích và nối tiếp đến hết bài.
- Hát toàn bài: GV hướng dẫn HS hát
toàn bài và ôn. Theo dõi, uốn nắn
thêm những chỗ còn yếu cho HS.
Hướng dẫn HS hát rõ lời, hòa giọng.
Thực hiện đúng những tiếng hát
luyến, tiếng hát ngân dài 3 phách và
tập thể hiện đúng sắc thái vừa phải,
trong sáng của bài hát.
Hoạt động 2: Tập gõ đệm cho bài.
- GV làm mẫu và hướng dẫn HS tập
gõ đệm cho bài hát.
+ Theo phách: Reo vang reo, ca vang
x x x
+ Theo nhịp: x
+ Cho HS gõ đệm theo nhịp (đoạn 1)
và theo phách (đoạn 2).
- Theo dõi, uốn nắn thêm cho HS
những chỗ còn yếu…
- Mời HS lên trình bày bài hát kết hợp
gõ đệm cho bài. theo dõi, nhận xét và
tuyên dương.
4) Củng cố, dặn dò.
- Củng cố tiết học.
- Nhận xét tiết học. HS về nhà học
thuộc bài.
- HS lắng nghe

- HS đọc lời ca
- HS khởi động giọng
- HS tập hát
- HS thực hiện
+ Theo tổ
+ Theo nhóm
+ Cá nhân
- HS ghi bài
- HS theo dõi và tập
- HS thực hiện
- HS trình bày
- HS nêu tên bài học
-HS ghi nhớ
Tiết củng cố: Học bài hát Reo vang bình minh
I. Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu, lời ca và thuộc bài.
4
- Thể hiện chính xác, nhịp nhàng cách gõ đệm cho bài.
II. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ.
III. Hoạt động dạy học: 1) Bài học: GV giới thiệu bài, ghi bảng
Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS
- GV đàn, điều khiển
- GV chỉ định
- GV nhận xét, dặn

- GV đàn và hướng dẫn HS hát ôn bài
hát kết hợp gõ đệm cho bài. Theo dõi,
uốn nắn thêm những chỗ còn yếu cho
HS và hướng dẫn HS thể hiện đúng

sắc thái của bài.
- Kiểm tra: GV mời HS lên trình bày
bài hát. Nhận xét, tuyên dương.
2) Củng cố, dặn dò.
- Nhận xét tiết học. HS về nhà chuẩn
bị bài sau.
- HS ôn bài
- HS trình bày
- HS ghi nhớ
TUẦN 3
Ngày soạn:……/……/…………
Ngày dạy :……/……/…………
Bài 3. - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
I. Mục tiêu:
- HS thuộc lời ca, thể hiện tình cảm hồn nhiên, trong sáng của bài hát.
- HS tập hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Trình bày bài hát theo nhóm, cá
nhân.
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời kết hợp gõ đệm theo phách cho bài TĐN số 1.
II. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ, máy nghe nhạc.
III. Hoạt động dạy học: 1) Ổn định tổ chức
2) Ktra bài cũ
3) Bài học: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS
- GV ghi bảng
- GV đàn, đặt câu hỏi
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Reo
vang bình minh.
- GV đàn một câu giai điệu của bài

hát cho HS nghe và hỏi HS đó là bài
hát gì? Tác giả là ai?
- HS ghi bài
- HS nghe, trả lời
5
- GV thực hiện
- GV đàn, hướng dẫn
- GV hướng dẫn
- GV chỉ định
- GV ghi bài
- GV thực hiện
- GV hỏi
- GV điều khiển
- GV hướng dẫn
- GV hướng dẫn
- GV đàn, hướng dẫn
- GV hướng dẫn, điều
khiển
- GV hướng dẫn
- Cho HS nghe lại bài hát một lần.
- GV đàn và hướng dẫn cho HS hát ôn
bài. Trình bày bài theo cách hát đối
đáp, đồng thanh kết hợp gõ đệm theo
phách, theo nhịp đệm cho bài. GV
theo dõi, uốn nắn thêm những chỗ còn
yếu và hướng dẫn HS thể hiện đúng
sắc thái của bài hát
- Tập cho HS vận động cho bài:
+ Cho HS xung phong lên trình bày
bài hát kết hợp vận động theo nhạc.

Em nào có động tác vận động đẹp và
phù hợp sẽ hướng dẫn cả lớp tập theo.
+ Cả lớp tập vận động. GV theo dõi,
uốn nắn thêm cho HS…
- Mời HS lên trình bày bài hát kết hợp
vận động theo nhạc. GV nhận xét,
tuyên dương.
Hoạt động 2: Tập đọc nhạc Cùng vui
chơi.
- GV giới thiệu và treo bài TĐN số 1
lên bảng.
+ Bài TĐN viết ở loại nhịp gì? Có
mấy ô nhịp? (Viết ở nhịp
2
/
4
, có 8 ô
nhịp).
+ Cho HS quan sát, nói tên các nốt
nhạc và đọc các nốt nhạc có trong bài.
- Luyện cao độ: GV đàn và hướng
dẫn HS luyện cao độ thang âm 4 nốt
Đô, Rê, Mi, Son theo thứ tự từ thấp
lên cao, từ cao xuống thấp. Luyện
theo cặp đôi Đô-Rê,…
- Luyện tiết tấu: GV ghi bài tập tiết
tấu lên bảng. Cho HS nhận xét và
hướng dẫn HS thể hiện bài tập tiết
tấu.
- Tập đọc: GV đàn giai điệu cho HS

nghe và hướng dẫn cho HS tập đọc
từng câu, nối tiếp đến hết bài.
- Đọc toàn bài: Hướng dẫn HS đọc
toàn bài kết hợp gõ theo phách đệm
cho bài. Theo dõi, uốn nắn thêm
những chỗ còn yếu cho HS.
- Ráp lời ca: GV hướng dẫn HS ráp
lời ca và ôn. (Ôn theo tổ, nhóm… Tổ
- HS lắng nghe
- HS ôn bài
+ Theo tổ
+ Theo nhóm
- HS thực hiện
- HS trình bày
- HS ghi bài
- HS quan sát.
- HS trả lời
- HS thực hiện
- HS luyện cao độ
- HS luyện tiết tấu
- HS tập đọc
- HS thực hiện
- HS thực hiện
6
- GV chỉ định
- GV củng cố tiết học
- GV nhận xét, dặn
dò.
đọc nhạc, tổ hát lời ca kết hợp gõ đệm
cho bài).

- Mời một số em lên trình bày bài tập
đọc nhạc.GV nhận xét, tuyên dương.
4) Củng cố, dặn dò.
- Củng cố tiết học.
- Nhận xét tiết học. HS về nhà học
thuộc bài và chuẩn bị bài sau.
- HS trình bày
- HS nêu tên bài học
- HS ghi nhớ.
Tiết củng cố: Tập đọc nhạc
I. Mục tiêu:
- HS đọc đúng nhạc, hát lời ca đúng giai điệu và thuộc bài
- Chép bài TĐN và trình bày rõ ràng, sạch đẹp.
II. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ.
III. Hoạt động dạy học: 1) Bài học: GV giới thiệu bài, ghi bảng
Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS
- GV ghi bảng
- GV đàn, điều khiển
- GV chỉ định
- GV ghi bảng
- GV điều khiển
- GV nhận xét, dặn

Hoạt động 1: Ôn bài
- GV đàn cho HS đọc ôn bài TĐN.
Theo dõi và uốn nắn thêm những chỗ
còn yếu cho HS…
- Kiểm tra: GV mời HS lên trình bày
bài TĐN. Nhận xét, ghi điểm.

Hoạt động 2: Chép bài TĐN.
- Cho HS chép bài TĐN.
- Chấm điểm.
2) Củng cố, dặn dò.
- Nhận xét tiết học. HS về nhà chuẩn
bị bài sau.
- HS ghi bài
- HS ôn bài
- HS trình bày
- HS ghi bài
- HS thực hiện
- HS ghi nhớ
TUẦN 4
Ngày soạn:……/……/…………
Ngày dạy :……/……/…………
Bài 4. Học bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh
Nhạc và lời: Huy Trân
7
I. Mục tiêu:
- HS hát đúng lời ca, giai điệu bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Thể hiện đúng
những chỗ đảo phách và trường độ móc đơn chấm dôi, móc kép.
- HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp (đoạn 1) theo phách (đoạn 2) và theo
tiết tấu cho bài.
- Góp phần giáo dục HS yêu cuộc sống hòa bình, lên án chiến tranh, bạo lực.
II. Chuẩn bị của GV:
Nhạc cụ, máy nghe nhạc.
III. Hoạt động dạy học: 1) Ổn định tổ chức
2) Ktra bài cũ
3) Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng
Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS

- GV ghi bảng
- GV hỏi
- GV thuyết trình
- GV thực hiện
- GV chỉ định
- GV đàn
- GV đàn, hướng dẫn
- GV hướng dẫn
- GV ghi bảng
Hoạt động 1: Học bài hát Hãy giữ
cho em bầu trời xanh.
- Giới thiệu bài:
+ Các em đã học một số bài hát về
chủ đề hòa bình. Em nào có thể kể tên
một số bài hát đó?
(Hòa bình cho bé, Bầu trời xanh,
Tiếng hát bạn bè mình, Em yêu hòa
bình…).
+ Hôm nay các em học bài Hãy giữ
cho em bầu trời xanh, bài hát nói lên
ước mơ của tuổi thiếu nhi, đó là được
sống trong thế giới yên vui, hạnh
phúc, không có bạo lực, chiến tranh.
Tác giả bài hát là nhạc sĩ Huy Trân.
- Nghe bài hát: GV cho HS nghe bài
hát vài lần qua máy nghe nhạc.
- Đọc lời ca: GV chỉ định HS đọc
bài…
- Khởi động giọng: GV đàn…
- Tập hát: GV đàn giai điệu và tập cho

HS hát từng câu, từng đoạn (Bài hátcó
2 lời và được chia thành 2 đoạn). Tập
theo lối móc xích và nối tiếp đến hết
bài.
- Hát toàn bài: GV hướng dẫn HS hát
toàn bài và ôn. Theo dõi, uốn nắn
thêm những chỗ còn yếu cho HS.
Hướng dẫn HS hát rõ lời, hòa giọng
và thể hiện đúng sắc thái của bài là
mạnh mẽ, sôi nổi.
Hoạt động 2: Tập gõ đệm cho bài
- HS ghi bài
- HS trả lời
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe
- HS đọc lời ca
- HS khởi động giọng
- HS tập hát
- HS thực hiện
+ Theo tổ
+ Theo nhóm
+ Cá nhân
- HS ghi bài
- HS theo dõi và tập
8
- GV hướng dẫn
- GV điều khiển
- GV chỉ định
- GV củng cố tiết học
- GV giáo dục

- GV nhận xét, dặn
dò.
- GV làm mẫu và hướng dẫn HS tập
gõ đệm cho bài
+ Theo phách: Hãy xua tan những
x x x
+ Theo nhịp: x
+ Theo tiết tấu: x x x x
+ Cho HS gõ đệm theo nhịp (đoạn 1)
và theo phách (đoạn 2). Thực hiện cả
bài.
- Theo dõi, uốn nắn thêm cho HS
những chỗ còn yếu…
- Mời HS lên trình bày bài hát kết hợp
gõ đệm cho bài. Theo dõi, nhận xét và
tuyên dương.
4) Củng cố, dặn dò.
- Củng cố tiết học.
- Giáo dục thái độ: Giáo dục HS yêu
cuộc sống hòa bình, lên án chiến
tranh, bạo lực.( VD: phải yêu thương,
đoàn kết với mọi người…)
- Nhận xét tiết học. HS về nhà học
thuộc bài.
- HS thực hiện
- HS trình bày
- HS nêu tên bài học
-HS ghi nhớ
HS ghi nhớ.
Tiết củng cố: Học bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh

I. Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu, lời ca và thuộc bài.
- Thể hiện chính xác, nhịp nhàng cách gõ đệm cho bài.
II. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ.
III. Hoạt động dạy học: 1) Bài học: GV giới thiệu bài, ghi bảng
Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS
- GV đàn, điều khiển
- GV chỉ định
- GV nhận xét, dặn

- GV đàn và hướng dẫn HS hát ôn bài
hát kết hợp gõ đệm cho bài. Theo dõi,
uốn nắn thêm những chỗ còn yếu cho
HS và hướng dẫn HS thể hiện đúng
sắc thái của bài.
- Kiểm tra: GV mời HS lên trình bày
bài hát. Nhận xét, tuyên dương.
2) Củng cố, dặn dò.
- Nhận xét tiết học. HS về nhà chuẩn
bị bài sau.
- HS ôn bài
- HS trình bày
- HS ghi nhớ
9
TUẦN 5
Ngày soạn:……/……/…………
Ngày dạy :……/……/…………
Bài 5. - Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh
- Tập đọc nhạc:TĐN số 2

I. Mục tiêu:
- HS thuộc lời ca, thể hiện sự mạnh mẽ, thôi thúc của bài hát.
- HS trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm và vận động
theo nhạc. Trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân.
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời kết hợp gõ đệm theo phách cho bài TĐN số 2.
II. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ, máy nghe nhạc.
III. Hoạt động dạy học: 1) Ổn định tổ chức
2) Ktra bài cũ
3) Bài học: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS
- GV ghi bảng
- GV đàn, đặt câu hỏi
- GV thực hiện
- GV đàn, hướng dẫn
- GV hướng dẫn
- GV chỉ định
- GV ghi bảng
- GV thực hiện
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Hãy giữ
cho em bầu trời xanh.
- GV đàn một câu giai điệu của bài
hát cho HS nghe và hỏi HS đó là bài
hát gì? Tác giả là ai?
- Cho HS nghe lại bài hát một lần.
- GV đàn và hướng dẫn cho HS hát ôn
bài. Trình bày bài theo cách hát đối
đáp, đồng thanh kết hợp gõ đệm theo
phách, theo nhịp đệm cho bài. GV
theo dõi, uốn nắn thêm những chỗ còn

yếu và hướng dẫn HS thể hiện đúng
sắc thái của bài hát
- Tập cho HS vận động cho bài:
+ Cho HS xung phong lên trình bày
bài hát kết hợp vận động theo nhạc.
Em nào có động tác vận động đẹp và
phù hợp sẽ hướng dẫn cả lớp tập theo.
+ Cả lớp tập vận động. GV theo dõi,
uốn nắn thêm cho HS…
- Mời HS lên trình bày bài hát kết hợp
vận động theo nhạc. GV nhận xét,
tuyên dương.
Hoạt động 2: Tập đọc nhạc Mặt trời
lên.
- GV giới thiệu và treo bài TĐN số 2
lên bảng.
- HS ghi bài
- HS nghe, trả lời
- HS lắng nghe
- HS ôn bài
+ Theo tổ
+ Theo nhóm
- HS thực hiện
- HS trình bày
- HS ghi bài
- HS quan sát.
10
- GV hỏi
- GV hướng dẫn
- GV điều khiển

- GV hướng dẫn
- GV hướng dẫn
- GV đàn, hướng dẫn
- GV hướng dẫn, điều
khiển
- GV hướng dẫn
- GV chỉ định
- GV củng cố tiết học
- GV nhận xét, dặn
dò.
+ Bài TĐN viết ở loại nhịp gì? Có
mấy ô nhịp? (Bài viết ở nhịp
3
/
4
, có 8
ô nhịp).
+ Bài TĐN được chia làm 2 câu, mỗi
câu có 4 ô nhịp.
+ Cho HS quan sát, nói tên các nốt
nhạc và đọc các nốt nhạc có trong bài.
- Luyện cao độ: GV đàn và hướng
dẫn HS luyện cao độ thang âm 5 nốt
Đô, Rê, Mi, Son, La theo thứ tự từ
thấp lên cao, từ cao xuống thấp.
Luyện theo cặp đôi Đô-Rê,…
- Luyện tiết tấu: GV ghi bài tập tiết
tấu lên bảng. Cho HS nhận xét và
hướng dẫn HS thể hiện bài tập tiết
tấu.

- Tập đọc: GV đàn giai điệu cho HS
nghe và hướng dẫn cho HS tập đọc
từng câu, nối tiếp đến hết bài.
- Đọc toàn bài: Hướng dẫn HS đọc
toàn bài kết hợp gõ theo phách đệm
cho bài. Theo dõi, uốn nắn thêm
những chỗ còn yếu cho HS.
- Ráp lời ca: GV hướng dẫn HS ráp
lời ca và ôn. (Ôn theo tổ, nhóm… Tổ
đọc nhạc, tổ hát lời ca kết hợp gõ đệm
cho bài).
- Mời một số em lên trình bày bài tập
đọc nhạc.GV nhận xét, tuyên dương.
4) Củng cố, dặn dò.
- Củng cố tiết học.
- Nhận xét tiết học. HS về nhà học
thuộc bài và chuẩn bị bài sau.
- HS trả lời
- HS nhắc lại
- HS thực hiện
- HS luyện cao độ
- HS luyện tiết tấu
- HS tập đọc
- HS thực hiện
- HS thực hiện
- HS trình bày
- HS nêu tên bài học
- HS ghi nhớ.
Tiết củng cố: Tập đọc nhạc
I. Mục tiêu:

- HS đọc đúng nhạc, hát lời ca đúng giai điệu và thuộc bài
- Chép bài TĐN và trình bày rõ ràng, sạch đẹp.
II. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ.
III. Hoạt động dạy học: 1) Bài học: GV giới thiệu bài, ghi bảng
11
Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS
- GV ghi bảng
- GV đàn, điều khiển
- GV chỉ định
- GV ghi bảng
- GV điều khiển
- GV nhận xét, dặn

Hoạt động 1: Ôn bài
- GV đàn cho HS đọc ôn bài TĐN.
Theo dõi và uốn nắn thêm những chỗ
còn yếu cho HS…
- Kiểm tra: GV mời HS lên trình bày
bài TĐN. Nhận xét, ghi điểm.
Hoạt động 2: Chép bài TĐN.
- Cho HS chép bài TĐN.
- Chấm điểm.
2) Củng cố, dặn dò.
- Nhận xét tiết học. HS về nhà chuẩn
bị bài sau.
- HS ghi bài
- HS ôn bài
- HS trình bày
- HS ghi bài

- HS thực hiện
- HS ghi nhớ
TUẦN 6
Ngày soạn:……/……/…………
Ngày dạy :……/……/…………
Bài 6. Học bài hát: Con chim hay hót
Nhạc: Phan Huỳnh Điểu
Lời: Theo đồng dao.
I. Mục tiêu:
- HS biết đây là bài hát do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác, lời theo đồng dao.
- HS hát đúng lời ca, giai điệu bài hát Con chim hay hót. Thể hiện đúng những tiếng
hát luyến và cao độ chuyển quãng 8 trong bài hát.
- rình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách, theo tiết tấu đệm cho bài.
- Góp phần giáo dục HS thêm gắn bó với thiên nhiên.
II. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ, máy nghe nhạc.
III. Hoạt động dạy học: 1) Ổn định tổ chức
2) Ktra bài cũ
3) Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng
Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS
- GV ghi bảng
- GV thuyết trình
Hoạt động 1: Học bài hát Hãy giữ
cho em bầu trời xanh.
- Giới thiệu bài: Đồng dao là những
câu văn vần được truyền miệng trong
sinh hoạt của trẻ em từ xa xưa. Khi
hát đồng giao, trẻ em thường kết hợp
- HS ghi bài
- HS lắng nghe

12
- GV thực hiện
- GV chỉ định
- GV đàn
- GV đàn, hướng dẫn
- GV hướng dẫn
- GV ghi bảng
- GV hướng dẫn
- GV điều khiển
- GV chỉ định
- GV củng cố tiết học
- GV giáo dục
- GV nhận xét, dặn
dò.
với nhiều trò chơi thú vị. dựa trên một
bài đồng dao, nhạc sĩ Phan Huỳnh
Điểu đã sáng tác bài hát Con chim
hay hót. Bài hát có giai điệu vui tươi,
ngộ nghĩnh và sinh động.
- Nghe bài hát: GV cho HS nghe bài
hát vài lần qua máy nghe nhạc.
- Đọc lời ca: GV chỉ định HS đọc
bài…
- Khởi động giọng: GV đàn…
- Tập hát: GV đàn giai điệu và tập cho
HS hát từng câu, từng đoạn. Tập theo
lối móc xích và nối tiếp đến hết bài.
- Hát toàn bài: GV hướng dẫn HS hát
toàn bài và ôn. Theo dõi, uốn nắn
thêm những chỗ còn yếu cho HS.

Hướng dẫn HS hát rõ lời, hòa giọng
và thể hiện đúng sắc thái của bài là
vui và hơi nhanh.
Hoạt động 2: Tập gõ đệm cho bài
- GV làm mẫu và hướng dẫn HS tập
gõ đệm cho bài
+ Theo phách: Con chim hay hót
x x x
+ Theo nhịp: x
+ Tiết tấu: x x x x
- Theo dõi, uốn nắn thêm cho HS
những chỗ còn yếu…
- Mời HS lên trình bày bài hát kết hợp
gõ đệm cho bài. Theo dõi, nhận xét và
tuyên dương.
4) Củng cố, dặn dò.
- Củng cố tiết học.
- Giáo dục thái độ: Giáo dục HS yêu
thiên nhiên và bảo vệ, gắn bó với
thiên nhiên tươi đẹp.
- Nhận xét tiết học. HS về nhà học
thuộc bài.
- HS lắng nghe
- HS đọc lời ca
- HS khởi động giọng
- HS tập hát
- HS thực hiện
+ Theo tổ
+ Theo nhóm
+ Cá nhân

- HS ghi bài
- HS theo dõi và tập
- HS thực hiện
- HS trình bày
- HS nêu tên bài học
-HS ghi nhớ
-HS ghi nhớ.

Tiết củng cố: Học bài hát Con chim hay hót
13
I. Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu, lời ca và thuộc bài.
- Thể hiện chính xác, nhịp nhàng cách gõ đệm cho bài.
II. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ.
III. Hoạt động dạy học: 1) Bài học: GV giới thiệu bài, ghi bảng
Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS
- GV đàn, điều khiển
- GV chỉ định
- GV nhận xét, dặn

- GV đàn và hướng dẫn HS hát ôn bài
hát kết hợp gõ đệm cho bài. Theo dõi,
uốn nắn thêm những chỗ còn yếu cho
HS và hướng dẫn HS thể hiện đúng
sắc thái của bài.
- Kiểm tra: GV mời HS lên trình bày
bài hát. Nhận xét, tuyên dương.
2) Củng cố, dặn dò.
- Nhận xét tiết học. HS về nhà chuẩn

bị bài sau.
- HS ôn bài
- HS trình bày
- HS ghi nhớ
TUẦN 7
Ngày soạn:……/……/…………
Ngày dạy :……/……/…………
Bài 7. - Ôn tập bài hát: Con chim hay hót
- Ôn tập đọc nhạc:TĐN số 1, TĐN số2.
I. Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu, thuộc lời ca và thể hiện tình cảm hồn nhiên, nhí nhảnh của
bài hát.
- HS đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 1 kết hợp tập đánh nhịp
2
/
4
. Đọc nhạc, hát lời bài
TĐN số 2 kết hợp tập đánh nhịp
3
/
4
.
II. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ, máy nghe nhạc.
III. Hoạt động dạy học: 1) Ổn định tổ chức
2) Ktra bài cũ
3) Bài học: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS
- GV ghi bảng
- GV đàn, đặt câu hỏi

Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Con
chim hay hót.
- GV đàn một câu giai điệu của bài
hát cho HS nghe và hỏi HS đó là bài
- HS ghi bài
- HS nghe, trả lời
14
- GV thực hiện
- GV đàn, hướng dẫn
- GV hướng dẫn
- GV chỉ định
- GV ghi bảng
- GV đàn
- GV đàn
- GV hướng dẫn
- GV chỉ định
- GV đàn
- GV đàn
- GV hướng dẫn
- GV chỉ định
- GV củng cố tiết học
hát gì? Tác giả là ai?
- Cho HS nghe lại bài hát một lần.
- GV đàn và hướng dẫn cho HS hát ôn
bài. Trình bày bài theo cách hát đối
đáp, đồng thanh kết hợp gõ đệm theo
phách, theo nhịp đệm cho bài. GV
theo dõi, uốn nắn thêm những chỗ còn
yếu và hướng dẫn HS thể hiện đúng
sắc thái của bài hát

- Tập cho HS vận động cho bài:
+ Cho HS xung phong lên trình bày
bài hát kết hợp vận động theo nhạc.
Em nào có động tác vận động đẹp và
phù hợp sẽ hướng dẫn cả lớp tập theo.
+ Cả lớp tập vận động. GV theo dõi,
uốn nắn thêm cho HS…
- Mời HS lên trình bày bài hát kết hợp
vận động theo nhạc. GV nhận xét,
tuyên dương.
Hoạt động 2: Ôn tập TĐN số 1, số 2.
a) TĐN số 1: Cùng vui chơi
- Luyện cao độ: GV đàn và cho HS
luyện thang âm Đô, Rê, Mi, Son theo
hướng đi lên và đi xuống.
- Đàn cho HS đọc nhạc, hát lời bài
TĐN kết hợp gõ đệm theo phách.
- GV làm mẫu và hướng dẫn cho HS
đọc nhạc, hát lời kết hợp đánh nhịp 2.
- Kiểm tra: 2-3 em lên trình bày bài
TĐN kết hợp đánh nhịp cho bài. GV
nhận xét, tuyên dương.
b) TĐN số 2: Mặt trời lên
- Luyện cao độ: GV đàn và cho HS
luyện thang âm:
+ Đô, Rê, Mi, Rê, Đô.
+ Mi, Son, La, Son, Mi.
- Đàn cho HS đọc nhạc, hát lời bài
TĐN kết hợp gõ đệm theo phách.
- GV làm mẫu và hướng dẫn cho HS

đọc nhạc, hát lời kết hợp đánh nhịp 3.
- Kiểm tra: 2-3 em lên trình bày bài
TĐN kết hợp đánh nhịp cho bài. GV
nhận xét, tuyên dương.
4) Củng cố, dặn dò.
- Củng cố tiết học.
- HS lắng nghe
- HS ôn bài
+ Theo tổ
+ Theo nhóm
- HS thực hiện
- HS trình bày
- HS ghi bài
- HS luyện cao độ
- HS ôn bài
- HS theo dõi và tập
- HS trình bày
- HS luyện cao độ
- HS ôn bài
- HS theo dõi và tập
- HS trình bày
- HS nêu tên bài học
15
- GV nhận xét, dặn
dò.
- Nhận xét tiết học. HS về nhà học
thuộc bài và chuẩn bị bài sau.
- HS ghi nhớ.
Tiết củng cố: Trò chơi âm nhạc
I. Mục tiêu:

- Tạo cho HS hứng thú và yêu thích khi tham gia trò chơi.
- Rèn luyện tính mạnh dạn, tự tin trước tập thể.
II. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ.
III. Hoạt động dạy học: 1) Bài học: GV giới thiệu bài, ghi bảng
Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS
- GV điều khiển
- GV nhận xét, dặn

- GV tổ chức và điều khiển cho HS
tham gia các trò chơi: Phân biệt âm
thanh cao thấp, dài ngắn ; Nghe tiết tấu
và gõ theo; Nghe giọng hát đoán người
hát; Hát to hát nhỏ… GV theo dõi,
nhận xét và tuyên dương.
2) Củng cố, dặn dò.
- Nhận xét tiết học. HS về nhà chuẩn
bị bài sau.
- HS tham gia.
- HS ghi nhớ
TUẦN 8
Ngày soạn:……/……/…………
Ngày dạy :……/……/…………
Bài 8. - Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh,
Hãy giữ cho em bầu trời xanh
- Nghe nhạc
I. Mục tiêu:
- HS hát thuộc lời ca, đúng giai điệu và thể hiện đúng sắc thái của từng bài. Trình bày
bài hát kết hợp gõ đệm và vận động cho bài.
- HS nghe bài hát Cho con, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu

II. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ, Máy nghe nhạc.
16
III. Hoạt động dạy học: 1) Ổn định tổ chức
2) Ktra bài cũ
3) Bài học: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS
- GV ghi bảng
- GV điều khiển và
hỏi HS.
- GV thực hiện
- GV đàn, hướng dẫn
- GV chỉ định
- GV điều khiển, hỏi
HS
- GV thực hiện
- GV hướng dẫn
- GV hỏi
- GV kiểm tra
- GV ghi bảng
- GV thực hiện
GV hỏi
Hoạt động 1: Ôn tập 2 bài hát.
a) Bài Reo vang bình minh
- GV đàn một câu giai điệu trong bài
hát và hỏi HS đó là câu hát nào, trong
bài hát gì và tác giả là ai?
- Cho HS nghe lại bài hát .
- GV đàn cho HS hát ôn bài. Hát kết
hợp gõ đệm và vận động cho bài.

Theo dõi, uốn nắn thêm những chỗ
còn yếu cho HS. Hướng dẫn HS vận
động nhịp nhàng và thể hiện đúng sắc
thái của bài.
- Mời HS trình bày bài hát theo tổ,
nhóm, cá nhân. GV theo dõi, nhận xét
và ghi điểm.
b) Bài Hãy giữ cho em bầu trời
xanh.
- GV gõ một câu tiết tấu và cho HS
nhận biết đó là câu hát nào của bài hát
nào, tác giả là ai?
- Cho HS nghe lại bài hát.
- GV hướng dẫn cho HS hát ôn bài
(thứ tự như bài đầu).
Em hãy kể tên các bài hát viết về chủ
đề hòa bình? (Hòa bình cho bé, Bầu
trời xanh, Tiếng hát bạn bè mình,
Em yêu hòa bình…).
- Cho HS trình bày bài hát. GV theo
dõi, ghi điểm.
Hoạt động 2: Nghe nhạc
- GV đàn cho HS nghe giai điệu bài
hát Cho con.
- Em nào biết tên bài, tác giả và nội
dung của bài hát?
(Bài Cho con, một sáng tác của nhạc
sĩ Phạm Trọng Cầu. Nội dung của bài
nói lên tình cảm gia đình đầm ấm,
- HS ghi bài

- HS nghe, trả lời
+ Bài Reo vang bình
minh
+ Tác giả Lưu Hữu
Phước.
- HS lắng nghe
- HS ôn bài
- HS trình bày
- HS nghe, trả lời
+ Bài Hãy giữ cho
em bầu trời xanh.
+ Tác giả Huy Trân
- HS lắng nghe
- HS ôn bài
- HS trả lời
- HS trình bày
- HS ghi bài
- HS lắng nghe
- HS trả lời
- HS ôn bài
17
- GV thực hiện
- GV củng cố tiết học
- GV nhận xét, dặn
dò.
thân thương…).
- Cho HS nghe bài hát qua đĩa nhạc.
4) Củng cố, dặn dò.
- Củng cố tiết học.
- Nhận xét tiết học. HS về nhà học

thuộc bài và chuẩn bị bài sau.
- HS lắng nghe
- HS nêu tên bài học
- HS ghi nhớ.
Tiết củng cố: Biểu diễn
I. Mục tiêu:
- HS trình bày tốt các bài hát kết hợp với các động tác vận động cho bài.
- Mạnh dạn, tự tin trước tập thể.
II. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ.
III. Hoạt động dạy học: 1) Bài học: GV giới thiệu bài, ghi bảng
Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS
- GV đàn, điều khiển
- GV nhận xét, dặn

- GV tổ chức cho HS biểu diễn các bài
hát đã học. Trình bày theo nhóm, cá
nhân kết hợp gõ đệm và vận động cho
bài…
Nhận xét, ghi điểm.
2) Củng cố, dặn dò.
- Nhận xét tiết học. HS về nhà chuẩn
bị bài sau.
- HS biểu diễn
- HS ghi nhớ
TUẦN 9
Ngày soạn:……/……/…………
Ngày dạy :……/……/…………
Bài 9. Học bài hát: Những bông hoa, những bài ca
Nhạc và lời: Hoàng Long


I. Mục tiêu:
- HS hát đúng lời ca, giai điệu bài hát Những bông hoa, những bài ca. thể hiện đúng
những chỗ cao độ chuyển quãng 6, quãng 7 trong bài hát.
- Biết bài hát là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Long.
- HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách.
18
- Thông qua bài hát, giáo dục HS thêm kính trọng và biết ơn thầy, cô giáo.
II. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ, máy nghe nhạc.
III. Hoạt động dạy học: 1) Ổn định tổ chức
2) Ktra bài cũ
3) Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng
Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS
- GV ghi bảng
- GV hỏi
- GV thuyết trình
- GV thực hiện
- GV chỉ định
- GV đàn
- GV đàn, hướng dẫn
- GV hướng dẫn
- GV ghi bảng
- GV hướng dẫn
Hoạt động 1: Học bài hát Những
bông hoa, những bài ca.
- Giới thiệu bài:
+ Các em đã học một số bài hát viết
về chủ đề mái trường và thầy cô giáo.
Em nào nhớ và có thể kể tên một số

bài hát đó?
Đi tới trường, Bài ca đi học, Trên
con đường đến trường, Em yêu
trường em…
+ Hôm nay các em học bài hát
Những bông hoa những bài ca, bài
hát nói về Ngày Nhà giáo Việt Nam
20-11. Bài hát có giai điệu tươi vui,
náo nức, thể hiện tình cảm biết ơn của
các em HS trong ngày hội tưng bừng
của các thầy, cô giáo. Tác giả của bài
hát là nhạc sĩ Hoàng Long, ông củng
là chủ biên cuốn SGK Âm nhạc 5 mà
chúng ta đang học.
- Nghe bài hát: GV cho HS nghe bài
hát vài lần qua máy nghe nhạc.
- Đọc lời ca: GV chỉ định HS đọc
bài…
- Khởi động giọng: GV đàn…
- Tập hát: GV đàn giai điệu và tập cho
HS hát từng câu, từng đoạn. Tập theo
lối móc xích và nối tiếp đến hết bài.
- Hát toàn bài: GV hướng dẫn HS hát
toàn bài và ôn. Theo dõi, uốn nắn
thêm những chỗ còn yếu cho HS.
Hướng dẫn HS hát rõ lời, hòa giọng
và thể hiện đúng sắc thái của bài là
tươi vui, náo nức.
Hoạt động 2: Tập gõ đệm cho bài
- GV làm mẫu và hướng dẫn HS tập

- HS ghi bài
- HS trả lời
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe
- HS đọc lời ca
- HS khởi động giọng
- HS tập hát
- HS thực hiện
+ Theo tổ
+ Theo nhóm
+ Cá nhân
- HS ghi bài
- HS theo dõi và tập
19
- GV điều khiển
- GV chỉ định
- GV củng cố tiết học
- GV giáo dục
- GV nhận xét, dặn
dò.
gõ đệm cho bài
+ Theo phách: Cùng nhau cầm tay…
x x x x
+ Theo nhịp: x x
- Theo dõi, uốn nắn thêm cho HS
những chỗ còn yếu…
- Mời HS lên trình bày bài hát kết hợp
gõ đệm cho bài. Theo dõi, nhận xét và
tuyên dương.
4) Củng cố, dặn dò.

- Củng cố tiết học.
- Giáo dục thái độ: Giáo dục HS biết
kính trọng và biết ơn các thầy cô giáo.
Vì các thầy cô giáo là những người đã
dạy dỗ chúng ta thành người…
- Nhận xét tiết học. HS về nhà học
thuộc bài.
- HS thực hiện
- HS trình bày
- HS nêu tên bài học
-HS ghi nhớ
-HS ghi nhớ.


Tiết củng cố: Học bài hát Những bông hoa, những bài ca
I. Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu, lời ca và thuộc bài.
- Thể hiện chính xác, nhịp nhàng cách gõ đệm cho bài.
II. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ.
III. Hoạt động dạy học: 1) Bài học: GV giới thiệu bài, ghi bảng
Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS
- GV đàn, điều khiển
- GV chỉ định
- GV nhận xét, dặn

- GV đàn và hướng dẫn HS hát ôn bài
hát kết hợp gõ đệm cho bài. Theo dõi,
uốn nắn thêm những chỗ còn yếu cho
HS và hướng dẫn HS thể hiện đúng

sắc thái của bài.
- Kiểm tra: GV mời HS lên trình bày
bài hát. Nhận xét, tuyên dương.
2) Củng cố, dặn dò.
- Nhận xét tiết học. HS về nhà chuẩn
bị bài sau.
- HS ôn bài
- HS trình bày
- HS ghi nhớ
20
TUẦN 10
Ngày soạn:……/……/…………
Ngày dạy :……/……/…………
Bài 10. - Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca
- Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài
I. Mục tiêu:
- HS thuộc lời ca, thể hiện thể hiện tình cảm vui tươi, hồn nhiên của bài
- HS trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm và vận động
theo nhạc. Trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân.
- HS nhận biết hình dáng, biết đọc tên và được nghe âm sắc 4 loại nhạc cụ nước
ngoài: Saxphone, Trompette, Flute, Clarinette.
II. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ, máy nghe nhạc.
III. Hoạt động dạy học: 1) Ổn định tổ chức
2) Ktra bài cũ
3) Bài học: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS
- GV ghi bảng
- GV đàn, đặt câu hỏi
- GV thực hiện

- GV đàn, hướng dẫn
- GV hướng dẫn
- GV chỉ định
- GV ghi bảng
- GV thực hiện
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Những
bông hoa những bài ca.
- GV hỏi HS bài hát gì nói lên tình
cảm biết ơn của HS trong ngày hội
của các thầy, cô giáo? Tác giả là ai?
- Cho HS nghe lại bài hát một lần.
- GV đàn và hướng dẫn cho HS hát ôn
bài. Trình bày bài theo cách hát đối
đáp, đồng thanh kết hợp gõ đệm theo
phách, theo nhịp đệm cho bài. GV
theo dõi, uốn nắn thêm những chỗ còn
yếu và hướng dẫn HS thể hiện đúng
sắc thái của bài hát
- Tập cho HS vận động cho bài:
+ Cho HS xung phong lên trình bày
bài hát kết hợp vận động theo nhạc.
Em nào có động tác vận động đẹp và
phù hợp sẽ hướng dẫn cả lớp tập theo.
+ Cả lớp tập vận động. GV theo dõi,
uốn nắn thêm cho HS…
- Mời HS lên trình bày bài hát kết hợp
vận động theo nhạc. GV nhận xét,
tuyên dương.
Hoạt động 2: Giới thiệu một số nhạc
cụ nước ngoài.

- GV dùng tranh ảnh để giới thiệu tên,
- HS ghi bài
- HS nghe, trả lời
- HS lắng nghe
- HS ôn bài
+ Theo tổ
+ Theo nhóm
- HS thực hiện
- HS trình bày
- HS ghi bài
- HS theo dõi
21
- GV hướng dẫn
- GV thực hiện
- GV điều khiển
- GV củng cố tiết học
- GV nhận xét, dặn
dò.
hình dáng, đặc điểm và tư thế biểu
diễn của từng nhạc cụ.
+ Saxophone
+ Trompette
+ Flute
+ Clarinette
- Tập đọc tên các loại nhạc cụ.
- Nghe âm sắc: GV dùng đàn phím
điện tử giới thiệu âm sắc từng nhạc cụ
và đàn 1,2 câu trong bài Những bông
hoa những bài ca.
- Chơi trò chơi:GV tổ chức cho HS

chơi trò chơi:
+ Nghe âm sắc đoán tên nhạc cụ.
+ Nghe âm sắc mô phỏng tư thế biểu
diễn nhạc cụ.
4) Củng cố, dặn dò.
- Củng cố tiết học.
- Nhận xét tiết học. HS về nhà học
thuộc bài và chuẩn bị bài sau.
- HS đọc tên
- HS lắng nghe
- HS tham gia
- HS nêu tên bài học
- HS ghi nhớ.

Tiết củng cố: Trò chơi âm nhạc
I. Mục tiêu:
- Tạo cho HS hứng thú và yêu thích khi tham gia trò chơi.
- Rèn luyện tính mạnh dạn, tự tin trước tập thể.
II. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ.
III. Hoạt động dạy học: 1) Bài học: GV giới thiệu bài, ghi bảng
Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS
- GV điều khiển
- GV nhận xét, dặn

- GV tổ chức và điều khiển cho HS
tham gia các trò chơi: Nghe âm sắc
đoán nhạc cụ, nghe giọng hát đoán
người hát, hát to hát nhỏ… GV theo
dõi, nhận xét và tuyên dương.

2) Củng cố, dặn dò.
- Nhận xét tiết học. HS về nhà chuẩn
bị bài sau.
- HS tham gia.
- HS ghi nhớ
22
TUẦN 11
Ngày soạn:……/……/…………
Ngày dạy :……/……/…………
Bài 11. - Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Nghe nhạc
I. Mục tiêu:
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 3.
- HS nghe bài hát Đi học, nhạc Bùi Đình Thảo, lời thơ Minh Chính -Bùi Đình Thảo.
II. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ, máy nghe nhạc.
III. Hoạt động dạy học: 1) Ổn định tổ chức
2) Ktra bài cũ
3) Bài học: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS
- GV ghi bảng
- GV thuyết trình
- GV hỏi
- GV hướng dẫn
- GV điều khiển
- GV đàn, hướng dẫn
- GV hướng dẫn
\- GV đàn, hướng
dẫn
- GV hướng dẫn

- GV hướng dẫn
Hoạt động 1: Tập đọc nhạc Son la
son
- GV giới thiệu và treo bài TĐN số 3
lên bảng.
+ Bài TĐN viết ở loại nhịp gì? Có
mấy ô nhịp? (Bài viết ở nhịp 2, có 10
ô nhịp).
+ Bài TĐN được chia làm 2 câu, câu
1 có 4 ô nhịp, câu 2 có 6 ô nhịp.
+ Cho HS quan sát, nói tên các nốt
nhạc và đọc các nốt nhạc có trong bài.
- Luyện cao độ: GV đàn và hướng dẫn
HS luyện cao độ thang âm 5 nốt Đô,
Rê, Mi, Son, La theo thứ tự từ thấp
lên cao, từ cao xuống thấp. Luyện
theo cặp đôi Đô-Rê,…
- Luyện tiết tấu: GV ghi bài tập tiết
tấu lên bảng. Cho HS nhận xét và
hướng dẫn HS thể hiện bài tập tiết tấu.
- Tập đọc: GV đàn giai điệu cho HS
nghe và hướng dẫn cho HS tập đọc
từng câu, nối tiếp đến hết bài.
- Đọc toàn bài: Hướng dẫn HS đọc
toàn bài kết hợp gõ theo phách đệm
cho bài. Theo dõi, uốn nắn thêm
những chỗ còn yếu cho HS.
- Ráp lời ca: GV hướng dẫn HS ráp
lời ca và ôn. (Ôn theo tổ, nhóm… Tổ
đọc nhạc, tổ hát lời ca kết hợp gõ đệm

- HS ghi bài
- HS lắng nghe
- HS trả lời
- HS nhắc lại
- HS thực hiện
- HS thực hiện
- HS thực hiện
- HS tập đọc
- HS thực hiện
- HS thực hiện
23
- GV chỉ định
- GV ghi bảng
- GV thuyết trình
- GV thực hiện
- GV chỉ định
- GV thực hiện
- GV củng cố tiết học
- GV nhận xét, dặn

cho bài).
- Mời một số em lên trình bày bài
TĐN. GV nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 2: Nghe nhạc Bài Đi học.
- GV giới thiệu bài: Đi học là bài hát
miêu tả chân thực cảm xúc của em bé
lần đầu tới trường. Bài hát có âm
hưởng dân ca miền núi phía Bắc, với
giai điệu rất đẹp và sinh động. Tác giả
phần âm nhạc là nhạc sĩ Bùi Đình

Thảo, lời thơ Minh Chính - Bùi Đình
Thảo. Đây là một trong 50 ca khúc
thiếu nhi hay nhất thê kỷ 20.
- GV cho HS nghe bài hát qua đĩa
nhạc.
- Cho HS nêu cảm nhận của mình khi
nghe bài hát.
- Cho HS nghe lần thứ 2.
4) Củng cố , dặn dò.
- Củng cố tiết học.
- Nhận xét tiết học. HS về nhà học
thuộc bài và chuẩn bị bài sau.
- HS trình bày
- HS ghi bài
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe
- HS nêu cảm nhận
- HS lắng nghe
- HS nêu tên bài học
- HS ghi nhớ.
Tiết củng cố: Tập đọc nhạc
I. Mục tiêu:
- HS đọc đúng nhạc, hát lời ca đúng giai điệu và thuộc bài
- Chép bài TĐN và trình bày rõ ràng, sạch đẹp.
II. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ.
III. Hoạt động dạy học: 1) Bài học: GV giới thiệu bài, ghi bảng
Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS
- GV ghi bảng
- GV đàn, điều khiển

- GV chỉ định
- GV ghi bảng
- GV điều khiển
- GV nhận xét, dặn
Hoạt động 1: Ôn bài
- GV đàn cho HS đọc ôn bài TĐN.
Theo dõi và uốn nắn thêm những chỗ
còn yếu cho HS…
- Kiểm tra: GV mời HS lên trình bày
bài TĐN. Nhận xét, ghi điểm.
Hoạt động 2: Chép bài TĐN.
- Cho HS chép bài TĐN.
- Chấm điểm.
2) Củng cố, dặn dò.
- Nhận xét tiết học. HS về nhà chuẩn
- HS ghi bài
- HS ôn bài
- HS trình bày
- HS ghi bài
- HS thực hiện
24
dò bị bài sau. - HS ghi nhớ
TUẦN 12
Ngày soạn:……/……/…………
Ngày dạy :……/……/…………
Bài 12. Học bài hát: Ước mơ
Nhạc: Trung Quốc
Lời Việt: An Hòa
I. Mục tiêu:
- HS biết đây là bài hát nhạc Trung Quốc, phần lời Việt do tác giả Hòa An viết.

- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát. Thể hiện đúng những tiếng hát luyến và ngân dài
2 phách, 4 phách.
- Trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp chia đôi (gõ phách mạnh và phách mạnh
vừa của nhịp 4).
- Thông qua bài hát, giáo dục HS thêm yêu cuộc sống bình yên và biết đem niềm vui
đến với mọi người.
II. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ, máy nghe nhạc.
III. Hoạt động dạy học: 1) Ổn định tổ chức
2) Ktra bài cũ
3) Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng
Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS
- GV ghi bảng
- GV thuyết trình
- GV thực hiện
- GV chỉ định
- GV đàn
- GV đàn, hướng dẫn
- GV hướng dẫn
Hoạt động 1: Học bài hát Ước mơ.
- Giới thiệu bài: Bài hát nước ngoài
duy nhất trong chương trình âm nhạc
lớp 5 là bài Ước mơ, nhạc Trung
Quốc, lời Việt của tác giả An Hòa.
Bài hát có giai điệu du dương, tha
thiết, diễn tả những ước mơ của các
bạn nhỏ, đó là mong muốn nhiều điều
tốt đẹp đến với mọi người.
- Nghe bài hát: GV cho HS nghe bài
hát vài lần qua máy nghe nhạc.

- Đọc lời ca: GV chỉ định HS đọc
bài…
- Khởi động giọng: GV đàn…
- Tập hát: GV đàn giai điệu và tập cho
HS hát từng câu, từng đoạn. Tập theo
lối móc xích và nối tiếp đến hết bài.
- Hát toàn bài: GV hướng dẫn HS hát
toàn bài và ôn. Theo dõi, uốn nắn
thêm những chỗ còn yếu cho HS.
Hướng dẫn HS hát rõ lời, hòa giọng
- HS ghi bài
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe
- HS đọc lời ca
- HS khởi động giọng
- HS tập hát
- HS thực hiện
+ Theo tổ
+ Theo nhóm
+ Cá nhân
25

×