Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

Giáo án Thủ công lớp 3 HK1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.34 MB, 60 trang )

Giỏo ỏn mụn th cụng lp 3 HK 1 Giỏo viờn : Nguyn Diu Linh
Ngy:
Tiết 1 : Gấp tàu thủy hai ống khói (Tiết 1).
1. Yêu cầu:
Học sinh biết cách gấp tàu thủy hai ống khói.
Gấp đợc tàu thủy hai ống khói đúng quy trình kĩ thuật.
Yêu thích gấp hình.
2. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu tàu thủy hai ống khói bằng giấy có kích thớc lớn.
- Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói.
- Giấy thủ công, giấy nháp, kéo.
3. Hoạt động dạy học chủ yếu:
HOT NG CA GIO VIấN HOT NG CA HC SINH
I. ổn định tổ chức:
Kiểm tra đồ dùng, nguyên liệu cho tiết học.
II. Hoạt động dạy học:
* Hoạt động 1:
Giáo viên hớng dẫn học sinh quan sát và nhận xét.
+ Nêu cấu tạo của tàu thủy giấy?
+ Hai ống khói nh thế nào?
- Giải thích: Trong thực tế tàu thủy làm bằng sắt.
+ Tàu thủy dùng để làm gì?
- Mở tàu thủy lần lợt từng nếp gấp thành tờ giấy hình
vuông.
* Hoạt động 2:
Giáo viên hớng dẫn mẫu
Bớc 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông.
- Sử dụng tranh quy trình.
- Định hớng cho học sinh nhớ lại cách gấp cắt hình
vuông.
Bớc 2: Gấp lấy điểm giữa và hai đờng dấu gấp giữa


hình vuông.
- Gấp tờ giấy hình vuông làm 4 phần bằng nhau để lấy
điểm O. Mở tờ giấy ra (Hình 2).
Bớc 3: TH gấp tàu thủy hai ống khói.
- Gấp 4 đỉnh hình vuông vào sao cho 4 đỉnh tiếp giáp
nhau (H3).
-Trình bày đồ dùng, nguyên liệu
trên bàn.
Học sinh quan sát.
+ Có 2 ống khói.
+ Thành tàu có 2 hình tam giác.
+ Mũi tàu thẳng đứng
+ Chở khách, vận chuyển hàng hoá.
- Học sinh quan sát để suy nghĩ
tìm ra cách gấp.
- 1 học sinh lên bảng cắt hình
vuông.
- Học sinh quan sát.
- 1 - 2 học sinh thao tác lại các bớc
gấp.
- Học sinh cả lớp quan sát.
Trng tiu hc Vn Phỳc H ụng
1
Giỏo ỏn mụn th cụng lp 3 HK 1 Giỏo viờn : Nguyn Diu Linh
- Lật Hình 3 ra mặt sau và tiếp tục gấp nh trớc đợc
Hình 4.
- Lật Hình 4 ra sau tiếp tục gấp nh trớc đợc Hình 5.
- Lật Hình 5 ra mặt sau đợc Hình 6.
- Cho ngón tay trỏ vào khe giữa của ô vuông và đẩy ô
vuông đó lên (Hình 7).

- Lồng 2 ngón trỏ vào phía dới 2 ô vuông còn lại kéo
sang 2 phía. Đồng thời dùng ngón cái và ngón giữa ép
vào thành tàu thủy 2 ống khói.
* Chú ý:
Trong bớc 1, cần gấp và cắt sao cho 4 cạnh hình vuông
thẳng và bằng nhau thì hình gấp mới đẹp. Sau mỗi lần
gấp cần miết kĩ các đờng gấp cho phẳng.
Bớc 4: Học sinh tập thực hành ra nháp.
- Giáo viên quan sát, sửa chữa, uốn nắn.
* Thực hiện lại thao tác gấp cuối cùng (kéo các hình
vuông nhỏ để tạo ống khói, thân và mũi tàu) để học
sinh quan sát kĩ hơn.
- Nhận xét một số sản phẩm đã hoàn thành.
- Tiết sau mang đồ dùng nh tiết 1 để thực hành.
III. Nhận xét, đánh giá:
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- Học sinh quan sát lại thao tác cuối.
- Tập gấp.
- Treo sản phẩm.
*******************************************
Ngy:
Tit 2: GP TU THU HAI NG KHểI (Tiết 2).
I.MC TIấU:
-HS bit cỏch gp tu thu hai ng khúi.
-Gp c tu thu hai ng khúi ỳng quy trỡnh k thut .
- Vi HS khộo tay .
- Gp c tu thy hai ng khúi . cỏc np gp tng i thng , phng . Tu thy i cõn i
-Yờu thớch tớnh thm m v k thut gp hỡnh.
II DNG DY HC :
-Mu tu thu hai ng khúi c gp bng giy cú kớch thc ln HS c lp quan sỏt

c.
-Quy trỡnh gp tu thu hai ng khúi bng giy cú v hỡnh minh ho cho tng bc.
-Giy mu, kộo , h dỏn
Trng tiu hc Vn Phỳc H ụng
2
Giáo án môn thủ công lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. ỔN ĐỊNH LỚP :
2. KIỂM TRA BÀI CŨ :
- GV kiểm tra giấy màu, kéo, hồ dán của
HS.
3. DẠY BÀI MỚI :
- Các hoạt động :
HS thực hành gấp tàu thuỷ hai ống
khói
-Làm tàu thuỷ hai ống khói gồm có mấy
bước?
-Nêu cách thực hiện bước 1?
-Khi thực hiện bước 1 cần chú ý điều gì?
Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông
Chú ý: Trong bước 1 cần gấp và cắt sao
cho bốn cạnh hình vuông thẳng và bằng
nhau thì hình gấp mới đẹp. Sau mỗi lần
gấp, cần miết kĩ các đường gấp cho thẳng
-Nêu cách thực hiện bước 2 ?
Bước 2 :Gấp lấy điểm giữa và hai
đường dấu gấp giữa hình vuông.
Gấp tờ giấy hình vuông làm bốn phần
bằng nhau để lấy điểm O và hai đường

dấu gấp giữa hình vuông. Mở tờ giấy ra
được H2
-Nêu cách thực hiện bước 3 ?
Bước 3 : Gấp thành tàu thủ hai ống
khói
-Đặt tờ giấy hình vuông lên bàn, mặt kẻ ô
ở phía trên.Gấp lần lượt bốn đỉnh của
hình vuông vào sao cho bốn đỉnh tiếp
giáp nhau ở điểm O và các cạnh gấp nằm
đúng đường dấu gấp giữa hình ta được
H3
-Lật H3 ra mặt sau và tiếp tục gấp lần
lượt bốn đỉnh của hình vuông vào điểm
O, được H4
-Lật ra mặt sau và tiếp tục gấp lần lượt
bốn đỉnh của H4 vào điểm O được H5.
- Lật H5 ra mặt sau, được H6.
-Trên H6 có bốn ô vuông. Mỗi ô vuông
- Học sinh hát
+ Học sinh đem đồ dùng học tập để trên bàn ,
để giáo viên thực hiện nội dung kiểm tra học
sinh .
-Học sinh nêu cách thực hiện bước 2 ?
-Làm tàu thuỷ hai ống khói gồm có 3 bước.
Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông
- Học sinh cần chú ý: Trong bước 1 cần gấp và
cắt sao cho bốn cạnh hình vuông hẵng và bằng
nhau thì hình gấp mới đẹp. Sau mỗi lần gấp, cần
miết kĩ các đường gấp cho thẳng.
Bước 2 :Gấp lấy điểm giữa và hai đường dấu

gấp giữa hình vuông.

Bước 3 : Gấp thành tàu thủ hai ống khói
.
Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đông
3
Giáo án môn thủ công lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
có hai tam giác. Cho ngón tay trỏ vào khe
giữa của một ô vuông và dùng ngón cái
đẩy ô vuông đó lên. Cũng làm như vậy
với ô vuông đối diện được hai ống khói
của tàu thuỷ như H7.
-Lồng hai ngón tay trỏ vào phía dưới ô
vuông còn lại để kéo sang hai phía. Đồng
thời dùng ngón cái và ngón giữa của hai
tay ép vào sẽ được tàu thuỷ hai ống khói
như H8.
- Gọi học sinh thực hiện các thao tác gấp
tàu thuỷ hai ống khói , sau đó dùng bút
màu trang trí tàu và xung quanh cho đẹp.
+ Học sinh thực hiện trưng bày sản
phẩm lên bàn , hoạt động của giáo viên
đến từng bàn nhận xét góp ý .
- Gọi đại diện học sinh nhóm trình bày
sản phẩm trên bảng , cả lớp quan sát ,
nhận xét .
-GV gọi 3 HS lên bảng thao tác lại các
bước gấp tàu thuỷ hai ống khói.
-GV cho HS gấp tàu thuỷ hai ống khói

bằng giấy, GV quan sát, uốn nắn cho
những em gấp chưa đúng , giúp đỡ những
em còn lúng túng để các em hoàn thành
sản phẩm.
4. Củng cố - Dặn dò :
-GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
-GV và HS nhận xét các sản phẩm được
trưng bày trên bảng.
-GV đánh giá kết quả thực hành của HS.
- Dặn học sinh về nhả thực hiện tập gấp
hình theo thao tác đã học trên lớp cho
thành thạo .
- Dặn học sinh xen và chuẩn bị bài tiết
sau .Bài gấp con ếch .
-HS trưng bày sản phẩm theo nhóm.
- Với HS khéo tay .
- Gấp được tàu thủy hai ống khói . các nếp gấp
tương đối thẳng , phẳng . Tàu thủy đối cân đối
-3HS thực hiện các thao tác gấp tàu thuỷ hai
ống khói , cả lớp theo dõi
- HS gấp tàu thuỷ hai ống khói bằng giấy Gấp
xong , dùng bút màu trang trí tàu và xung quanh
cho đẹp.
-3HS thực hiện các thao tác gấp tàu thuỷ hai
ống khói , cả lớp theo dõi
-HS nhận xét các sản phẩm được trưng bày trên
bảng.
- Học sinh lắng nghe hoạt động của giáo viên
nhận xét đánh giá tiết học
- Học sinh ghi nhớ dặn dò của học sinh

*****************************************
Ngày:
TIẾT 3: GẤP CON ẾCH ( Tiết 1 )
I.MỤC TIÊU:
- Biết cấp gấp con ếch .
- Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp tương đối phẳng , thẳng
- Gấp được con ếch bằng giấy đúng quy trình kĩ thuật.
- Với HS khéo tay .
Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đông
4
Giáo án môn thủ công lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
- Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp phẳng , thẳng . Con ếch cân đối .
- Làm cho con ếch nhảy được
- Yêu thích tính thẩm mỹ và kĩ thuật gấp hình . Hứng thú với giờ học gấp hình.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được.
-Quy trình gấp con ếch bằng giấy có vẽ hình minh hoạ cho từng bước
-Giấy màu, kéo, bút màu đen hoặc bút dạ sẫm.
III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. ỔN ĐỊNH LỚP :
2. KIỂM TRA BÀI CŨ :
- GV kiểm tra giấy màu, kéo, của HS.
3. DẠY BÀI MỚI :
- Các hoạt động :
GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
-GV cho HS xem con ếch gấp bằng giấy và
hỏi:
- Con ếch gồm có
mấy phần?

hoạt động của giáo viên hướng dẫn mẫu
Bước 1:Gấp, cắt tờ giấy hình vuông
- Gọi 1 HS lên thực hiện vì bước này các em
đã học ở những bài trước.
Bước 2: Gấp tạo hai chân trước con ếch.
-Gấp đôi tờ giấy hình vuông theo đường chéo
H2 được hình tam giác H3. Gấp đôi H 3 để
lấy đường dấu giữa, sau đó mở ra.
-Gấp hai nửa cạnh đáy về phía trước và phía
sau theo đường dấu gấp sao cho đỉnh B và
đỉnh C trùng với đỉnh A như H4.
-Lồng hai ngón tay cái vào trong lòng H4 kéo
sang hai bên được H5.
-Gấp hai nửa cạnh đáy của hình tam giác ở
phía trên H5 theo đường dấu gấp sao cho hai
nửa cạnh đáy nằm sát vào đường dấu giữa
H6.
- Học sinh hát
- ổn định lớp để vào tiết học .
+ Học sinh đem đồ dùng học tập để trên
bàn , để giáo viên thực hiện nội dung kiểm
tra học sinh .
-HS quan sát mẫu của GV
- Con ếch gồm có ba phần: đầu, thân và
chân. Đầu có hai mắt, nhọn dần về phía
trước. Phần thân phình rộng về phía sau.
Hai chân trước và hai chân sau ở phía dưới
thân.

- 1 HS lên bảng thực hiện, Cả lớp theo dõi

để nắm đước cách gấp con ếch.
- Học sinh nêu bước 1:Gấp, cắt tờ giấy
hình vuông
- Học sinh nêu bước 2: Gấp tạo hai chân
trước con ếch
Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đông
5
Giáo án môn thủ công lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
-Gấp hai đỉnh của hình vuông trong H6 vào
theo đường dấu gấp sao cho hai đỉnh tiếp giáp
nhau ở đường giữa hình, được hai chân trước
của con ếch H7.
Bước 3: Gấp tạo hai chân sau và thân con
ếch.
-Lật H7 ra mặt sau được H8. Gấp hai cạnh
bên của hình tam giác vào sao cho hai mép
đường gấp trùng với hai mép nếp gấp của hai
chân trước con ếch. Miết nhẹ theo hai đường
gấp để lấy nếp gấp. Mở hai đường gấp ra
được H9.
-Gấp hai cạnh bên của hình tam giác theo
đường dấu gấp sao cho mép gấp hai cạnh bên
nằm đúng đường nếp gấp như H9b
-Lật H9b ra mặt sau được H10. Gấp phần cuối
củ H10 lên theo đường dấu gấp, miết nhẹ theo
đường gấp được H11.
-Gấp đôi phần vừa gấp lên theo đường dấu
gấp ở H11 được hai chân sau của con ếch như
H12.

-Lật H12 lên. Dùng bút màu sẫm tô hai mắt
của con ếch, được con ếch hoàn chỉnh.
 Giáo viên HD học sinh cách làm cho con
ếch nhảy
-Kéo hai chân trước của con ếch dựng lên để
đầu của con ếch hướng lên cao. Dùng ngón
tay trỏ đặt vào khoảng …ô ở giữa nếp gấp của
phần cuối thân con ếch, miết nhẹ về phía sau
rồi buông ra ngay, con ếch sẽ nhảy về phía
trước. Mỗi lần miết như vậy, ếch sẽ nhảy lên
một bước.
-Gọi 1-2 HS lên bảng thao tác lại các bước
gấp con ếch để cả lớp cùng quan sát và nhận
xét. GV uốn nắn những thao tác chưa đúng
cho HS.
- G V tổ chức cho HS tập gấp con ếch theo
các bước đã hướng dẫn.
- Với HS khéo tay .
- Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp
phẳng , thẳng . Con ếch cân đối .
- Làm cho con ếch nhảy được
4. Củng cố - Dặn dò :

- Học sinh nêu bước 3: Gấp tạo hai chân
sau và thân con ếch.

- Học sinh thực hiện cách làm cho con
ếch nhảy

-1-2 HS lên bảng thao tác lại các bước gấp

con ếch để cả lớp cùng quan sát và nhận
xét
-Cả lớp tập gấp con ếch theo các bước đã
hướng dẫn.
-Học sinh thực hiện trưng bày sản phẩm .
- Học sinh lắng nghe hoạt động của giáo
Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đông
6
Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- GV và HS nhận xét các sản phẩm được
trưng bày trên bảng.
-GV đánh giá kết quả thực hành của HS
- Dặn học sinh về nhà thực hiện tập gấp hình
theo thao tác đã học trên lớp cho thành thạo .
- Dặn học sinh xen và chuẩn bị bài tiết sau
bài gấp con ếch ( tiết 2 )
viên nhận xét đánh giá tiết học
- Học sinh ghi nhớ dặn dò của GV
=================
Ngày:
TIẾT 4: GẤP CON ẾCH ( Tiết 2 )
i. mơc tiªu:
- HS biết cách gấp con ếch.
- Gấp được con ếch bằng giấy đúng quy trình .
- Hứng thú với giờ học gấp hình .
ii. ®å dïng DẠY HỌC: - Mẫu con ếch được gấp bằng giấy, tranh qui trình gấp con ếch
- Giấy màu , kéo , hồ dán.
iii. c¸c ho¹t ®éng DẠY HỌC:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1/ Ổn đònh :
Kiểm tra đồ dùng
2/ Kiểm tra bài cũ:
- Gấp con ếch (tiết 1 )
- Gv thu chấm 1 số sản phẩm ở tiết trước
chưa hoàn thành.
- GV nhận xét , đánh giá
3/ Bài mới :
a, Giới thiệu :
b, Hoạt động 3 :
- GV đính tranh quy trình gấp con ếch
+Bước 1 :
+Bước 2 :
+Bước 3 :
- GV quan sát uốn nắn cho những HS còn
lúng túng.
-Tổ chức thi trong nhóm xem ếch của ai
nhảy xa hơn .
- Giấy màu, kéo
- HS nộp vở .
- HS nhận xét.
- Gọi1 - 2 HS lên bảng nhắc lại 1 số thao
tác.
- Gấp cắt tờ giấy hình vuông.
- Gấp tạo 2 chân trước con ếch .
- Gấp tạo 2 chân sau và thân con ếch .
- HS quan sát .
- HS thực hành
- 2 dãy thi đua

-Trình bày sản phẩm
Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đơng
7
Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
4/ Củng cố – Dặn dò :
- Thu vở - Nhận xét
- Giờ học sau mang giấy nháp , giấy thủ
công để học bài “ Gấp cắt dán ngôi sao 5
cánh và lá cờ đỏ sao vàng .”
- HS theo dõi
- Nhận xét
- HS lắng nghe.
=================
Ngày:
TIẾT 5:
GẤP , CẮT, DÁN NGƠI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG
I.MỤC TIÊU:
- Biết cách gấp , cắt , dán ngơi sao năm cánh .
- Gấp , cắt , dán được ngơi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . Các cánh của ngơi sao tương
đối đều nhau . Hình dán tương đối phẳng , cân đối .
-Gấp cắt, dán được ngơi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng đúng quy trình kĩ thuật.
- Với HS khéo tay .
- Gấp , cắt , dán được ngơi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . các cánh của ngơi sao đều
nhau . Hình dán phẳng , cân dối
-u thích tính thẩm mỹ và kĩ thuật gấp hình
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ cơng.
-Quy trình gấp , cắt dán lá cờ đỏ sao vàng.
-Giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ.
III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. ỔN ĐỊNH LỚP :
2. KIỂM TRA BÀI CŨ :
- GV kiểm tra giấy màu, kéo,bút chì, thước kẻ
của HS.
3. DẠY BÀI MỚI :
gv hướng dẫn hS quan sát, nhận xét
- GV cho HS xem mẫu lá cờ đỏ sao vàng được
cắt dán từ giấy thủ cơng.
+ Lá cờ hình gì? Có
màu gì ? ở giữa có gì?
+ Ngơi sao vàng có
mấy cánh?
+ Em có nhận xét gì về
cách dán ngơi sao trên lá cờ?
+ Em biết gì về lá cờ đỏ sao vàng?
- Học sinh hát
- ổn định lớp để vào tiết học .
+ Học sinh đem đồ dùng học tập để trên
bàn , để hoạt động của giáo viên thực
hiện nội dung kiểm tra học sinh .
-HS quan sát
+ Lá cờ hình chữ nhật , màu đỏ, giữa có
ngơi sao vàng.
+ Ngơi sao vàng có năm cánh.
+ Ngơi sao được dán ở chính giữa hình
chữ nhật màu đỏ, một cánh của ngơi sao
hướng thẳng lên cạnh dài phía trên của
hình chữ nhật.
+ Lá cờ đỏ sao vàng là quốc kì của nước

Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đơng
8
Giáo án môn thủ công lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
GV hướng dẫn mẫu
Bước 1: Gấp giấy để cắt ngôi sao vàng năm
cánh.
-Lấy giấy thủ công màu vàng, cắt một hình
vuông có cạnh 8 ô . Đặt hình vuông mới cắt lên
bàn, mặt màu ở trên và gấp tờ giấy làm bốn
phần bằng nhau để lấy điểm o ở giữa hình H1.
-Mở một đường gấp đôi ra, để lại một đường
gấp AOB, trong đó o là điểm giữa của đường
gấp.
-Đánh dấu điểm D cách điểm C 1 ô như H2.
Gấp ra phía sau theo đường dấu gấp OD được
H3.
-Gấp đôi cạnh OA vào theo đường dấu gấp sao
cho mép gấp OA trùng với mép gấp OD như
H4
-Gấp đôi H4 sao cho các góc được gấp vào
bằng nhau.
Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh.
-Đánh dấu hai điểm trên hai cạnh dài của hình
tam giác ngoài cùng: Điểm I cách điểm O 1 ô
rưỡi, điểm K nằm trên cạnh đối diện và cách
điểm O 4 ô.
-Kẻ nối 2 điểm thành đường chéo H6. Dùng
kéo cắt theo đường kẻ chéo từ điểm I đến điểm
K. Mở hình mới ra ta được ngôi sao năm cánh.

Bước 3 : Dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ
giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng.
-Lấy một tờ giấy thủ công màu đỏ chiều dài 21
ô, chiều rông•14 ô để làm lá cờ. Đánh dấu
điểm giữa hình bằng cách đếm ô hoặc gấp tờ
giấy màu dỏ làm bốn phần bằng nhau.
-Đánh dấu vị trí dán ngôi sao: Đặt điểm giữa
của ngôi sao vàng vào đúng điểm giữa của hình
chữ nhật , một cánh của ngôi sao hướng thẳng
lên cạnh dài phía trên. Dùng bút chì đánh dấu
một số vị trí để dán ngôi sao trên hình chữ nhật
màu đỏ.
Việt Nam. Mọi người dân Việt Nam đều
tử hào, trân trọng lá cờ đỏ sao vàng.
-HS theo dõi để nắm được cách thực
hiện.
Bước 1: Gấp giấy để cắt ngôi sao vàng
năm cánh.
Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh
Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh

Bước 3: Dán ngôi sao vàng năm cánh
vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao
vàng.
- Với HS khéo tay .
- Gấp , cắt , dán được ngôi sao năm cánh
và lá cờ đỏ sao vàng . các cánh của ngôi
sao đều nhau . Hình dán phẳng , cân dối
Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đông
9

Giáo án môn thủ công lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
-Bôi hồ vào mặt sau của ngôi sao . Đặt ngôi sao
vào đúng vị trí đã đánh dấu trên tờ giấy màu đỏ
và dán cho phẳng.
-GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện thao tác
gấp, cắt, ngôi sao năm cánh.
GV tổ chức cho HS tập gấp, cắt dán ngôi sao
năm cánh.
4. Củng cố - Dặn dò :
-GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
-GV và HS nhận xét các sản phẩm được trưng
bày trên bảng.
- Nêu các bước thực hiện làm ngôi sao năm
cánh và lá cờ đỏ sao vàng ?
- Em thường thấy lá cờ đỏ sao vàng ở đâu? Có
ý nghĩa gì ?
-GV đánh giá kết quả thực hành của HS.
- Dặn học sinh về nhả thực hiện tập gấp hình
theo thao tác đã học trên lớp cho thành thạo .
- Dặn học sinh xen và chuẩn bị bài tiết
sau .gấp , cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ
đỏ sao vàng ( tiết 2)
-Học sinh thực hiện trưng bày sản
phẩm .
- 2HS nhắc lại và thực hiện thao tác gấp,
cắt, ngôi sao năm cánh., cách gấp, cắt
dán ngôi sao năm cánh .
- Thấy ở sân trường , dọc tuyến đường
ngày lễ lớn , tượng trưng cho biểu tượng

và linh hồn của đất nước VN .
- Học sinh lắng nghe hoạt động của giáo
viên nhận xét đánh giá tiết học
- Học sinh ghi nhớ dặn dò của học sinh
=================
Ng ày:
TIẾT 6:
GẤP , CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG
( Tiết 2 )
I.MỤC TIÊU:
- Biết cách gấp , cắt , dán ngôi sao năm cánh .
- Gấp , cắt , dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . Các cánh của ngôi sao tương
đối đều nhau . Hình dán tương đối phẳng , cân đối .
-Gấp cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng đúng quy trình kĩ thuật.
- Với HS khéo tay .
- Gấp , cắt , dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . các cánh của ngôi sao đều
nhau . Hình dán phẳng , cân dối
-Yêu thích tính thẩm mỹ và kĩ thuật gấp hình
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công.
-Quy trình gấp , cắt dán lá cờ đỏ sao vàng.
-Giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ.
III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ:
Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đông
10
Giáo án môn thủ công lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
- Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.

2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b) Khai thác:
* Hoạt động 3 :Học sinh thực hành gấp cắt dán
ngôi sao 5 cánh .
- Yêu cầu thực hiện lại thao tác gấp, cắt ngôi sao
5 cánh đã học ở tiết 1 và nhận xét .
- Treo tranh về quy trình gấp cắt ngôi sao 5 cánh
để cả lớp quan sát và nắm vững hơn về các
bước gấp cắt ngôi sao 5 cánh.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành gấp
cắt ngôi sao 5 cánh theo nhóm.
- Theo dõi giúp đỡ học sinh còn lúng túng.
- Yêu cầu các nhóm thi đua xem ngôi sao nhóm
nào cắt các cánh đề , đẹp hơn.
- Chấm một số sản phẩm của học sinh
- Chọn một số sản phẩm đẹp cho lớp quan sát và
giáo viên tuyên dương học sinh.
3. Củng cố - Dặn dò:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn học sinh về học và xem trước bài mới.
- Các tổ trưởng báo cáo về sự chuẩn bị
của các tổ viên trong tổ mình.
- Lớp theo dõi giới thiệu bài.
- 2 em nhắc lại các thao tác về gấp cắt
ngôi sao 5 cánh.
- Lớp quan sát các bước quy trình gấp
cắt dán ngôi sao 5 cánh để áp dụng vào
thực hành.
- Lớp chia thành các nhóm tiến hành

gấp cắt dán ngôi sao 5 cánh
- Đại diện các nhóm lên trình diễn sản
phẩm để chọn ra ngôi sao cân đối và
đẹp nhất.
- Một số em nộp sản phẩm lên giáo
viên kiểm tra.
- Lớp quan sát và bình chọn chọn sản
phẩm tốt nhất.
- 2 em nhắc lại các bước gấp cắt và
dán ngôi sao 5 cánh để có lá cờ đỏ sao
vàng.
=================
Ngày:
TIẾT 7 GẤP , CẮT, DÁN BÔNG HOA ( Tiết 1 )
I.MỤC TIÊU:
- Biết cách gấp , cắt , dán bông hoa .
- Gấp , cắt , dán được bông hoa . Các cánh của bông hoa tương đối đều nhau - Biết cách gấp ,
cắt , dán bông hoa .
Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đông
11
Giáo án môn thủ công lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
-HS biết ứng dụng cách gấp, cắt, dán, ngôi sao năm cánh để cắt được bông hoa 5 cánh. Biết
cách gấp, cắt, dán bông hoa 5 cánh.
* Với HS khéo tay .
- Gấp , cắt , dán được bông hoa năm cánh , bốn cánh . tám cánh . Các cánh của mỗi bông hoa
đều nhau .
- Có thể cắt được nhiều bông hoa . Trình bày đẹp .
- Yêu thích tính thẩm mỹ và kĩ thuật gấp hình hứng thú đối với giờ học gấp, cắt, dán hình.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-Mẫu các bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh làm bằng giấy thủ công.

-Quy trình gấp , cắt dán bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh
-Giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ.
III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. ỔN ĐỊNH LỚP :
2. KIỂM TRA BÀI CŨ :
- GV kiểm tra giấy màu, kéo,bút chì, thước kẻ
của HS.
3. DẠY BÀI MỚI
GV hướng dẫn hS quan sát và nhận xét.
- GV cho HS quan sát một số bông hoa 4 cánh,
5 cánh, 8 cánh
- Các bông hoa này có màu sắc như thế nào?

- Số cánh trong mỗi loại hoa có giống nhau
không?
-Khoảng cách giữa các cánh hoa như thế nào?
GV nêu: Trong thực tế cuộc sống có rất nhiều
loại hoa . Màu sắc, số cánh và hình dạng cánh
hoa của các loại hoa rất đa dạng
GV hướng dẫn mẫu
a.gấp, cắt bông hoa 5 cánh.
-Yêu cầu 1 HS lên bảng thực hiện các thao tác
gấp, cắt ngôi sao năm cánh và nhận xét.
-Hướng dẫn học sinh gấp, cắt bông hoa 5 cánh
theo các bước sau:
+Cắt tờ giấy hình vuông có cạnh là 6 ô
+Gấp giấy để cắt b6ng hoa 5 cánh: cách gấp
giống như gấp giấy để cắt ngôi sao năm cánh.
+vẽ đường cong như hình 1

- Học sinh hát
- ổn định lớp để vào tiết học .
+ Học sinh đem đồ dùng học tập để trên
bàn , để hoạt động của giáo viên thực hiện
nội dung kiểm tra học sinh .

- HS quan sát một số bông hoa 4 cánh, 5
cánh, 8 cánh và trả lời các câu hỏi của GV.
- Các bông hoa này có màu sắc không
giống nhau( bông màu đỏ, bông màu tím,
bông màu vàng)
- Không giống nhau. Có bông 4 cánh, bông
5 cánh, bông 8 cánh.
- Khoảng cách giữa các cánh hoa đều nhau.
-1HS thực
hiện, cả lớp
theo dõi, nhận
xét.
-HS theo dõi để nắm được cách gấp, cắt
dán bông hoa 5cánh, 4cánh, 8 cánh.
Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đông
12
Giáo án môn thủ công lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
+Dùng kéo cắt lượn theo đường cong để được
bông hoa 5 cánh. Có thể cắt lượn vào sát góc
để làm nhuỵ hoa.(H2)
b.Gấp, cắt dán bông hoa 4 cánh,8 cánh.
+Cắt các tờ giấy hình vuông có kích thước to,
nhỏ khác nhau;

+Gấp tờ giấy hình vuông làm 4 phần bằng
nhau. Tiếp tục gấp đôi ta được 8 phần bằng
nhau.(H5b)
+vẽ đường cong như hình 5b
+Dùng kéo cắt theo đường cong để được bông
hoa 4 cánh. Có thể cắt lượn vào sát góc nhọn
để làm nhuỵ hoa.(H5c)
-GV hướng dẫn cách gấp, cắt bông hoa 8
cánh : gấp đôi H5b được 16 phần bằng
nhau(H6a). Sau đó cắt lượn đường cong được
bông hoa 8 cánh. Có thể cắt lượn vào sát góc
nhọn để làm nhuỵ hoa.(H6b)
c.Dán các hình bông hoa
-Bố trí các bông hoa vừa cắt được vào các vị
trí thích hợp trên tờ giấy trắng
-Nhấc từng bông hoa ra lật mặt sau để bôi hồ,
sau đó dán vào đúng vị trí đã định.
-Vẽ thêm cành lá, để trang trí hoặc tạo thành
bó hoa, lọ hoa, giỏ hoa tuỳ ý thích của
mình(H7)
-GV tổ chức cho HS tập gấp, cắt bông hoa 5
cánh, 4 cánh, 8 cánh.
-GV theo dõi, hướng dẫn thêm.
- Nêu các bước thực hiện làm bông hoa 5
cánh , 4 cánh, 8 cánh?
* Với HS khéo tay .
- Gấp , cắt , dán được bông hoa năm cánh ,
bốn cánh . tám cánh . Các cánh của mỗi bông
hoa đều nhau .
- Có thể cắt được nhiều bông hoa . Trình bày

đẹp .Trang trí được những bông hoa theo ý
thích
4. Củng cố - . Dặn dò :
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- GV và HS nhận xét các sản phẩm được trưng
bày trên bảng.
- GV đánh giá kết quả thực hành của HS. GV
nhận xét tiết học
- Học sinh thực hiện các động tác gấp , cắt
dán bông hoa 5 cánh theo HD của giáo viên
.
- HS tập gấp,
cắt bông hoa 5
cánh, 4 cánh, 8
cánh
- Học sinh thực hiện các động tác gấp , cắt
dán bông hoa
4 cánh và 8
cánh theo HD
của giáo viên
- Cho HS tập gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4
cánh, 8 cánh.
+ 02 học sinh nêu lại các bước thực hiện
làm bông hoa 5 cánh , 4 cánh, 8 cánh theo
thứ tự
- Học sinh thực hiện trưng bày sản phẩm .
- Học sinh lắng nghe hoạt động của giáo
viên nhận xét đánh giá tiết học
Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đông
13

Giáo án môn thủ công lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- Dặn học sinh về nhả thực hiện tập gấp hình
theo thao tác đã học trên lớp cho thành thạo .
- Dặn học sinh xen và chuẩn bị bài tiết sau
.HS chuẩn bị giấy màu, kéo, bút chì, để tiết sau
thực hành gấp, cắt dán bông hoa. ( Tiết 2 )
- Học sinh ghi nhớ dặn dò của học sinh
=================
Ngày:
TIẾT 8 : GẤP , CẮT, DÁN BÔNG HOA ( Tiết 2)
I.MỤC TIÊU:
- Biết cách gấp , cắt , dán bông hoa .
- Gấp , cắt , dán được bông hoa . Các cánh của bông hoa tương đối đều nhau - Biết cách gấp ,
cắt , dán bông hoa .
-HS biết ứng dụng cách gấp, cắt, dán, ngôi sao năm cánh để cắt được bông hoa 5 cánh. Biết
cách gấp, cắt, dán bông hoa 5 cánh.
* Với HS khéo tay .
- Gấp , cắt , dán được bông hoa năm cánh , bốn cánh . tám cánh . Các cánh của mỗi bông hoa
đều nhau .
- Có thể cắt được nhiều bông hoa . Trình bày đẹp .
- Yêu thích tính thẩm mỹ và kĩ thuật gấp hình hứng thú đối với giờ học gấp, cắt, dán hình.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-Mẫu các bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh làm bằng giấy thủ công.
-Quy trình gấp , cắt dán bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh
-Giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ.
III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động3:
Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại và thực hiện các

thao tác gấp, cắt để được hình bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8
cánh giáo viên nhận xét, học sinh quan sát lại tranh quy
trình.
+ Gấp, cắt bông hoa 5 cánh: Cắt tờ giấy hình vuông rồi
gấp giống như gấp ngôi sao 5 cánh. Sau đó vẽ và cắt theo
đường cong. Mở ra sẽ được bông hoa 5 cánh.
+ Gấp, cắt bông hoa 4 cánh: Gấp tờ giấy hình vuông
làm 8 phần bằng nhau. Sau đó vẽ và cắt theo đường cong
sẽ được bông hoa 4 cánh.
+ Gấp, cắt bông hoa 8 cánh: Gấp tờ giấy hình vuông
thành 16 phần bằng nhau. Sau đó vẽ và cắt theo đường cong
sẽ được bông hoa 8 cánh.
Củng cố dặn dò:
- Giáo viên nhận xét kết quả thực hành.
- Dặn dò học sinh ôn lại các bài học, mang dụng cụ để
làm bài kiểm tra cuối chương “ Phối hợp gấp, cắt, dán hình”
- Giáo viên tổ chức cho học
sinh thực hành, trang trí sản
phẩm.
- Học sinh thực hành quan
sát, uốn nắn, giúp đỡ học sinh
lúng túng.
- Tổ chức cho học sinh trưng
bày sản phẩm. Giáo viên
đánh giá học sinh.
Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đông
14
Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
================
Ngày:

TIẾT 9 : ƠN TẬP CHƯƠNG I: PHỐI HP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH.
I. MỤC TIÊU:
- Đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh qua sản phẩm gấp hình hoặc phối hợp gấp, cắt,
dán một trong những hình đã học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Các mẫu của bài 1;2;3;4;5.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động
(ổn đònh tổ chức).
2. Kiểm tra bài cũ:
- Đồ dùng, dụng cụ đã dặn dò học sinh chuẩn
bò tiết trước.
3. Bài mới:
* Hoạt động 1. Đề kiểm tra
Mục tiêu: HS nắm được yêu cầu của bài là
kiểm tra các mẫu ở bài 1, 2, 3, 4, 5.
Cách tiến hành:
“Em hãy gấp hoặc phối hợp gấp, cắt, dán một
trong những hình đã học ở chương I”.
+ Yêu cầu học sinh biết cách làm và thực hiện
các thao tác để làm được một trong những sản
phẩm đã học (đúng quy trình, các nếp gấp phải
thẳng). Các hình phối hợp, gấp cắt dán như
ngôi sao 5 cánh, lá cờ đỏ sao vàng, bông hoa
phải cân đồi.
+ Giáo viên cho học sinh xem quan sát lại các
mẫu (vở đã bọc, tàu thuỷ, con ếch, sao 5 cánh,
bông hoa 5,4,8 cánh).
+ Giáo viên tổ chức cho học sinh làm bài kiểm

tra qua thực hành.
+ Trong quá trình thực hành học sinh nào còn
lúng túnf, giáo viên quan sát, giúp đỡ những
học sinh đó để các em hoàn thành bài kiểm
tra.
Đánh giá: Hai mức độ.
+ Dụng cụ, đồ dùng để sẵn trước mặt.
+ Học sinh nhắc lại tên các bài đã học
trong Chương I.
+ Học sinh thực hành gấp, cắt, dán một
trong những sản phẩm đã học trong
chương.
Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đơng
15
Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
+ Hoàn thành (A).
- Nếp gấp thẳng, phẳng.
- Đường cắt thẳng, đều, không bò mấp mô,
răng cưa.
- Thực hiện đúng kỹ thuật, đúng quy trình và
hoàn thành sản phẩm tại lớp.
- Những em hoàn thành và có sản phẩm đẹp,
sáng tạo được đánh giá là hoàn thành tốt (A
+
).
+ Chưa hoàn thành (B)
- Thực hiện chưa đúng quy trình kỹ thuật.
- Không hoàn thành sản phẩm.
4. Củng cố & dặn dò:
+ Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học

tập và bài kiểm tra của học sinh.
+ Dặn dò học sinh giờ học sau học “
================
Ngày:
TIẾT 10 : ƠN TẬP CHƯƠNG I: PHỐI HP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH. ( TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU:
- Ơn tập củng cố được kiến thức, kỹ năng phối hợp gấp,cắt, dán để làm đồ chơi.
- Làm được ít nhất hai đồ chơi đã học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Các mẫu của bài 1;2;3;4;5.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động
(ổn đònh tổ chức).
2. Kiểm tra bài cũ:
- Đồ dùng, dụng cụ đã dặn dò học sinh chuẩn bò tiết
trước.
3. Bài mới:
* Hoạt động 1. Đề kiểm tra
Mục tiêu: HS nắm được yêu cầu của bài là kiểm tra
các mẫu ở bài 1, 2, 3, 4, 5.
Cách tiến hành:
“Em hãy gấp hoặc phối hợp gấp, cắt, dán một trong
những hình đã học ở chương I”.
+ Yêu cầu học sinh biết cách làm và thực hiện các
thao tác để làm được một trong những sản phẩm đã
học (đúng quy trình, các nếp gấp phải thẳng). Các hình
+ Dụng cụ, đồ dùng để sẵn
trước mặt.
+ Học sinh nhắc lại tên các bài

đã học trong Chương I.
Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đơng
16
Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
phối hợp, gấp cắt dán như ngôi sao 5 cánh, lá cờ đỏ
sao vàng, bông hoa phải cân đồi.
+ Giáo viên yêu cầu học sinh.
+ Giáo viên cho học sinh xem quan sát lại các mẫu (vở
đã bọc, tàu thuỷ, con ếch, sao 5 cánh, bông hoa 5,4,8
cánh).
+ Giáo viên tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra qua
thực hành.
+ Trong quá trình thực hành học sinh nào còn lúng
túnf, giáo viên quan sát, giúp đỡ những học sinh đó để
các em hoàn thành bài kiểm tra.
Đánh giá: Hai mức độ.
+ Hoàn thành (A).
- Nếp gấp thẳng, phẳng.
- Đường cắt thẳng, đều, không bò mấp mô, răng cưa.
- Thực hiện đúng kỹ thuật, đúng quy trình và hoàn
thành sản phẩm tại lớp.
- Những em hoàn thành và có sản phẩm đẹp, sáng tạo
được đánh giá là hoàn thành tốt (A
+
).
+ Chưa hoàn thành (B)
- Thực hiện chưa đúng quy trình kỹ thuật.
- Không hoàn thành sản phẩm.
4. Củng cố & dặn dò:
+ Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập và

bài kiểm tra của học sinh.
+ Dặn dò học sinh giờ học sau học “Cắt, dán chữ ca
+ Học sinh thực hành gấp, cắt,
dán một trong những sản phẩm
đã học trong chương.
================
Ngày:
TIẾT 11 : CẮT DÁN CHỮ I, T
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T.
- Kẻ, cắt, dán chữ I, T đúng quy trình kỹ thuật.
- Học sinh thích cắt, dán chữ cái.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Mẫu chữ I, T cắt đã dán và mẫu chữ I, T cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng có kích thước
lớn, để rời chưa dán.
- Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T. Giấy thủ công, kéo, hồ, bút màu …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đơng
17
Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động
(ổn đònh tổ chức).
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò đồ dùng hoc 5tập của
học sinh giờ thủ công cắt, dán chữ I, T.
3. Bài mới:
* Hoạt động 1. Quan sát và nhận xét.
Mục tiêu: HS nhận xét được chữ I, T có nửa
trái và nửa phải giống nhau.

Cách tiến hành:
+ Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và
nhận xét.
+ Giáo viên giới thiệu mẫu các chữ I, T và
hướng dẫn (hình 1).
+ Giáo viên dùng chữ mẫu để rời gấp đôi
theo chiều dọc.
Vì vậy muốn cắt được chữ I, T chó cần kẻ
chữ I, T rồi gấp giấy theo chiều dọc và cắt
theo đường kẻ.
Tuy nhiên do chữ I kẻ đơn giản nên không
cần gấp để cắt mà có thể cắt luôn chữ I theo
đường kẻ ô với kích thước quy đònh (H1)
* Hoạt động 2. Giáo viên hướng dẫn mẫu.
Mục tiêu: HS nắm được các thao tác gấp,
cắt, dán chữ I, T
- Bước 1. Kẻ chữ I, T.
+ Lật mặt sau tờ giấy thủ công kẻ, cắt hai
hình chữ nhật. Hình chữ nhật thứ nhất có
chiều dài 5 ô, rộng 1 ô được chữ I
(H.2a).Hình chữ nhật thứ hai có chiều dài 5
ô, rộng 3 ô.
+ Chấm các điểm đánh dấu hình chữ T vào
hình chữ nhật thứ hai. Sau đó kẻ chữ T theo
các điểm đã đánh dấu như hình 2b.
- Bước 2. Cắt chữ T.
+ Gấp đôi hình chữ nhật đã kẻ chữ T (h.2b)
theo đường dấu giữa (mặt trái ra ngoài). Cắt
theo đường kẻ nửa chữ T bỏ phần gạch chéo
(h.3a). Mở ra được chữ T như chữ mẫu

+ Học sinh quan sát để rút ra được nhận
xét.
+ Nét chữ rộng 1 ô.
+ Chữ I, T có nửa bên trái và nửa bên
phải giống nhau ( nếu gấp đôi chữ I, T
theo chiều dọc thì nửa bên trái vá nửa
bên phải của chữ I, T trùng khít nhau).
+ Học sinh tập kẻ nháp và cắt trên giấy
trắng.
- Häc sinh thùc hµnh trªn giÊy nh¸p, c¬ b¶n
c¾t ch÷ T sao cho c©n, ®Ịu ®Đp.
Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đơng
18
Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
(h.3b).
- Bước 3. Dán chữ I, T
+ Kẻ 1 đường chuẩn, sắp xếp chữ cho cân
đối trên đường chuẩn.
+ Bôi hồ đều vào mặt kẻ ô và dán chữ vào
vò trí trên đường chuẩn.
+ Đặt tờ giấy nháp lên trên chữ vừa dán để
miết cho phẳng (h.4).
+ Giáo viên tổ chức cho học sinh tập kẻ.
+ Giáo viên theo dõi hướng dẫn học sinh
chưa cắt được.
4. Củng cố & dặn dò:
+ Nhận xét tiết học.
+ Dặn dò chuẩn bò dụng cụ kéo, hồ dán,
giấy thủ công
- Mang s¶n phÈm lªn bµn gi¸o viªn.

================
Ngày:
TIẾT 12 : CẮT DÁN CHỮ I, T ( tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T
- Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối
phẳng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Chữ mẫu I, T.
- Giấy màu, kéo, hồ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động
(ổn đònh tổ chức).
2. Kiểm tra bài cũ:
- Giáo viên kiểm tra dụng cụ thủ công của
học sinh.
3. Bài mới:
* Hoạt động 3. Thực hành.
Mục tiêu: Như mục tiêu bài học.
Cách tiến hành:
+ Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại và
thực hiện các thao tác kẻ, gấp, cắt chữ I, T.
+ Giáo viên nhận xét và nhắc lại các bước
+ Học sinh thực hành cắt, dán chữ I, T.
- bước 1: kẻ chữ I, T.
Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đơng
19
Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
kẻ, cắt, dán chữ I, T theo quy trình.

+ Trong khi học sinh thực hành, giáo viên
quan sát, uốn nắn, giúp đỡ những học sinh
còn lúng túng để các em hoàn thành sản
phẩm.
+ Giáo viên nhắc nhở dán chữ cho cân đối
và miết cho phẳng.
+ Giáo viên tổ chức cho học sinh.
+ Giáo viên khen ngợi những học sinh có
sản phẩm đẹp để khích lệ khả năng sáng tạo
của học sinh.
+ Giáo viên đánh giá sản phẩm thực hành
của học sinh.
- Cách đánh giá như cách đánh giá tiết kiểm
tra.
- Hoàn thành A. Tốt hơn, xuất sắc hơn A
+
.
- Chưa hoàn thành B.
4. Củng cố & dặn dò:
+ Giáo viên nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần
thái độ học tập và kết quả thực hành của học
sinh.
+ Dặn dò học sinh giờ học sau chửan bò giấy
thủ công, kéo, hồ, nháp để học “Cắt, dán
chữ H, U”.
- bươc 2: cắt chữ T.
- bước 3: dán chữ I, T.
+ Học sinh thực hành kẻ, cắt, dán chữ I,
T.
+ Học sinh không đùa nghòch kéo khi thực

hành.
+ Học sinh trưng bày sản phẩm và nhận
xét sản phẩm.
+ Lớp bình chọn, nhận xét.
================
Ngày:
TIẾT 13 : CẮT DÁN CHỮ H, U
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U.
- Kẻ, cắt, dán được chữ H, U đúng quy trình kó thuật.
- Học sinh thích cắt, dán chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Mẫu chữ H, U cắt đã dán và mẫu chữ H, U cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng có kích thước
đủ lớn, để rời, chưa dán.
- Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ H, U.
- Giấy thủ công, kéo, hồ …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đơng
20
Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động:
(ổn đònh tổ chức).
2. Kiểm tra bài cũ:
- Giáo viên kiểm tra dụng cụ để học thủ
công.
3. Bài mới:
* Hoạt động1. Quan sát chữ mẫu.
Mục tiêu: HS nhận xét được chữ U, H.
Cách tiến hành:

+ Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và
nhận xét.
+ giáo viên giới thiệu mẫu các chữ H, U
hướng dẫn học sinh quan sát và rút ra nhận
xét.
+ Giáo viên dùng mẫu chữ để rời gấp đôi
theo chiều dọc. (h.1)
* Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu
Mục tiêu: HS nắm được các thao tác gấp,
cắt, dán chữ U, H.
Cách tiến hành:
- Bước 1. Kẻ chữ H, U.
+ Kẻ, cắt 2 hình chữ nhật có chiều dài 5 ô,
rộng 3 ô trên mặt trái tờ giấy thủ công.
+ Chấm các điểm đánh dấu hình chữ H, U
vào hai hình chữ nhật. Sau đó kẻ chữ H, U
theo các điểm đã đánh dấu (h.2a; h.2b).
Riêng đối với chữ U cần vẽ các đường lượng
giác như hình 2c? SGV/ 218.
- Bước 2. Cắt chữ H, U.
+ Gấp đôi 2 hình chữ nhật đã kẻ chữ H, U
theo đường dấu giữa ( mặt trái ra ngoài).
+ Cắt theo đường kẻ nửa chữ H, U bỏ phần
gạch chéo (h.3a; h.3b). Mở ra được chữ H, U
như chữ mẫu (h.1).
- Bước 3. Dán chữ H, U.
+ Học sinh quan sát và nêu nhận xét.
+ Hình 1.
+ Nét chữ rộng 1 ô.
+ Chữ H, U có nửa bên trái và nửa bên

phải giống nhau.Nếu gấp đôi chữ H, U
theo chhiều dọc thì nửa bên trái và nửa
bên phải của chữ trùng khít nhau.
- Học sinh quan sát, theo dõi giáo viên
thao tác.
- Häc sinh quan s¸t gi¸o viªn lµm mÉu.
Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đơng
21
Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
+ Kẻ 1 đường chuẩn. Đặt ướm 2 chữ mới cắt
vào đường chuẩn cho cân đối.
+ Bôi hồ vào mặt kẻ ô của từng chữ và dán
vào vò trí đã đònh (h.4/ SGV/ 219).
+ Giáo viên cho học sinh tập kẻ, cắt chữ H,
U.
+ Giáo viên đến từng bàn quan sát, uốn nắn
cho học sinh nào còn lúng túng.
4. Củng cố & dặn dò:
+ Nhận xét tiết học.
+ Dặn dò học sinh tập cắt thành thạo.
+ Chuẩn bò giấy thủ công, kéo, hồ … tiết sau
thực hành sản phẩm trên giấy thủ công.
- 2 häc sinh nh¾c l¹i c¸ch d¸n ch÷ H, U.
- Häc sinh thùc hµnh trªn giÊy nh¸p:
+ Học sinh tập kẻ, cắt trên giấy nháp.
================
Ngày:
TIẾT 14 : CẮT DÁN CHỮ H, U ( tiết 2)
I.MỤC TIÊU:
- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U

- Kẻ, cắt, dán được chữ H, U. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối
phẳng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Chữ mẫu H, U. Tranh quy trình. Giấy thủ công, hồ dán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động
(ổn đònh tổ chức).
2. Kiểm tra bài cũ:
- Giáo viên kiểm tra dụng cụ học tập giờ thủ
công.
3. Bài mới:
* Hoạt động 3. Thực hành.
+ Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại và
thực hiện các bước kẻ, cắt dán chữ H, U.
+ Giáo viên nhận xét và hệ thống lại các
bước kẻ, cắt, dán chữ H, U theo tranh quy
trình.
+ Học sinh thực hành cắt, dán chữ H, U.
+ Học sinh nêu các bước:
bươc 1: kẻ chữ H, U.
bước 2: cắt chữ H, U.
bước 3: dán chữ H, U.
+ Học sinh quan sát tranh quy trình.
Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đơng
22
Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
+ Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành.
+ Trong khi học sinh thực hành, giáo viên
quan sát, uốn nắn, giúp đỡ học sinh còn lúng

túng để các em hoàn thành sản phẩm.
+ Giáo viên tổ chức cho học sinh trưng bày.
+ Lớp và giáo viên nhận xét, đánh giá, bình
chọn tổ (nhóm) thực hành đúng, nhanh, đẹp.
+ Tuyên dương.
+ Đánh giá tốt A
+
.
+ Giáo viên cũng cần rút ra 1 số tồn tại để
học sinh khắc phục.
4. Củng cố & dặn dò:
+ Nhận xét tiết học, nhận xét sự chuẩn bò,
tinh thần thái độ học tập kó năng thực hành
của học sinh.
+ Dặn dò giờ học sau chuẩn bò giấy thủ
công, kéo, hồ
+ Học sinh thực hành kẻ, cắt, dán chữ H,
U.
+ Học sinh dán chữ cân đối và phẳng.
+ Mỗi học sinh sẽ trưng bày sản phẩm
của tổ mình vào 1 tờ giấy lớn có trang trí.
+ Tổ nào xong trước lên dán trên bảng
lớp.
================
Ngày:
TIẾT 15 : CẮT DÁN CHỮ V
I. MỤC TIÊU:
- Biết cáh kẻ, cắt, dán chữ V.
- Kẻ, cắt, dán được chữ V theo đúng quy trình kó thuật.
- Học sinh hứng thú cắt chữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Mẫ chữ V cắt đã dán và mẫu chữ V được cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng có kích thước
đủ lớn, để rời chưa dán.
- Tranh quy trình, giấy thủ cọng, kéo, hồ dán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động
(ổn đònh tổ chức).
2. Kiểm tra bài cũ:
- Giáo viên kiểm tra chuẩn bò của học sinh.
3. Bài mới:
* Hoạt động 1. Quan sát nhận xét.
Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đơng
23
Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
Mục tiêu: HS quan sát nhận xét mẫu chữ V.
Cách tiến hành:
+ Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và
nhận xét.
+ Giáo viên giới thiệu mẫu chữ V 9h.1) và
hướng dẫn học sinh để rút ra nhận xét.
+ Giáo viên dùng chữ mẫu để rời gấp đôi
theo chiều dọc (h.1).
* Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.
Mục tiêu: HS gấp, cắt, dán được chữ V đúng
quy trình.
Cách tiến hành:
- Bước 1. Kẻ chữ V.
+Lật mặt trái của tờ giấy thủ công. Kẻ, cắt
một hình chữ nhật có chiều dài 5 ô, rộng 3 ô.

+ Chấm các điểm đánh dấu hình chữ V vào
hình chữ nhật. Sau đó, kẻ chữ V theo các
điểm đã đánh dấu (h.2).
- Bước 2. Cắt chữ V.
+ Gấp đôi hình chữ nhật đã kẻ chữ V theo
đường dấu giữa (mắt trái ra ngoài). Cắt theo
đường kẻ nửa chữ V, bỏ phần gạch chéo
(h.3). Mở ra được chữ V (h.1).
- Bươc 3. Dán chữ V.
+ Thực hiện tương tự chữ H, U ở bài trước
(h.4).
- Hoạt động 3 : Thực hành.
Mục tiêu: HS gấp, cắt, dán chữ V theo dúng.
Cách tiến hành:
+ Giáo viên nhận xét và nhắc lại các bước.
+ Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành.
+ Giáo viên quan sát, uốn nắn, giúp đỡ học
sinh còn lúng túng để các em hoàn thành sản
phẩm.
+ Học sinh quan sát và nêu nhận xét.
+ Nét chữ rộng 1 ô.
+ Chữ V có nửa bên trái và nửa bên phải
giống nhau. Nếu gấp đôi chữ V theo
chiều dọc thì nửa bên trái và nửa bên
phải của chữ trùng khít.
+ Học sinh theo do õi quan sát giáo viên
làm mẫu.
+ Học sinh thực hành cắt, dán chữ V.
+ Học sinh nhắc lại cách kẻ, cắt, dán chữ
V.

bước 1: kẻ chữ V.
bước 2: cắt chữ V.
bước 3: dán chữ V.
Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đơng
24
Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh
+ Giáo viên tổ chức cho học sinh trưng bày
sản phẩm.
+ Giáo viên đánh giá sản phẩm thực hành
của học sinh và khen ngợi những em làm
được sản phẩm đẹp.
4. Củng cố & dặn do ø :
+ Giáo viên nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần
thái độ học tập và kó năng thực hành của học
sinh.
+ Dặn dò giờ học sau chuẩn bò giấy thủ
công, thước, kéo, hồ dán … học “Cắt dán chữ
E”.
+ Học sinh trưng bày sản phẩm.
+ Cần lưu ý phát huy tính sáng tạo .
+ Nhận xét sản phẩm thực hành.
================
Ngày:
TIẾT 16 : CẮT DÁN CHỮ E
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ E
- Kẻ, cắt, dán được chữ E. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Mẫu chữ E cắt đã dán và mẫu chữ E được cắt từ giấy thủ công.
- Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ E.

- Giấy thủ công, thước kẻ, kéo, hồ dán …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động
(ổn đònh tổ chức).
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh.
3. Bài mới:
Hoạt động 1. Giáo viên hướng dẫn học sinh
quan sát và nhận xét.
+ Giáo viên giới thiệu chữ mẫu E (h.1) và
hướng dẫn học sinh quan sát để rút ra nhận
xét.
+ Nếu gấp đôi chữ E theo chiều ngang thì
nửa trên và nửa dưới của chữ trùng khít nhau
(dùng chữ mẫu để rời gấp đôi cho học sinh
quan sát).
* Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.
- Häc sinh quan s¸t vµ rót ra nhËn xÐt:
+ NÐt ch÷ réng 1 «.
+ Nưa trªn vµ nưa díi gièng nhau.
Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đơng
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×