Tải bản đầy đủ (.doc) (182 trang)

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.35 MB, 182 trang )

Thứ ba ngày18 .tháng 8 năm 2010
TUẦN 1
BÀI 1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP
TRÒ CHƠI “CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC”
I.Mục tiêu :
-Giới thiệu trương trình thể dục lớp 4. Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản
của trương trình và có thái độ học tập đúng.
-Một số quy định về nội quy, yêu cầu luyện tập, yêu cầu HS biết được những điểm
cơ bản để thực hiện trong các giờ học thể dục.
-Biên chế tổ chọn cán sự bộ môn.
-Trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức ”. Yêu cầu HS nắm được cách chơi, rèn luyện sự
khéo léo nhanh nhẹn.
II.Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi, 4 quả bóng nhỏ bằng nhựa, cao su hay bằng da.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Định
lượng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu
-Tập hợp lớp, phổ biến nội dung: Nêu
mục tiêu - yêu cầu giờ học.
-Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
-Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”.
2.Phần cơ bản:
a) Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4:
-GV giới thiệu tóm tắt chương trình môn
thể dục lớp 4 :
Thời lượng học 2 tiết / 1 tuần, học trong
35 tuần, cả năm học 70 tiết.
Nội dung bao gồm : Đội hình đội ngũ,


bài thể dục phát triển chung, bài tập rèn
luyện kỹ năng vận động cơ bản, trò chơi
vận động và đặc biệt có môn học tự chọn
như : “Ném bóng, Đá cầu”, … Như vậy so
với lớp 3 nội dung học có nhiều hơn, sau
1 – 2 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
18 – 22
phút
3 – 4
phút
-Nhận lớp




GV
-HS đứng theo đội hình
4 hàng ngang nghe giới
thiệu.




GV
mỗi nội dung học của các em đều có kiểm
tra đánh giá, do đó cô yêu cầu các em phải
tham gia đầy đủ các tiết học và tích cực tự
tập ở nhà.

b) Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện:
Trong giờ học, quần áo phải gọn gàng
các em nên mặc quần áo thể thao, không
được đi dép lê, phải đi giày hoặc dép có
quai sau. Khi muốn ra vào lớp tập hoặc
nghỉ tập phải xin phép giáo viên.
c) Biên chế tổ tập luyện:
Cách chia tổ tập luyện như theo biên chế
lớp (như lớp chúng ta có 4 tổ thì được
chia làm 4 nhóm để tập luyện) hoặc chia
đồng đều nam, nữ và trình độ sức khoẻ
các em trong các tổ. Tổ trưởng là em được
tổ và cả lớp tín nhiệm bầu ra(Phân công
tổ trưởng).
d) Trò chơi : “Chuyền bóng tiếp sức”.
-GV phổ biến luật chơi: Có hai cách
chuyền bóng.
Cách 1: Xoay người qua trái hoặc qua
phải, ra sau rồi chuyển bóng cho nhau.
Cách 2: Chuyển bóng qua đầu cho nhau.
-GV làm mẫu cách chuyền bóng.
-Tiến hành cho cả lớp chơi thử cả hai
cách truyền bóng một số lần để nắm cách
chơi.
-Sau khi học sinh cả lớp biết được cách
chơi giáo viên tổ chức cho chơi chính thức
và chọn ra đội thắng thua.
3.Phần kết thúc:
-Đứng tại chỗ vừa vỗ tay vừa hát.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.

-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học
và giao bái tập về nhà.
-GV hô giải tán.
2 – 3 phút
2 – 3 phút
6 - 8 phút
2 lần
4 – 6 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
-Học sinh 4 tổ chia
thành 4 nhóm ở vị trí
khác nhau để luyện tập.
 
GV
 
-HS chuyển thành đội
hình vòng tròn.
-Đội hình hồi tĩnh và kết
thúc.





GV
-HS hô “khỏe”.

GV

∗  ∗
Thứ…….ngày…… tháng………năm 2009

BÀI 2 TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ,
ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC”
I.Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng
nghiêm, đứng nghỉ. Yêu cầu tập hợp nhanh, trật tự, động tác điểm số, đứng nghiêm,
đứng nghỉ phải đều, dứt khoát, đúng theo khẩu lệnh hô của GV.
-Trò chơi: “Chạy tiếp sức” Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi.
II.Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi, 2 - 4 lá cờ đuôi nheo, kẻ, vẽ sân trò chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Định
lượng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp, phổ biến nội dung: Nêu
mục tiêu - yêu cầu giờ học. Nhắc lại nội
quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang
phục tập luyện.
-Khởi động : Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
-Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”.
2. Phần cơ bản:
a) Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng ,
điểm số, đứng nghiêm , đứng nghỉ:
-GV điều khiển cho lớp tập có nhận xét
sửa chữa động tác sai cho HS.
-GV chia tổ cho HS luyện tập dưới sự

điều khiển của tổ trưởng. GV quan sát
nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS.
6 – 10
phút
1– 2 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
18 –22
phút
8 – 10
phút
1– 2 lần
3 – 4 lần
-Nhận lớp.





GV




GV
-Học sinh 4 tổ chia thành
4 nhóm ở vị trí khác
nhau để luyện tập.
 
GV

 
-HS trở lại đội hình 4
hàng dọc.


-Tập hợp lớp tập lại 1 lần, cho các tổ thi
đua trình diễn. GV cùng HS quan sát,
nhận xét, biểu dương tinh thần, kết quả
tập luyện.
d) Trò chơi : “ Chạy tiếp sức ”
-GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo
đội hình chơi.
-GV giải thích cách chơi và luật chơi:
Lớp chia thành 4 tổ đứng theo hàng dọc.
Em đứng đầu chạy tới đích, sau đó chạy
về vỗ tay vào em thứ hai rồi chạy xuống
hàng cuối.
Em thứ hai thực hiện giống em thứ
nhất tương tự như vậy cho đến hết. Tổ
nào chạy hết số người trước thì thắng
cuộc.
-GV cùng một nhóm HS làm mẫu.
-GV cho một tổ chơi thử, rồi cho cả lớp
chơi thử .
-Tổ chức cho HS thi đua chơi.
-GV quan sát, biểu dương tổ thắng cuộc.
3. Phần kết thúc:
-Cho HS các tổ đi nối tiếp nhau thành
một vòng tròn lớn, vừa đi vừa làm động
tác thả lỏng. Sau đó đi khép lại thành

vòng tròn nhỏ rồi đứng lại quay mặt vào
trong.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học. -GV
nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao
bái tập về nhà .
-GV hô giải tán.
1 lần
8 – 10
phút
1 lần
1 – 2 lần
2 lần
4 – 6 phút
2 – 3 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút


GV




   
GV
   

-HS chuyển thành đội
hình vòng tròn.
-Đội hình hồi tĩnh và kết

thúc.




GV
-HS hô “khoẻ”.
GV
Thứ…….ngày…… tháng………năm 2009
TUẦN 2
BÀI 3 QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG
TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG NHANH”
I.Mục tiêu :
-Củng cố nâng cao kĩ thuật: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu dàn
hàng, dồn hàng nhanh, trật tự, động tác quay phải, quay trái đúng kỹ thuật, đều, đẹp,
đúng với khẩu lệnh.
-Trò chơi: “Thi xếp hàng nhanh”. Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, trật tự nhanh
nhẹn, hào hứng trong khi chơi.
II.Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Định
lượng
Phương pháp tổ chức
1 .Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp , phổ biến nội dung: Nêu
mục tiêu - yêu cầu giờ học.
-Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay,
giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2 , 1-2

-Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”.
2. Phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ
-Ôn quay phải , quay trái , dàn hàng , dồn
hàng
+ GV điều khiển cho HS tập, có nhận
xét sửa chữa những sai sót cho HS
+ Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều
khiển, GV quan sát nhận xét sửa chữa
những sai sót cho HS các tổ .
+ Tập hợp lớp sau đó cho các tổ thi đua
6 – 10
phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
18 – 22
phút
10 – 12
phút
1 – 2 lần
2 – 3 phút
Nhận lớp




GV
-HS đứng theo đội hình
4 hàng ngang nghe giới

thiệu.




GV
-Học sinh 4 tổ chia
trình diễn nội dung đội hình đội ngũ. GV
cùng HS quan sát, nhận xét, đánh giá. GV
sửa chữa những sai sót biểu dương các tổ
thi đua tập tốt.


+GV điều khiển cho cả lớp tập lại để
củng cố .

b) Trò chơi : “Thi xếp hàng nhanh”
-GV nêu tên trò chơi
-GV giải thích cách chơi và phổ biến luật
chơi: HS đứng không thành hai hàng. GV
có thể ra khẩu lệnh cho HS xếp hàng dọc
hoặc hàng ngang một cách nhanh chống
và thẳng hàng.
-Cho một tổ HS chơi thử, sau đó cả lớp
chơi thử .
-Tổ chức cho HS chơi chính thức có thi
đua.
GV quan sát, nhận xét tuyên dương đội
thắng cuộc.
3. Phần kết thúc:

-Cho HS làm động tác thả lỏng.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học
và giao bái tập về nhà.
-GV hô giải tán.
1 – 2 lần
2 lần
6 – 8 phút
1 – 2 lần
2 – 3 lần
4 – 6 phút
2 – 3 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
thành 4 nhóm ở vị trí
khác nhau để luyện tập.
 
GV
 




GV


-Đội hình hồi tĩnh và kết
thúc.




GV
-HS hô “khoẻ”.
∗  ∗
BÀI 4 ĐỘNG TÁC QUAY SAU
TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH”
I.Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Quay phải, quay trái, đi đều. Yêu cầu động tác đều
đúng với khẩu hiệu.
-Học kĩ thuật động tác quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hướng xoay người, làm
quen với động tác quay sau.
-Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh” Yêu cầu HS chơi đúng luật, nhanh nhẹn, hào
hứng, trật tự trong khi chơi.
II.Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi và kẻ sẵn sân chơi trò chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Định
lượng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh.

-GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu -
yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang
phục tập luyện.
-Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
-Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
2. Phần cơ bản :
a) Đội hình đội ngũ:
- Ôn quay phải, quay trái, đi đều.
* GV điều khiển cả lớp tập.
* Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều
khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho
HS các tổ.
6 – 10
phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
18 – 20
phút
10 – 12
phút
3 – 4 phút
1 – 2 lần
3 – 4 lần
Nhận lớp




GV

-Đội hình trò chơi
-HS đứng theo đội hình
4 hàng dọc.





GV
- Học sinh 4 tổ chia
thành 4 nhóm ở vị trí
GV
-Học kỹ thuật động tác quay sau:
* GV làm mẫu động tác: Lần 1 làm
chậm.
* Lần 2 vừa làm vừa giảng giải yếu lĩnh
động tác:
TTCB : Đứng nghiêm
Khẩu lệnh : Đằng sau …. Quay.
Động tác : Khi dứt lệnh giữ nguyên tư thế
thân trên, đồng thời dùng gót chân phải và
nửa bước bàn chân trái làm trụ quay qua
phải ra sau. Khi quay trọng tâm trọng tâm
cơ thể dồn vào chân phải, quay xong
nhanh chóng thu chân trái về sát chân
phải thành tư thế đứng nghiêm.
* Gọi 3 HS tập làm thử, GV nhận xét
sửa chữa sai sót cho HS.
* Cho cả lớp tập theo khẩu lệnh của
GV.

* Chia tổ cho HS luyện tập, GV nhận xét
sửa chữa sai sót cho HS.
d) Trò chơi : “ Nhảy đúng , nhảy
nhanh”.
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
-GV giải thích cách chơi và phổ biến luật
chơi.
-GV cho một nhóm HS làm mẫu cách
nhảy, rồi cho một tổ chơi thử .
-Tổ chức cho cả lớp chơi.
-Tổ chức cho HS thi đua chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương đội
thắng cuộc.
3. Phần kết thúc:
-HS hát một bài và vỗ tay theo nhịp.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học
và giao bái tập về nhà.
7 – 8 phút
2 lần
1 lần
2 – 3 phút
4 – 6 phút
1 – 2 lần
2 – 3 lần
4 – 6 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút

khác nhau để luyện tập
 
GV
 
-HS chuyển thành đội
hình vòng tròn .
-Đội hình hồi tĩnh và kết
thúc.




GV
-HS hô “khoẻ”.
GV
-GV hô giải tán .
∗  ∗
Thứ 3 ngày 31 tháng 9 năm 2010
Thể dục :
BÀI 5 ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU
TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ”
I.Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Đi đều, đứng lại, quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng
hướng quay, cơ bản đúng động tác, đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi : “Kéo cưa lừa xe” Yêu cầu HS chơi đúng luật hào hứng trong khi chơi.
II.Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Định

lượng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh.
-GV phổ biến nội dung : Nêu mục tiêu -
yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ,
trang phục tập luyện.
-Khởi động : Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
6 – 10
phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
-Nhận lớp.




GV
-Trò chơi : “Trò chơi hiệu lệnh”.
2. phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ:
-Ôn đi đều, đứng lại, quay sau.
* Lần 1 và 2 GV điều khiển lớp tập.

* Lần 3và 4 chia tổ tập luyện do tổ
trưởng điều khiển , GV quan sát sửa chữa
sai sót cho HS các tổ

* Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các
tổ thi đua trình diễn. GV quan sát, nhận

xét, đánh giá, sửa chữa sai sót, biểu dương
các tổ thi đua tập tốt.
* GV điều khiển tập lại cho cả lớp để
củng cố.
b) Trò chơi : “Kéo cưa lừa xe:
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
-GV giải thích cách chơi và phổ biến luật
chơi
-GV cho cả lớp ôn lại vần điệu trước.
-Cho 2 HS làm mẫu, rồi cho một tổ chơi
thử .
-Tổ chức cho HS thi đua chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương các
cặp HS chơi đúng luật, nhiệt tình .
3. Phần kết thúc:
2 – 3 phút
18 – 22
phút
8 – 10
phút
1 – 2 lần
3-4 lần
1 lần
2 lần
8 – 10
phút
1 – 2 lần
2 – 3 lần
4 – 6 phút

1 – 2 phút
-Đội hình trò chơi
-HS đứng theo đội hình
4 hàng dọc.





GV
-Học sinh 4 tổ chia thành
4 nhóm ở vị trí khác
nhau để luyện tập.
 
GV
 




GV
 
 GV

 
 
 
-HS chuyển thành đội
hình vòng tròn.
GV

GV
-Cho HS cả lớp chạy đều theo thứ tự 1,
2, 3, 4 nối tiếp nhau thành một vòng tròn
lớn, sau khép dần thành vòng tròn nhỏ.
-HS làm động tác thả lỏng.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và
giao bái tập về nhà.
-GV hô giải tán .
1 – 2 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
-Đội hình hồi tĩnh và kết
thúc.




G-HS hô “ khỏe”.
Thứ ngày tháng 9 năm 2010
Thể dục :
BÀI 6 ĐI ĐỀU ,VÒNG PHẢI ,VÒNG TRÁI , ĐỨNG LẠI
TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”
I.Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác quay đằng sau. Yêu cầu cơ bản đúng động
tác, đúng với khẩu lệnh.
-Học động tác mới: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu HS nhận biết
đúng huớng vòng, làm quen với kỹ thuật động tác.
-Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” Yêu cầu rèn luyện và nâng cao tập trung chú ývà khả
năng định hướng cho HS, chơi đúng luật hào hứng và nhiệt tình trong khi chơi.

II.Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi, 4 – 6 khăn sạch để bịt mắt khi chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Định
lượng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh.
-GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu -
yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ,
trang phục tập luyện.
-Khởi động: Giậm chân tại chỗ, đếm to
theo nhịp.
Trò chơi: “Làm theo khẩu hiệu”
2. Phần cơ bản
a) Đội hình đội ngũ
-Ôn quay sau.
* Lần 1 và2 GV điều khiển lớp tập.

* Lần 3và 4 chia tổ tập luyện do tổ
trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa
sai sót cho HS các tổ.

6 – 10
phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
18 – 22

phút
10 – 12
phút
5 – 6 phút
1 – 2 lần
3 – 4 lần
-Lớp trưởng tập hợp lớp
báo cáo.




GV
-Đội hình trò chơi.
-HS đứng theo đội hình
4 hàng dọc.





GV
-Học sinh 4 tổ chia thành
4 nhóm ở vị trí khác
nhau để luyện tập.
 
GV
 





GV
* GV điều khiển tập lại cho cả lớp để
củng cố.
-Học đi đều vòng phải, vòng trái, đứng
lại.
* GV làm mẫu động tác chậm.
* GV vừa làm động tác vừa giảng giải kĩ
thuật động tác : Khẩu lệnh “Vòng bên
phải (bên trái) … bước !”
Động tác: Động lệnh “Bước !
* GV hô khẩu lệnh cho tổ HS đại diện
làm mẫu tập.
* Chia tổ tập luyện theo đội hình 1 hàng
dọc, GV quan sát sửa sai sót cho HS các
tổ .
* Cho HS cả lớp tập lại theo đội hình 2ø,
3, 4 hàng dọc.
b) Trò chơi : “Trò chơi bịt mắt bắt dê”:
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
-GV giải thích cách chơi và phổ biến luật
chơi.
-GV cho một nhóm HS làm mẫu cách
chơi.
-Tổ chức cho HS cả lớp cùng chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương HS
hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc:

-Cho HS chạy theo thành một vòng tròn
lớn, sau khép dần thành vòng tròn nhỏ
(mới đầu nhanh sau chậm dần) . Vòng
cuối cùng HS vừa đi vừa làm động tác
thả lỏng, rồi đứng lại quay mặt vào trong.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học
và giao bái tập về nhà.
-GV hô giải tán.
1 lần
5 – 6 phút
1 lần
1 lần
6 – 8 phút
4 – 6 phút
2 – 3 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
GV
 
 
 
 
GV  
 
-HS chuyển thành đội
hình vòng bên phải
(trái).

 

-HS vẫn giữ nguyên đội
hình vòng tròn.
-Đội hình hồi tĩnh và kết
thúc.





GV
-HS hô “khoẻ”.
GV
Thứ 4 ngày 8 tháng 9 năm 2010
TUẦN 4
BÀI 7 ĐI ĐỀU, VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI
TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY VÀO NHAU”
I.Mục tiêu :
-Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải,
quay trái.Yêu cầu: thực hiện đúng động tác, đều, đúng với khẩu lệnh.
-Ôn đi đều, vòng trái, vòng phải, đứng lại. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác,
đi đúng hướng, đảm bảo cự li đội hình.
-Trò chơi: “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” Yêu cầu rèn luyện kỹ năng chạy phát triển
sức mạnh, HS chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II.Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi và vẽ sân chơi trò chơi.

III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Định
lượng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp , ổn định : Điểm danh
-GV phổ biến nội dung : Nêu mục tiêu -
yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ,
trang phục tập luyện.
-Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
-Trò chơi: Chơi một vài trò chơi đơn
giản để HS tập trung chú ý “Trò chơi kết
bạn”.
6 – 10
phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
-Lớp trưởng tập hợp lớp
báo cáo.




GV
-Đội hình trò chơi.
GV
2. Phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ:
-Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm

số , đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải,
quay trái, do cán sự điều khiển.
-Ôn đi đều vòng phải, đứng lại, do GV
và cán sự điều khiển .
-Ôn đi đều vòng trái, đứng lại.
-Ôn tổng hợp tất cả nội dung đội hình
đội ngũ nêu trên, do GV điều khiển.
b) Trò chơi: “Thay đổi chỗ ,vỗ tay nhau

-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
-GV giải thích cách chơi và phổ biến luật
chơi.
-GV cho một tổ HS chơi thử .
-Tổ chức cho cả lớp chơi.
-Tổ chức cho HS thi đua chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương đội
thắng cuộc.
3. Phần kết thúc:
-Tập hợp HS thành 4 hàng dọc, quay
thành hàng ngang làm động tác thả lỏng.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học
và giao bái tập về nhà.
-GV hô giải tán.
18 – 22
phút
14 – 15
phút
2 – 3 phút

2 – 3 phút
2 – 3 phút
5 – 6 phút
2 – 3 phút
4 – 6 phút
2 – 3 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
-HS đứng theo đội hình
4 hàng dọc.





GV




GV
 
 
 
 
GV  
 
-Đội hình hồi tĩnh và kết
thúc từ 4 hàng dọc
chuyển thành 4 hàng

ngang.
  
  
  
  
GV
- HS hô “khoẻ”.
∗  ∗
Thứ 5 ngày 9 tháng 9 năm 2010
BÀI 8 TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, QUAY SAU,
ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI ,VÒNG TRÁI , ĐỨNG LẠI
TRÒ CHƠI “ BỎ KHĂN ”
I.Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số,
quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động
tác, tương đối đều, đúng khẩu lệnh
-Trò chơi: “Bỏ khăn” Yêu cầu HS tập trung chú ý, nhanh nhẹn khéo léo, chơi đúng
luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II.Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi, 1 -2 chiếc khăn tay.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Định
lượng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu :
-Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh.
6 – 10
phút -Lớp trưởng tập hợp lớp
-GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu -

yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ,
trang phục tập luyện.
-Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
-Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
2. Phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ :
-Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm
số, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái,
đứng lại.-Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều
khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho
HS các tổ .

1 – 2 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
18 – 22
phút
12 – 13
phút
2 – 3 phút
3 phút
báo cáo.





GV
-Đội hình trò chơi.
-HS đứng theo đội hình
4 hàng ngang.




GV
-HS đứng theo đội hình
4 hàng dọc.





GV
 
 
 
 
GV  
 
-Học sinh 4 tổ chia thành
4 nhóm ở vị trí khác
nhau để luyện tập.
 
GV
G
V

-Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ
thi đua trình diễn. GV quan sát, nhận xét,
đánh giá, sửa chữa sai sót, biểu dương các
tổ thi đua tập tốt.
-GV điều khiển tập lại cho cả lớp để
củng cố .
b) Trò chơi : “Bỏ khăn”:
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
-GV giải thích cách chơi và phổ biến luật
chơi.
-Cho một nhóm HS ra làm mẫu cách
chơi.
-Tổ chức cho cả lớp chơi thử .
-Tổ chức cho HS thi đua chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương các
cặp HS chơi nhiệt tình, không phạm luật.
3. Phần kết thúc:
-Cho HS chạy thường quanh sân tập 1
đến 2 vòng.
-HS làm động tác thả lỏng.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học
và giao bái tập về nhà.
-GV hô giải tán.
3phút
2 phút
5 – 6 phút
4 – 6 phút
1 – 2 phút

1 – 2 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
 




GV
-HS chuyển thành đội
hình vòng tròn.
-Đội hình hồi tĩnh và kết
thúc.

  
  
  
  
GV
-HS hô “khỏe”.
Thứ 3 ngày 14 tháng 9 năm 2010
TUẦN 5
BÀI 9 ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
TRÒ CHƠI “ BỊT MẮT BẮT DÊ”
GV
I.Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều
vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, tương đối
đều, đúng khẩu hiệu.
-Học động tác đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu HS biết cách bước đệm khi đổi

chân
-Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” Yêu cầu rèn luyện, nâng cao khả năng tập trung chú ý,
khả năng định hướng, chơi đúng luật, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi.
II.Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi, 2 đến 6 chiếc khăn sạch để bịt mắt khi chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Định
lượng
Phương pháp tổ chức
1 .Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh.
-GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu -
yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ,
trang phục tập luyện .
-Khởi động: Trò chơi: “Tìm người chỉ
huy”.
2. Phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ:
-Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng,
điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng
lại.
* Lần 1 và2 GV điều khiển lớp tập, có
nhận xét sửa chữa sai sót cho HS.
* Lần 3 và 4 chia tổ tập luyện do tổ
trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa
sai sót cho HS các tổ.
* GV điều khiển tập lại cho cả lớp để
củng cố.
-Học động tác đổi chân khi đi đều sai

nhịp.
+GV làm mẫu động tác và giảng giải
các bước theo nhịp hô:
TTCB: Đứng hai chân chụm, hai tay
buông tự nhiên hoặc chân trước chân sau
như tư thế đang đi.
6 – 10
phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
18 – 22
phút
12 – 14
phút
1 – 2 phút
3 – 4 phút
2 phút
-Lớp trưởng tập hợp lớp
báo cáo.




GV
-HS đứng theo đội hình
4 hàng ngang.





GV
-HS đứng theo đội hình
hàng dọc.
-Học sinh tổ chia thành
nhóm ở vị trí khác nhau
để luyện tập.
 
GV
 




GV
Cử động 1: Bước chân trái lên phía trước
một bước ngắn (bước đệm).
Cử động 2: Chân phải bước sát gót chân
trái (bước đệm), đồng thời chân trái bước
tiếp một bước ngắn về trước, giữ nguyên
tư thế của hai tay khi thực hiện bước đệm.
Cử động 3 : Chân phải bước lên phía
trước một bước bình thường vào nhịp hô
2.
+ HS tập luyện theo các cử động nêu trên
cho đến khi thuần thục theo nhịp đi bình
thường.
* Chú ý : Nên dạy HS cách bước đệm
tại chỗ, dạy HS bước đệm trong bước đi.
+ Tổ trưởng điều khiển cho các tổ luyện
tập.

b) Trò chơi : “Bịt mắt bắt dê”:
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
-GV giải thích cách chơi và phổ biến luật
chơi.
-Tổ chức cho cả lớp cùng chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương HS
hoàn thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc:
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học
và giao bài tập về nhà .
-GV hô giải tán.
5 – 6 phút
5 – 6 phút
4 – 6 phút
2 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
HS chuyển thành đội
hình vòng tròn.

-HS vẫn đứng theo đội
hình vòng tròn.
-HS hô “khỏe”
∗∗
GV
Thứ 5 ngày 16 .tháng 9 năm 2010
BÀI 10 QUAY SAU , ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI
ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP

TRÒ CHƠI “ BỎ KHĂN ”
I.Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật : Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái đổi chân khi đi
đều sai nhịp.Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác, đều, đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi: “Bỏ khăn” Yêu cầu biết cách chơi, nhanh nhẹn, khéo léo, chơi đúng luật,
hào hứng trong khi chơi.
II.Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi và khăn để bịt mắt khi chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Định
lượng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp , ổn định : Điểm danh
-GV phổ biến nội dung : Nêu mục tiêu -
yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ,
trang phục tập luyện
-Khởi động Chạy theo một hàng dọc
quanh sân tập (200 - 300m).
-Trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh”.
2. Phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ:
-Ôn quay sau, đi đều vòng phải, vòng
6 –10 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
18 – 22
phút

10 – 12
phút
-Lớp trưởng tập hợp lớp
báo cáo.




GV
-HS đứng theo đội hình
hàng dọc.
-Học sinh tổ chia thành
trái, đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
* GV điều khiển lớp tập có quan sát sửa
chữa sai sót cho HS.
* Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều
khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho
HS các tổ.
b) Trò chơi : “Bỏ khăn”:
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơ.i
-GV giải thích cách chơi và phổ biến luật
chơi.
-GV cho cán sự điều khiển cho cả lớp
cùng chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương HS
tích cực trong khi chơi.
3. Phần kết thúc:
-GV cho cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo
nhịp.

2 – 3 phút
4 – 5 phút
6 – 8 phút
4 – 6 phút
nhóm ở vị trí khác nhau
để luyện tập.
 
GV
 




GV
-Đội hình hồi tĩnh và kết
thúc.
∗  ∗

Thứ 3 ngày 21 tháng 09 năm 2010
Bài 11:
TẬP HỢP HÀNG NGANG , DÓNG HÀNG , ĐIỂM SỐ
ĐI ĐỀU VÒNG TRÁI , VÒNG PHẢI , ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
TRÒ CHƠI “ KẾT BẠN ”
I. Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Tập hợp hàng ngang, dàn hàng, điểm số, đi đều, vòng
phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp . Yêu cầu tập hợp và dàn hàng nhanh,
không xô đẩy, chen lấn nhau . Đi đều không sai nhịp , đến chỗ vòng tương đối đều và
đẹp . Biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp
-Trò chơi : “Kết bạn ”. Yêu cầu tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật, hào
hứng, nhiệt tình trong khi chơ.i

II. Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung Định
lượng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp, ổn định : Điểm danh.
-GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu -
yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ,
trang phục tập luyện.
-Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
-Trò chơi: “Diệt các con vật có hại’’
6 – 10
phút
1 – 2
phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
-Lớp trưởng tập hợp lớp
báo cáo.




GV
-Đội hình trò chơi.
GV
2. Phần cơ bản:

a) Đội hình đội ngũ :
-Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng,
điểm số đi đều vòng phải, vòng trái, đổi
chân khi đi đều sai nhịp.


* Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều
khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho
HS các tổ.

* Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các
tổ thi đua trình diễn. GV quan sát, nhận
xét, đánh giá, sửa chữa sai sót, biểu
dương các tổ thi đua tập tốt.
* GV điều khiển tập lại cho cả lớp để
củng cố.
b Trò chơi : “Kết bạn”
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
-GV giải thích cách chơi và phổ biến
18 – 22
phút
10 – 12
phút
4 – 5 phút
3 – 4 phút
2 – 3 phút
4 – 6 phút
-HS đứng theo đội hình 4
hàng ngang.





GV
-HS đứng theo đội hình 4
hàng dọc.





GV
 
 
 
 
GV  
 
-Học sinh 4 tổ chia thành
4 nhóm ở vị trí khác nhau
để luyện tập.
 
GV
 
-HS chuyển thành đội
hình vòng tròn.
-Đội hình hồi tĩnh và kết
thúc.



GV
luật chơi.
-Cho một tổ HS lên chơi thử .
-Tổ chức cho HS thi đua chơi.
-GV quan sát, nhận xé, xử lí các tình
huống xảy ra và tổng kết trò chơi.
3. Phần kết thúc:
-Cho cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo
nhịp.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xé, đánh giá kết quả giờ học
và giao bài tập về nhà.
-GV hô giải tán.
4 – 6 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút


GV
-HS hô “khỏe”.
Thứ 5ngày 23 tháng 09 năm 2010
Bài 12:
Tiết 1: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI , VÒNG TRÁI ,
ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
TRÒ CHƠI “ NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH ”
I. Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại, đổi chân khi đi
đều sai nhịp. Yêu cầu đi đều đến chỗ vòng không xô lệch hàng, biết cách đổi chân khi

đi đều sai nhịp.
-Trò chơi: “Ném trúng đích”. Yêu cầu tập trung chú ý, bình tĩnh khéo léo, ném chính
xác vào đích.
II. Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm: Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, 4 - 6 quả bóng và vật làm đích, kẻ sân chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung Định
lượng
Phương pháp tổ chức

×