Tải bản đầy đủ (.doc) (150 trang)

giao an thể dục lớp 4 ckt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.36 MB, 150 trang )

Thứ ba ngày18 .tháng 8 năm 2010
TUẦN 1
BÀI 1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP
TRÒ CHƠI “CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC”
I.Mục tiêu :
-Giới thiệu trương trình thể dục lớp 4. Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của trương
trình và có thái độ học tập đúng.
-Một số quy định về nội quy, yêu cầu luyện tập, yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để
thực hiện trong các giờ học thể dục.
-Biên chế tổ chọn cán sự bộ môn.
-Trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức ”. Yêu cầu HS nắm được cách chơi, rèn luyện sự khéo léo
nhanh nhẹn.
II.Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi, 4 quả bóng nhỏ bằng nhựa, cao su hay bằng da.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu
-Tập hợp lớp, phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu -
yêu cầu giờ học.
-Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
-Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”.
2.Phần cơ bản:
a) Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4:
-GV giới thiệu tóm tắt chương trình môn thể dục
lớp 4 :
Thời lượng học 2 tiết / 1 tuần, học trong 35 tuần,
cả năm học 70 tiết.
Nội dung bao gồm : Đội hình đội ngũ, bài thể
dục phát triển chung, bài tập rèn luyện kỹ năng
vận động cơ bản, trò chơi vận động và đặc biệt có


môn học tự chọn như : “Ném bóng, Đá cầu”, …
Như vậy so với lớp 3 nội dung học có nhiều hơn,
sau mỗi nội dung học của các em đều có kiểm tra
đánh giá, do đó cô yêu cầu các em phải tham gia
đầy đủ các tiết học và tích cực tự tập ở nhà.
b) Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện:
Trong giờ học, quần áo phải gọn gàng các em
nên mặc quần áo thể thao, không được đi dép lê,
phải đi giày hoặc dép có quai sau. Khi muốn ra
vào lớp tập hoặc nghỉ tập phải xin phép giáo viên.
c) Biên chế tổ tập luyện:
Cách chia tổ tập luyện như theo biên chế lớp
1 – 2 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
18 – 22 phút
3 – 4 phút
2 – 3 phút
2 – 3 phút
-Nhận lớp




GV
-HS đứng theo đội hình 4
hàng ngang nghe giới thiệu.





GV
(như lớp chúng ta có 4 tổ thì được chia làm 4
nhóm để tập luyện) hoặc chia đồng đều nam, nữ
và trình độ sức khoẻ các em trong các tổ. Tổ
trưởng là em được tổ và cả lớp tín nhiệm bầu
ra(Phân công tổ trưởng).
d) Trò chơi : “Chuyền bóng tiếp sức”.
-GV phổ biến luật chơi: Có hai cách chuyền
bóng.
Cách 1: Xoay người qua trái hoặc qua phải, ra
sau rồi chuyển bóng cho nhau.
Cách 2: Chuyển bóng qua đầu cho nhau.
-GV làm mẫu cách chuyền bóng.
-Tiến hành cho cả lớp chơi thử cả hai cách truyền
bóng một số lần để nắm cách chơi.
-Sau khi học sinh cả lớp biết được cách chơi
giáo viên tổ chức cho chơi chính thức và chọn ra
đội thắng thua.
3.Phần kết thúc:
-Đứng tại chỗ vừa vỗ tay vừa hát.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao
bái tập về nhà.
-GV hô giải tán.
6 - 8 phút
2 lần
4 – 6 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút

1 – 2 phút
-Học sinh 4 tổ chia thành 4
nhóm ở vị trí khác nhau để
luyện tập.
 
GV
 
-HS chuyển thành đội hình
vòng tròn.
-Đội hình hồi tĩnh và kết
thúc.





GV
-HS hô “khỏe”.

∗  ∗
Thứ…….ngày……..tháng………năm 2009

BÀI 2 TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ,
ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC”
I.Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ.
Yêu cầu tập hợp nhanh, trật tự, động tác điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ phải đều, dứt khoát,
đúng theo khẩu lệnh hô của GV.
-Trò chơi: “Chạy tiếp sức” Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi.
II.Đặc điểm – phương tiện :

Địa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi, 2 - 4 lá cờ đuôi nheo, kẻ, vẽ sân trò chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu: 6 – 10 phút
GV
-Tập hợp lớp, phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu -
yêu cầu giờ học. Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn
chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện.
-Khởi động : Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
-Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”.
2. Phần cơ bản:
a) Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng , điểm số,
đứng nghiêm , đứng nghỉ:
-GV điều khiển cho lớp tập có nhận xét sửa chữa
động tác sai cho HS.
-GV chia tổ cho HS luyện tập dưới sự điều khiển
của tổ trưởng. GV quan sát nhận xét, sửa chữa sai
sót cho HS.
-Tập hợp lớp tập lại 1 lần, cho các tổ thi đua
trình diễn. GV cùng HS quan sát, nhận xét, biểu
dương tinh thần, kết quả tập luyện.
d) Trò chơi : “ Chạy tiếp sức ”
-GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình
chơi.
-GV giải thích cách chơi và luật chơi: Lớp chia
thành 4 tổ đứng theo hàng dọc. Em đứng đầu chạy
tới đích, sau đó chạy về vỗ tay vào em thứ hai rồi
chạy xuống hàng cuối.
Em thứ hai thực hiện giống em thứ nhất tương

tự như vậy cho đến hết. Tổ nào chạy hết số người
trước thì thắng cuộc.
-GV cùng một nhóm HS làm mẫu.
-GV cho một tổ chơi thử, rồi cho cả lớp chơi thử
.
-Tổ chức cho HS thi đua chơi.
-GV quan sát, biểu dương tổ thắng cuộc.
3. Phần kết thúc:
-Cho HS các tổ đi nối tiếp nhau thành một vòng
tròn lớn, vừa đi vừa làm động tác thả lỏng. Sau đó
đi khép lại thành vòng tròn nhỏ rồi đứng lại quay
mặt vào trong.
1– 2 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
18 –22 phút
8 – 10 phút
1– 2 lần
3 – 4 lần
1 lần
8 – 10 phút
1 lần
1 – 2 lần
2 lần
4 – 6 phút
2 – 3 phút
-Nhận lớp.






GV




GV
-Học sinh 4 tổ chia thành 4
nhóm ở vị trí khác nhau để
luyện tập.
 
GV
 
-HS trở lại đội hình 4 hàng
dọc.




GV




   
GV
   

-HS chuyển thành đội hình

vòng tròn.
-Đội hình hồi tĩnh và kết
thúc.

GV
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao
bái tập về nhà .
-GV hô giải tán.
1 – 2 phút
1 – 2 phút



GV
-HS hô “khoẻ”.
∗∗
Thứ…….ngày……..tháng………năm 2009
TUẦN 2
BÀI 3 QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG
TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG NHANH”
I.Mục tiêu :
-Củng cố nâng cao kĩ thuật: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu dàn hàng, dồn
hàng nhanh, trật tự, động tác quay phải, quay trái đúng kỹ thuật, đều, đẹp, đúng với khẩu lệnh.
-Trò chơi: “Thi xếp hàng nhanh”. Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, trật tự nhanh nhẹn, hào hứng
trong khi chơi.
II.Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :

Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức
1 .Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp , phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu -
yêu cầu giờ học.
-Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay, giậm
chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2 , 1-2
-Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”.
2. Phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ
-Ôn quay phải , quay trái , dàn hàng , dồn hàng
+ GV điều khiển cho HS tập, có nhận xét sửa
6 – 10 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
18 – 22 phút
10 – 12 phút
1 – 2 lần
Nhận lớp




GV
-HS đứng theo đội hình 4
hàng ngang nghe giới thiệu.
chữa những sai sót cho HS
+ Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV
quan sát nhận xét sửa chữa những sai sót cho HS
các tổ .

+ Tập hợp lớp sau đó cho các tổ thi đua trình
diễn nội dung đội hình đội ngũ. GV cùng HS quan
sát, nhận xét, đánh giá. GV sửa chữa những sai sót
biểu dương các tổ thi đua tập tốt.


+GV điều khiển cho cả lớp tập lại để củng cố .

b) Trò chơi : “Thi xếp hàng nhanh”
-GV nêu tên trò chơi
-GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi:
HS đứng không thành hai hàng. GV có thể ra khẩu
lệnh cho HS xếp hàng dọc hoặc hàng ngang một
cách nhanh chống và thẳng hàng.
-Cho một tổ HS chơi thử, sau đó cả lớp chơi thử
.
-Tổ chức cho HS chơi chính thức có thi đua.
GV quan sát, nhận xét tuyên dương đội thắng
cuộc.
3. Phần kết thúc:
-Cho HS làm động tác thả lỏng.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao
bái tập về nhà.
-GV hô giải tán.
2 – 3 phút
1 – 2 lần
2 lần
6 – 8 phút
1 – 2 lần

2 – 3 lần
4 – 6 phút
2 – 3 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút




GV
-Học sinh 4 tổ chia thành 4
nhóm ở vị trí khác nhau để
luyện tập.
 
GV
 




GV
-Đội hình hồi tĩnh và kết

thúc.




GV
-HS hô “khoẻ”.
∗  ∗
Thứ…….ngày……..tháng………năm 2009
BÀI 4 ĐỘNG TÁC QUAY SAU
TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH”
I.Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Quay phải, quay trái, đi đều. Yêu cầu động tác đều đúng với khẩu
hiệu.
-Học kĩ thuật động tác quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hướng xoay người, làm quen với động
tác quay sau.
-Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh” Yêu cầu HS chơi đúng luật, nhanh nhẹn, hào hứng, trật tự
trong khi chơi.
II.Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi và kẻ sẵn sân chơi trò chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh.
-GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu
giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện.
-Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
-Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
2. Phần cơ bản :

a) Đội hình đội ngũ:
- Ôn quay phải, quay trái, đi đều.
* GV điều khiển cả lớp tập.
* Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV
quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ.
-Học kỹ thuật động tác quay sau:
* GV làm mẫu động tác: Lần 1 làm chậm.
* Lần 2 vừa làm vừa giảng giải yếu lĩnh động
tác:
6 – 10 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
18 – 20 phút
10 – 12 phút
3 – 4 phút
1 – 2 lần
3 – 4 lần
7 – 8 phút
2 lần
1 lần
Nhận lớp




GV
-Đội hình trò chơi
-HS đứng theo đội hình 4
hàng dọc.






GV
- Học sinh 4 tổ chia thành 4
nhóm ở vị trí khác nhau để
luyện tập
 
GV
 
GV
TTCB : Đứng nghiêm
Khẩu lệnh : Đằng sau …. Quay.
Động tác : Khi dứt lệnh giữ nguyên tư thế thân
trên, đồng thời dùng gót chân phải và nửa bước
bàn chân trái làm trụ quay qua phải ra sau. Khi
quay trọng tâm trọng tâm cơ thể dồn vào chân
phải, quay xong nhanh chóng thu chân trái về sát
chân phải thành tư thế đứng nghiêm.
* Gọi 3 HS tập làm thử, GV nhận xét sửa chữa
sai sót cho HS.
* Cho cả lớp tập theo khẩu lệnh của GV.
* Chia tổ cho HS luyện tập, GV nhận xét sửa
chữa sai sót cho HS.
d) Trò chơi : “ Nhảy đúng , nhảy nhanh”.
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
-GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi.

-GV cho một nhóm HS làm mẫu cách nhảy, rồi
cho một tổ chơi thử .
-Tổ chức cho cả lớp chơi.
-Tổ chức cho HS thi đua chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương đội thắng
cuộc.
3. Phần kết thúc:
-HS hát một bài và vỗ tay theo nhịp.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao
bái tập về nhà.
-GV hô giải tán .
2 – 3 phút
4 – 6 phút
1 – 2 lần
2 – 3 lần
4 – 6 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
-HS chuyển thành đội hình
vòng tròn .
-Đội hình hồi tĩnh và kết
thúc.




GV
-HS hô “khoẻ”.

∗  ∗
Thứ 3 ngày 31 tháng 9 năm 2010
Thể dục :
BÀI 5 ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU
TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ”
GV
I.Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Đi đều, đứng lại, quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hướng quay,
cơ bản đúng động tác, đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi : “Kéo cưa lừa xe” Yêu cầu HS chơi đúng luật hào hứng trong khi chơi.
II.Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh.
-GV phổ biến nội dung : Nêu mục tiêu - yêu cầu
giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập
luyện.
-Khởi động : Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
-Trò chơi : “Trò chơi hiệu lệnh”.
2. phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ:
-Ôn đi đều, đứng lại, quay sau.
* Lần 1 và 2 GV điều khiển lớp tập.

* Lần 3và 4 chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều
khiển , GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các
tổ


* Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ thi đua
trình diễn. GV quan sát, nhận xét, đánh giá, sửa
chữa sai sót, biểu dương các tổ thi đua tập tốt.
* GV điều khiển tập lại cho cả lớp để củng cố.
b) Trò chơi : “Kéo cưa lừa xe:
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
-GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi
-GV cho cả lớp ôn lại vần điệu trước.
-Cho 2 HS làm mẫu, rồi cho một tổ chơi thử .
-Tổ chức cho HS thi đua chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương các cặp HS
6 – 10 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
18 – 22
phút
8 – 10 phút
1 – 2 lần
3-4 lần
1 lần
2 lần
8 – 10 phút
1 – 2 lần
2 – 3 lần
-Nhận lớp.





GV
-Đội hình trò chơi
-HS đứng theo đội hình 4
hàng dọc.





GV
-Học sinh 4 tổ chia thành 4
nhóm ở vị trí khác nhau để
luyện tập.
 
GV
 




GV
 
 GV 
 
 
 
GV
chơi đúng luật, nhiệt tình .

3. Phần kết thúc:
-Cho HS cả lớp chạy đều theo thứ tự 1, 2, 3, 4
nối tiếp nhau thành một vòng tròn lớn, sau khép
dần thành vòng tròn nhỏ.
-HS làm động tác thả lỏng.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao
bái tập về nhà.
-GV hô giải tán .
4 – 6 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
-HS chuyển thành đội hình
vòng tròn.
-Đội hình hồi tĩnh và kết
thúc.




G-HS hô “ khỏe”.
Thứ ngày tháng 9 năm 2010
Thể dục :
BÀI 6 ĐI ĐỀU ,VÒNG PHẢI ,VÒNG TRÁI , ĐỨNG LẠI
TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”
I.Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác quay đằng sau. Yêu cầu cơ bản đúng động tác, đúng với
khẩu lệnh.

-Học động tác mới: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu HS nhận biết đúng huớng
vòng, làm quen với kỹ thuật động tác.
-Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” Yêu cầu rèn luyện và nâng cao tập trung chú ývà khả năng định
hướng cho HS, chơi đúng luật hào hứng và nhiệt tình trong khi chơi.
II.Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi, 4 – 6 khăn sạch để bịt mắt khi chơi.
GV
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh.
-GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu
giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập
luyện.
-Khởi động: Giậm chân tại chỗ, đếm to theo
nhịp.
Trò chơi: “Làm theo khẩu hiệu”
2. Phần cơ bản
a) Đội hình đội ngũ
-Ôn quay sau.
* Lần 1 và2 GV điều khiển lớp tập.

* Lần 3và 4 chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều
khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các
tổ.

* GV điều khiển tập lại cho cả lớp để củng cố.
-Học đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
* GV làm mẫu động tác chậm.

* GV vừa làm động tác vừa giảng giải kĩ thuật
động tác : Khẩu lệnh “Vòng bên phải (bên trái) …
bước !”
Động tác: Động lệnh “Bước !
* GV hô khẩu lệnh cho tổ HS đại diện làm mẫu
tập.
* Chia tổ tập luyện theo đội hình 1 hàng dọc, GV
quan sát sửa sai sót cho HS các tổ .
* Cho HS cả lớp tập lại theo đội hình 2ø, 3, 4
6 – 10 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
18 – 22
phút
10 – 12 phút
5 – 6 phút
1 – 2 lần
3 – 4 lần
1 lần
5 – 6 phút
1 lần
1 lần
-Lớp trưởng tập hợp lớp báo
cáo.




GV

-Đội hình trò chơi.
-HS đứng theo đội hình 4
hàng dọc.





GV
-Học sinh 4 tổ chia thành 4
nhóm ở vị trí khác nhau để
luyện tập.
 
GV
 




GV
 
 
 
 
GV  
 
-HS chuyển thành đội hình
vòng bên phải (trái).



GV
hàng dọc.
b) Trò chơi : “Trò chơi bịt mắt bắt dê”:
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
-GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi.
-GV cho một nhóm HS làm mẫu cách chơi.
-Tổ chức cho HS cả lớp cùng chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương HS hoàn
thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc:
-Cho HS chạy theo thành một vòng tròn lớn, sau
khép dần thành vòng tròn nhỏ (mới đầu nhanh sau
chậm dần) . Vòng cuối cùng HS vừa đi vừa làm
động tác thả lỏng, rồi đứng lại quay mặt vào
trong.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao
bái tập về nhà.
-GV hô giải tán.
6 – 8 phút
4 – 6 phút
2 – 3 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút


 

-HS vẫn giữ nguyên đội hình

vòng tròn.
-Đội hình hồi tĩnh và kết
thúc.





GV
-HS hô “khoẻ”.
Thứ 4 ngày 8 tháng 9 năm 2010
TUẦN 4
BÀI 7 ĐI ĐỀU, VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI
TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY VÀO NHAU”
I.Mục tiêu :
-Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái.Yêu
cầu: thực hiện đúng động tác, đều, đúng với khẩu lệnh.
-Ôn đi đều, vòng trái, vòng phải, đứng lại. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, đi đúng
hướng, đảm bảo cự li đội hình.
-Trò chơi: “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” Yêu cầu rèn luyện kỹ năng chạy phát triển sức mạnh, HS
chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II.Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi và vẽ sân chơi trò chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức
GV
1 . Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp , ổn định : Điểm danh
-GV phổ biến nội dung : Nêu mục tiêu - yêu cầu

giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập
luyện.
-Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
-Trò chơi: Chơi một vài trò chơi đơn giản để HS
tập trung chú ý “Trò chơi kết bạn”.
2. Phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ:
-Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số ,
đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, do
cán sự điều khiển.
-Ôn đi đều vòng phải, đứng lại, do GV và cán sự
điều khiển .
-Ôn đi đều vòng trái, đứng lại.
-Ôn tổng hợp tất cả nội dung đội hình đội ngũ
nêu trên, do GV điều khiển.
b) Trò chơi: “Thay đổi chỗ ,vỗ tay nhau ”
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
-GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi.
-GV cho một tổ HS chơi thử .
-Tổ chức cho cả lớp chơi.
-Tổ chức cho HS thi đua chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương đội thắng
cuộc.
3. Phần kết thúc:
-Tập hợp HS thành 4 hàng dọc, quay thành hàng
ngang làm động tác thả lỏng.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao
bái tập về nhà.

-GV hô giải tán.
6 – 10 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
18 – 22 phút
14 – 15 phút
2 – 3 phút
2 – 3 phút
2 – 3 phút
5 – 6 phút
2 – 3 phút
4 – 6 phút
2 – 3 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
-Lớp trưởng tập hợp lớp báo
cáo.




GV
-Đội hình trò chơi.
-HS đứng theo đội hình 4
hàng dọc.






GV




GV
 
 
 
 
GV  
 
-Đội hình hồi tĩnh và kết thúc
từ 4 hàng dọc chuyển thành 4
hàng ngang.
  
  
  
  
GV
- HS hô “khoẻ”.
∗  ∗
GV
Thứ 5 ngày 9 tháng 9 năm 2010
BÀI 8 TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, QUAY SAU,
ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI ,VÒNG TRÁI , ĐỨNG LẠI
TRÒ CHƠI “ BỎ KHĂN ”
I.Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi

đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, tương đối đều, đúng
khẩu lệnh
-Trò chơi: “Bỏ khăn” Yêu cầu HS tập trung chú ý, nhanh nhẹn khéo léo, chơi đúng luật, hào
hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II.Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi, 1 -2 chiếc khăn tay.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu :
-Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh.
-GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu
giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập
luyện.
6 – 10 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
-Lớp trưởng tập hợp lớp báo
cáo.




GV
-Đội hình trò chơi.
-Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
-Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
2. Phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ :
-Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay

sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.-Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV
quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ .

-Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ thi đua
trình diễn. GV quan sát, nhận xét, đánh giá, sửa
chữa sai sót, biểu dương các tổ thi đua tập tốt.
-GV điều khiển tập lại cho cả lớp để củng cố .
b) Trò chơi : “Bỏ khăn”:
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
-GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi.
-Cho một nhóm HS ra làm mẫu cách chơi.
-Tổ chức cho cả lớp chơi thử .
-Tổ chức cho HS thi đua chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương các cặp HS
chơi nhiệt tình, không phạm luật.
2 – 3 phút
18 – 22
phút
12 – 13 phút
2 – 3 phút
3 phút
3phút
2 phút
5 – 6 phút
-HS đứng theo đội hình 4

hàng ngang.




GV
-HS đứng theo đội hình 4
hàng dọc.





GV
 
 
 
 
GV  
 
-Học sinh 4 tổ chia thành 4
nhóm ở vị trí khác nhau để
luyện tập.
 
GV
 





GV
-HS chuyển thành đội hình
vòng tròn.
-Đội hình hồi tĩnh và kết
thúc.

GV
G
V
3. Phần kết thúc:
-Cho HS chạy thường quanh sân tập 1 đến 2
vòng.
-HS làm động tác thả lỏng.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao
bái tập về nhà.
-GV hô giải tán.
4 – 6 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
  
  
  
  
GV
-HS hô “khỏe”.
Thứ 3 ngày 14 tháng 9 năm 2010
TUẦN 5

BÀI 9 ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
TRÒ CHƠI “ BỊT MẮT BẮT DÊ”
I.Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng
trái, đứng lại. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, tương đối đều, đúng khẩu hiệu.
-Học động tác đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu HS biết cách bước đệm khi đổi chân
-Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” Yêu cầu rèn luyện, nâng cao khả năng tập trung chú ý, khả năng định
hướng, chơi đúng luật, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi.
II.Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi, 2 đến 6 chiếc khăn sạch để bịt mắt khi chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức
1 .Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh.
-GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu
giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện
.
-Khởi động: Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”.
2. Phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ:
-Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi
đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
* Lần 1 và2 GV điều khiển lớp tập, có nhận
xét sửa chữa sai sót cho HS.
* Lần 3 và 4 chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều
khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các
tổ.
* GV điều khiển tập lại cho cả lớp để củng cố.
-Học động tác đổi chân khi đi đều sai nhịp.

+GV làm mẫu động tác và giảng giải các bước
theo nhịp hô:
TTCB: Đứng hai chân chụm, hai tay buông tự
nhiên hoặc chân trước chân sau như tư thế đang
đi.
6 – 10 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
18 – 22
phút
12 – 14 phút
1 – 2 phút
3 – 4 phút
2 phút
-Lớp trưởng tập hợp lớp báo
cáo.




GV
-HS đứng theo đội hình 4
hàng ngang.




GV
-HS đứng theo đội hình hàng
dọc.

-Học sinh tổ chia thành
nhóm ở vị trí khác nhau để
luyện tập.
 
GV
 
Cử động 1: Bước chân trái lên phía trước một
bước ngắn (bước đệm).
Cử động 2: Chân phải bước sát gót chân trái
(bước đệm), đồng thời chân trái bước tiếp một
bước ngắn về trước, giữ nguyên tư thế của hai tay
khi thực hiện bước đệm.
Cử động 3 : Chân phải bước lên phía trước một
bước bình thường vào nhịp hô 2.
+ HS tập luyện theo các cử động nêu trên cho đến
khi thuần thục theo nhịp đi bình thường.
* Chú ý : Nên dạy HS cách bước đệm tại chỗ,
dạy HS bước đệm trong bước đi.
+ Tổ trưởng điều khiển cho các tổ luyện tập.
b) Trò chơi : “Bịt mắt bắt dê”:
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
-GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi.
-Tổ chức cho cả lớp cùng chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương HS hoàn
thành vai chơi của mình.
3. Phần kết thúc:
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao
bài tập về nhà .

-GV hô giải tán.
5 – 6 phút
5 – 6 phút
4 – 6 phút
2 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút




GV
HS chuyển thành đội hình
vòng tròn.

-HS vẫn đứng theo đội hình
vòng tròn.
-HS hô “khỏe”
∗∗
GV
Thứ 5 ngày 16 .tháng 9 năm 2010
BÀI 10 QUAY SAU , ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI
ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
TRÒ CHƠI “ BỎ KHĂN ”
I.Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật : Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái đổi chân khi đi đều sai
nhịp.Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác, đều, đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi: “Bỏ khăn” Yêu cầu biết cách chơi, nhanh nhẹn, khéo léo, chơi đúng luật, hào hứng
trong khi chơi.
II.Đặc điểm – phương tiện :

Địa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi và khăn để bịt mắt khi chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp :
Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp , ổn định : Điểm danh
-GV phổ biến nội dung : Nêu mục tiêu - yêu cầu
giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện
-Khởi động Chạy theo một hàng dọc quanh sân
tập (200 - 300m).
-Trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh”.
2. Phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ:
-Ôn quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng
lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
* GV điều khiển lớp tập có quan sát sửa chữa
sai sót cho HS.
* Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV
quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ.
b) Trò chơi : “Bỏ khăn”:
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơ.i
-GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi.
-GV cho cán sự điều khiển cho cả lớp cùng chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương HS tích cực
trong khi chơi.
3. Phần kết thúc:
-GV cho cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.
6 –10 phút
1 – 2 phút

1 – 2 phút
1 – 2 phút
18 – 22
phút
10 – 12
phút
2 – 3 phút
4 – 5 phút
6 – 8 phút
4 – 6 phút
-Lớp trưởng tập hợp lớp báo
cáo.




GV
-HS đứng theo đội hình hàng
dọc.
-Học sinh tổ chia thành
nhóm ở vị trí khác nhau để
luyện tập.
 
GV
 




GV

-Đội hình hồi tĩnh và kết
thúc.
∗  ∗

Thứ 3 ngày 21 tháng 09 năm 2010
Bài 11:
TẬP HỢP HÀNG NGANG , DÓNG HÀNG , ĐIỂM SỐ
ĐI ĐỀU VÒNG TRÁI , VÒNG PHẢI , ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
TRÒ CHƠI “ KẾT BẠN ”
I. Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Tập hợp hàng ngang, dàn hàng, điểm số, đi đều, vòng phải, vòng
trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp . Yêu cầu tập hợp và dàn hàng nhanh, không xô đẩy, chen lấn
nhau . Đi đều không sai nhịp , đến chỗ vòng tương đối đều và đẹp . Biết cách đổi chân khi đi đều
sai nhịp
-Trò chơi : “Kết bạn ”. Yêu cầu tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt
tình trong khi chơ.i
II. Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung Định
lượng
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp, ổn định : Điểm danh.
-GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu
giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập
luyện.
6 – 10 phút
1 – 2 phút

1 – 2 phút
-Lớp trưởng tập hợp lớp báo
cáo.




GV
-Đội hình trò chơi.
-Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
-Trò chơi: “Diệt các con vật có hại’’
2. Phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ :
-Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số đi
đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai
nhịp.


* Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV
quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ.

* Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ thi
đua trình diễn. GV quan sát, nhận xét, đánh giá,
sửa chữa sai sót, biểu dương các tổ thi đua tập tốt.
* GV điều khiển tập lại cho cả lớp để củng cố.
b Trò chơi : “Kết bạn”
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
-GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi.
-Cho một tổ HS lên chơi thử .

-Tổ chức cho HS thi đua chơi.
-GV quan sát, nhận xé, xử lí các tình huống xảy
ra và tổng kết trò chơi.
3. Phần kết thúc:
-Cho cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xé, đánh giá kết quả giờ học và giao
1 – 2 phút
18 – 22
phút
10 – 12
phút
4 – 5 phút
3 – 4 phút
2 – 3 phút
4 – 6 phút
4 – 6 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
-HS đứng theo đội hình 4
hàng ngang.




GV
-HS đứng theo đội hình 4
hàng dọc.






GV
 
 
 
 
GV  
 
-Học sinh 4 tổ chia thành 4
nhóm ở vị trí khác nhau để
luyện tập.
 
GV
 
-HS chuyển thành đội hình
vòng tròn.
-Đội hình hồi tĩnh và kết thúc.




GV
-HS hô “khỏe”.
GV
GV
bài tập về nhà.
-GV hô giải tán.
1 – 2 phút

Thứ 5ngày 23 tháng 09 năm 2010
Bài 12:
Tiết 1: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI , VÒNG TRÁI ,
ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
TRÒ CHƠI “ NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH ”
I. Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
Yêu cầu đi đều đến chỗ vòng không xô lệch hàng, biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
-Trò chơi: “Ném trúng đích”. Yêu cầu tập trung chú ý, bình tĩnh khéo léo, ném chính xác vào
đích.
II. Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm: Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, 4 - 6 quả bóng và vật làm đích, kẻ sân chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh.
-GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu
giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện
-Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu
gối, hông vai. Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự
nhiên ở sân trường 100 - 200m rồi đi thường
thành một vòng tròn hít thở sâu
Trò chơi : “Thi đua xếp hàng ”
2. Phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ:
-Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại đổi
chân khi đi đều sai nhịp.
* GV điều khiển lớp tập.


6 – 10 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
1-2 phút
18 – 22
phút
12 – 14 phút
1 – 2 phút
-Lớp trưởng tập hợp lớp báo
cáo.




GV
-Đội hình trò chơi.
-HS đứng theo đội hình 4
hàng dọc.




GV
* Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV
quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ.


* Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ thi
đua trình diễn. GV quan sát, nhận xét, đánh giá,

sửa chữa sai sót, biểu dương các tổ thi đua tập tốt.

* GV điều khiển tập lại cho cả lớp để củng cố.
b) Trò chơi : “Ném bóng trúng đích ”
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
-GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi.
-Cho một tổ chơi thử minh hoa.ï
-Tổ chức cho cả lớp cùng chơi.
-Tổ chức cho HS thi đua chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương thi đua giữa
các tổ HS.
3. Phần kết thúc:
-HS làm động tác thả lỏng.
-Đứng tại chỗ hát và vỗ tay theo nhịp.
-Cho HS chơi các trò chơi “Diệt các con vật có
hại”
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao
bài tập về nhà.
-GV hô giải tán .
3 – 4 lần
2 – 3 phút
2 – 3 phút
8 – 10 phút
4 – 6 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
1 phút

1 – 2 phút

GV
-Học sinh 4 tổ chia thành 4
nhóm ở vị trí khác nhau để
luyện tập.
 
GV
 
  
 
 
 
 
 
GV




GV

CB GH
-Đội hình hồi tĩnh và kết thúc.




GV
-HS hôâ “khỏe”.

Thứ 3 ngày 28 tháng 09 năm 2010
BÀI 13 TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, QUAY SAU,
ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI,VÒNG TRÁI ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
TRÒ CHƠI “ KẾT BẠN ”
I. Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi đều vòng
phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu tập hợp hàng và dàn hàng nhanh, động tác
quay sau đúng hướng, đúng yếu lĩnh động tác, đi đều vòng bên phải, vòng bên trái đều đẹp, biết
cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
-Trò chơi: “Kết bạn” Yêu cầu HS tập trung chú ý, phản xạ nhanh, quan sát nhanh, chơi đúng luật,
thành thạo, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi chơi đúng luật hào hứng trong khi chơi.
II. Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh
-GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu
giờ học, chấn chỉnh đội ngu , trang phục tập
luyện.
-Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
-Trò chơi: “Trò chơi hiệu lệnh”.
2. Phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ:
-Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số,
quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại,
đổi chân khi đi đều sai nhịp.
* GV điều khiển lớp tập.
* Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, có

thể lần lượt từng em lên điều khiển tổ tập 1 lần,
GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ .
6 – 10 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
18 – 22
phút
10 – 12 phút
2 – 3 phút
7 – 8 phút
-Lớp trưởng tập hợp lớp báo
cáo.




GV
-Đội hình trò chơi.
-HS đứng theo đội hình 4
hàng ngang.




GV
-Học sinh 4 tổ chia thành 4
nhóm ở vị trí khác nhau để
luyện tập.
GV

* GV điều khiển tập lại cho cả lớp để củng cố .
b) Trò chơi : “Kết bạn ”
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
-GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi.
-Cho một tổ HS lên thử .
-Tổ chức cho HS thi đua chơi
-GV quan sát, nhận xét, xử lí các tình huống xảy
ra và tổng kết trò chơi.
3. Phần kết thúc:
-Cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.
-HS làm động tác thả lỏng.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học .
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao
bài tập về nhà.
-GV hô giải tán.
2 phút
8 – 10 phút
1 – 2 lần
2 – 3 lần
4 – 6 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút

GV

-HS chuyển thành đội hình
vòng tròn.
-Đội hình hồi tĩnh và kết thúc.





GV
- HS hô “khỏe”.
Thứ 5ngày 30 tháng 09 năm 2010

BÀI 14 QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI,
ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
TRÒ CHƠI “NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH ”
I. Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai
nhịp. Yêu cầu quay sau đúng hướng, không lệch hàng, đi đều đến chỗ vòng và chuyển
hướngkhông xô lệch hàng, biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp
GV
T1
T2
T3
T4
-Trò chơi: “Ném trúng đích” Yêu cầu tập trung chú ý, bình tĩnh, khéo léo, ném chính xác vào
đích.
II. Đặc điểm – phương tiện :
Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi, 4-6 quả bóng và vật làm đích, kẻ sân chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung Định
lượng
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu:

-Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh.
-GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu
giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập
luyện.
-Khởi động: Đứng tại chỗ xoay các khớp cổ
chân, cổ tay, đầu gối, hông, vai. Chạy nhẹ nhàng
trên địa hình tự nhiên ở sân trường 100 - 200m rồi
đi thường theo vòng tròn hít thở sâu.

-Trò chơi : “Tìm người chỉ huy”.
2. Phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ
-Ôn quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi
chân khi đi đều sai nhịp.
* GV điều khiển lớp tập.
* Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV
quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ .

* Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ thi
đua trình diễn. GV quan sát, nhận xét, đánh giá,
sửa chữa sai sót, biểu dương các tổ thi đua tập tốt.

* GV điều khiển tập lại cho cả lớp để củng cố .
6 –10 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
18 – 22
phút
12 – 14

phút
1 – 2 phút
4 – 6 phút
2 – 3 phút
-Lớp trưởng tập hợp lớp báo
cáo.




GV
-Đội hình trò chơi.
-HS đứng theo đội hình 4
hàng ngang.




GV





GV
-Học sinh 4 tổ chia thành 4
nhóm ở vị trí khác nhau để
luyện tập.
GV






GV
 
 GV 
 
GV
T1
T2
T3
T4
b) Trò chơi : “Ném trúng đích”
-GV tập hợp HS theo đội hình chơi.
-Nêu tên trò chơi.
-GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi.
-GV tồ cho một tổ chơi thử .
-Tổ chức cho HS thi đua chơi.
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương thi đua giữa
các tổ .
3. Phần kết thúc
-HS làm động tác thả lỏng.
-Đứng tại chỗ hát và vỗ tay theo nhịp.
-GV cùng học sinh hệ thống bài học.
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao
bài tập về nhà: Ôn các động tác đội hình đội ngũ
tập hôm nay để lần sau kiểm tra.
-GV hô giải tán.
2 – 3 phút

8 –10 phút
1 – 2 lần
2 – 3 lần
4 – 6 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
 
 
-HS chuyển thành đội hình
hàng ngang.




GV
-Đội hình hồi tĩnh và kết thúc.




GV
-HS hô “khỏe”.
T1:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×