Tải bản đầy đủ (.doc) (12 trang)

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VỚI CÔNG TÁC CHĂM LO ĐỜI SỐNG CÁN BỘ GIÁO VIÊN – CÔNG NHÂN VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐỒNG NAI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (161.19 KB, 12 trang )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM GDTX TỈNH ĐỒNG NAI
Mã số:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VỚI CÔNG TÁC
CHĂM LO ĐỜI SỐNG CÁN BỘ - GIÁO VIÊN – CÔNG NHÂN VIÊN
TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐỒNG NAI
Người thực hiện: PHẠM THỊ HỒNG VÂN
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Quản lý giáo dục 
- Phương pháp dạy học bộ môn: 

- Lĩnh vực khác: Đoàn thể 

Có đính kèm:
 Mô hình  Phần mềm  Phim ảnh  Hiện vật khác
Năm học: 2012 - 2013
BM 01-Bia SKKN
SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN
1. Họ và tên: PHẠM THỊ HỒNG VÂN
2. Ngày tháng năm sinh: 14.12.1968
3. Nam, nữ: Nữ
4. Địa chỉ: E34 Tổ 14, KP I, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa
5. Điện thoại: 061.3828813(CQ)/ ĐTDĐ: 0908573538
6. Fax: 0613829837 E-mail:
7. Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
8. Đơn vị công tác: Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai
II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
- Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: ĐH SƯ PHẠM


- Năm nhận bằng: 1991 - 1994
- Chuyên ngành đào tạo: Nga văn – Anh văn
III.KINH NGHIỆM KHOA HỌC
- Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy
Số năm có kinh nghiệm: 19
- Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây:
2
BM02-LLKHSKKN
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VỚI CÔNG TÁC
CHĂM LO ĐỜI SỐNG CÁN BỘ - GIÁO VIÊN – CÔNG NHÂN
VIÊN
TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐỒNG NAI
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nói chung và Công đoàn nói riêng là
lực lượng rất quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp để chỉ đạo, thực hiện mục tiêu
giáo dục, thực hiện nhiệm vụ cụ thể của nhà trường, vì mọi chủ trương kế hoạch
muốn được thực hiện tốt phải được thống nhất hành động và phối hợp thực
hiện. Dưới sự lãnh đạo của công đoàn ngành, của chi bộ Đảng, với sự phối hợp
tốt giữa Ban chấp hành Công đoàn và Ban Giám đốc cùng với sự nhiệt tình
của tập thể đoàn viên công đoàn, tập thể đoàn viên trong trung tâm chúng tôi
đã đạt rất nhiều thành tích trong nhiều năm qua được các cấp ghi nhận khen
thưởng. Có nhiều yếu tố tạo nên một Tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh,
trong đó có công tác chăm lo đời sống công đoàn viên công đoàn.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
1. Cơ sở lý luận :
Công đoàn trung tâm chúng tôi có 15 đoàn viên, trong đó có 07 nam, 08
nữ. Với số lượng đoàn viên công đoàn ít như vậy, việc chăm lo đến đời sống cho
cán bộ , giáo viên, công nhân viên trong trung tâm có những thuận lợi nhất định
nhưng cũng gặp không ít khó khăn.
+ Thuận lợi: Số cán bộ , giáo viên, công nhân viên ít nên dễ thông cảm và hoà

đồng với nhau. Đội ngũ cán bộ, giáo viên tại trung tâm đa số số kinh qua công tác
lãnh đạo nên có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức và quản lý.
+ Khó khăn: Cán bộ nữ trong trung tâm chiếm số lượng nhiều hơn nên khá vất
vả trong việc thu xếp thời gian, nhiều khi chất lượng công việc chưa được như
3
mong muốn. Các chị em phần lớn trong độ tuổi sinh nở, nuôi con nhỏ, ảnh hưởng
tới công việc.
Chúng ta ai cũng biết, trong cuộc sống con người luôn có nhu cầu về đời
sống vật chất và đời sống tinh thần. Nhận thức rõ điều này nên Ban chấp
hành Công đoàn trung tâm đã phối kết hợp tốt với Ban Giám đốc, tập trung
chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ không chỉ chăm lo đời sống vật chất của cán
bộ - giáo viên – công nhân viên mà còn thường xuyên quan tâm hơn nữa đến cuộc
sống tinh thần cho công đoàn viên trong trung tâm.
2. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài
Nếu đời sống vật chất đầy đủ mà đời sống tinh thần nghèo nàn thì cuộc sống
của chúng ta thật buồn tẻ và nhàm chán biết bao. Do vậy để chăm lo để chăm lo
đời sống tinh thần cho cán bộ đoàn viên công đoàn, Ban chấp hành công đoàn đã
phát động xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh và phong phú.
Trong công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và
trình độ nghiệp vụ của cán bộ đoàn viên công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn
trung tâm luôn phối hợp với chuyên môn quán triệt sâu sắc chủ trương chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Chỉ thị 40 của Ban bí thư TW Đảng về xây
dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Chỉ thị 32
của Chính phủ về chống bệnh thành tích trong giáo dục và nhiều văn bản chỉ đạo
khác của ngành và công đoàn cấp trên. Trong đó, trọng tâm là việc tổ chức học tập,
quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cuộc vận động “Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không và chống bệnh thành tích
trong giáo dục” được tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên trong nhà trường. Hàng
năm, Công đoàn phối hợp với chuyên môn ký cam kết thực hiện “Hai không” ngay
từ đầu năm học. Tổ chức các hội thi, giao lưu văn nghệ, TDTT nhằm chào mừng

các ngày kỷ niệm, ngày lễ như: Thi nấu ăn, cắm hoa cho chị em phụ nữ và nữ học
sinh, học viên nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ
niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11;
Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán
bộ giáo viên và người lao động, nhằm tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả
4
giáo dục đào tạo. Với tinh thần “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”, công
đoàn trường đã vận động đoàn viên nhà trường đóng góp, ủng hộ 10 triệu đồng ủng
hộ các quỹ, như “Quỹ tình nghĩa”, “Quỹ khuyến học”, “Quỹ tương thân, tương
ái”…vv. Công đoàn trường cũng tổ chức quyên góp để trao tặng quần áo cho học
sinh và giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Cùng với việc
chăm lo đời sống vật chất, Ban chấp hành Công đoàn trung tâm luôn quan tâm đến
đời sống tinh thần của đoàn viên như thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ Thực hiện tốt
quy chế dân chủ, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ,
giáo viên nhà trường. Phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp giải quyết
kịp thời, chính xác các chế độ, chính sách cho cán bộ giáo viên. Trong những năm
qua, các đoàn viên trong nhà trường đã được quán triệt sâu sắc Chỉ thị 32/CT-CP
của Chính phủ về chống bệnh thành tích trong giáo dục; Đặc biệt là cuộc vận động
“Hai không” của Bộ Giáo dục & Đào tạo, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hàng năm hoạt động thanh tra, kiểm tra, đánh giá,
bồi dưỡng nghiệp vụ được tiến hành thường xuyên, nên chất lượng giảng dạy và
học tập có nhiều chuyển biến tích cực, các cá nhân, tổ chuyên môn đã năng động,
sáng tạo tích cực tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ, đổi mới phương
pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các giờ dạy có hiệu quả
cao. Phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” đã động viên được hầu hết nữ
cán bộ giáo viên tham gia và không ngừng đổi mới nâng cao về chất lượng hoạt
động nhằm thực hiện tốt việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa
cơ sở, xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa. Bên cạnh việc chăm lo đời sống tinh
thần, hoạt động công đoàn luôn chú ý đến công tác chăm lo đến chế độ chính sách
nữ, lao động nữ, cải thiện đời sống vật chất tạo điều kiện để chị em được học tập

và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Quán triệt sâu sắc chức năng tham gia quản lý và vai trò vận động, giám sát,
công đoàn và trung tâm đã thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hiện đầy đủ các chế
độ chính sách liên quan đến công đoàn viên. Đã phối hợp và tham mưu với chính
quyền thực hiện nghiêm các chế độ chính sách và đảm bảo đời sống vật chất, tinh
thần cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Công đoàn đã tham gia, đóng góp ý
5
kiến với lãnh đạo trung tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn
viên công đoàn như: phụ cấp thâm niên, làm thêm giờ, chế độ cho nhân viên bảo
vệ, chế độ độc hại, cán bộ, viên chức thuộc các đối tượng chính sách, gia đình khó
khăn, cán bộ nghỉ hưu, chuyển công tác… Từ nhiều năm nay, hàng tháng ngoài
lương và các khoản phụ cấp theo quy định, bằng nguồn thu hợp pháp cán bộ, giáo
viên, công nhân viên được hỗ trợ thêm 300.000 đồng tiền cơm trưa. Điều này đã
nâng cao thêm đời sống vật chất cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Công đoàn
đã tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên đi học tập, bồi dưỡng nâng
cao trình độ đáp ứng yêu cầu đào tạo. Hàng năm, trung tâm đã chi hàng chục triệu
đồng hỗ trợ các đồng chí đi học, tham dự hội thảo, hội nghị nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ.
Việc thăm hỏi, hiếu, hỷ, động viên CBVCLĐ và gia đình gặp hoàn cảnh khó
khăn đã được công đoàn trường và các công đoàn bộ phận duy trì thường xuyên,
liên tục. Trong 02 năm qua trung tâm và công đoàn đã chi gần hai trăm triệu đồng
cho công tác công tác này (riêng công đoàn đã chi 10.000.000đ).
Trang bị đầy đủ báo chí để anh chị em có thể tham khảo cập nhật tin tức , thông
tin mỗi ngày. Tổ chức điều hành dịch vụ căn tin, giữ xe, gây quỹ để hỗ trợ đời
sống cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên hàng tháng. Cùng với chính
quyền tạo điều kiện giúp đỡ cho Công đoàn viên được vay vốn làm ăn ổn định
cuộc sống. Tất cả với số tiền được vay là 140.000.000 đồng.
Phối hợp cùng chính quyền sửa chữa trang bị cơ sở vật chất tiện nghi đầy đủ,
khang trang, cảnh quan xanh sạch đẹp để mọi người thoải mái, bảo đảm sức khỏe,
yêu thích nơi làm việc của mình.

Để tạo niềm vui và động viên mọi cán bộ viên chức trong cơ quan, công đoàn có
xây dựng phương hướng cùng với chính quyền tổ chức các cuộc tham quan vui
chơi trong dịp hè ở các điểm du lịch trong nước. Trong những năm qua công đoàn
và chính quyền cũng cố gắng chi tiêu tiết kiệm tích lũy kinh phí để giải quyết cho
toàn thể cơ quan đi tham quan du lịch như : Đà Lạt, Long Hải, Hà Nội, Cam-pu-
chia, du lịch miền Trung, …
6
Xây dựng nếp sống văn hóa trong cơ quan, cùng với chính quyền xây dựng qui
chế làm việc cơ quan, qui chế chi tiêu nôi bộ. Động viên anh chị em chấp hành và
thực hiện đúng qui chế. Trong những năm qua, công đoàn cùng với chính quyền có
trang bị quần áo đồng phục cho tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên để mặc
vào thứ hai đầu tuần .
Công đoàn luôn quan tâm thăm hỏi những trường hợp bệnh đau hoặc có hoàn
cảnh khó khăn, tạo tình thương gắn bó chan hòa với nhau trong cuộc sống. Đối với
cán bộ về hưu, giáo viên kiêm chức cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày
20/11, lễ, Tết.
Những ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, trung thu đều có quà tặng cho con cán bộ,
giáo viên, công nhân viên mỗi phần quà trị giá từ 50.000đ, đối với con em học
giỏi, sống tốt đạt kết quả xuất sắc trong học tập đều được khen thưởng , mỗi phần
thưởng trị giá 100.000đ - 200.000đ. Riêng ngày thương binh liệt sĩ 27/7, ngày
thành lập QĐND 22/12 công đoàn trung tâm cũng quan tâm thăm hỏi , tặng quà
cho những cán bộ là con em liệt sĩ, từng là bộ đội tham gia trong công cuộc kháng
chiến chống Mỹ.
Cùng với chính quyền phát động giữ gìn cơ quan “ xanh sạch đẹp và an toàn vệ
sinh lao động”, xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm sạch đẹp, nếp sống văn
minh.
Phối hợp cùng với chính quyền tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động xã hội
như : xây dựng gia đình văn hóa, chấp hành đúng luật lệ giao thông, pháp luật nhà
nước, tránh xa các tệ nạn xã hội như : xì ke ma túy, không uống rượu khi đến cơ
quan làm việc. Vận động CB, GV, CNV tham gia các phong trào đóng góp nhân

đạo từ thiện như : ủng hộ các tỉnh bị thiên tai lũ lụt, vì trẻ em nghèo, vì sự tiến bộ
của phụ nữ. Kết quả 100% anh chị em đạt gia đình văn hóa có nếp sống lành mạnh.
Mỗi người đóng góp 01 ngày lương cho mỗi lần vận động.
Phong trào thi đua : Trong những năm qua 100% đạt lao động tiên tiến, trung
tâm luôn đạt được lá cờ đầu của ngành học.
Ban thanh tra nhân dân và ban kiểm tra công đoàn hoạt động đúng chức năng.
Thực hiện được qui chế dân chủ - công khai trong các vấn đề có liên quan đến
7
nghĩa vụ và quyền lợi của CB, GV, CNV- Riêng giới nữ đã tích cực hưởng ứng tốt
phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Học giỏi sống tốt”; “Gia đình nhà
giáo văn hóa” , thực hiện tốt vai trò làm vợ, làm mẹ, chăm lo dạy dỗ con tốt, các
cháu trong tuổi đi học đều đạt cháu ngoan học sinh giỏi( tỉ lệ 90%).
Trong những năm qua, tất cả chị em đều xây dựng được gia đình văn hóa, hạnh
phúc, phong cách đúng đắn, ăn mặc chỉnh tề, đẹp, lịch sự thể hiện nếp sống văn
hóa văn minh.
III. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI
Chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ giáo viên là một
nhiệm vụ rất quan trọng của tổ chức công đoàn. Trong những năm qua, công đoàn
trung tâm đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ đó góp phần tích cực trong việc ổn định tư
tưởng và niềm tin của công đoàn viên, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, công
nhân viên yên tâm công tác, gắn bó với trung tâm, hăng hái tham gia các hoạt động
và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Với sự phấn đấu nỗ lực cán bộ
giáo viên và học sinh, các chỉ tiêu phấn đấu của trung tâm đã đạt kết quả cao.
Những kết quả mà trung tâm và công đoàn trung tâm đã đạt được trong những năm
qua là những thành tích tốt đẹp nhất khẳng định bước đi vững chắc của trung tâm,
khẳng định vai trò hết sức quan trọng của tổ chức công đoàn.
IV. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG
Để nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn với công tác chăm lo đời sống cán
bộ, giáo viên, công nhân viên, qua thực tế hoạt động của tổ chức công đoàn tại
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai, chúng tôi xin mạnh dạn đưa ra

một số đề xuất và khuyến nghị như sau:
* Đối với công tác chăm lo đời sống tinh thần:
- Tổ chức giáo dục tư tưởng đoàn viên nhằm giúp đoàn viên thấm nhuồn tư
tưởng của giai cấp công nhân như triển khai chính sách pháp luật một cách chủ
động, tăng cường giáo dục truyền thống, sinh hoạt theo đúng Điều lệ Công đoàn
8
Việt Nam qui định. Ngoài ra, Ban chấp hành tổ chức sinh hoạt, phổ biến cho đoàn
viên nắm rõ những chế độ chính sách của giáo viên, chế độ nghỉ dưỡng sức , nghỉ
do thai sản.
- Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến đoàn viên về phương thức hoạt động của
Ban chấp hành, việc tổ chức thực hiện kế hoạch đã kịp thời, phù hợp chưa và đồng
thời qua đó nắm được tâm tư nguyện vọng của đoàn viên; từ đó đề xuất, phối hợp
với chính quyền tìm cách giải quyết những vướng mắc, khó khăn đảm bảo quyền
lợi chính đáng cho đoàn viên, đồng thời đảm bảo tốt quy chế dân chủ tại trung tâm.
- Luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái bằng cách thường xuyên quan
tâm, thăm hỏi những đoàn viên gặp khó khăn trong cuộc sống gia đình, lúc ốm
đau, hữu sự.
- Tổ chức họp mặt thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, giúp các đoàn
viên có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với nhau và thấu hiểu, chia sẻ những
khó khăn của nhau, x6ay dựng khối đoàn kết thống nhất trong trung tâm.
* Đối với công tác chăm lo đời sống vật chất:
- Ngoài quỹ ngân sách do công đoàn cấp trên cấp, Ban chấp hành phải phối hợp
với Ban giám đốc tìm tòi, đa dạng hóa các loại hình đào tạo từ dài hạn đến ngắn
hạn nhằm nâng cao đời sống vật chất cho đoàn viên công đoàn.
- Tận dụng tối đa cơ sở vật chất để cho thuê phòng máy, phòng học.
- Đa dạng các loại quỹ khác nhau nhằm sử dụng vào các mục đích cụ thể.
Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi đã thực nghiệm và đạt một số
kết quả như trên. Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những hạn chế thiếu
sót. Rất mong sự đóng góp của Hội đồng Khoa học các cấp, để trong thời gian tới
bản thân sẽ rút kinh nghiệm khắc phục những hạn chế, đồng thời phát huy những

mặt tích cực để hoạt động công đoàn đạt được hiệu quả cao nhất.
9
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ quy trình hướng dẫn về công tác cán bộ công đoàn các cấp – Nhà xuất
bản Lao động – 2011.
2. Kỹ năng hoạt động công đoàn - Nhà xuất bản Lao động – 2012.
NGƯỜI THỰC HIỆN
PHẠM THỊ HỒNG VÂN
10
SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI
Đơn vị TRUNG TÂM
GDTX TỈNH ĐỒNG NAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày tháng năm
PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Năm học: 2012 - 2013
–––––––––––––––––
Tên sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn
với công tác chăm lo đời sống cán bộ - giáo viên – công nhân viên
tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai
Họ và tên tác giả: PHẠM THỊ HỒNG VÂN Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Đơn vị: Phòng quản lý đào tạo
Lĩnh vực: (Đánh dấu X vào các ô tương ứng, ghi rõ tên bộ môn hoặc lĩnh vực
khác)
- Quản lý giáo dục 
- Phương pháp dạy học bộ môn: Vật Lý 
- Phương pháp giáo dục 
- Lĩnh vực khác: 

Sáng kiến kinh nghiệm đã được triển khai áp dụng: Tại đơn vị  Trong
Ngành 
1. Tính mới (Đánh dấu X vào 1 trong 2 ô dưới đây)
- Có giải pháp hoàn toàn mới 
- Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã có 
2. Hiệu quả (Đánh dấu X vào 1 trong 4 ô dưới đây)
- Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao 
- Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp
dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao 
- Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả cao 
- Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp
dụng tại đơn vị có hiệu quả 
3. Khả năng áp dụng (Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô mỗi dòng dưới đây)
- Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính
sách: Tốt  Khá  Đạt 
11
BM04-NXĐGSKKN
- Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực
hiện và dễ đi vào cuộc sống: Tốt  Khá  Đạt

- Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu
quả trong phạm vi rộng: Tốt  Khá  Đạt

Sau khi duyệt xét SKKN, Phiếu này được đánh dấu X đầy đủ các ô tương
ứng, có ký tên xác nhận và chịu trách nhiệm của người có thẩm quyền, đóng dấu
của đơn vị và đóng kèm vào cuối mỗi bản sáng kiến kinh nghiệm.
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

12

×