Tải bản đầy đủ (.doc) (19 trang)

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học Âm nhạc 9 Trường trung học cơ sở Phổ Minh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (186.61 KB, 19 trang )

MỤC LỤC
STT NỘI DUNG TRANG
1 MỤC LỤC 1
2
PHẦN 1 . ĐẶT VẤN ĐỀ
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
2. ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHÊN CỨU
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2
2
3
3
3
PHẦN 2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
5
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC LIÊN
QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
1.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ
1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.3. CƠ SỞ THỰC TIỂN
5
5
5
6
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG Ở VIỆC
DẠY VÀ HỌC Ở MÔN ÂM NHẠC CƠ
SỞ
1. THUẬN LỢI
2. KHÓ KHĂN
7
7


7
CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
9-15
4
PHẦN 3. KẾT LUẬN
1. ĐÁNH GIÁ
2. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
16
16
17
5 TÀI LIỆU THAM KHẢO 18
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
- 1 -
Năm học 2014 - 2015 là năm học thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo hướng
chuẩn hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; là năm tiếp tục thực hiện chủ đề
“Năm học đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”; Đối với công tác
giáo dục và đào tạo thì đội ngũ giáo viên đóng vai trò quan trọng. Điều 15
Luật giáo dục năm 2005 đã ghi: “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc
đảm bảo chất lượng giáo dục”
Ở bậc trung học cơ sở hiện nay Bộ Giáo Dục đã quy định môn Âm
nhạc là một trong những môn học không thể thiếu trong quá trình giáo dục
toàn diện, cân đối hài hoà cho các em học sinh. Bởi vì âm nhạc là nhu cầu
thiết yếu trong đời sống tinh thần của mỗi con người nói chung và ở trẻ em
nói riêng. Trẻ em tham gia ca hát là được tự hoạt động để nhận thức thế giới
xung quanh và bản thân mình. Từ hình tượng âm nhạc của bài hát, bản nhạc
có tác động rất nhiều vào cảm xúc của các em. Từ đó giúp cho việc phát triển
trí tuệ, óc thẩm mĩ, trí tưởng tượng. Thông qua nội dung bài hát các em thêm
yêu cuộc sống, yêu quê hương đất nước, yêu truyền thống, bản sắc dân tộc
con người Việt Nam. Học sinh trung học cơ sở rất nhạy cảm với âm thanh,

nhịp điệu, tiết tấu, thích được hoạt động và tự biểu hiện. Từ việc nghe hát,
nghe nhạc, tập hát và biết được một số kiến thức phổ thông về âm nhạc Tất
cả những điều đó sẽ tạo thành một trình độ văn hoá tối thiểu để góp phần
cùng các môn học khác giáo dục nhân cách con người mới.
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. Lý do khách quan
- Theo yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
- Theo sự chỉ đạo của Bộ giáo dục đào tạo, Sở giáo dục đào tạo Quảng
Ngãi và Phòng giáo dục và đạo tạo Đức Phổ về đổi mới phương pháp dạy
học.
- Từ thực tiễn giảng dạy cũng như việc học của học sinh, trong nhiều
năm qua thầy và trò gặp không ít khó khăn trong qúa trình dạy học và đã làm
- 2 -
mọi cố gắn để nâng cao chất lượng dạy - học, và điều quan trọng nhất mà tôi
tâm huyết đó là nếu giáo viên tạo được hứng thú trong giảng dạy và học tập sẽ
giúp cho học sinh say sưa hơn trong quá trình học tập và sẽ đem lại kết quả
học tập cao hơn.
1.2. Lý do chủ quan
- Từ những chỉ đạo và thực tiễn nói trên, bản thân tôi là giáo viên nhận
thức những chỉ đạo đó là đúng và tôi trăn trở và tôi nghiên cứu xây dựng đề
tài này nhằm giúp các em học sinh lớp 9 hăng say hơn trong giờ học âm nhạc
và đưa ra sáng kiến kinh nghiệm đóng góp cho bản thân, cho đồng nghiệp.Vì
vậy nó là động lực giúp tôi đi sâu nghiên cứu đúc rút kinh nghiệm này.
2. ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng nghiên cứu
Học sinh khối 9
2.2 Phạm vi nghiên cứu
Học sinh trong trường Trường trung học cơ sở Phổ Minh trong năm
học 2013-2014
- Phân loại học lực của tất cả các học sinh

- Tìm hiểu thái độ học tập của học sinh
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu
- Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết ( Nghiên cứu qua các
văn bản, chương trình, giáo trình, tài liệu sách báo về phương pháp dạy học
môn âm nhạc).
3.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Điều tra phỏng vấn tình hình học sinh
- Dự chuyên đề thao giảng, dự giờ, rút kinh nghiệm về phương pháp
giảng dạy môn Âm nhạc
- Thực hành giảng dạy theo phương pháp mới
- 3 -
- Tìm giải pháp rút kinh nghiệm
- Phương pháp thực nghiệm dạy thí điểm ở một số lớp bằng phương
pháp mà mình đề ra
PHẦN 2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
- 4 -
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
1.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Nghị quyết TW II khóa VIII tiếp tục khẳng định đổi mới phương pháp
giáo dục, khắc phục lới truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng
tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phát triển
hiện đại vào quá trình dạy học đảm bảo.
2.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN
Trong chương trình âm nhạc ở trường trung học cơ sở nói chung và lớp
9 nói riêng mặc dù không nhằm đào tạo các em thành những con người hoạt
động nghệ thuật chuyên nghiệp mà chủ yếu là giáo dục văn hoá âm nhạc, làm
cho các em yêu thích nghệ thuật âm nhạc, hình thành ở học sinh một tâm hồn
trong sáng, một thị hiếu âm nhạc lành mạnh, cách tư duy sắc sảo, lòng khát

khao sáng tạo, giàu tình cảm, nhanh nhẹn hoạt bát và sống vui tươi. Âm nhạc
phát triển tối đa những tố chất sinh lý, những phẩm chất tâm lý của lứa tuổi
học sinh, tạo điều để các em hoàn chỉnh và cân đối về tâm hồn, trí tuệ và thể
chất, làm phong phú tình cảm của lứa tuổi học trò.
Mặt khác qua đó phát triển bồi dưỡng những mầm non nghệ thuật cho
tương lai đất nước. Đây là một môn học còn rất mới mẻ không giống những
môn học khác, môn học mang tính nghệ thuật cao, học sinh học theo phương
châm học vui- vui học. Vì vậy tạo cho các em say mê hứng thú học tập là rất
cần thiết.
Ta đã biết rằng bất kỳ làm việc gì nếu có hứng thú thì sẽ đi đến thành
công, đặc biệt là đối với học sinh do đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi các
em. Nếu thích thú thì các em sẽ làm tốt, khi hoạt động nhận thức của học sinh
dựa trên cơ sở của hứng thú nó sẽ trở nên hào hứng, thoải mái và dễ dàng.
- 5 -
Hứng thú trong học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nuôi
dưỡng ở các em lòng ham muốn chính đáng trong việc không ngừng vươn tới
những đỉnh cao của việc nắm kiến thức, luôn tìm tòi học tập cái mới, tích cực
sáng tạo cái đã học vào hoạt động thực tiễn.
Môn học nào cũng có khả năng gây hứng thú cho học sinh. Âm nhạc
bản thân nó cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều người tạo cho các em hứng
thú trong học tập môn âm nhạc không chỉ nâng cao hiệu quả dạy học mà còn
làm cho các em vui tươi phấn khởi thoải mái về tinh thần.
Là một giáo viên giảng dạy bộ môn âm nhạc, bản thân tôi nhận thấy đó
là một trong những yếu tố hết sức quan trọng.
3.3. CƠ SỞ THỰC TIỂN
Qua thời gian được phụ trách giáo dục môn Âm nhạc tại trường trung
học cơ sở Phổ Minh huyện Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi bản thân tôi đã thực
hiện hàng trăm tiết dạy cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 ở trường Trung học cơ
sở Phổ Minh và thu được nhiều kinh nghiệm sư phạm cũng như những
phương pháp dạy học phù hợp. Nhờ tích luỹ được một số kinh nghiệm nên

việc dạy học cho các em ngày càng trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.
CHƯƠNG 2
- 6 -
THỰC TRẠNG Ở VIỆC DẠY VÀ HỌC Ở MÔN ÂM NHẠC
TRUNG HỌC CƠ SỞ
Bước vào năm học mới khi được sự phân công của Ban giám Hiệu cho
tôi phụ trách các khối lớp từ 6 đến khối 9. Trong mỗi lớp có rất nhiều đối
tượng học sinh khác nhau Có nhiều em học sinh mới vào lớp 6 đọc còn
chưa chuẩn, chính vì thế mà trình độ học sinh không đồng đều cho việc tiếp
thu bài ở các em cũng khác nhau. Tuy nhiên cũng có một số những thuận lợi
và khóc khăn như sau :
1. THUẬN LỢI
Môn âm nhạc là môn học rất lí thú đối với các em, hơn nữa trong giờ
học các em được thể hiện khả năng mà không bị ràng buộc bởi những kiến
thức cứng nhắc. Một lí do nữa là giờ âm nhạc rất vui, không những thế mà
các em còn tham gia các trò chơi, các cuộc thi trong giờ học cũng chính vì thế
mà tinh thần đoàn kết giữa các học sinh với nhau càng tăng thêm, khiến các
em càng cố gắng hơn nữa trong giờ học, các em luôn được tán dương nên
niềm vui nối tiếp niềm vui làm các em hăng say hơn, chính vì thế mà các tiết
học luôn đạt những thành công đáng khích lệ.
2. KHÓ KHĂN
Bên cạnh những thuận lợi cơ bản đó còn có những khó khăn như:
- Môn âm nhạc không phải như các môn khác, không phải ai học cũng
làm được, không phải ai cũng có khả năng cảm âm tốt. Nhiều học sinh nghe
nhạc và theo nhịp còn kém thậm chí có những em cứ thế mà hát không cần
nhịp phách gì cả, đa phần là các em không phân biệt được hát như thế nào là
đúng, như thế nào là sai. Nhiều em cứ hát gõ đệm một các ngẫu hứng khiến
lớp học ồn ào, gây phản cảm và khó chịu cho các lớp học xung quanh.
3. KẾT QUẢ KHI CHƯA THỰC HIỆN
- 7 -

LỚP TỔNG SỐ
HỌC SINH
Đ % CĐ %
9A 37 36 97.3% 01 2.7%
9B 36 34 94.4% 02 5.6%
CHƯƠNG 3
MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC
SINH TRONG GIỜ HỌC ÂM NHẠC 9
- 8 -
Bản thân luôn tìm tòi học hỏi qua sách vở, báo, đài, Internet, phương
tiện thông tin đại chúng… Từ đó chọn lọc các cách dạy cụ thể phù hợp với
đặc điểm học sinh địa phương. Tìm tòi sáng tạo những trò chơi âm nhạc phù
hợp với lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, lôi cuốn lòng yêu thích giúp các em
tham gia tích cực vào môn học.
Giáo viên luôn hoà mình với học sinh tạo sự gần gũi giữa thầy và trò.
Tạo cho không khí lớp học thoải mái, không gò bó để các em được tự nhiên
bộc lộ phát triển khả năng biểu hiện năng khiếu của mình .
3.1.PHẢI GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH NGAY TỪ PHẦN MỞ
ĐẦU BÀI HỌC, PHẦN GIỚI THIỆU ĐỀ MỤC MỚI
Rõ ràng ngay từ bước chân của giáo viên vào lớp với thái độ vui vẻ
thân mật đối với học sinh, việc đánh giá công bằng trong việc kiểm tra
miệng đều là những yếu tố góp phần tạo nên không khí hào hứng chung của
cả lớp để chuẩn bị bước vào bài học mới nhưng sự hứng thú học tập chỉ thực
sự bắt đầu với phần giới thiệu đề mục mới tạo sự hấp dẫn đối với học sinh.
-Ví dụ: Để bước vào tiết tập đọc nhạc số 1 “Cây sáo” dân ca Ba Lan
(tiết 2 âm nhạc 9) giáo viên vào lớp trên tay cầm một vật đưa ra và hỏi.
+ Các em biết thầy đang cầm trên tay vật gì không nào? (Có thể có rất
nhiều câu trả lời đúng nhưng sẽ tạo được không khí vui tươi, rộn ràng vào
đầu tiết học, gây được sự tò mò, suy nghĩ và sự tập trung ở học sinh), và sẽ
hấp dẫn hơn khi thầy giáo nói : Đây là cây sáo một nhạc cụ dân tộc của Việt

Nam đấy các em ạ! nó dược làm bằng ống trúc hoặc ống nứa. Dù sáo có âm
thấp hay cao đều có âm sắc trong sáng, tươi tắn, gợi nhớ khung cảnh đồng
quê. Tuy nhiên người ta có thể sử dụng chúng để diễn tả những giai điệu
buồn man mác. Thế là tiết học sẽ trở nên vui hẳn ra.
- 9 -
3.2.TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN PHẢI BIẾT PHÁT
HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HỌC
SINH ĐỂ GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO CÁC EM
Thực chất của việc học tập là cả vấn đề được đặt ra, được nhận thức rồi
được đặt ra và được nhận thức ở mức độ cao hơn, đặc trưng của môn âm nhạc
là thực hành. Thực hành là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình dạy và học của bộ
môn. Thông qua thực hành để dạy lý thuyết, lấy lý thuyết để củng cố kỹ năng
thực hành trên cơ sở sử dụng thời gian trên lớp một cách tối ưu (tránh thời
gian chết ) để tất cả học sinh được nhìn nghe và luyện tập nhiều. Thực tế cho
thấy nếu trong một tiết học giáo viên đặt ra nhiều câu hỏi vừa sức đối với học
sinh, học sinh dể hiểu dể nhớ, hay cho các em nghe, nhìn thể hiện nhiều thì
học sinh rất có hứng thú học, tạo động cơ học tập tốt.
-Ví dụ: Trong tiết học ôn tập đọc nhạc, sau khi học sinh đã đọc tốt giai
điệu bài Tập đọc nhạc thì giáo viên yêu cầu các em tự ghép lời ca, đặt lời mới
cho bài Tập đọc nhạc …Để các em có được niềm vui trước sự ra đời sản
phẩm tinh thần của mình kèm theo lời khen ngợi của giáo viên.
3.3.VẬN DỤNG LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Tránh cách dạy khô khan tẻ nhạt. Giáo viên phải nắm chắc đặc trưng
môn học âm nhạc để có cách dạy cho phù hợp, giờ học âm nhạc phải là giờ
học nghệ thuật hấp dẫn với phương châm học vui - vui học. Tránh dạy lý
thuyết trừu tượng và dạy tập đọc nhạc nặng nề, căng thắng. Phải tìm mọi cách
cải tiến cách dạy từng phân môn theo hướng tích cực hoá hoạt động của học
sinh. Bổ sung sáng tạo thêm nhiều thủ pháp sinh động, hấp dẫn, đa dạng hoá
cách thức truyền đạt ở mỗi bài học, mỗi tiết dạy.
3.3.1.Đối với học hát

Sau khi học xong bài hát có thể học sinh kết hợp một số động tác múa
đơn giản hoặc vận động thân thể theo nhạc. Cuối cùng cho học sinh tập biểu
diễn thể hịên giọng hát của mình kết hợp phụ hoạ. Để tạo cho học sinh sự
- 10 -
mạnh dạn, tự tin, giáo viên cùng thực hiện động tác với học sinh (vừa hát vừa
múa, động tác phù hợp với nội dung bài hát)
Cho học sinh chuẩn bị theo nhóm trong vài phút sau đó lên trình diễn
thi đua giữa các nhóm, giáo viên nhận xét tuyên dương tạo niềm vui cho các
em.
3.3.2.Đối với dạy Nhạc lý - Tập đọc nhạc
Lâu nay khi dạy về nhạc lý giáo viên thường định nghĩa, giảng giải ít,
xuất phát từ thực tiễn âm nhạc qua các ví dụ sinh động để rút ra nhận xét, kết
luận. Về tập đọc nhạc các giáo viên chịu ảnh hưởng sâu sắc phương pháp dạy
cho học sinh chuyên nghiệp âm nhạc, gây nên tâm lý căng thẳng nặng nề
không cần thiết, làm cho học sinh sợ tập đọc nhạc. Những tiết dạy như vậy
thường kém hiệu quả, học sinh không hứng thú học. Vì vậy để tạo cho các em
sự hứng thú trong học tập cách dạy tập đọc cao độ nên cho các em dựa vào
tiếng đàn làm mẫu của giáo viên, kỹ năng thể hiện trường độ và tiết tấu phải
được quan tâm nhiều hơn nữa bằng những bài tập riêng trong nhiều tiết học.
Giáo viên đàn từng câu ngắn để các em đọc theo đúng tên nốt nhạc và cuối
cùng học sinh trong lớp đọc đúng được cả bài đọc nhạc.Với những bài Tập
đọc nhạc ( dân ca ) có thể cho các em đặt lời mới theo nhiều nội dung khác
nhau…Dạy nhạc lý – Tập đọc nhạc phải thật nhẹ nhàng, dễ học với đại đa số
học sinh.
-Ví dụ: Khi học tập đọc nhạc giáo viên nên gọi học sinh đọc theo từng ô
nhịp hoặc từng câu nhạc để học sinh dễ đọc và có niềm vui khi thực hiện
được yêu cầu của giáo viên.
3.3.3.Đối với dạy âm nhạc thường thức
Phân môn này bao gồm các nội dung: Giới thiệu tác giả tác phẩm, nghe
nhạc và một số kiến thức liên quan đến đời sống âm nhạc. Để tạo ra hứng

thú đối với phân môn này giáo viên có thể tiến hành dưới các hình thức:
Đọc truyện, kể chuyện, xem tranh và giải thích, nghe băng nhạc hoặc
giáo viên tự trình bày tác phẩm.
- 11 -
Trường hợp đọc, kể chuyện theo sách có thể giáo viên đọc cho học sinh
cả lớp nghe. Nếu cần tóm tắt ý chính và nêu câu hỏi cho học sinh trả lời. Bài
nào có tranh minh hoạ cần sưu tầm, phóng to những hình vẽ trong sách treo
trên bảng.
- Ví dụ: Trong tiết dạy Âm nhạc thường thức ( Tiết 11 âm nhạc 9, giới
thiệu Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý với bài hát Mẹ yêu con) giáo viên cho học sinh
xem những hình ảnh sau và hỏi.
+ Trong 4 nhạc sĩ sau đây: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là ảnh số mấy?
1 2 3 4

Nhạc sĩ Đỗ Nhuận Nhạc sĩ Văn Cao Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý Nhạc sĩ Phạm Tuyên
-Ví dụ: Trong tiết học 14-Âm nhạc 9 “ Một số ca khúc mang âm hưởng
dân ca”. Trước khi đi vào bài học giáo viên cho học sinh nghe một số ca khúc
mang âm hưởng dân ca của các miền . Khi vào học giáo viên cho học sinh
nghe và đón tên ca khúc mang âm hưởng dân ca các miền.
3.4.TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY CẦN ĐƯA VÀO MỘT SỐ TRÒ
CHƠI VỪA NÂNG CAO HIỆU QUẢ BÀI HỌC VỪA TẠO HỨNG THÚ
CHO HỌC SINH VỚI TINH THẦN “ HỌC MÀ VUI, VUI MÀ HỌC ”
Thực tế cho thấy nếu trong một tiết học giáo viên biết cách sắp xếp thời
gian hợp lý tổ chức trò chơi cho học sinh thì học sinh rất hào hứng học. Trong
âm nhạc có rất nhiều trò chơi nhưng giáo viên phải biết tổ chức trò chơi phù
hợp với từng bài học cụ thể.
- 12 -
- Ví dụ: Trong học hát hoặc học Tập đọc nhạc có trò chơi “ Nhìn tranh
đoán tên bài hát”, “Nghe nhạc đoán bài hát”, “nghe tiết tấu đoán câu
hát”

+Giáo viên hỏi : Đây là hình ảnh lễ hội của dân ca vùng nào( h1)?
Em hãy hát bài hát mang âm hưởng dân ca vùng đó? ( quan họ Bắc Ninh )
+Giáo viên hỏi : Đây là cây đàn gì?( h2). Nhìn vào bức tranh này các
em liên tưởng đến bài Tập đọc nhạc nào đã học? ( Tập đọc nhạc số 2 - Nghệ
sĩ với cây đàn)
( Trong trò chơi nếu học sinh chơi tốt giáo viên có thể nhận xét, tuyên
dương hoặc ghi điểm để khích lệ tinh thần các em )

h1 h2
- Trong giờ học tập đọc nhạc giáo viên có thể cho học sinh nghe tiết tấu
rồi nhận diện bài tập đọc nhạc.
+Giáo viên hỏi : Em hãy cho biết tiết tấu sau có trong bài tập đọc
nhạc nào?
Để trả lời được câu hỏi học sinh phải tập trung tìm tòi và nhớ lại giai
điệu từng bài tập đọc nhạc, như vậy sẽ tạo cơ hội cho học sinh ôn lại kiến
thức đã học.
Cũng có thể cho học sinh chơi trò chơi “Nghe nhạc đoán tên bài”,
-Ví dụ: Giáo viên đàn cho học sinh nghe câu nhạc:
+“La, si, đô, đô, đô, rê, rê, rê, si ” ( Cánh én tuổi thơ )
hoặc “ La, đồ, pha, pha, pha, đồ, la ” ( Lá xanh )
- 13 -
3.5.GIÁO VIÊN DẠY PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP KIẾN THỨC KĨ
NĂNG GIỮA CÁC MÔN HỌC (MÔN MĨ THUẬT, ĐỊA LÝ, LỊCH SỬ )
ĐỂ CÁC EM CÓ ĐIỀU KIỆN LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
HƠN
- Ví dụ: Trong giờ ôn bài hát, giáo viên có thể cho học sinh chơi trò
chơi. Chọn 4 em đại diện các tổ lên vẽ tranh diển tả hình ảnh có trong bài hát,
và học sinh còn lại dưới lớp cổ vũ động viên tinh thần 4 bạn chơi.
Trong giờ học hát bài Lí kéo chài ( tiết 12 – âm nhạc 9) dân ca Nam
Bộ. Giáo viên có thể hỏi học sinh vị trí địa lý vùng Nam Bộ Và giáo viên

giới thiệu sơ lược về vị trí địa lý cũng như vài nét lịch sử hình thành vùng
Nam Bộ
3.6. GIÁO VIÊN PHẢI BIẾT SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
NHƯ MỘT YẾU TỐ GÂY CẢM XÚC
Một giờ học sinh động giáo viên không thể không sử dụng phương tiện
dạy học. Đồ dùng dạy học phổ biến đó là sách giáo khoa, nhạc cụ tranh, ảnh,
đàn organ, máy nghe nhạc. Các phương tiện đó giáo viên phải biết sử dụng
cho phù hợp với nội dung từng bài học. Biết minh hoạ một cách độc đáo, thú
vị sẽ kích thích hứng thú học tập của các em. Kinh nghiệm đã xác nhận nếu
chỉ lặp lại những kiến thức trong sách giáo khoa thì học sinh cũng không
hứng thú học tập và vai trò của giáo viên trên lớp cũng không phát huy được.
Mặt khác nếu thoát ly sách giáo khoa làm cho học sinh khó nắm kiến thức cần
thiết thì bài giảng dù có hấp dẫn sinh động đến mấy cũng không mang lại hiệu
quả sư phạm. Vì vậy phải biết kết hợp kiến thức sách giáo khoa phải vừa mở
rộng kiến thức. Đặc biệt với môn nhạc phải chú trọng thực hành, giáo viên
dạy nhạc không có nhạc cụ, không biết sử dụng nhạc cụ thì tiết học sẽ trở nên
nhàm chán, hiệu quả bài dạy không cao. Các mẫu chuyện, tranh, ảnh đòi hỏi
giáo viên phải có để minh hoạ thêm cho học sinh, ngoài ra học sinh cũng phải
có đầy đủ các phương tiện học tập như: thanh phách, sách, vở, bút
- 14 -
3.7. THƯỜNG XUYÊN CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ CỦA
HỌC SINH TRONG GIỜ ÂM NHẠC
Việc gây hứng thú cho học sinh trong giờ học không chỉ một lần mà
phải rèn luyện thường xuyên từ phút đầu đến phút cuối giờ học. Hơn nữa phải
làm cho mức độ hứng thú ngày càng tăng đến nổi các em không để ý thời gian
trôi đi nhanh chóng và đến khi giờ học kết thúc học sinh còn luyến tiếc
3.8. TĂNG CƯỜNG CÁC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC TRONG LỚP,
TRƯỜNG ĐỂ HỌC SINH ĐƯỢC XEM, ĐƯỢC NGHE ĐƯỢC THỂ
HIỆN
Bằng hình thức tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa như : Hoạt động

ngoài giờ lên lớp, các buổi ngoại khoá và đêm biểu diễn văn nghệ “ Tiếng hát
dưới mái trường ” vào tháng 3 … giúp cho học sinh có niềm say mê hứng thú
hơn trong giờ học tập chính khóa cũng là hình thức phát hiện năng khiếu bồi
dưỡng cho các em phát huy khả năng âm nhạc.
3.9. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Trong quá trình áp dụng các biện pháp nói trên, trong những năm qua
tôi được phân công giảng dạy bộ môn âm nhạc. Tôi nhận thấy đa số học sinh
đều rất hứng thú học tập. Trong năm học 2013-2014 các lớp qua kiểm tra đều
đạt.
LỚP TỔNG SỐ
HỌC SINH
Đ % CĐ %
9A 37 37 100% 0
9B 36 36 100% 0
PHẦN 3. KẾT LUẬN
- 15 -
1. ĐÁNH GIÁ
Qua quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy kết quả đạt được như trên là rất
khả quan. Tuy nhiên để đạt được những kết quả này không phải trong một vài
tiết học là rèn cho học sinh có thói quen và cách thức xác định được. Giáo
viên phải có sự kiên trì bền bỉ nhận xét, động viên, luyện tập. Có những em
cần phải cầm tay hướng dẫn cụ thể từng từ, tiếng cho đến câu.
Như vậy để đạt được hiệu quả cao trong một giờ học người giáo viên
phải hoà mình với học sinh, hiểu được đặc điểm tâm lí của từng học sinh, đặc
điểm của từng lớp,từng trường, từng địa phương cũng như mà áp dụng những
hình thức và phương pháp hướng dẫn khác nhau. Vì trong các phương pháp
dạy học không có phương pháp nào là vạn năng mà giáo viên phải biết kết
hợp hài hoà sáng tạo thì khả năng phát huy được năng khiếu cũng như tinh
thần say mê học tập của học sinh.
Với những cách thức hướng dẫn như trên mà tiết học nào cũng vậy,

học sinh trong lớp đều tham gia ca hát rất tích cực.
Mục tiêu của giáo dục nước nhà là hướng tới việc đào tạo những con
người phát triển toàn diện về đức, trí, lao, thể, mĩ. Nhằm hướng tới những con
người lao động chủ động linh hoạt, sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với xã hội
đang dần từng ngày đổi thay. Chính vì thế mà nhiệm vụ và trọng trách đè lên
đôi vai “những người đi trồng chữ” là rất nặng nề. Nhưng với những ai có tâm
huyết với nghiệp trồng người thì mới sẵn sàng cõng chữ lên non phục vụ cho
các thế hệ tương lai, mầm non của đất nước.
Sáng kiến kinh nghiệm này được xây dựng không chỉ dựa vào kinh
nghiệm cá nhân, mà còn căn cứ vào cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn việc dạy
học Âm nhạc ở Trung học cở sở cũng như tham khảo một số tài liệu về dạy
học Âm nhạc cho học sinh phổ thông.
- 16 -
Ý nghĩa của việc vận dụng sáng kiến kinh nghiệm đã trình bày một số
biện pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học Âm nhạc 9 nhằm gây hứng
thú cho học sinh, giúp các em thêm yêu thích môn học Âm nhạc.
2. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
2.1 Đối với trường trung học cơ sở
Cần quan tâm hơn nữa tầm quan trọng của môn âm nhạc vì nó làm tiêu
tan mọi mệt mỏi sau mỗi giờ học căng thẳng đồng thời tạo niềm vui và háo
hức để các em thêm yêu cuộc sống, yêu bạn bè cô thầy, yêu ba mẹ, yêu ông
bà và từ đó sẻ chăm học hơn tạo tiền đề, nền tảng vững chắc cho các em sau
này.
Cho phòng chức năng như phòng âm nhạc để giảm thiểu tiếng ồn tránh
ảnh hưởng tới những lớp khác.
2.2. Đối với các cấp lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo cấp trên
Quan tâm hơn nữa về đồ dùng dạy học môn âm nhạc, bổ sung và đa
dạng hoá các nhạc cụ trong trường trung học cơ sở cũng như các thiết bị nghe,
nhìn…
Nên tổ chức hàng năm hội thi tiếng hát họa mi cấp huyện đặc biệt là

trong hội thi đó các em nên trình bày những bài hát mang âm hưởng dân ca
của Quảng Ngãi … tạo sân chơi cho các em học sinh có năng khiếu và nhu
cầu nâng cao năng lực cảm thụ âm nhạc.
Đức Phổ, ngày 05 tháng 12 năm 2014
Người viết sáng kiến

LÊ VÕ DUY TÙNG

- 17 -
TÀI LIỆU THAM KHẢO
____
- Sách giáo khoa Âm nhạc lớp 9 ( Bộ giáo dục và đào tạo )
- Sách giáo viên Âm nhạc lớp 9 ( Bộ giáo dục và đào tạo )
- Tài liệu tập huấn giáo viên môn Âm nhạc trung học cơ sở ( Bộ giáo
dục và đào tạo )
- Giáo trình Âm nhạc ( Nhà xuất bản Đại học sư phạm.)
- Phương pháp giảng dạy Âm nhạc ( Nhà xuất bản Giáo dục )
- Thiết kế bài giảng Âm nhạc 9 (Nhà xuất bản Văn Hoá )


- 18 -
- 19 -

×