Tải bản đầy đủ (.doc) (27 trang)

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN,TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG TIẾN LỰC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (298.36 KB, 27 trang )

Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
Sau hàng loạt những đổi mới kinh tế xã hội của đất nước, sự kiện Việt
Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã thực sự mang lại niềm
tin lớn lao cho đất nước vào một kỷ nguyên mới , kỷ nguyên của hội nhập và
phát triển không chỉ thu hút làn sóng đầu tư trực tiếp vào các lĩnh vực sản
xuất mà Việt Nam còn đang thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư nước ngoài
vào các lĩnh vực khác như Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm... các doanh
nghiệp ở Việt Nam hơn bao giờ hết đang đứng trước kỳ vọng lớn lao cũng
như thách thức không nhỏ của nền kinh tế thời mở cửa trong công cuộc vươn
mình ra bể lớn.
Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, tổ chức hạch toán kế toán là
một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài
chính có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt
động kinh tế. Trong khi đó quy mô sản xuất, xã hội ngày càng phát triển thì
yêu cầu và phạm vi công tác kế toán ngày càng mở rộng, vai trò và vị trí của
kế toán ngày càng quan trọng.
Thực hiện phương châm "Học đi đôi với hành", "Lý luận gắn liền với
thực tiễn" nhằm tạo điều kiện cho học sinh - sinh viên học tốt môn học, đem
những kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập tại trường đến cơ sở
thực tập vận dụng với thực tế, tìm hiểu và làm quen với các ghi chép trên các
sổ sách kế toán để học hỏi kinh nghiệm thực tế và hạch toán kế toán tại doanh
nghiệp để từ đó chứng minh cho lý thuyết đã học. Giúp cho HS - SV củng cố
kiến thức, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để khi ra trường đều
có thể làm việc được tại các công ty và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người
cán bộ quản lý kinh tế - tài chính.
Công ty xây dựng Tiến Lực là một doanh nghiệp xây dựng các công
trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình đường giao thông, công
trình thủy lợi và các công trình điện dưới 35 KV. Trong gần 15 năm hoạt
động với ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn vươn lên với phương châm:


"Từ không đến có, lấy nhỏ nuôi lớn, lấy trước mắt nuôi lâu dài", mạnh dạn
Trịnh Mai Phương Lớp T43KT3
1
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
đầu tư mua sắm trang bị kỹ thuật công nghệ hiện đại để vượt trước đón đầu,
lấy chất lượng công trình làm mục tiêu và động lực cho sự tồn tại và phát
triển. Công ty xây dựng Tiến Lực đã không ngừng lớn mạnh, nhịp độ tăng
trưởng khá cao và bền vững, tạo lập thương hiệu trên thị trường. Chính vì lẽ
đó em đã chọn công ty xây dựng Tiến Lực làm cơ sở thực tập trong thời gian
thực tập này.
Báo cáo thực tập tổng hợp của em gồm 4 chương như sau:
Chương I: Đặc điểm về tổ chức kinh doanh và quản lý kinh doanh
ở công ty xây dựng Tiến Lực.
Chương II: Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán trong
công ty xây dựng Tiến Lực
Chương III: Đặc điểm kế toán một số phần hành kế toán chủ yếu
tại công ty xây dựng Tiến Lực
Chương IV: Nhận xét, đánh giá về tình hình tổ chức công tác kế
toán tại công ty xây dựng Tiến Lực.
Trịnh Mai Phương Lớp T43KT3
2
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
CHƯƠNG 1
ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ HÌNH
THỨC KẾ TOÁN,TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở CÔNG TY
XÂY DỰNG TIẾN LỰC
1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XÂY
DỰNG TIẾN LỰC

Công ty xây dựng Tiến Lực có trụ sở tại: 33 Phố Giắt, Triệu Sơn,
Thanh Hoá
Điện thoại cố định: 0373.867.052 ; Di động: 0975326000
Mã số thuế: 2801006769
Công ty được thành lập ngày 25 tháng 11 năm 1995 và hoạt động chủ
yếu trên địa phận tỉnh Thanh Hoá.
Vốn chủ sở hữu 6 tỷ đồng
Trên chặng đường hình thành và phát triển của mình, công ty đã có
những định hướng đúng đắn, coi trọng việc xây dựng công ty vững mạnh toàn
diện, củng cố hoàn chỉnh hệ thống lãnh đạo tạo nguồn vốn đầu tư với tinh
thần gọn, mạnh, hiệu quả, tăng cường tạo nguồn vốn đầu tư, bồi dưỡng đào
tạo cán bộ, phát huy nhân lực của công ty. Chính nhờ vậy, đến nay công ty đã
có đội ngũ cán bộ chỉ huy quản lý, kỹ thuật có kinh nghiệm, đội ngũ nhân
viên, công nhân kỹ thuật giỏi nghiệp vụ chuyên môn, thành thạo tay nghề.
Bên cạnh đó, công ty cũng luôn chú trọng tăng cường đầu tư trang thiết
bị mới hiện đại, công nghệ cao nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng
yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng và sự phát triển của công ty trong tình hình
mới, tuân thủ nguyên tắc quản lý theo hệ thống, đồng bộ có tính ổn định lâu
dài để bắt cứ công trình nào cũng đạt được chất lượng tốt.
Trong suốt những năm qua, công ty đã có rất nhiều sự cố gắng không
biết mệt mỏi với phương châm và mục tiêu hoạt động là “ Chất lượng - tiến
độ- hiệu quả”. Chính điều này đã góp phần đem lại những bước tăng trưởng
Trịnh Mai Phương Lớp T43KT3
3
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
vượt bậc cho công ty để ngày hôm nay công ty có thể đứng vững trên thị
trường và khẳng định vị thế của mình.
1.2. LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THỰC
HIỆN MỘT CÔNG TRÌNH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG TIẾN LỰC

1.2.1. Lĩnh vực kinh doanh:
Lĩnh vực kinh doanh của công ty là xây dựng các công trình công
nghiệp, dân dụng, kinh doanh dịch vụ với các ngành nghề chủ yếu sau:
- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông vận tải ,
bưu điện, thuỷ lợi, xăng dầu, cấp thoát nước, công trình văn hoá, thể thao,
công trình đường dây tải điện và biến áp.
- Tư vấn, khảo sát, thiết kế các công trình và hạ tầng kỹ thuật, thiết kế
thi công nội ngoại thất.
- Kiểm định chất lượng vật liệu, sản phẩm và công trình xây dựng.
- Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật, lắp đặt các thiết chế văn hoá, thiết bị cơ
khí điện, điện lạnh, điện tử, thiết bị an toàn và phòng cháy chữa cháy.
- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị xây dựng.
- Bảo trì, sửa chứa các công trình xây dựng.
Sau khi ký kết hợp đồng thi công với chủ đầu tư, giám đốc tiến hành
giao nhiệm vụ cho các xí nghiệp, đội thi công, các phòng ban chức năng của
công ty. Các phòng ban chức năng của công ty kết hợp với đội thi công bố trí
máy móc, nhân lực, vật lực. Cụ thể:
- Việc cung ứng vật tư giao cho Phòng vật tư - thiết bị và đội thi công
trực tiếp mua ngoài.
- Về máy thi công: Công ty có hầu hết các thiết bị máy móc chuyên
ngành, đáp ứng được yêu cầu thi công các công trình tiên tiến hiện nay. Toàn
bộ máy móc, thiết bị đựoc giao cho Đội xe máy thi công cơ giới thuộc Phòng
vật tư - thiết bị quản lý và tổ chức sử dụng theo yêu cầu thi công từng công
trình. Hoạt động của Đội thi công cơ giới theo hình thức doanh nghiệp có tổ
chức đội máy thi công riêng nhưng tổ chức hạch toán phụ thuộc.
Trịnh Mai Phương Lớp T43KT3
4
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
- Về nhân lực: Đội ngũ cán bộ kĩ thuật có kinh nghiệm và công nhân

lành nghề của Công ty. Còn lao động phổ thông được Công ty tuyển chọn và
kí hợp đồng ngắn hạn tại địa phương nơi thi công công trình.
1.2.2 Quy trình thực hiện một công trình của công ty xây dựng Tiến Lực.
Là một doanh nghiệp luôn lấy chất lượng sản phẩm đặt lên hàng đầu,
công ty xây dựng Tiến Lực rất chú ý tới kỹ thuật thi công các công trình,
ngoài việc tuân thủ các quy định về xây dựng các công trình trong nước, công
ty còn tranh thủ học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến.
Các công trình mà công ty xây dựng đều tuân thủ theo một quy trình
thực hiện chặt chẽ nhưng hiệu quả . Điều đó được thể hiện qua sơ đồ sau:
Quy trình thi công công trình của công ty xây dựng Tiến Lực
- Đấu thầu: lập hồ sơ pháp lý gồm: Năng lực, tài chính, kinh nghiệm,
giấy phép hành nghề, biện pháp tổ chức thi công, dự toán, bản vẽ… nếu đạt
được yêu cầu mà phía chủ đầu tư đưa ra thì trúng thầu và tiến hành hợp đồng.
Trịnh Mai Phương Lớp T43KT3
5
Đấu thầu
Khảo sát thi công
Thi công
Hoàn thiện
Nghiệm thu
Bàn giao
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
- Giai đoạn khảo sát thi công, đây là giai đoạn quan trọng nhất trong
quá trình thi công một công trình, nó quyết định trực tiếp đến quá trình tồn
tại của công trình ở giai đoạn này, ngay sau khi nhận thầu phía công ty sẽ
thành lập ngay đội khảo sát thiết kế dự án, đội khảo sát sẽ tiến hành công tác
đo đạc kiểm tra hệ thống cọc mốc, cọc tim và các cọc dấu trên toàn tuyến thi
công. Từ đó chọn phương án thi công thích hợp.
- Giai đoạn tổ chức thi công và thi công chuẩn bị máy móc, vật liệu và

kiểm tra , sử dụng các trang thiết bị, kỹ thuật, lực lượng thi công. Đối với thi
công đường thì tiến hành đào đất hữu cơ, rải vải địa kỹ thuật đắp nền đường ,
đặt lưới thép hoặc cốt thép tấm, trải bê tông và bảo dưỡng bê tông. Đối với
thi công cầu, đóng cọc công tác hoàn thiện cần thiết nhằm đảm bảo chất
lượng và tính thẩm mỹ của công trình.
- Giai đoạn nghiệm thu tiến hành kiểm tra thực tế các khoản mục công
trình đúng như thiết kế được duyệt thì tiến hành nghiệm thu, sau mỗi công
trình có biên bản nghiệm thu hạng mục công trình.
- Giai đoạn bàn giao, khi công trình đã nghiệm thu, hoàn thành thì tiến
hành bàn giao đưa vào sử dụng.
1.3. ĐẶC ĐIỂM tỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CỦA
CÔNG TY XÂY DỰNG TIẾN LỰC.
1.3.1 Cơ cấu bộ máy
Cũng giống như các tổ chức khác, cơ cấu bộ máy của công ty xây dựng
Tiến Lực lập ra đáp ứng nhu cầu thông tin, điều hành và quản trị của công ty
một cách chặt chẽ. Công ty xây dựng Tiến Lực đã tổ chức bộ máy quản lý rất
sáng tạo, gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả. Bộ máy quản lý của công ty được tổ
chức theo mô hình trực tuyến chức năng. Việc lựa chọn này nhằm thống nhất
mệnh lệnh, tránh sự chồng chéo giữa các phòng ban, bộ phận.
Bộ máy tổ chức quản lý của công ty được khái quát theo mô hình sau:
Trịnh Mai Phương Lớp T43KT3
6
Ban giám đốc
Phòng
kế hoạch
Phòng tài chính
kế toán
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1.3.2 Nhiệm vụ của từng bộ phận

- Giám đốc công ty: Là người điều hành doanh nghiệp, xây dựng chiến
lược phát triển, kế hoạch dự án, đề án quản lý tổ chức. Quyết định và phê
duyệt các kế hoạch.
- Phó giám đốc (1 người): Hỗ trợ cho giám đốc điều hành công ty và
chịu trách nhiệm trước giám đốc về công việc được giao.
- Phòng tài chính kế toán (4 người): Tổ chức thực hiện công tác kế
toán của công ty, giúp giám đốc giám sát tình hình tài chính của công ty, phối
hợp với phòng kế hoạch xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh cho công
ty.
- Phòng kế hoạch (3 người): xây dựng và hướng dẫn các đơn vị lập kế
hoạch phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, nghiên cứu, tổng hợp, phân
tích, đề xuất cơ chế quản lý, phương án sản xuất kinh doanh cho Đảng uỷ,
ban giám đốc cùng các phòng chức năng tìm kiến thị trường, hướng dẫn chỉ
đạo và tham gia làm hồ sơ đấu thầu, chỉ định đấu thầu triển khai các dự án
trúng thầu.
- Phòng kỹ thuật - vật tư (4 người): phối hợp với các cơ quan liên quan
để tổ chức, triển khai công tác đảm bảo kỹ thuật trong toàn công ty. Nắm
chắc tổ chức biên chế, trang bị về số lượng, chất lượng, tình trạng kỹ thuật
của các trang thiết bị trong các đơn vị thuộc quyền. Xây dựng kế hoạch chỉ
đạo nội dung chương trình và phương pháp huấn luyện kỹ thuật cho các đơn
vị trong công ty.
Trịnh Mai Phương Lớp T43KT3
7
Phòng tổ chức
LĐ-TL
Phòng kỹ thuật
vật tư
Xí nghiệp xây
dựng số 2
Xí nghiệp xây

dựng số 1
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
- Phòng tổ chức lao động tiền lương (2 người): Nắm chắc thực lực cán
bộ, công nhân viên và tình hình biên chế sử dụng trong cơ cấu tổ chức của
công ty lập trình và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo người lao động.
Hạch toán chính xác các khoản tiền lương, bảo hiểm cho người lao động. Đề
xuất các biện pháp cải tiến trong huy động nguồn lực, đảm bảo quyền lợi cho
người lao động.
- Các xí nghiệp (77 người): tổ chức xây dựng xí nghiệp vững mạnh,
toàn diện cả về cơ sở vật chất và nguồn lực con người, bảo đảm cho hoạt
động sản xuất kinh doanh theo từng lĩnh vực được phân công, đồng thời quan
hệ phối hợp với các đơn vị, xí nghiệp khác chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của
cấp uỷ cùng cấp, sự chỉ đạo kiểm tra và báo cáo đến các cơ quan theo từng
ngành chuyên môn, các xí nghiệp này tổ chức hạch toán độc lập.
1.4. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY MỘT SỐ NĂM GẦN ĐÂY
ĐVT: Việt Nam đồng
STT Chỉ tiêu
Năm thực hiện Kế hoạch
năm 2009
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
1 Doanh thu 2.431.627.412 3.360.748.271 3.998.482.897 4.700.000.000
2 Lãi gộp 43.921.695 58.597.425 69.571.978 76.200.000
3 Lãi ròng 20.415.755 31.958.600 39.857.642 48.600.000
Công thức tính:
Lãi gộp = doanh thu thuần – giá vốn hàng bán
Lãi ròng = lãi gộp – chi phí bán hàng – chi phí QLDN
- Qua bảng số liệu trên ta thấy công ty đã đạt được lợi nhuận khá cao
trong 3 năm và mức độ đạt được không đều. Năm 2007 tình hình hoạt động
kinh doanh đã đạt được kết quả cao hơn so với năm 2006, mặc dù tình hình

thị trường có nhiều biến động về giá NVL đầu vào như: Xi măng, sắt thép…
Đến năm 2008 lợi nhuận lại tăng hơn so với năm 2007. Điều đó chứng tỏ
rằng trong 3 năm lợi nhuận sau thuế thu nhập của công ty tăng đáng kể.
Có thể nói với những bước đi thành công và vững chắc, chúng ta có thể
khẳng định công ty xây dựng Tiến Lực đã trở thành một doanh nghiệp xây
dựng mạnh mẽ, có đủ năng lực thi công công trình quy mô lớn với chất
lượng, tiến độ, hiệu quả cao.
Trịnh Mai Phương Lớp T43KT3
8
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1.5. HÌNH THỨC KẾ TOÁN
1.5.1 Hình thức kế toán công ty áp dụng:
Sổ kế toán và phòng tài chính - kế toán công ty đang áp dụng là hình
thức chứng từ ghi sổ. là một công ty xây dựng nên công ty Tiến Lực có quá
trình kinh doanh nói chung là đơn giản. Do đó hình thức chứng từ ghi sổ rất
phù hợp với đặc điểm sử dụng nhiều tài khoản của công ty .
1.5.2. Sơ đồ:
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu kiểm tra
Giải thích :
Hằng ngày hoặc định kỳ, kế toán tập hợp, phân loại chứng từ theo từng
loại nghiệp vụ kinh tế, lập chứng từ ghi sổ cho các chứng từ cùng loại. Chứng
từ ghi sổ sau khi lập xong được ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ để lấy số
liệu. Kế toán chi tiết củng căn cứ vào số liệu trên các chứng từ để ghi vào các
sổ kế toán chi tiết có liên quan. Cuối tháng kế toán căn cứ vào số liệu trên
các sổ chi tiết để lập bảng tổng hợp cho cho số liệu chi tiết. Đối chiếu số liệu
của bảng tổng hợp chi tiết với sổ cái để phát hiện sai sót. Sau đó cuối kỳ vào

bảng cân đối số phát sinh và lập báo cáo tài chính.
Trịnh Mai Phương Lớp T43KT3
9
Chứng từ gốc
Sổ, thẻ kế toán
chi tiết
Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng ký chứng
từ ghi sổ
Bảng tổng hợp
chi tiết
Sổ cái tài khoản
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Bảng cân đối số
phát sinh
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1.6. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG TIẾN LỰC
1.6.1. Mô hình tổ chức:
Phòng tài chính kế toán của công ty chịu sự chỉ huy trực tiếp của giám
đốc công ty, giúp giám đốc công ty tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn bộ công
tác kế toán, tài chính, thống kê, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế theo
các chế độ chính sách hiện hành của nhà nước, đồng thời làm nhiệm vụ kiểm
soát kinh tế tài chính trong phạm vi toàn công ty.
* Nhiệm vụ của phòng tài chính - kế toán:
- Ghi chép, tính toán, phản ánh rõ số liệu có, tình hình luôn chuyển và
sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sử
dụng kinh phí của công ty.
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch
thu chi tài chính, kỷ luật thu nộp, thanh toán.

- Cung cấp số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất ,
kinh doanh và phân tích, kiểm tra tình hình tài chính toàn công ty.
- Cân đối giữa nhu cầu và khả năng về vốn của công ty, từ đó báo cáo
cho giám đốc, để giám đốc có hướng giải quyết đúng đắn, kịp thời.
- Phối hợp với các phòng ban chức năng khác trong công ty khi cần
thiết.
Trịnh Mai Phương Lớp T43KT3
10

×