Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

Đề kiểm tra học kỳ 1 khối 10-ban cơ bản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (50.81 KB, 5 trang )

Trường THPT Trần kỳ Phong
ĐỀ KIÊM TRA HỌC KỲ I –MÔN ĐỊA LY Ù-khối 10 –
Họ và Tên:…………………………………………………………………………. Lớp,……………………………………………………….
I/phần Trắc Nghiệm: (Thời gian 10 phút)
*Khoanh tròn vào một phương án trả lời đúng nhất
Câu1 :Do tác động của lực Coriôlít nên ở bán cầu Bắc vật chuyển động bò lệch về:
a.Bên phải theo hướng chuyển động b.Bên trái của hướng chuyển động
c.Hướng đông d.Hướng Tây
Câu 2 :Có sự luân phiên ngày và đêm trên trái đất là do:
a.Trái đất có hình khối cầu b.Trái Đất tự quay quanh trục
c.Tia sáng mặt trời là những tia song song d.Cả hai ý avà b
Câu3:Vì sao phải chọn một kinh tuyến làm đường đổi ngày Quốc tế ?
a.Do trái Đất có hình khối cầu ,Tia sáng mặt trời chỉ chiếu được một nửa ,nên luôn có
một nửa cầu là ngày ,một nửa cầu là đêm
b.Ngày đêm kế tiếp không ngừng trên trái Đất đãsinh ra các ngày khác nhau ở hai bán
cầu
c.Do quy ước tính giờ ,trên trái đất bao giờ cũng có một múi gìơ mà ở đó có hai ngày
lòch khác nhau
d.Trên trái đất có những múi giờ và ngày khác nhau
Câu 4:Khi nào được giọi là mặt trời lên thiên đỉnh
a.Thời điểm mặt trời lên cao nhất trên bầu trời ở một đòa phương
b.Lúc 12 giờ trưa hàng ngày
c.Khi tia sáng mặt trời chiếu thẳng góc với tiếp tuyến ở bề mặt trái Đất
d.Khi tia sáng mặt trời chiếu thẳng góc với chí tuyến Bắc và chí Tuyến Nam
Câu 5:Gió mùa là loại gió thổi :
a.Thường suyên có mưa nhiều quanh năm b.Quanh năm ,hướng gió hai mùa trái ngược
c.Theo mùa hướng gió hai mùa trái ngược nhau
d.Theo mùa ,tính chất gió hai mùa như nhau
câu 6:Loại gió nào thổi quanh năm, thường xuyên mang theo mưa :
a.Gió Đông Cực b.Gió Tây ôn đới c.Gió Mậu dòch d.Gió mùa
Câu 7:Nhiệt độ của không khí ở tầng đối lưu chủ yếu là do:


a.Bức xạ của mặt trời cung cấp
b.Nhiệt của khí quyển do từ Mặt Trời đốt nóng cung cấp
c.Nhiệt của bề mặt trái đất được mặt trời đốt nóng cung cấp d.Cả hai ý avà b
Câu8:Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Xích đạo về hai cực do:
a.Trái đất có hình khôi cầu và tự quay quanh trục
b.Góc nhập xạ của mặt trời lớn ở xích đạo ,giảm dần về hai cực
c.Trái đất chuyển động quanh Mặt Trời với Trục nghiền không đổi
d.Xích đạo nhiêù biển và rừng rậm càng xa xích đạo diện tích lục đòa càng tăng
------------0-----------------------
ĐỀ KIỂM TRA KỲ I –MÔN ĐỊA LY Ù-khối 10 –Thời gian 35 phút
Họ và Tên:…………………………………………………………………………. Lớp,……………………………………………………….
II/ Phần tự luận
Hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông .Dựa vào kiến thức đã
học ,em hãy cho biết vì sao mực nước lũ ở các sông ngòi miền Trung nước ta thường
lên râùt nhanh?
III/Thực hành
Cho bảng số liệu về Diện tích ,dân số một số nước ở châu Á năm2005
Nước Diện tích (Triệu km
2
) Dân số( triệu người)
Việt Nam
Thái Lan
Trung Quốc
Inđônêxia
Nhật bản
0,33
0,5
9,5
1,9
0,375

83,3
65,0
133,7
221,9
127,7
a.Tính mật độ dân số của một số nước ở châu Á
b.Vẽ biểu đồ thể hiện mật độ dân số của một số nước ở Châu Á
-------------------------------------------------------0-------------------------------------------------
Trường THPT Trần kỳ Phong
---------------0---------------
ĐỀ THI HỌC KỲ I –MÔN ĐỊA LY Ù-khối 10 –Thời gian 45 phút
Họ và Tên:…………………………………………………………………………. Lớp,……………………………………………………….
II/ Phần tự luận
Hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông .Dựa vào kiến thức đã
học ,em hãy cho biết vì sao mực nước lũ ở các sông ngòi miền Trung nước ta thường
lên râùt nhanh?
III/Thực hành
Cho bảng số liệu về Diện tích ,dân số một số nước ở châu Á năm2005
Nước Diện tích (Triệu km
2
) Dân số( triệu người)
Việt Nam
Thái Lan
Trung Quốc
Inđônêxia
Nhật bản
0,33
0,5
9,5
1,9

0,375
83,3
65,0
1303,7
221,9
127,7
a.Tính mật độ dân số của một số nước ở châu Á
b.Vẽ biểu đồ thể hiện mật độ dân số của một số nước ở Châu Á
Trường THPT Trần kỳ Phong
--------------0--------------------
ĐỀ THI HỌC KỲ I –MÔN ĐỊA LY Ù- khối 11–Tg 35phút
PHẦN TỰ LUẬN(3 điểm )
Câu 1: a) Vì sao Nhật Bản phải chuyển hướng chiến lược kinh tế vào năm 1973?
b) Điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội của Nhật Bản đã tác động đến chiến
lược này như thế nào? Kết quả ra sao?
PHẦN THỰC HÀNH(3 điểm )
Dựa vào bảng số liệu sau
Năm 1997 1999 2001
Xuất khẩu 585 702 730
Nhập khẩu 771 1059 1180
a.Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ .Nêu nhận xét
b.Theo em nền kinh tế Hoa kỳ có phat triển không .vì sao?
------------------------------------
0----------------------------------------------------------------------------
Trường THPT Trần kỳ Phong
--------------0--------------------
ĐỀ THI HỌC KỲ I –MÔN ĐỊA LY Ù- khối 11–Tg 35phút
PHẦN TỰ LUẬN(3 điểm )
Câu 1: a) Vì sao Nhật Bản phải chuyển hướng chiến lược kinh tế vào năm 1973?
b) Điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội của Nhật Bản đã tác động đến chiến

lược này như thế nào? Kết quả ra sao?
PHẦN THỰC HÀNH(3 điểm )
Dựa vào bảng số liệu sau Đơn vò :tỉ USD
Năm 1997 1999 2001
Xuất khẩu 585 702 730
Nhập khẩu 771 1059 1180
a.Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ .Nêu nhận xét
b.Theo em nền kinh tế Hoa kỳ có phát triển không .vì sao?

×