Tải bản đầy đủ (.doc) (13 trang)

sáng kiến một số kinh nghiệm dạy kĩ năng nghe TA 8, 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (97.05 KB, 13 trang )

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỎ CÀY NAM
TRƯỜNG THCS PHƯỚC HIỆP

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề tài:
MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY KĨ NĂNG
NGHE TIẾNG ANH 8 ,9

Giáo viên thực hiện: Trần Thị Ngọc Hà
Tổ: Ngữ văn- Tiếng anh- Âm nhạc

Năm học: 2015 – 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỎ CÀY NAM

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề tài:
MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY KĨ NĂNG
NGHE TIẾNG ANH 8 ,9

Năm học: 2015 – 2016


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
Mã số: ……………………………..
1.Tên sáng kiến: “ Một số kinh nghiệm dạy kĩ năng nghe tiếng Anh 8, 9”.
2. Lĩnh vực áp dụng: Chuyên môn Tiếng Anh về kĩ thuật dạy nghe .
3. Mô tả bản chất của sáng kiến:


3.1. Tình trạng giải pháp đã biết
Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong tình hình thực tế
đất nước đang phát triển để hội thì việc biết và sử dụng thành thạo ít nhất 1
ngoại ngữ là một nhu cầu cấp bách, một đòi hỏi cần thiết cho mỗi chúng ta.
Chính vì thế, nền giáo dục và đào tạo của nước ta cũng đã tiến hành thay đổi từ
mục tiêu giáo dục và đào tạo đến phương pháp dạy và học nhằm đóng góp có
hiệu quả vào quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực của đất nước, học ngoại ngữ nói
chung và học Tiếng Anh nói riêng đã, đang và sẽ trở thành một vấn đề hết sức
cần thiết đối với mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi giới, mọi trình độ.
Là một giáo viên dạy tiếng Anh, tôi luôn mong muốn đóng góp một phần
nhỏ bé công sức của mình vào việc dạy cho các em học sinh bậc THCS, nhất là
học sinh lớp 8, 9 có được một lượng kiến thức cơ bản để làm nền tảng cho các
em trong quá trình học tiếng Anh ở các lớp lớn hơn sau này.
Dạy và học tốt tiếng Anh liên quan đến nhiều vấn đề, một trong những
vấn đề đó chính là việc dạy kỹ năng nghe. Đây là một kỹ năng không thể thiếu
đối với người học ngoại ngữ vì nó là một trong bốn kỹ năng thực hành của tiếng
Anh: nghe, nói, đọc, viết.
Trong thực tiễn rèn các kỹ năng tiếng Anh cho học sinh, giáo viên gặp
không ít khó khăn, đặc biệt là rèn kỹ năng nghe. Qua thực tế ở trường tôi, khi
bắt đầu học môn ngoại ngữ phần lớn học sinh thích học, nhưng dần dần học sinh
lại chán học. Hầu hết các em rất yếu về kỹ năng nghe. Thật khó để các em nghe
hiểu nội dung một bài văn hay đoạn hội thoại. Sau mỗi tiết dạy nghe giáo viên
rất khó khăn trong việc kiểm tra lại thông tin mà các em đã nghe và việc kiểm
tra bài cũ thường không dễ dàng gì. Phần lớn học sinh chưa biết cách học nghe,
học sinh thường thấy luyện nghe là khó nhất. Trong lớp học, có học sinh nói dù
trong bài nghe có nhiều từ đã biết nhưng nghe không ra, có học sinh lại nói do
em thiếu từ (vốn từ vựng nghèo). Dạy nghe như thế nào để sau mỗi giờ học học
sinh cảm thấy thích thú và yêu quý môn học hơn? Làm thế nào để tìm kiếm một
số phương pháp tích cực, đơn giản, dễ hiểu, thiết thực mà vẫn đảm bảo tính khoa
học, nhằm phát triển khả năng tư duy, sự suy đoán và tính sáng tạo của học sinh?Trước những suy nghĩ đó tôi đã học hỏi và tìm giải pháp “Dạy kỹ năng nghe
Tiếng Anh cho học sinh lớp8, 9” để trình bày tình hình dạy và học nghe hiện
nay cũng như viết về kinh nghiệm của mình trong giảng dạy.
3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến
a. Mục đích của giải pháp: Để giúp học sinh khắc phục được những khó
khăn trong việc nghe và nghe có hiệu quả, tôi đã tìm và học hỏi các tài liệu về
phương pháp, cộng với những trải nghiệm thực tế trong quá trình giảng dạy. Tôi
đã rút ra một số kinh nghiệm trong phương pháp dạy nghe. Tôi hy vọng kinh
nghiệm của tôi là 1 tài liệu nhỏ để các bạn đồng nghiệp tham khảo.
- Giúp giáo viên phát huy được sự sáng tạo của mình và tìm ra những
phương pháp thích hợp trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của việc rèn
luyện kỹ năng nghe.
- Tạo điều kiện để học sinh thoải mái, tự tin hơn và có hứng thú hơn đối
với việc học bộ môn tiếng Anh trong trường học bậc THCS.
- Phát triển được kỹ năng nghe đối với học sinh từ đơn giản đến phức tạp,
chẳng hạn như điền từ vào chỗ trống trong câu (K6, 7) hay xác định các bức
tranh đã đề cập đến, các câu/ từ trong bài hát hay đoạn văn (K8, 9).
- Nâng cao chất lượng bộ môn tiếng Anh trong nhà trường qua việc phát
triển đều các kỹ năng trên cơ sở phát triển kỹ năng nghe.
b. Nội dung giải pháp
So sánh kết quả học tập của học sinh đối với tiết nghe khi chưa áp dụng đề
tài, số học sinh tham gia nghe rất ít, chỉ học sinh khá giỏi, thì khi áp dụng đề tài
số học sinh tham gia nghe tích cực hơn đối với học sinh ở mức TB, yếu, chất
lượng giờ nghe được nâng cao rõ rệt.
c. Cách thực hiện của giải pháp:
c. 1.Tìm hiểu kĩ khái niệm của việc dạy kĩ năng nghe.
Nghe bao gồm hai cấp độ:
Cấp độ 1: (Nhận biết hoặc phân biệt): Sự nhận biết các âm thanh, từ, nhóm

từ trong mối quan hệ cấu trúc của chúng. Chỉ khi khả năng này trở thành tự
động hóa, người nghe mới có thể tái tạo, ứng xử và đáp lại những gì nghe được
trong cả chuỗi âm thanh đó.
Cấp độ 2: (Chọn lựa): Người nghe rút ra được những thành tố hữu ích để
hiểu được người nói. Lúc đầu nghe hiểu câu, lời nói ngắn, đơn giản,về sau hiểu
các câu dài hơn.
c. 2. Nghiên cứu về các hoạt động nghe
Trong môi trường học tiếng, các hoạt động nghe chủ yếu là nghe có tập
trung, và nhằm phát triển các kỹ năng nghe khác nhau.
Có những loại nghe chính trong việc học ngoại ngữ như sau:


- Nghe ý chính.
- Nghe để tìm những thông tin cần thiết.
- Nghe để khẳng định những phỏng đoán trước đó.
- Nghe để thực hiện các nhiệm vụ giao tiếp được đặt ra.
- Nghe chi tiết (Cả nội dung lẫn cấu trúc ngôn ngữ).
* Lưu ý: Học sinh có thể xác lập lại lượng thông tin dựa trên các cơ sở sau:
- Kiến thức về ngôn ngữ (từ ngữ, ngữ pháp, ngữ nghĩa, ...)
- Sự quen thuộc với chủ đề đang được đề cập tới.
- Sự quan sát, diễn giải, ngữ cảnh giao tiếp, kể cả những gì xảy ra trước
đó.
- Kiến thức, tri thức mà các em cùng nắm được với người nói.
- Sự hiểu biết, thừa nhận về thái độ, sở thích cá nhân người nói.
- Sự hiểu biết về ngữ cảnh, văn hóa trong giao tiếp.
- Sự hiểu biết về những tín hiệu ngoài ngôn ngữ như: tốc độ nói, ngừng
đoạn, cử chỉ, điệu bộ, vẻ mặt.
c. 3. Tìm hiểu các kỹ thuật dạy nghe
- Nghe nhận diện trọng âm câu (Sentence stress reception)
- Nghe hiểu ý chính (Listening for gist)

- Nghe nhận diện chi tiết (Recognising details)
- Nghe nắm bắt thông tin cần thiết (Listening for wanted information)
- Nghe chép chính tả (Dictations)
- Nghe- ghi chú (Listening and note- taking)
c. 4. Tổ chức các hoạt động nghe khác nhau:
- Giúp học sinh nghe có hiệu quả
. Giới thiệu chủ đề, các nội dung có liên quan đến bài nghe; giải thích
các khái niệm nếu cần thiết.
. Ra các câu hỏi giúp học sinh đoán trước nội dung sẽ nghe.
. Giới thiệu từ mới nếu có hoặc ôn, củng cố lại từ vựng cần thiết cho bài
nghe.
. Ra câu hỏi hướng dẫn khi nghe.
. Chia quá trình nghe thành từng bước,ví dụ:
Lần nghe thứ nhất: nghe ý chính, trả lời các câu hỏi đại ý.
Lần nghe thứ hai: nghe chi tiết hơn v.v...


- Đoán trước điều sắp nghe (predicting): Một trong những kỹ năng cần thiết
khi nghe là khả năng đoán được điều sắp được nghe. Vì vậy, khi cho học sinh
luyện nghe, giáo viên nên cho học sinh đoán những điều sắp nghe trong một ngữ
cảnh nhất định. Có thể tiến hành hoạt động này với các bài nghe có cốt truyện
hoặc một bài hội thoại. Ví dụ, khi nghe một bài hội thoại, giáo viên có thể dừng
lại sau một câu nói của một nhân vật trong bài hội thoại và hỏi học sinh xem
nhân vật kia sẽ đáp lại như thế nào? Sẽ ứng xử ra sao? Có đồng ý hay không?
v.v...
Ví dụ: Trong bài nghe sau giáo viên có thể dừng ở một số chỗ để cho học sinh
đoán:
Tapescript: (English 9 - Unit 3: A trip to the countryside - page 25 ) At 6.30 in
the morning, the bus collected Ba and his family from their home. (Where did
they go?). After picking everyone up, the bus continued north on Highway

Number 1. It crossed the Dragon Bridge and stopped at the gas station (What
happened? Why did it stop there?) to get some more fuel. Then, it left the
highway and turned left onto a smaller road westward. (Please imagine the
direction here (Which is the East? West? North? South?). This road ran between
green paddy fields, (What can you see though the bus window?) so the people
on the bus could see a lot of cows and buffaloes. The road ended before a big
store beside a pond. Instead of turning left towards a small airport, the bus went
in the opposite direction. (Did it stay there for a long or a short time?). It did not
stay on that road for very long, but turned left onto a road which went though a
small bamboo forest. Finally, the bus dropped everyone off at the parking lot ten
meters from a big old banyan tree. It parked there (What for?) and waited for
people to come back (When did they come back?) in the evening.
Or ( English 8- Unit 11: Traveling around Viet Nam- page 102)
- Nghe để khẳng định những phỏng đoán của mình về nội dung bài nghe:
Đây là thủ thật tương tự áp dụng cho kỹ năng đọc hiểu: Trước khi nghe/ đọc,
giáo viên khai thác gợi ý những gì học sinh đã biết về nội dung vấn đề sẽ nghe/
đọc, những gì chưa rõ, những gì không biết. Sau đó nghe và liên hệ những kiến
thức đã biết với những nội dung cần nghe.
Ví dụ: Khi tiến hành một bài nghe về THE MEDIA - phương tiện truyền
thông
(English 9 - Unit 5: The media – page 43), giáo viên sẽ hỏi, gợi ý những điều
học sinh đã biết về các phương tiện truyền thông như: tên gọi của chúng, sự ra
đời, nguồn gốc, xuất xứ...... Sau đó ra yêu cầu hoặc các câu hỏi để học sinh
nghe, tìm câu trả lời.
- Nghe lấy thông tin cần thiết: Như đã đề cập, khi tiến hành hoạt động nghe,
giáo viên nhất thiết phải soạn ra các yêu cầu, nhiệm vụ nghe, tập trung vào
những nội dung chủ yếu, quan trọng để cho việc nghe có mục đích cụ thể. Các
hình thức nhiệm vụ, yêu cầu rất đa dạng, có thể là dạng trả lời câu hỏi hay dạng
điền vào bảng biểu.Ví dụ: (English 9 – Unit 6: The environment – page 51)
Listen to the report on how our oceans are polluted. Then complete the notes
HOW THE OCEAN IS POLLUTED
Firstly

raw sewage is pumped directly into the sea

Secondly ---------------------------dropped into the sea
Thirdly

oil spills-----------------------------------------

Next

---------------------------------------------------

Finally

---------------------------------------------------

Or (English 8- Unit 2: Making arrangements- page 21)
Listen to the telephone conversation. Fill in the missing information.
KINGSTON JUNIOR HIGH SCHOOL
Date: _________________________ Time: _______________
For: ______________________________________________
Message: __________________________________________
Telephone number: ________________________________
Or (English 8- Unit 12: A vacation abroad - page 115)
- Nghe để nắm bắt ý chính: (Listen for gist / for main ideas) Trong nhiều

trường hợp học sinh cần được luyện nghe để hiểu những ý chính, khái quát của
bài mà không cần quan tâm đến chi tiết.
Ví dụ: (English 9 – Unit 1: A visit from a pen pal – page 9)
Listen to the conversation and find information about Tim Jones and Carlo:
The food they ate?
The bus they went?
The sign they saw?
- Nghe để thực hiện các hoạt động giao tiếp tiếp theo: Có những hoạt động
nghe, thường ở dạng điền vào bảng biểu, nhằm phục vụ cho một hoạt động giao
tiếp tiếp theo đó.
Ví dụ: (English 9 – Unit 9: Natural disasters – page 77) An expert is giving a
talk on how to live with earthquakes. Listen to the talk, then complete the table.

Living with earthquakes
Heavy fixtures, furniture, and appliances:
Place heavy books on the ------(1)------Block the rollers on your ------(2)------- and ------(3)------

____________________________________________________________
Flying glass:


Check the ------(4)------
Don’t put your bed near ------(5)------

____________________________________________________________
Earthquakes drill:


Stay ------(6)------Sit ------(7)------ or ------(8)------Stand in the ------(9)------

Sau khi hoàn thành bảng biểu cho bài nghe trên, học sinh có thể tiếp tục luyện
với hoạt động giao tiếp tiếp theo là nói lại và/hoặc nói thêm về cách để có thể
sống sót sau một trận động đất.
c. 5. Thực hành nhiều dạng bài tập nghe hiểu:
Các bài tập nghe hiểu có nhiều dạng. Những bài tập phổ biến là:
- Muiltiple choice
- Defining true – false questions
- Checking the correct answer / information
- Matching
- Filling in the chart
- Filling in the gap

- Answering comprehensive questions
c. 6. Những bước cơ bản để luyện nghe tốt hơn:
Bước thứ nhất: Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của tiết luyện nghe.
- Dẫn dắt nội dung trước khi nghe. (Lead – in): Như đã đề cập ở trên, khi
nghe có tập trung, người nghe thường đã có chủ định, hướng sự tập trung vào
phần muốn nghe, sẽ biết phải chú ý vào nội dung nào khi nghe.
Vì vậy khi dạy nghe giáo viên cũng cần tạo ra những “chủ định” để học
sinh có được sự chuẩn bị cho phần nghe sắp tới qua các hoạt động trước khi
nghe như:
. Giới thiệu ngữ cảnh, tình huống
. Những câu hỏi gợi ý, đoán về nội dung sắp nghe


. Những câu hỏi tạo trí tò mò, tạo hứng thú về nội dung bài sắp nghe.
. Những câu hỏi hướng dẫn, yêu cầu đối với những nội dung cần thiết
phải nghe hiểu v.v...
- Nêu ra các yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của bài nghe (Listening tasks): Các
hoạt động nghe nhất thiết phải có định hướng qua các yêu cầu, nhiệm vụ do giáo
viên soạn ra cho học sinh thực hiện. Các yêu cầu, nhiệm vụ này có thể là một
hay nhiều trong số những dạng bài tập nghe như đã liệt kê ở trên.
- Tiến hành cho học sinh nghe bài học theo 3 giai đoạn: trước, trong và sau
nghe.
+ Trước khi nghe (Pre – listening)
Gây hứng thú (Arouse interest)
Thiết lập ngữ cảnh (Set up the context)
Tạo nhu cầu, lý do nghe (Create reasons for listening)
Dạy những cấu trúc, từ mới cần thiết cho nghe hiểu (Pre-teach structures,
vocabulary)
Giới thiệu tóm tắt nội dung bài nghe (Introduce briefly the topic, content)
Gợi ý, hướng sự chú ý vào những điểm chính của bài nghe (Eliciting,

guiding questions)
Cho học sinh đoán trước nội dung bài đọc (Predict the text)
Nêu những điều muốn biết về bài đọc (Giving expectation)
Giáo viên tạo tâm thế chuẩn bị làm bài nghe cho học sinh bằng cách dẫn
dắt gợi hỏi nói về chủ đề của bài nghe, yêu cầu học sinh quan sát tranh, đọc từ
và đoán xem các em chuẩn bị nghe về chủ đề gì? Ai sắp nói? Nói với ai? Hội
thoại diễn ra ở đâu?
Giáo viên có thể yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm đoán sơ bộ về nội
dung điều nội dung sắp nghe thông qua các tranh hay tình huống của bài nghe.
Có thể có những điều học sinh nói không chính xác với những gì các em sắp
nghe nhưng vấn đề đặt ra là các em có hứng thú trước khi nghe, hiểu tình huống
và chủ đề sắp nghe. Giáo viên củng có thể giúp học sinh lường trước những khó
khăn có thể gặp phải về phát âm, từ hay cấu trúc mới, các kiến thức nền hay kiến
thức về văn hóa, đất nước học.
Cuối cùng giáo viên cần nói rõ cho học sinh biết các em sẽ được nghe bao
nhiêu lần (từ 2 đến 3 lần) và hướng dẫn yêu cầu, nhiệm vụ khi nghe (trả lời câu
hỏi, chọn tranh hay ghép tranh) thời gian nghe và làm bài tập (3 hay 5 phút).
+ Trong khi nghe (While – listening )
Các hoạt động luyện tập trong khi nghe là những bài tập được thực hiện
ngay trong khi học sinh đang nghe bài, có thể nghe đi nghe lại để thực hiện bài
tập.


Các hình thức luyện tập ở giai đoạn này là để tìm hiểu, khai thác nội dung
bài nghe. Tùy theo mục đích và nội dung cụ thể của từng bài, sẽ có những dạng
câu hỏi và yêu cầu khai thác khác nhau, có thể vừa về nội dung, vừa về ngôn
ngữ. Các bài tập và thủ thuật phổ biến ở giai đoạn này thường có những dạng
như sau: Find the word / sentence that says...; Check / tick the correct answer;
True – false; Complete the table; Fill in the chart; Make up charts / diagrams;
Make a list of...; Matching; Answer the questions.

Giáo viên bật băng hay đọc bài nghe 2 hay 3 lần. Lần đầu giúp học sinh
làm quen với bài nghe hiểu bao quát nội dung bài nghe, lần thứ hai nghe thông
tin chính xác để hoàn thành bài tập, lần thứ ba nghe và kiểm tra lại bài tập đã
làm
Mục tiêu chính của nghe hiểu là học sinh nghe lấy nội dung chính hay lấy
thông tin chi tiết đồng thời hiểu được thái độ, quan điểm của tác giả. Do đó giáo
viên cần cho học sinh nghe cả bài để các em nắm được ý chung cũng như bố cục
cả bài và làm bài tập, sau đó có thể cho nghe lại từng đoạn để kiểm tra kết quả,
hoặc nghe lại những chỗ khó để khẳng định đáp án.
+ Sau khi nghe (Post – listening)
Sau khi học sinh nghe và làm các bài tập nghe hiểu, giáo viên có thể tiếp tục
cho tiến hành các bài tập đòi hỏi có sự thông hiểu tổng quát của toàn bài; liên hệ
thực tế; chuyển hóa vốn kiến thức, nhận thức hoặc thông tin, dữ liệu vừa nhận
được qua bài nghe, luyện tập củng cố các cấu trúc ngữ pháp chủ chốt.
Các hình thức bài tập có thể là: Arrange the events in order; Find the
sentence that summarizes the content of the tape; Give the title of the listening
text; Disscussion questions; Gap filling; Guess the consequenses / results of the
story.....
Học sinh báo cáo trước lớp hay trong nhóm kết quả mình nghe được, những
học sinh khác nghe và cho ý kiến nhận xét hoặc chữa bài cho bạn. Kể lại, ghi lại
nội dung cơ bản của bài nghe hoặc tiến hành các hoạt động phát triển, mở rộng
thêm bài nghe cũng là một dạng hoạt động giúp khắc sâu kiến thức ( tùy theo đối
tượng của lớp).
- Sử dụng dụng cụ trực quan: Trong giảng dạy nói chung và trong việc dạy
ngoại ngữ nói riêng, dụng cụ trực quan vẫn đóng vai trò hỗ trợ rất tích cực. Với
môn ngoại ngữ, trực quan được sử dụng trong mọi hoạt động của quá trình dạy
học từ khâu giới thiệu ngữ liệu đến khâu thực hành, chúng làm đa dạng và
phong phú thêm rất nhiều các thủ thuật và hoạt động dạy học khác nhau.
Khi tiến hành các hoạt động nghe, việc dùng tranh ảnh minh họa kèm theo
sẽ có tác dụng hỗ trợ rất tốt trong việc làm rõ ngữ cảnh, gợi ý nội dung sắp nghe.

Ngoài ra tranh ảnh còn là phương tiện để kiểm tra mức độ nghe hiểu của học
sinh (Ví dụ: nghe và xác định tranh có liên quan; nghe và xắp xếp tranh theo
trình tự v.v...).


Trong dạy nghe cho học sinh lớp 9, tôi thường giới thiệu chủ đề, tình
huống, nội dung trước khi nghe sau đó dùng tranh hình minh họa (tranh được
cấp phát, vẽ, photo, hoặc phóng to tranh từ sách giáo khoa) hoặc vẽ các hình
đơn giản lên bảng trong các bài tập nghe hiểu như: chọn tranh đúng, khớp với
nội dung nghe, nghe và điền tên, hoặc câu chú thích phù hợp. Ngoài ra việc sử
dụng các đồ vật thật, tự tạo hoặc sẵn có xung quanh cũng gây hứng thú làm cho
bài học trở nên thú vị và gần với cuộc sống thật hơn.
Bên cạnh đó có dạy các em hát một số bài hát Tiếng Anh cho giờ học thêm
sinh động, ví dụ khi dạy bài AULD LANG SYNE (English 9 - Unit 8:
Celebrations - page 68), or bài hát (English 8- Unit 6: The young pioneers clubpage 57) giáo viên hát mẫu hoặc cho học sinh nghe băng và yêu cầu học sinh hát
theo, khuyến khích học sinh hát tốt cho điểm sẽ tạo được hiệu quả nghe cao hơn
Chú ý đến chất lượng của tài liệu nghe: Nếu các hoạt động nghe được tiến
hành qua băng cassette, đĩa, đài, ti vi v.v...thì những phương tiện đó phải luôn
được bảo đảm ở tình trạng ổn định tốt, đảm bảo được chất lượng tiếng, tạo điều
kiện cho học sinh nghe được mẫu chuẩn, không bị méo mó vì kĩ thuật. Cần
chuẩn bị máy tốt, băng rõ, và pin dự trữ khi mất điện.
Bước thứ hai: Chuẩn bị
Đây là phần rất quan trọng vì có chuẩn bị chu đáo thì giáo viên mới có thể
điều khiển tiết nghe được tốt. Vậy thì giáo viên cần phải chuẩn bị những gì?
Theo kinh nghiệm giảng dạy của bản thân, tôi thấy người giáo viên cần phải
chuẩn bị những yếu tố sau đây:
+ Nghiên cứu yêu cầu của tiết luyện nghe.
+ Nội dung của tiết luyện nghe.
+ Có dạy từ mới không? Và nếu có, số lượng từ là bao nhiêu?
+ Cấu trúc ngữ pháp cần sử dụng là cấu trúc nào?

Ngoài ra, giáo viên phải chuẩn bị thêm một số đồ dùng dạy học cần thiết có
liên quan đến tiết dạy như tranh, đồ vật thật, các mẫu câu, sơ đồ, bản đồ … để
học sinh có điều kiện nghe thuận lợi.
Bước thứ ba: Soạn giáo án
Việc soạn giáo án là rất cần thiết khi trực tiếp đứng lớp. Nếu như giáo án
được chuẩn bị chu đáo thì giáo viên sẽ đi đúng mục đích bài dạy cùng với những
dự tính mà giáo viên và học sinh sẽ thực hiện trong tiết dạy. Có giáo án, giáo
viên sẽ tự tin khi bước lên bục giảng và tiết dạy sẽ đạt hiệu quả hơn.
Bước thứ tư: Tiến hành giảng dạy
- Trước tiên, giáo viên có thể đặt một số câu hỏi dẫn dắt vào bài, hay một
trò chơi nào đó hướng về chủ đề sắp học… để tạo không khí thoải mái, hứng thú
cho học sinh bước vào nội dung chính của bài học.
- Tiếp theo là dạy từ vựng (nếu có) theo phương pháp mới.


- Giáo viên giới thiệu tình huống của bài học.
- Sau đó, nêu tình huống nghe được yêu cầu.
- Yêu cầu học sinh đoán trước những nội dung sắp nghe của hoạt động thứ
nhất.
- Học sinh tập trung nghe (hoạt động thứ nhất: có thể 1 hay 2 lần), rồi tiến
hành lấy kết quả từ phía học sinh.
- Cho học sinh nghe lại để kiểm tra kết quả.
- Nêu yêu cầu của hoạt động thứ hai.
- Yêu cầu học sinh tập trung nghe (2 lần), và lấy kết quả nghe của học
sinh.
- Yêu cầu học sinh nghe lại (từng câu hay từng đoạn) để đưa ra những
thông tin chính xác theo yêu cầu nghe của bài.
- Nhận xét và khích lệ các em.
- Hoạt động cuối cùng của tiết luyện nghe rất đa dạng với mục đích tái tạo
lại nội dung chính của bài học. Các hoạt động này có thể thuộc về các kỹ năng

khác như nói hay viết. Tùy theo trình độ học sinh của lớp mình, giáo viên có thể
thiết kế các hoạt động từ dễ tới khó.
- Giáo viên nên áp dụng các thủ thuật đặt câu hỏi khi dạy kỹ năng nghe
Tiếng Anh: Trong quá trình dạy học, câu hỏi luôn luôn được sử dụng như một
công cụ phổ biến và gần như không thể thiếu trong mỗi giờ học. Đối với một giờ
dạy nghe tôi thường dùng nhiều loại câu hỏi khác nhau như: Yes-No questions;
Alternative questions; Wh-questions; Multiple choice; True-False…
Các dạng câu hỏi được trả lời bằng cách lấy trực tiếp các câu nghe được
trong bài, hoặc bằng các hàm ý có trong bài thì thường dễ hơn nhưng với các
câu đòi hỏi sự suy luận, đánh giá để trả lời thì rất khó nên sự lựa chọn loại câu
hỏi nào để học sinh nghe, đoán và trả lời được đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt.
Với những kinh nghiêm trên của bản thân đã áp dụng qua thực tế giảng dạy
bộ môn tiếng Anh theo chương trình sách giáo khoa bậc THCS hiện nay, tôi thấy
các em có tiến bộ.
3. 3. Khả năng áp dụng của giải pháp:
Trong học kỳ 2 năm học này, tôi vẫn áp dụng kinh nghiệm này để nâng
cao chất lượng bộ môn mình giảng dạy. Đồng thời tôi cũng chia sẽ kinh nghiệm
này lấy nó làm chuyên đề trong tổ để góp phần nâng cao chất lượng bộ môn
tiếng Anh trong nhà trường.
a. Đối tượng áp dụng
Học sinh học tiếng Anh các khối đặc biệt khối 8, 9
b. Lĩnh vực áp dụng
Giải pháp này áp dụng trong phạm vi dạy nghe tiếng Anh nói chung và lớp 8,


9 ở trường THCS nói riêng.
3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải
pháp.
Lúc đầu đa số các em rất sợ nghe, không muốn tham gia hoạt động nghe nên
thường có những biểu hiện lo ra, làm việc riêng, chọc phá các bạn khác, nằm dài

trên bàn … Trong lớp có khoảng 15 – 25% (từ 5 – 8) học sinh hoạt động trong
tiết luyện nghe.
Qua 1 học kì: số học sinh chịu học giờ nghe đã tăng lên, có khoảng từ 50 70% (từ 15-20) học sinh tham gia các hoạt động nghe.
Sau một thời gian áp dụng kinh nghiệm nêu trên, tôi nhận thấy ít khó khăn
khi dạy HS luyện nghe. Tuy nhiên cần phải có sự kết hợp nhịp nhàng giữa
phương pháp tích cực khi vận dụng kinh nghiệm. Tôi sẽ không ngừng nghiên
cứu, tìm tòi, trao dồi thêm phương pháp giảng dạy tích cực để giúp HS dễ dàng
tiếp cận, khắc sâu kiến thức và thực hành đạt hiệu quả cao hơn.
3. 5. Tài liệu kèm theo gồm:
- Sách giáo khoa Tiếng anh 8, 9 của nhà xuất bản giáo dục.
- Sách giáo viên Tiếng anh 8, 9 của nhà xuất bản giáo dục.
- Sách rèn kĩ năng nghe môn tiếng anh 8 có kèm băng của nhà xuất bản giáo
dục.
- Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng anh 8, 9 của
nhà xuất bản giáo dục.×