Tải bản đầy đủ (.docx) (11 trang)

Xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp trong môn Ngữ văn 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.36 KB, 11 trang )

A.MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Ngữ văn là một môn học thuộc nhóm khoa học xã hội, nó có tầm quan trọng
rất lớn trong việc giáo dục quan điểm, tư tưởng, tình cảm cho học sinh. Đây cũng
là môn học góp phần tạo nên những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất để hình
thành nhân cách con người, chuẩn bị cho các em một hành trang để bước vào đời.
Thấy được tầm quan trọng của việc dạy, học môn Ngữ văn nói chung, Ngữ
văn 6 nói riêng chúng tôi đã chọn chuyên đề: Xây dựng hệ thống câu hỏi tích hợp
trong môn Ngữ văn 6. Nhằm phát huy cao hơn nữa hiệu quả trong giảng dạy theo
tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, sách giáo khoa và vấn đề được quan tâm
nhất hiện nay- quan điểm tích hợp. Bởi tích hợp là một xu thế phổ biến trong dạy
học hiện đại. Nó giúp học sinh tiết kiệm thời gian học tập mà vẫn mang lại hiệu
quả nhận thức, có thể tránh được những biểu hiện cô lập, tách rời từng phương
diện kiến thức. Đồng thời phát triển tư duy biện chứng, khả năng thông hiểu và vận
dụng kiến thức linh hoạt vào các yêu cầu môn học, phân môn cụ thể trong chương
trình học tập theo nhiều cách khác nhau. Vì thế việc nắm kiến thức sẽ sâu sắc, hệ
thống và lâu bền hơn.
2. Cơ sở khoa học của phương pháp tích hợp
Tích hợp là một khái niệm rộng, ở mỗi lĩnh vực khoa học khác nhau cũng được
hiểu và ứng dụng khác nhau. Trong dạy học, tích hợp được hiểu là sự phối kết hợp
các tri thức một số môn học có những nét chính, tương đồng vào một lĩnh vực
chung, thường là quanh những chủ đề, những kiến thức nguồn. Để vận dụng quan
điểm tích hợp vào việc giảng dạy môn Ngữ văn 6, chúng ta cần chú ý đến ba hình
thức tích hợp sau:
a. Tích hợp ngang.
b. Tích hợp dọc.
c. Tích hợp liên môn (Tích hợp ngoài văn)


B. NỘI DUNG
1. Tích hợp ngang


Tích hợp ngang hay nói cách khác là kiểu tích hợp giữa ba phân môn: VănTiếng Việt- Tập Làm Văn. Đây là cơ sở đầu tiên để xây dựng hệ thống câu hỏi tích
hợp. Thể hiện trong việc bố trí các bài học giữa ba phân môn một cách đồng bộ và
sự liên kết với nhau trên nhiều mặt nhằm hổ trợ nhau. Phân môn này sẽ cũng cố, hệ
thống hóa lại kiến thức cho phân môn khác.
Ví dụ1 : Khi dạy bài Lượm (Ngữ văn 6-Tập 1) giáo viên tích hợp kiến thức
của phân môn Tiếng Việt qua bài Từ láy .
- Giáo viên đặt câu hỏi: Em hãy tìm những từ láy miêu tả ngoại hình,
tính cách của chú Lượm?
-Học sinh trả lời: loắt choắt.
- Giáo viên đặt câu hỏi: Việc sử dụng những từ láy đó giúp em hình dung
thế nào về ngoại hình và tính cách của nhân vật Lượm?
- Học sinh trả lời: Một chú bé Lượm nhanh nhẹn, hồn nhiên, nhỏ nhắn,
xinh xắn.
Ví dụ 2: Cũng với văn bản trên, giáo viên tích hợp với phân môn Tập Làm
Văn.
- Giáo viên đặt câu hỏi: Câu chuyện được kể theo ngôi thứ mấy?
- Học sinh trả lời: Câu chuyện được kể theo ngôi thứ ba.
- Giáo viên đặt câu hỏi: Việc lựa chọn ngôi kể như thế có tác dụng gì?
- Học sinh trả lời: Việc lựa chọn ngôi kể làm tăng thêm tính chân thật,
diễn đạt tâm lí phù hợp với lứa tuổi trẻ em. Ngôi thứ nhất phù hợp với việc bộc lộ
tình cảm, cảm xúc.
Ví dụ 3: Khi dạy Tiếng Việt bài So sánh (Ngữ văn 6 - tập 2-) giáo viên tích
hợp với Văn bản Sông nước Cà Mau (Ngữ văn 6 -tập 2 ). Giáo viên cho học sinh
khai thác các so sánh trong bài để thấy rõ được tác dụng của nó.
Giáo viên đặt câu hỏi: Trong văn bản tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào
nổi bật? Chỉ ra những chi tiết có sử dụng biện pháp đó
Học sinh trả lời: + Biện pháp so sánh
+ “Sông ngòi bũa giăng chi chít như mạng nhện.... Rừng
đước cao ngất như hai dãy trường thành vô tận...”
Giáo viên đặt câu hỏi: Nêu tác dụng ?Học sinh trả lời: Giúp người đọc hình dung rõ vẻ đẹp rộng lớn, hoang sơ,
mênh mông của vùng sông nước Cà Mau.
Giáo viên hỏi: Vậy em hãy cho biết tác dụng của việc sử dụng biện pháp so
sánh ?
Học sinh trả lời: Giúp người đọc hình dung rõ hơn sự vật, hiện tượng.
Ví dụ 4: Khi dạy bài Cuộc chia tay của những con búp bê (Ngữ văn 7-Tập 1
- Trang 21) giáo viên tích hợp kiến thức của phân môn Tiếng Việt qua bài Từ láy.
- Giáo viên đặt câu hỏi : Em hãy tìm những từ láy miêu tả trạng thái của
em Thủy khi nghe mẹ ra lệnh chia đồ chơi ?
-Học sinh trả lời: (run lên) bần bật, (mắt buồn) thăm thẳm, (tiếng khóc)
nức nở tức tưởi, loạng choạng, buồn bã …
- Giáo viên đặt câu hỏi: Việc sử dụng những từ láy đó giúp em hình dung
thế nào về tâm trạng của nhân vật Thủy ?
- Học sinh trả lời: Tâm trạng bàng hoàng, đau đớn, nghẹn ngào khi biết
mình sắp phải chia tay với người anh thân yêu.
Ví dụ 5: Cũng với văn bản trên, giáo viên tích hợp với phân môn Tập Làm
Văn.
- Giáo viên đặt câu hỏi: Câu chuyện được kể theo ngôi thứ mấy?
- Học sinh trả lời:Câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất.
- Giáo viên đặt câu hỏi: Việc lựa chọn ngôi kể như thế có tác dụng gì?
- Học sinh trả lời: Việc lựa chọn ngôi kể làm tăng thêm tính chân thật,
diễn đạt tâm lí phù hợp với lứa tuổi trẻ em. Ngôi thứ nhất phù hợp với việc bộc lộ
tình cảm, cảm xúc.
Ví dụ 6: Khi dạy Tiếng Việt bài Điệp ngữ (Ngữ văn 7 - tập 1- trang 152)
giáo viên tích hợp với môn Văn bản Tiếng gà trưa (Ngữ văn 7 -tập 1 – trang 148 ).
Giáo viên cho học sinh khai thác các điệp ngữ trong bài Tiếng gà trưa để thấy rõ
được tác dụng của điệp ngữ.Giáo viên đặt câu hỏi: Tìm trong khổ thơ đầu và khổ thơ cuối của bài Tiếng
gà trưa những từ ngữ được lặp lại?
Học sinh trả lời:

+ Khổ đầu: Từ nghe.
+ Khổ cuối: Từ vì.

Giáo viên đặt câu hỏi: Việc lặp lại những từ ngữ này có tác dụng gì?
Học sinh trả lời: từ nghe nhấn mạnh cảm giác khi nghe tiếng gà, từ vì nhấn
mạnh mục đích chiến đấu của người chiến sĩ.
Giáo viên hỏi: Vậy em hãy cho biết tác dụng của việc sử dụng điệp ngữ ?
Học sinh trả lời: Làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh.
Những kiến thức của ba phân môn Văn - Tiếng Việt - Tập Làm Văn tách
rời độc lập nhưng khi vận dụng quan điểm tích hợp vào làm cho ba phân môn này
có mối liên hệ chặt chẽ, phụ thuộc lẫn nhau dựa vào nhau và làm sáng tỏ cho nhau.
Trong một bài học Ngữ văn, để tích hợp ngang được tốt, cần phải có kĩ năng
nghiên cứu cấu trúc tích hợp của các phân môn trong một đơn vị bài học tuần.
Muốn vậy cần có sự hiểu biết sâu sắc, chặt chẽ về mục tiêu cần đạt của mỗi phân
môn, đồng thời phải thoát ra khỏi tiết dạy của từng phân môn để có cái nhìn bao
quát cả đơn vị bài học tuần. Từ đó xác định mục tiêu chung của bài học, mục tiêu
riêng của từng phân môn trong bài học đó.
2. Tích hợp dọc
Tích hợp dọc là cách vận dụng quan điểm tích hợp trong cùng một phân
môn với nhau, tức là giữa Văn bản với Văn bản , giữa TV với TV , giữa TLV với
TLV trong cùng một khối (lớp) hoặc khác khối (lớp) theo chiều dọc từ trên xuống.
Thực chất, tích hợp theo chiều dọc là hệ thống hóa các kiến thức có liên
quan với nhau ở những thời điểm thích hợp sao cho học sinh có thể nắm bắt vấn đề
một cách hệ thống. Khi thực hiện tích hợp dọc, các kiến thức được nhắc lại, được
liên hệ với nhau giúp học sinh khắc sâu, nhớ lâu nội dung bài học.

2.1. Tích hợp dọc trong một phân môn cùng khối
Ví dụ 1: Khi dạy bài Câu trần thuật đơn có từ là (Ngữ văn 6 – Tập 2), giáo
viên tích hợp kiến thức với bài Câu trần thuật đơn không có từ là (Ngữ văn 6 –Tập
2) để giúp học sinh nhận biết được sự khác nhau giữa hai loại.


- Giáo viên đặt câu hỏi: Hãy so sánh sự khác nhau giữa câu trần thuật đơn có
từ là và câu trần thuật đơn không có từ là?
- Học sinh trả lời:
Câu trần thuật đơn có từ là
Câu trần thuật đơn không có từ là
- Câu có vị ngữ do từ là và cụm danh từ, - Vị ngữ thường do tính từ, cụm tính từ,
danh từ, tính từ, cụm tính từ, động từ, động từ, cụm động từ, tạo thành.
cụm động từ.
- Chúng tôi tụ họp ở góc sân.
VD:-Bà đỡ Trần là người huyện Đông
Triều
Ví dụ 2: Khi dạy bài Ẩn du (Ngữ văn 6 - tập 2) giáo viên tích hợp kiến thức
bài So sánh (Ngữ văn 6 - tập 2)
Giáo viên đặt câu hỏi: Em hãy cho biết ẩn dụ và so sánh khác nhau như thế
nào?
Học sinh trả lời: - Ẩn dụ: không xuất hiện trên mặt chứ cả hai vế, mà vế A bị
ẩn đi. Người đọc tự hiểu. Giúp cho sự diễn đạt hay, hấp dẫn.
- So sánh có từ ngữ dùng để so sánh, có vế a và vế b.
Ví dụ 3: Khi dạy bài Từ đồng âm (Ngữ văn 7 – Tập 1 - Trang 135), giáo
viên tích hợp kiến thức với bài Từ đồng nghĩa (Ngữ văn 7 –Tập 1 - Trang 113) để
giúp học sinh nhận biết được sự khác nhau giữa hai loại
- Giáo viên đặt câu hỏi: Hãy so sánh sự khác nhau giữa từ đồng âm và từ
đồng nghĩa? Cho ví dụ minh họa ?
- Học sinh trả lời:

Từ đồng âm
Từ đồng nghĩa
- Là những từ có âm thanh giống - Là những từ có nghĩa giống nhau hoặc
nhau nhưng nghĩa khác nhau, không gần giống nhau.
liên quan gì với nhau.

VD:- Rủ nhau xuống bể mò cua.

VD:-Con ngựa đang đứng bỗng lồng
lên.

Đem về nấu quả mơ chua trên rừng
- Tôi nhốt con chim vào lồng

- Chim xanh ăn trái xoài xanh
Ăn no tắm mát đậu cành cây đa.


Ví dụ 4: Khi dạy bài Câu đặc biệt (Ngữ văn 7 - tập 2 –trang 27 ) giáo viên
tích hợp kiến thức bài Rút gọn câu (Ngữ văn 7 - tập 2 – trang 14)
Giáo viên đặt câu hỏi: Em hãy cho biết câu đặc biệt và câu rút gọn khác
nhau như thế nào?
Học sinh trả lời: - Câu đặc biệt: Không có cấu tạo theo mô hình chủ ngữ, vị
ngữ.
- Câu rút gọn : Lược bỏ một số thành phần trong câu.
2.2. Tích hợp dọc trong cùng một phân môn nhưng khác khối (lớp)
Đây là kiểu tích hợp theo chiều dọc từ dưới lên:
Bậc Trung học phổ thông

Lớp 9


Lớp 8

Lớp 7

Lớp 6

Bậc Trung học cơ sở

Bậc Tiểu học
Giảng dạy theo quan điểm tích hợp này giúp học sinh củng cố, hệ thống
lại kiến thức có liên quan với nhau từ các lớp dưới lên, nhằm khắc sâu, mở rộng,
cung cấp thêm kiến thức cao hơn dựa trên những kiến thức đã học ở lớp dưới.
Ví dụ 1: Khi dạy bài Rút gọn câu (Ngữ văn7 – Tập 2 - Trang 14), giáo viên
tích hợp với bài Câu trần thuật đơn (Ngữ văn 6 - Tập 2 - Trang 101). Thông qua
hai loại câu này giúp học sinh nhận biết được sự khác nhau về kiểu cấu tạo giữa
câu rút gọn và câu trần thuật đơn.


- Giáo viên đặt câu hỏi: Hãy so sánh sự khác nhau về cấu tạo giữa hai kiểu
câu trên và cho ví dụ minh họa ?
- Học sinh trả lời:
Câu trần thuật đơn
Câu rút gọn
-Là loại câu do một cụm C_V tạo thành.
-Là loại câu có thể bị lược bỏ một số
VD: Chúng ta học ăn, học nói, học thành phần của câu.
gói, học
VD: Học ăn, học nói, học gói, học
mở.

mở.
Ví dụ 2: Khi dạy phân môn TLV Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản
biểu cảm (Ngữ văn 7 - Tập 1 - Trang 137), giáo viên tích hợp phần văn Tự sự và
văn Miêu tả ở lớp 6.
- Giáo viên đặt câu hỏi: - Thế nào là văn tự sự? Văn miêu tả?
- Học sinh trả lời:
+ Tự sự là trình bày một chuỗi các sự việc, sự việc này dẫn đến sự
việc khác cuối cùng dẫn đến một kết thúc nhằm thể hiện một ý nghĩa.
+ Miêu tả là tái hiện lại những đặc điểm, tính chất nổi bật của sự vật,
sự việc, con người, phong cảnh …
Qua hai khái niệm trên giáo viên giúp học sinh thấy được vai trò của yếu
tố tự sự và miêu tả trong văn bản biểu cảm.
- Giáo viên đặt câu hỏi: Yếu tố tự sự và miêu tả đóng vai trò gì trong văn
biểu cảm ?
- Học sinh trả lời: Yếu tố tự sự và miêu tả có tác dụng gợi ra đối tượng biểu
cảm và gửi gắm cảm xúc.
- Giáo viên lưu ý: Kiểu văn biểu cảm lấy cảm xúc làm trục chính chi phối
chứ không nhằm mục đích kể chuyện hay miêu tả sự vật, phong cảnh.
Ví dụ 3: Khi dạy phân môn TV bài Dùng cum chủ - vị để mở rộng câu (Ngữ
văn 7 tập 2 trang 68) giáo viên tích hợp kiến thức bài Danh từ và Động từ ở lớp 6.
- Giáo viên đặt câu hỏi: Em hãy nhắc lại cấu tạo của cụm danh từ, cụm
động từ?
- Học sinh trả lời: Cấu tạo của cụm danh từ, cụm động từ có phụ ngữ
trước, danh từ (động từ) trung tâm, phụ ngữ đứng sau.


Tích hợp dọc về kiến thức đòi hỏi khả năng tổng hợp khái quát và đánh giá
vấn đề của giáo viên. Vì thế giáo viên cần khái quát được những vấn đề cơ bản của
từng mảng kiến thức, từ đó xem xét khả năng tích hợp có thể thực hiện được để
củng cố hệ thống hóa hay khai thác sâu hơn một nội dung kiến thức cụ thể nào đó

nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận cho học sinh.
3. Tích hợp ngoài Văn
Đây là quan điểm tích hợp mở rộng kiến thức trong bài học Ngữ văn với các
kiến thức của các bộ môn KHTN-KHXH, các nghành khoa học, nghệ thuật khác
với các kiến thức đời sống mà học sinh tích lũy được từ cuộc sống cộng đồng, qua
đó làm giàu thêm vốn hiểu biết và phát triển nhân cách cho học sinh.
Thực tế cho thấy, áp dụng hình thức này, học sinh tỏ ra rất hào hứng với nội
dung bài học, vốn kiến thức tổng hợp của học sinh được bổ sung nhẹ nhàng tự
nhiên nhưng rất hiệu quả. Mặt khác, các kiến thức liên nghành thông qua hình thức
tích hợp này còn giúp học sinh có thêm căn cứ, cơ sở để hiểu rõ hơn nội dung, ý
nghĩa của văn bản.
Ví dụ 1: Khi dạy bài Sông nước Cà Mau (Ngữ văn 6 - Tập 2). Và bài Vượt
thác (Ngữ văn 6- tập 2) sau khi phân tích xong nội dung nghệ thuật văn bản. Giáo
viên có thể tích hợp với phân môn Địa lí.
- Giáo viên đặt câu hỏi: Qua hai văn bản trên, vận dụng kiến thức môn địa lí
hãy cho biết vị trí địa lí của hai địa danh được nhắn đến trong bài?
- Học sinh trả lời: Vùng sông nước Cà Mau thuộc đồng bằng Sông Cửu
Long, là nơi cuối cùng của đất nước. Vượt thác, tác giả miêu tả con sông Thu Bồn
thuộc tỉnh Quảng Nam- miền trung của đất nước.
Ví dụ 2: Sau khi học xong bài: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Ngữ văn 6-Tập
2). Giáo viên có thể tích hợp mở rộng kiến thức về môn GDCD, Địa lí về vấn đề
bảo vệ môi trường.
Ví dụ 3: Sau khi học xong bài Buổi học cuối cùng (Ngữ văn 6- tập 2) giáo
viên liện hệ với môn GDCD, lịch sử.
Ví dụ 4: Khi dạy văn bản Tuc ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất (Ngữ
văn 7 - Tập 2 - Trang 3) để học sinh hiểu một cách rõ ràng, cụ thể hiện tượng ngày
và đêm dài ngắn khác nhau trên trái đất qua bài 1:
“Đêm tháng năm chưa nằm đã sángNgày tháng mười chưa cười đã tối ”.
Giáo viên tích hợp kiến thức qua môn Địa lí lớp 6 (Bài 9 - SGK Trang
28): Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa…
- Giáo viên đặt câu hỏi: Vị trí của nước ta nằm ở nửa cầu nào ? Hãy giải
thích tại sao có hiện tượng tháng 5 ngày dài đêm ngắn và tháng 10 lại ngày ngắn
đêm dài ?
- Học sinh trả lời: Vào tháng 5, nửa cầu Bắc ngả về phía mặt trời nên
nhận được nhiều ánh sáng. Vì thế mà ngày dài hơn và đêm ngắn lại.
Vào tháng 10, nửa cầu Bắc không ngả về phía mặt trời nên nhận được ít ánh
sáng. Vì thế mà ngày ngắn lại và đêm dài ra.
Ví dụ 7: Khi dạy bài Từ trái nghĩa (Ngữ văn 7 - tập 1 –trang 128 ) sau khi
tìm hiểu xong khái niệm. Giáo viên có thể tích hợp liên hệ giáo dục môi trường
bằng cách cho học sinh tìm những cặp từ trái nghĩa với những vấn đề giáo viên cho
sẵn.
Giáo viên đặt câu hỏi: Em hãy tìm từ trái nghĩa về vấn đề vệ sinh môi
trường?
Học sinh trả lời:

Sạch # dơ, trong lành # ô nhiễm.

-Giáo viên hỏi: Môi trường thiên nhiên xung quanh ta hiện nay như thế nào?
Em làm gì để bảo vệ môi trường ngày một xanh sạch hơn?
-Học sinh trả lời: Hiện nay môi trường thiên nhiên xung quanh ta ô nhiễm
trầm trọng. Để có một môi trường xanh, sạch, đẹp em sẽ không vứt rác bừa bãi,
tích cực trồng , chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
Ví dụ 8: Khi dạy bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Ngữ văn 7 - Tập
2 - Trang 24). Sau khi phân tích xong nội dung nghệ thuật văn bản. Giáo viên có
thể tích hợp với phân môn Lịch sử qua bài Ba lần kháng chiến chống quân xâm
lược Mông – Nguyên (Lịch sử 7 - Trang 55)- Giáo viên đặt câu hỏi: Qua văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân taEm hãy tìm một số sự kiện lịch sử mà em đã được học để làm sáng tỏ điều đó ?
- Học sinh trả lời: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên
(1258- 1288), nhờ tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước của nhân dân ta tất cả các
tầng lớp nhân dân các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc bảo vệ quê
hương đất nước. Nhân dân ta đã đập tan tham vọng xâm lược đại Việt của đế chế
Nguyên bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc. Điều đó càng khẳng định
sức mạnh của dân tộc Việt Nam.
Ví dụ 9: Sau khi học xong bài: Đức tính giản dị của Bác Hồ (Ngữ văn 7-Tập
2- Trang 52). Giáo viên có thể tích hợp mở rộng bằng cách cho học sinh sưu tầm
một số bài thơ, câu thơ ca ngợi lối sống giản dị của Bác hoặc tìm một số ví dụ để
chứng minh sự giản dị trong văn thơ của Bác.
- Giáo viên đặt câu hỏi: Qua bài Đức tính giản dị của Bác Hồ em hãy tìm
một số ví dụ ca ngợi lối sống giản dị của Bác ?
- Học sinh trả lời:

“ Nhà Bác đơn sơ một góc vườn
Gỗ thường mộc mạc chẳng mùi sơn
Giường mây chiếu cói đơn chăn gối
Tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn.”
(Theo chân Bác – Tố Hữu)


C. KẾT LUẬN
Đưa hệ thống câu hỏi tích hợp vào bài giảng văn là cần thiết. Việc giảng dạy
theo hệ thống câu hỏi tích hợp tạo được niềm tin cho các em học tập và nâng cao
hiệu quả giờ dạy, phát huy được tính tích cực, sáng tạo của học sinh đồng thời rèn
được nhiều kĩ năng khác. “Quan điểm tích hợp cần được hiểu toàn diện và phải
được quán triệt trong toàn bộ môn học: từ Đọc văn, Tiếng Việt đến Làm văn; quán
triệt trong mọi khâu của quá trình dạy học; quán triệt trong mọi yếu tố của hoạt

động học tập; tích hợp trong chương trình, tích hợp trong SGK, tích hợp trong
phương pháp dạy học của GV và tích hợp trong hoạt động học tập của HS; tích hợp
trong các sách đọc thêm, tham khảo. Quan điểm “lấy HS làm trung tâm” đòi hỏi
thực hiện việc tích cực hoá hoạt động học tập của HS trong mọi mặt, trên lớp và
ngoài giờ; tìm mọi cách phát huy năng lực tự học của HS, phát huy tinh thần dân
chủ, bồi dưỡng lòng tin cho HS thì các em mới tự tin và tự học, mới xem tự học là
có ý nghĩa và như vậy đào tạo mới có kết quả.”
Trong một bài soạn dạy học theo kiểu tích hợp đòi hỏi giáo viên phải soạn
bài kĩ, đặt mục tiêu cụ thể trong cho bài dạy, hệ thống câu hỏi khá đa dạng có vận
dụng những kiến thức liên môn khác. Xác định phương pháp phù hợp. Yêu cầu học
sinh ôn lại những kiến thức liên quan đến bài học. Để học sinh biết được vận dụng
kiến thức môn nào để giải quyết vấn đề thì giáo viên phải nêu yêu cầu rõ.×