Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

ĐE KT VĂN 9-TIẾT 155-CÓ ĐA-CỰC HAY

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (81.9 KB, 1 trang )

KI ỂM TRA :V ĂN-PH ẦN TRUY ỆN 45 PH ÚT
I .PHẦN TRẮC NGHIỆM : Khoanh tròn vào đáp án đúng:
Câu 1: “Những ngôi sao xa xôi ” của Lê Minh Khuê sáng tác năm nào?
A. 1971 ; B.1948 ; C.1966 D. 1985
Câu 2 : Cuộc gặp gỡ bất ngờ trên đỉnh cao Yên Sơn 2600m, đây là tình
huống truyện trong văn bản nào?
A. Những ngôi sao xa xôi. ; B. Chiếc lược ngà.
C. Lặng lẽ Sa Pa. ; D. Bến quê.
Câu 3: Phẩm chất:Khiêm tốn ,thầm lặng ,cống hiến hết mình cho đất nước
,nói về ai?
A. Anh Sáu(Chiếc lược ngà) ; B.Anh thanh niên(Lặng lẽ Sa Pa)
C.Phương Định(Những ngôi sao xa xôi) ; D. Nhĩ(Bến quê).
Câu 4 : Bến quê-Nguyễn Minh Châu viết trong thờI kỳ nào?
A. Kháng chiến chống Pháp ; B. Kháng chiến chống Mỹ.
C. Kháng chiêbs chống Pháp và Mỹ ; D. Đất nước thống nhất.
I. TỰ LUẬN:
1.Tóm tắt truyện Bến quê(đoạn trích) bằng một đoạn văn khoảng 5-6
dòng.
2.Hình ảnh Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang trong cảm nhận của em.
ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM
I.Phần trâc nghiệm : 2điểm .Mỗi đáp án đúng 0,5 diểm :
1. A ; 2.C ; 3.B ; 4.D.
II.Tự luận :
1.(3 điểm) :-Yêu cầu đoạn văn kgông vượt quá 5-6 dòng
-Thể hiện đầy đủ nội dung chính(không sáng tạo thêm tình tiết ,khong phân
tích ,bình luận, không chuyển đỏi ngôi kể)
2.( 5 diểm) :
*Yêu cầu :
-Nêu được những cảm nhận riêng của bản thân qua bức chân dung tự hoạ
của nhân vật tôi ;tái hiện và phân tích trang phục-trang bị, mầu da , bộ ria
làm nổi bật hoàn cảnh và tính cách : gian nan,khắc nghiệt , nghị lực và tinh


thần lạc quan…Thể hiện lòng yêu mến và kính phục Rô-bin- xơn
-Bài văn ngắn nhưng cần có bố cục mạch lạc, đầy đủ.
-Mỗi ý từ 1,5-2 diểm

×