Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

SKKN “ Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin Học tại trường THCS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (573.2 KB, 20 trang )

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN
1- Cơ sở lý luận
Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ nói
chung và ngành tin học nói riêng, với những tính năng ưu việt, sự tiện dụng
và được ứng dụng rộng rãi, tin học ngày nay là một phần không thể thiếu
được của nhiều ngành trong công cuộc xây dựng và phát triển xã hội. Hơn thế
nữa nó còn đi sâu vào đời sống của con người.
Do vậy, ở Việt Nam nói chung và ngành giáo dục đào tạo nói riêng phải
đầu tư phát triển về mọi mặt. Đặc biệt là nguồn nhân lực tức là phải đào tạo ra
một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, nắm vững tri thức khoa học công nghệ để
làm chủ trong mọi hoàn cảnh công tác và hoạt động xã hội nhằm đáp ứng
được nhu cầu trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Công nghệ thông tin là một trong các phương tiện quan trọng nhất của
sự phát triển, đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo
dục của thế giới hiện đại, trong đó có Việt Nam. Chúng ta đang ở thời đại
thông tin kĩ thuật số, thời đại Internet. Đảng và Nhà nước đã có những chủ
trương chính sách đầu tư và phát triển về ứng dụng công nghệ thông tin. Phấn
đấu thực hiện các mục tiêu cụ thể của ngành là: “ Dạy học có ứng dụng công
nghệ thông tin, tổ chức tốt việc dạy và học tin học ở tất cả các cấp học, bậc
học, ngành học nhằm phổ cập tin học trong nhà trường,...”
Đặc trưng của môn Tin học là khoa học gắn liền với công nghệ, do vậy
dạy học Tin học một mặt trang bị cho học sinh kiến thức khoa học về Tin học,
phát triển tư duy thuật toán, rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề, mặt khác chú
trọng đến rèn luyện kĩ năng thực hành, ứng dụng, tạo mọi điều kiện để học
sinh được thực hành, nắm bắt và tiếp cận những công nghệ mới của Tin học
phục vụ học tập và đời sống. Nội dung chương trình của môn Tin học hiện
hành ở các trường học đã đáp ứng được những yêu cầu trên.
Những năm gần đây, môn Tin học ở THCS là môn học tự chọn và đã
được đưa vào học cho những trường có điều kiện với thời lượng 2 tiết/tuần
1
với tất cả các lớp ở các cấp học. Là môn học mới đưa vào trường phổ thông
và có những đặc thù riêng liên quan chặt chẽ với sử dụng máy tính, cách suy
nghĩ và giải quyết vấn đề theo quy trình công nghệ, coi trọng làm việc theo
nhóm. Đặc trưng của môn Tin học là kiến thức lý thuyết đi đôi với thực hành,
đặc biệt ở lứa tuổi THCS phần thực hành còn chiếm thời lượng nhiều hơn.
Qua thời gian trực tiếp giảng dạy môn Tin học tại trường THCS Lạc
Thịnh trong bốn năm bản thân tôi nhận thấy rằng nhiều học sinh còn yếu về kĩ
năng thực hành trên máy. Thậm chí còn có một số học sinh còn ngại thực hiện
các thao tác trên máy mà chủ yếu là quan sát, ngồi nhìn các học sinh khá, giỏi
trong nhóm thực hành.
Do vậy các tiết thực hành ít khi đạt yêu cầu chất lượng.
Trong quá trình dạy học tôi luôn cố gắn làm thế nào nâng cao chất
lượng trong mỗi giờ thực hành giúp các em thành thục các thao tác cơ bản với
máy nên trong quá trình giảng dạy tôi luôn chú trọng đến việc hướng dẫn,
chia nhóm thực hành sao cho các đối tượng học sinh đều có thời gian tiếp xúc,
sử dụng máy nhiều giúp các em có thể tự khám phá và tự học.
Chính vì những lý do trên nên tôi đã chọn sáng kiến“ Nâng cao chất
lượng giờ thực hành Tin Học tại trường THCS”
Trước khi thực hiện đề tài, tôi đã khảo sát học sinh khối lớp 9 tại
trường THCS Lạc Thịnh thông qua giờ dạy thực hành, kiểm tra thực hành.
Tổng hợp kết quả thu được
Tổng số: 87 học sinh

2


2- Phương pháp tiếp cận tạo ra sáng kiến
- Qua dự giờ và trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp. Qua các tiết

thực hành, các đợt tập huấn, chuyên đề. Tham khảo tài liệu trên sách, báo,
internet,…Đặc biệt là qua thực tế giảng dạy Tin học khối 9 tại Trường THCS
Lạc Thịnh, Yên Thuỷ, Hoà Bình.
3- Mục tiêu cần đạt được của sáng kiến
- Đề ra một số biện pháp trong việc dạy Tin học bậc THCS.
- Giúp học sinh yêu thích môn học.
- Giúp học sinh vận dụng được hầu hết các kiến thức lý thuyết vào bài
thực hành.
- Giúp phát huy tính tích cực của học sinh học tập môn Tin học trong
trường THCS.
- Giúp cho học sinh có cái nhìn trực quan sinh động hơn đối với môn
Tin học.
- Rèn luyện cho học sinh có tư duy khoa học, logic, tác phong sáng tạo,
say mê môn học.
- Rèn kĩ năng thực hành trên máy tính.

3


CHƯƠNG II
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
I.Nêu vấn đề
1.Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của BGH nhà trường trong công cuộc đổi mới
phương pháp dạy học.
- Giáo viên giảng dạy được đào tạo theo đúng chuyên ngành và được
bồi dưỡng chuyên đề hàng năm.
- Chương trình sách giáo khoa có nội dung kiến thức phù hợp với thực
tế cuộc sống của học sinh và có nhiều tranh ảnh đẹp dễ bắt mắt tạo hứng thú
cho học sinh.

- Sự phát triển công nghệ thông tin giúp giáo viên có nhiều nguồn tư
liệu, hình ảnh qua mạng Internet.
- Được phụ huynh nhiệt tình trong việc nâng cao dân trí.
- Học sinh chăm ngoan, biết vâng lời thầy cô, giúp đỡ lẫn nhau trong
học tập.
- Phần lớn các em học sinh có ý thức tự học cao, luôn tìm tòi học hỏi
những kiến thức mới trong học tập.
- Nhìn chung, học tập theo phương pháp mới thì học sinh có hứng thú
học tập hơn so với so với phương pháp dạy học truyền thống.
Vì thế, có điều kiện phát triển tư duy và khả năng diễn đạt của các em.
2.Khó khăn:
Vẫn còn một số em học sinh tiếp thu kiến thức còn chậm, đặc biệt là kĩ
năng thực hành trên máy của học sinh còn yếu, thậm chí một số học sinh còn
rất ngại khi sử dụng máy để rèn luyện các kĩ năng, bởi đây là một môn học
mới.
Số lượng học sinh trong một lớp học từ 27- 31 học sinh một lớp, trang
bị được 12 máy. mỗi lần thực hành có tới 2-3 em ngồi cùng một máy nên các
em không có nhiều thời gian để thực hành làm bài tập một cách đầy đủ, nên
ảnh hưởng đến chất lượng giờ thực hành học tập của học sinh.
4


Đa số các em học sinh chỉ được tiếp xúc với máy vi tính ở trường là
chủ yếu, do đó sự tìm tòi và khám phá máy vi tính với các em còn hạn chế,
nên việc học tập của học sinh vẫn còn mang tính chậm chạp.
Trình độ ngoại ngữ của các em còn thấp dẫn đến việc ghi nhớ kiến thức
bài học gặp rất nhiều khó khăn vì vậy khả năng tiếp thu bài mới và vận dụng
bài cũ cũng như kĩ năng thực hành trên máy tính còn kém.
Một số em “ngại” sử dụng máy nên “nhường” cho bạn kế bên sử
dụng.

Đời sống của gia đình học sinh còn khó khăn chỉ lo làm ăn mưu sinh
chưa thật sự quan tâm sâu sát về việc học cũng như hoạt động của con em
mình.
Một bộ phận học sinh chưa coi trọng môn học, xem đây là một môn
phụ nên chưa có sự đầu tư thời gian cho việc học.
3. Đối tượng phạm vi
Trong quá trình giảng dạy môn Tin Học trung học cơ sở quyển 4 dành
cho học sinh khối lớp 9 trường THCS Lạc Thịnh, Yên Thủy, Hòa Bình cụ thể:
Lớp 9A, 9B, 9C
II. Giải pháp thực hiện:
Gồm có:
- Những việc cần phải chuẩn bị trước giờ thực hành Tin học
- Thiết kế giáo án phù hợp đối tượng học sinh
- Chia nhỏ nội dung bài tập thực hành
- Điều hành tổ chức hoạt động của học sinh trên phòng máy
- Tìm sự hỗ trợ từ học sinh khá - giỏi
- Sử dụng phần mềm dạy học và mạng máy tính
- Hoạt động thực hành đồng loạt cả lớp trên máy
1. Những việc cần phải chuẩn bị trước giờ thực hành Tin học.
Để chuẩn bị tốt giờ thực hành giáo viên có rất nhiều việc cần làm như :
- Lập kế hoạch dạy học chi tiết cho từng tiết
- Khảo sát, kiểm tra trang thiết bị dạy học cho môn học.
5


- Đề xuất với tổ chuyên môn, nhà trường để có kế hoạch sửa chữa, mua
sắm bổ sung trang thiết bị của phòng thực hành.
Vì vậy, trước giờ thực hành, giáo viên cần đến trước để kiểm tra phòng
máy, các thiết bị cần thiết, đảm bảo cho một tiết dạy thực hành được ổn định,
an toàn với học sinh.

Không chỉ thế, kỹ năng tổ chức, bảo quản, bảo dưỡng để các thiết bị
máy tính ít hư hỏng, tiết kiệm thời gian và ít tốn chi phí cho nhà trường cũng
vô cùng quan trọng với giáo viên Tin học…
2. Thiết kế giáo án thực hành phù hợp với đối tượng học sinh.
Công việc thiết kế chu đáo trước một bài dạy và phù hợp với nhiều đối
tượng là khâu quan trọng không thể thiếu của một tiết dạy học mà bất kì một
giáo viên nào cũng phải biết. “Thiết kế trước bài dạy giúp giáo viên chuẩn bị
chu đáo hơn về kiến thức, kĩ năng, phương pháp, tiến trình và tâm thế để đi
vào một tiết dạy”.
Xác định được mục tiêu trọng tâm của bài học về kiến thức, kĩ năng
thái độ tình cảm. Tìm ra được những kĩ năng cơ bản dành cho học sinh yếu
kém và kiến thức, kĩ năng nâng cao cho học sinh khá giỏi.
Tham khảo thêm tài liệu để mở rộng và đi sâu hơn vào bản chất của
đơn vị kiến thức, giúp giáo viên nắm một cách tổng thể, để giải thích cho học
sinh khi cần thiết. Nắm được ý đồ của sách giáo khoa để xây dựng và thiết kế
các hoạt động học tập phù hợp với tình hình thực tế của đối tượng và trình độ
học sinh, điều kiện dạy học.
Để học sinh bước vào thực hành và thực hiện được các thao tác tốt thì
học sinh phải nắm thông hiểu phần lý thuyết.
Giáo viên phải nắm bắt đối tượng học sinh về kĩ năng thực hành và
phân loại đối tượng rõ ràng, chính xác.
Sau mỗi tiết học thực hành phải củng cố kiến thức trọng tâm của bài
học, Có thể củng cố bằng nhiều hình thức khác nhau để gây hứng thú cho tiết
dạy như: Hỏi lại kiến thức đã học và học sinh trả lời, có thể là cho học sinh trả
lời câu hỏi trắc nghiệm, có thể cho các em củng cố bằng các trò chơi,...
6


Biết sử dụng đồ dùng dạy học một cách hợp lý, phù hợp với tình
huống. Có tính sáng tạo trong thiết kế bài giảng của mình.

Chuẩn bị tốt phòng thực hành, các thiết bị dạy học.
Cuối cùng làm hoàn chỉnh tiến trình của một giờ dạy học với đầy đủ
các hoạt động cụ thể.
Ví dụ: Khi thiết kế bài thực hành đối với hai lớp 9A và 9B+ 9C. Căn cứ
vào tình hình học tập của từng lớp tôi thiết kế bài giảng với những câu hỏi
tuỳ với đối tượng học sinh (lớp 9A học khá hơn 9B+ 9C)
Đối với lớp 9A

Đối với lớp 9B+ 9C

1/ Ví dụ: BÀI THỰC HÀNH 1

1/ Ví dụ: BÀI THỰC HÀNH 1

Sử dụng trình duyệt Web để

Sử dụng trình duyệt Web để truy

truy cập Web

cập Web

?Muốn lưu hình ảnh trên trang
web về máy làm như thế nào?

?Muốn lưu hình ảnh trên trang
web về máy làm như thế nào?

- yêu cầu một học sinh vừa trả


- yêu cầu một học sinh nêu các

lời các bước vừa thực hành trên máy bước thực hiện
cho cả lớp quan sát

- Một học sinh khác thực hiện
thao tác trên máy

2/ ví Dụ: - Bài thực hành 9Thực hành tổng hợp( gồm 5 tiết)

2/ ví Dụ: - Bài thực hành 9- Thực
hành tổng hợp( gồm 5 tiết)

- Yêu cầu nhóm lên thuyết

- Lấy 1 bài của 1 nhóm bất kì

trình về bài tập thực hành đã làm từ trong lớp, trình chiếu bài trước lớp. Đưa
các tiết trước

ra lần lượt các câu hỏi

- yêu cầu các nhóm nhận xét

?1: Các em thấy bố cục đã đẹp

bài thực hành tạo được một bài trình chưa?Có sai chỗ nào không?
chiếu hoàn chỉnh, có bố cục đẹp, hình

?2/ hình ảnh minh hoạ phù hợp


ảnh minh hoạ phù hợp với nội dung với nội dung trình bày? Nếu có thay đổi
trình bày, màu nền phải hiện rõ văn thành màu ( gần giống màu với màu
bản, cỡ chữ phải đủ lớn để dễ nhìn, chữ) có phù hợp không?
7


hiệu ứng động phù hợp, hấp dẫn, sinh
động.

??? màu nền phải hiện rõ văn
bản, cỡ chữ phải đủ lớn để dễ nhìn, hiệu

-

ứng động phù hợp, hấp dẫn, sinh động...
Để các em đưa ra câu trả lời

3. Chia nhỏ nội dung bài tập thực hành.
Với những bài thực hành gồm nhiều yêu cầu khác nhau, giáo viên có thể
chia nhỏ ra thành nhiều yêu cầu với mức độ từ dễ đến khó, cho học sinh thực
hành theo những yêu cầu đã nêu.
Giáo viên phải đặt ra mỗi yêu cầu hoàn thành trong khoảng thời gian
nhất định nào đó với mỗi nhóm đối tượng. Điều đó có thể thúc đẩy sự cố gắng
hoàn thành nhiệm vụ của học sinh; học sinh khá giỏi có thể thực hiện theo
nhiều cách để có thể hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian nhanh nhất.
4. Điều hành tổ chức hoạt động của học sinh trên lớp:
Việc thiết kế tốt một bài dạy và phù hợp với từng đối tượng học sinh
xem như đã thành công một nửa nhưng đó chỉ là bước khởi đầu cho một tiết
dạy còn khâu quyết định thành công chính là ở khâu tổ chức điều khiển các

đối tượng học sinh trên lớp.
Trong điều kiện cơ sở vật chất của trường, với một giờ thực hành, việc
quan trọng đầu tiên là chia nhóm thực hành. Với việc cho học sinh thực hành
theo nhóm, học sinh có thể trao đổi hỗ trợ lẫn nhau - bài học trở thành quá
trình học hỏi lẫn nhau chứ không chỉ là sự tiếp nhận thụ động từ giáo viên.
Với số lượng học sinh của lớp, số lượng máy hiện có, giáo viên phải có
phương án chia nhóm một cách phù hợp.
Ví dụ: - Chia nhóm theo đôi bạn cùng tiến.
- Chia nhóm theo địa hình khu dân cư.
- Chia nhóm đa dạng nhiều đối tượng.
- Chia nhóm theo đối tượng học sinh.

8


Tuy nhiên để việc thực hành theo nhóm có hiệu quả đòi hỏi giáo viên
phải lựa chọn nội dung đưa vào thực hành phù hợp với nhiều đối tượng học
sinh.
Cách chia nhóm: Chia nhóm 2-3 học sinh/máy. Các nhóm có thể tự cử
nhóm trưởng của nhóm mình.
*Các bước tiến hành:
- Giáo viên nêu vấn đề, yêu cầu và nội dung thực hành.
- Giáo viên hướng dẫn cho học sinh các kĩ năng thao tác trong bài
thực hành, thao tác mẫu cho học sinh quan sát.
- Tổ chức hướng dẫn các nhóm thực hành, gợi mở, khuyến khích học
sinh tích cực hoạt động nhóm và khả năng tư duy của các em.
- Giáo viên quản lí, giám sát học sinh thực hành theo yêu cầu:
+ Trong quá trình học sinh thực hành, giáo viên theo dõi quan sát và
bổ trợ khi cần.
+ Chỉ rõ những kĩ năng, thao tác nào được dành cho đối tượng học

sinh yếu trong các nhóm, hoặc cho đối tượng học sinh khá giỏi trong nhóm.
+ Phát hiện các nhóm thực hành không có hiệu quả để uốn nắn điều
chỉnh kịp thời.
+ Luôn có ý thức trách nhiệm giúp đỡ nhưng tránh can thiệp sâu làm
hạn chế khả năng tư duy sáng tạo của học sinh.
+ Trong quá trình thực hành, giáo viên có thể đưa ra nhiều cách để
thực hiện thao tác giúp các em rèn luyện và nâng cao kĩ năng.
- Giáo viên có thể kiểm tra hiệu quả làm việc của các nhóm bằng cách
chỉ định một học sinh trong nhóm thực hiện lại các thao tác đã thực hành. Nếu
học sinh được chỉ định không hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm gắn cho các
thành viên trong nhóm, đặc biệt là nhóm trưởng. Hoặc cho các nhóm trưởng
kiểm tra kết quả thực hành lẫn nhau của nhóm khác theo vòng tròn. Làm được
như vậy các em sẽ tự giác và có ý thức hơn trong học tập.
- Nhận xét, đánh giá kết quả học tập:

9


+ Tổ chức cho các nhóm tự nhận xét kết quả thực hành, nhóm trưởng
điều hành, nhận xét về kĩ năng, thái độ học tập của các bạn trong nhóm.
+ Tổ chức cho các nhóm trưởng nhận xét kết quả thực hành của các
nhóm khác.
+ Giáo viên tổng kết, nhận xét, bổ sung kiến thức. Giáo viên cũng nên
có nhận xét ngắn gọn về tình hình làm việc của các nhóm để kịp thời động
viên, khuyến khích các nhóm thực hành tốt và rút kinh nghiệm đối với các
nhóm chưa thực hành tốt.
5. Tìm sự hỗ trợ từ học sinh khá - giỏi
Giải pháp này được thực hiện khá hiệu quả trong quá trình dạy học.
Theo đó, vào đầu giờ, giáo viên hướng dẫn cho học sinh có khả năng
học tập tốt thật kỹ để nhóm đối tượng hỗ trợ nắm chắc kiến thức; sau đó chính

các học sinh này sẽ đóng vai người hỗ trợ, có nhiệm vụ giải thích và hướng
dẫn các bạn cùng nhóm thực hiện các bài tập do giáo viên giao.
Tuy nhiên cần lưu ý, việc hướng dẫn cho học sinh trước khi thực hiện
hỗ trợ bằng cách giải thích mục đích, lý do và những phương pháp học tập
hợp tác là rất quan trọng.
Trong đó, nhấn mạnh sự hợp tác cùng tiến bộ hơn là ganh đua ghen
ghét, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt vai trò của người hỗ trợ và người nhận
hỗ trợ. Giáo viên cũng nên chỉ ra các điều kiện cần để đảm bảo có được hoạt
động học sinh hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả.
“Học sinh hỗ trợ lẫn nhau là phương pháp thu hút sự tham gia của học
sinh, phù hợp với đổi mới phương pháp giáo dục hiện nay là “dạy ít, học
nhiều”.
Những học sinh học tốt hơn có vai trò hỗ trợ sẽ giải thích khi cần thiết,
đặt câu hỏi và đưa ra phản hồi tại thời điểm thích hợp giúp học sinh nhận hỗ
trợ sẽ dễ hiểu hơn.
Việc này giúp các em thoải mái trao đổi, không sợ sai; đồng thời có cơ
hội để thảo luận, tăng kỹ năng phối hợp, hợp tác”

10


VD: Khi tạo hiệu ứng ảnh động trên phần mềm Beneton Movie GIF các
em có thể thảo luận, góp ý cho nhau cài đặt thời gian như nào để có hiệu ứng
thời gian phù hợp được sản phẩm là những hình ảnh động sinh động, đẹp, thu
hút người xem.
6. Sử dụng phần mềm dạy học và mạng máy tính
Đặc thù của môn Tin học là sẽ thực hành trên một phần mềm ứng dụng
cụ thể. Tuy nhiên, sẽ có phần mềm với nhiều phiên bản khác nhau. Do đó,
theo từng thời gian cụ thể, giáo viên cần cài đặt phần mềm phù hợp để thuận
lợi cho quá trình dạy học thực hành.

*Lưu ý giáo viên phải có kỹ năng sử dụng thành thạo tất cả các thao tác
theo yêu cầu bộ môn, cài đặt phần mềm học tập liên quan tiết thực hành.
Ví dụ, lớp 8 có phần mềm Pascal, Phần mềm GeoGebra
+ Lớp 9 : Có trình chiếu PowerPoint, tạo ảnh động…
Theo sự hướng dẫn của sách giáo khoa, nên cài đặt đúng phần mềm đó
để phù hợp với kiến thức chung của bộ môn. Tuy nhiên, trong thời đại công
nghệ phát triển như vũ bảo hiện nay, chắc chắn sẽ có nhiều phiên bản mới, cả
về hệ điều hành lẫn phần mềm ứng dụng. Nên khi cần thiết, giáo viên cần giới
thiệu và hướng dẫn một số học sinh có điều kiện thích ứng với những nội
dung mới naỳ.
Nối mạng nội bộ để quản lí từng tiết thực hành trên từng máy, sửa chữa
kịp thời nếu máy bị hỏng, lòng ghép các trò chơi liên quan đến tiết học.
Hướng dẫn cho học sinh thao tác đăng kí thành viên giải toán qua mạng
Internet, giải Tiếng anh qua mạng.
Ví dụ: Tổ chức các hoạt động dạy - học và quản lí hướng dẫn cho học
sinh tại phòng máy bằng phần mềm trợ giúp giảng dạy Netop School:
Ngoài các biện pháp trên biện pháp tổ chức quản lí hướng dẫn học sinh
tại phòng máy cũng không kém phần quan trọng, trước tiên ta tổ chức lại
phòng máy, đánh số máy, phân máy cụ thể cho từng học sinh trong suốt năm
học. Điều này để dễ theo dõi, quản lí, tránh được sự tranh dành máy tính gây
mất trật tự và bảo vệ máy được tốt.
11


Phân chia thời gian thực hành cụ thể cho từng em nếu 02-03em/máy
tính, mỗi em10- 20 phút để có sự công bằng về thực hành cho các em, từ đó
các em học tập tốt hơn, cố gắng hơn và những em yếu có thể nâng cao kĩ năng
thực hành trên máy, còn những em đã làm được có thể hướng dẫn cho các bạn
thực hành. Khi Sử dụng phần mềm quản lý dạy học như Netop School này có
những ưu điểm như: Giúp

- Giáo viên có thể chiếu bài giảng đến từng máy để học sinh quan sát,
giáo viên thao tác làm mẫu các nội dung bài học cho học sinh quan sát
- Có thể chiếu bài mẫu của một số học sinh đã làm tốt cho tất cả các
máy khác theo dõi
- Đưa kết quả và các lỗi hay mắc phải của một máy nào đó đến các máy
khác cùng xem để rút kinh nghiệm.
- Đặc biệt giáo viên từ xa có thể giúp học sinh cùng điều khiển chuột và
bàn phím để tăng kĩ năng thực hành cho các em mà không cần phải xuống
tận máy học sinh cầm tay giúp học sinh cùng làm
* Hỗ trợ từ xa một số máy con
- Cùng một lúc quản lý được nhiều máy, chia nhóm để quản lý, gíam
sát hoạt động của các máy.

Màn hình hiển thị danh sách tất cả máy tính con
12


Trong quá trình giáo viên giảng bài thì giáo viên có thể khoá chuột và
bàn phím của tất cả học sinh, học sinh chỉ có thể xem, quan sát ngoài ra
không thể sử dụng máy để chạy chương trình nào khác. Điều này giúp học
sinh tập trung chú ý cao độ nghe Giáo viên giảng bài.

Màn hình hiển thị câu lệnh để khóa các máy
- Vấn đề quan trọng nữa là giáo viên có thể giám sát triệt để việc học
tập của từng máy, phát hiện ra ngay những máy vi phạm như là chơi trò chơi,
chơi game chạy ứng dụng khác. Từ đó ngăn chặn kịp thời. Vấn đề này khó có
thể thực hiện đối với sử dụng máy chiếu.

Hiển thị màn hình các máy
13- Có thể gửi các bài tập cho tất cả các máy của học sinh và nhận bài từ
các máy của học sinh.

- Chỉ bằng ba bước giáo viên có thể tắt máy của một vài hay tất cả các
máy của học sinh.

Tắt đồng loạt các máy
14


7. Hướng dẫn thực hành đồng loạt cả lớp trên máy:
Là hình thức tổ chức thực hành trong đó tất cả các học sinh đều tiến
hành trên một thời gian, cùng một địa điểm, cùng một đề tài trên máy tính
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giáo viên. Vì thế chúng ta cần chú ý điểm sau:
Nội dung thực hành đồng loạt, tùy thuộc vào mức độ yêu cầu cụ thể của
nội dung bài học.
Hoạt động của học sinh tiến hành cùng một nhịp điệu, liên tục, có quy
tắc và tuân theo một chương trình, kế hoạch thống nhất.
Hoạt động của học sinh được quy định trong một thời gian nhất định.
Thông thường việc tổ chức thực hành được tiến hành sau một số tiết đến hai
tiết lý thuyết.
Kết quả thực hành được đối chiếu qua nhiều nhóm, vì vậy chính xác
đáng tin cậy, gây được hứng thú học tập, tạo được độ sâu của kiến thức, phát
huy được tính tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa học sinh.
Do tính đồng loạt nên việc chỉ đạo của giáo viên tương đối đơn giản và
dễ dàng, đồng thời cũng thuận lợi để kiểm tra trực tiếp, kịp thời uốn nắn quá
trình thực hành của từng học sinh theo đúng kế hoạch đã vạch ra.
Do phải kết thúc cùng một lúc nên có thể có nhóm bỏ dở nội dung thự

hành, chưa thu được kết quả hoặc tiến hành vội vàng gây khó khăn khi cần
phải rút ra kết luận cần thiết.
III. Khả năng áp dụng và nhân rộng sáng kiến
Qua thời gian áp dụng phương pháp, tôi nhận thấy giờ thực hành thực
sự thu hút các đối tượng học sinh hơn chứ không còn là giờ học của các đối
tượng học sinh khá giỏi. Học sinh hoạt động tích cực hơn, các thao tác trên
máy thực hiện khá thuần thục. Các đối tượng học sinh hỗ trợ được cho nhau
để cùng học, cùng tiến bộ.
- Đề tài này tôi đã áp dụng giảng dạy tại trường THCS Lạc Thịnh tôi đã
thu được một số kết quả như sau:
+ Số lượng học sinh hiểu bài và nắm kiến thức vận dụng thực hành
ngay tại lớp học sinh khá, giỏi tăng lên, trung bình yếu giảm xuống.
15


+ Học sinh tự giác, độc lập ghi nhớ kiến thức nhất là những kiến thức
cũ và vận dụng lý thuyết vào thực hành.
- Học sinh hứng thú học môn Tin học hơn nhất là tiết thực hành.
- Rèn luyện cho học sinh tính tư duy, tính sáng tạo trong quá trình lập
trình
* Kết quả cụ thể như sau:

Dựa trên những biện pháp đã thực hiện và kết quả thu được tại khối lớp
9 trường THCS Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Tôi nhận thấy
sáng kiến này có thể áp dụng cho các giờ thực hành của khối học khác cũng
như ở các trường có điều kiện tương đồng trong phạm vi tỉnh Hoà Bình.

16CHƯƠNG III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
I- Kết Luận.
Tin học là môn học mới đối với học sinh. Để tạo hứng thú học tập cho học
sinh và từng bước nâng cao chất lượng bộ môn đòi hỏi người giáo viên phải tìm
tòi, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp, hiệu quả.
Trong quá trình dạy học áp dụng việc tổ chức hoạt động nhóm phù hợp với
các đối tượng học sinh trong giờ thực hành tôi nhận thấy rằng các em thực hiện
các kĩ năng cơ bản trên máy thành thạo hơn, tích cực tự giác trong các giờ học
và các em áp dụng được kiến thức được học vào cuộc sống hàng ngày.
Vậy để thực hiện tốt một tiết dạy thực hành tin học phù hợp với các đối
tượng học sinh thì phải thực hiện được các vấn đề sau:
- Luôn có sự chuẩn bị kĩ càng cẩn thận trước khi học giờ thực hành.
- Thiết kế bài dạy phù hợp với nhiều đối tượng học sinh
- Chia bài tập thành các dạng nhỏ để học sinh dễ dàng thực hành.
- Điều hành tổ chức hoạt động của học sinh trên lớp.
Giáo viên cần đưa ra hệ thống bài tập thực hành, yêu cầu về các kĩ năng sát
với từng đối tượng học sinh.
Điều hành các hoạt động của học sinh một cách linh hoạt, tạo cơ hội cho
các đối tượng học sinh được thực hành.
- Sử dụng các phần mềm hỗ trợ giảng dạy cũng như quản lý quan sát mọi
hoạt động của học sinh thực hành trên máy tính
- Đánh giá và theo dõi kết quả học tập theo từng đối tượng học sinh, khen
những học sinh thực hành tốt, nghiêm túc, nhắc nhở những học sinh thực hành
chưa tốt, chưa nghiêm túc.
Nếu áp dụng phương pháp dạy học này trong những giờ thực hành của
các khối lớp khác tôi tin chắc rằng nó sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng
cao chất lượng bộ môn.
Mặc dù còn có một số điểm hạn chế nhưng qua quan sát học sinh và số liệu
thực tế cho thấy do áp dụng một số phương pháp giảng dạy, hướng dẫn thực
hành như trên học sinh đều ham thích môn học này.

17


* Qua bảng thống kê trên đã cho kết quả
Kết quả trước khi áp dụng(học kỳ I) từ trung bình trở lên: 96,6%, có 3,4%
học sinh yếu không có học sinh kém ở phần thực hành.
Kết quả sau khi áp dụng( cuối học kì II) từ trung bình trở lên 98.85%, chỉ
có 1,15% học sinh yếu ở phần thực hành trên cả khối 9
Nhiều học sinh ứng dụng tin học như: giải Toán, giải Tiếng anh qua mạng
Thực hành trên máy tính rèn luyện cho học sinh những kĩ năng các thao tác
trên (bàn phím, xử lí và trình bày văn bản, sử dụng một số hàm cơ bản để giải
quyết một số bài toán đơn giản…) phát huy khả năng khai thác cả phần cứng lẫn
phần mềm của máy vi tính, đó cũng chính là rèn luyện những thoái quen và
phẩm chất của người lao động (tính cần cù, nhanh nhẹn, chính xác, cẩn thận…)
II. Đề xuất:
Trên đây chỉ là một sáng kiến nhỏ của bản thân tôi, tuy nhiên để thực hiện
tốt việc dạy môn tin học đòi hỏi cần có nhiều yếu tố nhất là trang bị đầy đủ máy
tính cho học sinh thực hành độc lập.
Thư viện cần bổ sung thêm tài liệu tham khảo về môn tin học.
Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng cho giáo viên dạy tin học mỗi năm.
Trên đây là một số kinh nghiệm, biện pháp mà tôi đã rút ra được trong quá
trình dạy học và trao đổi với đồng nghiệp và đã áp dụng vào dạy tin học khối 9.
Tuy nhiên còn nhiều yếu tố khách quan và chủ quan và vẫn còn nhiều mặt hạn
chế. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp để tôi có thể hoàn
chỉnh hơn đề tài này, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Tin học.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

TÁC GIẢ SÁNG KIẾN


Vũ Thuỳ Linh
18


19


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sách tin học quyển 4, sách giáo viên.
2. Sách hướng dẫn thực hành môn tin học cho học sinh THCS.
3. Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn tin học THCS.
4. Tài liệu tập huấn: Dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định
hướng phát triển năng lực học sinh. THCS 2014.
5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Netopschool trên Internet của Bộ
Giáo Dục Viêt Nam.
6. Tham khảo các tài liệu trên Internet.

20×