Tải bản đầy đủ (.doc) (24 trang)

TUẦN 11 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (395.68 KB, 24 trang )

TUÇN:
11

Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019
Thứ hai ngày 5 tháng 11 năm 2018
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN(Tiết 2)

TOÁN: BÀI 32 :
I. Mục tiêu:
- KT: Giúp HS tìm được thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ các số thập
phân; cách trừ một số cho một tổng; giải bài toán với phép trừ các số thập phân.
- KN: HS có kĩ năng thực hành làm nhanh các bài tập.
- TĐ: Có ý thức trong khi học tập, tích cực trong các hoạt động
- NL: Biết tự giải quyết các hoạt động cá nhân để hoàn thành bài tập được giao.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV: phiếu BT.
HS: vở ô li
III. Điều chỉnh hoạt động học:
IV. Điếu chỉnh NDDH : không
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
-Ban văn nghệ tổ chức cho các bạn trơi trò chơi khởi động tiết học, mời giáo viên
nhận lớp.
-Giáo viên giới thiệu bài học, tiết học.
-Ban học tập chia sẻ về mục tiêu bài học:
+Mời bạn nêu mục tiêu tiết học.
+Để đạt được mục tiêu tiết học, các bạn cần làm gì?
-Hoc sinh đọc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn, chia sẻ với cô những điều chưa hiểu
(nếu có).

1. Chơi trò chơi “ Đố bạn”.
Việc 1: Cá nhân quan sát và đọc thông tin ở TLHDH, hoàn thành bảng


Việc 2: Chia sẻ kết quả với các bạn trong nhóm
Việc 3: Thi đua nói nhanh kết quả trước lớp.
Trò chơi: “ Đố bạn” : Củng cố,khắc sâu kiến thức về trừ các số thập phân.
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết quả.
- Phương pháp: Quan sát; vấn đáp
- Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét bằng lời
+/ HĐ 1,2,
Việc 1: Cá nhân làm BT vào phiếu.
Việc 2: Trao đổi với các bạn trong nhóm về cách thực hiện trừ hai số thập phân
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019
Việc 3: Chia sẻ kết quả trước lớp.
- GV chốt kiến thức
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS biết cách đặt tính và thực hiện trừ các số thập phân.
- Phương pháp: quan sát; vấn đáp;
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời;
+/ HĐ 3

Việc 1: Cá nhân đọc yêu cầu bài toán.
Việc 2: Làm bài giải vào phiếu HT
Việc 3: Trình bày bài trước lớp.
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS giải được bài toán với phép trừ các số thập phân.
- Phương pháp: quan sát; vấn đáp;viết
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời;viết nhận xét.
+/ HĐ 4


Việc 1: Cá nhân làm bài vào phiếu HT.
Việc 2: Chia sẻ với bạn bên cạnh
Việc 3: Trình bày bài trước lớp.
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS tìm được một thành phần chưa biết của phép cộng,phép trừ các số
thập phân.
- Phương pháp: quan sát; vấn đáp;viết
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi;viết nhận xét.
+/ HĐ 5
* Đánh giá:
Việc 1: Cá nhân quan sát và đọc thông tin ở TLHDH, hoàn thành bảng
Việc 2: Chia sẻ kết quả với các bạn trong nhóm
Việc 3: Thi đua nói nhanh kết quả trước lớp.
- Tiêu chí: HS tính và so sánh được giá trị của a-b-c và a- (b+c)
- Phương pháp: quan sát; vấn đáp;viết
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi;viết nhận xét.
+/ HĐ 6

Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019
Việc 1: Cá nhân đọc yêu cầu bài toán.
Việc 2: Chia sẻ kết quả với các bạn trong nhóm
Việc 3: Thống nhất kết quả trong nhóm
Việc 4:GV huy động kết quả.
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS giải được bài toán với phép trừ các số thập phân.
- Phương pháp: quan sát; vấn đáp;viết

- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời;viết nhận xét.
V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: Giúp các em thực hiện được các bài tập.
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở
HDH và giúp đỡ các bạn trong nhóm.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng ở SHD cùng bố mẹ, anh chị của mình

Tiếng Việt:
BÀI 11A: ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU (TIẾT 1)
I. Mục tiêu:
- KT: Đọc - hiểu bài Chuyện một khu vườn nhỏ. Hiểu nội dung: Tình cảm yêu quý
thiên nhiên của hai ông cháu trong bài. (trả lời được các câu hỏi trong sgk)
- KN: Đọc trôi chảy, lưu loát bài đọc. Đọc thành tiếng và đọc diễn cảm bài. Biết
đọc đúng diễn cảm bài văn với giọng hồn nhiên (bé Thu), giọng hiền từ (ông), nhấn
giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.
- TĐ: Có ý thức làm đẹp môi trường sống trong gia đình và xung quanh.
- NL: Phát triển ngôn ngữ, tự học, hợp tác nhóm mạnh dạn.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: tranh, bảng phụ.
- Học sinh: Tài liệu HDH.
III. Điều chỉnh ND dạy học: Không.
IV. Điều chỉnh hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. HĐ1: (Theo tài liệu)
* Đánh giá:
+ Tiêu chí:
- Quan sát và mô tả được hình ảnh trong bức tranh.
- Trình bày ngắn gọn, to, rõ ràng, mạch lạc.
- Biết dùng ngữ điệu, thái độ trong khi bày tỏ ý kiến của mình.

+ Phương pháp: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019
2. HĐ2,3,4: (Theo tài liệu)
* Đánh giá:
+ Tiêu chí:
- Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lý.
- Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài với giọng nhẹ nhàng, thể hiện sự hiền từ của ông,
sự hồn nhiên của bé Thu.
- Giải thích được nghĩa của các từ trong bài: săm soi, cầu viện,...
+ Phương pháp: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
3. HĐ5: (Theo tài liệu)
* Đánh giá:
+ Tiêu chí: hiểu nội dung bài đọc của học sinh.
- Câu 1: Bé Thu thích ra ban công để ngắm nhìn hoa và nghe ông kể chuyện.
- Câu 2: Mỗi loài cây trên ban công nhà Thu có những đặc điểm nổi bật là: cây
quỳnh lá dày, giữ được nước, chẳng phải tưới nhiều. Cây hoa ti gôn thích leo trèo...
Cây hoa giấy... bị nó cuốn chặt một cành... Cây đa Ấn Độ bật ra những búp đỏ hồng
nhọn hoắt,...
- Câu 3: Thu mời bạn lên ban công để thăm ban công nhà mình và công nhận đó là
một khu vườn nhỏ.
- Câu 4: Em hiểu câu “Đất lành chim đậu” ý nói:
b. Nơi tốt đẹp, thanh bình, có nhiều người đến làm ăn, sinh sống.
- HS liên hệ thực tế về tình yêu thiên nhiên, ý thức giữ gìn và bảo vệ cảnh quan
thiên nhiên.
+ Phương pháp: vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V. Dự kiến phương án hỗ trợ HS:
- Luyện cho HS tiếp thu còn hạn chế đọc đúng bài đọc.
- HS tiếp thu nhanh : đọc diễn cảm toàn bài với giọng nhẹ nhàng, trìu mến.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Đọc bài đọc và chia sẻ nội dung cùng người thân.

Tiếng Việt:
BÀI 11A: ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU (TIẾT 2)
I. Mục tiêu:
- KT: Hiểu về đại từ xưng hô; bước đầu biết cách dùng đại từ xưng hô.
- KN: Nhận biết được đại từ xưng hô trong đoạn văn (BT1); chọn được đại từ
xưng hô thích hợp điền vào ô trống trong một văn bản ngắn.
- TĐ: Giáo dục học sinh có ý tìm từ đã học.
- NL: HS hợp tác nhóm tự tin, mạnh dạn; diễn đạt mạch lạc, phát triển năng lực
ngôn ngữ.
II. Chuẩn bị ĐDDH: bảng nhóm HĐ6.1; phiếu HT HĐ6.3, BT2.
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019
III. Điều chỉnh ND dạy học: Không.
IV. Điều chỉnh hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
HĐ6: (Theo tài liệu)
* Đánh giá:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Xếp đúng các đại từ xưng hô in dậm trong đoạn văn vào bảng:
Từ người nói dùng
Từ người nói dùng

Từ chỉ người hay vật
để tự chỉ mình
để chỉ người nghe
được người nói nhắc tới
...........................................
.

............................................
.

..............................................

- Nhận xét về thái độ xưng hô qua cách xưng hô.
- Tìm được những từ em dùng xưng hô hằng ngày.
- Rút ND ghi nhớ: HS đọc ghi nhớ, học thuộc ghi nhớ, hiểu và biết cách sử dụng
đại từ xưng hô phù hợp văn cảnh, thái độ,...
+ Phương pháp: vấn đáp, viết.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, lập bảng, giao lưu chia sẻ, nhận xét bằng lời, trình bày
miệng.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
HĐ 1,2,3:
* Đánh giá:
+ Tiêu chí đánh giá:
- BT1: Tìm được đại từ xưng hô trong đoạn truyện và ghi vào vở.
- BT2: Nhận xét thái độ, tình cảm của các nhân vật trong truyện thể hiện qua đại từ
xưng hô và ghi vào phiếu HT.
- BT3: Chọn đúng đại từ xưng hô điền vào chỗ trống thích hợp trong đoạn văn.
+ Phương pháp: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, tôn vinh học tập.
V. Dự kiến phương án hỗ trợ HS:

- HS tiếp thu còn hạn chế : nhận biết đại từ xưng hô, biết cách dùng đại từ xưng hô
phù hợp trong giao tiếp.
- HS tiếp thu nhanh : thực hiện tốt các HĐ, giúp đỡ các bạn trong nhóm.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Chia sẻ kiến thức cùng người thân.
- Sử dụng thành thạo đại từ xưng hô trong giao tiếp.

Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019
KHOA HỌC:
PHIẾU KIỂM TRA 1
I.Mục tiêu:
- KT : Giúp HS nắm lại các kiến thức đã học về giới tính, phòng các bệnh xã hội,
Phòng tránh tai nạn giao thông.
- KN : Rèn HS kĩ năng làm bài kiểm tra.
- TĐ : GD học sinh yêu thích môn học
- NL : Giúp học sinh phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
Phiếu kiểm tra theo Tài liệu
III. Điều chỉnhnội dung học:
IV. Điếu chỉnh hoạt động học :
+/ Câu 1,2,3 : theo tài liệu)
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS khoanh đúng các câu nói về việc làm chỉ có phụ nữ làm được.
Viết tiếp vào chô chấm về cách phòng các bệnh viêm gan A, Bệnh lây
truyền do muỗi đốt, HIV/AIDS.
Viết được nhũng việc nên làm và không nên làm để phòng tránh tai
nạn giao thông.

- PP: viết
- KT: viết nhận xét bằng kí hiệu
V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: Tiếp cận, hỗ trợ các em trả lời các câu
hỏi.
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành đúng phiếu kiểm tra đúng và sạch
sẽ.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Chia sẻ kết quả phiếu kiểm tra cùng người thân.

Tiếng Việt:

BÀI 11A: ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU (TIẾT 3)

I. Mục tiêu:
- KT: Nghe - viết đúng đoạn văn Luật Bảo vệ môi trường.
- KN: Trình bày đúng hình thức bài viết, viết đảm bảo quy trình. Viết đúng các từ
chứa tiếng có âm đầu l/n hoặc tiếng có âm cuối n/ng.
- TĐ: GDMT: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của HS về BVMT. Giáo dục HS
yêu thích loài vật, cây cối. HS viết cẩn thận, trình bày bài đẹp.
- NL: Tự học tích cực, hiệu quả.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019
- Bảng phụ HĐ5.
III. Điều chỉnh ND dạy học: Không.
IV. Hoạt động học
HĐ4: (Theo tài liệu)

* Đánh giá:
+ Tiêu chí đánh giá: Kĩ năng viết chính tả của HS.
- Viết chính xác từ khó: ứng phó, sự cố, khắc phục, suy thoái,…
- Viết đảm bảo tốc độ, đúng chính tả, chữ đều trình bày đẹp.
+ Phương pháp: quan sát, vấn đáp, viết.
+ Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
HĐ5,6: (Theo tài liệu)
* Đánh giá:
+ Tiêu chí:
- Tìm nhanh từ ngữ chứa tiếng cho sẵn.
- Tìm đúng các từ láy âm đầu n; các từ gợi tả âm thanh có âm cuối ng.
+ Phương pháp: quan sát, vấn đáp,
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, giao lưu chia sẻ..
V. Dự kiến phương án hỗ trợ HS:
- HS tiếp thu còn hạn chế : viết đúng các từ khó và bài chính tả; tìm được một vài
từ ngữ theo yêu cầu.
- HS tiếp thu nhanh : viết đúng, viết đẹp. Trình bày sạch sẽ. Làm tốt phần BT.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Chia sẻ kiến thức cùng người thân.
- Tìm hiểu thêm một số lỗi phát âm phương ngữ và cách sửa chữa.

HĐNGLL:

EM YÊU TRƯỜNG EM.
TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

I.
Mục tiêu:
KT: Giúp học sinh nắm được các truyền thống của trường về các thành tích,
gương điển hình qua các năm, sự phát triển về mọi mặt.

KN: HS có kĩ năng vận dụng kiến thức mình biết để thực hành tốt.
TĐ: Các em biết tự hào về truyền thống của nhà trường, tự liên hệ bản thân để
phấn đấu.
NL: Phát triển năng lực hợp tác, tư duy.
II.
Chuẩn bị: GV chuẩn bị tư liệu để cung cấp cho HS nếu HS chưa nắm.
Chuẩn bị các câu hỏi để cho HS chơi rung chuông vàng
HS chuẩn bị bảng con
III. Các hoạt động:
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019
HĐ khởi động: cho hát tập thể bài hát về trường. “Mái trường mến yêu”

HĐ 1: Hệ thống một số hiểu biết về trường
Việc 1: yêu cầu HS thảo luận để ghi lại tên các anh chị đã đạt những giải cao
trong môn tiếng Anh; TDTT; ngày hội học sinh TH; CHĐG;
Việc 2: Chia sẽ trước lớp.
GV chia sẽ thêm
* Đánh giá :
- Tiêu chí :HS nhớ được tên một số anh chị của những năm học trước đạt giải mà
mình biết.
- PP : vấn đáp ;
- KT : nhận xét bằng lời
HĐ 2: Trò chơi “Rung chuông vàng”
Việc 1: GV nêu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi
Việc 2: Cho HS chơi
Việc 3: Đánh giá qua trò chơi.
Cho học sinh liên hệ bản thân có ý thức phấn đấu trong năm học.

* Đánh giá :
- Tiêu chí :HS nhớ lại những kiến thức được ôn ở phần 1 và kiến thức thực tế mình
biết để ghi nhanh kết quả vào bảng con, người cuối cùng còn lại là người chiến
thắng.
VD : Hãy ghi tên HS của trường đã đạt huy chương vàng trong môn bơi ?
HS ghi được cả họ và tên thì tuyên dương hoặc chỉ ghi được tên cũng tốt.
- PP : Quan sát ;
-KT : ghi chép ngắn
HĐ kết thúc : GV hệ thống lại kiến thức của tiết học.

Hoạt động ứng dụng : Yêu cầu HS về tìm hiểu thêm qua bạn bè, người thân,.. để
hiểu rõ hơn nữa về truyền thống của trường.

Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019
Thứ ba ngày 6 tháng 11 năm 2018
EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC.

TOÁN: BÀI 33:
I. Mục tiêu:
- KT: Giúp HS cộng, trừ số thập phân; tính giá trị của biểu thức sô, tìm thành phần
chưa biết của phép tính; vận dụng tính chất của phép cộng, phép trừ để tính bang
cách thuận tiện nhất.
- KN: Rèn kĩ năng thực hành nhanh, thành thạo.
- TĐ: GD thái độ tích cực thực hành.
- NL: Phát triển cho HS năng lực giải quyết vấn đề, suy luận toán học.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV: thẻ , phiếu BT.

HS: vở ô li
III. Điều chỉnh hoạt động học:
IV. Điếu chỉnh NDDH : Không
IV. Điếu chỉnh NDDH : theo logo
1. TC: ‘‘Xếp thẻ’’ khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu kiến thức về cộng, trừ các
số thập phân.
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết quả.
- Phương pháp: Quan sát; vấn đáp
- Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét bằng lời
+/ HĐ 1 : Tính
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS biết cách đặt tính và thực hiện cộng, trừ các số thập phân.
- Phương pháp: quan sát; vấn đáp;
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời;
+/ HĐ 2 : Tìm x
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS tìm được một thành phần chưa biết của phép cộng,phép trừ các số
thập phân.
- Phương pháp: quan sát; vấn đáp;
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi;
+/ HĐ 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS tìm ra cách đê thực hiện tính bằng cách thuận tiện nhất
- Phương pháp: quan sát; vấn đáp,viết
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn; đặt câu hỏi-nhận xét bằng lời,viết nhận xét.
+/ HĐ 4:
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS giải được bài toán với phép trừ các số thập phân.
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú ThuỷNhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019
- Phương pháp: quan sát; vấn đáp;viết
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời;viết nhận xét.
V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: Giúp các em thực hiện được các bài tập.
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở
HDH và giúp đỡ các bạn trong nhóm.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Đọc chiều dài, chiều rộng quyển sách và bàn học của em rồi ghi lại kết quả đó.
Tính được chu vi quyển sách, chu vi mặt bàn học sau đó chia sẻ kết quả cho bố mẹ
hoặc anh, chị.
Tiếng Việt:
BÀI 11B: CÂU CHUYỆN TRONG RỪNG (TIẾT 1)
I. Mục tiêu:
- KT: Kể được câu chuyện Người đi săn và con nai. Hiểu ý nghĩa câu chuyện:
Nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã và tài nguyên thiên nhiên.
- KN: Kể nối tiếp từng đoạn câu chuyện. Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu
chuyện.
- TĐ: Giáo dục ý thức bảo về thiên nhiên, không giết hại thú rừng.
- NL: Phát triển năng lực tư duy, ngôn ngữ.
II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- GV: SHD, tranh ảnh minh họa câu chuyện.
- HS: SHD.
III. Điều chỉnh NDDH : Không.
IV. Điều chỉnh hoạt động: Không.
HĐ1: (Theo tài liệu)
* Đánh giá:
+ Tiêu chí: quan sát các bức ảnh và nêu ND, ý nghĩa các bức ảnh.

+ Phương pháp: vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
HĐ2,3,4: (Theo tài liệu)
+ Tiêu chí:
- HS nghe kể, quan sát tranh, tập kể từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh kết hợp
ND hướng dẫn ghi dưới mỗi tranh.
- HS ghi nhớ tranh, xâu chuỗi ND từng tranh kết hợp ghi chép ND chính kể lại toàn
bộ câu chuyện Người đi săn và con nai. Phỏng đoán kết thúc câu chuyện và kể theo
dự đoán.
- HS nêu được ý nghĩa câu chuyện, rút ra bài học cho bản thân.
+ Phương pháp: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, kể chuyện, tôn vinh học
tập.
HĐ5: (Theo tài liệu)
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019
+ Tiêu chí:
- HS kể lại được toàn bộ câu chuyện.
- Bình chọn HS kể hay, hấp dẫn, sinh động, lôi cuốn người nghe.
+ Phương pháp: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, kể chuyện, giao lưu chia sẻ, tôn vinh
học tập.
V. Dự kiến phương án hỗ trợ HS:
- HS tiếp thu còn hạn chế : dựa theo tranh kể lại được ND câu chuyện.
- HS tiếp thu nhanh : kể hay, hấp dẫn, sinh động.
VI. Híng dÉn phÇn øng dông:
- Kể câu chuyện cho người thân nghe.
- Tìm thêm các câu chuyện khác có nội dung bảo vệ thiên nhiên.


Tiếng Việt:
BÀI 11B: CÂU CHUYỆN TRONG RỪNG (TIẾT 2)
I. Mục tiêu:
- KT: Phát hiện và chữa lỗi trong bài văn tả cảnh của mình;
- KN: Có khả năng phát hiện và sửa lỗi trong bài làm của mình.
- TĐ: Giáo dục HS lòng yêu thích vẻ đẹp ngôn ngữ và say mê sáng tạo.
- NL : Phát triển năng lực ngôn ngữ, tư duy.
II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- GV: SHD, phiếu học tập.
- HS: SHD.
III. Điều chỉnh NDDH: Không.
IV. Điều chỉnh hoạt động: Không.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
HĐ1,2: (Theo tài liệu)
* Đánh giá:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Nghe cô giáo nhận xét bài văn của mình.
- Tự nhận xét, phát hiện lỗi trong bài kiểm tra tập làm văn giữa học kì: yêu cầu, bố
cục, dùng từ, đặt câu, sử dụng các biện pháp,…
- HS bám ND các câu hỏi để trả lời ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu.
+ Phương pháp: vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
V. Dự kiến phương án hỗ trợ HS:
- HS tiếp thu còn hạn chế : nghe nhận xét về bài văn của mình
- HS tiếp thu nhanh : nhận xét được bài bạn và sửa được bài văn của mình
VI. Híng dÉn phÇn øng dông:
- Chia sẻ bài viết cùng người thân.
- Tìm thêm các đoạn văn hay, bài văn hay để tham khảo.
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú ThuỷNhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019
Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2018
TOÁN:BÀI 34 :NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
(Tiết 1)
I. Mục tiêu:
- KT: Giúp HS nhân một số thập phân với một số tự nhiên.
- KN: Có kĩ năng nhân hai số thập phân với số tự nhiên.
- TĐ: Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác, trình bày bài sạch sẽ, khoa học.
- NL: Rèn luyện năng lực hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề; mạnh dạn, tự tin
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV: phiếu BT.
HS: vở ô li
III. Điều chỉnh hoạt động học:
IV. Điếu chỉnh NDDH : không
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau.
a) Đọc bài toán: Một sợi dây dài 1,2 m.
b) Thảo luận cách giải bài toán.
c) Đọc kĩ nội dung.
d) Đặt tính rồi tính 2,1 x 4
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS nắm được cách đặt tính của nhân một số hập phân với một số tự
nhiên và thực hiện tính.
- Phương pháp: Quan sát; vấn đáp
- Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét bằng lời
2. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau.
a) Thảo luận cách đặt tính rồi tính: 0,46 x 12= ?
b) Em và bạn đọc rồi giải thích cho nhau nghe

c) Đặt tính rồi tính7,3 x 15
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS nắm được cách đặt tính của nhân một số hập phân với một số tự
nhiên và thực hiện tính.
- Phương pháp: Quan sát; vấn đáp
- Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét bằng lời
3. Đọc kĩ nội dung.
Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:
-Thự hiện phép nhân như nhân với các số tự nhiên.
- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng
dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS nắm nội dung lấy được ví dụ minh họa.
- Phương pháp: Quan sát; vấn đáp, viết
- Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét bằng lời, viết nhận xét
V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: Giúp các em thực hiện được các bài tập.
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở
HDH và giúp đỡ các bạn trong nhóm.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em lấy một số ví dụ minh họa về trừ hai số thập phân, thực hiện và
chia sẻ cùng bố mẹ, anh chị của mình.

Tiếng Việt:

BÀI 11B: CÂU CHUYỆN TRONG RỪNG (TIẾT 3)


I. Mục tiêu:
- KT: Biết cách viết lại một đoạn văn tả cảnh.
- KN: Viết lại được một đoạn văn tả cảnh .
- TĐ: Giáo dục HS lòng yêu thích vẻ đẹp ngôn ngữ và say mê sáng tạo.
- NL : Phát triển năng lực ngôn ngữ, tư duy, tự khám phá.
II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- GV: SHD, phiếu học tập.
- HS: SHD.
III. Điều chỉnh NDDH: Không.
IV. Điều chỉnh hoạt động: Không.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
HĐ3,4: (Theo tài liệu)
* Đánh giá:
+ Tiêu chí:
- Chọn viết lại một đoạn trong bài văn của mình cho hay hơn.
- Chia sẻ trong nhóm mạnh dạn, tự tin.
+ Phương pháp: quan sát, vấn đáp, viết.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
V. Dự kiến phương án hỗ trợ HS:
- HS tiếp thu còn hạn chế : viết được đoạn văn cơ bản theo đúng yêu cầu.
- HS tiếp thu nhanh : viết đoạn văn hay, có cảm xúc, có hình ảnh.
VI. Híng dÉn phÇn øng dông:
- Chia sẻ bài viết cùng người thân.
- Tìm thêm các đoạn văn hay, bài văn hay để tham khảo.
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019
KHOA HỌC:

TRE, MÂY, SONG
I.Mục tiêu:
- KT : Giúp HS biết được một số đặc điểm và công dụng của tre, mây, song. Biết
cách bảo quản các đồ dùng làm bằng mây, tre, song.
- KN : Rèn HS kĩ năng bảo quản các đồ dùng làm bằng mây, tre, song; nhận ra
các đồ dùng làm bằng mây, tre, song.
- TĐ : GD học sinh biết yêu thiên nhiên, biết bảo vệ thiên nhiên.
- NL : Giúp học sinh phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV: Tài liệu học : một số vật dụng làm bằng mây, tre, song
HS: sách HDH.
III. Hoạt động học:
A. Hoạt động cơ bản:
* Khởi động
- Hát tập thể.
* Giới thiệu bài, đọc mục tiêu.

+/ HĐ 1 : Kể tên một số đồ dùng được làm bằng tre, mây, song mà em biết.
-HS tự tìm cá nhân
- NT điều hành viết vào bảng nhóm
- Chia sẻ trước lớp
- GV tương tác: đưa một số vật mẫu và hình ảnh các đồ dùng được làm bằng tre,
mây, song.
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS nêu được các đồ dùng làm bằng tre, mây, song
- Phương pháp: quan sát; vấn đáp
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn; tôn vinh học tập,nhận xét bằng lời.

+/ HĐ 2 : Lấy ở góc học tập đoạn tre, mây, hoặc song. Trao đổi về các nội dung:
Đặc điểm của tre, mây, song. Với những đặc điểm đó chúng có thể sử dụng vào

những việc gì?
- Các nhóm tự lấy và quan sát, thảo luận.
- Chia sẻ trước lớp
- Tương tác lẫn nhau
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019

+/HĐ 3: Đọc và trả lời : Tre, mây, song có thể được sử dụng vào những việc gì?
- Cá nhân tự đọc
- Chia sẻ trước lớp
- GV tương tác, nhận xét
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS nắm được đặc điểm của tre, mây, song và biết được tác dụng của
chúng .
- PP: quan sát; vấn đáp
- KT: ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.

+/HĐ 4: Từ kinh nghiệm và tham khảo các thông tin dưới đây, hãy cho biết:
Nên và không nên làm gì để các đồ dùng bằng tre, mây, song được bền.
- Cá nhân tự đọc
- Chia sẻ trước lớp
- GV tương tác, nhận xét
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS nắm được cách bảo quản các đồ dùng làm bằng mây, tre, song
- PP: quan sát; vấn đáp
- KT: ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
B. Hoạt động thực hành:


+/ HĐ 1: Trong các vật liệu tre và song, nên dùng vật liệu nào để làm các vật
dụng sau : Máng nước, Thang để leo cao, Khung bàn ghế có hình dáng phức tạp.
Giải thích vì sao?
-HS tự trả lời cá nhân
- NT điều hành viết vào bảng nhóm
- Chia sẻ trước lớp
- GV tương tác
+/ HĐ 2: Nêu một ví dụ về sử dụng tre, may, song để làm đồ dùng trong gia
đình hoặc trong xây dựng. Nêu một số ưu điểm khi sử dụng tre, mây hoặc song
vào việc đó.
-HS tự trả lời cá nhân
- NT điều hành chia sẻ trong nhóm
- Chia sẻ trước lớp
- GV tương tác
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019
*Đánh giá:
- Tiêu chí: Học sinh trả lời đúng các câu hỏi để phân biệt được các đồ dùng làm
bằng tre, mây, song. Ưu điểm khi sử dụng chúng.
- PP: quan sát; vấn đáp
- KT: ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.

IV. Hoạt động ứng dụng:
- Sưu tầm hoặc tự làm đồ chơi hoặc vật dụng bằng tre, mây hoặc song.

Thứ năm ngày 8 tháng 11 năm 2018
TOÁN: BÀI 34 : NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN
VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN (Tiết 2)

I. Mục tiêu:
- KT: Giúp HS thực hiện tính và giải bài toán có phép nhân với một số thập phân
với một số tự nhiên.
- KN: Rèn kĩ năng thực hành nhanh, thành thạo.
- TĐ: GD thái độ tích cực thực hành.
- NL: Phát triển cho HS năng lực giải quyết vấn đề, suy luận toán học.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV: phiếu BT.
HS: vở ô li
III. Điều chỉnh hoạt động học:
IV. Điếu chỉnh NDDH : không
+/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn” : Củng cố,khắc sâu kiến thức về cách nhân
một số thập phân với một số tự nhiên.
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết quả.
- Phương pháp: Quan sát; vấn đáp
- Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét bằng lời
+/ HĐ 1: Đặt tính rồi tính
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS đặt tính và thực hiện tính nhân một số thập phân với một số tự
nhiên.
- Phương pháp: quan sát; vấn đáp,
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn; nhận xét bằng lời,
+/ HĐ 2: Viết số thích hợp vào ô trống:
*Đánh giá:
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019
- Tiêu chí: HS viết được số thích hợp vào ô trống.

- Phương pháp: quan sát; vấn đáp,
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn; đặt câu hỏi- nhận xét bằng lời
+/ HĐ 3: Giải bài toán
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS giải được bài toán với phép nhân một số thập phân với một số tự
nhiên
- Phương pháp: quan sát; vấn đáp;viết
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời;viết nhận xét.
V. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: Giúp các em nắm chắc cách nhân một số
thập phân với một số tự nhiên.
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở
HDH và giúp đỡcác bạn trong nhóm
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng ở SHD cùng bố mẹ, anh chị của mình.

TIẾNG VIỆT: BÀI 11C: MÔI TRƯỜNG QUANH TA ( TIẾT 1)
I.Mục tiêu:
- KT : Giúp HS hiểu về quan hệ từ và biết cách sử dụng một số quan hệ từ hoặc
cặp quan hệ từ.
- KN : Rèn HS kĩ năng sử dụng quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ.
- TĐ : GD học sinh yêu thích Tiếng Việt
- NL : Giúp học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
SHD
III. Điều chỉnhnội dung học: Theo tài liệu
IV. Điếu chỉnh hoạt động học :
A. Hoạt động cơ bản:
+/ HĐ 1 : theo tài liệu
*Đánh giá:

- Tiêu chí: HS điền từ thích hợp vào chỗ trống
a, Nếu... thì
b, .. . vì...
- Phương pháp: quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật : ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét bằng lời.
+/ HĐ 2 : theo tài liệu
*Đánh giá:
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019
- Tiêu chí: HS trả lời đúng các câu hỏi để rút ra được khái niệm về quan hệ từ và
biết được các cặp quan hệ từ thường gặp.
2,chọn đáp án a
3, Cặp từ nối hai vế câu là: Tuy...nhưng.
- Phương pháp: quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật : ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét bằng lời.
B. Hoạt động thực hành:
+/ HĐ 1, 2 : theo tài liệu
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS tìm đúng các quan hệ từ và cặp quan hệ từ trong mỗi câu và nêu rõ
mỗi quan hệ từ nối từ ngữ nào với nhau và cặp quan hệ từ biểu thị mối quan hệ gì
giữa các bộ phận câu.
Câu 1: a, quan hệ từ và nối Chim, Mây, Nước với Hoa
b, quan hệ từ và nối to với nặng
quan hệ từ như nối rơi xuống với ai ném đá.
c, quan hệ từ về nối giảng với từng loài cây.
Câu 2: a, cặp quan hệ từ Vì... nên... biểu thị quan hệ: nguyên nhân- kết quả
b, cặp quan hệ từ Tuy... nhưng... biểu thị quan hệ: tương phản
- Phương pháp: quan sát, vấn đáp

- Kĩ thuật : ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét bằng lời.
+/ HĐ 3 : theo tài liệu
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS đặt câu với các quan hệ từ và, nhưng, của. Câu viết đúng chính tả;
đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu câu. (tuỳ HS tự đặt câu)
- Phương pháp: quan sát, vấn đáp, viết
- Kĩ thuật : ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét bằng lời; viết nhận xét bằng
kí hiệu.
V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: Tiếp cận, hỗ trợ các em nắm được quan
hệ từ và các cặp quan hệ từ.
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Đặt câu có hình ảnh, sáng tạo.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Đặt thêm các câu khác có sử dụng quan hệ từ

Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019

Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2018
TOÁN: BÀI 35 :NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10,100,1000,…
(Tiết 1)
I. Mục tiêu:
- KT: Giúp HS nhân nhẩm một số thập phân với 10,100,1000,…
- KN: Có kĩ năng tính nhẩm thành thạo.
- TĐ: - Yêu thích môn học, ham mê học hỏi.
- NL: Biết hợp tác nhóm, tích cực trong các hoạt động học để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập.
II. Chuẩn bị ĐD DH:

GV: Bảng phụ.
HS: vở ô li
III. Điều chỉnh hoạt động học:
IV. Điếu chỉnh NDDH : không
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. TC: ‘‘Ghép nối’’khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu kiến thức về nhân một số
thập phân với một số tự nhiên
* Đánh giá:
- Tiêu chí:HS đọc và xếp được các mảnh ghép có kết quả giống nhau.Nhoma nào
làm đúng và nhanh nhất thì chiến thắng.
- Phương pháp: Quan sát;vấn đáp
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét bằng lời
2. a) So sánh:
b) Nêu nhận xét của em khi muốn nhân một số thập phân với 10 hay 100.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:HS so sánh và nêu được nhận xét khi muốn nhân một số thập phân với
10 hay 100.
- Phương pháp: Quan sát;vấn đáp
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn;đặt câu hỏi
3. Đọc kĩ nội dung sau và nghe thầy/cô giáo hướng dẫn
4. Tính nhẩm
* Đánh giá:
- Tiêu chí:Học sinh thực hiện tính nhẩm
- Phương pháp: Quan sát;vấn đáp
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét bằng lời
V. Dự kiến hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: Giúp các em nắm chắc cách nhân một số
thập phân vớ 10, 100, 1000,…
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú ThuỷNhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở
HDH giúp đỡcác bạn trong nhóm.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn các em về chia sẻ cách nhân một số
thập phân với 0,100, 1000,… cho những người thân trong gia đình.
TIẾNG VIỆT: BÀI 11C: MÔI TRƯỜNG QUANH TA ( TIẾT 2)
I.Mục tiêu:
- KT : Giúp HS biết cách viết đơn. Nắm được cấu trúc một lá đơn.
- KN : Rèn HS kĩ năng viết đơn
- TĐ : GD học sinh yêu thích Tiếng Việt
- NL : Giúp học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực tìm hiểu xã hội.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
SHD
III. Điều chỉnhnội dung học: Theo tài liệu
IV. Điếu chỉnh hoạt động học :
A. Hoạt động thực hành:
+/ HĐ 4,5,6 : theo tài liệu
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS viết được lá đơn theo đúng cấu trúc và thể hiện được nội dung đơn
theo yêu cầu đề ra. Đọc lá đơn trước lớp và bình chọn được lá đơn viết đúng mẫu
và có nội dung phù hợp nhất. (tuỳ HS tự viết đơn)
- Phương pháp: quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật : ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét bằng lời.
V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: Tiếp cận, hỗ trợ các em viết được lá đơn
đơn giản, đủ các nội dung chính.
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Sử dụng được từ ngữ, lập luận nội dung một
cách logic.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:

Đọc lá đơn cho người thân cùng nghe.
ÔN LUYỆN TV:
TUẦN 11( VỞ EM TỰ ÔN LUYỆN)
I.Mục tiêu:
- KT : Đọc và hiểu bài : Cây cối và con người . Hiểu được tầm quan trọng của
cây cối đối với cuộc sống con người. Viết đúng tiếng có âm cuối ng/n ; làm được
các bài tập có đại từ xung hô ; xác định được quan hệ từ trong câu.
- KN : Rèn HS kĩ năng trình bày câu trả lời ngắn gọn, vận dụng các kiến thức đã
học về đại từ và quan hệ từ để làm BT nhanh.
- TĐ : GD học sinh biết yêu thiên nhiên, biết bảo vệ thiên nhiên, trồng và chăm
sóc cây cối ở trường, ở nhà và ở địa phương.
- NL : Giúp học sinh phát triển năng lực diễn đạt, cảm thụ văn bản.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019
GV: Tài liệu học : Vở HD em tự ôn luyện TV
HS: Vở HD em tự ôn luyện TV.
III. Điều chỉnhnội dung học: Giảm HĐ3a
IV. Điếu chỉnh hoạt động học :
+/ HĐ1 : k/động :(theo tài liệu)
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS nêu được tầm quan trọng của cây cối theo cách hiểu của mình
- PP: vấn đáp
- KT: đặt câu hỏi
+/ HĐ 2 : (Điều chỉnh theo nhóm)
Học sinh đọc và hiểu được bài : Cây cối và con người
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS trả lời được các câu hỏi như :

Câu a : Ba tác dụng của cây cối nói đến trong bài : lọc dưỡng khí ;duy trì sự sống ;
đem lại cho con người cảm giác bình yên.
Câu b : Giá trị biểu trưng của mỗi loài cây :
Cây bách- trường tồn
Cây nguyệt quế- sự vinh quang
Cây ôliu – hòa bình
Câu c : Bác Hồ phát động tết trồng cây từ năm 1960
Câu d : Ngoài nguyên nhân do thiên tai khiến cây cối bị tàn phá còn nguyên nhân
nữa là do con người chặt phá vì lợi ích cá nhân.
Câu e : HS viết được 2 việc cần làm để bảo vệ cây cối
-PP: vấn đáp
- KT: đặt câu hỏi
+/HĐ 3b: (Cặp đôi)
*Đánh giá:
- Tiêu chí: Học sinh chọn đúng từ có âm ng/n là âm cuối điền vào chỗ chấm.
- PP: vấn đáp(vấn đáp kiểm tra)
- KT: đặt câu hỏi
+/ HĐ 4( theo tài liệu):
*Đánh giá:
- Tiêu chí: Học sinh chọn đại từ phù hợp điền vào chỗ chấm(tớ)
- PP: vấn đáp
- KT: nhận xét bằng lời
+/ HĐ 5( theo tài liệu):
*Đánh giá:
- Tiêu chí: Học sinh tìm và ghi lại được 3 quan hệ từ trong bài vào chỗ chấm.
- PP: vấn đáp
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019

- KT: nhận xét bằng lời
V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp các em nắm
chắc các kiến thức đã học. Hoàn thành được HĐ 5
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở vở
và hỗ trợ thêm cho các bạn tiếp thu chậm.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em thực hiện phần vận dụng 6
*Đánh giá:
- Tiêu chí: Học sinh hoàn thiện được mẫu đơn ở nhà
- PP: viết
- KT: viết nhận xét
ÔN LUYỆN TOÁN: TUẦN 11 ( VỞ EM TỰ ÔN LUYỆN)
I.Mục tiêu:
- KT: Giúp HS tính được tổng nhiều số thập phân theo cách thuận tiện; thực hiện
phép trừ hai số thập phân; phép nhân một số thập phân với một số tự nhiên; vận
dụng giải bài toán có nội dung thực tế.
- KN: Rèn kĩ năng tính toán nhanh, vận dụng kiến thức thành thạo.
- TĐ: GD tính cẩn thận khi đặt tính
- NL: Giúp HS phát triển năng lực tự giải quyết vấn đề.
II. Chuẩn bị:
HS+ Gv chuẩn bị vở “ Em tự ôn luyện”
III.Điều chỉnh nội dung dạy học: giảm bài 8
IV.Điều chỉnh hoạt động học:
HĐ 1,2,3,4 (C á nhân)
* Đánh giá :
- Tiêu chí : HS vận dụng được tính chất kết hợp và giao hoán để tính thuận tiện ;
biết đạt tính và tính đúng các phép tính cộng, trừ, nhân số thập phân.
- PP : vấn đáp ;
- KT : nhận xét bằng lời.;

HĐ 5,6,7 ( nhóm)
* Đánh giá :
- Tiêu chí :HS biết trao đổi, trình bày các bước giải và hoàn chỉnh bài giải vào vở ;
vận dụng đúng tính chất 1 số cộng một tổng và 1 số trừ đi một tổng.
- PP : Quan sát ;
- KT : ghi chép ngắn
V. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: ( Ninh, Lệ Trang…).Giúp các em đổi số
đo diện tích về số thập phân
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: ( Nhung, Khánh Huyền, Như…). Hoàn thành
tốt các bài tập và giúp đỡ các bạn trong nhóm .
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em về hoàn thành các bài còn lại của phần ôn luyện và phần vận
dụng
GDTT :
SINH HOẠT LỚP
I. Mục tiêu:
- KT : HS Nhận xét,đánh giá được HĐ của lớp trong tuần 11
- KN : Có kĩ năng thảo luận đề ra kế hoạch HĐ của tuần 12
- TĐ : GD HS có ý thức phấn đấu, sửa chữa khuyết điểm, phát huy những thành
tích đó để tuần tới đạt KQ cao hơn.
- NL : Giúp học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ.
II. Các HĐ chính
*Tổng kết , đánh giá ,nhận xét công tác tuần qua:
+/ CTHĐTQ nhận xét tình hình hoạt động của lớp trong thời gian qua.
+/ YC các ban chia sẻ : Công tác học tập, nề nếp, vệ sinh…

+GV nhận xét chung:
- Ưu điểm:
+ Các nhóm ổn định nề nếp tự quản, HĐ giữa giờ, trồng và chăm sóc hoa khá tốt.
+ Nhiều HS có ý thức học tập tốt
+ KTGHKI đạt kết quả khá tốt
+ Các em đã có nề nếp trong việc tạo không gian lớp học.
+ Thực hiện tốt các hoạt động của trường và Đội đề ra.
- Tồn tại:
+ Kiểm tra giữa kì kết quả còn thấp
+ Một số bạn còn lộn xộn trong sinh hoạt đầu buổi
+ Nhiều bạn chưa làm bài ứng dụng về nhà
*Đánh giá:
- - Tiêu chí: HS đánh giá được những ưu điểm để phát huy và chỉ ra được nhược
điểm để khắc phục .
- PP: Quan sát; vấn đáp
- - KT: Ghi chép ngắn. Tôn vinh học tập
*Kế hoạch công tác tuần đến:
- Tiếp tục củng cố nề nếp và phát huy ưu điểm trong tuần qua.
- Thường xuyên củng cố các nề nếp tự quản, truy bài đầu giờ.
- Giúp đỡ những bạn đạt điểm thấp trong đợt thi vừa qua.
- Thực hiện đọc sách đều đặn.
- Luyện viết chữ đẹp để tham gia thi cấp trường.
- Xây dựng ý thức trung thực, nghiêm túc trong học tập.
- Tăng cường vệ sinh lớp, vệ sinh phong quang trường sạch sẽ.
- Chú ý đến chăm sóc bồn hoa, chậu cảnh.
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019
- Sửa chữa các khuyết điểm tuần trước.

*Đánh giá:
- - Tiêu chí: HS biết đưa ra được những việc làm trọng tâm của lớp trong tuần
tới.
- PP: Quan sát; vấn đáp
- - KT: Ghi chép ngắn. Tôn vinh học tập
Kể chuyện Bác Hồ: Bài 2: Ai chẳng có lần lỡ tay.
-Gv kể chuyện
- GV nêu câu hỏi để HS trả lời nắm ý nghĩa câu chuyện
- Cho học sinh liên hệ bản thân
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS nắm được nội dung câu chuyện, nêu được ý nghĩa câu chuyện
và qua câu chuyện biết liên hệ bản thân.
-PP: vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi. Tôn vinh học tập. Nhận xét bằng lời.
*Kết thúc tiết sinh hoạt: - Hát tập thể.

Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ×