Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

ĐÔI ĐIỀU TÂM SỰ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (33.49 KB, 2 trang )

ĐÔI ĐIỀU TÂM SỰ
********@********
Ngắm nhìn lại một góc đời,
Buồn vui lẫn lộn của thời đã qua.
Đã từng lăn lộn xông pha,
Kham khổ, thiếu thốn có ta có mình.
Thảnh thơi cuộc sống chân thành,
Chẳng ai câu nệ, tranh giành thiệt hơn.
Bây giờ kham khổ đã qua,
Những điều nhỏ nhặt ganh đua vẫn còn.
Mình là kỹ sư tâm hồn!
Sống sao để lại tiếng thơm cho đời.
Nghĩ mà hỗ thẹn một thời,
Trong người mắc bệnh, tưởng là như không.
Chẳng chịu chạy thuốc chạy thang,
Để cho căn bệnh lây lan quá nhiều.
Bây giờ khẳng định một điều,
Đã tìm ra được, phương liều thuốc hay.
Chữa trị đã mấy năm nay,
Sức khoẻ hồi phục từng ngày đang lên.
Nghiệp mình sống với văn chương,
Giao hoà giao cảm thân thương với đời.
Mà thấy ngán ngẫm nực cười,
Không phải đã hết loại người tiểu nhân.
Đơm đặt bịa chuyện lung tung,
Nhưng cây mọc thẳng thì bung bóng tròn.
Chẳng phải giữa chợ ngoài đường,
Mà dùng lời lẽ tầm thường với nhau.
Mở miệng ca cẩm làu bàu,
Gây ra mâu thuẩn cho nhau ích gì.
Thôi thì hãy chấm dứt đi!


Cuộc sống thanh thản còn gì vui hơn?
Đến khi trở lại đời thường
Còn lưu tiếng đẹp, tiếng thơm cho đời.
HỒ ĐỨC HỒNG
Email:
Website: />

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×