Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

Giao án lop 2 buoi 1 - Tuan 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (87.99 KB, 10 trang )

Tuần 4
Thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2009
Toán
Tiết 16: 29 + 5
A. Mục tiêu:
- HS biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 5.
- Biết số hạng, tổng.
- Biết nối các điểm cho sẵn để có hình vuông.
- Biết giải bài toán bằng 1 phép cộng.
B. Đồ dùng:
- 3 thẻ chục và 14 que tính
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Tổ chức:
2. Kiểm tra:
- Đặt tính và tính:
9 + 3 =
9 + 5 =
9 + 7 =
9 + 8 =
3. Bài mới:
a. Hoạt động1: Gthiệu phép cộng 29
+5
- Nêu bài toán: Có 29 que tính, lấy thêm
5 que nữa. Tất cả có bao nhiêu que tính?
- HD HS thao tác trên que tính để tìm
ra kết quả: 29 + 5.
- HD đặt tính theo cột dọc
b. Hoạt động 2: Thực hành
* Bài 1( cột 1, 2, 3):
- Yêu cầu HS làm vào vở nháp.


- Gọi HS nêu miệng.
- Nhận xét
* Bài 2(a, b):
- Yêu cầu HS làm vào vở.
- Lu ý cách đặt tính
* Bài 3:
- Gọi HS nêu y/c của bài
- Hát
- HS làm bảng con
- Nhận xét
- Nêu lại bài toán
- Thao tác trên que tính
- HS nêu cách tính
- HS làm vở nháp.
- HS nêu kết quả.
- HS làm vào vở
- 2- 3 HS làm trên bảng lớp
- Đổi vở - chữa bài
- 1 HS nêu.
- GV nhận xét, chữa bài.
4. Củng cố, dặn dò:
* Trò chơi: Tính nhanh
29 + 1 + 5 =
29 + 6 =
- Nhận xét, tuyên dơng.
* Dăn dò: Về ôn lại bài.
- HS dùng bút chì nối các điểm để có HV.
- HS tham gia chơi.
***********************************
Tự nhiên và xã hội

Tiết 4: Làm gì để xơng và cơ phát triển tố
I. Mục tiêu:
- Biết đơc tập thể dục hằng ngày, lao động vừa sức, ngồi học đúng cách và ăn uống đầy
đủ sẽ giúp cho hệ cơ và xơng phát triển tốt.
- Biết đI, đứng, ngồi đúng t thế và mang vác vừa sức để phòng tránh cong vẹo cột sống.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh vẽ các hình trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Bài cũ :
- Gọi 3 em lên bảng trả lời nội dung bài
Hệ cơ
2. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
*Hoạt động 1 : Làm gì để xơng và cơ
phát triển tốt .
* B ớc 1 : Làm việc theo cặp
- Yêu cầu quan sát hình vẽ 1, 2, 3, 4 , 5 sách
giáo khoa chỉ và nói cho nhau nghe về nội
dung mỗi hình .
- Yêu cầu các nhóm làm việc .
*B ớc 2 : Hoạt động cả lớp .
- Yêu cầu một số em lên bảng thực hành
hỏi và đáp các câu hỏi về nội dung các tranh.
* Giáo viên rút kết luận nh sách giáo khoa.
*Hoạt động 2 : Trò chơi : Nhấc một vật .
* B ớc 1 : Giáo viên làm mẫu nhấc một vật
nh hình 6 trang 11 đồng thời phổ biến cách
- Ba em lên bảng chỉ tranh và kể tên, nêu
vai trò của hệ cơ đối với các hoạt động.

- Lắng nghe. Vài em nhắc lại tên bài
- Lớp mở sách quan sát hình vẽ hệ cơ .
- Mỗi nhóm 2 em ngồi quay mặt vào
nhau nói cho nhau nghe những nội dung
đợc thể hiện trong mỗi hình .
- Một số em lên thực hành hỏi và đáp tr-
ớc lớp.
- Nhắc lạ.
- Quan sát giáo viên làm mẫu .
- Theo dõi bạn làm mẫu và nhận xét .
chơi .
*B ớc 2 : Tổ chức cho lớp chơi.
- Yêu cầu lớp chia thành hai đội, các đội có
số ngời nh nhau .
- Hô : Bắt đầu để hai đội thi .
- Yêu cầu 2 em lên nhấc mẫu trớc lớp. Lớp
quan sát và góp ý.
- Quan sát nhận xét những học sinh thực
hiện đúng cách nhấc vật nặng .
* Giáo viên làm mẫu lại cả động tác nhấc
đúng và nhấc sai để học sinh quan sát so
sánh .
d) Củng cố - Dặn do:
- Cho học sinh liên hệ với cuộc sống hàng
ngày .
- Nhận xét tiết học dặn học bài , xem trớc
bài mới .
- Lớp chia thành hai đội, có số ngời bằng
nhau. Mỗi đội xếp thành một hàng dọc
đứng vào vạch qui định .

- Lần lợt mỗi đội một em lên thi nhấc vật
nặng đa về cuối hàng .
- Theo dõi nhận xét những bạn nhấc
đúng cách và những bạn nhấc cha đúng
cách .
- Quan sát so sánh về cách nhấc vật nặng
.
- Hai em nêu lại nội dung bài học.
- Về nhà học thuộc bài và xem trớc bài
mới.
******************************************************************
Thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2009
Thể dục
Tiết 7: động tác chân - trò chơI kéo ca lừa xẻ
I. Mục đích yêu cầu :
- Biết cách thực hiện 4 động tác Vơn thở, tay, chân và lờn của bài thể dục phát triển
chung.
- Biết cách chơi trò chơi Kéo ca lừa xẻ và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi.
II. Địa điểm ph ơng tiện :
- Sân trờng, vệ sinh sạch sẽ sân tập đảm bảo an toàn nơi tập .
- Chuẩn bị còi , kẻ sân cho trò chơi Kéo ca lừa xẻ
III. Nội dung và ph ơng pháp :
Phần Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1.Phần mở
đầu:

- Gv nhận lớp phổ biến nội dung
giờ học (1-2)
Ch - HS chạy nhẹ nhành trên địa hình
tự nhiên theo hàng dọc 50-60 m.

- Đi đờng theo vòng tròn và hít
thở sâu (1-2)
- Trò chơi khởi động :(1-2)
- HS thực hiện
- HS thực hiện chơi
2: Phần cơ bản
3.Phần kết
thúc:
- KTBC: Gọi 2 HS lên
tập 2 động tác đã học .
- GV nhân xét đánh giá
- Ôn hai động tác vơn thở và
tay(1-2 lần )
- +Động tác chân: GV làm mẫu
vừa hô to để HS tập theo (lần 1:
GV vừa giải thích vừa làm mẫu
lần 3- 4: GV hô nhịp không làm
mẫu.
- - Thi thực hiện 3 động tác.
- - Theo dõi HS tập luyện, nhận
xét, tuyên dơng.
- Trò chơi: Kéo ca lừa xẻ(3-4)
- - GV nhắc lại cách chơi và cho
hai cặp lên làm mẫu sau đó
chia tổ để chơi .
- - Cúi ngời thả buông lỏng (5-6
lần )
- - Cúi lắc ngời thả lỏng ( 5- 6 lần)
- - Lớp ôn lại 3 động tác đã học - -
GV nhận xét giờ học .

-
- 2 HS lên thực hiện
- HS làm theo GV lần 1,2,3,4
- Lần 5: HS thi xem tổ nào có
nhiều ngời tập đúng đẹp nhất
- Chia tổ tập luyện
- Từng tổ lên trình diễn.
- HS thực hiện
- HS thực hiện .
***********************************************
Toán
Tiết 17: 49 + 25
i. Mục đích yêu cầu :
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 49 + 25.
- Biết giải bài toán bằng 1 phép cộng.
II. Đồ dùng dạy học :
Bảng gài - que tính . Bảng phụ viết nội dung bài tập 2 .
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Bài cũ :
- Gọi 2 em lên bảng sửa bài tập về nhà
- Yêu cầu đặt tính và thực hiện 69 + 3 và
39 + 7, nêu cách làm đối với phép tính
39 + 7
- Tính và đặt tính : 29 + 6 ; 79 + 2
Nêu rõ cách tính 79 + 2 ?
- Hai em lên bảng mỗi em làm 2 phép tính
và nêu cách đặt tính và cách tính .
- Học sinh khác nhận xét .
- Giáo viên nhận xét đánh giá .

2. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
*b) Giới thiệu phép cộng 49 +25
- Nêu bài toán : Có 49 que tính thêm 25
que tính . Hỏi tất cả có bao nhiêu que
tính?
- Muốn biết tất cả có bao nhiêu que tính
ta làm nh thế nào?
* Tìm kết quả :
- Yêu cầu lấy 4 bó que tính và 9 que
tính .- GV : Có 49 que tính gồm 4 chục
và 9 que tính rời ( gài lên bảng gài ) .
- Yêu cầu lấy thêm 25 que tính .
- Thêm 25 que tính gồm 2 chục và 5 que
rời
( gài lên bảng gài )
- Nêu : 9 que tính rời với 1 que tính rời
là 10 que tính , bó lại thành một chục . 4
chục ban đầu với 2 chục là 6 chục 6 chục
thêm 1 chục là 7 chục .7 chục với 4 que
tính rời là 74 que tính .
- Vậy 49 + 25 = 74
* Đặt tính và tính :
- Gọi một em lên bảng đặt tính và tính .
- Yêu cầu nêu lại cách làm của mình .


c. Luyện tập :
*Bài 1(cột 1, 2, 3):
- Yêu cầu 1 em đọc đề bài.

- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở.
- Yêu cầu 1 em lên bảng làm .
- Giáo viên nhận xét đánh giá
*Bài 3:
- Yêu cầu 1 em đọc đề.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán yêu cầu tìm gì?
- Muốn biết cả 2 lớp có tất cả bao nhiêu
học sinh ta làm nh thế nào?
* Lớp theo dõi giới thiệu bài
- Vài em nhắc lại tên bài.
- Lắng nghe và phân tích bài toán .
- Ta thực hiện phép cộng 49 + 25
- Lấy 49 que tính để trớc mặt .
- Lấy thêm 25 que tính
- Làm theo các thao tác nh giáo viên sau đó
đọc kết quả 49 cộng 25 bằng 74

4 9 * Viết 49 rồi viết 25 xuống dới +
2 5 sao cho 5 thẳng cột với 9, 2 thẳng
7 4 4 viết dấu + và vạch kẻ ngang Cộng
từ phải sang trái: 9 cộng 5 bằng 14 viết 4
nhớ 1, 4 cộng 2 bằng 6 thêm 1 bằng 7
* Vậy : 49 + 25 = 74
- Một em đọc đề bài.
- Tự làm bài vào vở, hai emngồi cạnh nhau
đổi chéo vở để kiểm tra chéo bài nhau.
- Em khác nhận xét bài bạn.
- Đọc đề bài
- Số HS lớp 2A là 29, 2 B là 25 bạn.

- Tổng số học sinh cả hai lớp .
- Ta thực hiện phép cộng 29 + 25.
- Lớp làm vào vở.
- Một em lên giải bài trên bảng.
- Lớp theo dõi và chỉnh sửa.
* Giải : Số học sinh cả hai lớp có là :
29 + 25 = 54 ( học sinh )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×