Tải bản đầy đủ (.doc) (13 trang)

Giao án lop 2 buoi 1 - Tuan 3(The)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (122.03 KB, 13 trang )

Tuần 3
Thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2009
Toán
Tiết 11: Kiểm tra

A. mục tiêu:
Kiểm tra kết quả ôn tập đầu năm học của HS, tập trung vào:
- Đọc, viết số có hai chữ số; viết số liền trớc, số liền sau.
- Kĩ năng thực hiện phép cộng và phép trừ(không nhớ) trong phạm vi 100.
- Giải bài toán bằng một phép tính đã học.
- Đo và viết số đo độ dài đoạn thẳng.
B. Đề bài: (40 phút)
1. Viết các số:
a) Từ 70 đến 80:
b) Từ 89 đến 95: ....
a) Số liền trớc của 61là:.............................................
b) Số liền sau của 99 là:..............................................
2. Tính:
42 84 60 66 5
+ - + - +
54 31 25 16 23

3. Mai và Hoa làm đợc 36 bông hoa, riêng Hoa làm đợc 16 bông hoa. Hỏi Mai làm đợc
bao nhiêu bông hoa?
4. Vẽ độ dài đoạn thẳng AB dài 1dm.
C. Cách đánh giá:
- Bài 1: (4 điểm): Viết đúng mỗi phần đợc 1 điểm.
- Bài 2: (2,5 điểm): Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm.
- Bài 3: (2,5 điểm): Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm.
- Bài 4: (1 điểm)
******************************************


Tự nhiên và xã hội
Tiết 3: Hệ CƠ
A. Mục đích yêu cầu :
- Nắm đợc tên và chỉ đựơc vị trí các vùng cơ chính: cơ đầu, cơ ngực, cơ lng, cơ bụng, cơ
tay, cơ chân.
- Biết đợc sự co duỗi của bắp cơ khi cơ thể hoạt động.
B. Đồ dùng dạy học: Tranh vẽ hệ cơ.
1
C. các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Bài cũ :
- Gọi 3 em lên bảng trả lời nội dung bài Bộ
xơng
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
*Hoạt động 1: Quan sát hệ cơ
* B ớc 1 : Làm việc theo cặp:
- Yêu cầu quan sát hình vẽ sách giáo khoa chỉ
và nêu tên một số cơ của cơ thể.
- Yêu cầu các nhóm làm việc.
*B ớc 2 : Hoạt động cả lớp .

- Treo tranh vẽ bộ xơng phóng to lên bảng.
- Yêu cầu 2 em lên bảng chỉ và nêu tên một số
cơ và vai trò của mỗi cơ.
* Giáo viên rút kết luận nh sách giáo khoa
*Hoạt động 2: Thực hành co duỗi tay
* B ớc 1 : Làm việc cá nhân và theo cặp :
- Cho lớp quan sát hình 2 trang 9 và làm các
động tác nh hình vẽ, sờ, nắn để mô tả bắp cơ

cánh tay khi co lại và khi duỗi tay ra xem có gì
thay đổi.
* B ớc 2 : Hoạt động cả lớp .
- Yêu cầu một số em lên trình diễn trớc lớp,
vùa làm vừa nói .
* Kết luận :
*Hoạt động 3: Thảo luận làm gì để cơ đợc
săn chắc
- Chúng ta phải làm gì để cơ đợc săn chắc?

- Nêu kết luận nh sách giáo khoa.
- Mời nhiều em nhắc lại .
d) Củng cố - Dặn dò:
- Cho học sinh liên hệ với cuộc sống hàng
ngày để khỏe mạnh cơ phát triển tốt ta cần
siêng năng tập thể dục. - Nhận xét tiết học
- Ba em lên bảng chỉ tranh và kể tên,
nêu vai trò của bộ xơng đối với các
hoạt động
- Lắng nghe. Vài em nhắc lại tên bài
- Lớp mở sách quan sát hình vẽ hệ cơ.
- Mỗi nhóm 2 em ngồi quay mặt vào
nhau nói cho nhau nghe một số cơ và
vai trò của chúng.
- Quan sát tranh.
- Một số em lên thực hành chỉ tranh
và nêu
- Nhắc lại.
- Quan sát và thực hành co duỗi cơ
tay.

- Hai em trong nhóm trao đổi với
nhau.
- Một số đại diện lên thực hành co
duỗi các cơ trả lời về sự thay đổi của
cơ tay khi co, khi duỗi
- Lớp theo dõi và nhận xét bạn .
- Ba em nhắc lại .
- Đi đứng, ngồi đúng t thế giúp cho
cơ phát triển tốt. Làm việc vừa sức,
năng tập thể dục, ăn uống vui chơi
điều độ ...
- Nhiều em nêu về những điều cần lu
ý để giúp cơ phát triển tốt .
- Hai em nêu lại nội dung bài học
2
Thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2009
Thể dục

BàI 5: QUAY PHảI, QUAY TRáI
TRò CHƠI NHANH LÊN BạN ƠI!
I. Mục tiêu:
- Bớc đầu biết thực hiện quay phải, quay trái.
- Biết cách thực hiện hai động tác vơn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi.
II. địa điểm, ph ơng tiện:
- Địa điểm: Trên sân trờng.
- Phơng tiện: Chuẩn bị còi, cờ và kẻ sân cho trò chơi.
III. nội dung và ph ơng pháp lên lớp:
Phần Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. Phần mở đầu

(7-10 )
2. Phần cơ bản :
(25 )
3.Phần kết thúc
(5-6 )
Gv nhận lớp, phổ biến nội dung,
yêu cầu giờ học (1- 2).
+ôn cách báo cáo, chào khi GV
nhận lớp.
- GV cho HS chạy nhẹ nhàng theo
một hàng dọc theo địa hình tự
nhiên .
- Đi thờng theo vòng tròn và hít
thở sâu 1-2 )
- GV cho HS tập hợp hàng dọc,
dóng hàng điểm số từ một đến hết
( 1-2)
Từ đội hình vòng tròn sau khởi
động .
- GV cho học sinh giải tán.
Sau đó hô khẩu lệnh tập hợp hành
dọc .
- Học quay phải, quay trái (tập 4,5
lần)
- GV làm mẫu và giải thích động
tác sau đó cho học sinh tập, lần
1,2 tập chậm; lần 3,4 nhịp hô
nhanh hơn .
+ Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
điểm số quay phải quay trái

điểmsố từ 1đến hết theo tổ ( 1,2
lần ).
Gv nhận xét tuyên dơng ..
- Đứng vỗ tay và hát ( 1-2 )
+Trò chơi: Có chúng em,
- Cho HS ôn cách GV và HS chào
nhau khi kết thúc giờ học .
- Nhận xét tiết học .
- Lắng nghe.
- HS thực hiện
- HS làm theo hiệu lệnh của GV
3
- Cả lớp cùng vỗ tay và hát
- Cả lớp cùng chơi .
Toán
Tiết 12: PHéP CộNG Có TổNG BằNG 10
A. Mục đích yêu cầu :
- Biết cộng hai số có tổng bằng 10.
- Biết dựa vào bảng cộng để tìm một số cha biết trong phép cộng có tổng bằng 10.
- Biết viết 10 thành tổng của hai số trong đó có 1 số cho trớc.
- Biết cộng nhẩm: 10 cộng với số có 1 chữ số.
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào 12.
b. đồ dùng dạy học:
- Bảng gài , que tính - Mô hình đồng hồ .
c. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
- Yêu cầu 2 em lên bảng trả lời câu hỏi bài

- Trả lời câu hỏi theo yêu cầu .

4
- Nhận xét đánh giá phần kiểm tra .
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
*) Giới thiệu 6 + 4 = 10
- Yêu cầu lấy 6 que tính .
- GV: Gài 6 que tính lên bảng gài .
- Yêu cầu lấy thêm 4 que tính.Đồng thời gài
4 que tính lên bảng gài và nói : Thêm 4 que
tính
- Yêu cầu gộp và đếm xem có bao nhiêu que
tính ? Hãy viết phép tính ?
- Viết phép tính này theo cột dọc ?
- Tại sao em viết nh vậy ?
b) Luyện tập Thực hành
*Bài 1 :
- Yêu cầu đọc đề bài .
Viết lên bảng phép tính 9 + ...= 10
- 9 cộng mấy bằng 10 ?
- Điền số mấy vào chỗ chấm ?
- Yêu cầu lớp đọc phép tính vừa hoàn thành
- Yêu cầu tự làm bài sau đó gọi 1 em đọc
chữa bài .
- Mời em khác nhận xét .
*Bài 2:
- Yêu cầu nêu đề bài
- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở .
- Mời 1 em lên bảng làm bài .
- Gọi học sinh nêu cách thực hiện 5 + 5
*Bài 3 :

- Yêu cầu đọc đề bài
- Yêu cầu lớp tính nhẩm và ghi ngay kết quả
vào sau dấu = gọi 1 em chữa bài miệng lớp
chéo vở cho nhau để kiểm tra .
*Bài 4: Trò chơi Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
- Sử dụng mô hình đồng hồ để quay kim
đồng hồ .
- Yêu cầu lớp chia thành 2 đội .
- Lần lợt quay kim yêu cầu các đội đọc giờ
trên đồng hồ
- Lớp ghi kết quả từng lần đọc vào vở .
c) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Lắng nghe, nhắc lại tên bài.
- Lấy 6 que tính để trớc mặt .
- Lấy thêm 4 que tính
- Đếm và đọc to kết quả 10 que tính
.
- 6 + 4 = 10
6
+ 4
10
- 6 cộng 4 bằng 10 viết 0 vào cột
đơn vị , viết 1 vào cột chục .
- Đọc đề bài
- 9 cộng 1 bằng 10 .
- Điền số 1 vào chỗ chấm
- Lớp làm vào vở
- 1 em chữa bài miệng .
- Nhận xét, kiểm tra bài của mình

- Một em nêu yêu cầu đề bài
- Thực hiện vào vở và chữa bài .
- 5 cộng 5 bằng 10 viết 0 vào cột
đơn vị , viết 1 vào cột chục .
- Đọc đề bài .
- HS thi đua tính nhẩm và nêu
miệng kết quả.- Đổi vở ktra bài
nhau.
- Lắng nghe để nắm luật chơi .
- Chia thành hai đội quan sát đồng
hồ và đọc giờ trên đồng hồ sau 5
lần đội nào đọc đúng nhiều hơn thì
đội đó thắng .
- Ghi kết quả vào vở .
5

×