Tải bản đầy đủ (.doc) (14 trang)

Một số biện pháp tổ chức cho trẻ 5 6 tuổi hoạt động góc theo hướng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (117.42 KB, 14 trang )

SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT
“Một số biện pháp tổ chức cho trẻ 5-6 tuổi hoạt động góc theo hướng
lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non”
1. Phần mở đầu.
1.1. Lí do chọn đề tài:
Như chúng ta đã biết giáo dục mầm non chính là bậc học đầu tiên trong hệ
thống giáo dục quốc dân và cũng là cấp học khá đặc biệt so với các cấp học khác,
bởi nó vừa thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục, vừa thực hiện nhiệm vụ chăm
sóc nuôi dưỡng trẻ từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi. Với mục tiêu của giáo dục mầm non
là giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, tư duy, thẩm mỹ hình thành
những yếu tố đầu tiên về nhân cách trẻ.
Các nhà giáo dục đều phải thừa nhận một điều rằng cách tiếp cận tốt nhất để
giáo dục một đứa trẻ phát triển một cách toàn diện về kỹ năng sống, những phẩm
chất đạo đức, tính chủ động, khả năng tư duy, sáng tạo...đó chính là cần phải áp
dụng phương pháp dạy học theo hướng đổi mới, đổi mới ở đây chính là đổi mới về
hình thức, đổi mới về phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và thông qua các
trò chơi chính là điều kiện tốt nhất cho trẻ được trải nghiệm, được bày tỏ những
điều trẻ thích, những gì trẻ biết. Vì thế, giáo dục mầm non hiện nay đã và đang lựa
chọn tìm ra những phương pháp mới để tổ chức hoạt động mang lại hiệu quả cao
nhất cho trẻ và trong đó có nhu cầu về vui chơi hay còn gọi là hoạt động chơi, hoạt
động chơi được phân bổ như một loại hoạt động chính trong một ngày của trẻ. Ở
đó trẻ là trung tâm, trẻ sẽ có cơ hội để bộc lộ được hết khả năng của mình thông
qua giờ hoạt động góc, trẻ được tham gia vào các vai chơi như: bán hàng, bác sĩ,
gia đình, cô giáo.... trẻ tự phân vai và tái hiện lại vai chơi, bên cạnh đó trẻ còn tự
tạo ra những tình huống trong quá trình chơi, trẻ hợp tác với bạn khi chơi. Qua đó
hình thành cho trẻ một số kỹ năng trong cuộc sống, biết thêm một số công việc,
phát triển trí tuệ một cách toàn diện về nhân cách.
Hoạt động góc là hoạt động của trẻ được diễn ra tại các góc chơi ở trong
nhóm lớp, trẻ có thể tự làm việc một mình hoặc trong nhóm theo hứng thú và nhu
cầu riêng, trẻ mẫu giáo được hoạt động thực hành, trải nghiệm, khám phá những
điều mới lạ nhằm củng cố và phát triển các kỹ năng trong các lĩnh vực giáo dục,


trong các chủ đề, trẻ nhà trẻ được tích cực hoạt động giao lưu cảm xúc, hoạt động
với đồ vật và vui chơi, kích thích sự phát triển các giác quan và các chức năng tâm
sinh lý. Các góc chơi càng phong phú bao nhiêu thì càng kích thích trẻ chơi bấy
nhiêu và tạo sự ham muốn được khám phá mở mang kiến thức về thế giới xung
quanh trẻ bấy nhiêu. Từ thực tế việc cho trẻ hoạt động góc, mỗi ngày tôi đã nhận
thấy được rằng việc thực hiện hoạt động góc không chỉ để cho trẻ chơi mà còn
giúp trẻ phát triển toàn diện trong các lĩnh vực ngôn ngữ, thẩm mỹ, thể chất, nhận
thức và tình cảm xã hội, hay nói một cách khác đây là cách để trẻ tiếp cận xã hội
cuộc sống của người lớn.
1


Chính vì lý do đó mà tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp tổ chức cho trẻ
5-6 tuổi hoạt động góc theo hướng lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non”
làm đề tài sáng kiến kỹ thuật cho bản thân trong năm học 2017-2018.
1.2. Điểm mới và phạm vi áp dụng của đề tài.
1.2.1. Điểm mới của đề tài:
Tổ chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm mà cụ thể là hoạt động góc.
Nếu áp dụng tốt một số biện pháp này sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc tổ chức
hoạt động góc cho trẻ và là một hoạt động hấp dẫn, bổ ích, thiết thực đối với trẻ, đó
là một hoạt động phản ánh sự sáng tạo, độc đáo, sự tác động qua lại giữa trẻ và môi
trường xung quanh. Đặc biệt, thông qua hoạt động góc trẻ tái hiện nhập vai giống
như người lớn, trẻ được tái hiện công việc mà trẻ từng biết. Vì vậy, không chỉ giúp
trẻ trưởng thành hơn mà còn tạo cho trẻ những phản xạ tự nhiên và tính sáng tạo
trong khi đóng vai.
Mặt khác, cách tổ chức các hoạt động chơi ở các góc như thế nào cho khoa
học để phát huy tối đa tính độc lập sáng tạo của trẻ cũng là một trong những điểm
mới của đề tài.
1.2.2. Phạm vi áp dụng của đề tài.
Đề tài sáng kiến kỹ thuật “Một số biện pháp tổ chức cho trẻ 5-6 tuổi hoạt

động góc ở trường mầm non”, với đề tài này tôi đã áp dụng tại trường mầm non
nơi tôi đang công tác, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động góc lấy trẻ làm trung tâm
trong năm học 2017-2018. Đề tài này có thể áp dụng rộng rãi, có hiệu quả đối với
các trường mầm non trên địa bàn huyện, tỉnh.
Nội dung đề tài được viết trên tinh thần tổng hợp những kinh nghiệm của
bản thân, chủ yếu là những biện pháp tích cực qua công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
2. PHẦN NỘI DUNG.
2.1. Thực trạng nội dung cần giải quyết.
Việc áp dụng chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm đã được thực hiện, nhưng
trong quá trình thực hiện bản thân vẫn còn gặp nhiều bất cập nên chưa tận dụng và
phát huy tối đa sự sáng tạo, trí tưởng tượng mà ở đó trẻ là trung tâm, giáo viên chỉ
là người hướng dẫn. Nên việc lồng ghép đan xen hoạt động học trong quá trình
chơi là một trong những mục tiêu hàng đầu mà các nhà giáo dục quan tâm tới, bởi
kiến thức và kỹ năng sẽ được hình thành ở trẻ một cách tự nhiên nhất thông qua
hoạt động chơi. Đặc biệt là hoạt động chơi ở các góc.
Đối với bản thân, qua hàng năm bản thân đã bám sát các văn bản hướng dẫn
của nhà trường, của các cấp nên đã xây dựng kế hoạch lồng ghép các hoạt động lấy
trẻ làm trung tâm khối lớp mình phụ trách. Nhưng làm thế nào để tổ chức hoạt
động góc có hiệu quả nhằm giúp trẻ ngày càng tích cực tham gia và phát huy hết
khả năng của mình vào các góc chơi, tạo ra một hoạt động thật bổ ích đó là điều
không đơn giản và trong quá trình thực hiện đề tài, bản thân đã gặp một số thuận
lợi, khó khăn như sau:
2


2.1.1. Thuận lợi:
Bản thân được phân công dạy lớp 5-6 tuổi, độ tuổi dễ dàng tiếp thu lĩnh hội
trò chơi thuận lợi hơn những độ tuổi khác trong nhà trường.
Lớp tôi được ban giám hiệu nhà trường lựa chọn xây dựng một số tiết dạy,
một số hoạt động “Lấy trẻ làm trung tâm” của trường nên đã trang bị khá đầy đủ

trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, nhất là các đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc tổ
chức các hoạt động góc.
Bản thân được nhà trường bồi dưỡng chuyên môn về chuyên đề lấy trẻ làm
trung tâm, từ đó đã tích lũy được kinh nghiệm trong việc tổ chức, hướng dẫn các
hoạt động lấy trẻ làm trung tâm..
Bản thân luôn yêu nghề, mến trẻ, luôn tìm tòi những cái mới để giúp trẻ phát
triển toàn diện, giúp trẻ thông qua các góc chơi hoàn thiện nhân cách của mình
hơn, trau dồi cho trẻ thêm vốn hiểu biết một cách tự nhiên thông qua hoạt động
chơi ở các góc.
Hoạt động góc ở trường đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Thông qua
đó trẻ được tái hiện lại những vai chơi trong cuộc sống hằng ngày. Trẻ tham gia
vào các vai chơi phải điều chỉnh thái độ hành vi phù hợp nên phụ huynh đã nhận
thức rất rõ tầm quan trọng của trò chơi góc đối với trẻ. Phụ huynh đã chú ý đến
việc cùng trẻ tham gia vào các hoạt động hằng ngày, gương mẫu trong cách giao
tiếp, ứng xử hay giúp trẻ giải quyết những vướng mắc trong cuộc sống hằng ngày.
2.1 2. Khó khăn:
Một số học sinh do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, bố mẹ đi làm cả
ngày ít có thời giai tiếp xúc với con cái, bên cạnh một số phụ huynh thường có
những hành vi chưa đúng mực, chưa gương mẫu trước trẻ về hành vi, lời nói dẫn
đến trẻ học thói quen xấu.
Địa bàn cách xa trung tâm huyện lỵ nên việc trẻ được tiếp xúc với các hoạt
động xã hội, các hoạt động vui chơi tập thể là điều khó khăn, chính vì vậy mà trẻ
trở nên rụt rè, nhút nhát.
Số lượng trẻ đông, diện tích phòng học còn hẹp nên việc bố trí góc chơi đảm
bảo về không gian còn khó khăn.
Khả năng chú ý có chủ định của trẻ còn hạn chế, trẻ dễ dàng nhập cuộc chơi
nhưng cũng nhanh chóng tự rút ra khỏi trò chơi nếu nó không còn hứng thú.
Điều kiện cơ sở vật chất còn chưa đáp ứng với nhu cầu hiện nay, diện tích
phòng học và số lượng cháu chưa tương xứng.
Khối lượng công việc của giáo viên nhiều nên chưa có sự phân bổ hợp lý vào

các hoạt động khác.
Để có cơ sở cho việc nghiên cứu của mình, tôi tiến hành điều tra, khảo sát
tình hình trẻ ở lớp tôi vào đầu năm.
Qua điều tra khảo sát kết quả cho thấy như sau:

3


Nội dung

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động
góc
- Kỹ năng thành thạo khi tham gia vào
vai chơi.
- Trẻ mạnh dạn, chủ động, tự tin, có nề
nếp

Số lượng
trẻ chưa
đạt

Tỷ lệ %

Số lượng
trẻ đạt

Tỷ lệ %

10/26


38,5

16/26

61,5

16/26

61,5

10/26

38,5

16/26

61,5

10/26

38,5

Từ thực tế trên, là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi băn khoăn suy nghĩ, làm thế
nào để tìm ra giải pháp, những cách làm hay để tổ chức hoạt động góc lấy trẻ làm
trung tâm được tốt, giúp trẻ phát huy tính tò mó, khám phá, kích thích tính tò mò,
khám phá kiến thức của trẻ, qua đó giúp trẻ tự tin hơn, phát triển vốn từ của trẻ một
cách khoa học đưa chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong nhà trường
đạt kết quả cao và tôi đã sử dụng một số biện pháp và cách làm sau:
2.2. Một số biện pháp thực hiện.
2.2.1. Biện pháp 1: Tạo môi trường đẹp, hấp dẫn, lôi cuốn trẻ

Để có một môi trường tốt cho trẻ hoạt động thì bản thân mỗi giáo viên
chúng tôi cần xây dựng cho trẻ một môi trường đầy đủ về vật chất. Ở đó có những
đồ chơi, những hình ảnh, những vật dụng với những màu sắc sinh động và ngộ
nghĩnh và được sắp xếp khoa học, hợp lý. Tạo được cho trẻ thấy được lớp học như
một thế giới khác: thế giới của trẻ thơ với nhưng gam màu đầy màu sắc, từ những
nhân vật cổ tích, cỏ, cây, hoa, lá đến những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh... được
trang trí bắt mắt. Trẻ lứa tuổi mầm non “Học mà chơi chơi mà học”. Việc bố trí các
góc hoạt động hợp lí phải mang tính mở. Sắp xếp các góc để giáo viên có thể dễ
dàng quan sát được toàn bộ hoạt động của trẻ , nhằm thu hút sự chú ý của trẻ cùng
với không khí lớp học vui tươi, chan hòa gần gũi giữa cô và trẻ. Các đồ dùng đồ
chơi được thay đổi và làm mới theo từng chủ đề, các mảng tường được trang trí
bằng những hình ảnh ngộ nghĩnh màu sắc hấp dẫn lôi cuối trẻ.
Tạo môi trường đẹp ở lớp, ở các góc chơi là nguyên tắc quan trọng để khi trẻ
đến lớp ấn tượng đầu tiên tác động vào trẻ là toàn bộ sự bày trí, sắp xếp, trang trí
lớp học của trẻ. Chính môi trường đó sẽ tạo ấn tượng với trẻ, tác động cần thiết để
trẻ tích cực hoạt động chơi ở các góc.
Ví dụ: Tôi luôn sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu, học liệu có giá
đựng ngăn nắp, gọn gàng, để ở nơi trẻ dễ thấy, dễ lấy, dễ dùng, dễ cất, để theo từng
thể loại, chất liệu và từng bộ phận với nhau.
- Luôn đổi mới và sắp xếp các loại đồ dùng đồ chơi trong các góc thật linh
hoạt, hấp dẫn, vừa phải, phù hợp với các góc.
- Ví dụ: Đối với chủ đề gia đình, ở góc xây dựng tôi chuẩn bị các nguyên vật
liệu như các kiểu nhà, cỏ, cây, hoa, hàng rào, xích đu, ghế đá.... để trẻ chơi xây nhà
4


chung cư, nhà tầng, ở góc phân vai tôi chuẩn bị một số nguyên vật liệu giúp trẻ có
thể chơi đi siêu thị các loại đồ dùng trong gia đình như soong nồi, bàn ghế, áo
quần, mủ dép, hay chuẩn bị bữa ăn gia đình thì chuẩn bị các món ăn như nem
cuốn, bánh rán các loại, các loại kem, tôi làm thêm một số hình ảnh rối tay những

người thân trong gia đình, làm thêm một số quyển album về các kiểu nhà, các món
ăn trong gia đình, quần áo, đồ dùng trong gia đình tôi cũng có thể tạo môi trường
lớp học ở các góc trong lớp như chủ đề động vật cô trang trí lớp bằng các con vật
gần gũi đáng yêu, làm thêm các con vật bằng rối tay cho trẻ chơi ở góc thư viện,
chuẩn bị một số con vật bằng nhựa khi cho trẻ chơi ở góc xây dựng, còn chủ đề
thực vật cô trang trí lớp và các góc bằng các loại hoa, rau…
Có thể cho trẻ cùng làm một số rau hoa để trẻ chơi ở góc xây dựng, góc
phân vai và cô gieo lúa, các loại đậu để cho trẻ quan sát khám phá quá trình nảy
mầm của hạt giúp trẻ học và chơi được tốt hơn. Ở chủ đề giao thông tôi làm một số
phương tiện giao thông như làm xe ô tô, máy bay, tàu thuyền để ở các kệ góc, các
biển báo giao thông được gắn xung quanh lớp để trẻ biết được mình đang học về
chủ đề giao thông…
Thông qua hoạt động góc còn giúp trẻ hiểu được nội dung của công việc thật
mà trẻ chưa hề thực hiện được. Giúp trẻ rèn luyện trí nhớ, tính quan sát, khả năng
sáng tạo, giao tiếp với nhau, nhằm giúp trẻ khắc sâu kiến thức, phát triển trí tuệ ở
trẻ một cách toàn diện.
Ngoài việc xây dựng cho trẻ một môi trường tốt về vật chất, thì việc xây
dựng cho trẻ một môi trường tốt về tin thần cũng rất quan trọng. Bởi vậy bản thân
luôn quan tâm, gần gũi, giao tiếp thân thiện, cởi mở với trẻ, luôn chú ý thể để hiện
tình cảm yêu thương, thái độ tôn trọng, tin tưởng trẻ, điều đó là động lực tạo cơ hội
cho trẻ bộc lộ những suy nghĩ, tâm tư nguyện vọng của mình. Bên cạnh đó, bản
thân tôi luôn tạo mọi điều kiện để trẻ được giao tiếp và thể hiện sự quan tâm của
mình đối với mọi người, đối với sự vật hiện tượng gần gũi xung quanh. Mọi cử chỉ,
lời nói, việc làm của tôi mẫu mực để trẻ noi theo. Trong các cuộc giao tiếp giữa cô
và trẻ, giữa người lớn với trẻ, bản thân luôn tạo mọi cơ hội để trẻ được bày tỏ, nêu
lên những suy nghĩ, cảm xúc của mình, luôn đặt trẻ lên hàng đầu, coi trẻ là trung
tâm trong mọi cuộc trò chuyện, giao tiếp.
2.2.2. Biện pháp 2: Lựa chọn các góc chơi phù hợp với trẻ ở lớp mình.
Với quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, ở các hoạt động góc giáo viên dựa vào
nhu cầu, hứng thú, khả năng, thế mạnh của trẻ để giúp đỡ trẻ tham gia vào hoạt

động góc. Trẻ ở mỗi lứa tuổi có mức độ nhận thức và khả năng chú ý có chủ định
khác nhau. Chính vì vậy, các góc chơi trong lớp cũng cần phải được lựa chọn phù
hợp với từng độ tuổi. Tôi đã dựa vào mức độ nhận thức và khả năng chú ý có chủ
đích cũng như tâm sinh lí của lứa tuổi mẫu giáo lớn của lớp tôi để lựa chọn các góc
chơi sao cho phù hợp, cụ thể:
Khi lựa chọn các góc chơi cho trẻ lớp tôi, tôi thực hiện theo các tiêu chí sau:
5


Thứ nhất, tôi phân chia các góc chơi trong lớp phù hợp và hợp lý, thuận tiện
cho trẻ hoạt động. Góc yên tĩnh, xa góc hoạt động ồn ào (góc xây dựng, góc đóng
vai ở gần nhau và xa góc học tập).
Thứ hai, tôi tuyệt đối không sắp xếp góc động-tĩnh xen nhau sẽ làm ảnh
hưởng đến hoạt động của trẻ.
Ví dụ: Góc xây dựng gần với góc bán hàng để trẻ có thể đi lại dễ dàng trao
đổi mua bán đồ.
Mỗi tuần tôi chọn ít nhất 1-3 nội dung trên mỗi góc chơi và tùy từng ngày để
tôi có thể sắp xếp, lựa chọn và thay đổi từng nội dung, từng góc chơi cho phù hợp
để giúp trẻ không bị nhàm chán.
Ví dụ: Thứ 2,3 cho trẻ chơi ở góc xây dựng, phân vai, học tập, nghệ thuật,
nhưng thứ 4,5,6 có thể cho trẻ chơi thêm góc thiên nhiên hoặc thứ 2,3 cho trẻ chơi
mẹ con, nấu ăn, nhưng thứ 4,5,6 có thể bổ sung thêm góc bán hàng hoặc bác sỹ để
gây được sự hứng thú cho trẻ.
Thứ ba, tôi luôn dành chỗ cho hoạt động chung theo nhóm và chỗ cho hoạt
động cá nhân. Các góc nên có khoảng rộng, cách nhau hợp lý để đảm bảo an toàn
và vận động của trẻ.
Thứ tư, tôi luôn tạo khoảng cách giữa các góc chơi một cách hợp lý, chẳng
hạn góc xây dựng chiếm nhiều vị trí nhất.
Ví dụ: Ở chủ điểm thế giới động vật tôi cho trẻ xây vườn thú và trẻ sắp xếp
thành từng khu như: động vật sống trong rừng, động vật sống nuôi trong nhà.

Thứ năm, khi xây dựng các góc luôn chú ý đến thuận lợi cho sự bao quát trẻ
của cô.
2.2.3. Biện pháp 3: Chuẩn bị nguyên vật liệu, đồ dùng đồ chơi ở các góc chơi.

Muốn cho trẻ hoạt động tốt hoạt động này, thì ngay từ đầu năm học tôi đã
lên kế hoạch cho việc làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ ở các góc cho trẻ trong lớp
của mình. Vì vậy, sự chuẩn bị đồ dùng của cô là hình thức hấp dẫn để trẻ khám phá
và tham gia vào các vai một cách cụ thể. Nhờ có đồ dùng, đồ chơi sáng tạo sẽ thu
hút trẻ tham gia vào các góc chơi. Mỗi góc chơi có một hoặc nhiều loại đồ dùng,
đồ chơi phù hợp với góc chơi đó. Một số loại đồ dùng đơn giản trẻ hợp tác cùng
bạn, cùng cô để tạo ra.
Từ những nguyên vật liệu rất đơn giản như vải nỉ, que đè lưỡi, hộp sữa chua,
hộp váng sữa, xốp bitip, vỏ hộp phomai, thùng catton, tranh ảnh, giấy màu,
format… tôi đã làm ra những đồ dùng đồ chơi đẹp, hấp dẫn ở các góc chơi giúp trẻ
chơi hứng thú hơn mà đảm bảo an toàn, không có tính chất độc hại.
Ví dụ: Góc xây dựng tôi đã làm cỏ bằng xốp bitip, hoa cây thông, rồi gắn
vào hộp sữa chua, phomai.
+ Tạo cây: cây dừa được làm bằng xốp bitit, bằng vỏ hộp rau câu, làm thân
cây và lá cây bằng vỏ chai nhựa, còn chậu cây tôi đẫ tận dụng chai nước lọc, hộp
sữa chua.
+ Làm hàng rào: Dựng miếng format làm hàng rào.
6


+ Làm ngôi nhà bằng các hộp sữa chua, bìa tát tông, giấy màu, thì sau câu,
ống hút, các vỏ sò, cắt gộp lại thành ngôi nhà.
Góc sách truyện, tôi đó tận dụng các tranh ảnh về các chủ đề như thực vật,
trang phục, đồ dùng trong gia đình, giao thông... để làm nên những quyển album
đẹp cho trẻ chơi ở góc sách truyện.
Góc học tập chúng tôi cũng đã tận dụng những miếng vải nỉ, giấy màu mĩ

thuật, đề can, lịch để cắt số… để tạo nên bộ đồ dùng đồ chơi cho trẻ khi chơi làm
quen với toán. Khi trẻ chơi sẽ dưới sự hướng dẫn của cô.
Còn ở góc cổ tích, thư viện tôi cũng làm một số con vật bằng rối tay khi tận
dụng những miếng vải nỉ may lại và sử dụng que đè lưỡi, tôi còn làm thêm một số
rối tay những người thân trong gia đình.
Ở góc âm nhạc tôi cũng làm một số mũ múa, hoa tay cho trẻ tham gia ở góc
âm nhạc.
Còn góc nội trợ hay là góc phân vai, tôi tận dụng các đồ dùng đồ chơi có sẵn
giúp trẻ chơi được tốt hơn và hứng thú trong khi chơi.
Để gây được hứng thú cũng như giúp trẻ có thêm nhiều kỷ năng trong cuộc
sống như kỷ năng làm đồ dùng, đồ chơi, kỹ năng biết hổ trợ, giúp đỡ người khác,
tôi đã tạo cơ hội để trẻ cùng cô làm và tạo ra những sản phẩm, những đồ chơi qua
đó biết quý trọng và bảo vệ chúng hơn khi chơi.
2.2.4. Biện pháp 4: Cách hướng dẫn trẻ chơi ở các góc chơi.
Thỏa thuận trong vai chơi là điều quan trọng nhất khi trẻ tiến hành chơi ở
các góc chơi, khi thỏa thuận giữa cô và cháu có sự trao đổi về cách chơi, vai chơi
mà trẻ chơi, ngoài ra trẻ còn biết một số nội dung cần thiết trong quá trình chơi.
Giáo viên cần chuẩn bị chu đáo các góc mà trẻ sẽ thực hiện chơi trong ngày
hôm đó, cô cần tôn trọng quyết định của trẻ khi trẻ quyết định chọn góc cháu thích.
Cô cần nêu ra góc chơi chính để trẻ thấy được tầm quan trọng của góc chơi
chính để trong buổi chơi sẽ làm nổi bật hơn các góc khác.
Trong quá trình chơi giáo viên nên hòa nhập đóng vai chơi.
Ví dụ như: Góc xây dựng, trẻ hiểu được xây nhà là cần có ai để xây, nguyên
vật liệu gỗ để xây nhà, khi xây công viên thì cần có những gì, xây như thế nào,
hàng rào các con sẽ xây như thế nào,… khi xây xong cho các chú kỹ sư xây dựng
khánh thành công trình của mình. Cô cần bao quát hết góc chơi và biết được cách
nhập vai của trẻ trong khi chơi.
Góc phân vai: Khu vực chơi đóng vai là nơi trẻ chơi các trò chơi giả bộ,
đóng vai. Trẻ rất thích chơi ở góc gia đình và tìm thấy ở đây sự liên kết giữa gia
đình và lớp học. Trẻ được tự do suy nghĩ, tưởng tượng và đóng vai: giáo viên, bác

sĩ, cha, mẹ, em bé,…..Trẻ khám phá, tìm hiểu các vai mà trẻ đóng. Qua góc phân
vai giúp trẻ hình thành kỹ năng sáng tạo, giao tiếp, xã hội, nhận thức, cảm xúc giúp
trẻ phát triển sự giao lưu qua lời nói, làm giàu vốn từ cho trẻ.. Bên cạnh đó, còn
giáo dục nhân cách cho trẻ
Góc nghệ thuật: Được chia ra thành 2 góc nhỏ, góc tạo hình và góc âm nhạc.
7


Đối với góc tạo hình: Tạo hình là hoạt động nghệ thuật luôn được trẻ ưa
thích, tạo cơ hội cho trẻ thử nghiệm, sáng tạo, khám phá mới, thích thú và tiếp
nhận cảm xúc. Ở góc tạo hình này cung cấp cho trẻ những vật liệu và cơ hội hoạt
động khác nhau như trẻ được vẽ bằng sáp màu, vẽ bằng cách in hình vân tay, tô
màu, nặn, xé dán, cắt dán, gấp… Ở góc nghệ thuật cháu sáng tạo ra các sản phẩm
mà cháu thích, năng khiếu cháu được phát triển qua hoạt động chơi.
Đối với góc âm nhạc: Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong chương trình
mẫu giáo. Đây là một hoạt động vui vẻ, giải trí, kích thích vận động chân tay và
được trẻ rất yêu thích. Âm nhạc cũng tạo nhiều cơ hội cho trẻ học được nhiều kỹ
năng, trẻ có thể thưởng thức âm nhạc một mình hay cùng với các bạn. Khi chơi ở
góc âm nhạc cần có dụng cụ âm nhạc, mũ múa, hoa tay, nhạc, máy catset hoặc
băng đĩa.
Góc thư viện: Sách, truyện là phần quan trọng trong đời sống của trẻ thơ,
xem sách, nghe đọc chuyện là một hoạt động thú vị đối với trẻ. Trẻ có thể xem
sách, truyện, các quyển album hay có thể dùng rối que để tự kể chuyện với nhau
nghe.
Góc học tập: Ở đây trẻ được chơi với những con số, giúp trẻ nhận biết được
các chữ số, biết đếm và biết đặt số tương ứng khi chơi ở góc học tập.
Góc ghép hình và lắp ráp: Hoạt động ghép hình và lắp ráp cung cấp nhiều cơ
hội phát triển sức tưởng tượng, sáng tạo, giúp phát triển kỹ năng và sự phối hợp
giữa mắt và tay. Cách bố trí các đồ chơi và các đồ vật khác cũng rất quan trọng,
giúp trẻ dễ dàng lựa chọn. Những nguyện vật liệu cần thiết cho góc ghép hình và

lắp ráp như các bộ ghép hình, lắp ráp đa dạng về hình dáng và kích thước.
Ví dụ: “Bác sĩ khám bệnh chăm sóc cho bệnh nhân, gia đình, bố mẹ chăm
sóc con, chuẩn bị bữa cơm cho gia đình, bán hàng, hay đóng vai những chú kỹ sư
xây những công trình đẹp”. Trẻ xúc động buồn vui theo vai chơi của mình, trẻ hồi
hộp lo lắng khi con ốm (trong trò chơi mẹ - con); Trẻ biết âu yếm, vuốt ve, chải
đầu cho búp bờ (trò chơi với búp bê); Trẻ ân cần có trách nhiệm với bệnh nhân; Trẻ
cần cù xếp từng viên gạch một cách kiên trì hoàn thành công trình xây dựng; Trẻ
sử dụng đầu óc tư duy khi chơi trò chơi ở góc học tập; Trẻ thể hiện khả năng thẩm
mỹ trong góc nghệ thuật...
Dù trẻ tham gia chơi ở góc chơi nào thì ở đó trẻ vẫn tự nhập vai và hoàn
thành tốt vai chơi của mình. Giáo viên cần hướng dẫn trẻ để trẻ tự hoàn thiện vai
chơi của mình, trẻ bước vào thế giới người lớn một cách tự nhiên nhất để thể hiện
hoạt động của họ qua đó giáo viên giúp trẻ mở rộng vốn hiểu biết về thế giới xung
quanh. Nội dung của hoạt động góc là cuộc sống hiện thực xung quanh trẻ, trong
khi hoạt động trẻ phản ánh cuộc sống đó một cách sáng tạo và độc đáo chứ không
phải mô phỏng hoàn toàn. Thông qua hoạt động góc trẻ thực sự làm chủ những gì
trẻ biết, tức là trẻ vận dụng những kinh nghiệm hiểu biết về cuộc sống xung quanh
để thực hiện nhu cầu chơi. Có thể nói trẻ thực sự là một chủ thể tích cực, hành
động một cách tự lực, tự nguyện và tự tin.
8


2.2.5. Biệp pháp 5. Đánh giá trẻ trong quá trình chơi.
Công tác kiểm tra, đánh giá trẻ trong quá trình chơi là một việc làm không
thể thiếu nhằm định hướng, hướng dẫn và khích lệ trẻ.
Trong quá trình trẻ nhập vai tham gia các hoạt động góc là một giáo viên tôi
luôn bao quát trẻ để có biện pháp và cách xử lí kịp thời, phù hợp và động viên
khuyến khích trẻ chơi tốt hơn. Tôi để trẻ sẽ tự giải quyết các vấn vấn đề theo suy
nghĩ của trẻ. Bản thân tôi hiểu được rằng khi trẻ hoạt động góc có nghĩa là đang
sống trong cuộc sống thực, trong khi chơi trẻ được đối thoại cùng nhau, trao đổi

thỏa thuận, thương lượng cùng nhau, trẻ phải nói cho bạn chơi hiểu và phải hiểu lời
bạn cùng chơi. Tình huống chơi và những hành động chơi ảnh hưởng thường
xuyên đến sự phát triển hoạt động trí tuệ đặc biệt là tư duy, trí tưởng tượng của trẻ.
Trong hoạt động vui chơi đứa trẻ học thay thế đồ vật này bằng đồ vật khác,
nhận đóng các vai khác nhau. Đó chính là cơ sở để phát triển trí tưởng tượng, vui
chơi cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ, tình huống chơi
đòi hỏi mọi đứa trẻ tham gia vào trò chơi phải có một trình độ giao tiếp bằng ngôn
ngữ nhất định. Nếu đứa trẻ không diễn đạt được mạch lạc nguyện vọng, ý kiến của
mình, nếu trẻ không hiểu được lời chỉ dẫn hay bàn bạc của bạn cùng chơi thì trẻ
không thể tham gia vào trò chơi được.
Bên cạnh đó tôi nhận thấy rằng vui chơi tác động rất mạnh đến đời sống tình
cảm của trẻ. Đứa trẻ lao vào trò chơi với tất cả tinh thần say mê của nó. Trong khi
chơi nó tỏ ra rất sung sướng và nhiệt tình. Khi phản ánh vào trò chơi những mối
quan hệ giữa người với người và nhập vào những mối quan hệ đó thì những rung
động mang tính người được gợi lên ở trẻ.
Trong trò chơi trẻ thể hiện được tình người. Trò chơi tác động mạnh đến trẻ
em trước hết là vì nó thâm nhập một cách dễ dàng hơn cả vào thế giới tình cảm của
chúng mà tình cảm đối với trẻ lại là động cơ hành động mạnh mẽ nhất. Giáo viên
cần động viên khích lệ trẻ, ở hoạt động góc giáo viên chỉ giữ vai trò hướng dẫn,
giúp trẻ tạo ra những tình huống có vấn đề.
Ví dụ: Ở “Góc xây dựng” trẻ giả vờ đóng vai chú công nhân, những việc làm
của trẻ giáo viên có thể quan sát xem sự cần cù, cặm cụi làm việc của người công
nhân, sự hợp tác với nhau trong công việc của trẻ để giáo viên có thể gợi ý, uốn
nắn kịp thời, tạo cho trẻ những đức tính lao động tốt. Hay ở góc “phân vai” trẻ thể
hiện là bác sĩ tốt hết lòng chăm sóc bệnh nhân của mình nhưng hoạt động của trẻ
không phải nhằm đến mục đích cuối cùng để chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân mà chỉ
để thỏa mãn nhu cầu xã hội của trẻ, làm quen và tham gia vào xã hội người lớn, tức
là hoạt động góc của trẻ không nhằm làm ra sản phẩm mà nằm trong sự hấp dẫn
của quá trình hoạt động.
Ví dụ: Ở “Góc học tập” trẻ tái tạo lại những gì cô dạy trẻ trên tiết học hoặc

những kiến thức chưa truyền tải hết trong tiết học, nhằm tạo cho trẻ sự ghi nhớ bền
vững, tư duy trừu tượng phát triển, tư duy logic, tư duy ngôn ngữ phát triển.
9


2.2.6. Biện pháp 6: Phối hợp với phụ huynh
Phối hợp với phụ huynh là một việc rất quan trọng, bởi việc giáo dục trẻ là
sự phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường. Các kiến thức trẻ tiếp thu được sẽ
được khắc sâu hơn nếu cả gia đình và cô giáo cùng dạy trẻ. Giáo viên nên trao đổi
với phụ huynh về sức khỏe, tính cách, khả năng nhận thức của trẻ, không những
thế giáo viên còn trao đổi về mọi vấn đề của trẻ khi ở nhà đó là nên hướng dẫn trẻ
từng công việc nhỏ, sau đó chỉ gợi ý để trẻ tự làm mọi việc, chứ phụ huynh không
nên làm thay trẻ, như vậy sẽ tạo được cho trẻ thói quen tự lập, tự chủ động, từ đó
trẻ sẽ trở nên tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Bên cạnh đó bản
thân luôn động viên trẻ đi học đều hơn, mạnh dạn tuyên truyền phụ huynh hỗ trợ
một số nguyên vật liệu, phế liệu để bản thân lựa chọn làm và trang trí góc chơi
thêm phong phú.
2.3. Kết quả đạt được.
Qua quá trình thực hiện với những biện pháp và cách làm trên, việc tổ chức
hoạt động góc của trẻ ở lớp tôi đạt được những kết quả đáng phấn khởi, cụ thể:
* Đối với trẻ:
100% trẻ rất yêu thích và hứng thú tham gia vào các hoạt động chơi ở các
góc. Trẻ mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp với mọi người, biết hòa đồng, nhường
nhịn các bạn trong nhóm chơi.
100% trẻ được mở rộng kiến thức và có thêm rất nhiều hiểu biết về các vai
chơi ở các góc theo từng chủ đề khác nhau.
Trẻ nhanh nhạy hơn trong cách xử lý các tình huống trong quá trình chơi, trẻ
biết tự tổ chức các hoạt động chơi ở các góc, biết thỏa thuận và chơi đúng vai chơi.
Đặc biệt, thông qua hoạt động góc trẻ nhanh nhẹn, tự tin hơn khi giao tiếp.
Trẻ có nhu cầu chơi ở các góc khác nhau. Trẻ biết đoàn kết khi chơi ở các góc,

Trong quá trình chơi trẻ có thể tự điều chỉnh một số hành vi không phù hợp.
Qua đánh giá trẻ cuối học kỳ 1 vừa qua, kết quả cho thấy:
TT

3
2
3

Tiêu chí

Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt
động góc
- Kỹ năng thành thạo khi tham gia
vào vai chơi.
- Trẻ mạnh dạn, chủ động, tự tin, có
nề nếp

SL trẻ
chưa đạt

Tỷ lệ
%

SL trẻ
đạt

Tỷ lệ %

0


0

26/26

100

1/26

3.8

25/26

96.2

26/26

100

0

* Đối với giáo viên:
Có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn đồ dựng đồ chơi và trang trí
các góc chơi sinh động lôi cuốn, kích thích trẻ tham gia vào các hoạt động.
10


Giáo viên linh hoạt, sáng tạo hơn trong việc tổ hoạt động góc cho trẻ và có
thể lồng ghép nhiều bài học giáo dục phù hợp trong các hoạt động. Đồng thời tạo
được sự đoàn kết, thân thiện, sự nỗ lực hoàn thành tốt vai chơi của trẻ.
Giáo viên góp phần xây dựng lấy trẻ làm trung tâm thông qua việc trẻ tự lựa

chọn và thể hiện vai chơi của mình.
Hình thức tổ chức cũng trở nên hấp dẫn, mới lạ hơn, tạo và gây được hứng
thú cho trẻ trong hoạt động.
* Đối với phụ huynh:
Phụ huynh có thêm nhiều kiến thức trong việc giúp trẻ thực hiện tốt về một
số kỹ năng như mạnh dạn trong giao tiếp, tự tin, chủ động trong mọi hoạt động.
Nhiều phụ huynh đã có ý thức trong công tác XHH, tự nguyện đóng góp nguyên
liệu, phế liệu để cô và cháu cùng chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động.
Phụ huynh quan tâm hơn về công tác CSND cùng như công tác CSGD trẻ.
* Bài học kinh nghiệm:
Qua gần một năm thực hiện đề tài “Một số biện pháp tổ chức cho trẻ 5-6
tuổi hoạt động góc theo hướng lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non” bản thân
tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
- Làm tốt công tác tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường trong việc mua
sắm các trang thiết bị, các loại đồ dùng đồ chơi phục vụ việc dạy và học.
- Giáo viên không ngừng học tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nắm chắc
cách tổ chức hướng dẫn không ngừng đổi mới trong phương pháp dạy và học lấy
trẻ làm trung tâm.
- Tích cực chủ động tìm tòi, sưu tầm thêm nhiều nguyên liệu làm phong phú,
làm nhiều đồ dựng đồ chơi đẹp, hấp dẫn trẻ và thay đổi theo chủ đề.
- Cần nắm vững đặc điểm và khả năng nhận thức của trẻ để giúp trẻ lựa chọn
góc chơi phù hợp. Luôn gần gũi với trẻ, tạo tình huống để kích thích trẻ chứ không
áp đặt trẻ.
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương tiện để tổ chức cho trẻ chơi một
cách có hiệu quả.
- Tích cực lồng ghép các bài học vào trong hoạt động góc của trẻ để trẻ lĩnh
hội bài học thông qua các vai chơi một cách tự nhiên nhất.
- Chú ý đến giáo dục từng cá nhân trẻ, luôn động viên, khuyến khích trẻ.
- Thường xuyên phối hợp với phụ huynh và các tổ chức xã hội để giáo dục
trẻ, người lớn phải luôn là tấm gương mẫu mực của trẻ.

Giáo viên có làm được những điều trên thì mới nâng cao hiệu quả tổ chức
hoạt động góc ở trường Mầm non.
3. PHẦN KẾT LUẬN:
3.1. Ý nghĩa của đề tài:
Hoạt động góc là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực xoay quanh trẻ, lấy trẻ
làm tung tâm. Bởi trong quá trình chơi trẻ tự bổ sung để mở rộng chủ đề chơi, nội
11


dung chơi, nội dung hoạt động. Hoạt động chơi của trẻ không phải là thật mà là giả
vờ, nhưng sự giả vờ lại mang tính chất rất thật.
Các trò chơi trong hoạt động góc không ngừng làm cho trí tuệ trẻ phát triển
mạnh mà còn ảnh hưởng đến phát triển tình cảm xã hội của trẻ. Là phương tiện
giáo dục đạo đức cho trẻ hướng tới cái đẹp, hình thành hành vi xã hội của trẻ,
thông qua đó giáo viên có thể nhận ra những hành vi không đúng để kịp thời uốn
nắn trẻ, hình thành thái độ tích cực của trẻ đối với bản thân.
Trong quá trình tổ chức cho trẻ hoạt động góc thì người giáo viên là người
nắm chắc phương pháp, có những biện pháp tổ chức linh hoạt thì mới tạo được sự
hứng thú cho trẻ khi tham gia hoạt động.
Từ kết quả của việc tổ chức hoạt động chơi lấy trẻ làm trung tâm ở các góc
trong các hoạt động ở lớp mẫu giáo 5-6 tuổi do tôi trực tiếp giảng dạy trong năm
học 2017 -2018, bước đầu có những hiệu quả tích cực đối với trẻ và phụ huynh.
Bản thân tôi nhận thấy vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục học hỏi, tìm kiếm giải
pháp, đúc rút kinh nghiệm ở các đơn vị bạn, để làm thế nào tổ chức các hoạt động
góc vào các hoạt động của trẻ 5-6 tuổi nói riêng và trẻ mẫu giáo trong trường nói
chung được phát triển toàn diện, thỏa mãn nhu cầu vui chơi của trẻ. Vì thế, việc tổ
chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm đặc biệt là thông qua hoạt động góc thì
chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non ngày một nâng cao, đạt được mục tiêu
đề ra không phụ lòng tin của các bậc phụ huynh và sự mong muốn của xã hội.
3.2. Kiến nghị, đề xuất:

* Đối với nhà trường:
- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tham mưu với các cấp, ban ngành,
đoàn thể, các tổ chức và cá nhân để huy động có nguồn kinh phí mua sắm các loại
đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị phù hợp phục vụ các hoạt động trong nhóm, lớp.
- Hàng năm bổ sung thêm tài liệu về lấy trẻ làm trung tâm, cũng như việc
ứng dụng chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non cho giáo viên.
Điều này góp phần nâng cao nhận thức của giáo viên về chuyên đề này.
- Tổ chức cho giáo viên đi tham quan trường bạn để học tập kinh nghiệm
trong việc trong việc tổ chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm vào các hoạt
động của trẻ.
- Tổ chức tập huấn cho giáo viên thường xuyên chuyên đề tổ chức các hoạt
động lấy trẻ làm trung tâm vào các hoạt động của trẻ.
* Đối với địa phương:
- Phối hợp cùng với nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền vận động.
- Tạo điều kiện về nguồn kinh phí cho nhà trường tăng trưởng cơ sở vật chất,
tu sửa nâng cấp trường lớp tạo điều kiện cho trẻ hoạt động.
* Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Tổ chức tập huấn chuyên đề, giới thiệu phổ biến các hoạt động lấy trẻ làm
trung tâm cho giáo viên để giáo viên có vốn hiểu biết về chuyên đề lấy trẻ làm
trung tâm.
12


Từ thực tế lớp tôi phụ trách, với những khó khăn mà bản thân tôi gặp phải
tôi đưa ra một số biện pháp, những kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ những vướng mắc
trong việc tổ chức cho trẻ 5-6 tuổi hoạt động góc theo hướng lấy trẻ làm trung tâm
trong trường mầm non. Mong rằng những biện pháp này sẽ được áp dụng một cách
có hiệu quả khi được các cấp, các đồng nghiệp góp ý, bổ sung thêm và tích cực đổi
mới trong công tác vận dụng để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đáp
ứng với nhu cầu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong giai đoạn hiện nay./.


13


MỤC LỤC
1. PHẦN MỞ ĐẦU:.......................................................................................Trang 1
1.1. Lý do chọn đề tài:....................................................................................Trang 1
1.2. Điểm mới và phạm vi áp dụng của đề tài : ...........................................Trang 2
1.2.1. Điểm mới của đề tài:.............................................................................Trang 2
1.2.2. Phạm vi áp dụng của đề tài:..................................................................Trang 2
2. PHẦN NỘI DUNG:....................................................................................Trang 2
2.1. Thực trạng:.............................................................................................. Trang 2
2.1.1. Thuận lợi:..............................................................................................Trang 3
2.1.2. Khó khăn:..............................................................................................Trang 3
2.1.3. Nguyên nhân của thực trạng:................................................................Trang 4
2.1.4. Điều tra thực tiễn:.................................................................................Trang 4
2.2. Các giải pháp:........................................................................................ Trang 4
2.2.1. Tạo môi trường đẹp, hấp dẫn, lôi cuốn trẻ: ................................... ......Trang 5
2.2.2.Lựa chọn các góc chơi phù hợp với trẻ ở lớp mình: .............................Trang 6
2.2.3. Chuẩn bị nguyên vật liệu, đồ dựng đồ chơi ở các góc chơi: ...............Trang 7
2.2.4. Cách hướng dẫn trẻ chơi ở các góc chơi: ............................................Trang 7
2.2.5. Phối hợp với phụ huynh: ....................................................................Trang 10
2.3. Kết quả đạt được:...................................................................................Trang 10
3. PHẦN KẾT LUẬN: ............................................................................... Trang 12
3.1. Ý nghĩa của đề tài:...... ..........................................................................Trang 12
3.2. Kiến nghị, đề xuất:.................................................................................Trang 13

14
×