Tải bản đầy đủ (.pptx) (13 trang)

Tập đọc Chim rừng Tây Nguyên Tiếng Việt lớp 2 tuần 22

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.07 MB, 13 trang )

Chim rừng Tây Nguyên

1


2


3


Hoạt động 1

Luyện đọc

4


Chim rừng Tây Nguyên
Những cơn gió nhẹ làm mặt nước hồ Y-rơ-pao
rung động. Bầu trời trong xanh soi bóng xuông đáy
hồ, mặt hồ càng xanh thêm và như rộng ra mênh
mông.
Nơi đây cất lên những tiếng chim ríu rít. Chim đại
bàng chân vàng mỏ đỏ đang chao lượn, bóng che
rợp mặt đất. Mỗi lần đại bàng vỗ cánh lại phát ra
những tiếng vi vu vi vút từ trên nền trời xanh thẳm,
giống như có hàng trăm chiếc đàn cùng hòa âm. Bầy
thiên nga trắng muốt đang bơi lội. Những con chim
kơpuc mình đỏ chót nhỏ như quả ớt cố rướn cặp mỏ
thanh mảnh của mình hót lên lanh lảnh nghe như


tiểng sáo.
Họ nhà chim đủ các loại, đủ các màu sắc ríu rít bay
đến đậu ở những bụi cây quanh hồ, tiếng hót rộn
vang cả mặt nước.

5


Tập đọc

Chim rừng Tây Nguyên

yện đọc: Y-rơ-pao, rộng ra, ríu rít, kơpuc, lanh lản

6


Hoạt động 2

Tìm hiểu bài

7


Tập đọc

Chim rừng Tây Nguyên
Hồ Y-rơ-pao đẹp như thế nào?

+ Mặt hồ rung động.

h soi bóng xuống đáy hồ, mặt hồ càng xanh thêm và như r

8


Tập đọc

Chim rừng Tây Nguyên
Quanh hồ Y-rơ-pao có những loại chim gì?
Chim đại bàng
Chim thiên nga
Chim kơpuc

9


Tập đọc

Chim rừng Tây Nguyên

m từ ngữ tả hình dáng, màu sắc, tiếng kêu, hoạt động của từng

10


Tập đọc

Chim rừng Tây Nguyên

Chim đại bàng?


Chân vàng, mỏ đỏ,mỗi lần vỗ cánh đều phát ra những tiếng vi vu vi vút

11


Tập đọc

Chim rừng Tây Nguyên
Chim thiên nga?

Trắng muốt, đang bơi lội

12


Tập đọc

Chim rừng Tây Nguyên
Chim kơpuc?

h đỏ chót, nhỏ như quả ớt, mỏ thanh mảnh, tiếng hót lanh lảnh như tiếng sá

13×