Tải bản đầy đủ (.ppt) (19 trang)

Su dung nang luong tiet kiem, hieu qua

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (605.31 KB, 19 trang )


NỘI DUNG TRÌNH BÀY
Tích hợp dạy học
sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả
Nội dung chính

Một số nguồn năng lượng

Những phát minh làm xanh thế giới

Phương án tích hợp

Một số chủ đề dạy học theo dự án

Ví dụ cụ thể
Một số nguồn năng lượng

Thủy điện (Hydro Power)
Một số nguồn năng lượng

Năng lượng gió (Wind Power)
Một số nguồn năng lượng

Năng lượng mặt trời (Solar Power)
Một số nguồn năng lượng

Năng lượng sóng (Wave Power)
Những phát minh làm Xanh thế giới

Các tấm pin năng lượng mặt trời màng mỏng


Không giống như các tấm pin
silicon to lớn đang chiếm ưu thế
trên thị trường, công nghệ màng
mỏng của Nanosola vừa nhẹ vừa
rẻ.

×