Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Sơ yếu lý lịch

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (78.75 KB, 2 trang )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
SƠ YẾU LÝ LỊCH
Họ và tên: HUỲNH DỦ XỒN Bí danh: Không
Họ tên thường dùng: Huỳnh Dủ Xồn
Ngày tháng năm sinh: ngày 02 tháng 07 năm 1981
Sinh quán: Nha Trang – Khánh Hòa
Số chứng minh nhân dân: 225144798
Trú quán: 37/2A Lạc Long Quân – Nha Trang – Khánh Hòa
Số điện thoại nhà: (058)3876121
Số điện thoại di động: 0985644161
Email:
Thành phần gia đình: Công nhân Bản thân: Trí thức
Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Đảng phái: Không
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn kỹ thuật: Đại học sư phạm toán
Ngày kết nạp Đảng cộng Sản Việt Nam: 13/10/2004
Ngày kết nạp Đảng cộng Sản Việt Nam chính thức: 13/10/2005
Nay là hội viên đoàn thể : Ban chấp hành xã đoàn Vĩnh Phương – Nha Trang – Khánh Hòa
Chức vụ và nơi công tác hiện nay: Giáo viên trường THCS Nguyễn Công Trứ - Nha Trang –
Khánh Hòa
Số Passport: B3795854
Mã số: VNM
Loại : P
Ngày cấp: 01/03/2010
Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh
Tổ nhóm chuyên môn: Tổ Tự nhiên 1
Họ và tên hiệu trưởng: (Ông) Lê Lý Hoàng Lâm
Điện thoại di động: 0983335660
Số điện thoại trường: (058)3725034
Địa chỉ trường: Trường THCS Nguyễn Công Trứ


Thôn Như Xuân – Xã Vĩnh Phương – TP Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
I- QUAN HỆ GIA ĐÌNH
A/ Họ tên cha: Huỳnh Xương Trúc Tuổi: 52
Tên thường gọi: Huỳnh Xương trúc Bí danh: không
Sinh quán: Nha Trang – Khánh Hòa
Trú quán: 37/2A Lạc Long Quân – Nha Trang – Khánh Hòa
Hiện làm: Nhân viên ban quản lý chợ Đầm – Nha Trang – Khánh Hòa
B/ Họ tên mẹ: Lê Thị Cảnh Tuổi: 52
Tên thường gọi: Lê Thị Cảnh Bí danh: không
Sinh quán: Quãng Ngãi
Trú quán: 37/2A Lạc Long Quân – Nha Trang – Khánh Hòa
Hiện làm: Buôn bán
C/ Anh chị em ruột
1. Em gái:Huỳnh Thị Dủ Ta Tuổi: 28
Tên thường gọi: Huỳnh Thị Dủ Ta Bí danh: không
Sinh quán: Nha Trang – Khánh Hòa
Trú quán: 37/2A Lạc Long Quân – Nha Trang – Khánh Hòa
Hiện làm: Nhân viên phòng nhân sự Sunrise – Nha Trang – Khánh Hòa
2. Em trai:Huỳnh Dủ Phong Tuổi: 23
Tên thường gọi: Huỳnh Dủ Phong Bí danh: không
Sinh quán: Nha Trang – Khánh Hòa
Trú quán: 37/2A Lạc Long Quân – Nha Trang – Khánh Hòa
Hiện làm: Nhân viên công ty Dược Khánh Hòa - Nha Trang – Khánh Hòa
II- QUAN HỆ XÃ HỘI
- Bạn bè nhiều nhưng không thân thiết với ai
III – KHEN THƯỞNG
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008
- Giáo viên dạy giỏi Huyện năm học 2003-2004; 2007-2008
- Tỉnh tặng bằng khen năm 2008
Nha Trang, ngày 28 tháng 2 năm 2010

Người khai
Huỳnh Dủ Xồn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×