Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II TOÁN 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (74.87 KB, 2 trang )

Thứ ngày tháng năm 2010
Họ và tên:……………….......... KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ II
Lớp :……………………... MÔN : TOÁN (Thời gian 60phút)
Điểm Lời nhận xét của giáo viên.
Đề bài: I/ Trắc nghiệm(5 điểm): Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời
đúng:
Câu 1: Phân số
5
4
bằng:
A.
16
20
B.
20
16
C.
15
16
D.
16
12

Câu 2: Kết quả của phép tính :
14
5
7
6
+
là.
A.


21
11
B.
14
11
C.
7
11
.
14
17
D
Câu 3: Kết quả của phép nhân 428
×
123 là.
A. 52 644 B. 25 644 C. 56 424 D . 46 524
Câu 4: Kết quả của phép tính chia 7 350 : 42 là.
A. 751 B. 517 C. 157 D. 175
Câu 5: Kết quả của phép tính
14
5
4
5
7
3
−×
là ?
A.
28
4

B.
28
5
C.
28
6
D.
28
8
II/Tự luận (5 điểm):
Câu 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 90 dm, chiều rộng bằng
5
4

chiều dài.
a/ Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó.
b/Tính diện tích của mảnh vườn đó ra đơn vị mét vuông.
Giải.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Câu 2:Viết tất cả giá trị của

Χ
biết rằng 33


Χ


48 và X chia hết cho 3.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

GỢI Ý ĐÁP ÁN
I/ Trắc nghiệm: ( 5 điểm)
Khoanh đúng mỗi câu ghi 1 điểm
Câu 1: Khoanh vào B.
Câu 2: Khoanh vào C.
Câu 3: Khoanh vào A.
Câu 4: Khoanh vào D.
Câu 5: Khoanh vào B.
II/Tự luận: (5 điểm)
Câu 1: 3,5
- Vẽ đúng sơ đồ ghi 0,5 điểm.
Giải.
Tổng số phần bằng nhau là.
5 + 4 = 9 (phần)
Chiều dài mảnh vườn là.
90 : 9
×
5 = 50(dm)
Chiều rộng mảnh vườn là.

90 – 50 = 40(dm)
Diện tích mảnh vườn đó là.
50
×
40 = 2000 (dm
2
)
Đổi : 2000 dm
2
= 20 m
2
Đáp số: a. 50 dm ; 40dm
b. 20 m
2
- Học sinh nêu đúng lời giải và tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm.
- Đổi đúng đơn vị ghi 0,5 điểm.
- Ghi đúng đáp số ghi 0,5 điểm.
Câu 2: (1,5điểm)
Các giá trị của X là: 36;39;42;45
- Hs nêu đúng 4 giá trị ghi 1,5 điểm

×