Tải bản đầy đủ (.pdf) (7 trang)

Tài liệu truyền thông marketing của bạn có tạo được ấn tượng đúng không?

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (68.01 KB, 7 trang )

Tài liệu truyền thông marketing của bạn có
tạo được ấn tượng đúng không?

Tiêu chí đầu tiên trong 3 tiêu chí mà một tài liệu truyền thông
marketing hiệu quả cần đạt được - đó là "Tài liệu truyền thông của
bạn có tạo được ấn tượng không?".
Ở bài viết tuần trước, trong chuyên đề mở rộng về thương hiệu,
chúng ta đã thảo luận về các loại tài liệu truyền thông marketing
xuất phát từ kế hoạch marketing hàng năm của doanh nghiệp và
tiêu chí đầu tiên trong 3 tiêu chí mà một tài liệu truyền thông
marketing hiệu quả cần đạt được - đó là "Tài liệu truyền thông của
bạn có tạo được ấn tượng không?". Hiện chúng ta đã sẵn sàng cho
tiêu chí thứ hai - "Tài liệu truyền thông marketing của bạn có tạo
được ấn tượng đúng không?".
Để tạo được ấn tượng "đúng", thông điệp cần chuyển tải phải đáp
ứng được những mục tiêu cụ thể thiết lập trong bản mô tả tiêu chí
sáng tạo vốn luôn được chuẩn bị trước khi quá trình sáng tạo bắt
đầu. Theo kinh nghiệm của tôi, hầu hết những mục tiêu này thường
không quá khó hiểu hay quá khó nắm bắt đối với đội ngũ sáng tạo
cũng như đối với các doanh nghiệp. Bản mô tả tiêu chí thường bao
gồm những mục tiêu truyền thông marketing tổng thể, đối tượng
khách hàng mục tiêu, chiến lược định vị, các đặc tính và lợi ích nổi
trội nhất của sản phẩm hoặc dịch vụ. Tất cả những thông tin trên
được sử dụng làm nền tảng cho thông điệp quan trọng nhất sẽ được
chuyển tải.
Một tiêu chí khác cần được đề cập trong mọi bản tiêu chí, song tiêu
chí này thường bị xem nhẹ hoặc hiểu sai - đó là cảm giác quan
trọng nhất cần chuyển tải. Điều này thật bất lợi, bởi theo các nhà
tâm lý học, hầu hết các quyết định mua sắm chủ yếu phụ thuộc vào
cảm xúc. Thậm chí ngay cả đối với những thương vụ kinh doanh
cũng vậy.


Giống như các họa sỹ, các nhà làm phim hay những chuyên gia
thường sử dụng các thủ pháp hình ảnh trong chuyên ngành của họ;
các nhà thiết kế và giám đốc nghệ thuật cũng sử dụng "ngôn ngữ"
hình ảnh cho công việc sáng tạo của mình. Bằng việc sử dụng các
yếu tố hình ảnh này một cách khéo léo, họ có thể khơi gợi lên
những cảm giác như mục tiêu đã được xác lập cẩn thận trong bản
mô tả tiêu chí.
Kiểu chữ là một trong những yếu tố hình ảnh như vậy. Trong
chuyên đề thương hiệu này, một bài viết trước đây đã mô tả việc
lựa chọn đúng kiểu chữ thương hiệu để sử dụng cho hệ thống bản
sắc nhận diện thương hiệu, chúng ta từng đề cập đến "âm điệu" mà
một kiểu chữ được chọn lựa cẩn thận có thể chuyển tải hiệu quả
trong các tài liệu truyền thông thương hiệu dưới dạng in ấn. Những
nguyên tắc đó cũng được áp dụng tương tự đối với các tài liệu
truyền thông marketing nói chung và kết quả thu được có thể rất ấn
tượng.
Màu sắc là một yếu tố thể hiện khác có khả năng tạo nên phong
thái cảm xúc nhất định cho các tài liệu truyền thông marketing.
Hơn bất cứ yếu tố hình ảnh nào khác, màu sắc gắn liền với nền
tảng văn hoá, do đó thông điệp cảm xúc mà mỗi màu sắc chuyển
tải có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Các nhà kinh doanh
và tiếp thị cần lưu ý điều này khi chuẩn bị các tài liệu truyền thông
để sử dụng ở các thị trường nước ngoài.
Ảnh chụp có thể ghi lại hình ảnh của một sản phẩm hay một tình
huống mà đông đảo người xem có thể dễ dàng hiểu được, đó là lý
do vì sao nhiếp ảnh là phương thức được sử dụng rất nhiều trong
các tài liệu truyền thông marketing. Song một nhà nhiếp ảnh giỏi
không chỉ dừng lại ở việc mô tả thực tế nếu như anh ta ý thức được
rằng cần phải tạo ra những cảm xúc nhất định theo yêu cầu đã đề
cập trong bản mô tả tiêu chí. Tại những thị trường tự do với nhiều

năm phát triển các hoạt động truyền thông marketing, khả năng
diễn đạt cảm xúc - những cảm xúc rõ ràng - thông qua nghệ thuật
nhiếp ảnh, chính là dấu ấn của một nhiếp ảnh gia tài năng.
Thường thì mỗi nhà nhiếp ảnh sẽ có một phong cách riêng, có thể
phù hợp hoặc không phù hợp với
những yêu cầu thể hiện cảm xúc mà bản tiêu chí đề ra. Vì vậy,
trách nhiệm của nhà thiết kế hay các giám đốc nghệ thuật là lựa
chọn một nhà nhiếp ảnh có phong cách phù hợp nhất với yêu cầu
đặt ra và sau đó phối hợp với họ trong suốt quá trình chụp hình để
thu được hiệu quả cao nhất từ những bức ảnh thực hiện được.
Còn một vài yếu tố hình ảnh khác nữa mà một nhà thiết kế hay một
giám đốc nghệ thuật giỏi có thể sử dụng để khơi gợi những cảm
xúc nhất định thông qua một loại hình tài liệu truyền thông
marketing cụ thể. Chúng ta sẽ thảo luận tiếp về những yếu tố này
trong bài viết tuần tới.

Tài liệu truyền thông marketing của bạn có tạo được ấn tượng
đúng không?
Tiêu chí đầu tiên trong 3 tiêu chí mà một tài liệu truyền thông
marketing hiệu quả cần đạt được - đó là "Tài liệu truyền thông của
bạn có tạo được ấn tượng không?".
Ở bài viết tuần trước, trong chuyên đề mở rộng về thương hiệu,
chúng ta đã thảo luận về các loại tài liệu truyền thông marketing
xuất phát từ kế hoạch marketing hàng năm của doanh nghiệp và
tiêu chí đầu tiên trong 3 tiêu chí mà một tài liệu truyền thông
marketing hiệu quả cần đạt được - đó là "Tài liệu truyền thông của
bạn có tạo được ấn tượng không?". Hiện chúng ta đã sẵn sàng cho
tiêu chí thứ hai - "Tài liệu truyền thông marketing của bạn có tạo
được ấn tượng đúng không?".
Để tạo được ấn tượng "đúng", thông điệp cần chuyển tải phải đáp

ứng được những mục tiêu cụ thể thiết lập trong bản mô tả tiêu chí
sáng tạo vốn luôn được chuẩn bị trước khi quá trình sáng tạo bắt
đầu. Theo kinh nghiệm của tôi, hầu hết những mục tiêu này thường
không quá khó hiểu hay quá khó nắm bắt đối với đội ngũ sáng tạo
cũng như đối với các doanh nghiệp. Bản mô tả tiêu chí thường bao
gồm những mục tiêu truyền thông marketing tổng thể, đối tượng
khách hàng mục tiêu, chiến lược định vị, các đặc tính và lợi ích nổi
trội nhất của sản phẩm hoặc dịch vụ. Tất cả những thông tin trên
được sử dụng làm nền tảng cho thông điệp quan trọng nhất sẽ được
chuyển tải.
Một tiêu chí khác cần được đề cập trong mọi bản tiêu chí, song tiêu
chí này thường bị xem nhẹ hoặc hiểu sai - đó là cảm giác quan
trọng nhất cần chuyển tải. Điều này thật bất lợi, bởi theo các nhà
tâm lý học, hầu hết các quyết định mua sắm chủ yếu phụ thuộc vào
cảm xúc. Thậm chí ngay cả đối với những thương vụ kinh doanh
cũng vậy.
Giống như các họa sỹ, các nhà làm phim hay những chuyên gia
thường sử dụng các thủ pháp hình ảnh trong chuyên ngành của họ;
các nhà thiết kế và giám đốc nghệ thuật cũng sử dụng "ngôn ngữ"
hình ảnh cho công việc sáng tạo của mình. Bằng việc sử dụng các

×