Tải bản đầy đủ (.doc) (116 trang)

Giáo án thể dục lop 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.65 MB, 116 trang )

Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa

GIÁO ÁN THỂ DỤC SỐ: 01
A. Tên bài dạy:
- GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC 4
- TRÒ CHƠI “ CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC”
B. Mục tiêu- yêu cầu:
- Yêu cầu học sinh : Biết một số nội dung cơ bản của chương trình và
có thái độ học tập đúng
- Phổ biến cho HS một số yêu cầu, nội quy tập luyện. Yêu cầu HS biết
được những điểm cơ bản để thuẹc hiện trong các giờ học thể dục.
- Biên chế tổ , chọn cán sự bộ môn. Yêu cầu học sinh nắm được cách
chơi, rèn luyện sự khéo léo,nhanh nhẹn.
Ngày soạn tháng năm 2006
Đòa điểm: Phước Thịnh
TIẾT CHƯƠNG TRÌNH: 01
C. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp:
- Thuyết trình
D. Dụng cụ:
- Chuẩn bò : 1 còi
- 4 quả bóng cỡ nhỡ bằng nhựa, cao su hay bằng da.
- ……………………………………………………………………………………………………………

PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. MỞ ĐẦU: 5’ -7’
1. Nhận lớp:
1’ - Tập hợp lớp- lớp trưởng báo cáo và thực hiên thủ tục lên lớp. - Lớp tập trung 4 hàng dọc

2. Kiểm tra bài cũ:
3. Phổ biến bài mới:


2’ Phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học Lớp tập trung 4 hàng dọc
4. Khởi động:
3’-4’
- Chung:
Đứng tại chỗ hát vàvỗ tay Cho cả lớp xếp thành 1 vòng tròn.
ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
1

Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa

- Chuyên môn:
Tổ chức trò chơi ” Tìm người chỉ huy”
PHẦN NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
II. CƠ BẢN: 23’-25’
1. Nội dung:
13’-14’ a) Giới thiệu chương trình TD lớp 4 - Học sinh đứng theo đội hình 4 hàng ngang.
Học 2 tiết/tuần, học trong 35 tuần, cả năm 70 tiết
Nội dung bao gồm : ĐHĐN,Bài TD phát triển chung, bài tập
Rèn kỹ năng cơ bản, trò chơi vận động và đặc biệt có môn học
tự chọn như: đá cầu ném bóng
b) Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện như: trang phục….
c) Biên chế tổ tập luyện.
2. Trò chơi:
5’-6’ “ Chuyền bóng tiếp sức” GV làm mẫu và phổ biến luật chơi có - Cả lớp tập trung thành 4 hàng ngang nghe phổ
2 cách chuyền bóng biến
-Cách1:xoay người qua trái hoặc qua phải ròi chuyền cho nhau
- Cách 2: Chuyển bóng qua đầu cho nhau.
Cả lớp chơi thử cả 2 cách, khi thấy cả lớp biết chơi mới bắt đầu - Cho 2 tổ chơi cùng một lúc, sau đó cho đội
cho chơi chiùnh thức có phân thắng thua. Thắng chơi với đội thắng để giành ngôi vô đòch
3. Chạy bền:

5’ - Phạt tổ chơi có thành tích kém nhất bằng cách cò xung - lò cò theo hàng do quản trò quy đònh.
quanh đội hình. Tùy theo phạm vò rộng(hẹp) có cách phạt khác
Nhau.
III.KẾT THÚC: 5’
1. Nhận xét :
1-2’ - GV cùng HS hệ thống lại bài 1 vài HS nhắc lại.
- GV nhận xét và đánh giá giờ học và giao bài về nhà
2. Hồi tónh:
2-3’ Đứng tại chỗ hát, vỗ tay. Lớp tập trung thành 1 vòng tròn.
Thả lỏng toàn thân, tập trung các cơ khớp.
ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
2

Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa

3. Xuống lớp:
1’ GV hô “ THỂ DỤC” – Cả lớp hô “ KHỎE” Lớp tập trung thành 4 hàng ngang.
BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC
(Duyệt) (Duyệt) ( Ký và ghi rõ họ và tên)
PHÒNG GD-ĐT TP NHA TRANG
Trường Tiểu học: Phước Thịnh
GIÁO ÁN THỂ DỤC SỐ: 01
A. Tên bài dạy:
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ
- Trò chơi “ Chạy tiếp sức”
B. Mục tiêu- yêu cầu:
- Củng cố và nâng cao kỹ thuật: tập hợp hàng dọc, dóng hàng , điểm
số, đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Yêu cầu học sinh : Tập hợp nhanh, trật tự, đôïng tác điểm số, đứng
nghiêm, đứng nghỉ phải đều, dứt khoát, đúng theo khẩu lệnh của GV

hô.
- Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi
Ngày soạn tháng năm 2006
Đòa điểm: Phước Thịnh
TIẾT CHƯƠNG TRÌNH: 02
C. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp:
- Trực quan, diễn giải
D. Dụng cụ:
- Chuẩn bò : 1 còi
- 2- 4 là cờ đuôi nheo, kẻ , vẽ sân trò chơi
- ……………………………………………………………………………………………………………

PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. MỞ ĐẦU: 5’ -7’
1. Nhận lớp:
1’ - Tập hợp lớp- lớp trưởng báo cáo và thực hiên thủ tục lên lớp. - Lớp tập trung 4 hàng dọc

ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
3

Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa

2. Kiểm tra bài cũ:
3. Phổ biến bài mới:
2’ Phổ biến nội dung : Lớp tập trung 4 hàng dọc- nhắc lại nội quy tập
Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng
luyện chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện
nghỉ Trò chơi “ Chạy tiếp sức”
4. Khởi động:

3’-4’
- Chung:
1-2’ Đứng tại chỗ hát vàvỗ tay Cho cả lớp xếp thành 1 vòng tròn.
- Chuyên môn:
2-3’ Tổ chức trò chơi ” Tìm người chỉ huy”
PHẦN NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
II. CƠ BẢN: 23’-25’
1. Nội dung:
8-10’ Ôn tập hợp Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng - Học sinh đứng theo đội hình 4 hàng ngang.
nghiêm, đứng nghỉ
GV hướng dẫn :Chia tổ tập luyện Theo tổ tự tập dưới sự quan sát của GV và sửa
Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn. sai.
2. Trò chơi:
8-10’ “ Chạy tiếp sức” GV làm mẫu và phổ biến luật chơi có - Cả lớp tập trung thành 4 hàng dọc nghe phổ
2 cách chuyền bóng Biến luật chơi và bắt đầu chơi
Cả lớp chơi thử, khi thấy cả lớp biết chơi mới bắt đầu
cho chơi.
GV quan sát, nhận xét biểu dương tổ thắng cuộc - Cho 2 tổ chơi cùng một lúc, sau đó cho đội
Thắng chơi với đội thắng để giành ngôi vô đòch
3. Chạy bền:
ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
4

Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa

III.KẾT THÚC: 5’
1. Nhận xét :
1-2’ - GV cùng HS hệ thống lại bài 1 vài HS nhắc lại.
- GV nhận xét và đánh giá giờ học và giao bài về nhà
2. Hồi tónh:

2-3’ GV cho học sinh đi nối tiếp thành một vòng tròn lớn vừa đi vừa Đội hình 1 vòng tròn.
làm động tác thả lỏng
3. Xuống lớp:
1’ GV hô “ THỂ DỤC” – Cả lớp hô “ KHỎE” Lớp tập trung thành 4 hàng ngang.
BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC
(Duyệt) (Duyệt) ( Ký và ghi rõ họ và tên)
PHÒNG GD-ĐT TP NHA TRANG
Trường Tiểu học: Phước Thịnh
GIÁO ÁN THỂ DỤC SỐ: 02
A. Tên bài dạy:
- Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng.
- Trò chơi “ Thi xếp hàng nhanh”
B. Mục tiêu- yêu cầu:
-Củng cố và nâng cao kỹ thuật: quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng.
-Yêu cầu học sinh : dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự , động tác quay
phải, quay trái đúng kỹ thuật, đều, đẹp, đúng khẩu lệnh.
- Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, trật tự nhanh nhẹn, hào hứng trong
khi chơi
Ngày soạn tháng năm 2006
Đòa điểm: Phước Thịnh
TIẾT CHƯƠNG TRÌNH: 03
C. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp:
- Trực quan, diễn giải, thực hành
D. Dụng cụ:
- Chuẩn bò : 1 còi
- ……………………………………………………………………………………………………………

ĐLVĐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
5


Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa

PHẦN NỘI DUNG
I. MỞ ĐẦU: 5’ -7’
1. Nhận lớp:
1’ - Tập hợp lớp- lớp trưởng báo cáo và thực hiên thủ tục lên lớp. - Lớp tập trung 4 hàng dọc

2. Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra cách tập hợp, dóng hàng. Tổ chức kiểm tra theo tổ
3. Phổ biến bài mới:
2’ Phổ biến nội dung: Lớp tập trung 4 hàng dọc- nhắc lại nội quy tập
: Dàn hàng, dồn hàng , động tác quay
luyện chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện
phải, quay trái Trò chơi “ Thi xếp hàng nhanh”
4. Khởi động:
3’-4’
- Chung:
1-2’ Đứng tại chỗ hát vàvỗ tay Cho cả lớp xếp thành 1 vòng tròn.
Giậm chân tại chỗ đếm theo nhòp 1-2 Xếp thành 4 hàng dọc
- Chuyên môn:
2-3’ Tổ chức trò chơi ” Tìm người chỉ huy” Đội hình vòng tròn
PHẦN NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
II. CƠ BẢN: 23’-25’
1. Nội dung:
10-12’ Ôn tập : quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng - Học sinh đứng theo đội hình 4 hàng dọc
GV hướng dẫn :điều khiển tập có nhận xét sửa sai Hs thực hiện
Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn Theo tổ tự tập dưới sự quan sát của GV và sửa
.Cả lớp tập để củng cố sai.GV điểu khiển
2. Trò chơi:

8-10’ “ Thi xếp hàng nhanh” GV nêu trò chơi, giải thích cách chơi rồi
cho 1 tổ chơi thử ù
- Cả lớp tập trung thành 4 hàng dọc nghe phổ
Biết luật chơi và bắt đầu chơi
GV quan sát, nhận xét biểu dương tổ thắng cuộc - Cho 4 tổ chơi cùng một lúc, sau đó cho đội
Thắng chơi với đội thắng để giành ngôi vô đòch
3. Chạy bền:
ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
6

Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa

III.KẾT THÚC: 5’
1. Nhận xét :
1-2’ - GV cùng HS hệ thống lại bài 1 vài HS nhắc lại.
- GV nhận xét và đánh giá giờ học và giao bài về nhà
2. Hồi tónh:
2-3’ GV cho học sinh :làm động tác thả lỏng Đội hình 1 vòng tròn.
3. Xuống lớp:
1’ GV hô “ THỂ DỤC” – Cả lớp hô “ KHỎE” Lớp tập trung thành 4 hàng ngang.
BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC
(Duyệt) (Duyệt) ( Ký và ghi rõ họ và tên)
PHÒNG GD-ĐT TP NHA TRANG
Trường Tiểu học: Phước Thịnh
GIÁO ÁN THỂ DỤC SỐ: 02
A. Tên bài dạy:
- Động tác Quay sau.
- Trò chơi “ Nhảy đúng, nhảy nhanh”
B. Mục tiêu- yêu cầu:
-Củng cố và nâng cao kỹ thuật: quay phải, quay trái, đi đều. Yc động tác

đều, đúng với khẩu lệnh.
-Yêu cầu học sinh : Nhận biết đúng hướng xoay người, làm quen với
động tác quay sau.
-Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, trật tự nhanh nhẹn, hào hứng trong khi
chơi
Ngày soạn tháng năm 2006
Đòa điểm: Phước Thịnh
TIẾT CHƯƠNG TRÌNH: 04
C. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp:
- Trực quan, diễn giải, thực hành
D. Dụng cụ:
- Chuẩn bò : 1 còi
- Kẻ sẵn sân chơi trò chơi
- ……………………………………………………………………………………………………………
ĐLVĐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
7

Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa


PHẦN NỘI DUNG
I. MỞ ĐẦU: 5’ -7’
1. Nhận lớp:
1’ - Tập hợp lớp- lớp trưởng báo cáo và thực hiên thủ tục lên lớp. - Lớp tập trung 4 hàng dọc

2. Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra quay phải, quay trái Tổ chức kiểm tra 1 vài học sinh
3. Phổ biến bài mới:
2’ Phổ biến nội dung:

Học động tác quay sau
Trò chơi: Nhảy đúng, nhay nhanh”
Lớp tập trung 4 hàng dọc- nhắc lại tên bài
học
4. Khởi động:
3’-4’
- Chung:
1-2’ Cho cả lớp khởi động xoay các khớp chân, tay Đội hình 4 hàng ngang
- Chuyên môn:
2-3’ Tổ chức trò chơi ” Diệt các con vật có hại” Đội hình vòng tròn
PHẦN NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
II. CƠ BẢN: 23’-25’
1. Nội dung:
10-12’ -Ôn tập : quay phải, quay trái, đi đều
- Học động tác kỹ thuật:: quay sau
- GV điều khiển tập 1-2 lần có nhận xét sửa sai
Chia tổ tập luyện- GV quan sát sửa chữa sai
sót cho các tổ
- GV làm mẫu động tác 2 lần: lần 1 làm chậm,
lần 2 vừa làm mẫu vừa giảng giải yếu lónh động
tác. Sau đó, cho 3 học sinh ra tập thử, GV nhận
xét sửa sai cho HS, cuối cùng cho cả lớp tập
theo khẩu lệnh của GV
- Chia tổ luyện tập, GV quan sát, nhận xét, sửa
ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
8

Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa

chữa sai sót cho HS

2. Trò chơi:
6-8’ “ Nhảy đúng, nhảy nhanh” GV tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu
tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi.
GV hoặc một nhóm HS làm mẫu cách nhảy ròi
cho 1 tổ chơi thử, sau đó cho cả lớp chơi 1-2 lần.
Cuối cùng cho cảc lớp thi đua chơi 2-3 lần. GV
quan sát, nhận xét biểu dương tổ thắng cuộc
3. Chạy bền:
III.KẾT THÚC: 4- 6’
1. Nhận xét :
1-2’ - GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét và đánh giá giờ học và giao bài về nhà
HS tập hợp hàng ngang
2. Hồi tónh:
2-3’ GV cho học sinh :hát một bài và vỗ tay theo nhòp:1-2’ Đội hình 1 vòng tròn.
3. Xuống lớp:
1’ GV hô “ THỂ DỤC” – Cả lớp hô “ KHỎE” Lớp tập trung thành 4 hàng ngang.
BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC
(Duyệt) (Duyệt) ( Ký và ghi rõ họ và tên)
PHÒNG GD-ĐT TP NHA TRANG
Trường Tiểu học: Phước Thịnh
GIÁO ÁN THỂ DỤC SỐ: 03
A. Tên bài dạy:
- Đi đều, đứng lại, quay sau.
- Trò chơi “ Kéo cưa lừa xẻ”
B. Mục tiêu- yêu cầu:
-Củng cố và nâng cao kỹ thuật: đi đều, đứng lại, quay sau.
-Yêu cầu học sinh : nhận biết đúng hướng quay, cơ bản đúng động tác,
đúng khẩu lệnh.
Ngày soạn tháng năm 2006

Đòa điểm: Phước Thịnh
TIẾT CHƯƠNG TRÌNH: 05
C. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp:
- Trực quan, diễn giải, thực hành
D. Dụng cụ:
- Chuẩn bò : 1 còi
- ……………………………………………………………………………………………………………
ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
9

Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa

-Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi

PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. MỞ ĐẦU: 5’ -7’
1. Nhận lớp:
1’ - Tập hợp lớp- lớp trưởng báo cáo và thực hiện thủ tục lên lớp. - Lớp tập trung 4 hàng dọc

2. Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra quay sau Tổ chức kiểm tra 1 vài học sinh nhận xét sửa sai
và ghi điểm
3. Phổ biến bài mới:
2’ Phổ biến nội dung:
Học động tác đi đều, đứng lại, quay sau
Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”
Lớp tập trung 4 hàng dọc- nhắc lại tên bài
học
4. Khởi động:

3’-4’
- Chung:
1-2’ Cho cả lớp khởi động xoay các khớp chân, tay
Đứng tại chỗ vỗ tay hát 1 bài
Đội hình 4 hàng ngang
- Chuyên môn:
2-3’ Tổ chức trò chơi ” Làm theo hiệu lệnh” Đội hình vòng tròn
PHẦN NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
II. CƠ BẢN: 23’-25’
1. Nội dung:
8-10’ -Đội hình đội ngũ: Ôn đi đều, đứng lại, quay sau
- Học động tác kỹ thuật:: quay sau
- Lần 1 và 2 :Tập cả lớp , do GV điều khiển.
- Lần 3 và 4: Tập theo tổ, do tổ trưởng điều
khiển. GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS
- Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ thi đua
trình diễn. GV quan sát, nhận xét, đánh giá, sửa
ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
10

Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa

chữa sai sót, biểu dương các tổ thi đua tập tốt
- Tập cả lớp do GV điều khiển để củng cố: 2 lần
2. Trò chơi:
8-10’ “ Kéo cưa lừa xẻ” GV tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu
tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi.
GV cho cả lớp ôn lại vần điệu trước 1-2 lần, rồi
cho 2 HS làm mẫu, sau sđó cho 1 tổ HS chơi
thử. Tiếp theo cho cả lớp thi đua chơi 2-3 lần .

GV quan sát, nhận xét biểu dương các cặp HS
chơi đúng, nhiệt tình
3. Chạy bền:
III.KẾT THÚC: 4- 6’
1. Nhận xét :
1-2’
1-2’
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét và đánh giá giờ học và giao bài về nhà
HS tập hợp hàng ngang
2. Hồi tónh:
2-3’
1-2’
Cho học sinh cả lớp chạy đều
- Làm động tác thả lỏng
Theo thứ tự tổ 1,2,3,4 nối tiếp nhau thành 1
vòng tròn lớn, sau khép dần lại thành vòng tròn
nhỏ
3. Xuống lớp:
1’ GV hô “ THỂ DỤC” – Cả lớp hô “ KHỎE” Lớp tập trung thành 4 hàng ngang.
BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC
(Duyệt) (Duyệt) ( Ký và ghi rõ họ và tên)

PHÒNG GD-ĐT TP NHA TRANG
Trường Tiểu học: Phước Thịnh
GIÁO ÁN THỂ DỤC SỐ: 03
A. Tên bài dạy:
Ngày soạn tháng năm 2006
Đòa điểm: Phước Thịnh
TIẾT CHƯƠNG TRÌNH: 06

C. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp:
ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
11

Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa

- Đi đều, vòng trái , vòng trái, đứng lại.
- Trò chơi “ Bòt mắt bắt dê”
B. Mục tiêu- yêu cầu:
-Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Động tác quay sau.Yêu cầu cơ bản đúng
động tác, đúng khẩu lệnh
-Học động tác mới: đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu học
sinh : nhận biết đúng hướng vòng, làm quen với kỹ thuật động tác .
-Yêu cầu rèn luyện và nâng cao tập trung chú ý và khả năng đònh hương
sửa chữa cho HS , chơi đúng luật, hào hứng và nhiệt tình trong khi chơi
- Trực quan, diễn giải, thực hành
D. Dụng cụ:
- Chuẩn bò : 1 còi
- 4-6 khăn sạch để bòt mắt khi chơi.
- ……………………………………………………………………………………………………………

PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. MỞ ĐẦU: 5’ -7’
1. Nhận lớp:
1’ - Tập hợp lớp- lớp trưởng báo cáo và thực hiện thủ tục lên lớp. - Lớp tập trung 4 hàng dọc

2. Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra đi đều, đứng lại, quay sau Tổ chức kiểm tra 1 vài học sinh nhận xét sửa sai
và ghi điểm

3. Phổ biến bài mới:
2’ Phổ biến nội dung:
Học động tác đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại
Trò chơi: “Bòt mắt bắt dê”
Lớp tập trung 4 hàng dọc- nhắc lại tên bài
học
4. Khởi động:
3’-4’
- Chung:
1-2’ Cho cả lớp khởi động xoay các khớp chân, tay, cổ
Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhòp
Đội hình 4 hàng ngang cự ly 1 sải tay
- Chuyên môn:
2-3’ Tổ chức trò chơi ” Làm theo khẩu lệnh” Đội hình vòng tròn
PHẦN NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
II. CƠ BẢN: 18-22’
ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
12

Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa

1. Nội dung:
10-12’ -Đội hình đội ngũ:
+ Ôn quay sau

+ Học động tác đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại
- Lần 1 và 2 :GV điều khiển cả lớp tập. Các
lần sau, chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều
khiển.GV quan sát, nhận xét ,sửa chữa sai sót
cho HS các tổ

- GV làm mẫu động tác chậm, vừa làm động tác
vừa diễn giải kỹ thuật động tác. GV hô khẩu
lệnh cho tổ HS làm mẫu tập
- Chia tổ tập luyện theo đội hình 1 hàng dọc .
GVquan sát, sửa chữa sai sót, cho HS các tổ.
Tiếp theo, cho các lớp tập theo đội hình 2 hàng
dọc, sau đó cho cả lớp tập theo đội hình 3-4
hàng dọc
2. Trò chơi:
6-8’ “ Bòt mắt bắt dê” GV tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu
tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơ, rồi
cho 1 nhóm HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo
cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét
biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình.
3. Chạy bền:
III.KẾT THÚC: 4- 6’
1. Nhận xét :
1-2’
1-2’
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét và đánh giá giờ học và giao bài về nhà
HS tập hợp hàng ngang
2. Hồi tónh:
2-3’
1-2’
Cho học sinh cả lớp chạy đều
- Làm động tác thả lỏng
Theo vòng tròn lớn, sau khép lại thành vòng
tròn nhỏ. Vòng cuối cùng vừa đi vừa làm động
tác thả lỏng, rồi đứng lại quay mặt vào trong

3. Xuống lớp:
1’ GV hô “ THỂ DỤC” – Cả lớp hô “ KHỎE” Lớp tập trung thành 4 hàng ngang.
BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC
(Duyệt) (Duyệt) ( Ký và ghi rõ họ và tên)

ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
13

Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa

PHÒNG GD-ĐT TP NHA TRANG
Trường Tiểu học: Phước Thịnh
GIÁO ÁN THỂ DỤC SỐ: 04
A. Tên bài dạy:
- Đi đều, vòng trái , vòng trái, đứng lại.
- Trò chơi “ Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”
B. Mục tiêu- yêu cầu:
-Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay
phải, quay trái.Yêu cầu thực hiện đúng động tác, đều, đúng với khẩu
lệnh.
-Ôn đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại yêu cầu thực hiện cơ bản đúng
động tác, đi đúng hướng, đảm bảo cự li đội hình
-Yêu cầu rèn luyện và nâng cao kỹ năng , chơi đúng luật, hào hứng và
nhiệt tình trong khi chơi
Ngày soạn tháng năm 2006
Đòa điểm: Phước Thịnh
TIẾT CHƯƠNG TRÌNH: 07
C. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp:
- Trực quan, diễn giải, thực hành
D. Dụng cụ:

- Chuẩn bò : 1 còi
- Kẻ , vẽ sân chơi.
- ……………………………………………………………………………………………………………

PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. MỞ ĐẦU: 5’ -7’
1. Nhận lớp:
1’ - Tập hợp lớp- lớp trưởng báo cáo và thực hiện thủ tục lên lớp. - Lớp tập trung 4 hàng dọc

2. Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra đi đều, vòng phải, trái Tổ chức kiểm tra 1 vài học sinh nhận xét sửa sai
và ghi điểm
3. Phổ biến bài mới:
2’ Phổ biến nội dung:
Học động tác đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại
Trò chơi: “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”
Lớp tập trung 4 hàng dọc- nhắc lại tên bài
học
ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
14

Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa

4. Khởi động:
3’-4’
- Chung:
1-2’ Cho cả lớp khởi động xoay các khớp chân, tay, cổ
Giậm chân tại chỗ vỗ tay và hát
Đội hình 4 hàng ngang cự ly 1 sải tay

- Chuyên môn:
2-3’ Tổ chức trò chơi ” vài trò chơi đơn giản” Đội hình vòng tròn
PHẦN NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
II. CƠ BẢN: 18-22’
1. Nội dung:
14-15’ -Đội hình đội ngũ:
+ Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số, đứng nghiêm,
đứng nghỉ, quay phải, quay trái.
+ Ôn đi đều vòng phải, đứng lại
+ Ôn đi đều vòng trái đứng lại
+ Ôn tổng hợp tất cả nội dung ĐHĐN nêu trên
- Thực hiện động tác theo đội hình hàng dọc do
cán sự lớp điều khiển
2. Trò chơi:
4-5’ “ Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” GV tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu
tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi, rồi
cho 1 tổ HS chơi thử . Sau đó cho cả lớp chơi thi
đua. GV quan sát, nhận xét, biểu dương tổ thắng
cuộc.
3. Chạy bền:
III.KẾT THÚC: 4- 6’
1. Nhận xét :
1-2’
1-2’
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét và đánh giá giờ học và giao bài về nhà
HS tập hợp hàng ngang
2. Hồi tónh:
2-3’ - Làm động tác thả lỏng Tập hợp HS thành 4 hàng dọc quay thành hàng
ngang

3. Xuống lớp:
1’ GV hô “ THỂ DỤC” – Cả lớp hô “ KHỎE” Lớp tập trung thành 4 hàng ngang.
BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC
(Duyệt) (Duyệt) ( Ký và ghi rõ họ và tên)
ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
15

Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa


PHÒNG GD-ĐT TP NHA TRANG
Trường Tiểu học: Phước Thịnh
GIÁO ÁN THỂ DỤC SỐ: 04
A. Tên bài dạy:
- Ôn ĐHĐN
- Trò chơi “ Bỏ khăn”
B. Mục tiêu- yêu cầu:
-Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác : Tập hợp hàng ngang, dóng
hàng,điểm số, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại
-Yêu cầu tập trung chú ý, nhanh nhẹn khéo léo, chơi đúng luật, hào hứng
và nhiệt tình trong khi chơi
Ngày soạn tháng năm 2006
Đòa điểm: Phước Thịnh
TIẾT CHƯƠNG TRÌNH: 08
C. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp:
- Trực quan, diễn giải, thực hành
D. Dụng cụ:
- Chuẩn bò : 1 còi
- 1-2 chiếc khăn.
- ……………………………………………………………………………………………………………


PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. MỞ ĐẦU: 6-10’
1. Nhận lớp:
- Tập hợp lớp- lớp trưởng báo cáo và thực hiện thủ tục lên lớp. - Lớp tập trung 4 hàng dọc

2. Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra đi đều, vòng phải, trái, đứng lại Tổ chức kiểm tra 1 nhóm theo tổ
3. Phổ biến bài mới:
Phổ biến nội dung:
Ôn ĐHĐN
Trò chơi: “Bỏ khăn”
Lớp tập trung 4 hàng dọc- nhắc lại tên bài
học
4. Khởi động:
3’-4’
ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
16

Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa

- Chung:
1-2’ Cho cả lớp khởi động xoay các khớp chân, tay, cổ
Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Đội hình 4 hàng ngang cự ly 1 sải tay
- Chuyên môn:
2-3’ Tổ chức trò chơi ” Diệt các con vật có hại” Đội hình vòng tròn
PHẦN NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
II. CƠ BẢN: 18-22’

1. Nội dung:
12-13’ -Đội hình đội ngũ:
+ Tâïp hợp hàng ngang , dóng hàng, điểm số, quay đằng sau
đi đều vòng trái vòng phải đứng lại

- Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển
- Tập hợp cả lớp, cho từng tổ thi đua trình diễn,
GV quan sát, nhận xét sửa chữa sai sót , biểu
dương các tổ thi đua tập tốt.
Tập cả lớp do GV điều khiển để củng cố
2. Trò chơi:
5-6’ “ Bỏ khăn” GV tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu
tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi, rồi
cho 1 nhóm HS làm mẫu cách chơi. Sau đó cho
cả lớp chơi thử, cuối cùng cả lớp thi đua. GV
quan sát, nhận xét, biểu dương HS chơi nhiệt
tình ,không phạm luật.
3. Chạy bền:
III.KẾT THÚC: 4- 6’
1. Nhận xét :
1-2’
1-2’
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét và đánh giá giờ học và giao bài về nhà
HS tập hợp hàng ngang
2. Hồi tónh:
2-3' - Cho HS chạy thường quanh sân tập 1-2 vòng . xong cho tập
hợp thành hàng ngang, để làm động tác thả lỏng
Tập hợp HS thành 4 hàng ngang
3. Xuống lớp:

1’ GV hô “ THỂ DỤC” – Cả lớp hô “ KHỎE” Lớp tập trung thành 4 hàng ngang.
BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC
(Duyệt) (Duyệt) ( Ký và ghi rõ họ và tên)
ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
17

Trêng TiÓu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa


ThiÕt kÕ bµi d¹y thÓ dôc - líp 4
18

Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa

ThĨ dơc(tiÕt 9)
Trß ch¬i “ BÞt m¾t b¾t dª”
I. Mục tiêu:
-Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác : Tập hợp hàng ngang, dóng hàng,điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại . Yêu cầu thực hiện cơ bản
đúng động tác , tương đối đều, đẹp, đúng khẩu lệnh.
- Ch¬i trß ch¬i “BÞt m¾t b¾t dª”. Yêu cầu rèn luyện, nâng cao khả năng tập trung chú ý, khả năng đònh hướng, chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong
khi chơi
II. P hương pháp giảng dạy : Sử dụng phương pháp: - Trực quan, diễn giải, thực hành
III. Dụng cụ:
- Chuẩn bò : 1 còi
- 2-6 chiếc khăn.

PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
19


Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa

I.PhÇn MỞ ĐẦU: 6-10’
1. Nhận lớp:
- Tập hợp lớp- lớp trưởng báo cáo và thực hiện thủ tục lên
lớp.
- Lớp tập trung 4 hàng dọc

2. Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra ĐHĐN Tổ chức kiểm tra 1 nhóm HS
3. Phổ biến bài mới:
Phổ biến nội dung:
- Trò chơi “ Bòt mắt bắt dê”
Lớp tập trung 4 hàng dọc- nhắc lại tên bài học
4. Khởi động:
1-2’ Cho cả lớp khởi động xoay các khớp chân, tay, cổ Đội hình 4 hàng ngang cự ly 1 sải tay
- Chuyên môn:
2-3’ Tổ chức trò chơi ” Tìm ngươì chỉ huy” Đội hình vòng tròn
PHẦN NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
II. PhÇn CƠ BẢN: 18-22’
1. Nội dung:
12-14’
5-6’
-Đội hình đội ngũ: + Ôn tâïp hợp hàng ngang , dóng hàng,
điểm số, đi đều vòng trái ,vòng phải đứng lại
“ Bòt mắt bắt dê”
- - GV điều khiển lớp tập (2 lần). Có nhận xét sửa
chữa sai sót cho học sinh
- Chia tổ tập luyện( 6 lần), tổ trưởng điều khiĨn

2. Trò chơi:
GV tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên
trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi, rồi cho cả
lớp cùng chơi.. GV quan sát, nhận xét, biểu dương
HS hoàn thành vai chơi của mình.
III.PhÇn KẾT THÚC: 4- 6’
1. Nhận xét :
1-2’ - GV cùng HS hệ thống lại bài- GV nhận xét và đánh giá
giờ học
HS tập hợp hàng ngang
2. Hồi tónh:
2-3' - Cho HS chạy Cho HS thành1 hàng dọc chạy thường quanh sân
trường 1 vòng , sau đó khép dần lại thành một vòng
tròn nhỏ, chuyển thành đi chậm, vừa đi vừa làm
động tác thả lỏng rồi dừng lại quay mặt vào trong
3. Xuống lớp:
1’ GV hô “ THỂ DỤC” – Cả lớp hô “ KHỎE” Lớp tập trung thành 4 hàng ngang.
ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
20

Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa

ThĨ dơc (tiÕt10)
Quay sau, ®i ®Ịu, vßng ph¶i, vßng tr¸i, ®øng l¹i
Trß ch¬i “ Bá kh¨n”
I. Mục tiêu:
-Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác : Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái,
-Yêu cầu học sinh thực hiện đúng động tác , đều, đúng khẩu lệnh
- Trß ch¬i “ bá kh¨n”. Yêu cầu biết cách chơi, nhanh nhẹn, khéo léo, chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi
. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp:

- Trực quan, diễn giải, thực hành
ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
21

Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa

D. Dụng cụ:
- Chuẩn bò : 1 còi
- chiếc khăn sạch để bòt mắt khi chơi

PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. PHẦN MỞ ĐẦU: 6-10’
1. Nhận lớp:
- Tập hợp lớp- lớp trưởng báo cáo và thực hiện thủ tục lên lớp. - Lớp tập trung 4 hàng dọc phổ biến nội
dung, yêu cầu , chấn chỉnh đội ngũ, trang
phục tâïp luyện
2. Kiểm tra bài cũ:
Đi đều Tổ chức kiểm tra 1 nhóm HS
3. Phổ biến bài mới: - Phổ biến nội dung: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng
lại - Trò chơi “ Bá kh¨n”

Lớp tập trung 4 hàng dọc- nhắc lại
tên bài học
4. Khởi động:
1-2’ Cho cả lớp khởi động xoay các khớp chân, tay, cổ Đội hình 4 hàng ngang cự ly 1 sải tay
- Chuyên môn:
2-3’ Tổ chức trò chơi ” Tìm ngươì chỉ huy” Đội hình vòng tròn
PHẦN NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
II.PHẦN CƠ BẢN: 18-22’

1. Nội dung:
10-12’ -Đội hình đội ngũ: + Ôn Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng
lại.

- - GV điều khiển lớp tập
- Chia tổ tập luyện, do tổ trưởng điều
khiển, GV quan sát ,nhận xét, sửa chữa
sai sót cho HS các tổ.
2. Trò chơi:
6-8’ “ Bỏ khăn” GV tập hợp học sinh theo đội hình
chơi, nêu tên trò chơi, giải thích lại cách
chơi và luật chơi. Sau đó cho cả lớp
cùng chơi.. GV quan sát, nhận xét, biểu
dương HS tích cực trong khi chơi.
III.PHẦNKẾT THÚC: 4- 6’
ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
22

Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa

1. Nhận xét :
1-2’ - GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét và đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà
HS tập hợp hàng ngang
2. Hồi tónh:
1-2’ - Cho HS cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhòp
3. Xuống lớp:
1’ GV hô “ THỂ DỤC” – Cả lớp hô “ KHỎE” Lớp tập trung thành 4 hàng ngang.

ThĨ dơc (tiÕt11)

TËp hỵp hµng ngang, dãng hµng, ®i ®Ịu vßng ph¶i, vßng tr¸i
Trß ch¬i “ KÕt b¹n”
.I Mục tiêu :
-Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác :tập hợpngang, dàn hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái.
-Yêu cầu học sinh Tập hợp và dàn hàng nhanh, không xô đẩy, chen lấn nhau.
- Trß ch¬i “kÕt b¹n”,yêu cầu HS tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
23

Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa

II. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp:
- Trực quan, diễn giải, thực hành
. III. Dụng cụ:
- Chuẩn bò : 1 còi

PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. MỞ ĐẦU: 6-10’
1. Nhận lớp:
- Tập hợp lớp- lớp trưởng báo cáo và thực hiện thủ tục lên lớp. - Lớp tập trung 4 hàng dọc phổ biến nội
dung, yêu cầu , chấn chỉnh đội ngũ, trang
phục tâïp luyện

2. Kiểm tra bài cũ:
Các động tác ĐHĐN Tổ chức kiểm tra 1 nhóm HS
3. Phổ biến bài mới:
Phổ biến nội dung:
Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải,
vòng trái. - Trò chơi “ Kết bạn”

Lớp tập trung 4 hàng dọc- nhắc lại tên
bài học
4. Khởi động:
3’-4’
- Chung:
1-2’ Cho cả lớp khởi động xoay các khớp chân, tay, cổ Đội hình 4 hàng ngang cự ly 1 sải tay
- Chuyên môn:
2-3’ Tổ chức trò chơi ” Tìm ngươì chỉ huy” Đội hình vòng tròn
PHẦN NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
II. CƠ BẢN: 18-22’
1. Nội dung:
10-12’ -Đội hình đội ngũ:
+ Ôn tập hợp háng ngang , dóng hàng, điểm số, đi đều vòng
phải.
- Chia tổ tập luyện, do tổ trưởng điều khiển,
GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho
HS các tổ.
- Tập hợp cả lớp, cho từng tổ thi đua trình
diễn. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa, sai
ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
24

Trêng TiĨu häc Lý Tù Träng - Thµnh phè Thanh Hãa


sót , biểu dương thi đua
- Cả lớp tập do GV hoặc cán sự lớp điều
khiển đề củng cố
2. Trò chơi:
7-8’ “ Kết bạn” GV tập hợp học sinh theo đội hình chơi,

nêu tên trò chơi, giải thích lại cách chơi và
luật chơi. Sau đó cho cả lớp cùng chơi.. GV
quan sát, nhận xét, biểu dương HS tích cực
trong khi chơi.
III.KẾT THÚC: 4- 6’
1. Nhận xét :
1-2’ - GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét và đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về
nhà
HS tập hợp hàng ngang
2. Hồi tónh:
1-2’ - Cho HS cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhòp Đội hình vòng tròn
3. Xuống lớp:
1’ GV hô “ THỂ DỤC” – Cả lớp hô “ KHỎE” Lớp tập trung thành 4 hàng ngang.
ThĨ dơc (tiÕt12)
§i ®Ịu vßng ph¶i, vßng tr¸i
Trß ch¬i

nÐm tróng ®Ých”
I. Mục tiêu:
-Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Đi đều vòng phải ,vòng trÿÿÿđứnÿÿlÿÿÿYÿ cÿÿu học sinh đi đều đến chỗ vòng không xô lệch hàng.
- Ch¬i trß ch¬i “nÐm tróng ®Ých”. Yêu cầu HS tập trung chú ý, bình tónh, khéo léo, ném chính xác vào đích.
II. Dụng cụ :
ThiÕt kÕ bµi d¹y thĨ dơc - líp 4
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×