Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thư viện cấp tỉnh vùng đồng bằng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (76.96 KB, 3 trang )

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thư viện
cấp tỉnh vùng đồng bằng.
Nơi tiếp nhận hồ sơ:
Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở VHTTDL
Địa chỉ:
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00,
Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện:
1. Đối với cá nhân, tổ chức:
- Bước 1: Tổ chức muốn cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thư viện
phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
của VP. Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế.
- Bước 2: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc tổ
chức đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP. Sở
VHTTDL Thừa Thiên Huế (Số 8 Lý Thường Kiệt, Tp. Huế).
2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ,
nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp làm
hoàn chỉnh theo quy định.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho
người nộp.
- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ.
- Bước 3: Sau 05 ngày, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho
tổ chức.
Thời gian nộp hồ sơ:
Vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và đến sáng thứ 7 hàng tuần.
Sáng: từ 7h30 đến 10h30
Chiều: từ 13h30 đến 16h30
Thời gian trả kết quả:
Vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và đến sáng thứ 7 hàng tuần.
Sáng: từ 7h30 đến 10h30
Chiều: từ 13h30 đến 16h30 Cách thức thực hiện: Hồ sơ được


nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL Thành
phần hồ sơ:
1. Quyết định thành lập thư viện (Bản sao)
2. Đơn đăng ký hoạt động Thư viện (Bản chính)
3. Danh mục vốn tài liệu Thư viện hiện có (Bản chính)
4. Nội quy Thư viện (Bản chính)
Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 05 ngày () Phí, lệ phí:
Yêu cầu điều kiện: Thư viện có vốn sách ban đầu từ 30.000 bản sách,
50 số tên báo tạp chí.
a) Trụ sở (phòng thư viện) ở vị trí thuận lợi cho người sử dụng thư viện:
- Diện tích đảm bảo cho các bộ phận chức năng hoạt động theo quy định
như sau:
+ Diện tích kho sách đáp ứng yêu cầu lưu giữ cho vốn tài liệu ban đầu và
vốn tài liệu sẽ phát triển sau 15 năm theo định mức 2,5 m
2
/1000 đơn vị tài
liệu;
+ Diện tích phòng đọc đảm bảo tỷ lệ 2,5 m
2
/chỗ ngồi đọc;
+ Diện tích nơi làm việc của nhân viên thư viện theo định mức 6 m
2
/1
người;
+ Ngoài ra còn có diện tích dành cho các hoạt động khác tùy theo điều kiện
cụ thể của từng thư viện.
- Số lượng chỗ ngồi đọc tối thiểu cho từng loại hình thư viện như sau:
+ Thư viện cấp tỉnh vùng đồng bằng: 80 chỗ ngồi đọc đối với phòng đọc
tổng hợp và 30 chỗ ngồi đọc cho các loại phòng đọc khác; vùng miền núi:
50 chỗ ngồi đọc đối với phòng đọc tổng hợp và 20 chỗ ngồi đọc cho các

loại phòng đọc khác;
b) Trang thiết bị chuyên dùng ban đầu:
Thư viện có đẩy đủ trang thiết bị chuyên dùng ban đầu như sau:
- Giá để sách, báo phù hợp với từng loại hình, khổ cỡ tài liệu;
- Giá, tủ trưng bày giới thiệu sách, báo mới: từ 1- 2 tủ;
- Bàn ghế của bạn đọc theo số lượng bạn đọc đã quy định đối với từng loại
thư viện như đã quy định tại điểm a phần này;
- Tủ mục lục tra cứu tài liệu: 1 tủ (24 hoặc 36 hoặc 48 ô phích);
- Các trang thiết bị hiện đại khác như máy tính từ 1 - 2 máy, các thiết bị đa
phương tiện và viễn thông tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng thư viện.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thông tin - thư viện;
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải được bồi dưỡng kiến thức
nghiệp vụ tương đương trình độ đại học thông tin - thư viện; Căn cứ pháp
lý:
Pháp lện Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000.
Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002 quy định chi tiết về Pháp lệnh
Thư viện.
Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin
về hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký
hoạt động thư viện.
Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo
cơ chế một cửa tại Sở Văn

×