Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN HỌC SINH YẾU CHÍNH TẢ (CHO KHỐI 2 + 3)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (198.54 KB, 10 trang )


MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN HỌC SINH
YẾU CHÍNH TẢ
(CHO KHỐI 2 + 3)
Lời mở đầu: Trong thực tế hiện nay, học sinh ở các lớp tiểu học cần phải thành
thạo 4 kĩ năng: Nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, kĩ năng đọc và viết là 2 kĩ năng rất quan
trọng đối với học sinh tiểu học.Trong bài viết chính tả,có một số em chữ viết rất đẹp
nhưng lại mắc nhiều lỗi chính tả.Vì vậy ,đối với học sinh tiểu học, chẳng những rèn
chữ viết đẹp mà chúng ta cần phải rèn cho các em viết đúng. Vậy chúng. ta cần phải
đưa ra những giải pháp trong việc rèn viết đúng chính tả cho học sinh Từ đó, mới tạo
điều kiện cho các em học tốt các môn học khác.
I. Hồn cảnh nảy sinh:
Nhìn chung, học sinh ở tất cả các lớp, chất lượng yếu ở môn tiếng Việt là do bò
điểm yếu ở phân môn chính tả.
Qua kết quả khảo sát chất lượng ở đầu năm học, học sinh khối 2 +3 yếu rất nhiều ở
mơn Tiếng Việt. Phần lớn những em yếu ở mơn này là do các em viết sai chính tả, cụ thể
như bảng thống kê dưới đây:

Khối
M
ơn
Giỏi Khá Trung
bình
Yếu
G

S
L
T
L
S


L
T
L
S
L
T
L
S
L
T
L
hi
ch
ú
T
iếng
việt
3
8
3
8.2
3
2
3
3
1
8
1
8.6
9

9
.3
T
iếng
việt
3
0
2
8.3
4
4
4
1.5
2
2
2
0.8
1
0
9
.4

Với số lượng học sinh yếu nhiều ở môn Tiếng việt, mà đặc biệt là phân môn chính
tả. Tôi cảm thấy rất lo lắng và trăn trở cho chất lượng của khối. Chính vì sự lo lắng này,
tôi đã ñöa ra một số giải pháp để cả tổ cùng bàn bạc và thực hiện: Giúp cho học sinh yếu
viết đúng chính tả.

II. Thực trạng học sinh ở khối 2 + 3 hiện nay:
Mặc dù tất cả các giáo viên trong tổ có rất nhiều cố gắng, tích cực trong việc phụ
đạo học sinh yếu. Hiện nay, học sinh ở các lớp vẫn còn yếu môn chính tả rất nhiều. Một

số em viết chính tả lúc nào cũng bị điểm 1. Như ở khối 3, bài viết chỉ có 50 – 60 chữ, có
em sai đến 1/4 số lượng chữ trong bài viết. Phần lớn, những em viết chính tả sai nhiều là
do các em học yếu, cũng có một số ít em học trung bình, khá nhưng cũng viết sai nhiều
lỗi chính tả. Hầu hết, học sinh viết yếu chính tả các em đều đọc rất chậm, tốc độ đọc chưa

đạt u cầu, có em đọc ê, a phải đánh vần thầm trong miệng mới đọc được, có em đọc
đúng theo tốc độ nhưng đọc sai nhiều do phát âm của đòa phương.
II. Tìm hiểu ngun nhân:
Với kinh nghiệm giảng dạy hiện có, tìm hiểu thêm ở giáo viên trong tổ và phụ
huynh học sinh. Học sinh học yếu phân mơn chính tả là do:
- Học sinh lười đọc bài ở nhà, ít đọc, ít viết, thậm chí về đến nhà, các
em chẳng màng đến bài vở gì cả.
- Nhận mặt chữ chậm, đọc chậm, đọc còn sai nhiều.
- Chưa biết phân biệt và hiểu nghĩa của từ.
- Phát âm sai, khuyết tật về giọng nói ( ngọng, đớt…).
- Phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con em.
- Do nặng tai, ( thính âm kém), lơ đễnh khi viết bài.
- Một số em còn viết hoa tuỳ tiện.
- Một số em viết đúng nhưng quên bỏ dấu thanh.
- Do chưa nắm chắc ở một số hiện tượng chính tả theo quy định về “ng,
ngh; g, gh”.
- Do giáo viên chưa lưu ý đến giọng đọc của mình khi đọc bài cho
học sinh viết ,đọc chưa phân biệt được âm đầu như: s/x ,vần
an/ang,ăc/ăt,oan/on… hoặc dấu thanh hỏi/ngã…
- Do ngồi viết chưa đúng tư thế,mệt mỏi trong khi viết.

IV. Giải pháp thực hiện:
- Trong giờ học, giáo viên cần quan tâm , giúp đỡ niều đối với học sinh yếu.
- Thường xun gọi học sinh yếu đọc bài để giúp đỡ, sửa sai cách phát âm.
- Chú ý sửa sai tư thế ngồi viết và cách cầm bút cho học sinh để tránh sự

mệt mỏi,chán nản của học sinh trong tiết học.

- Giờ dạy chính tả, giáo viên cần phát huy tính tích cực của học sinh, cho học
sinh tự tìm ra những từ khó trong bài viết, đoạn viết, giáo viên có nhiệm vụ hướng dẫn
các em phân biệt nghĩa của từ.
- Sử dụng triệt để về việc dùng bảng con để viết từ khó, tiếng khó trong
giờ dạy chính tả.
- Luyện phát âm đúng cho học sinh đối với những từ khó tìm được.
- Phối hợp với phụ huynh động viên, nhắc nhở học sinh đọc bài, viết
bài ở nhà. ( Học sinh có vở riêng, hoặc số tay riêng để viết nhiều lần các từ đã
viết sai trong bài chính tả).
- Giáo viên cung cấp cho học sinh một số quy tắc về cách viết từ có phụ
âm “ng, ngh; g, gh”.( Ví dụ: “ngh” thường đi phía sau là: i, e, ê; “ng” thường đi
phía sau là: u, ư, o, ơ, ơ, a).
- Khi đọc bài viết giáo viên cần đọc to, rõ, phát âm đúng, đọc chậm,
tách câu dài ra thành các cụm từ có nghĩa để học sinh dễ nghe, dễ viết.

- Giáo viên cần chú ý giọng đọc và cách phát âm,phân biệt các phụ
âm,vần,dấu thanh khi đọc bài cho học sinh viết.
- Thường xun nhắc nhở đối với những em viết hoa tuỳ tiện.
- Luyện phát âm đúng cho học sinh yếu các từ khó trước khi viết bài.
- Tập cho học sinh thói quen đổi vở, hoặc tự sốt lỗi chính tả của bạn,
của mình.
- Trong các tiết ơn buổi chiều, giáo viên cần rèn cho học sinh kĩ năng
viết từ khó đã được chọn trong các bài chính tả chính khố. Học sinh rèn viết từ
khó trên bảng con, lớp nhận xét-sửa sai rồi mới viết vào vở.
- Thường xuyên tổ chức cho học sinh yếu thi viết đúng ,để tuyên
dương,động viên cho các em cố gắng. Tạo môi trường thân thiện trong lớp học.
(Đôi bạn học sinh giúp đỡ nhau cùng tiến bộ).
- Tổ chức các phong trào: Hoa chăm ngoan, hoa học tốt trong lớp học

để tạo sự thích thú cho học sinh…
* Minh hoạ qua một tiết chính tả dạy trên lớp :
BÀI: CÓC KIỆN TRỜI (Nghe viết)
1-Chuẩn bò: Đọc bài viết ở nhà ,tập viết từ khó, hoặc có thể viết cả bài viết
vào vở nháp.
2-Lên lớp:
- Hướng dẫn viết từ khó:

×