Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

ĐỀ THI HỌC KỲ I GDCD 7 (2010-2011) CÓ ĐÁP ÁN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (44.77 KB, 3 trang )

PGD-ĐT :CẦU KÈ ĐỀ THI HỌC KỲ I-NH: 2010-2011
TRƯƠNG THCS THÔNG HOÀ MÔN : GDCD-LỚP 7
Câu 1: (2,5 điểm)
Thế nào là trung thực ? Kể 4 việc làm của bản thân thể hiện trung thực (trong
học tập, quan hệ xã hội)
Câu 2: (2,5 điểm)
a/ Đoàn kết, tương trợ là gì ?
b/ Trung là bạn học cùng tổ, lại ở gần nhà Thuỷ. Trung bị ốm phải nghỉ học
nhiều ngày. Nếu em là Thuỷ,em sẽ giúp Trung việc gì ?
Câu 3: (2,5 điểm)
thế nào là gia đình văn hoá ? Em sẽ làm gì để góp phần xây dựng gia đình
văn hoá ?
Câu 4: (2,5 điểm)
Tự tin là gì ? Nêu biểu hiện của tự tin ? làm thế nào để có thể tự tin trong
cuôc sống ?
…….Hết……
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC KỲ I
NĂM HỌC:2010-2011
MÔN:GDCD-LỚP 7
CÂU NỘI DUNG ĐIỂM
Câu 1 *Trung thựclà : +Tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí, lẽ phải
+Sống ngay thẳng và thật thà dũng cảm nhận lổi
khi mắc khuyết điểm
*4việc làm của bản thân
+Trong học tập : - Không quay cóp trong giờ kiểm tra
-không sử dụng tài liệu trong các kỳ thi
+Trong quan hệ xã hội : - nhặt được của rơi trả lại người mất
-thẳng thắng phê bình khi bạn thân mình
mắc khuyết điểm
0,5đ


0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
Câu 2
Câu 3
Câu 4
*Đoản kết, tương trợ : Là sự thông cảm, chia sẽvà việc làm cụ
thểgiúp nhau khi gặp khó khăn
*Nếu em là Thuỷ em sẽ giúp trung ghi lại bài, thăm hỏi đông viên
bạn
Gia đình văn hoá : Là gia đình hoà thuận, hạnh phúc tiến bộ, thực
hiện kế hoạc hoá gia đình, đoàn kết xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ
công dân
*Tham gia xây dựng gia đình văn hoá : là học sinh cần phải
-Chăm ngoan, học giỏi vâng lời thầy cô giào, kính trọng, giúp đỡ
ông bà, cha mẹ thương yêu anh chị em .
-Không đua đòi ăn chơi, không làm điều tổn hại đến danh dự gia
đình
*Tự tin : Là tin tưởng vào khả năng của bản thâ, chủ động trong
mọi việc, dám tự quyết định và hành động một cách chắc chắ,
không hoang mang dao động .
*Những biểu hiện tínhtự tin :
-Không lệ thuộc, dựa dẩm vào người khác…
-Tự quyết định công việc của mình
*Hướng rèn luyện tính tự tin :
-Phải chủ động, tự giác trong học tập và tích cực tham gia các
hoạt động tập thể
-Cần khắc phục tính rụt rè, tự ti, dựa dẩm, ba phải


1,5đ


1,5đ0,25đ
0,25đ
0,5đ
0.5đ

×