Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Bài giảng Đề thi HSG tỉnh Nghệ An 2010

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (104.9 KB, 1 trang )

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12
NĂM HỌC 2010 – 2011
Môn thi: ĐỊA LÝ LỚP 12 THPT - BẢNG A
Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1 (2,0 điểm)
Hãy tính giờ và ngày ở các địa điểm sau: Lốt An-giơ-lét (120
0
T), Mát-xcơ-va (45
0
Đ),
Bu-e-nốt-Ai-rét (60
0
T), Xít-ni (150
0
Đ). Biết rằng thời điểm đó ở Hà Nội (kinh độ 105
0
Đ) đang là
7
h
00 ngày 28/12/2010.
Câu 2 (4,0 điểm)
a) Nguyên nhân nào tạo nên sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao? Sự phân hóa theo độ cao
được biểu hiện rõ ở các thành phần tự nhiên nào?
b) Trình bày sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao ở nước ta.
Câu 3 (3,0 điểm)
Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học. Anh (chị) hãy:
Nêu những điểm khác nhau về địa hình đồng bằng và thềm lục địa giữa miền Bắc và Đông Bắc
Bắc Bộ với miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.
Câu 4 (4,0 điểm)
Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học. Anh (chị) hãy:


a) Trình bày ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta.
b) Kể tên các cửa khẩu nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Lào.
Câu 5 (3,0 điểm)
Chứng minh rằng sông ngòi nước ta mang đặc điểm nhiệt đới ẩm gió mùa và nêu ý nghĩa kinh
tế của đặc điểm đó.
Câu 6 (4,0 điểm)
Cho bảng số liệu sau:
Nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng của TP Huế
Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Nhiệt độ TB
(
0
C)
19,7 20,9 23,2 26,0 28,0 29,2 29,4 28,8 27,0 25,1 23,2 20,8
Lượng mưa
(mm)
161,3 62,6 47,1 51,6 82,1 116,7 95,3 104,0 473,4 795,6 580,6 297,4
(Nguồn SGK Địa lí lớp 12 nâng cao)
Anh (chị) hãy:
a) Tính biên độ nhiệt và nhiệt độ trung bình năm.
b) Vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện nhiệt độ, lượng mưa các tháng trong năm.
c) Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ hãy nhận xét và giải thích.
- - - Hết - - -
(Lưu ý: Thí sinh được mang Átlát Địa lí Việt Nam vào phòng thi)
Họ và tên thí sinh:................................................................... Số báo danh:.................
Đề chính thức

×